Herunterladen Diese Seite drucken

AEG Electrolux 2076 GT-1 Gebrauchsanweisung

Gefriertruhen
Vorschau ausblenden

Werbung

Gefriertruhen
Chest freezers
Congélateurs-horizontaux
Congélatori orizzontali
Diepvrieskisten
Säiliöpakastimet
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebrauiksaanwijzing
Käyttöohje

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für AEG Electrolux 2076 GT-1

 • Seite 1 Gefriertruhen Chest freezers Congélateurs-horizontaux Congélatori orizzontali Diepvrieskisten Säiliöpakastimet Gebrauchsanweisung Operating Instructions Mode d’emploi Istruzioni per l’uso Gebrauiksaanwijzing Käyttöohje...
 • Seite 2 Inhalt Contenu Seite Page Bildseiten (bitte ausklappen) Pages avec figures Allgemeine Hinweise Remarques générales Utilisation professionnelle, 21/22 Gewerbliche Nutzung, Aufstellort, Vor In- Lieu d’implantation, Avant la mise betriebnahme, Anbringen der Lagerkorb- en service, Mise en Griffe place des poignées de panier Inbetriebnahme, Temperatur-Regelung, 9/10 Mise en service, Régulation de la tempéra-...
 • Seite 3 Indice Sisällys pagina sivu Pagina illustrate (vi preghiamo di aprire) Kuvasivut (avvaa) Indicazioni generali Yleisiä neuvoja Uso industriale, Luogo di installazione, Sijoitus Prima della messa in funzione Ennen käyttöönottoa, korien kahvojen Montaggio delle maniglie dei cestelli di asennus conservazione, Avviamento in funzione, Käyttöönotto ja lämpötilansäätö...
 • Seite 7 ATTENTlE! Als uw nieuwe toestel een ouder model vervangt, maakt u het oude toestel dan direkt onbruikbaar: steker uit de kontaktdoos trekken, aansluitsnoer alsnijden en de steker en de rest van het snoer apart weggooien. Een eventueel snap- ol grendelslot van het oude toestel Dok on- bruikbaar maken, voordatu het toestel wegdoet ol voor milieuvrien- delijke verwerking zorgt.
 • Seite 8: Algemene Aanwijzingen

  – op een plaats staan wáarvan de Algemene aanwijzingen omgevingstemperatuur overeenkomt met de U bent in het bezit gekomen ván een klimaatklasse waarvoor het toestel uitgevoerd huishouddlepvriestoestel dat is gefabriceerd volgens de voor deze toestellen geldende Aanwijzingen vindt u op het typeplaatje dat zich normen.
 • Seite 9 vóór het in gebruik nemen de binnenzijde en alle In gebruik nemen accessoires tereinigen (zie ook “Ontdooien en Afb. 2 reinigen”). U steekt de steker van het toe Het groene controlelampje geeft aan dat de vriezer is aangesloten. Het gele lampje licht op wanneer de “SUPER”...
 • Seite 10 de groene markering in de scheidingswand) te gebruikën. Alleen bij het invriezen van grotere leggen (afb. 6). hoeveelheden (bijv. een hoeveelheid die gelijk is aan de maximale invrieskapaciteit per 24 uur) U draait dë temperatuurregelaar op de zuinige moet u een deel van de levensmiddelen in de groene zone (afb.
 • Seite 11: Ontdooien En Reinigen

  produkten moet onderbrengen, kunt u alle korven Voor het opvangen van het dooiwater vervvijdert eruit nemen. Ook bij deze wijze van beladen is u de afsluitstop in dé bódem van de vrieskist. U een juist funktioneren van uw toéstel moet echter niet vergetèn, óm eerst de gewaarborgd.
 • Seite 12: Als U Gaat Verhuizen

  kontakt op met de klantenservice. Voert u in dat Stel de bewaartemperatuur voor de diepvriesprodukten niet lager dan -18 °C in. geval zelf geen verdere werkzaamheden uit, Zorg voor goéde ventilatie van alle vlakken vooral niet aan de eléktrisché ondérdelen van (zijkanten) van uw diepvrieskist.
 • Seite 13: Service En Onderhoud

  LOW FROST SYSTEEM (niet bij alle modellen) Het LOW FROST systeem vermindert de rijpvorming met zo’n 80% in de vriezer, hetgeen resulteert in een ca. 5 maal langere periode tussen twee ontdooiingen. Om het systeem goed te benutten, moet u op de volgende punten letten: De hoeveelheid rijp in elke vriezer is afhanke I ij k van de luchtvochtigheid in de omgeving.
 • Seite 14 Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Il simbolo sul prodotto o sulla confezione Verpackung weist darauf hin, dass dieses indica che il prodotto non deve essere Produkt nicht normaler considerato come un normale rifiuto Haushaltsabfall zu behandeln ist, domestico, ma deve essere portato nel sondern an einem Sammelpunkt für das punto di raccolta appropriato per il Recycling von elektrischen und...