Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Asus RP-AC53 Schnellstartanleitung

Asus RP-AC53 Schnellstartanleitung

Dual-band wireless repeater
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RP-AC53:

Werbung

RP-AC53
Dual-band Wireless Repeater
Quick Start Guide
U11933 / Second Edition / August 2016
U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 1
2016/8/19 17:44:19

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus RP-AC53

 • Seite 1 RP-AC53 Dual-band Wireless Repeater Quick Start Guide U11933 / Second Edition / August 2016 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 1 2016/8/19 17:44:19...
 • Seite 2 English ........................................................3 Български ......................................................9 Hrvatski .........................................................15 Čeština ........................................................21 Dansk ........................................................27 Nederlands ......................................................33 Eesti ........................................................39 Suomi ........................................................45 Français .........................................................51 Deutsch .........................................................57 Ελληνικά ........................................................63 Magyar ........................................................69 Italiano ........................................................75 Latviski ........................................................81 Lietuvių .........................................................87 Norsk ........................................................93 Polski ........................................................99 Português ......................................................105 Română ......................................................111 Русский...
 • Seite 3: Package Contents

  1) Power On/Off switch 2) Reset button 3) WPS button 4) Power LED On: RP-AC53 is plugged to a power outlet and powered on Off: RP-AC53 is unplugged from a power outlet or powered off 5) Ethernet LED 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 3...
 • Seite 4 Setting up the Repeater Turning the Repeater on 1. Place RP-AC53 near your Router/AP and plug it to a power outlet. Press the power switch to ON. 2. Wait until the power LED turns solid green and Wi-Fi LEDs stop blinking, indicating that RP-AC53 is ready to connect to the parent AP.
 • Seite 5 Wi-Fi LED 2.4 GHz / 5 GHz performance After placing your RP-AC53 in an ideal location, RP-AC53 con- Green Best performance nects to your router/AP in about one (1) minute.
 • Seite 6: Frequently Asked Questions

  Q4: How do I reset RP-AC53? • Press the RESET button on the side of RP-AC53 for about five (5) seconds until the LEDs blink slowly. Q5: What should I do when only one band Wi-Fi LED is on? • W hen you are connecting to a dual-band router but only 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi LED is on, press the WPS button on both the...
 • Seite 7 B. Set the TCP/IP settings to automatically obtain an IP address. 1. Click Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage network connections. 2. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), then click Properties. 3.
 • Seite 8 3. Click Apply when done. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 9: Съдържание На Пакета

  2) Бутон за нулиране 3) WPS бутон 4) Мощен светодиод (Power LED) Вкл: RP-AC53 е включен в контакт и активиран Изкл: RP-AC53 не е включен в контакт или е изключен 5) Ethernet LED 6) 2.4GHz светодиод (LED) 7) 5GHz светодиод (LED) U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 9...
 • Seite 10 Настройка на разширителя на обхват Включване на разширителя на обхват 1. Поставете RP-AC53 близо до Вашия рутер/точка и включете в контакт. Натиснете ключа за включване в положение ON (ВКЛ.). 2. Изчакайте индикаторът на захранването да започне да свети зелено и Wi-Fi индикаторите да спрат да мигат, което...
 • Seite 11 Добро представяне ЗАБЕЛЕЖКИ: Червено Слабо представяне • Поставете RP-AC56 между Вашия рутер/точка за достъп и безжичното устройство, за да постигнете най-добрата производителност на разширителя на обхват. • Поставете своя RP-AC56 на място, където Wi-Fi LED зелен или оранжев Wi-Fi LED. IMPORTANT! Препоръчваме Ви да поставите RP-AC53 на открито и просторно място. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 11 2016/8/19 17:44:21...
 • Seite 12: Отстраняване На Неизправности

  • К огато се свързвате с двулентов 2.4 GHz or 5 GHz Wi-Fi LED is on, press the WPS button on both the router and the RP-AC53 again and check that both 2.4 GHz и 5 GHz Wi-Fi LED светят.
 • Seite 13 Windows 7 А. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран. 1. Щракнете върху Start (Старт) > Internet Explorer, за да стартирате уеб браузъра. 2. Щракнете върху Tools (Инструменти) > Internet options (Опции за интернет) > раздел Connections (Връзки) > LAN settings (LAN настройки). 3.
 • Seite 14 4. Щракнете върху OK (ОК), когато сте готови. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 15: Sadržaj Pakiranja

  1) Sklopka za uključivanje/isključivanje 2) Gumb za resetiranje 3) WPS gumb 4) LED napajanja Uključen: RP-AC53 je priključen u električnu utičnicu i uključen Isključen: RP-AC53 je odvojen od električne utičnice ili isključen 5) LED za Ethernet 6) LED za 2,4 GHz 7) LED za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 15...
 • Seite 16 1. Pritisnite tipku WPS na usmjerivaču/pristupnoj točki. ASUS_RPAC87 /ASUS_RPAC53_5G bežičnu mrežu. 2. Pritisnite WPS tipku gornja strana na RP-AC53 na duže od pet 2. Pokrenite web preglednik i unesite http://repeater.asus.com u (5) sekunde dok LED ne počne treptati.
 • Seite 17 Loša radna svojstva NAPOMENE: • Postavite RP-AC53 između usmjerivača/pristupne točke i bežičnog uređaja za dobivanje najboljih performansi proširivača. • Postavite RP-AC53 na lokaciju na kojoj svijetle zeleni ili narančasti LED za Wi-Fi. NAPOMENE! Preporučujemo da RP-AC53 postavite na ot- vorenu ili prostranu lokaciju. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 17...
 • Seite 18 P4: Kako ću resetirati RP-AC53? • P ritisnite gumb RESET na bočnoj strani RP-AC53 i držite ga oko pet (5) sekundi dok LED svjetla ne počnu treptati sporo. P5: Što trebam učiniti kada svijetli samo jedan LED za Wi-Fi opseg? • K ada se povezujete s usmjerivačem s dva opsega, ali svijetli samo LED za Wi-Fi na 2,4 GHz ili 5 GHz, ponovno pritisnite gumb WPS...
 • Seite 19 Windows 7 A. Onemogućite proxy poslužitelj, ako je omogućen. 1. Kliknite Start > Internet Explorer da pokrenete internetski preglednik. 2. Kliknite Tools (Alati) > Internet options (Mogućnosti interneta) > karticu Connections (Veze) > LAN settings (Postavke lokalne mreže). 3. Na zaslonu Local Area Network (LAN) Settings (Postavke lokalne mreže) odznačite mogućnost Use a proxy server for your LAN (Koristite proxy poslužitelj za vašu lokalnu mrežu).
 • Seite 20 4. Kliknite OK (U redu) kada ste gotovi. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 21: Obsah Krabice

  1) Vypínač 2) Resetovací tlačítko 3) WPS tlačítko 4) LED indikátor napájení Svítí: Zařízení RP-AC53 je připojeno k elektrické zásuvce a je zapnuté Nesvítí: Zařízení RP-AC53 je odpojeno od elektrické zásuvky nebo je vypnuté 5) Indikátor LED Ethernetu 6) Indikátor LED pásma 2,4GHz 7) Indikátor LED pásma 5GHz...
 • Seite 22 PC/notebooku/tabletu vyhledejte bezdrátovou síť ASUS_ RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G a připojte se k ní. 2. Stiskněte tlačítko WPS na horní strana RP-AC53 na déle než pět (5) sekundy, dokud nezačne blikat LED indikátor. 2. Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte http:// repeater.asus.com pro přístup k prodlužovači dosahu.
 • Seite 23 Po dokončení připojení umístěte opakovač mezi směrovač a Indikátor LED sítě Výkon 2,4 GHz / 5 GHz bezdrátové zařízení, abyste dosáhli optimálního výkonu. Poté, co Wi-Fi RP-AC53 umístíte na ideální místo, se RP-AC53 přibližně jednu (1) minutu připojuje k vašemu směrovači/AP. Zelená Nejlepší výkon Oranžová...
 • Seite 24: Odstraňování Problémů

