Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 27
HomePlug AV Powerline Adapter
PL-E52P/PL-E52P DUO
Quick Start Guide
Q9083 / First Edition / March 2014

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus PL-E52P

 • Seite 1 HomePlug AV Powerline Adapter PL-E52P/PL-E52P DUO Quick Start Guide Q9083 / First Edition / March 2014...
 • Seite 2 Index English ......................3 Česky ......................7 Dansk ......................11 Nederlands ....................15 Suomi ......................19 Français ...................... 23 Deutsch ....................... 27 Italiano ......................31 Português ....................35 Polski ......................39 Pусский ....................... 43 Español ....................... 47 Svenska ...................... 51 Türkçe ......................
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents • PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline Adapter x 1 (x2 for PL-E52P DUO) • LAN cable x1 (x2 for PL-E52P DUO) • Quick Start Guide x1 • Warranty Card x1 Specification summary Port 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet port Power Supply AC 100~240VAC/50~60Hz Dimensions 112(L) X 57(W) X 32(H) mm Weight 200g Up to 600 Mbps Powerline Speed LED Indicator 1 x Power LED indicator 1 x Ethernet LED indicator 1 x P LC (Powerline Connection) status LED indicator Encryption 128-bit AES Encryption Coverage Up to 150 square meters Communication Distance Approximately 300 meters (varies depending on the electrical wiring) Temperature &...
 • Seite 4: System Requirements

  System Requirements • A working Ethernet-based LAN • Available Ethernet port on a desktop PC or laptop • Properly configured TCP/IP settings on each PC on the network Do not connect the PL-E52P/PL-E52P DUO to a power strip, extension cord, or surge protecter as this may degrade network performance or even prevent the adapters from working properly. Setting up the PL-E52P/PL-E52P DUO The PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Ethernet adapter allows you to enjoy lag-free network computer games, run media applications for video streaming, and make Voice Over Internet Protocol (VoIP) calls. Plug the included Ethernet cable into PL-E52P/PL-E52P DUO and into a LAN port on your network’s router or switch. Connect the PL-E52P/PL-E52P DUO to a power socket. Plug the second PL-E52P/PL-E52P DUO to a power outlet located in the same power circuit in your home or location. Connect a computer to this second PL-E52P/PL-E52P DUO to join the network. Powerline Network (always encrypted) Modem...
 • Seite 5: Getting To Know Your Device

  Getting to know your device Description Item Feature Power plug European standard EU power plug Power LED • Solid green - the device is turned on indicator • Blinking green - the device is in standby mode • Off - the device is turned off • Solid green - network link present; port enabled 10/100/1000 Mbps LED indicator • Blinking green - data/network activity • Off - no connection available PLC (Powerline • Solid green - Great powerline connection Connection) • Solid orange - Normal powerline connection status LED indicator • Solid red - Bad powerline connection • Off - n o other compatible powerline devices using the same powerline Network name are found Reset button...
 • Seite 6: Troubleshooting Tips

  Click Close to finish. After installing the application, double-click the PL-E52P/PL-E52P DUO icon to launch the utility. Troubleshooting Tips Q1: The PL-E52P/PL-E52P DUO utility cannot detect any powerline devices on the network. A. P ress the Reset button on the PL-E52P/PL-E52P DUO to restore factory default settings. Q2: After changing the network name using the PL-E52P/PL-E52P DUO utility, the powerline adapters stopped communicating with each other.
 • Seite 7: Obsah Balení

  Obsah balení • PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline Adapter x 1 (x2 pro PL-E52P DUO) • LAN kabel x1 (x2 pro PL-E52P DUO) • Průvodce rychlým startem x 1 • Záruční list x1 Souhrn specifikace Port 4 x ethernetové porty 10/100/1000 Mb/s s 1 portem nastaveným pro VIP...
 • Seite 8: Systémové Požadavky

  PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Ethernet Adapter vám umožňuje plynulé hraní síťových počítačových her a provoz mediálních aplikací pro videostreaming and internetovou telefonii (VoIP). 1. Připojte přiložený ethernetový kabel k PL-E52P/PL-E52P DUO a k portu místní sítě LAN na síťovém směrovači nebo přepínači. Připojte PL-E52P/PL-E52P DUO k elektrické zásuvce.
 • Seite 9 Seznámení se s vaším zařízením Položka Znak Popis Elektrická Elektrická zástrčka evropského standardu EU zástrčka • Svítí zeleně – zařízení je zapnuto Indikátor LED napájení • Bliká zeleně – zařízení je v pohotovostním režimu • Nesvítí – zařízení je vypnuto •...
 • Seite 10: Instalace Softwaru

