Parkside PDWE 8 A2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR
PDWE 8 A2
GB
AIR FILTER REGULATOR &
LUBRICATOR
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
SI
PNEVMATSKA VZDRŽE-
VALNA ENOTA
Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
PNEUMATICKÁ JEDNOTKA
ÚDRŽBY
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 304723
HU
SŰRÍTETT LEVEGŐS
KARBANTARTÁSI EGYSÉG
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
CZ
PNEU JEDNOTKA ÚDRŽBY
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
DRUCKLUFT - WARTUNGS -
EINHEIT
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
HU
SI
CZ
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDWE 8 A2

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDWE 8 A2

 • Seite 1 AIR FILTER REGULATOR & LUBRICATOR PDWE 8 A2 AIR FILTER REGULATOR & SŰRÍTETT LEVEGŐS LUBRICATOR KARBANTARTÁSI EGYSÉG Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági hivatkozások Translation of the original instructions Az eredeti használati utasítás fordítása PNEVMATSKA VZDRŽE- PNEU JEDNOTKA ÚDRŽBY VALNA ENOTA Navodila za montažo, uporabo in varnostna navodila...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék minde- gyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než...
 • Seite 3 14 13 12 MAX. MAX. DRUCKLUFTÖL KONDENSAT PNEUMATIC OIL CONDENSATE HUILE CONDENSAT PNEUAMTIQUE MIN.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of pictograms used ................Page Introduction ......................Page Intended use ......................Page Residual risk ......................Page Parts description ...................... Page Technical specifications ................... Page Package contents ..................... Page Safety notes ......................Page Safety notes for using pneumatic devices ..........
 • Seite 6: Table Of Pictograms Used Introduction

  Made of recycling material. AIR FILTER REGULATOR & tions in a safe place. Ensure you hand over LUBRICATOR PDWE 8 A2 all documentation when passing the product on to anyone else. Any use that differs to the intended use as stated above is prohib- z Introduction ited and potentially dangerous.
 • Seite 7: Parts Description

  Introduction / Safety notes device, its proper use and the the device as intended and observing all safety notes based on these instruction. operating instructions. The rating plate container all „ z Parts description technical data of this pneumat- After unpacking the product, please check ic maintenance unit;...
 • Seite 8 Safety notes / Safety notes for using pneumatic devices This product is only intended when releasing a connection. for private use. The mainte- The lashing backlash of the nance unit must only be used compressed air hose may as intended. Any further, devi- cause injury.
 • Seite 9: Safety Notes For Using Pneumatic Devices Installation

  Safety notes for using pneumatic devices / Installation unit and the connected com- working in environments with sub- pressed air tools. stances such as flammable gas- Only use genuine spare parts es, liquids, paint and dust mist. „ for repairs. Any non-genuine These substances may inflame spare parts may cause severe due to very hot surfaces at the...
 • Seite 10: Filling The Oil Mist Unit

  Installation / Starting up z Filling the oil mist unit at the quick coupling of the tool to be connected to the right side (output) of Ensure that the maintenance unit the maintenance unit (see figure on the has been separated from the right).
 • Seite 11: Filter Unit

  Starting up gauge display Lock the setting by pressing the com- „ pressed air controller downwards. Note: Ensure that the maximum possible operating pressure of the mainte- nance unit and the pneumatic tool is not exceeded. z Filter unit z Oil mister unit The filter unit is linked to the pressure con- troller...
 • Seite 12: Troubleshooting

  Troubleshooting / Cleaning and maintenance / Warranty and service ... z Troubleshooting and the connections with a moist cloth at regular intervals. Drain the pneumatic maintenance unit's „ Faults Causes Solution tank at regular intervals. For this, press in The lubrica- The oil pas- Increase the metal pin...
 • Seite 13: Extent Of Warranty

  ... / Environmental notes and disposal information z Extent of warranty Note If you visit www.lidl-service.com, The device has been manufactured accord- you can download this manual ing to strict quality guidelines and meticu- and many other manuals, product lously examined before delivery. The war- videos and software.
 • Seite 14 Environmental notes and disposal information If the maintenance unit can no longer be used, return it to a collection point of your municipality/quarter. This ensures that it will be professionally recycled and avoids negative effects on the environment.
 • Seite 15 Tartalomjegyzék A felhasznált piktogramok táblázata ............Oldal Bevezetés ........................Oldal Rendeltetésszerű használat .................... Oldal Fennmaradó kockázat ...................... Oldal Az alkatrészek leírása ...................... Oldal Műszaki adatok ........................Oldal Szállítási terjedelem ......................Oldal Biztonsági tudnivalók ..................... Oldal Biztonsági utasítások sűrített levegős készülékek használatához .................
 • Seite 16: A Felhasznált Piktogramok Táblázata Bevezetés

  SŰRÍTETT LEVEGŐS a rendeltetésszerű használatnak megfe- KARBANTARTÁSI EGYSÉG lelően használja a terméket. Őrizze meg PDWE 8 A2 ezt az útmutatót. Ha átadja a terméket egy harmadik fél számára, mellékelje az összes z Bevezetés dokumentumot. Minden rendeltetésszerű használattól eltérő alkalmazás tilos, és ad- Gratulálunk! Vállalatunk kiváló...
 • Seite 17: Az Alkatrészek Leírása

  Bevezetés / Biztonsági tudnivalók útmutató segítségével ismer- azzal, hogy a készüléket gondosan, és az je meg a készüléket, annak előírásoknak megfelelően használja, vala- mint minden utasítást betart. megfelelő használatát, vala- mint a biztonsági utasításokat. Az alkatrészek leírása A típustáblán látható a sűrített „...
 • Seite 18: Biztonsági Utasítások Sűrített Levegős Készülékek Használatához

  ... / Biztonsági utasítások sűrített levegős készülékek használatához a csatlakoztatott szerszámok módosítás kizárja a gyártó maximális sűrített levegő felelősségét, és az ezzel ös- értékeire, és a használat szefüggő kártérítést. során többször ellenőrizze azokat. Ezt a terméket csupán személyes használatra z Biztonsági utasítások szánták.
 • Seite 19 Biztonsági utasítások sűrített levegős készülékek használatához A karbantartó egységet csak Felhasználói biztonság „ sűrített levegős kompresz- A használt sűrített levegős szorral összekötve szabad szerszámot minden használat üzemeltetni. Az egyéb sűrített előtt ellenőrizze. Semmiképpen levegő ellátó egységek, mint se használja a karbantartó egysé- pl.
 • Seite 20: Szerelés

  Szerelés / Üzembe helyezés z Szerelés Figyelem: A potenciálisan előforduló sérülések és károk minimálisra csökkentése érdekében a karbantartó egységet az első üzembe helyezést megelőzően egy arra alkalmas falra kell szerelni. Ügyeljen a sűrített levegő karbantartó egység stabil és horizontális felszerelésére. z Üzembe helyezés A falra szerelésnél használja a rög- „...
 • Seite 21: A Munkanyomás Beállítása

  Üzembe helyezés Szűrőegység a felületen egy háromszög„“, amely a sűrített levegő áramlási irányát adja meg). A szűrőegység a nyomásszabályozóval van összekötve. A maximális munkany- omás 8 bar, az üzemi nyomás 0,5-től 8 barig szabályozható. A szűrőegységet a kondenzátum szűrésére használják, amelyet a szűrőtartályban tárol.
 • Seite 22: Olajködösítő Egység

  Üzembe helyezés / Hibák felismerése és elhárítása / Tisztítás és karbantartás Olajködösítő egység A sűrített Öntsön több levegő olajat az olajának olajtartályba Az olajködösítő egység a szűrőegység- mennyisége . Ügyel- van összekötve. Funkciója annak túl alacso- jen a max- a sűrített levegőnek az olajozása, amely ny, azaz imális a sűrített levegő...
 • Seite 23: Garanciával És Szervizszolgáltatással Kapcsolatos Tudnivalók