  Když se připojujete k dvoupásmovému směrovači, ale svítí pouze indikátor LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz nebo 5 GHz, znovu stiskněte tlačítko WPS na směrovači a zařízení RP-AC53 a zkontrolujte, zda svítí oba indikátory LED sítě Wi-Fi pásma 2,4 GHz a 5 GHz.
 • Seite 25 B. Proveďte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP. 1. Klepněte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Síť a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení) > Manage network connections (Spravovat síťová připojení). 2.
 • Seite 26 3. Po dokončení klepněte na Použít. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 27: Pakkens Indhold

  1) Tænd/sluk-knap 2) Nulstillingsknap 3) WPS-knappen 4) Strømindikator Lyser: RP-AC53 sluttes til en stikkontakt, som derefter tændes Lyser ikke: RP-AC53 trækkes ud af en stikkontakt, som derefter slukkes 5) Ethernet-indikator 6) 2,4GHz lysindikator 7) 5GHz lysindikator U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 27 2016/8/19 17:44:25...
 • Seite 28 Sådan installeres repeater Sådan tændes repeater 1. Stil din RP-AC53 i nærheden af din router/AP og slut den derefter til en stikkontakt. Tænd på tænd/sluk-knappen. 2. Vent indtil strømindikatoren begynder at lyse grøn, og Wi-Fi-indikatorerne holder op med at blinke, hvilket angiver, 3.
 • Seite 29 Wi-Fi-indikator 2.4 GHz / 5 GHz Effektivitet Når din RP-AC53 er stillet på et optimalt sted, opretter den en Grøn Højeste ydelse forbindelse til din router/AP efter ca. ét (1) minut.
 • Seite 30 • S ørg for, at din computer kun er forbundet til et forlængelsesnetværk, og indstil din computer til Hent automatisk en IP-adresse. SP4: Sådan nulstilles din RP-AC53? • Hold knappen RESET (NULSTIL) på siden af din RP-AC53 nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatorerne blinker langsomt. SP5: Hvad skal jeg gøre, når kun ét Wi-Fi-indikatorlys lyser? • N år du opretter forbindelse til en dual-band-router, men kun 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikatorlyset lyser, skal du trykke på...
 • Seite 31 B. Indstil TCP/IP indstillingerne til at hente en IP-adresse automatisk. 1. Klik på Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netværk og Internet) > Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) > Manage network connections (Administrer netværksfor- bindelser). 2.
 • Seite 32 (Konfigurer) feltet. 3. Klik på Apply (Anvend) når du er færdig. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM distributors in Turkey TIC.
 • Seite 33: Inhoud Verpakking

  OPMERKING: als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snel overzicht 1) Aan/Uit-schakelaar 2) Reset-knop 3) WPS-knop 4) Voedings-LED Aan: RP-AC53 wordt aangesloten op een voedingsuitgang en ingeschakeld Uit: RP-AC53 wordt losgekoppeld van de voedingsuitgang of uitgeschakeld 5) Ethernet-led 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 33...
 • Seite 34 De Range Extender instellen De Range Extender inschakelen 1. Plaats RP-AC53 dicht bij uw router/AP en sluit deze aan op een voedingsuitgang. Duw de voedingsschakelaar naar AAN. 2. Wacht tot de voedings-LED stabiel groen oplicht en de wifi- LED’s stoppen met knipperen waarmee wordt aangegeven dat RP-AC53 klaar is om te verbinden met het bovenliggende 3.
 • Seite 35 Wifi-led 2.4 GHz / 5 GHz prestaties taties. Nadat u uw RP-AC53 op een ideale locatie hebt geplaatst, maakt de RP-AC53 binnen ongeveer één (1) minuut verbinding Groen Beste prestaties met uw router/AP.
 • Seite 36: Problemen Oplossen

  • A ls u verbinding maakt met een dual band-router, maar alleen de wifi-led 2.4 GHz of 5 GHz aan is, drukt u opnieuw op de WPS-knop op de router en op de RP-AC53 en controleer of de Wifi-led zowel voor 2.4 GHz als voor 5 GHz is opgelicht.
 • Seite 37 Windows 7 A. Schakel de proxyserver uit indien deze is ingeschakeld. 1. Klik op Start > Internet Explorer om de webbrowser te starten. 2. Klik op Tools (Extra) > Internet options (Internetopties) >tabblad Connections (Verbindingen) > LAN settings (LAN-instellingen). 3. Schakel in het scherm LAN-instellingen het selectievakje Use a proxy server for your LAN (Een proxyserver voor het LAN-netwerk gebruiken) uit.
 • Seite 38 4. Klik op OK wanneer u klaar bent. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 39: Pakendi Sisu

  Kiire pilguheit 1) Toite on/off lüliti 2) Lähtestusnupp 3) WPS nupp 4) Toite LED indikaator Sees: RP-AC53 on sisestatud toitepistikupessa ja toide on see Väljas: RP-AC53 on toitepistikupesast lahutatud ja toide on väljas 5) Etherneti LED indikaator 6) 2.4GHz LED indikaator 7) 5GHz LED indikaator U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 39...
 • Seite 40 Variant A: Funktsiooni WPS (WiFi Protected Setup) kasutamine kasutajaliides) kaudu 1. Vajutage WPS-nuppu ruuteril/AP-l. 1. Kasutage Wi-Fi-valmidusega seadet nagu laua-/süle-/ 2. Vajutage WPS-nuppu seadme RP-AC53 top rohkem kui kaks tahvelarvutit, et leida ASUS_RPAC53/ASUS_RPAC53_5G (2) sekundit, kuni LED indikaator hakkab vilkuma. traadita võrk ja sellega ühendus luua.
 • Seite 41 • Paigutage seade RP-AC53 ruuteri/AP ja traadita võrgu vahele, Roheline Parim jõudlus et tagada leviala laiendaja parim jõudlus. Oranž Hea jõudlus • Paigutage seade RP-AC53 sellisesse kohta, kus vähemalt kaks Punane Halb jõudlus roheline või oranž Wi-Fi LED indikaator OLULINE! Soovitatav on paigutada seade RP-AC53 avatud ja avarasse kohta. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 41 2016/8/19 17:44:27...
 • Seite 42 • K ui te ühendute kahesagedusliku ruuteriga, ent ainult 2,4 GHz või 5 GHz Wi-Fi LED indikaator on sees, vajutage uuesti WPS-nup- pu nii ruuteril kui ka seadmel RP-AC53 ja veenduge, et nii 2,4 GHz kui ka 5 GHz Wi-Fi LED indikaatorid on sees.
 • Seite 43 Windows 7 A. Keelake puhverserver, kui see on aktiveeritud. 1. Klõpsake Start > Internet Explorer, et käivitada veebibrauser. 2. Klõpsake Tools (Tööriistad) > Internet options (Interneti-suvandid) > Vahekaart Connections (Ühendused) > LAN settings (LAN sätted). 3. Ekraanil Local Area Network (LAN) Settings (LAN sätted) eemaldage märge ruudust Use a proxy server for your LAN (Kasutage oma kohtvõrgu (LAN) puhul puhverserverit).
 • Seite 44 4. Kui olete lõpetanud, klõpsake nuppu OK. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 45: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte Répéteur Wi-Fi double bande RP-AC53 Guide de démarrage rapide Carte de garantie REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide 1) Interrupteur d'alimentation 2) Bouton de réinitialisation 3) Bouton WPS 4) Voyant d'alimentation On : Le répéteur est relié...
 • Seite 46 Wi-Fi : ASUS_RPAC53/ASUS_RPAC53_5G. 1. Appuyez sur le bouton WPS du routeur/point d'accés. 2. Ouvrez votre navigateur internet et entrez http://repeater.asus.com 2. Appuyez sur le bouton WPS situé au dessous du répéteur pendant dans la barre d'adresse pour ouvrir l'interface de gestion du répéteur.
 • Seite 47: Indicateur De Puissance Du Signal

  4. Suivez les instructions du Guide de configuration internet rapide ci-dessous pour configurer le répéteur : • Connectez-vous à un réseau Wi-Fi puis entrez sa clé de sécurité. Si le réseau Wi-Fi est masqué, réglez les paramètres manuellement. • Vous pouvez cocher les options Copier le SSID/mot de passe du point d'accés, Conserver les paramètres par défaut ou entrer le nom du réseau Wi-Fi et la clé...
 • Seite 48: Foire Aux Questions

  Q2 : Pourquoi le voyant Wi-Fi ne s'allume-t-il pas après avoir utilisé la méthode 2 ? • I l se peut que vous ayez entré un nom de réseau ou un mot de passe erroné. Réinitialisez le répéteur, vérifiez le nom de réseau et le mot de passe de votre routeur puis réessayez. Q3 : Je ne peux pas accéder à l'interface de gestion du répéteur en entrant l'adresse http://repeater.asus.com dans mon navigateur internet ? • V érifiez que votre ordinateur est bien connecté au réseau étendu et qu'il est configuré de telle sorte à obtenir une adresse IP automatiquement.
 • Seite 49 B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP. 1. Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre réseau et partage > Gérer les connexions réseau. 2. Sélectionnez Protocole internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés. 3.
 • Seite 50 B. Configurez les paramètres TCP/IP pour l'obtention automatique d'une adresse IP. 1. Cliquez sur l'icône Apple > Préférences Système > Réseau. 2. Sélectionnez Ethernet puis Via DHCP dans le champ Configurer. 3. Cliquez sur Appliquer une fois terminé. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 50 2016/8/19 17:44:29...
 • Seite 51 Aperçu rapide 1) Interrupteur Marche/Arrêt 2) Bouton de réinitialisation 3) Bouton WPS 4) Témoin d’alimentation Allumé: RP-AC53 on liitetty virtalähteeseen ja käynnistetty Éteint: RP-AC53 on irrotettu virtalähteestä ja sammutettu 5) Ethernet-LED 6) Témoin de bande 2,4GHz 7) Témoin de bande 5GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 51...
 • Seite 52 Configurer le répéteur Allumer le répéteur 1. Placez le RP-AC53 à proximité de votre routeur ja liitä se virtalähteeseen. Paina virtakytkin ON (Päällä) -asentoon. 2. Odota, kunnes virran LED-merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä ja Wi-Fi LED -merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, mikä ilmaisee, että...
 • Seite 53 Wi-Fi-verkkosi nimeksi ja päättyy Indicateur de puissance du signal päätteellä _RPT tai _RPT5G ja jakaa reitittimen/tukiaseman langattoman salasanan. • Placez le RP-AC53 entre le routeur / point d’accès sans fil et les appareils connectés pour obtenir de meilleures performances. Déplacement du répéteur • Le témoin Wi-Fi indique la qualité du signal entre le RP-AC53 Une fois la connexion établie, placez le RP-AC53 entre le routeur...
 • Seite 54 • I l se peut que vous ayez entré un SSID ou une clé de sécurité erroné. Réinitialisez le répéteur, vérifiez le SSID et la clé de sécurité de votre routeur ou point d’accès sans fil puis réessayez. Q3 : Je ne peux pas accéder à l’interface de gestion du répéteur en entrant l’adresse http://repeater.asus.com dans mon navigateur Internet ? • V érifiez que votre ordinateur est bien connecté au réseau du RP-AC53 et qu’il est configuré de telle sorte à obtenir une adresse IP automatiquement.
 • Seite 55 Windows 7 A. Désactivez le serveur proxy si celui-ci est activé. 1. Cliquez sur Démarrer > Internet Explorer pour lancer le navigateur. 2. Cliquez sur Outils > Options Internet > onglet Connexions > Paramètres réseau. 3. À partir de l’écran Paramètres du réseau local, décochez l’option Utiliser un serveur proxy pour votre réseau local.
 • Seite 56 Fabricant ASUSTeK Computer Inc. Tél : +886-2-2894-3447 Adresse : No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Représentant légal ASUS Computer GmbH en Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Distributeurs agréés BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 57: Verpackungsinhalt

  Ihren Händler. Auf einen Blick 1) Ein-/Ausschalter 2) Reset-Taste 3) WPS-Taste 4) Betriebs-LED Ein: Der RP-AC53 ist an eine Steckdose angeschlossen und eingeschaltet Aus: Der RP-AC53 ist nicht an eine Steckdose angeschlossen oder ausgeschaltet 5) Ethernet-LED 6) 2,4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 57...
 • Seite 58: Einrichten Des Repeaters

  Einrichten des Repeaters Einschalten des Repeaters 1. Stellen Sie Ihren RP-AC53 in die Nähe Ihres Routers/Access Points (AP) und schließen ihn an eine Steckdose an. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten. 2. Warten Sie, bis die Betriebs-LED grün leuchtet und die WLAN- LEDs aufhören zu blinken, was anzeigt, dass der RP-AC53...
 • Seite 59 WLAN-LED-Anzeige im Abschnitt Auf einen Blick. Wenn der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, platzieren Sie den Repeater zwischen Router/AP und dem WLAN-Gerät, um eine bessere Leistung zu erzielen. Nachdem Sie Ihren RP-AC53 in Wi-Fi LED 2,4 GHz / 5 GHz Leistung eine ideale Position gebracht haben, verbindet sich der RP-AC53 Grün...
 • Seite 60: Häufig Gestellte Fragen

  F5: Was soll ich tun, wenn die WLAN-LED nur eines Bandes leuchtet? • W enn Sie sich mit einem Dual-Band Router verbinden, aber nur die 2,4-GHz- oder 5-GHz-WLAN-LED leuchtet, drücken Sie erneut die WPS-Taste am Router und auch am RP-AC53 und prüfen Sie, ob nun beide, die 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN-LED leuchten. F6: Ich kann nicht auf die graphische Benutzeroberfläche zugreifen, um die Einstellungen des RP-AC53 zu konfigurieren.
 • Seite 61 3. Im Einstellungen-Bildschirm für das lokale Netzwerk (LAN) entfernen Sie das Häkchen bei Use a proxy server for your LAN (Proxyserver für LAN verwenden). 4. Klicken Sie zum Abschluss auf OK. B. Legen Sie die TCP/IP-Einstellungen so fest, dass Sie automatisch eine IP-Adresse erhalten. 1.
 • Seite 62 3. Klicken Sie zum Abschluss auf Apply (Übernehmen). Hersteller ASUSTek COMPUTER INC. Tel: +886-2-2894-3447 Adresse: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Autorisierte ASUS Computer GmbH Niederlassung in Europa Adresse: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Autorisierte Händler in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi iSLEM der Türkei...
 • Seite 63: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  1) Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF 2) Κουμπί επαναφοράς 3) WPS κουμπί 4) Λυχνία LED ένδειξης τροφοδοσίας Αναμμένη: To RP-AC53 είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος και ενεργοποιημένο Σβηστή: Το RP-AC53 είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα ρεύματος ή απενεργοποιημένο 5) Λυχνία LED ένδειξης Ethernet 6) Λυχνία...
 • Seite 64 1. Πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή/ΣΠ. σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο ASUS_RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G. 2. Πατήστε το κουμπί WPS στο πλάι της συσκευής RP-AC53 για 2. Εκκινήστε την εφαρμογή περιήγησης στο web και πληκτρολογήστε περισσότερο από πέντε (5) δευτερόλεπτα, μέχρι να αρχίσει να...
 • Seite 65 επέκτασης εύρους ανάμεσα στο δρομολογητή/ΣΠ και στην ασύρματη συσκευή για καλύτερη απόδοση. Αφού τοποθετήσετε Λυχνία LED Απόδοση 2.4 GHz / 5 GHz το RP-AC53 σε μια ιδανική τοποθεσία, το RP-AC53 συνδέεται στο ένδειξης Wi-Fi δρομολογητή/ΣΠ σε περίπου ένα (1) λεπτό. Πράσινο...
 • Seite 66: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  • Ό ταν συνδέεστε σε δρομολογητή διπλής ζώνης αλλά ανάβει μόνο η λυχνία LED ένδειξης Wi-Fi 2.4 GHz ή 5 GHz , πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή και στο RP-AC53 ξανά και ελέγξτε αν ανάβουν και οι δύο λυχνίες LED ένδειξης Wi-Fi 2.4 GHz και 5 GHz.
 • Seite 67 Windows 7 A. Απενεργοποιήστε το διακομιστή μεσολάβησης, αν είναι ενεργοποιημένος. 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη) > Internet Explorer για να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Tools (Εργαλεία) > Internet options (Επιλογές Internet) > καρτέλα Connections (Συνδέσεις) >...
 • Seite 68 4. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 69: A Csomag Tartalma

  A csomag tartalma RP-AC53 kétsávos vezeték nélküli jelerősítő Gyors üzembe helyezési útmutató Garanciajegy MEGJEGYZÉS: amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Gyors áttekintés 1) Hálózati főkapcsoló 2) Alaphelyzet gomb 3) WPS gomb 4) Hálózati LED Világít: Az RP-AC87 a fali aljzathoz csatlakozik és be van kapcsolva...
 • Seite 70 2. Várjon, amíg a hálózati LED-fény zöld színnel folyamatosan világítani kezd és a Wi-Fi LED-fényei abbahagyják a villogást, ami azt jelzi, hogy az RP-AC53 készen áll a legfelső szintű 3. Győződjön meg arról, hogy az RP-AC53 Wi-Fi jelzőfénye hozzáférési ponthoz való csatlakozásra.
 • Seite 71 Megfelelő teljesítmény perc múlva. Piros Gyenge teljesítmény MEGJEGYZÉS: • Az optimális teljesítmény érdekében az RP-AC53 eszközt a router/AP és a vezeték nélküli eszköz között helyezze el. • Tegye az RP-AC53 eszközt olyan helyre, ahol legalább két zöld vagy narancssárga Wi-Fi LED világít. FONTOS! Azt javasoljuk, hogy az RP-AC53 eszközt nyitott, tágas helyen telepítse. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 71 2016/8/19 17:44:33...
 • Seite 72 (IP-cím automatikus lekérése) lehetőséget. K4: Hogyan lehet visszaállítani az RP-AC53 eszközt? • Nyomja meg körülbelül öt (5) másodpercig az RP-AC53 oldalán lévő RESET (Alaphelyzet) gombot, amíg a LED-ek elkezdenek lassan villogni. K5: Mit kell tennem, ha a Wi-Fi LED-en csak egy sáv világít? • H a kétsávos routerhez csatlakozik, de a 2,4 GHz-es és 5 GHz-es Wi-Fi LED közül csak az egyik világít, nyomja meg ismét a WPS gombot a rout-...
 • Seite 73 B. Végezze el a TCP/IP beállításokat, hogy az IP-címet automatikusan lekérje. 1. Kattintson a Start > Control Panel (Vezérlőpult) > Network and Internet (Hálózat és internet) > Network and Sharing Center (Hálózati és megosztási központ) > Manage network connections (Hálózati kapcsolatok kezelése) elemre. 2.
 • Seite 74 3. Kattintson az Apply(Alkalmaz) gombra, ha végzett. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 75: Contenuto Della Confezione

  2) Pulsante di reset 3) Pulsante WPS 4) LED di alimentazione Acceso: RP-AC53 collegato a presa di corrente e acceso Spento: RP-AC53 non collegato a presa di corrente o spento 5) LED Ethernet 6) LED 2.4 GHz 7) LED 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 75...
 • Seite 76 Configurazione del repeater Accensione del repeater 1. Posizionate il vostro RP-AC53 vicino al router/AP e collegatelo ad una presa di corrente. Premete il pulsante di accensione/spegnimento. 2. Aspettate fino a quando il LED di alimentazione si illumina di verde e i LED Wi-Fi smettono di lampeggiare, questo indica che il dispositivo RP-AC53 è...
 • Seite 77: Indicatore Di Segnale

  Verde Prestazioni migliori Arancione Prestazioni buone NOTE: Rosso Prestazioni scarse • Posizionate il vostro RP-AC53 tra il router/AP e il dispositivo wireless per ottenere le migliori prestazioni. • Installate il vostro RP-AC53 in una posizione in cui potete ottenere un LED Wi-Fi verde o arancio. IMPORTANTE! Vi raccomandiamo di installare l'RP-AC53 in un ambiente aperto e spazioso. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 77 2016/8/19 17:44:34...
 • Seite 78: Domande Frequenti

  D2: Perché il LED Wi-Fi non si accende dopo aver completato il secondo metodo? • P otreste aver inserito un SSID errato o una password di rete non corretta. Resettate l'RP-AC53, controllate nuovamente le impostazioni di rete (SSID e password) e configurate nuovamente l'RP-AC53. D3: Perché non riesco a vedere la pagina di accesso quando inserisco http://repeater.asus.com nel mio browser? • A ssicuratevi che il computer sia connesso solamente alla rete estesa e impostate il vostro computer su Ottieni automaticamente un indirizzo IP.
 • Seite 79 B. Configurate le impostazioni TCP/IP in modo da ottenere un indirizzo IP automaticamente. 1. Cliccate su Start > Control Panel (Pannello di controllo) > Network and Internet (Rete e Internet) > Manage network connections (Gestisci connessioni di rete). 2. Selezionate Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e poi cliccate su Proprietà. 3.
 • Seite 80 Produttore: ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Indirizzo: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Rappresentante autorizzato ASUS Computer GmbH in Europa: Indirizzo: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Distributori autorizzati in BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 81: Pakuotės Turinys

  1) Maitinimo įjungimo / išjungimo jungiklis Paleidimo iš naujo mygtukas 3) WPS mygtukas 4) Maitinimo šviesinis (LED) indikatorius. Šviečia: RP-AC53 prijungtas prie maitinimo lizdo ir įjungtas Nešviečia: RP-AC53 atjungtas nuo maitinimo lizdo ir išjungtas 5) Eterneto šviesinis (LED) indikatorius 6) 2,4GHz šviesinis (LED) indikatorius 7) 5 GHz šviesinis (LED) indikatorius...
 • Seite 82 Diapazono plėtiklio nustatymas Diapazono plėtiklio įjungimas 1. Įrenginį RP-AC53 pastatykite šalia kelvedžio / AP ir prijunkite prie maitinimo lizdo. Paspauskite maitinimo jungiklį, kad įjungtumėte. 2. Palaukite, kol maitinimo šviesinis indikatorius pradės degti žalia spalva, o „Wi-Fi“ šviesiniai indikatoriai nustos mirksėti, par- 3.
 • Seite 83 / AP stiprumą. Informacijos apie šviesos Kai ryšys sukurtas, pastatykite diapazono plėstuvą tarp kelvedžio diodo indikatorių ieškokite skirsnyje Sparčioji peržiūra. / AP ir belaidžio įrenginio, kad geriau veiktų. Pastačius RP-AC53 geriausioje vietoje, RP-AC53 prisijungia prie kelvedžio / AP „Wi-Fi“ šviesinis 2,4 GHz / 5 GHz veikimas maždaug per minutę.
 • Seite 84: Trikčių Šalinimas

  3 kl. Kodėl į naršyklę įvedus adresą http://repeater.asus.com nesimato prisijungimo puslapio? • K ompiuteris turi būti prijungtas tik prie plėstuvo tinklo ir nustatyta funkcija Gauti IP adresą automatiškai. 4 kl. Kaip atkurti RP-AC53? • Maždaug penkias (5) sekundes spauskite mygtuką RESET įrenginio RP-AC53 šone, kol šviesiniai indikatoriai (LED) pradės lėtai mirksėti. 5 kl.Ką daryti, jei dega tik vienos juostos „Wi-Fi“ šviesinis indikatorius? •...
 • Seite 85 B. TCP/IP parametrus nustatykite taip, kad IP adresas būtų gaunamas automatiškai. 1. Spustelėkite Start (Pradėti) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet (Tinklas ir Internetas) > Network and Sharing Center (Tinklas ir bendrinimo centras) > Manage network connections (Tvarkyti tinklo ryšius). 2.
 • Seite 86 DHCP (Naudojant DHCP). 3. Tai padarę spustelėkite Apply (Taikyti). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. KOYUNCU ELEKTRONiK BiLGi in Turkey TIC.
 • Seite 87: Iepakojuma Saturs

  1) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 2) Atiestatīšanas poga 3) WPS poga 4) Barošanas LED Ieslēgts: RP-AC53 ir pievienots barošanas ligzdai un ieslēgts Izslēgts: RP-AC53 ir atvienots no barošanas ligzdas un izslēgts 5) Ethernet LED 6) 2.4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 87...
 • Seite 88 Nospiediet barošanas slēdzi uz IESLĒGTS. 2. Uzgaidiet, kamēr barošanas LED ir zaļa un nemirgo, Wi-Fi LED beidz mirgot, kas norāda, ka RP-AC53 ir gatavs izveidot savienojumu ar vecāka piekļuves punktu. 3. Pārbaudiet, vai RP-AC53 Wi-Fi indikators deg, kas norāda, ka tīkla paplašinātājā...
 • Seite 89 2,4 GHz / 5 GHz veiktspēja Kad savienojums ir izveidots, lai nodrošinātu labāku veiktspēju, tīkla paplašinātāju novietojiet starp maršrutētāju/AP un bezvadu Zaļa Vislabākais veikums ierīci. Kad RP-AC53 ir novietota vispiemērotākajā vietā, RP-AC53 Oranža Labs veikums aptuveni vienas (1) minūtes laikā izveido savienojumu ar Sarkana Slikts veikums maršrutētāju/AP.
 • Seite 90 (Automātiski iegūt IP adresi). 4. jaut. Kā atiestatīt RP-AC53? • Nospiediet pogu RESET (Atiestatīt) uz RP-AC53 sāniem uz aptuveni piecām (5) sekundēm, līdz LED sāk lēni mirgot. 5.Kas man jādara, ja spīd tikai vienas joslas Wi-Fi LED? • K ad jūs pievienojaties divu joslu maršrutētājam, bet spīd tikai 2,4 GHz vai 5 GHz Wi-Fi LED, vēlreiz nospiediet WPS pogu kā uz maršrutētāja, ta arī...
 • Seite 91 B. Iestatiet TCP/IP automātiskai IP adreses saņemšanai. 1. Noklikšķiniet Start (Sākt) > Control Panel (Vadības panelis) > Network and Internet (Tīkls un Internets) > Network and Sharing Center (Tīkls un koplietošanas centrs) > Manage network connections (Pārvaldīt tīkla savienojumus). 2. Atlasiet Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Interneta protokola versija 4 (TCP/IPv4)), tad noklikšķiniet uz Properties (Rekvizīti).
 • Seite 92 3. Noklikšķiniet uz Apply(Lietot), kad tas izdarīts. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 93: Innhold I Pakken

  2) Reset (Nullstill)-knapp 3) WPS-knapp 4) LED-lampe for strøm På: RP-AC53 er koblet til en stikkontakt og slått på Av: RP-AC53 er ikke koblet til en stikkontakt eller slått av 5) LED-lampe for Ethernet 6) 2,4 GHz-LED 7) 5 GHz-LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 93...
 • Seite 94 Slå PÅ strømbryteren. 2. Vent til LED-lampen for strøm lyser grønt og LED-lampen for Wi-Fi blinker, noe som indikerer at RP-AC53 er klar til å koble til det overordnede tilgangspunktet. 3. Kontroller at Wi-Fi-indikatoren på RP-AC53 lyser. Dette indiker- er at repeater er koblet til det trådløse nettverket.
 • Seite 95 LED-lampe for 2.4 GHz / 5 GHz performance gangspunktet og den trådløse enheten for å oppnå bedre ytelse. Wi-Fi Når RP-AC53 er plassert på en god plass, kobler RP-AC53 seg til ruteren/tilgangspunktet etter ca. ett (1) minutt. Grønn Best ytelse...
 • Seite 96 • H vis du kobler til en dobbeltbåndruter men bare den ene av 2,4 GHz- eller 5 GHz-Wi-Fi-LED-lampene lyser, trykker du på WPS-knappen på både ruteren og RP-AC53 igjen og kontrollerer at både Wi-Fi-LED-lampene for 2,4 GHz og 5 GHz lyser.
 • Seite 97 Windows 7 A. Deaktiver proxyserveren, hvis denne er aktivert. 1. Klikk på Start > Internet Explorer for å åpne nettleseren. 2. Klikk på Tools (Verktøy) > Internet options (Alternativer for Internett) > Connections (Tilkoblinger)-kategorien > LAN settings (LAN-innstillinger). 3. Fra Local Area Network (LAN) Settings (Innstillinger for lokalt nettverk)-skjermen, fjern krysset for Use a proxy server for your LAN (Bruk en proxy-server til lokalnettet).
 • Seite 98 4. Klikk på OK når du er ferdig. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 99: Zawartość Opakowania

  Szybki przegląd 1) Włącznik/wyłącznik zasilania 2) Przycisk Reset 3) Przycisk WPS 4) Dioda zasilania Włączona: RP-AC53 podłączone do gniazda zasilania i włączone zasilanie Wyłączona: RP-AC53 odłączone od gniazda zasilania i wyłączone zasilanie 5) Dioda LED Ethernet 6) Dioda 2,4 GHz 7) Dioda 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 99...
 • Seite 100 2. Zaczekaj, aż dioda LED zasilania zacznie świecić stałym, zielonym światłem i przestaną migać diody LED Wi-Fi, 3. Sprawdź, czy wskaźnik Wi-Fi RP-AC53 zaczął świecić stale, co co wskazuje że RP-AC53 jest gotowy do połączenia z oznacza pomyślne połączenie repeater z siecią bezprzewodową.
 • Seite 101 Najlepsza jakość działania Pomarańczowe Dobra jakość działania UWAGI: Czerwone Słaba jakość działania • Umieść RP-AC53 między routerem/punktem dostępowym a urządzeniem bezprzewodowym w celu uzyskania najwyższej wydajności. • Umieść RP-AC53 w miejscu, gdzie będą świecić zielone lub pomarańczowe światło diody LED Wi-Fi. WAŻNE! Zaleca się umieszczenie RP-AC53 w otwartych lub przestronnych miejscach. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 101 2016/8/19 17:44:39...
 • Seite 102: Wykrywanie I Usuwanie Usterek

  Pytanie 4: W jaki sposób można zresetować RP-AC53? • Naciśnij znajdujący się z boku urządzenia RP-AC53 przycisk RESET i przytrzymaj go przez około pięć (5) sekund, aż diody LED zaczną powoli migać. Pytanie 5: Co należy zrobić, gdy świeci się tylko jedna dioda LED pasma Wi-Fi? • P o podłączeniu do dwupasmowego routera, gdy świeci jednak tylko dioda LED 2,4 GHz lub 5 GHz Wi-Fi, ponownie naciśnij...
 • Seite 103 Windows 7 A. Wyłączyć serwer proxy jeżeli jest włączony 1. Kliknij przycisk Start > Internet Explorer w celu uruchomienia przeglądarki internetowej. 2. Kliknij przycisk Tools (Narzędzia) > Internet options (Opcje internetowe) > zakładkę Connections (Połączenia) > LAN settings (Ustawienia sieci LAN). 3.
 • Seite 104 4. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Europe Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 105: Conteúdo Da Embalagem

  1) Interruptor para Ligar/Desligar 2) Botão de reset 3) Botão WPS 4) LED de energia Aceso: O RP-AC53 está ligado a uma tomada elétrica e a funcionar Apagado: O RP-AC53 está desligado a uma tomada elétrica ou não está a funcionar...
 • Seite 106 Configurar o Extensor de alcance Ligar o Extensor de alcance 1. Coloque o RP-AC53 próximo do seu router/AP e ligue-o a uma tomada elétrica. Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado). 2. Aguarde até que o LED de energia fique aceso em verde e os LED de Wi-Fi parem de piscar, indicando que o RP-AC53 está...
 • Seite 107 Quando a ligação for concluída, coloque o extensor de alcance entre o router/PA e o dispositivo sem fios para obter o melhor desempenho. Depois de colocar o RP-AC53 num local ideal, o RP-AC53 estabelecerá ligação ao seu router/PA em aproximada-...
 • Seite 108: Resolução De Problemas

  P4: Como faço a reposição do RP-AC53? • Pressione o botão RESET (Repor) na parte lateral do RP-AC53 durante cerca de cinco (5) segundos, até que os LED pisquem lentamente. P5: O que devo fazer quando apenas uma banda do LED de Wi-Fi está acesa? • S e estiver ligado a um router de banda dupla mas apenas o LED de Wi-Fi 2,4 GHz ou 5 GHz estiver aceso, prima o botão WPS no...
 • Seite 109 B. Configurar as definições de TCP/IP para obter automaticamente um endereço IP. 1. Clique em Start (Iniciar) > Control Panel (Painel de Controlo) > Network and Internet (Rede e Inter- net) > Network and Sharing Center (Centro de Rede e Partilha) > Manage network connections (Gerir Ligações de rede).
 • Seite 110 3. Clique em Apply(Aplicar) quando terminar. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 111: Conţinutul Pachetului

  1) Comutator pornire/oprire 2) Buton resetare 3) Buton WPS 4) LED pornire Pornit: Repetorul RP-AC53 este conectat la o priză de curent şi este pornit Oprit: Repetorul RP-AC53 este deconectat de la o priză de curent sau este oprit 5) LED Ethernet 6) LED 2.4 GHz...
 • Seite 112 în bara de adresă pentru a accesa Repetor. 2. Apăsaţi butonul WPS de pe partea laterală a dispozitivului RP-AC53 timp de cel puţin cinci (5) secunde, până când LED-ul 3. Introduceţi numele de conectare şi parola implicite, care sunt începe să...
 • Seite 113 şi dispozitivul wireless pentru a beneficia de cele mai bune performanţe. După amplasarea dispozitivului RP-AC53 Verde Performanţă optimă într-o locaţie ideală, dispozitivul RP-AC53 se va conecta la ruter/ Portocaliu Performanţă bună punctul de acces în aproximativ un (1) minut.
 • Seite 114 • C ând vă conectaţi la un router cu bandă dublă, dar se aprinde numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 2,4 GHz sau numai LED-ul Wi-Fi pentru banda de 5 GHz, apăsaţi butonul WPS de pe router şi de pe dispozitivul RP-AC53 şi verificaţi ca ambele LED-uri Wi-Fi (pentru banda de 2,4 GHz şi pentru banda de 5 GHz) să...
 • Seite 115 Windows 7 A. Dezactivaţi serverul proxy, dacă este activat. 1. Faceţi clic pe Start > Internet Explorer pentru a lansa browserul web. 2. Faceţi clic pe Tools (Instrumente) > Internet options (Opţiuni Internet) > fila Connections (Conexiuni) > LAN settings (Setări LAN). 3.
 • Seite 116 3. Din lista de protocoale, deselectaţi FTP Proxy şi Web Proxy (HTTPS). 4. Faceţi clic pe OK când aţi terminat. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 117: Комплект Поставки

  Быстрый обзор 1) Кнопка включения/отключения 2) Кнопка сброса 3) Кнопка WPS 4) Индикатор питания Включен: RP-AC53 подключен к источнику питания и включен Выключен: RP-AC53 отключен от источника питания или выключен 5) Индикатор Ethernet 6) Индикатор 2,4 ГГц 7) Индикатор 5 ГГц...
 • Seite 118 Настройка повторителя Включение повторителя 1. Поместите RP-AC53 возле роутера / точки доступа и подключите его к розетке. Включите тумблер питания. 2. Дождитесь когда индикатор питания загорится зеленым светом и индикаторы Wi-Fi перестанут мигать, указывая, что RP-AC53 готов к подключению к родительской AP.
 • Seite 119 Когда соединение установлено, для улучшения производительности установите повторитель примерно посредине между роутером и беспроводным устройством. После размещения RP-AC53 в идеальном Индикатор Wi-Fi 2,4 ГГц / 5 ГГц месте, RP-AC53 в течение минуты подключится к роутеру/AP. Зеленый Высокая производительность Оранжевый Хорошая производительность...
 • Seite 120 В5: Что делать если горит только индикатор одного диапазона? • Если при подключении к двухдиапазонному роутеру горит только индикатор 2,4 ГГц или 5 ГГц , нажмите кнопку WPS на роутере и RP-AC53 и убедитесь, что индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц горят.
 • Seite 121 B. Настройте TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 1. Нажмите Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями. 2. Выберите Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv4) и нажмите Свойства. 3. Выберите Получить IP-адрес автоматически. 4.
 • Seite 122 3. Когда закончите, нажмите Применить. Производитель ASUSTeK Computer Inc. Тел: +886-2-2894-3447 Адрес: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Официальный ASUS Computer GmbH представитель в Европе Адрес: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Официальный BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 123: Sadržaj Paketa

  3) WPS taster 4) Svetleća dioda za napajanje Upaljena: RP-AC53 je priključen za izlaz napajanja i upaljen Ugašena: RP-AC53 je izvučen iz izlaza napajanja ili je isključen 5) Ethernet LED lampica 6) Svetleća dioda za 2,4 GHz 7) Svetleća dioda za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 123...
 • Seite 124 ASUS_ 1. Pritisnite WPS taster na ruteru/tački pristupa (AP). RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G bežičnu mrežu. 2. Pritisnite WPS taster sa strane RP-AC53 u trajanju dužem pet 2. Pokrenite internet pretraživač i unesite http://repeater.asus. (5) sekunde, dok lampica ne počne da treperi.
 • Seite 125 Kada se povezivanje obavi, pronađite proširitelj opsega između Fi lampice u odeljku A Quick Look (Brzi pregled). rutera/tačke pristupa (AP) i bežičnog uređaja da dobijete bolji učinak. Nakon što postavite svoj RP-AC53 na idealnu lokaciju, RP- Wi-Fi LED lampica 2.4 GHz / 5 GHz rad AC53 se povezuje na svoj ruter/tačku pristupa (AP) za otprilike...
 • Seite 126 • K ada se povezujete za ruter sa duplim opsegom, ali je uključena samo 2.4 GHz ili 5 GHz Wi-Fi LED lampica, pritisnite WPS taster i na ruteru i na RP-AC53 uređaju ponovo i proverite da su obe Wi-Fi LED lampice, i za 2.4 GHz i za 5 GHz upaljene.
 • Seite 127 B. Podesite TCP/IP podešavanja da automatski pribave IP adresu. 1. Kliknite na Start > Control Panel (Kontrolni panel) > Network and Internet (Mreža i Internet) > Network and Sharing Center (Centar za mrežu i deljenje) > Manage network connections (Upravljanje mrežnim konekcijama). 2.
 • Seite 128 3. Kliknite na Apply(Primeni) kada završite. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 129: Obsah Balenia