  Od. Stisknutím tlačítka Reset (Resetovat) na PL-E52P/PL-E52P DUO obnovte výchozí tovární nastavení. Ot: Po změně názvu sítě využívající utilitu PL-E52P/PL-E52P DUO přestalo zařízení powerline komunikovat. Od. Pro obnovu komunikace se zařízením powerline proveďte toto: 1. Spusťte utilitu PL-E52P/PL-E52P DUO a zvolte Privacy (Důvěrnost) kartu.
 • Seite 11: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold • PL-E52P/PL-E52P DUO stik AV strømadapter x 1 (x2 for PL-E52P DUO) • LAN-kabel x1 (x2 for PL-E52P DUO) • Startvejledning x1 • Garantibevis x1 Specifikationer Port 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet-port Strømforsyning AC 100~240V AC/50~60Hz Mål 112(L) X 57(B) X 32(H) mm Vægt 200g Kabelhastighed Op til 600 Mbps LED-indikator 1 x Strømindikator 1 x Ethernet-indicator 1 x PLC (forbindelse af strømkabel) status-indikator Kryptering 128-bit AES kryptering Dækning Op til 150 kvadratmeter Kommunikationsafstand Ca. 300 meter (afhænger af el-kablet) Temperatur og fugtighed • Driftstemperatur: 0-40 ºC • Temperatur uden for drift: -20-70 ºC • Driftsrelateret fugtighed: 10% til 95% • ugtighed under opbevaring: 5% til 95%...
 • Seite 12 System Systemkrav • Et virkende Ethernet-baseret LAN-netværk • En tilgængelig Ethernet-port på en stationær eller bærbar pc • Korrekt konfigurerede TCP/IP-indstillinger på hver pc på netværket Din PL-E52P/PL-E52P DUO må ikke forbindes til en stikdåse, forlængerledning eller strømbeskytter, da dette kan forværre netværket, eller endda gøre at adapterne holder op med at virke. Sådan indstilles din PL-E52P/PL-E52P DUO Din PL-E52P/PL-E52P DUO stik AV Ethernet-adapter giver dig mulighed for at spille computerspil, streame video og lave VoIP-opkald på netværket uden forsinkelser. Slut det medfølgende Ethernet-kabel til din PL-E52P/PL-E52P DUO og til LAN- porten på din netværksrouter eller switch. Slut din PL-E52P/PL-E52P DUO til en stikkontakt. Slut den anden PL-E52P/PL-E52P DUO til en stikkontakt, der er på samme strømnet i dit hjem eller stedet, hvor du befinder dig. Slut en anden computer til denne anden PL-E52P/PL-E52P DUO, for at forbinde til netværket. Powerline Network (always encrypted) Modem...
 • Seite 13 Lær din enhed at kende Beskrivelse Funktion Strømstik Standard EU-strømstik • Lyser grøn - enheden er tændt Strømindikator • Blinker grøn - enheden er på standby • Slukket - enheden er slukket • Konstant grøn - netværksforbindelse oprettet. Port 10/100/1000 Mbps indikator aktiveret • Blinker grøn - data/netværksaktivitet • Slukket - ingen tilgængelig forbindelse • Lyser grøn - Meget god strømforbindelse PLC (forbindelse af strømkabel) • Lyser orange – Normal strømforbindelse status-indikator • Lyser rød – Dårlig strømforbindelse • Slukket - der blev ikke fundet nogen andre kompatible strømenheder, der bruger det samme strømnetværksnavn Nulstillingsknap...
 • Seite 14: Installering Af Softwaren

  Klik på Close (Luk), når du er færdig. Når du har installeret programmet, skal du klikke på ikonet til PL-E52P/PL-E52P DUO, for at starte programmet. Tips og fejlfinding Q1: Programmet PL-E52P/PL-E52P DUO kan ikke finde nogen ellinje-enhed på netværket. A. T ryk på knappen Reset (Nulstil) på din PL-E52P/PL-E52P DUO, for at nulstille indstillingerne til standard. Q2: Efter jeg har ændre netværksnavnet med programmet til PL-E52P/PL-E52P DUO, er ellinje-adapterne hold op med at kommunikere med hinanden.
 • Seite 15: Inhoud Van De Verpakking

  Inhoud van de verpakking • PL-E52P / PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline Adapter x 1 (x2 voor PL-E52P DUO) • LAN-kabel x1 (x2 voor PL-E52P DUO) • Snelle startgids x1 • Garantiekaart x1 Samenvatting van specificaties Poort 1 x 10/100/1000 Mbps ethernetpoorten...
 • Seite 16 Voice Over Internet Protocol (VoIP) 1. Sluit de bijgeleverde ethernetkabel aan op de PL-E52P / PL-E52P DUO en op een LAN- poort op de router of switch van uw netwerk. Sluit de PL-E52P / PL-E52P DUO aan op een stopcontact.
 • Seite 17: Kennismaking Met Het Apparaat

  Kennismaking met het apparaat Omschrijving Nummer Naam EU-voedingsstekker conform Europese norm Voedingsstekker • Stabiel groen - het apparaat is ingeschakeld Voedingslampje • Knipperend groen - het apparaat is in stand-by • Uit - het apparaat is uitgeschakeld • Stabiel groen – netwerkkoppeling aanwezig; 10/100/1000 Mbps- lampje poort ingeschakeld...
 • Seite 18: Tips Voor Het Oplossen Van Problemen

  V: Het PL-E52P / PL-E52P DUO -hulpprogramma kan geen powerline-apparaten op het netwerk detecteren. A. Druk op de knop Reset op de PL-E52P / PL-E52P DUO om de standaard fabrieksinstellingen te herstellen. Q: Nadat de netwerknaam veranderd is met het hulpprogramma PL-E52P / PL-E52P DUO , is de communicatie van de Powerline-apparaten gestopt.
 • Seite 19: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö • PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline-adapteri x 1 (x2 varten PL-E52P DUO) • LAN-kaapeli x1 (x2 varten PL-E52P DUO) • Pika-aloitusopas x1 • Takuukortti x1 Tekniset tiedot Portti 1 x 10/100/1000 Mb/s Ethernet-portti Virran syöttö AC 100~240VAC/50~60Hz Mitats...
 • Seite 20 1. Liitä toimitukseen kuuluva Ethernet-kaapeli PL-E52P/PL-E52P DUO -laitteeseen ja verkkoreitittimen tai kytkimen LAN-porttiin. Liitä PL-E52P/PL-E52P DUO pistorasiaan. 2. Liitä toinen PL-E52P/PL-E52P DUO samassa virtapiirissä olevaan pistorasiaan kotona tai muussa sijainnissa. Liitä tietokone tähän toiseen PL-E52P/PL-E52P DUO -laitteeseen verkkoon liittymiseksi. Powerline Network...
 • Seite 21: Laitteen Tunteminen

  Laitteen tunteminen Kuvaus Kohde Ominaisuus Eurooppalaisen standardin EU-virtapistoke Virtapistoke • Tasainen vihreä - laite on kytketty päälle Virran LED- merkkivalo • Vilkkuva vihreä - laite on valmiustilassa • Pois - laite on kytketty pois päältä • Tasainen vihreä - verkkolinkki aktiivinen; 10/100/1000 Mb/s LED-merkkivalo portti käytössä...
 • Seite 22: Ohjelmiston Asentaminen

  Sovellus sisältää Powerline-apuohjelman ja verkonvalvontaohjelman. Ohjelmiston asentaminen: Siirry osoittteeseen http://support.asus.com/download/ ja lataa Powerline-apuohjelma. Ohjelmiston asentaminen: 1. Kaksoisnapsauta Installer.bat.-tiedostoa. 2. Toimi ohjatun asennuksen ohjeiden mukaan asentaaksesi ASUS PL-E52P/PL-E52P DUO -apuohjelman. 3. Lopeta napsauttamalla Close (Sulje) -painiketta. Kun olet asentanut sovelluksen, kaksoisnapsauta PL-E52P/PL-E52P DUO-kuvaketta käynnistääksesi apuohjelman.
 • Seite 23: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte • Adaptateur Ethernet HomePlug PL-E52P / PL-E52P DUO x 1 (x 2 pour le PL-PL-E52P DUO) • Câble réseau x 1 (x2 pour le PL-PL-E52P DUO) • Manuel d’utilisation x1 • Carte de garantie x1 Résumé des spécifications...
 • Seite 24: Pré-Requis Système

  Configurer votre PL-E52P / PL-E52P DUO Le PL-E52P / PL-E52P DUO vous permet de profiter de vos jeux réseau favoris sans subir de lag (décalages) et exécuter vos applications multimédia de streaming vidéo ou de Voix sur IP.
 • Seite 25 Faire connaissance avec votre appareil N° Élément Description Prise électrique Prise électrique au standard européen Indicateur • Allumé (vert) - l’appareil est sous tension d’alimentation • Clignotant (vert)- l’appareil est en veille • Éteint - l’appareil est hors tension LED réseau •...
 • Seite 26: Installer Le Logiciel

  Une fois l’installation terminée, double-cliquez sur l’icône PL-E52P/PL-E52P DUO pour exécuter l’utilitaire. Astuces de dépannage Q : L’utilitaire du PL-E52P/PL-E52P DUO ne parvient pas à détecter tous les dispositifs. R : Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Reset pour restaurer les paramètres d’usine de l’appareil.
 • Seite 27: Spezifikationszusammenfassung

  Packungsinhalt • PL-E52P/PL-E52P DUO AV Stromleitungs-Adapter x 1 (x2 für PL-E52P DUO) • LAN-Kabel x 1 (x2 für PL-E52P DUO) • Schnellstartanleitung x1 • Garantiekarte x1 Spezifikationszusammenfassung Anschluss 1 x 10/100/1000-Mb/s-Ethernet-Anschluss Stromversorgung 100-240V/50-60Hz Wechselspannung Abmessungen 112(T) x 57(B) x 32(H) mm...
 • Seite 28: Systemanforderungen

  LAN-Port Ihres Netzwerkrouters oder Switches. Verbinden Sie den PL-E52P/PL- E52P DUO mit einer Steckdose. 2. Schließen Sie den zweiten PL-E52P/PL-E52P DUO an eine Steckdose am selben Stromkreis an. Verbinden Sie zur Netzwerkverbindung einen Computer mit diesem zweiten PL-E52P/PL-E52P DUO.
 • Seite 29 Kennenlernen Ihres Gerätes Funktion Beschreibung Netzstecker Europäischer Standardnetzstecker (Eurostecker) • Grün leuchtend - Dieses Gerät ist eingeschaltet. Strom-LED- Anzeige • Grün blinkend - Dieses Gerät befindet sich im Standby- Modus. • Aus - Dieses Gerät ist ausgeschaltet. • Grün leuchtend- Netzwekverbindung vorhanden, Port 10/100/1000 Mbps LED-Anzeige aktiv...
 • Seite 30: Sicherheitspaarung (Optional)

  A: Um die Kommunikation mit den Stromkabelgeräten wiederherzustellen, führen Sie folgende Schritte aus: 1. Starten Sie das PL-E52P/PL-E52P DUO-Programm und wählen Sie den Tab Privacy. 2. Klicken Sie auf die Schltfläche Use Default (Public Network). 3. Wählen Sie den Tab Main und überprüfen Sie, ob das Programm alle Geräte in...
 • Seite 31: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione • Adattatore powerline HomePlug AV PL-E52P/PL-E52P DUO x 1 (PL- E52P DUO x 2) • Cavo LAN x 1 (PL-E52P DUO x 2) • Guida rapida x1 • Certificato di garanzia x1 Indice delle specifiche Colore della porta 1 x Porta Ethernet 10/100/1000 Mbps Specifiche di alimentazione AC 100~240VAC/50~60Hz Dimensioni 112(L) X 57(P) X 32(A) mm Peso 200g Fino a 600 Mbps Velocità powerline Indicatori LED 1 x Indicatore LED alimentazione 1 x Indicatore LED Ethernet 1 x I ndicatore stato PLC (connessione powerline) Protezione Cifratura 128-bit AES Copertura...
 • Seite 32: Requisiti Di Sistema

  Requisiti di sistema • Una rete LAN Ethernet funzionante. • Porta Ethernet disponibile nel vostro PC o Notebook PC. • Protocollo TCP/IP correttamente configurato su ciascun client della rete. Non collegate mai il PL-E52P/PL-E52P DUO ad una presa multipla, ad una prolunga o ad un limitatore di sovratensione, potreste peggiorare le prestazioni della rete o, addirittura, impedire il funzionamento degli adattatori. Configurazione del PL-E52P/PL-E52P DUO L'adattatore Ethernet HomePlug AV PL-E52P/PL-E52P DUO permette di giocare in rete senza ritardi, eseguire applicazioni multimediali con trasmissione di video ed effettuare chiamate VoIP (Voice Over Internet Protocol). Inserite il cavo Ethernet in dotazione da una parte nel PL-E52P/PL-E52P DUO e dall'altra nella porta LAN del vostro router o switch. Collegate il PL- E52P/PL-E52P DUO ad una presa di corrente. Collegate il secondo PL-E52P/PL-E52P DUO ad una presa di corrente all'interno dello stesso impianto elettrico nella vostra casa o edificio. Collegate un computer al secondo PL-E52P/PL-E52P DUO per accedere alla rete. Powerline Network (always encrypted) Modem...
 • Seite 33 Conoscete il vostro dispositivo Oggetto Nome Descrizione Presa di corrente Presa di corrente standard EU • Verde fisso - Il dispositivo è acceso Indicatore LED alimentazione • Verde lampeggiante - Il dispositivo è in standby • Spento - Il dispositivo è spento Indicatore LED • Verde fisso - C onnessione di rete presente, Ethernet porta abilitata • Verde lampeggiante - T rasferimento dati in corso • Spento - N essuna connessione di rete disponibile Indicatore • Verde fisso - Connessione powerline ottima stato PLC • Arancione fisso - C onnessione powerline (connessione...
 • Seite 34: Installazione Del Software

  Q1: L'utility PL-E52P/PL-E52P DUO non rileva alcun dispositivo powerline nella mia rete. A. P remete il pulsante Reset sul dispositivo PL-E52P/PL-E52P DUO per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica. Q2: Dopo aver cambiato il nome della rete, tramite l'utility PL-E52P/PL-E52P DUO, gli adattatori powerline non riescono più a comunicare tra di loro. A. P er ripristinare la connessione tra gli adattatori powerline potete fare in questo modo: 1. Avviate l'utility PL-E52P/PL-E52P DUO e selezionate la scheda Privacy.
 • Seite 35: Conteúdos Do Pacote

  Conteúdos do Pacote • 1 Adaptador Alimentação AV HomePlug PL-E52P/PL-E52P DUO (x2 PL-E52P para DUO) • 1 Cabo LAN (x2 PL-E52P DUO) para • 1 Guia Rápido de Iniciação • Certificado de garantia x1 Resumo de especificações Porta 1 x porta Ethernet 10/100/1000 Mbps Alimentação eléctrica...
 • Seite 36: Requisitos Do Sistema

  “Voice Over Internet Protocol” (VoIP). 1. Ligue o cabo Ethernet fornecido ao PL-E52P/PL-E52P DUO e a uma porta LAN do router ou switch da sua rede. Ligue o PL-E52P/PL-E52P DUO a uma tomada eléctrica.
 • Seite 37 Conhecer o seu dispositivo Descrição Item Funcionalidade Ficha de Ficha de alimentação europeia normalizada pela UE alimentação • Verde estático - o dispositivo está ligado LED indicador de energia • Verde intermitente - o dispositivo encontra-se em modo de espera •...
 • Seite 38: Instalar O Software

  Instalação do Software (Opcional) O utilitário de configuração pode ser transferidos a partir do web site de apoio da ASUS em http://support.asus.com/download/. A aplicação inclui um utilitário Powerline e um monitor de rede.
 • Seite 39: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania •Adapter przesyłu audio-wideo PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug x 1 (x2 dlaPL-E52P DUO) • Kabel sieciowy LAN x 1 (x2 dlaPL-E52P DUO) • Przewodnik szybkiego startu x 1 • Karta gwarancyjna x1 Podstawowe dane techniczne Gniazdo 1 x port sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s...
 • Seite 40: Wymagania Systemowe

