Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Onderhouden En Schoonmaken; Technische Gegevens - Conrad 754538 Bedienungsanleitung

Digitalrecorder h.264
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Ingebruikname
Opstellen
• Kies een geschikte plaats voor de opstelling. Deze dient zo te liggen, dat de digitale recorder
wordt beschermd tegen niet toegestane toegang.
• Bescherm de digitale recorder tegen directe zoninstraling en hitte. De koeling van de digitale
recorder en de ingebouwde harde schijf geschiedt middels luchtconvecties; dek de digitale
recorder nooit af, plaats geen andere apparaten of voorwerpen hierop.
• Wanneer de digitale recorder bijvoorbeeld in een kast wordt ingebouwd, is een passende
koeling noodzakelijk, opdat er geen warmteopbouw ontstaat.
• Let op dat de digitale recorder niet mag worden blootgesteld aan vibraties of schokken,
omdat de harde schijf anders wordt beschadigd. Hierdoor gaan alle opnamen verloren.
Aansluiten
• Verbind de BNC-videoingangen met uw bewakingscamera's. Afhankelijk van de versie van
de digitale recorder staan 4, 8 of 16 ingangen ter beschikking.
• Er kan of op de BNC-videouitgang of op de VGA-uitgang een bewakingsmonitor worden
aangesloten. Bij een digitale recorder met 8 en 16 kanalen staat bovendien een HDMI-com-
patibele videouitgang ter beschikking.
• Verbind de meegeleverde USB-muis met één van de USB-poorten.
• Plaats de batterijen in de IR-afstandsbediening.
• Verbind de digitale recorder met de ronde laagspanningssteker van de meegeleverde net-
voeding. Vervolgens verbindt u de netvoeding via het euro-netsnoer met een contactdoos.
Daarna voert de digitale recorder een zelftest uit (ca. 10 seconden) en is aansluitend klaar
voor gebruik.
Verplaats het product met de ingebouwde vaste schijf niet wanneer deze in gebruik
is. Door bewegingen bij gebruik kan de schrijf-/leeskop in de harde schijf op de
magneetschijf drukken. Daardoor is niet alleen gegevensverlies mogelijk, ook wordt
de harde schijf beschadigd!
Hetzelfde geldt voor de ongeveer 30 seconden na het ontkoppelen van de digitale
recorder van de bedrijfsspanning, totdat de magneetschijven van de harde schijf tot
stilstand zijn gekomen.
Toegang tot het OSD-menu, wachtwoord invoeren
Er zijn 3 verschillende mogelijkheden, om in het OSD-menu te komen.
1. Klik op de rechter muistoets en kies het onderste menupunt „Main Menu" .
2. Druk op de toets „Menu/Enter" op de IR-afstandsbediening.
3. Druk op de toets „
" aan de voorkant van de digitale recorder.
Aansluitend verschijnt er een invoerscherm voor gebruikersnaam („user name") en wacht-
woord („password").
Er zijn drie verschillende combinaties voor gebruikersnaam en wachtwoord voorgeprogram-
meerd:
Gebruikersnaam Wachtwoord Functie
admin
admin
Volledige toegang tot alle instelfuncties
88888888
88888888
Volledige toegang tot alle instelfuncties
66666666
66666666
Alleen toegang tot bewakings-, weergave- en back-upfunc-
ties
Kies, om alle functies van het OSD-menu te kunnen bereiken, als gebruikersnaam
of „admin" of „88888888".
De keuze kan of via USB-muis of via pijltoetsen „S" resp. „F" op de digitale recorder
of de IR-afstandsbediening plaatsvinden.
Klik vervolgens met de USB-muis in het invoerveld rechts naast „password", of druk kort op de
toets „D" op de digitale recorder of de IR-afstandsbediening.
Voer nu het wachtwoord in, via de IR-afstandsbediening of via de nummertoetsen „8" resp. „6"
op de voorkant van de digitale recorder.
Als alternatief klikt u met de USB-muis in het invoerveld voor het wachtwoord. Vervolgens
verschijnt een numeriek toetsenbord onder het invoerscherm, waarmee het wachtwoord even-
eens gemakkelijk kan worden ingevoerd.
Na de bevestiging van de invoer van het wachtwoord (toets „
digitale recorder 2x drukken, toets „Menu/Enter" op de IR-afstandsbediening 2x drukken of
schakelvlak „OK" met de muis indrukken) wordt het OSD-menu opgestart.
Harde schijf formatteren
Formatteer, bij de eerste ingebruikname in het instelmenu van de digitale recorder, de inge-
bouwde harde schijf. Hierbij gaan alle op de harde schijf aanwezige bestanden verloren.
Zonder het formatteren van de harde schijf kunnen er geen video's van de aangesloten bewa-
kingscamera's worden opgenomen.
Raadpleeg daarvoor de bijgevoegde Engelstalige gebruiksaanwijzingen van de
fabrikant.

Onderhouden en schoonmaken

Het product is voor u onderhoudsvrij.
Voordat u het product schoonmaakt, dient u het van de netspanning los te koppelen (netstekker
eruit trekken). Wacht dan ten minste 30 seconden, totdat de magneetschijven van de harde
schijf volledig tot stilstand zijn gekomen.
Om het te reinigen is een droge zachte, schone doek voldoende. Gebruik geen agressieve
schoonmaakmiddelen, hierdoor kan het product verkleuren. Druk tijdens het schoonmaken niet
te hard op het oppervlak, om krassen te voorkomen.
U kunt stof zeer gemakkelijk verwijderen met een schone, langharige kwast en een stofzuiger.
Verwijdering
a) Algemeen
b) Batterijen en accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege batterijen
en accu's in te leveren; verwijdering via het huishoudelijk afval is niet toegestaan!
Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos inleveren bij de inzamelpunten in uw gemeente, bij
al onze vestigingen en overal waar batterijen/accu's worden verkocht!
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan het beschermen van het milieu.

Technische gegevens

a) Digitale recorder
Algemeen
TV-systeem ...................................PAL
Afmetingen (b x h x d) ..................280 x 56 x 220 mm
Geschikte harde schijf (intern) ......SATA, 8,89 cm/3,5", max. 2 TB
Geschikte harde schijf (extern) .....USB2.0, max. 1 TB
Videouitgang ................................. BNC en VGA (bij een digitale recorder met 8 en 16 kanalen
Netwerkaansluiting .......................10/100MBit
USB-poorten .................................2 (USB2.0, compatibel met USB1.1)
4 kanalen versie (bestelnr. 754538)
Videoingangen ..............................4
Audioingangen ..............................1
Gewicht .........................................975 g
8 kanalen versie (bestelnr. 754539)
Videoingangen ..............................8
Audioingangen ..............................1
Gewicht .........................................1015 g
16 kanalen versie (bestelnr. 754540)
Videoingangen ..............................16
Audioingangen ..............................2
Gewicht .........................................1105 g
b) Netvoeding
Ingang...........................................100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
" op de voorkant van de
Uitgang .........................................Bestelnr. 754538/754539: 12 V/DC, 2 A
c) IR-afstandsbediening
Stroomvoorziening ........................2 batterijen van het type AAA/micro
Elektrische en elektronische producten mogen niet via het normale huisvuil verwij-
derd worden!
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af conform de geldende wet-
telijke voorschriften.
Batterijen/accu's met schadelijke stoffen worden gekenmerkt door het hiernaast af-
gebeelde pictogram, dat op het verbod van verwijdering via gewoon huishoudelijk
afval duidt. De aanduidingen voor de betreffende zware metalen zijn: Cd=cadmium,
Hg=kwik, Pb=lood (aanduiding staat op de batterij/accu bijv. onder de links afge-
beelde containersymbolen).
aanvullend ook HDMI)
Bestelnr. 754540: 12 V/DC, 4 A
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V4_0514_01/IB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

754539754540

Inhaltsverzeichnis