Části; Před Prvním Použitím; Provoz - Ideen Welt LW3347 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Tento přístroj je vhodný výhradně k použití v privátních domácnostech.
Nebezpečí udušení! Uchovejte veškerý obalový materiál mimo dosah dětí.
Zlikvidujte obalový materiál předepsaným způsobem. Informujte se na místním
úřadě, kde se nacházejí sběrná místa nebo kontejnery na tříděný odpad.
Nebezpečí poranění! Dvojitá čepel je ostrá! Držte své prsty, vlasy a oblečení
daleko od pohybujících se dílů.
ČÁSTI
6
1.
Tlačítko ON (ZAP)
2.
Tlačítko TURBO
3.
Motorová jednotka
4.
Bajonetový uzávěr
5.
Mixovací tyč
6.
Dvojitá čepel (zakrytá)
7.
Závěsné oko
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Odstraňte veškeré balicí materiály a zkontrolujte přístroj na poškození.
• Vyčistěte přístroj, jak je popsáno v odstavci

PROVOZ

Upozornění: Tyčový mixér není schopen rozmělnit potraviny s tvrdou slupkou nebo kostky ledu.
Tvrdé potraviny případně povařte nebo je na delší dobu namočte.
• Nasaďte mixovací tyč (5) na bajonetový uzávěr (4) motorové jednotky (3) a otočte ji doleva, až
zapadne. Respektujte přitom také značky na přístroji.
• Ujistěte se, že jsou mixovací tyč (5) a motorová jednotka (3) vzájemně pevně spojeny!
• Zastrčte síťovou zástrčku do vhodné zásuvky. Pozor, tyčový mixér je okamžitě připraven k
provozu.
• Ponořte tyčový mixér do mísy na míchání nebo do odměrky s potravinami, které se mají
rozmělnit. Dejte pozor na to, že v nádobě nacházející potraviny budou tlačeny nahoru a
nepřeplní nádobu!
• Držte nádobu pevně a stlačte a podržte stlačené tlačítko ON (1) (ZAP).
P130203_R4G_LW3347_StickBlender_IM_03-09-2013.indd 10
5
10
4
3
Čištění a péče.
7
2
1
j
03/09/2013 3:04 PM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Ideen Welt LW3347

Inhaltsverzeichnis