  VoIP. 1. Podłącz dostarczony kabel Ethernet do PL-E52P/PL-E52P DUO i do portu LAN routera lub przełącznika sieciowego. Podłącz PL-E52P/PL-E52P DUO do gniazda zasilania. 2. Podłącz dodatkowy PL-E52P/PL-E52P DUO do gniazda zasilania, znajdującego się...
 • Seite 41 Poznaj swoje urządzenie Opis Pozycja Funkcja Wtyczka zasilania Europejska wtyczka zasilania w standardzie UE • Świeci na zielono — urządzenie jest włączone Wskaźnik LED zasilania • Miga na zielono — urządzenie jest w trybie gotowości • Wyłączony — urządzenie jest wyłączone •...
 • Seite 42: Instalowanie Oprogramowania

  Wykrywanie i usuwanie usterek Pyt.: Program narzędziowy PL-E52P/PL-E52P DUO nie wykrywa w sieci żadnych urządzeń powerline. Odp.: Naciśnij przycisk Reset na PL-E52P/PL-E52P DUO w celu przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych. Pyt.: Po zmianie nazwy sieci z wykorzystaniem narzędzia PL-E52P/PL-E52P DUO urządzenia Powerline przerywają komunikowanie się.
 • Seite 43: Комплект Поставки

  Комплект поставки • PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline адаптер x 1 (2 для PL-E52P DUO) • Сетевой кабель x 1 (2 для PL-E52P DUO) • Краткое руководство • Гарантийный талон x1 Спецификация Порт 1 10/100/1000 Mбит/с Ethernet порт Блок питания 100-240В/50-60Гц Размеры 112 (Д) x 57 (Ш) x 32 (В) мм Вес 200г Скорость До 600 Mбит/с Индикатор 1 индикатор питания 1 индикатор Ethernet 1 индикатор PLC (Powerline соединения) Шифрование 128-бит AES Покрытие До 150 квадратных метров Расстояние Около 300м (зависит от электрооборудования)
 • Seite 44: Системные Требования

  Системные требования • Рабочая сеть Ethernet • Свободный Ethernet порт на компьютере • Правильно настроенный протокол TCP/IP на каждом компьютере Не подключайте PL-E52P/PL-E52P DUO к фильтрам, удлинителям и другим устройствам, т.к. это может уменьшить качество и скорость передачи данных Настройка параметров PL-E52P/PL-E52P DUO PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV Ethertnet адаптер позволяет использовать силовую проводку в Вашем доме или офисе как высокоскоростную сеть при использовании обычных розеток. Вы сможете играть в сетевые игры, запускать мультимедиа-приложения и использовать VoIP Подключите один PL-E52P/PL-E52P DUO с помощью поставляемого сетевого кабеля к роутеру или коммутатору Вашей сети Подключите PL-E52P/PL-E52P DUO к розетке питания. Подключите второй PL-E52P/PL-E52P DUO к розетке, находящейся в той же цепи питания Подключите компьютер ко второму PL-E52P/PL-E52P DUO Powerline Network (always encrypted) Modem...
 • Seite 45: Знакомство С Устройством

  Знакомство с устройством Описание Возможность Евророзетка Вилка питания • Горит зеленым - устройство включено Индикатор питания • Быстро мигает зеленым - устройство находится в режиме ожидания • Откл - устройство выключено • Горит зеленым - подключено сетевое устройство Индикатор 10/100/1000 Mbps • Быстро мигает зеленым - передача данных • Откл - нет подключения Индикатор • Горит зеленым - Хорошее качество подключения PLC (Powerline • Горит оранжевым - Нормальное качество соединения) подключения • Горит красным - Плохое качество подключения • Откл - У стройства Powerline с таким же сетевым именем не найдены...
 • Seite 46: Устранение Неисправностей

  Утилиту для конфигурации можно скачать с сайта ASUS www.asus.com. В утилиту включены функции управления через браузер и мониторинг. Установка программного обеспечения Посетите www.asus.com и скачайте утилиту Powerline Для установки ПО выполните следующее: Дважды щелкните по файлу Setup.exe. Следуйте инструкциям мастера установки Нажмите Close для завершения. После установки дважды щелкните иконку E52P/PL-E52P DUO для запуска утилиты Устранение неисправностей В1: Утилита не обнаружила устройства A. Н ажмите кнопку Reset для возврата устройства в исходное состояние В2: После изменения имени сети с помощью утилиты связь между устройствами была потеряна A. Для восстановления связи между устройствами выполните следующее: 1. Запустите утилиту и выберите вкладку Privacy 2. Нажмите Use Default (Public Network).
 • Seite 47: Contenido De La Caja

  Contenido de la caja • PL-E52P/PL-E52P DUO Adaptador powerline AV HomePlug x 1 (x2 para PL-E52P DUO) • Cable de red LAN x1 (x2 para PL-E52P DUO) • Guía de inicio rápido x1 • Tarjeta de garantía x1 Resumen de especificaciones...
 • Seite 48: Requisitos Del Sistema

  Voz sobre IP (VoIP). 1. Enchufe el cable Ethernet incluido a su PL-E52P/PL-E52P DUO y a un puerto LAN del enrutador o conmutador de red. Conecte su PL-E52P/PL-E52P DUO a una toma de corriente eléctrica.
 • Seite 49 Conocer su dispositivo Descripción Elemento Función Power plug European standard EU power plug • Verde permanente - el dispositivo está Indicador LED de alimentación encendido. • Verde intermitente - el dispositivo se encuentra en el modo de espera. • Apagado - el dispositivo está apagado. •...
 • Seite 50 2. Siga la Asistente para la instalación para instalar ASUS PL-E52P/PL-E52P DUO Utility. 3. Haga clic en Close (Cerrar) para terminar. Después de instalar la aplicación, haga doble clic en el icono de PL-E52P/PL- E52P DUO para iniciar la utilidad. Sugerencias para la resolución de problemas P: La utilidad de PL-E52P/PL-E52P DUO no puede detectar ningún...
 • Seite 51 Förpackningsinnehåll • PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV-kraftledningsadapter x 1 (x2 för PL-E52P DUO) • LAN-kabel x1 (x2 för PL-E52P DUO) • Snabbstartguide x 1 • Garantikort x 1 Specifikationssammanfattning Port 1 x 10/100/1 000 Mbps Ethernet-port Strömförsörjning Växelström (AC) 100~240 V växelström/50~60Hz Mått 112(L) X 57(B) X 32(H) mm Vikt 200 g Kraftledningshastighet Upp till 600 Mbps LED-indikator 1 x LED-indikator för ström 1 x LED-indikator för Ethernet 1 x LED-indikator för PLC-status (Powerline- anslutning) Kryptering 128-bitars AES-kryptering Täckning Upp till 150 kvadratmeter Kommunikationsavstånd Ca 300 meter (varierar beroende på de elektriska ledningarna) Temperatur och fuktighet • Driftstemperatur: 0 - 40 ºC • Temperatur vid icke-drift: -20 - 70 ºC • Relativ fuktighet vid drift: 10 % till 95 % • Fuktighet vid förvaring: 5 % till 95 %...
 • Seite 52 System Systemkrav • En fungerande Ethernet-baserad LAN • Tillgänglig Ethernet-port på en persondator eller bärbar dator • Korrekt konfigurerade TCP/IP-inställningar på varje dator i nätverket Anslut inte PL-E52P/PL-E52P DUO till en eluttagslist, förlängningssladd eller strömskydd, eftersom det kan sänka nätverksprestandan eller t.o.m. hindra adaptrarna från att fungera riktigt. Installera PL-E52P/PL-E52P DUO Ethernet-adaptern för PL-E52P/PL-E52P DUO HomePlug AV ger dig möjlighet att använda fördröjningsfria nätverksdatorspel, köra mediaprogram för videoströmning och ringa VoIP-samtal (Voice Over Internet Protocol). Anslut den medföljande Ethernet-kabeln till PL-E52P/PL-E52P DUO och till en LAN-port på nätverkets router eller brytare. Anslut PL-E52P/PL-E52P DUO till ett vägguttag. Anslut en andra PL-E52P/PL-E52P DUO till ett vägguttag i samma strömkrets i ditt hem eller där du befinner dig. Anslut en dator till denna andra PL-E52P/PL-E52P DUO för att delta i nätverket. Powerline Network (always encrypted) Modem...
 • Seite 53 Bekanta dig med din enhet Punkt Funktion Beskrivning Strömkontakt Eurokontakt, europeisk standard • Fast grön – enheten är påsatt LED-indikator för ström • Blinkande grön – enheten är i standby-läge • Off - enheten är avstängd • Fast grön – nätverkslänk finns, port aktiverad 10/100/1 000 Mbps LED-indikator • Blinkande grön – data-/nätverksaktivitet • Av – ingen anslutning tillgänglig LED-indikator • Fast grön – Väldigt bra powerline-anslutning för PLC-status • Fast orange – Normal powerline-anslutning (Powerline- anslutning) • Fast röd – Dålig powerline-anslutning...
 • Seite 54: Installera Programvaran

  Installera programvaran Gå in på www.asus.com och hämta kraftledningsverktyget. Installation av programmet: Dubbelklicka på Setup.exe. Följ installationsguiden för att installera ASUS PL-E52P/PL-E52P DUO-verktyget. Klicka på Close (Stäng) för att avsluta. När programmet är installerat, dubbelkicka på PL-E52P/PL-E52P DUO-ikonen för att starta verktyget. Felsökningstips Q1: PL-E52P/PL-E52P DUO-verktyget kan inte identifiera kraftledningsenheter på nätverket. A. T ryck på knappen Reset (Återställ) på PL-E52P/PL-E52P DUO för att återställa fabriksinställningarna. Q2: Kraftledningsadaptrarna slutade kommunicera med varandra när nätverksnamnet ändrats med PL-E52P/PL-E52P DUO-verktyget. Gör följande för att återställa anslutningen mellan kraftledningsadaptrarna: Starta PL-E52P/PL-E52P DUO-verktyget och välj fliken Privacy (Sekretess).
 • Seite 55: Paketin Içindekiler

  Paketin içindekiler • PL-E52P / PL-E52P DUO HomePlug AV Powerline Adaptörü x 1 (x2 için PL-E52P DUO) • LAN kablosu x1 (x2 için PL-E52P DUO) • Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1 • Garanti Kartı x1 Teknik özellikler Bağlantı noktası 1 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası...
 • Seite 56: Sistem Gereksinimleri

  • Masaüstü veya dizüstü bilgisayardaki kullanılabilir ethernet bağlantı noktası • Ağdaki her PC’d doğru ayarlanan TCP/IP ayarları PL-E52P / PL-E52P DUO ’in doğru olarak çalışmasını önleyebileceği ya da ağ performansını düşürebileceği için cihazı bir anahtarlı uzatma kablosu ya da aşırı...
 • Seite 57 Cihazınızı tanıyın Açıklama Öğe Özellik Elektrik Fişi Avrupa standardı AB elektrik prizi • Sabit yeşil - aygıt açık Güç LED göstergesi • Yanıp sönen yeşil - aygıt bekleme modunda • Sönük - aygıt kapalı • Sürekli yeşil – ağ bağlantısı var; bağlantı noktası 10/100/1000 Mbps LED gösterge etkin...
 • Seite 58: Sorun Giderme İpuçları

  Sorun Giderme İpuçları S: PL-E52P / PL-E52P DUO programı ağdaki herhangi bir powerline aygıtını algılayamaz. C. PL-E52P / PL-E52P DUO üzerindeki Reset (Sıfırla) düğmesine basarak fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyin. S: PL-E52P / PL-E52P DUO programını kullanarak ağ adını değiştirdikten sonra Powerline cihazları...
 • Seite 59: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials.
 • Seite 60: Prohibition Of Co-Location

  Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.
 • Seite 61: Canada, Avis D'industry Canada (Ic)

  Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent a ecter son fonctionnement. Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie émise par l’appareil de sans l ASUS est inférieure à la limite d’exposition aux fréquences radio d’Industry Canada (IC). Utilisez l’appareil de sans l ASUS de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal. Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Speci c Absorption Rate – Taux d’absorption spéci que) d’IC lorsqu’il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d’exposition à des appareils portables (les antennes se situent à...
 • Seite 62: Networks Global Hotline Information

  Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri...
 • Seite 63 Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-473905630 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Asia-Pacific Singapore 0065-67203835...
 • Seite 64 Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com...
 • Seite 65 Manufacturer ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Authorised ASUS Computer GmbH representative in Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY Europe Authorised BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. distributors in...

Inhaltsverzeichnis