Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway 52254 Wasserrutschenanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

www.bestwaycorp.com
S-S-006141
S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599/封面

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Bestway 52254

 • Seite 1 S-S-006141 S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599/封面...
 • Seite 2 S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599...
 • Seite 3 Ramp, fill the chamber with water, and close the drain valves . Close the drain valve on the drench pool section (except 52254) 4. Inflate the ramp using an air pump. Note: Do not over inflate. Over inflation may cause damage.
 • Seite 4: Montage

  Fermez la vanne de vidange sur la partie de la petite piscine (à l’exception des modèles 52254). 4. Gonflez la rampe au moyen d’une pompe à air. Remarque : Ne la gonflez pas trop. Vous pouvez l’endommager si vous la gonflez trop.
 • Seite 5 Ablassventile an der Unterseite der Rampe, füllen Sie die Kammer mit Wasser und schließen Sie die Ablassventile. Schließen Sie das Ablassventil auf dem Landebeckenteil (ausgenommen 52254). 4. Blasen Sie die Rampe mit einer Luftpumpe auf. Hinweis: Nicht übermäßig aufblasen. Ein übermäßiges Aufblasen kann zu Beschädigungen führen.
 • Seite 6 Chiudere la valvola di scarico nella sezione della piscina (eccetto 52254). 4. Gonfiare la rampa utilizzando una pompa ad aria. Nota: Non gonfiare eccessivamente, altrimenti il prodotto potrebbe danneggiarsi.
 • Seite 7 3. Leg de glijbaan gespreid. Open de afvoerkleppen aan de onderkant van het hellend gedeelte, vul de kamer met water, en sluit de afvoerkleppen. Sluit de afvoerklep op het drenkbaddeel (behalve 52254). 4. Blaas het hellend gedeelte op met behulp van de luchtpomp.
 • Seite 8: Montaje

  Cierre la válvula de drenaje de la parte sumergida de la piscina (excepto 52254). 4. Infle la rampa con una bomba de aire. Nota: No inflar en exceso. Inflar en exceso puede causar daños.
 • Seite 9 3. Bred rutsjebanen ud. Åbn afløbsventilerne på landingsrampens underside, fyld kammeret med vand, og luk afløbsventilerne Luk afløbsventilen på bassinpåfyldningssektionen (undtagen 52254) 4. Pust slidsken op med en luftpumpe. Bemærk: Pump den ikke for hårdt op. For hård oppumpning kan give skader.
 • Seite 10 Rampa, encha a câmara com água e feche as válvulas de drenagem. Feche a válvula de drenagem na secção de piscina de imersão (excepto 52254) 4. Encha a rampa utilizando uma bomba de ar. Nota: Não encha em demasia. Encher demasiado pode provocar danos.
 • Seite 11 3. ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ, ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ (ΕΚΤΟΣ 52254) 4. ΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΗ ΡΑΜΠΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΠΑΡΑΦΟΥΣΚΩΝΕΤΕ. Η ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ...
 • Seite 12 3. Расстелите горку. Откройте сливные клапаны в нижней части горки, наполните камеру водой и закройте сливные клапаны. Закройте сливной клапан небольшого бассейна (не относится к моделям 52254). 4. Надуйте горку, используя насос. Примечание. Не накачивайте слишком сильно, Слишком сильное накачивание может привести к...
 • Seite 13 3. Rozložte skluzavku. Otevřete vypouštěcí ventily na spodní straně šikmé plochy, naplňte komoru vodou a zavřete vypouštěcí ventily. Zavřete vypouštěcí ventil na bazénku (s výjimkou modelu 52254). 4. Nafoukněte šikmou plochu vzduchovou pumpičkou. Poznámka: Nepřehušťujte. Přehuštění může vést k poškození.
 • Seite 14 3. Spre ut sklien. Åpne tømmeventilene på undersiden av rampen og fyll kammeret med vann før du lukker tømmeventilene. Lukk tømmeventilen i bassengringen (med unntak for 52254). 4. Blåses opp ved hjelp av en luftpumpe. Merk: Ikke fyll i for mye luft. For hard oppblåsing kan føre til skade.
 • Seite 15 Stäng dräneringsventilen på den blöta bassängdelen (med undantag för 52254). 4. Fyll rampen med luft med hjälp av en luftpump. Obs:Blås inte upp för mycket En överdriven uppblåsning kan orsaka skador.
 • Seite 16 2. Poista liukumäki ja lisätarvikkeet pakkauksesta. 3. Levitä liukumäki. Avaa liukumäen alla olevat tyhjennysventtiilit, täytä kammio vedellä ja sulje tyhjennysventtiilit. Sulje kahluualtaan renkaan tyhjennysventtiili (paitsi 52254). 4. Täytä liukumäki ilmapumpulla. Huomaa: Älä täytä liikaa. Liiallinen ilma voi aiheuttaa vahinkoa. 5. Työnnä kepit reikien läpi maahan.
 • Seite 17 3. Kĺzačku rozložte. Otvorte vypúšťacie ventily na spodnej strane rampy, naplňte komoru vodou a zatvorte vypúšťacie ventily. Zatvorte vypúšťací ventil na vlhkej časti bazéna (okrem 52254). 4. Rampu nafúknite s pomocou vzduchovej pumpičky. Poznámka: Nenafukujte príliš. Nadmerné nafúknutie môže spôsobiť škody.
 • Seite 18 3. Rozłóż ślizgawkę. Otwórz zawory znajdujące się pod rampą zjeżdżalni, napełnij komorę wodą i zamknij zawory. Zamknij zawór znajdujący się w części basenu pokrytej wodą (nie dotyczy modelu 52254). 4. Napompuj rampę przy użyciu pompy powietrza. Uwaga: Nie pompować w nadmiarze. Nadmierne pompowanie może spowodować...
 • Seite 19 3. Terítse ki a csúszdát. Nyissa ki a rámpa alján található leeresztőszelepeket, töltsön vizet a kamrába, majd zárja el a leeresztőszelepeket. Zárja el a pancsolórész alján található leeresztőszelepet (kivéve az 52254-as típus esetén) 4. Légszivattyúval fújja fel a rámpát. Megjegyzés: Ne fújja túl. A túlfújás sérülést okozhat.
 • Seite 20 3. Izklājiet slidkalniņu. Atveriet izvades vārstus rampas apakšā, piepildiet nodalījumu ar ūdeni un aizveriet izvades vārstus. Aizveriet izvades vārstu uz baseina drenāžas gredzena (izņemot 52254). 4. Piepūtiet rampu, izmantojot gaisa pumpi. Piezīme: Nepiepūtiet par daudz. Pārāk liela piepūšana var radīt bojājumus.
 • Seite 21 3. Išskleiskite čiuožyklą. Atidarykite išleidimo vožtuvus, esančius po nuožulnia plokštuma. Pripildykite kamerą vandens ir uždarykite išleidimo vožtuvus. Uždarykite išleidimo vožtuvą baseino vandens išleidimo dalyje (išskyrus 52254). 4. Pripūskite nuožulnią plokštumą naudodami oro siurblį. Pastaba: Nepripūskite per daug. Per daug pripūtę gaminį, galite jį pažeisti.
 • Seite 22 3. Razprostrite drsalnico. Odprite izpustne ventile na spodnji strani klančine, napolnite komoro z vodo in zaprite izpustne ventile. Zaprite izpustni ventil na bazenskem delu (razen pri modelu 52254). 4. Napihnite klančino s pomočjo zračne tlačilke. Opomba: Pazite, da izdelka prekomerno ne napihnete.
 • Seite 23 3. Kayağı yere serin. Rampanın alt kısmındaki tahliye valflerini açın, odacığı suyla doldurun ve tahliye valflerini kapatın. Islatma havuzu bölümündeki tahliye valfini kapatın (52254 hariç) 4. Rampayı, bir hava pompası kullanarak, şişirin. Not: Gereğinden fazla şişirmeyin. Fazla şişirmek hasar verebilir.
 • Seite 24 şi la intervale regulate atunci când este folosit. Reparații Dacă este deterioată o cameră, utilizați peticul de reparații furnizat. 1. Curățați și uscați zona deteriorată. 2. Aplicați peticul de reparații furnizat și scoateți bulele de aer. S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599/罗...
 • Seite 25 клапани на долната страна на Рампата, напълнете камерата с вода и затворете източващите клапани. Затворете източващия клапан на отделението за източване на басейна (с изключение на 52254) 4. Напомпайте рампата като използвате въздушна помпа. Забележка: Не напомпвайте прекалено много. Прекаленото напомпване може да доведе до повреда.
 • Seite 26 2. Izvadite tobogan i dodatke iz pakiranja. 3. Rasprostrite tobogan. Otvorite ispusne ventile na donjoj strani tobogana, napunite vodom komoru i zatvorite ispusne ventile. Zatvorite ispuni ventil na krajnjem dijelu bazena (osim 52254). 4. Ispunite zrakom tobogan pomoću pumpe za napuhivanje. Napomena: Ne prenapuhujte proizvod. Uslijed prenapuhivanja proizvoda može doći do njegovog...
 • Seite 27 2. Võtke liurada ja tarvikud pakendist välja. 3. Laotage liurada laiali. Avage rambi allosas olevad väljalaskeklapid ja täitke kamber veega, sulgege dreenimisklapid. Sulgege veevanni väljalaskeklapp (välja arvatud 52254). 4. Pumbake ramp õhupumbaga täis. Märkus: Ärge pumbake liiga täis. Ülepumpamine võib põhjustada vigastusi.
 • Seite 28 3. Raširite tobogan. Otvorite ispusne ventile na donjoj strani rampe, napunite komoru vodom i zatvorite ispusne ventile. Zatvorite odvodni ventil na prstenu bazena za natapanje (osim 52254). 4. Naduvajte rampu koristeći vazdušnu pumpu. Napomena: Nemojte previše naduvavati. Pretereno naduvavanje može prouzrokovati oštećenja.
 • Seite 29 ‫3. ﺛﺑت اﻟﻣﻧﺗﺞ. اﻓﺗﺢ ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺻرف ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻔﻠﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺣدر، واﻣﻸ‬ ‫اﻟﻐرﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎء، وﻗم ﺑﺈﻏﻼق ﺻﻣﺎﻣﺎت اﻟﺻرف. أﻏﻠق ﺻﻣﺎم اﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ‬ .(52254 ‫ﻣﻧطﻘﺔ ﺣوض اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء‬ .‫4. اﻧﻔﺦ اﻟﻣﻧﺣدر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺿﺧﺔ اﻟﮭواء‬ .‫ﻣﻠﺣوظﺔ: ﻻ ﺗﻔرط ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺦ. ﻗد ﯾؤدي اﻹﻓراط ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺦ إﻟﻰ ﺣدوث ﺿرر‬...
 • Seite 30 S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599...
 • Seite 31 S-S-006141/14.0x21.0cm/52254/52255/52258/滑水布说明书 JS-YF-2017-B-03599...
 • Seite 32 Distributed in Latin America by/Distribué en Amérique latine par/Distribuido en Latinoamérica por/Distribuído na América Latina por Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile Distributed in Australia & New Zealand by Bestway Australia Pty Ltd, 98-104 Carnarvon Street, Silverwater, NSW 2128, Australia www.bestwaycorp.com Made in China / Fabriqué...

Diese Anleitung auch für:

5225552258