  1) Hlavný vypínač 2) Tlačidlo na resetovanie 3) Tlačidlo WPS 4) LED indikátor napájania Svieti: Zariadenie RP-AC53 je pripojené k elektrickej zásuvke a je zapnuté Nesvieti: Zariadenie RP-AC53 je odpojené z elektrickej zásuvky a je vypnuté 5) LED indikátor Ethernetového pripojenia 6) LED indikátor pre sieť...
 • Seite 130 2. Počkajte, kým LED indikátor nezačne svietiť na zeleno a kým LED indikátory siete Wi-Fi prestanú blikať, čo znamená, že zari- 3. Skontrolujte, či indikátor Wi-Fi zariadenia RP-AC53 začne adenie RP-AC53 je pripravené na pripojenie k nadriadenému svietiť nepretržite, čo znamená, že zariadenie na zlepšenie prístupovému bodu.
 • Seite 131 Slabý výkon POZNÁMKY: • Zariadenie RP-AC53 umiestnite medzi svoj smerovač/ prístupový bod a bezdrôtové zariadenie s cieľom získať čo najlepší výkon zariadenia na zlepšenie dosahu. • Svoje zariadenie RP-AC53 umiestnite na miesto, kde svietia zelený alebo oranžový LED indikátor siete Wi-Fi. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 131 2016/8/19 17:44:45...
 • Seite 132: Riešenie Problémov

  • A k sa pripájate k dvojpásmovému smerovaču, no svieti len LED indikátor siete Wi-Fi pre pásmo 2,4 GHz alebo 5 GHz, znova stlačte tlačidlo WPS na smerovači aj na zariadení RP-AC53 a skontrolujte, že svieti LED indikátor pre pásmo 2,4 GHz aj pre pásmo 5 GHz.
 • Seite 133 B. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy. 1. Kliknite na Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Network and Internet (Sieť a internet) > Network and Sharing Center (Centrum pre sieťové pripojenie a zdieľanie) > Manage network connections (Spravovať...
 • Seite 134 3. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 135: Vsebina Paketa

  2) Gumb za ponastavitev 3) Gumb za WPS 4) Lučka LED za napajanje Sveti: RP-AC53 je priključen v električno vtičnico in vključen Ne sveti: RP-AC53 ni priključen v električno vtičnico ali izkl- jučen 5) Lučka LED za ethernet 6) Indikator za 2,4 GHz 7) Indikator za 5 GHz U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 135...
 • Seite 136 ASUS_RPAC53 /ASUS_RPAC53_5G. 2. Pritisnite gumb WPS na vrh strani naprave RP-AC53 za več kot pet (5) sekundi, dokler lučka LED ne začne utripati. 2. Zaženite spletni brskalnik in za dostop do repetitorja v naslovno vrstico vnesite http://repeater.asus.com.
 • Seite 137 Ko vzpostavite povezavo, premaknite repetitor med usmerjevalnik/dostopno točko in brezžično napravo, da Lučka LED za Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz delovanje izboljšate učinkovitost. Ko RP-AC53 postavite na idealno lokacijo, se poveže z vašim usmerjevalnikom/dostopno točko v približno Zelena Najboljše delovanje eni (1) minuti.
 • Seite 138 Obtain an IP address automatically (Samodejno pridobi naslov IP). V4: Kako ponastavim RP-AC53? • Pritisnite gumb za PONASTAVITEV ob strani naprave RP-AC53 in ga držite približno pet (5) sekund, dokler lučke LED ne začnejo počasi utripati. V5: Kaj naj naredim, če sveti samo ena lučka LED za Wi-Fi? • K o povežete dvopasovni usmerjevalnik, toda gori samo lučka LED za Wi-Fi 2,4 GHz ali 5 GHz, ponovno pritisnite gumb WPS na...
 • Seite 139 B. Nastavite nastavitve TCP/IP na samodejno pridobivanje IP naslova. 1. Kliknite Start > Control Panel (Nadzorna plošča) > Network and Internet (Omrežje in internet) > Network and Sharing Center (Središče za omrežje in skupno rabo) > Manage network connections (Upravljanje omrežij). 2.
 • Seite 140 3. Ko končate, kliknite Apply (potrdi). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
 • Seite 141: Contenido Del Paquete

  Repetidor inalámbrico de banda dual RP-AC53 Guía de inicio rápido Tarjeta de garantía ONOTA: Si cualquiera de los artículos falta o está dañado, póngase en contacto con ASUS para realizar preguntas técnicas u obtener soporte técnico. Un vistazo rápido 1) Conmutador de encendido y apagado 2) Botón de reinicio...
 • Seite 142 1. Presione el botón WPS del router. 2. Inicie un explorador Web y escriba http://repeater.asus.com 2. Presione el botón WPS situado en el lateral de su RP-AC53 du- en la barra de direcciones para acceder al prolongados de rante más de cinco (5) segundos, hasta que el LED comience alcance.
 • Seite 143 Cuando la conexión se complete, coloque el prolongador de alcance entre el enrutador o el PA y el dispositivo inalámbrico para mejorar el rendimiento. Después de colocar su RP-AC53 LED Wi-Fi Rendimiento de 2,4 GHz / 5 GHz en una ubicación ideal, este se conectará al router o al PA en aproximadamente un (1) minuto.
 • Seite 144: Solución De Problemas

  • C uando esté conectado a un enrutador de doble banda pero solamente se encienda el LED Wi-Fi de 2,4 GHz o 5 GHz, presione el botón WPS tanto del enrutador como de su RP-AC53 de nuevo y compruebe que los LED Wi-Fi de 2,4 GHz y 5 GHz se encienden.
 • Seite 145 B. Establezca la configuración TCP/IP del equipo para que reciba una dirección IP automáticamente. 1. Haga clic en Start (Inicio) > Control Panel (Panel de control) > Network and Internet (Red e Internet) > Network and Sharing Center (Centro de redes y de recursos compartidos) > Manage network connec- tions (Administrar conexiones de red).
 • Seite 146 3. Haga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 147: Förpackningens Innehåll

  1) Strömbrytare (På/Av) 2) Återställningsknapp 3) WPS knapp 4) Strömindikator På: RP-AC53 är ansluten till ett strömuttag och är påslagen Av: RP-AC53 är urkopplad från ett strömuttag eller är avstängd 5) Ethernet-indikator 6) 2,4 GHz lysdiod 7) 5 GHz lysdiod U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 147...
 • Seite 148 Inställning av områdesutökaren Slår på områdesutökaren 1. Placera RP-AC53 nära din router/AP och anslut den till ett strömuttag. Ställ strömbrytaren på PÅ. 2. Vänta tills strömlysdioden lyser fast grönt och Wi-Fi- lysdioderna slutar blinka, vilket indikerar att RP-AC53 är redo att anslutas till den överodnade AP:n.
 • Seite 149 A Quick Look (En snabbtitt). När anslutningen är klar placera områdesutökaren mellan rou- tern/AP:n och den trådlösa enheten för att få bättre prestanda. När du placerat din RP-AC53 på en optimal plats, anslute RP- Wi-Fi-indikator 2,4 GHz/5 GHz prestanda AC53 till din router/AP på...
 • Seite 150 • N är du ansluter till en dubbelbandsrouter men endast 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-indikator är tänd, tryck på WPS-knappen både på routern och på RP-AC53 igen, och kontrollera att både indikatorn för 2,4 GHz och 5 GHz Wi-Fi lyser.
 • Seite 151 B. Ställ in TCP/IP inställningarna till erhåll en IP-adress automatiskt. 1. Klicka på Start >Control Panel (Kontrollpanel) > Network and Internet (Nätverk och internet) > Network and Sharing Center (Nätverk och delningscenter) > Manage network connections (Hantera nätverksanslutningar). 2. Välj Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) klicka sedan på Properties (Egenskaper). 3.
 • Seite 152 3. Klicka på Apply (Verkställ) när du är klar. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 153: Paket Içeriği

  1) Güç Açma/Kapatma anahtarı 2) Sýfýrla düðmesi 3) WPS düðmesi 4) Güç LED’i Yanıyor: RP-AC53 bir prize bağlı ve gücü açık Sönük: RP-AC53 bir prize bağlı değil veya gücü kapalı 5) Ethernet LED’i 6) 2,4 GHz LED 7) 5 GHz LED U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 153...
 • Seite 154 1. Yönlendiricideki/Erişim noktasındaki WPS düğmesine basın. 4. Aşağıdaki Hızlı Kurulum Ayarı adımlarını izleyerek Kablosuz 2. RP-AC53 aygıtının üst WPS düğmesine, LED’i yanıp sönmeye Yineleyici kurun: başlayana kadar beş (5) saniyeden uzun süre basın. NOT: WPS düğmesinin yeri için yönlendiricinin kılavuzuna bakın.
 • Seite 155 Kablosuz Yineleyici yönlendirici/erişim noktası ile kablosuz aygıt Wi-Fi LED’i 2,4 GHz / 5 GHz performansı arasına yerleştirin. RP-AC53 aygıtınız en uygun konuma yerleşti- Yeşil En iyi performans rildikten sonra, RP-AC53 yaklaşık bir (1) dakika içinde yönlendiri- Turuncu İyi performans cinize/erişim noktanıza bağlanır. Kırmızı Zayıf performans NOTLAR: • En iyi genişletici performansını elde etmek için, RP-AC53 aygı-...
 • Seite 156: Sorun Giderme

  S5: Yalnızca bir bant Wi-Fi LED’i yandığında ne yapmalıyım? • Ç ift bant yönlendiriciye bağlanıyorken yalnızca 2,4 GHz veya 5 GHz Wi-Fi LED’i yandığında, hem yönlendiricide hem de RP-AC53 aygıtında tekrar WPS düğmesine basıp, 2,4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi LED’lerinin her ikisinin de yandığını kontrol edin.
 • Seite 157 B. Otomatik olarak bir IP adresi almak için TCP/IP ayarlarını yapın. 1. Start (Başlat) > Control Panel (Denetim Masası) > Network and Internet (Ağ ve Internet) > Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) > Manage network connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e tıklayın.
 • Seite 158 3. Bittiğinde Apply (Uygula ) 'a tıklayın. Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 159 2) Кнопка "Скинути" 3) Кнопка WPS 4) Світлодіод живлення Увімк.: RP-AC53 підключений до розетки електромережі і отримує живлення Вимк.: RP-AC53 вимкнено з розетки електромережі або не отримує живлення 5) Світлодіод Ethernet 6) Світлодіод 2,4 ГГц 7) Світлодіод 5 ГГц U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 159...
 • Seite 160 1. Натисніть кнопку WPS на маршрутизаторі/ТД. як стаціонарний ПК/ноутбук/планшет, щоб знайти і підключитися до бездротової мережі ASUS_RPAC53 / 2. Натискайте кнопку WPS верхня на RP-AC53 понад П’ять (5) ASUS_RPAC53_5G . секунди, доки почне спалахувати світлодіод. 2. Запустіть веб-браузер і введіть http://repeater.asus.com у...
 • Seite 161 Світлодіод Wi-Fi Робочі характеристики 2,4 ну між маршрутизатором/ТД і бездротовим пристроєм, щоб ГГц / 5 ГГц отримати кращі робочі характеристики. Коли ви розташували RP-AC53 у найкращому місці, RP-AC53 підключається до Найкращі робочі Зелений маршрутизатора/ТД за одну (1) хвилину. характеристики Хороші робочі...
 • Seite 162: Усунення Несправностей

  • К оли ви підключаєтеся до дводіапазонного маршрутизатора, але світиться LED лише Wi-Fi 2,4 ГГц або 5 ГГц, знову натисніть кнопку WPS і на маршрутизаторі, і на RP-AC53 і перевірте, чи світяться LED Wi-Fi і 2,4 ГГц, і 5 ГГц.
 • Seite 163 B. Встановіть налаштування TCP/IP, щоб автоматично отримати ІР-адресу. 1. Клацніть по Start (Пуск) > Control Panel (Панель керування) > Network and Internet (Мережа й Інтернет) > Network and Sharing Center (Центр мережних підключень і спільного доступу) > Manage network connections (Керування мережними підключеннями). 2.
 • Seite 164 3. Виконавши, клацніть по Apply (Застосувати). Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE CIZGI Elektronik San.
 • Seite 165 Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • T his device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user...
 • Seite 166 Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person’s body).
 • Seite 167 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans fil ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans fil ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d’absorption spécifique) d’IC lorsqu’il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d’exposition à des appareils portables (les antennes se situent à moins de 20 centimètres du corps d’une personne). Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. Pour consulter l’entrée correspondant à l’appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List) d’Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/ srch/nwRdSrch.do?lang=eng Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/ site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html Industry Canada Statement This device complies with RSS-210 of the industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference.
 • Seite 168 REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http:// csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions. This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR. U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 168 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 169 Networks Global Hotline Information Area Hotline Number Support Languages Availability English Mon. to Fri.8:00-20:00 Australia 1300-2787-88 German Mon. to Fri.9:00-18:00 Austria 0043-820240513 Dutch /French Mon. to Fri.9:00-17:00 Belgium 0032-78150231 Simplified Chinese Mon. to Sun.9:00-18:00 China 400-620-6655 Danish/English Mon. to Fri.9:00-17:00 Denmark 0045-3832-2943 Finnish/English/Swedish...
 • Seite 170 Mon. to Fri.9:00-18:00 180014410573 Poland 00225-718-033/ Polish Mon. to Fri. 00225-718-040 9:00-17:008:30-17:30 Portugal 707-500-310 Portuguese Mon. to Fri.9:00-17:00 Russia +8-800-100-ASUS/ Russian/ Mon. to Fri.9:00-18:00 +7-495-231-1999 English Singapore +65-6720-3835 English Mon. to Fri. (Check Repair 11:00-19:00 Detail Status Only)/ +65-66221701 Slovak...
 • Seite 171 Networks Global Hotline Information Spain 902-88-96-88 Spanish Mon. to Fri.9:00-18:00 +46-858769407 Sweden Swedish/English Mon. to Fri.9:00-17:00 0041-848111010 German/French Mon. to Fri.9:00-18:00 Switzerland 0041-848111014 French Mon. to Fri.9:00-17:45 0041-848111012 Italian Mon. to Fri.9:00-17:00 Taiwan 0800-093-456/ Traditional Chinese Mon. to Fri. 02-81439000 9:00-12:00/13:30-18:00 Thailand +662-679-8367 -70/...
 • Seite 172 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised representative in Europe ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Authorised distributors in Turkey BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel: +90 212 3567070 Address: C EMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI...
 • Seite 173 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 173 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 174 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 174 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 175 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 175 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 176 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 176 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 177 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 177 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 178 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 178 2016/8/19 17:44:53...
 • Seite 179 U11933_RP-AC53_QSG_V2.indb 179 2016/8/19 17:44:53...

Inhaltsverzeichnis