  Tisztítás és karbantartás / Garanciával és szervizszolgáltatással ... A garancia terjedelme csapszeget (Lásd G ábra.) az alsó oldalon, és engedje a kondenzátumot kiürülni. Vegye figyelembe, hogy A terméket szigorú minőségügyi irányelvek a sűrített levegő karbantartó egységnek alapján gondosan gyártottuk és a kiszállítás a biztonság érdekében nyomásmentes- előtt alaposan ellenőriztük.
 • Seite 24: Környezetvédelemmel Kapcsolatos Tudnivalók És Az Ártalmatlanítás Adatai

  Garanciával és szervizszolgáltatással ... / Környezetvédelemmel ... annak megadását, hogy mi a hiba és mikor endezéseket újra kell hasznosítani. Kérjen lépett föl, díjmentesen postázhatja az önnek segítséget helyi kereskedőjétől. megadott szerviz címre. A karbantartó egység ár- Tudnivaló talmatlanítása A www.lidl-service.com címen a jelen útmutatót és további kézikönyveket, termékvideókat és A karbantartó...
 • Seite 25: Jótállási Tájékoztató

  Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Sűrített levegő Gyártási szám: IAN 304723 karbantartó egység PDWE 8 A2 A termék típusa: PDWE 8 A2 A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása: Minősítési címkét A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: C.
 • Seite 27 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ............Stran Uvod .............................Stran Namenska uporaba ......................Stran Preostalo tveganje ......................Stran Opis delov ...........................Stran Tehnični podatki .........................Stran Obseg dobave ........................Stran Varnostna opozorila ....................Stran Varnostna opozorila za uporabo pnevmatskih naprav ....Stran Namestitev ........................Stran Polnjenje enote za oljno meglico ..................Stran Zagon ..........................Stran Prilagajanje delovnega tlaka...
 • Seite 28: Legenda Uporabljenih Piktogramov Uvod

  Izdelano iz recikliranega Use protective gloves! materiala. PNEVMATSKA VZDRŽE- namenske uporabe, je prepovedana in VALNA ENOTA PDWE 8 A2 potencialno nevarna. Škoda, ki je posle- dica neupoštevanja navodil ali zlorabe, ni zajeta v kritju garancije in ni odgovornost z Uvod proizvajalca.
 • Seite 29: Opis Delov

  Uvod / Varnostna opozorila danostmi te naprave. Opis delov To napravo lahko uporablja- „ Filtrirna enota jo otroci, starejši od 16 let in Vtični jeziček osebe z omejenimi fizičnimi, Regulator stisnjenega zraka senzoričnimi ali duševnimi Manometer stisnjenega zraka Wandhalter sposobnostmi, ter osebe s po- Odprtina za dolivanje olja manjkanjem izkušenj ali znan- Öldurchlassschraube...
 • Seite 30: Varnostna Opozorila Za Uporabo Pnevmatskih Naprav

  Varnostna opozorila / Varnostna opozorila za uporabo pnevmatskih naprav Sestavni del predvidene do telesnih poškodb. „ uporabe je upoštevanje varn- Pnevmatska vzdrževalna „ ostnih opozoril v navodilih za enota mora biti nameščena, uporabo in navodilih za mon- preden lahko varno začne tažo.
 • Seite 31: Namestitev

  Varnostna opozorila za uporabo pnevmatskih naprav / Namestitev Za popravila uporabite le okoljih, kjer obstajajo snovi, kot „ originalne nadomestne dele. so vnetljivi plini, tekočine ter Neoriginalni nadomestni deli barve in prah. Zaradi zelo vročih lahko povzročijo resne telesne površin na pnevmatski napravi poškodbe.
 • Seite 32: Polnjenje Enote Za Oljno Meglico

  Namestitev / Zagon Polnjenje enote za oljno zraka navzdol. meglico Priključite pnevmatsko dovodno „ napeljavo orodja, ki ga želite priključiti, Pred polnjenjem ali odstranjeva- na desno stran na hitrem priključku njem posode se prepričajte, da (izhod) vzdrževalne enote (glejte sliko je vzdrževalna enota odklopljena z na desni strani).
 • Seite 33: Filtrirna Enota

  Zagon Nastavljeni tlak odčitajte na prikazoval- „ niku manometra Nastavitev blokirajte, tako da regulator „ stisnjenega zraka potisnete navzdol. Napotek: Pazite, da maksimalni možni delovni tlak vzdrževalne enote in uporabljenega pnevmatskega orodja ni presežen. Filtrirna enota Enota za oljno meglico Filtrirna enota je povezana z regulator- jem tlaka...
 • Seite 34: Odkrivanje In Odpravljanje Napak

  Odkrivanje in odpravljanje ... / Čiščenje in ... / Napotki za garancijo ... z Odkrivanje in odpravljanje pnevmatsko vzdrževalno enoto s čisto napak krpo. Pnevmatsko vzdrževalno enoto ter „ priključke redno čistite z vlažno krpo. Napaka Vzroki Rešitev Izpraznite posodo pnevmatske vzdrže- „...
 • Seite 35: Obseg Garancije

  Napotki za garancijo in ... / Okoljski napotki in podatki za odstranjevanje ... Obseg garancije prenesete te in številne druge priročnike, videoposnetke izdelkov in programsko Naprava je bila skrbno izdelana v skladu opremo. s strogimi smernicami kakovosti in odgo- Servis vorno preverjena pred dobavo.
 • Seite 36: Odstranitev Vzdrževalne Enote

  Okoljski napotki in podatki za odstranjevanje med odpadke Odstranitev vzdrževalne enote Vzdrževalno enoto zavrzite med odpadke v skladu s predpisi, ki veljajo v vaši državi. Če vzdrževalna enota ni več uporabna, jo vrnite na zbirno točko v vaši občini/soseski. S tem zagotovite, da je pravilno reciklirana in da preprečite negativne vplive na okolje.
 • Seite 37: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Pnevmatska vzdrževalna enota IAN 304723 PDWE 8 A2 C. M. C. GmbH Pooblaščeni serviser: Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Servisna telefonska številka: Nemčija 00386 (0) 80 28 60 S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 39 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ............Strana Úvod ...........................Strana Použití zařízení v souladu s účelem, k němuž je určeno .........Strana Zbytková rizika .........................Strana Popis dílů ..........................Strana Technická data .........................Strana Rozsah dodávky ......................Strana Bezpečnostní pokyny ...................Strana Bezpečnostní pokyny pro používání pneumatických zařízení ..................Strana Instalace ........................Strana Plnění...
 • Seite 40: Vysvětlení Používaných Piktogramů Úvod

  Vyrobeno z recyklovaného rukavice. materiálu. PNEU JEDNOTKA ÚDRŽBY veškeré podklady. Jakékoli použití zařízení PDWE 8 A2 v rozporu s účelem, k němuž je určeno, je zakázané a potenciálně nebezpečné. Škody v důsledku nedodržení pokynů nebo z Úvod chybného použití nejsou kryty zárukou a ne- spadají...
 • Seite 41: Popis Dílů

  Úvod / Bezpečnostní pokyny Na typovém štítku naleznete „ Popis dílů všechny technické údaje jed- Bezprostředně po vybalení vždy zkontro- notky pro úpravu stlačeného lujte, zda se spotřebič nachází v dokonalém vzduchu, informujte se, pro- stavu. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sím, o technických specifikách vadný.
 • Seite 42: Bezpečnostní Pokyny Pro Používání Pneumatických Zařízení

  ... / Bezpečnostní pokyny pro používání pneumatických zařízení notka pro úpravu stlačeného z Bezpečnostní pokyny pro používání pneu- vzduchu se smí používat matických zařízení výhradně v souladu se svým určením. Jakékoli jiné, odlišné Důležité! používání je zakázáno! Při uvolňování přípojky vždy „...
 • Seite 43 Bezpečnostní pokyny pro používání pneumatických zařízení Bezpečnost uživatele stlačeného vzduchu, jako např. láhve se stlačeným vz- Před každým použitím duchem, je zakázáno. Vzniká jednotku pro úpravu stlačeného nebezpečí požáru a/nebo vzduchu zkontrolujte. Jednotku výbuchu. pro úpravu stlačeného vzduchu Dětem a osobám s omezený- nikdy nepoužívejte s vyšším „...
 • Seite 44: Instalace

  Instalace / Uvedení do provozu z Instalace Pozor: Pro minimalizaci potenciálních úrazů nebo škod je nutné namonto- vat jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu před prvním uvedením do provozu na vhodnou zeď. Pozor na stabilní a horizontální montáž jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu.
 • Seite 45: Nastavení Pracovního Tlaku

  Uvedení do provozu Filtrační jednotka Filtrační jednotka je spojena s reguláto- rem tlaku . Maximální pracovní tlak činí 8 barů a provozní tlak lze regulovat na 0,5 až 8 barů. Filtrační jednotka se používá k filtraci kondenzátu a ukládá kondenzát ve filtrační...
 • Seite 46: Jednotka Rozprašování Oleje

  Uvedení do provozu / Čištění a údržba Jednotka rozprašování oleje Příliš nízké Nalijte do množství nádržky více oleje ve oleje Jednotka rozprašování oleje je spojena stlačeném Pozor na s filtrační jednotkou . Nabízí funkci vzduchu, maximální olejování filtrovaného stlačeného vzduchu, tzn.
 • Seite 47: Pokyny K Záruce A Provádění Servisu

  Čištění a údržba / Pokyny k záruce a provádění servisu aby byla jednotka pro úpravu stlačeného které jsou vystaveny běžnému opotře- vzduchu bezpečná, musí být bení a které lze proto chápat jako rychle odtlakována. opotřebitelné součásti, nevztahuje se na poškození rozbitných částí, např. spínačů, baterií...
 • Seite 48: Ekologické Pokyny A Informace Pro Odstranění Do Odpadu

  ... / Ekologické pokyny a informace pro odstranění do odpadu Likvidace jednotky pro úpravu Servis stlačeného vzduchu Zde nás najdete: Jednotku pro úpravu stlačeného vzduchu likvidujte podle předpisů platných ve vaší zemi. Pokud již jednotku pro úpravu stlače- Název: C.M.C. Creative Marketing & ného vzduchu nelze používat.
 • Seite 49 Obsah...
 • Seite 50 Obsah...
 • Seite 51 Obsah Legenda použitých piktogramov ..............Strana Úvod ...........................Strana Použitie v súlade so stanoveným účelom ..............Strana Zvyškové riziko ........................Strana Popis častí ........................Strana Technické údaje .......................Strana Obsah balenia ........................Strana Bezpečnostné pokyny ..................Strana Bezpečnostné pokyny pre používanie pneumatických zariadení ..................Strana Inštalácia ........................Strana Naplnenie jednotky olejovej hmly .................Strana Uvedenie do prevádzky ..................Strana...
 • Seite 52: Legenda Použitých Piktogramov Úvod

  Vyrobené z recyklovaného vice. materiálu. PNEUMATICKÁ JEDNOTKA aplikácia, ktorá sa líši od použitia v súlade ÚDRŽBY PDWE 8 A2 so stanoveným účelom, je zakázaná a potenciálne nebezpečná. Škody kvôli z Úvod nedodržaniu alebo chybnému použitiu nie sú kryté zárukou a nespadajú do rozsahu ručenia výrobcu.
 • Seite 53: Popis Častí

  Úvod / Bezpečnostné pokyny Úvod / Bezpečnostné pokyny všetky technické údaje tejto z Popis častí pneumatickej jednotky údržby, Bezprostredne po vybalení skontrolujte informujte sa, prosím, o tech- vždy bezchybný stav výrobku. Nepoužívajte nických danostiach tohto výrobok, ak je tento chybný. zariadenia.
 • Seite 54: Bezpečnostné Pokyny Pre Používanie Pneumatických Zariadení

  Bezpečnostné pokyny / Bezpečnostné pokyny pre používanie ... svojho určenia. Akékoľvek z Bezpečnostné pokyny pre používanie pneumatic- ďalšie, odlišujúce sa použitie kých zariadení je zakázané! Súčasťou použitia v súlade „ Dôležité! so stanoveným účelom je tiež Pri uvoľňovaní prípojky bez- „...
 • Seite 55 Bezpečnostné pokyny pre používanie pneumatických zariadení ... / Pred uvedením do prevádzky Bezpečnosť čeného vzduchu, ako naprí- používateľa klad s fľašami so stlačeným vzduchom, je zakázané. Hrozí Pred každým použitím otestujte nebezpečenstvo kvôli ohňu a/ použité pneumatické náradie. alebo výbuchu. Pneumatickú...
 • Seite 56: Inštalácia

  Inštalácia / Uvedenie do prevádzky z Inštalácia Pozor: Kvôli minimalizovaniu potenciálne sa vyskytujúcich poranení alebo škôd sa požaduje, aby ste jednotku údržby pred prvým uvedením do prevádzky namontovali na vhodnú stenu. Dbajte na stabilnú a horizontálnu montáž jednotky údržby stlačeného vzduchu. z Uvedenie do prevádzky Pri montáži na stenu používajte upveňo- „...
 • Seite 57: Nastavenie Pracovného Tlaku

  Uvedenie do prevádzky Uvedenie do prevádzky tlak je 8 bar a prevádzkový tlak je možné regulovať v rozsahu od 0,5 do 8 bar. Jednotka filtra sa používa na filtrovanie kondenzátu a ukladá kondenzát vo filtračnej nádobke Výšku hladiny kondenzátu môžete kontrolo- vať...
 • Seite 58: Jednotka Olejovej Hmly

  Uvedenie do ... / Rozpoznanie a odstraňovanie ... / Čistenie a údržba z Jednotka olejovej hmly Je príliš níz- Do nádobky ke množstvo na olej stlačeného nalejte viac Jednotka olejovej hmly je prepojená s vzduchu, oleja filtračnou jednotkou . Jej funkciou je t.j.
 • Seite 59: Informácie Týkajúce Sa Záruky A Servisu

  Čistenie a údržba / Informácie týkajúce sa záruky a servisu Informácie týkajúce sa záruky a servisu kovový kolík (pozri časť G) na spod- plnenie sa vzťahuje na materiálové alebo nej strane a nechajte vytekať kondenzát výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje von.
 • Seite 60: Informácie O Ochrane Životného Prostredia A Likvidácii

  Informácie týkajúce sa záruky ... / Informácie o ochrane životného ... z Likvidácia jednotky údržby Upozornenie Na stránke www.lidl-service.com si Zlikvidujte jednotku údržby odpovedajúc môžete stiahnuť túto a mnohé iné predpisom platným vo vašej krajine. Ak by príručky, produktové videá a softvér ste jednotku údržby už...
 • Seite 61 Obsah...
 • Seite 63 Inhaltsverzeichnis Tabelle der verwendeten Piktogramme ........... Seite 64 Einleitung ....................Seite 64 Bestimmungsgemäße Verwendung ..............Seite 64 Restrisiko..................... Seite 64 Teilebeschreibung ..................Seite 65 Technische Daten ..................Seite 65 Lieferumfang ....................Seite 65 Sicherheitshinweise ................Seite 65 Sicherheitshinweise für die Benutzung von Druckluft-Geräten ................
 • Seite 64: Tabelle Der Verwendeten Piktogramme Einleitung

  Hergestellt aus Recycling- Schutzhandschuhe! material. DRUCKLUFT - WARTUNGSEINHEIT und filtert gleichzeitig Kondensat aus der PDWE 8 A2 Druckluft. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen z Einleitung Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anlei- tung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen Herzlichen Glückwunsch! Sie haben...
 • Seite 65: Teilebeschreibung

  Einleitung / Sicherheitshinweise z Lieferumfang dieser Druckluft - Wartungseinheit auftreten: Gefahr durch herumschlagende 1 Druckluft - Wartungseinheit inklusive „ Druckluftschläuche. Anschlüsse Sturzgefahr durch herumliegende „ Druckluftschläuche. z Sicherheitshinweise Vermindern Sie das Restrisiko, indem Sie das Gerät sorgfältig und vorschriftsmäßig benut- Bitte lesen Sie die Gebrauchs- „...
 • Seite 66: Sicherheitshinweise Für Die Benutzung Von Druckluft-Geräten

  ... / Sicherheitshinweise für die Benutzung von Druckluft-Geräten gung und Benutzerwartung sind übernimmt der Hersteller dürfen nicht von Kindern ohne oder Händler keine Haftung. Beaufsichtigung durchgeführt Nur für dieses Produkt geeig- „ werden. netes Zubehör darf verwendet In Verbindung mit einem werden.
 • Seite 67 Sicherheitshinweise für die Benutzung von Druckluft-Geräten kann, installiert werden. Zur Druckluftwerkzeugen fernhal- Montage eignet sich hierzu ten. eine stabile Wand (durch Ver- Bei Reparaturen sind aus- „ schraubung). schließlich Originalersatzteile Es wird empfohlen, lediglich zu benutzen. Nicht originale „ die vom Hersteller bestimmten Ersatzteile können ernste Be- Schmiermittel zu verwenden.
 • Seite 68: Installation

  ... / Installation ge mit der Druckluft - Wartungsein- und horizontale Montage der Druckluft - War- heit verbinden, stellen Sie zuvor tungseinheit. sicher, dass diese richtig und Benutzen Sie zur Wandmontage den „ sicher angeschlossen sind. Wandhalter zur Markierung an der Wand und zur Verschraubung mit Verbotene passendem Befestigungsmaterial.
 • Seite 69: Inbetriebnahme

  Inbetriebnahme z Inbetriebnahme Achten Sie darauf, dass die angeschlossene Druckluftleitung sauber und ölfrei ist, um die Druckluft - Wartungseinheit auch ordnungsge- mäß nutzen zu können. Achten Sie weiterhin darauf, dass das Druckluftsystem druckfrei ist. Zur Minimierung von Druckverlusten, ist es vorteilhaft, die Druckluftleitungen mög- lichst kurz zu halten.
 • Seite 70: Filtereinheit

  Inbetriebnahme setzten Druckluftwerkzeugs nicht überschrit- ten wird. z Filtereinheit Die Filtereinheit ist mit dem Druckluftreg- verknüpft. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 8 bar und der Betriebsdruck ist von 0,5 bis 8 bar regulierbar. Die Filtereinheit wird zum Filtern von Kondensat einge- z Ölneblereinheit setzt und speichert das Kondensat im Kondensat - Sammelbehälter...
 • Seite 71: Fehlererkennung Und Behebung

  Fehlererkennung und Behebung / Reinigung und Wartung / Hinweise zu ... z Fehlererkennung und und das Innere der Druckluft - Wartungs- Behebung einheit staub- und schmutzfrei bleiben. Reiben Sie dafür regelmäßig die Druck- luft-Wartungseinheit mit einem Fehler Ursachen Lösung sauberen Tuch ab. Die Schmie- Öldurchlass- Steigern Sie...
 • Seite 72: Garantieumfang

  Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung wurden, erlischt die Garantie. setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jah- res-Frist das defekte Gerät und der Kaufbe- z Abwicklung im Garantiefall leg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.
 • Seite 73: Umwelthinweise Und Entsorgungsangaben

  ... / Umwelthinweise und Entsorgungsangaben Fax: +49 (0) 6894/ 9989749 Sitz: Deutschland IAN 304723 Bitte beachten Sie, dass die folgende An- schrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benann- te Servicestelle. Adresse: C. M. C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St.
 • Seite 74 DE/AT/CH...
 • Seite 75 Inhaltsverzeichnis DE/AT/CH...
 • Seite 76 DE/AT/CH...
 • Seite 77 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informáciíj · Stand der Informationen: 10/2018 Ident.-No.: PDST10A2102018-4 IAN 304723...

Inhaltsverzeichnis