Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning; Pt Instruções Para Uso / Manual De Instalación - HANSGROHE Starck Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Starck:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Dansk
Sikkerhedsanvisninger
Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgå kvæstelser og snitsår.
Man må udelukkende bruge håndtaget 40830XXX
til at holde sig fast med. De øvrige produkter er ikke
egnet til dette formål.
Den korrekte montering og position af monterede
produkter skal kontroller i regelmæssige afstande
(årligt).
Monteringsanvisninger
• Ved montering af produktet igennem kvalificerede
fagfolk skal der holdes øje med, at fastgørelsesover-
fladen er plan i alle områder hvor produktet monteres
(ingen fremragende fuger eller fliseforskydninger), at
væggene er velegnet til monteringen af produktet og
ikke har svare områder.
Symbolbeskrivelse
Der må ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!
Målene (se s. 17)
Reservedele
(se s. 20)
XXX = Overflade
000 = Krom
820 = Brushed nickel
Rengøring
se venligst den vedlagte brochure
Montering
se s. 18
Português
Avisos de segurança
Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes
de entalamentos e de cortes.
Para se segurar ou apoiar só pode 40830XXX
utilizar a pega, visto os outros produtos não serem
adequados para esse fim.
A fixação e encaixe correctos dos produtos
montados devem ser verificados periodicamente
(anualmente).
Avisos de montagem
• Durante a montagem efectuada por técnicos qualifi-
cados deve ter-se em atenção que a superfície de fi-
xação seja plana em toda a sua extensão (sem juntas
ou ladrilhos salientes), que a estrutura da parede seja
adequada para a montagem do produto e que não
apresente pontos fracos.
Descrição do símbolo
Não utilizar silicone que contenha ácido
acético!
Medidas (ver página 17)
Peças de substituição
(ver página 20)
XXX = Acabamentos
000 = cromado
820 = brushed nickel
Limpeza
consultar a seguinte brochura
Montagem
ver página 18
5

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis