Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

El Οδηγίες Χρήσης / Οδηγία Συναρμολόγησης; Sl Navodilo Za Uporabo / Navodila Za Montažo - HANSGROHE Starck Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Starck:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά τη συναρμο-
λόγηση πρέπει να φοράτε γάντια.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κράτη-
μα μόνο η λαβή 40830XXX. Τα υπόλοιπα προίόντα
είναι ακατάλληλα για τη χρήση αυτή.
Θα πρέπει να ελέγχετε ανά διαστήματα (ετησίως) αν
η στερέωση εξακολουθεί να είναι επαρκής και αν τα
τοποθετημένα προίόντα στηρίζονται καλά.
Οδηγίες συναρμολόγησης
• Κατά τη συναρμολόγηση του προϊόντος από ειδικό
προσωπικό θα πρέπει να ελέγχεται με ιδιαίτερη
προσοχή η επιφάνεια στερέωσης, αν είναι επίπεδη σε
όλη της την επιφάνεια (δεν πρέπει να εξέχουν αρμοί ή
πλακάκια), αν η υποδομή του τοίχου είναι κατάλληλη
για τη στερέωση του προϊόντος και αν παρουσιάζει
ασθενή σημεία.
Περιγραφή συμβόλων
Μην χρησιμοποιείτε σιλικόνη που περιέχει
οξικό οξύ!
Διαστάσεις (βλ. Σελίδα 17)
Ανταλλακτικά
(βλ. Σελίδα 20)
XXX = Χρώματα
000 = Επιχρωμιωμένο
820 = νίκελ ματ
Καθαρισμός
βλ. συνημμένο φυλλάδιο
Συναρμολόγηση
βλ. Σελίδα 18
12
Slovenski
Varnostna opozorila
Pri montaži je treba nositi rokavice, da se preprečijo
poškodbe zaradi zmečkanja ali urezov.
Za držanje se sme uporabljati izključno držalni ročaj
40830XXX, preostali proizvodi niso primerni za
tovrstno uporabo.
V periodičnih presledkih (letno) je treba preverjati
pravilno pritrditev in trdnost naseda montiranih
proizvodov.
Navodila za montažo
• Pri montaži tega proizvoda s strani kvalificiranega
strokovnega osebja je treba paziti na to, da je pritr-
dilna ploskev na celotni površini za pritrditev gladka
(brez izstopajočih fug ali zasekov ploščic), da je
struktura stene primerna za montažo proizvoda in ne
kaže šibkih mest.
Opis simbola
Ne smete uporabiti silikona, ki vsebuje
ocetno kislino!
Mere (glejte stran 17)
Rezervni deli
(glejte stran 20)
XXX = Barve
000 = krom
820 = brushed nickel
Čiščenje
glejte priloženi brošuri
Montaža
glejte stran 18

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis