Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Philips HD9160 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für HD9160:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 37
HD9160

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Philips HD9160

 • Seite 1 HD9160...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  EnglisH 6 Dansk 21 DEutscH 37 suomi 52 Français 66 italiano 81 nEDErlanDs 96 norsk 112 svEnska 127...
 • Seite 6: English

  EnglisH introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. general description (Fig. 1) a Base with water tank B Control knob and display with timer buttons...
 • Seite 7 EnglisH If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. This appliance is not intended for use by persons (including children)
 • Seite 8: Automatic Shut-Off

  MAX indication to use the appliance again. Electromagnetic fields (EmF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Seite 9 EnglisH Fill the water tank with water up to the maximum level. When the water tank is filled up to the maximum level, the steamer can steam for approx. 45 minutes. Only fill the water tank with water. Never put seasoning, oil, or other substances in the water tank.
 • Seite 10 EnglisH Put eggs on the egg holders to steam eggs conveniently. To steam large-sized foods (e.g. whole chickens, corn cobs), you can remove the removable bottoms from the medium steaming bowl (3) and the large steaming bowl (4) to create one large bowl. Put one or more steaming bowls on the drip tray (1).
 • Seite 11: Using The Appliance

  EnglisH using the appliance Put the plug in the wall socket. The display and the light ring round the control knob light up. Turn the control knob to the preset steaming mode for the type of food you want to steam. , The preset steaming time is shown on the display.
 • Seite 12 EnglisH Use a kitchen utensil with long handles to remove the food from the steaming bowls. When you remove a steaming bowl, let condensation drip off the bowl in the underlying steaming bowl or the drip tray. Remove the plug from the wall socket and let the steamer cool down completely before you remove the drip tray (1).
 • Seite 13: Turbo Mode

  Steam mode, you can place one or both of the other steaming bowls on top to keep food warm. For some inspiring Gentle Steam recipes, take a look at the recipe booklet or visit www.philips.com/kitchen. turbo mode The Turbo mode is automatically active during the first 5 minutes of each steaming process to allow the steamer to heat up quickly.
 • Seite 14: Cleaning And Maintenance

  EnglisH If you want to keep the food warm longer than 30 minutes, press the timer + and - buttons to adjust the time. If you press the KEEP WARM button during a keep-warm cycle, the timer sets to 30 minutes again. If you want to deactivate the keep-warm mode when it is active, press the START/STOP button.
 • Seite 15 EnglisH Put the drip tray (1) and the small steaming bowl (2) on the base properly. Put the lid on top of the small steaming bowl. Put the plug in the wall socket. Turn the control knob to the preset steaming mode for carrots (1) and then press the START/STOP button (2) to let the appliance operate for 20 minutes.
 • Seite 16: Guarantee And Service

  If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).
 • Seite 17 EnglisH Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment. troubleshooting This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance.
 • Seite 18 Food table and steaming tips For recipes, please see the recipe booklet or visit our website www.philips.com/kitchen. The steaming times mentioned in the table below are only an indication. Steaming times may vary depending on the size of the food...
 • Seite 19: General Tips

  EnglisH steaming in the gentle steame mode Food to be Amount Steaming time (min) Suggested herbs/spices for Flavour steamed Booster+ Salmon 450g 15-20 Dill, parsley, basil White fish 450g 15-20 Dry mustard, allspice, marjoram steaming times of the preset steaming modes (Fig. 28) tips for steaming food Flavour Booster+ Thyme, coriander, basil, dill, curry and tarragon are some of the herbs...
 • Seite 20 EnglisH If you only use one steaming bowl, the food requires a shorter steaming time than when you use 2 or 3 steaming bowls. If you use more than one steaming bowl, let the food cook 5-10 minutes longer. Food is ready more quickly in the small steaming bowl (2) than in the steaming bowls on top.
 • Seite 21: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. generel beskrivelse (fig. 1) a Basisenhed med vandbeholder B Kontrolknap og display med timer-knapper...
 • Seite 22 Philips’ ansvar for eventuelle skader Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter, eller tilbehør/dele som ikke specifikt er anbefalet af Philips, da reklamationsretten i så fald bortfalder. Udsæt ikke apparatets bund for høje temperaturer, varm luft, damp eller fugtig varme fra andre kilder end steameren selv.
 • Seite 23: Før Apparatet Tages I Brug

  Fyld vandtanken med friskt koldt vand op til MAX-markeringen, før du bruger apparatet igen. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Seite 24 Dansk Fyld vandbeholderen med vand fra vandhanen op til MAX- markeringen. Når vandtanken er fyldt op til MAX-markeringen, kan steameren dampe i ca. 45 minutter. Hæld kun vand i vandbeholderen. Put aldrig krydderier, olie eller andet i vandbeholderen. Placer drypbakke (1) på vandbeholderen i basisenheden. Bemærk: Brug aldrig apparatet uden drypbakke (1).
 • Seite 25 Dansk Kom æg i æggeholderne for at opnå den mest praktiske dampning. Hvis du skal dampe mad i store stykker (som f.eks. hele kyllinger, majskolber), kan du fjerne de aftagelige bunde fra den mellemstore dampskål (3) og den store dampskål (4) for at skabe én stor skål. Stil én eller flere dampskåle på...
 • Seite 26: Sådan Bruges Apparatet

  Dansk sådan bruges apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Displayet og lysringen rundt om kontrolknappen lyser op. Drej kontrolknappen til den forudindstillede dampningstilstand for den type mad, du vil dampe. Den forudindstillede dampningstid er vist på displayet. Læs mere om forudindstillede dampningstider i de forudindstillede dampningstilstande og gode råd i kapitlet “Tabel og gode råd til dampning”.
 • Seite 27 Dansk Brug et køkkenredskab med langt skaft til at fjerne maden fra dampskålene. Når du fjerner en dampskål, skal du lade kondensvandet dryppe af i skålen i den underliggende dampskål eller drypbakken. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad steameren køle helt af, før du fjerner drypbakken (1).
 • Seite 28 Hvis du vil have nogle inspirerende opskrifter til dampning i Gentle Steam-tilstand, kan du se i opskriftshæftet eller besøge www.philips.com/kitchen. turbo-tilstand Turbo-tilstanden er automatisk aktiv i de første 5 minutter af hver dampningsproces for at få...
 • Seite 29: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Dansk keep warm-tilstand Steameren skifter automatisk til keep warm-tilstanden, efter at dampningstiden er gået, hvilket indikeres med 3 bip. KEEP WARM-lyset bliver ved med at indikere, at steameren er i keep warm-tilstand. Keep warm-tilstanden holder maden varm i 30 minutter. Hvis du vil holde maden varm i længere tid end 30 minutter, skal du trykke på...
 • Seite 30 Dansk afkalkning Du skal afkalke apparatet, når der er synlig kalk i vandbeholderen. Det er vigtigt, at du afkalker steameren jævnligt for at bevare den optimale ydeevne. Fyld vandbeholderen med hvid eddike op til maksimum-markeringen. Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel. Placer drypbakken (1) og den lille dampskål (2) korrekt på...
 • Seite 31: Reklamationsret Og Service

  Hvis du har behov for service eller oplysninger, eller hvis du har et problem, kan du besøge Philips’ websted på adressen www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen “World- Wide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du...
 • Seite 32: Fejlfinding

  På den måde er du med til at beskytte miljøet. Fejlfinding Dette kapitel opsummerer de mest almindelige problemer, du kan støde på ved brug af apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte Philips Kundecenter. Problem Mulig årsag Løsning Steameren virker Steameren er ikke sat i Sæt stikket i stikkontakten.
 • Seite 33 Dansk tabel og gode råd til dampning Se opskriftshæftet, eller besøg Philips’ websted www.philips.com/kitchen for at få opskriftsforslag. De dampningstider, der er angivet i tabellen nedenfor, er kun cirkatider. Dampningstiden varierer afhængigt af madvarernes størrelse, afstanden mellem ingredienserne i dampskålen, mængden af mad i skålen, hvor friske råvarerne er, og hvordan du selv foretrækker din mad tilberedt.
 • Seite 34: Generelle Råd

  Dansk Dampning i gentle steam-tilstand Madvarer der skal Mængde Dampningstid Forslag til urter/krydderier til dampes (min) Flavour Booster+ Laks 450 g 15-20 Dild, persille, basilikum Hvid fisk 450 g 15-20 Sennepspulver, allehånde, merian Dampningstider i de forudindstillede dampningstilstande (fig. 28) gode råd til dampning af madvarer Flavour Booster+ Timian, koriander, basilikum, dild, karry og estragon er blandt de urter...
 • Seite 35 Dansk Mindre mængder mad kræver kortere dampningstid end større mængder. Hvis du kun bruger én dampskål, kræves der kortere dampningstid, end hvis du bruger to eller tre dampskåle. Hvis du bruger mere end én dampskål, skal du forlænge tilberedningstiden med 5-10 minutter. Madvarer bliver hurtigere færdig i den lille dampskål (2) end i den øverste dampskål.
 • Seite 36 Dansk...
 • Seite 37: Einführung

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) a Aufheizsockel mit Wasserbehälter B Drehschalter und Anzeige mit Tasten für Zeitschaltuhr Zeitschaltuhr: Taste “-”...
 • Seite 38 Gerät selbst defekt oder beschädigt sind. Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center oder einer von Philips autorisierten Werkstatt durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw.
 • Seite 39: Automatische Abschaltung

  Betriebs aufgebraucht wird. Füllen Sie den Wasserbehälter mit kaltem Wasser bis zur Markierung MAX, um das Gerät weiter zu verwenden. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Seite 40: Für Den Gebrauch Vorbereiten

  DEutscH Für den gebrauch vorbereiten Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Unterlage. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig von der Kabelaufwicklung an der Unterseite ab, bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen. Füllen Sie den Wassertank bis zur Maximum-Markierung mit Wasser. Wenn der Wassertank bis zur Maximum-Markierung mit Wasser gefüllt ist, können Sie den Dampfgarer ca.
 • Seite 41 DEutscH Setzen Sie Eier auf die Eierhalter, um sie mühelos zu kochen. Zum Garen von größeren Lebensmitteln (z. B. ganzen Hähnchen oder Maiskolben) können Sie die abnehmbaren Bodeneinsätze des mittleren (3) und des großen Dampfaufsatzes (4) entfernen. So erhalten Sie einen großen Aufsatz. Setzen Sie einen oder mehrere Dampfaufsätze auf die Auffangschale (1).
 • Seite 42: Das Gerät Benutzen

  DEutscH Das gerät benutzen Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die Anzeige und der Leuchtring um den Drehschalter leuchten auf. Drehen Sie den Drehschalter auf den voreingestellten Dampfgarmodus für die Art von Lebensmitteln, die gegart werden soll. Die voreingestellte Dampfgarzeit wird im Display angezeigt. Weitere Informationen und Tipps zu den voreingestellten Garzeiten der veschiedenen Dampfgarmodi finden Sie im Kapitel “Lebensmitteltabelle und Tipps zum Garen”.
 • Seite 43: Dampfgaren Verschiedener Zutaten

  DEutscH Um Verbrühungen zu vermeiden, tragen Sie beim Abnehmen des Deckels, des Aufsatzes für Fisch/Reis und der Dampfaufsätze Ofenhandschuhe. Nehmen Sie den Deckel langsam ab, und halten Sie ihn von sich weg. Lassen Sie Kondenswasser vom Deckel in den Dampfaufsatz tropfen. Verwenden Sie Küchenutensilien mit langem Griff, um Speisen aus den Dampfaufsätzen zu entfernen.
 • Seite 44: Turbomodus

  Tipp: Während Sie Lebensmittel im kleinen Dampfaufsatz (2) im schonenden Dampfgarmodus garen, können Sie einen oder zwei der übrigen Aufsätze zum Warmhalten daraufsetzen. Einige Rezepte für schonendes Dampfgaren finden Sie im Rezeptheft oder unter www.philips.com/kitchen. turbomodus Der Turbomodus ist während der ersten fünf Minuten jedes Garvorgangs automatisch eingeschaltet, damit sich der Dampfgarer schnell aufheizt.
 • Seite 45: Reinigung Und Pflege

  DEutscH Drücken Sie zum Aktivieren des Turbomodus die TURBO-Taste. Der Turbomodus ist eine Minute aktiv und schaltet sich dann automatisch ab. Das Licht der Turbotaste erlischt, und der Dampfgarer gart im normalen Dampfgarmodus weiter. Sie können den aktiven Turbomodus ausschalten, indem Sie die TURBO-Taste erneut drücken.
 • Seite 46: Aufbewahrung

  DEutscH Entfernen Sie die abnehmbaren Bodeneinsätze der Dampfaufsätze. Reinigen Sie die Aufsätze, die abnehmbaren Bodeneinsätze, den Aromaverstärker+, die Auffangschale und den Aufsatz für Fisch/ Reis per Hand oder in der Spülmaschine bei kurzem Spülgang und niedriger Temperatur. Eine wiederholte Reinigung der Dampfaufsätze in der Spülmaschine kann zu einer leichten Trübung führen.
 • Seite 47 DEutscH Sie können überflüssiges Netzkabel um die Kabelaufwicklung im Sockel legen. Setzen Sie die Auffangschale (1) auf den Sockel. Achten Sie darauf, dass die abnehmbaren Bodeneinsätze in den Dampfaufsätzen korrekt eingelegt sind. Setzen Sie den großen Dampfaufsatz (4) auf die Auffangschale (1). Setzen Sie den mittleren Aufsatz (3) auf den großen Aufsatz (4).
 • Seite 48: Garantie Und Kundendienst

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.umwelt...
 • Seite 49: Empfohlene Kräuter/Gewürze Für Aromaverstärker

  START/STOP-Taste. lebensmitteltabelle und tipps zum garen Rezepte finden Sie im Rezeptheft oder auf unserer Website www.philips.com/kitchen. Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Garzeiten können jeweils nur als Hinweis gelten. Je nach Größe der Zutaten, Abstand zwischen den Lebensmitteln in den Dampfaufsätzen, Menge der Zutaten in den Aufsätzen, Frische der Lebensmittel und nach Ihren...
 • Seite 50 DEutscH Lebensmittel Menge Garzeit (in Min.) Empfohlene Kräuter/Gewürze für Aromaverstärker+ Reis 150 g + 300 ml Pandan, Petersilie, Kreuzkümmel Wasser 250 g + 500 ml Pandan, Petersilie, Kreuzkümmel Wasser Lachs 450 g 12 - 15 Min. Dill, Petersilie, Basilikum Weißer Fisch 450 g 10 - 15 Senfkörner, Piment, Majoran...
 • Seite 51: Allgemeine Tipps

  DEutscH Dampfgaren Sie nie tiefgefrorenes Fleisch, Geflügel oder tiefgefrorene Meeresfrüchte. Tauen Sie Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte erst vollständig auf, bevor Sie diese Lebensmittel in den Dampfgarer geben. süße nachspeisen Fügen Sie Nachspeisen etwas Zimt statt Zucker hinzu, um den süßen Geschmack zu verstärken.
 • Seite 52: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (kuva 1) a Runko ja vesisäiliö B Valitsin ja näyttö, jossa ajastinpainikkeet Ajastimen --painike Höyrytyssymboli Aika minuutteina Ajastimen +-painike Esimääritetyt höyrytystilat Valitsin Käynnistyspainike, jossa merkkivalo...
 • Seite 53 Sitä ei ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön. Jos laitetta käytetään väärin tai (puoli-)ammatillisessa tarkoituksessa tai jos sitä on käytetty käyttöohjeen vastaisesti, takuu mitätöityy, eikä Philips vastaa mahdollisista vahingoista. Älä koskaan käytä osia, jotka eivät ole Philipsin valmistamia tai suosittelemia.
 • Seite 54: Automaattinen Virrankatkaisu

  Voit käyttää laitetta uudelleen, kun täytät vesisäiliön kylmällä vedellä MAX-merkkiin asti. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Seite 55 suomi Aseta Flavour Booster+ valumisastian (1) päälle, jos haluat lisätä makua höyrytettävään ruokaan. Täytä Flavour Booster+ tuoreilla tai kuivatuilla yrteillä tai nesteellä, kuten viinillä tai lihaliemellä, enimmäisrajaan asti. Erilaisiin ruokiin sopivia yrttejä ja mausteita on Ruokataulukko ja höyrytysvihjeitä -luvussa olevassa ruoanhöyrytystaulukossa. Laita höyrytettävä...
 • Seite 56 suomi Valumisastiassa, höyrytysastioissa ja kala-/riisikulhossa on numerot 1–5. Höyrytysastioiden ja kala-/riisikulhon numerot (2–5) on merkitty niiden kahvoihin. Valumisastian numero (1) on sen yläreunassa. Pinoa astiat aina numerojärjestyksessä. Käytä aina valumisastiaa (1) pienen höyrytysastian (2) alla. Käytä ainoastaan ruoalla täytettyjä höyrytysastioita. Kala-/riisikulho (5) on tarkoitettu marinoidun kalan, riisin ja nestemäisten ruokien höyryttämiseen.
 • Seite 57 suomi Huomautus: Jos haluat käyttää muuta kuin valikkopainikkeen esimääritettyä höyrytysaikaa, valitse höyrytystila, jonka esimääritetty aika on lähinnä haluamaasi aikaa. Pidennä tai lyhennä sitten aikaa ajastinpainikkeilla (+ ja -). Paina käynnistyspainiketta. Höyrytys alkaa, ja ajastin laskee lyhenevää höyrytysaikaa. Turbo-merkkivalo palaa ensimmäisten 5 höyrytysminuutin ajan. Tämä osoittaa, että...
 • Seite 58 Vinkki: Kun höyrytät ruokaa pienessä höyrytysastiassa (2) Gentle Steam -tilassa, voit pitää ruoan lämpimänä asettamalla yhden tai kaksi muuta astiaa sen päälle. Gentle Steam -ruokaohjeita on reseptivihkossa ja osoitteessa www. philips.com/kitchen. turbo-tila Turbo-tila on automaattisesti käytössä höyryttämisen alussa ensimmäisten 5 minuutin ajan, jotta höyrystin lämpenee nopeasti. Vitamiinit ja hivenaineet säilyvät paremmin, kun ruoka lämpenee parhaaseen...
 • Seite 59: Puhdistus Ja Hoito

  suomi kun olet lisännyt vettä vesisäiliöön Käynnistä Turbo-tila painamalla TURBO-painiketta. Turbo-tila on käytössä 1 minuutin ja sammuu automaattisesti. Turbo-merkkivalo sammuu, ja höyrystin jatkaa höyryttämistä normaalissa höyrytystilassa. Voit sammuttaa Turbo-tilan painamalla TURBO-painiketta uudelleen. Huomautus: Jos käytät Gentle Steam -tilaa alle 5 minuutin kuluttua edellisen höyrytyksen loppumisesta, Turbo-tila ei käynnisty eikä...
 • Seite 60: Kalkinpoisto

  suomi kalkinpoisto Poista kalkki laitteesta, kun vesisäiliössä näkyy kalkkia. Höyrykeitin on puhdistettava kalkista säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Lisää vesisäiliöön ruokaetikkaa (8 % etikkaa) enimmäismerkkiin asti. Älä käytä muita kalkinpoistoaineita. Aseta valumisastia (1) ja pieni höyrytysastia (2) alustalle asianmukaisesti. Aseta kansi pienen höyrytysastian päälle. Työnnä...
 • Seite 61: Takuu Ja Huolto

  Aseta kala-/riisikulho (5) pieneen höyrytysastiaan (2). Aseta kansi kala-/riisikulhon (5) päälle. takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole asiakaspalvelua, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Seite 62: Vianmääritys

  suomi Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. vianmääritys Tässä luvussa kuvataan tavallisimmat laitteen käyttöön liittyvät ongelmat. Ellet onnistu ratkaisemaan ongelmaa alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteys Philipsin maakohtaiseen asiakaspalveluun. Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu...
 • Seite 63 Ruokaohjeita on reseptivihkossa ja osoitteessa www.philips.com/kitchen. Taulukossa mainitut höyrytysajat ovat viitteellisiä. Höyrytysaika voi vaihdella makusi sekä ruokapalojen koon, asettelun, määrän ja tuoreuden mukaan. ruoan höyrytystaulukko Höyrytettävä Määrä Höyrytysaika Ruokiin sopivia yrttejä ja mausteita ruoka (minuutteina) (Flavour Booster+)
 • Seite 64 suomi Höyryttäminen gentle steam -tilassa Höyrytettävä Määrä Höyrytysaika Ruokiin sopivia yrttejä ja mausteita ruoka (minuutteina) (Flavour Booster+) Lohi 450 g 15-20 Tilli, persilja, basilika Valkoinen kala 450 g 15-20 Sinappijauhe, maustepippuri, meirami Esimääritettyjen höyrytystilojen höyrytysajat (kuva 28) vinkkejä ruoan höyryttämiseen Flavour Booster+ Flavour Booster+ -osaan voi laittaa esimerkiksi timjamia, korianteria, basilikaa, tilliä, curryä...
 • Seite 65 suomi Jos käytät useita höyrytysastioita, anna ruoan kypsyä 5-10 minuuttia tavallista kauemmin. Ruoka kypsyy pienessä höyrytysastiassa (2) nopeammin kuin päällimmäisissä höyrytysastioissa. Tarkista ruoan kypsyys, ennen kuin aloitat syömisen. Voit lisätä ruokaa tai ruoka-aineita sisältäviä astioita höyrytyksen aikana. Jos ruoka-aineen höyrytysaika on muita lyhyempi, lisää se myöhemmin. Jos nostat kantta, keittimestä...
 • Seite 66: Français

  Français introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome. Description générale (fig. 1) a Socle avec réservoir d’eau B Bouton de commande et afficheur avec boutons de minuteur...
 • Seite 67 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles...
 • Seite 68: Arrêt Automatique

  (MAX) pour pouvoir utiliser à nouveau l’appareil. champs électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Seite 69 Français Remplissez le réservoir avec de l’eau, jusqu’au niveau maximal. Lorsque le réservoir d’eau est plein, le cuiseur vapeur peut être utilisé pendant 45 minutes environ. Remplissez le réservoir d’eau uniquement avec de l’eau. Ne versez jamais d’assaisonnement, d’huile ou d’autres substances dans le réservoir d’eau. Placez le plateau égouttoir (1) sur le réservoir d’eau posé...
 • Seite 70 Français Placez les œufs dans les emplacements prévus à cet effet pour faciliter la cuisson. Pour cuire de gros aliments (par ex. poulets entiers, épis de maïs), vous pouvez retirer les fonds amovibles du bol vapeur moyen (3) et du grand bol vapeur (4) pour obtenir un plus grand bol.
 • Seite 71: Utilisation De L'appareil

  Français utilisation de l’appareil Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur. L’afficheur et l’anneau lumineux autour du bouton de commande s’allument. Tournez le bouton de commande sur le mode de cuisson prédéfini pour le type d’aliments que vous souhaitez cuire. Le temps de cuisson prédéfini apparaît sur l’afficheur.
 • Seite 72 Français Utilisez un ustensile de cuisine à manche long pour retirer les aliments du bol vapeur. Lorsque vous retirez un bol vapeur, laissez les gouttes de condensation s’écouler du bol vapeur dans le bol vapeur ou dans le plateau égouttoir situé...
 • Seite 73: Mode Turbo

  Gentle Steam , vous pouvez ajouter un ou les deux bols vapeur au- dessus pour maintenir les aliments au chaud. Pour découvrir de délicieuses recettes utilisant le mode Gentle Steam, consultez le livret de recettes ou le site Internet www.philips.com/kitchen. mode turbo Le mode Turbo s’active automatiquement pendant les 5 premières minutes de chaque processus de cuisson, afin de permettre au cuiseur vapeur de monter rapidement en température.
 • Seite 74: Nettoyage Et Entretien

  Français mode de maintien au chaud Le cuiseur vapeur passe automatiquement en mode de maintien au chaud à la fin du temps de cuisson (indiqué par trois signaux sonores). Le voyant KEEP WARM s’allume pour indiquer que ce mode est actif. Ce mode maintient les aliments au chaud pendant 30 minutes.
 • Seite 75 Français N’utilisez aucun autre type de détartrant. Positionnez correctement le plateau égouttoir (1) et le petit bol vapeur (2) sur le socle. Placez le couvercle sur le petit bol vapeur. Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur. Tournez le bouton de commande sur le mode de cuisson prédéfini pour les carottes (1) et appuyez sur le bouton START/STOP (2) pour que l’appareil fonctionne pendant 20 minutes.
 • Seite 76: Garantie Et Service

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Seite 77 Ce chapitre présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l’aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Problème Cause possible...
 • Seite 78 à la vapeur Vous trouverez des recettes dans le livret de recettes ou sur notre site Internet à l’adresse www.philips.com/kitchen. Les temps de cuisson indiqués dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Le temps de cuisson dépend de la taille des morceaux, de l’espace entre les morceaux dans le bol vapeur, de la quantité...
 • Seite 79: Conseils Généraux

  Français cuisson en mode gentle steam Aliments à cuire Quantité Temps de Suggestions d’épices/herbes à placer dans cuisson (min) le diffuseur d’arômes+ Saumon 450 g 15-20 Aneth, persil, basilic Poisson blanc 450 g 15-20 Moutarde sèche, piment de la Jamaïque, marjolaine temps de cuisson des modes de cuisson prédéfinis (fig.
 • Seite 80 Français Vous pouvez utiliser le bol à poisson/à riz (5) pour préparer des légumes en sauce ou pocher du poisson dans de l’eau. Laissez des espaces entre les aliments. Si le bol vapeur est rempli, remuez les aliments à mi-cuisson. Il n’est pas nécessaire de cuire les petites quantités d’aliments aussi longtemps que les grandes quantités.
 • Seite 81: Descrizione Generale (Fig. 1)

  Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome. Descrizione generale (fig. 1) a Base con serbatoio per l’acqua B Manopola di comando e display con pulsanti del timer...
 • Seite 82 Philips non risponde per eventuali danni. Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade. Non esponete mai la base dell’apparecchio a temperature elevate, a gas caldo, vapore o a calore umido proveniente da altre fonti di calore.
 • Seite 83: Spegnimento Automatico

  Riempite il serbatoio con acqua fredda fino all’indicazione di MAX per usare nuovamente l’apparecchio. campi elettromagnetici (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Seite 84: Predisposizione Dell'apparecchio

  italiano Predisposizione dell’apparecchio Posizionate l’apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile. Estraete completamente il cavo di alimentazione dall’alloggiamento sulla base prima di collegare l’apparecchio. Riempite il serbatoio con acqua fino al livello massimo. Quando il serbatoio dell’acqua è riempito al livello massimo, la vaporiera è...
 • Seite 85 italiano Inserite le uova nei porta-uova per una cottura più semplice. Per cuocere a vapore alimenti di grandi dimensioni (ad esempio polli interi, pannocchie di granoturco), potete rimuovere le basi rimovibili dai recipienti medio (3) e grande (4) per creare un unico recipiente grande.
 • Seite 86: Modalità D'uso Dell'apparecchio

  italiano modalità d’uso dell’apparecchio Inserite la spina nella presa di corrente a muro. Il display e l’anello di luce intorno alla manopola di comando si accendono. Ruotate la manopola posizionandola sulla modalità di cottura a vapore predefinita per il tipo di alimento che desiderate preparare. Il tempo di cottura predefinito è...
 • Seite 87 italiano Per evitare ustioni, quando rimuovete il coperchio, il recipiente per il pesce/riso e quelli per la cottura a vapore, indossate guanti da forno. Rimuovete il coperchio lentamente e lontano dal corpo. Attendete che la condensa confluisca all’interno del recipiente. Utilizzate un utensile da cucina con un’impugnatura lunga per rimuovere gli alimenti dai recipienti.
 • Seite 88: Modalità Turbo

  (2) utilizzando la modalità di cottura a temperatura moderata, potete posizionare sopra al recipiente uno o due recipienti aggiuntivi per mantenere il cibo caldo. Nel ricettario e sul sito www.philips.com/kitchen troverete alcune ricette interessanti che sfruttano questa modalità. modalità turbo La modalità...
 • Seite 89: Pulizia E Manutenzione

  italiano Nota Se utilizzate la temperatura moderata entro 5 minuti dalla fine del precedente processo di cottura a vapore, la modalità Turbo non viene attivata e la luce Turbo non si accende poiché l’acqua è ancora calda. modalità di mantenimento della temperatura La vaporiera passa automaticamente alla modalità...
 • Seite 90: Rimozione Del Calcare

  italiano La pulizia ripetuta dei recipienti in lavastoviglie può comportare un leggero sbiadimento. rimozione del calcare Dovete rimuovere il calcare dall’apparecchio quando quest’ultimo è visibile all’interno del serbatoio dell’acqua. È importante provvedere a questo regolarmente per mantenere prestazioni ottimali. Riempite il serbatoio dell’acqua con aceto di vino bianco (8% di acido acetico) fino al livello massimo.
 • Seite 91: Garanzia E Assistenza

  Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non...
 • Seite 92: Tutela Dell'ambiente

  In questo capitolo vengono riportati i problemi più ricorrenti legati all’uso dell’apparecchio. Se non riuscite a risolvere i problemi con le informazioni seguenti, vi preghiamo di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Problema Possibile causa...
 • Seite 93 Per le ricette, fate riferimento al ricettario oppure visitate il sito Web www.philips.com/kitchen. I tempi di cottura a vapore indicati nella tabella riportata di seguito sono solo indicativi e possono variare a seconda delle dimensioni delle porzioni, dello spazio tra gli alimenti all’interno del recipiente, della loro...
 • Seite 94 italiano Alimento da Quantità Tempo di cottura Aromi/spezie consigliati per il cuocere (min) Flavour Booster+ Riso 150 g + 300 ml di Pandan, prezzemolo, cumino acqua 250 g + 500 ml di Pandan, prezzemolo, cumino acqua Salmone 450 g 12-15 min. Aneto, prezzemolo, basilico Pesce bianco 450 g...
 • Seite 95 italiano Non cuocete mai a vapore la carne, il pollame o il pesce surgelati. Lasciate sempre che questo tipo di alimenti si scongeli completamente prima di inserirli all’interno del sistema di cottura a vapore. Dessert Aggiungete della cannella ai dessert per aumentare la loro dolcezza invece di aggiungere zucchero.
 • Seite 96: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. algemene beschrijving (fig. 1) a Voet met waterreservoir B Bedieningsknop en display met timerknoppen...
 • Seite 97 Philips iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek door Philips worden aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie. Stel de voet van het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige warmte van andere bronnen dan de stoomkoker zelf.
 • Seite 98: Automatische Uitschakeling

  MAX-aanduiding als u het apparaat opnieuw wilt gebruiken. Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Seite 99: Klaarmaken Voor Gebruik

  nEDErlanDs klaarmaken voor gebruik Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u het netsnoer volledig afwikkelen van de haspel in de voet. Vul het waterreservoir tot aan het maximumniveau met water. Wanneer het waterreservoir tot het maximumniveau is gevuld, kan de stomer gedurende circa 45 minuten stomen.
 • Seite 100 nEDErlanDs Plaats eieren op de eierhouders om eenvoudig eieren te stomen. Als u groot voedsel (bijv. hele kippen, maïskolven) wilt stomen, kunt u de verwijderbare bodem van de middelgrote stoomschaal (3) en de grote stoomschaal (4) verwijderen om één grote schaal te maken. Plaats een of meer stoomschalen op de lekbak (1).
 • Seite 101: Het Apparaat Gebruiken

  nEDErlanDs Het apparaat gebruiken Steek de stekker in het stopcontact. Het display en de lichtring rondom de bedieningsknop gaan branden. Draai de bedieningsknop op de vooraf ingestelde stoommodus voor het type voedsel dat u wilt stomen. De vooraf ingestelde stoomtijd verschijnt op het display. Zie hoofdstuk ‘Voedseltabel en stoomtips’...
 • Seite 102 nEDErlanDs Gebruik keukengerei met een lang handvat om het voedsel uit de stoomschalen te verwijderen. Laat bij het verwijderen van een stoomschaal de condens van de schaal in de eronder geplaatste stoomschaal of de lekbak lopen. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de stoomkoker volledig afkoelen voordat u de lekbak (1) verwijdert.
 • Seite 103: Turbo-Modus

  Tip: Terwijl u voedsel stoomt in de kleine stoomschaal (2) in de Gentle Steam- modus, kunt u er nog een of twee schalen bovenop plaatsen om voedsel warm te houden. Zie het receptenboekje of ga naar www.philips.com/kitchen voor inspirerende ideeën voor Gentle Steam.
 • Seite 104: Schoonmaken En Onderhoud

  nEDErlanDs Warmhoudmodus De stomer schakelt automatisch over naar de warmhoudmodus nadat de stoomtijd is verstreken. Dit wordt aangegeven met 3 piepjes. Het KEEP WARM-lampje brandt om aan te geven dat de stomer in de warmhoudmodus staat. De warmhoudmodus houdt het voedsel gedurende 30 minuten warm.
 • Seite 105 nEDErlanDs ontkalken U moet het apparaat ontkalken wanneer kalk zichtbaar is in het waterreservoir. Voor optimale prestaties is het van belang dat u de stomer regelmatig ontkalkt. Vul het waterreservoir met blanke azijn (8% azijnzuur) tot het maximumniveau. Gebruik geen andere ontkalker. Plaats de lekbak (1) en de kleine stoomschaal (2) goed op de voet.
 • Seite 106: Garantie En Service

  Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre...
 • Seite 107: Problemen Oplossen

  nEDErlanDs milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving. Problemen oplossen Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat.
 • Seite 108 Zie het receptenboekje of ga naar onze website www.philips.com/kitchen voor recepten. De stoomtijden in de onderstaande tabel zijn alleen een indicatie. Stoomtijden kunnen verschillen afhankelijk van de grootte van stukken voedsel, de ruimte tussen de stukken voedsel in de stoomschaal, de hoeveelheid voedsel in de schaal, de versheid van het voedsel en uw persoonlijke voorkeur.
 • Seite 109: Algemene Tips

  nEDErlanDs stomen in de gentle steam-modus Voedsel om te Hoeveelheid Stoomtijd (min) Kruiden/specerijen voor in de Flavour stomen Booster+ Zalm 450 g 15-20 Dille, peterselie, basilicum Witvis 450 g 15-20 Mosterdpoeder, piment, marjolein stoomtijden van de vooraf ingestelde stoommodi (fig. 28) tips voor het stomen van voedsel Flavour Booster+ Tijm, koriander, basilicum, dille, kerrie en dragon zijn voorbeelden van...
 • Seite 110 nEDErlanDs De stoomtijd voor kleinere hoeveelheden voedsel is korter dan voor grote hoeveelheden. Als u maar één stoomschaal gebruikt, is de stoomtijd voor het voedsel korter dan wanneer u 2 of 3 stoomschalen gebruikt. Laat het voedsel 5-10 minuten langer stomen als u meer dan één stoomschaal gebruikt.
 • Seite 111 nEDErlanDs...
 • Seite 112: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. generell beskrivelse (fig. 1) a Sokkel med vannbeholder B Kontrollbryter og display med timer-knapper...
 • Seite 113 Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn...
 • Seite 114: Automatisk Utkobling

  å bruke apparatet igjen. Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Seite 115 norsk Legg smaksforsterkeren Flavour Booster+ på dryppebrettet (1) for å gi ekstra smak til maten som skal dampes. Fyll smaksforsterkeren Flavour Booster+ med friske eller tørkede urter eller vin eller kraft opp til maksimumsnivået. Du finner anbefalte urter eller krydder for ulike typer mat i damptabellen for mat i avsnittet Mattabell og damptips.
 • Seite 116: Bruke Apparatet

  norsk Dryppebrettet, dampbollene og fiske-/risbollen er nummerert fra 1 til 5. Du finner numrene på dampbollene og fiske-/risbollen (2 til 5) på håndtakene. Nummeret på dryppebrettet (1) er på den øverste kanten. De skal bare stables i denne rekkefølgen. Bruk alltid dryppebrettet (1) under den lille dampbollen (2).
 • Seite 117 norsk Merk: Hvis du vil angi en annen damptid enn den forhåndsinnstilte damptiden på kontrollbryteren, kan du velge en dampmodus som er nærmest den ønskede damptiden. Bruk deretter knappene + og - på timeren til å øke eller redusere damptiden. Trykk på...
 • Seite 118 Tips: Når du damper mat i den lille dampbollen (2) i Gentle Steam-modus, kan du sette den ene eller begge de andre dampbollene oppå for å holde mat varm. Ta en titt i oppskriftsheftet eller gå til www.philips.com/kitchen for å få noen inspirerende Gentle Steam-oppskrifter.
 • Seite 119: Rengjøring Og Vedlikehold

  norsk turbo-modus Turbo-modus er automatisk aktiv i løpet av de første 5 minuttene av hver dampprosess for at dampkokeren skal varmes opp raskt. Ved å sikre at maten når perfekt tilberedningstemperatur raskere, beholdes flere vitaminer og mineraler. Du kan også bruke Turbo-modus: etter at du har tatt av lokket for å...
 • Seite 120 norsk Rengjør vannbeholderen med en klut fuktet med varmt vann og litt flytende oppvaskmiddel. Deretter tørker du vannbeholderen med en ren og fuktig klut. Rengjør lokket i varmt vann med litt oppvaskmiddel. Ikke rengjør lokket i oppvaskmaskin. Ta ut de uttakbare bunnene fra dampbollene. Rengjør dampbollene, de uttakbare bunnene, smaksforsterkeren Flavour Booster+, dryppebrettet og fiske-/risbollen for hånd eller i oppvaskmaskinen.
 • Seite 121 norsk oppbevaring Kontroller at alle delene er rene og tørre før du setter apparatet til oppbevaring (se avsnittet Rengjøring). Du oppbevarer ledningen ved å vikle den rundt hjulet i sokkelen. Sett dryppebrettet (1) på sokkelen. Kontroller at de uttakbare bunnene er plassert i dampbollene. Sett den store dampbollen (4) på...
 • Seite 122: Garanti Og Service

  Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale...
 • Seite 123 STOP-knappen. mattabell og damptips Vil du ha oppskrifter, kan du se i oppskriftsheftet eller gå til Internett- sidene våre på www.philips.com/kitchen. Damptidene som er oppgitt i tabellen nedenfor, er bare veiledende. Damptider kan variere avhengig av størrelsen på matbitene, åpningene mellom maten i dampbollen, mengden mat i bollen, hvor fersk maten er og personlige preferanser.
 • Seite 124 norsk Mat som skal Mengde Damptid (min) Anbefalte urter/krydder for dampes smaksforsterkeren Flavour Booster+ 250 g + 500 ml Pandan-ris, persille, spisskummen vann Laks 450 g 12–15 Dill, persille, basilikum Hvit fisk 450 g 10–15 Tørr sennep, allehånde, merian Dampe i gentle steam-modus Mat som skal Mengde Damptid (min)
 • Seite 125: Generelle Tips

  norsk generelle tips Når du skal lage ris, må du tilsette vann til risen i fiske-/risbollen (5). Se damptabellen for mat for hvilke mengder du trenger. Du kan også bruke fiske-/risbollen (5) til å klargjøre grønnsaker i sauser eller til å posjere fisk i vann. La det være mellomrom mellom matbitene.
 • Seite 126 norsk...
 • Seite 127: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) a Basdel med vattentank B Kontrollvred och teckenfönster med timerknappar Timerknapp - Ångsymbol...
 • Seite 128 Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma. Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat dem.
 • Seite 129: Automatisk Avstängning

  MAX-nivån när du ska använda apparaten igen. Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Seite 130 svEnska Placera Flavour Booster+ på droppbrickan (1) om du vill ge maten som ska ångas extra smak. Fyll Flavour Booster+ till maxnivån med färska eller torkade örter eller en vätska som vin eller buljong. Förslag på örter eller kryddor för olika typer av mat finns i ångkokningstabellen i kapitlet Mattabell och ångtips.
 • Seite 131: Använda Apparaten

  svEnska Droppbrickan, ångskålarna och fisk-/risskålen är numrerade från 1 till 5. Numren på ångskålarna och fisk-/risskålen (2 till 5) sitter på respektive handtag. På droppbrickan (1) sitter numret på den övre kanten. Stapla dem bara i den här ordningen. Använd alltid droppbrickan (1) under den lilla ångskålen (2).
 • Seite 132 svEnska Obs! Om du vill ställa in en annan tillagningstid än de förinställda tillagningstiderna på kontrollvredet, väljer du ett ångkokningsläge som ligger närmast den önskade tillagningstiden. Använd sedan timerknapparna + och - för att öka eller minska tillagningstiden. Tryck på start/stopp-knappen. Ångkokningen startar och timern räknar ned tillagningstiden.
 • Seite 133 öppnar du försiktigt locket och lägger i fisken. Tips: När du tillagar mat i den lilla ångskålen (2) i läget Gentle Steam, kan du placera den ena eller båda övriga ångskålar ovanpå för att hålla maten varm. I receptboken och på www.philips.com/kitchen finns inspirerande Gentle Steam-recept.
 • Seite 134: Rengöring Och Underhåll

  svEnska turboläge Turboläge är aktivt automatiskt under de första fem minuterna i varje tillagningsprocess. På det här sättet värms ångkokaren upp snabbt. Eftersom maten når sin tillagningstemperatur snabbare, bevaras fler vitaminer och mineraler. Du kan också använda turboläget: när du har öppnat locket för att kontrollera eller röra om i maten när du har lagt i mat i en eller flera skålar när du har fyllt på...
 • Seite 135 svEnska Rengör locket i varmt vatten med lite diskmedel. Diska inte locket i diskmaskin. Ta bort de löstagbara bottnarna från ångskålarna. Rengör ångskålarna, de löstagbara underdelarna, Flavour Booster+, droppbrickan och fisk- /risskålen för hand eller i diskmaskinen, med ett kort program och på låg temperatur.
 • Seite 136 svEnska Förvaring Se till att alla delar är rena och torra innan du ställer undan apparaten (se kapitlet Rengöring). Förvara nätsladden lindad runt rullen på undersidan. Sätt droppbrickan (1) på basdelen. Se till att de löstagbara underdelarna sitter på plats i ångskålarna. Ställ den stora ångskålen (4) på...
 • Seite 137: Garanti Och Service

  Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips- återförsäljare.miljön Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid en officiell återvinningsstation, så...
 • Seite 138 ångtips Recept hittar du i recepthäftet eller på vår webbplats www.philips.com/kitchen. Tillagningstiderna som anges i tabellen nedan är ungefärliga. Tillagningstiderna kan variera beroende på matbitarnas storlek, utrymmet mellan maten i ångskålen, mängden mat i skålen, hur färsk maten är och din personliga smak.
 • Seite 139 svEnska tillagning i läget gentle steam Mat som ska Mängd Tillagningstid Föreslagna örter/kryddor för Flavour ångkokas (min) Booster+ 450 g 15–20 Dill, persilja, basilika Vit fisk 450 g 15–20 Senapspulver, kryddpeppar, mejram tillagningstider för förinställda lägen (Bild 28) tips för ångkokning Flavour Booster+ Timjan, koriander, basilika, dill, curry och dragon är några av de spännande örter och kryddor som du kan lägga i Flavour Booster+.
 • Seite 140 svEnska Om du endast använder en ångskål blir tillagningstiden kortare än om du använder två eller tre ångskålar. Om du använder mer än en ångskål, låter du maten koka 5-10 minuter längre. Maten blir klar fortare i den lilla ångskålen (2) än i de övre. Kontrollera att maten är genomkokt innan du äter den.
 • Seite 172 4222.200.0307.5...

Inhaltsverzeichnis