Ideen Welt LW3347 Bedienungsanleitung Seite 24

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Karta gwarancyjna (Blender ręczny / 4305615289502)
W ramach naszych warunków gwarancji udzielamy dla naszych urządzeń technicznych gwarancji prawidłowej
jakości i funkcjonowania. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z dniem dokonania zakupu.
Prosimy o zachowanie paragonu kasowego jako dowodu dokonania zakupu. W celu bezpłatnego odesłania
uszkodzonych urządzeń w trakcie obowiązywania gwarancji oraz sprawnego rozwiązania problemu prosimy o
skontaktowanie się z nami telefonicznie lub mailowo. Wyszkoleni pracownicy zajmą się tą sprawą oraz służą
pomocą i wsparciem. Należy zadbać o to, żeby urządzenie zostało odpowiednio zapakowane na czas transportu,
najlepiej w oryginalne opakowanie, celem uniknięcia uszkodzeń transportowych.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane niewłaściwą obsługą oraz części zużywalne i materiały
eksploatacyjne. Gwarancji nie podlega wymiana baterii, baterie znajdujące się w urządzeniu oraz żarówki.
Niniejsze urządzenie poddane zostało ścisłej kontroli jakości pod kątem bezusterkowego materiału, wykonania i
funkcjonowania. Jeżeli mimo to wystąpią usterki, które nie zostały spowodowane nieodpowiednim użyciem produktu
(np. szkody spowodowane przez wodę lub powstałe w wyniku upadku, błędnej obsługi itd.), przejmujemy w ramach
gwarancji usunięcie tych uszkodzeń (poprzez wymianę urządzenia lub rekompensatę). Rossmann usuwa w ramach
gwarancji tylko uszkodzenia produktu podlegającego gwarancji, w formie dostawy zastępczej lub rekompensaty.
Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kwoty zakupu na podstawie paragonu kasowego w przypadku artykułów,
które nie są już dostępne.
Dalsze roszczenia odszkodowawcze każdego rodzaju, w szczególności zaś ze względu na naruszenie
obowiązków i czyny niedozwolone jak i roszczenie zwrotu na próżno poniesionych wydatków nie podlegają
gwarancji; to samo dotyczy roszczeń odnośnie szkód następczych. Gwarancja nie obejmuje żadnych dalej
idących roszczeń. Powyższe ograniczenia nie dotyczą roszczeń powstałych na skutek szkód z powodu narażenia
na utratę życia lub zdrowia albo powstałych w wyniku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania albo też
roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Gwarancja wygasa w przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem, ingerencji zewnętrznej w urządzenie lub
samowolnego wprowadzania zmian technicznych w urządzeniu. Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża
ani nie odnawia 24-miesięcznego okresu gwarancji.
Prosimy pamiętać o tym, że ustawowe prawo do świadczeń gwarancyjnych w przypadku usterek ( wykonanie
późniejsze, obniżenie ceny kupna ze względu na wadę towaru, odstąpienie od kupna, odszkodowanie lub zwrot
poniesionych kosztów) nie są w żaden sposób ograniczane przez gwarancję tylko obowiązują niezależnie od
gwarancji.
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel
Bezpłatna infolinia: 048 42 61 39 777
Formularz kontaktowy: Reklamacyjny@rossmann.com.pl
Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie można skorzystać z naszego szerokiego
serwisu dla klienta.
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na stronie internetowej Facebook, faksem lub
po prostu znajdź na mapie, gdzie znajduje się najbliższa filia firmy Rossmann.
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza pismem drukowanym i zwrócenie nam go razem z uszkodzonym produktem.
W ten sposób wspieracie nas przy sporządzaniu analiz i ulepszaniu naszych produktów:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy, miejsce zamieszkania:
Data, podpis:
Artykuł:
Przyczyna reklamacji:
P130203_R4G_LW3347_StickBlender_IM_03-09-2013.indd 24
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
P
03/09/2013 3:04 PM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Ideen Welt LW3347

Inhaltsverzeichnis