Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Tr Kullanım Kılavuzu / Montaj Kılavuzu; Ro Manual De Utilizare / Instrucţiuni De Montare; Descrierea Simbolurilor - HANSGROHE Starck Gebrauchsanleitung, Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Starck:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Türkçe
Güvenlik uyarıları
Montaj esnasında ezilme ve kesilme gibi yaralanma-
ları önlemek için eldiven kullanılmalıdır.
Tutunmak 40830XXX için sadece tutamak kullanıla-
bilir, diğer ürünler bu kullanıma uygun değildir.
Monte edilmiş ürünlerin talimatlara uygun sabitliği
ve sıkı duruşu düzenli aralıklarla (yıllık) kontrol
edilmelidir.
Montaj açıklamaları
• Ürünün yetkili uzman personel tarafından montajı
yapılırken, sabitleme yüzeyinin sabitleme planının tüm
alanında bulunduğuna (derz veya fayans kayması
olmamalıdır), duvar yapısının ürünün montajı için
uygun olduğuna ve zayıf noktaları bulunmadığına
dikkat edilmelidir.
Simge açıklaması
Asetik asit içeren silikon kullanmayın!
Ölçüleri (bakınız sayfa 17)
Yedek Parçalar
(bakınız sayfa 20)
XXX = Renkler
000 = krom
820 = brushed nickel
Temizleme
birlikte verilen broşür
Montajı
bakınız sayfa 18
Română
Instrucţiuni de siguranţă
La montare utilizaţi mănuşi pentru evitarea contuziu-
nilor şi tăierii mâinilor.
Utilizaţi exclusiv mânere de sprijin 40830XXX pentru
a vă sprijini, celealte produse nu sunt potrivite pentru
a fi utilizate cu acest scop.
Fixarea corespunzătoare şi poziţia fixă a produse-
lor montate trebuie verificate la intervale regulate
(anual).
Instrucţiuni de montare
• La montarea produsului de către un personal calificat
se va avea grijă ca suprafaţa de fixare să fie plană
pe toată aria de fixare (fără proeminenţe ale rosturilor
sau îmbinări între plăcile de faianţă) şi ca structura
peretelui să fie corespunzătoare pentru fixarea produ-
sului, să nu prezinte locuri cu rezistenţă redusă.
Descrierea simbolurilor
Nu utilizaţi silicon cu conţinut de acid acetic!
Dimensiuni (vezi pag. 17)
Piese de schimb
(vezi pag. 20)
XXX = Coduri de culori
000 = crom
820 = nichel mat
Curăţare
vezi broşura alăturată
Montare
vezi pag. 18
11

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis