Herunterladen  Diese Seite drucken

Einhell CC-BC 10 M Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

D
Originalbetriebsanleitung
Batterie-Ladegerät
PL
Instrukcją oryginalną
Prostownik
GR
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Φορτιστικο μπαταριας
5
Art.-Nr.: 10.022.41
Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 1
Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 1
CC-BC 10 M
I.-Nr.: 11016
11.04.16 12:46
11.04.16 12:46

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

   Inhaltszusammenfassung für EINHELL CC-BC 10 M

 • Seite 1 CC-BC 10 M Originalbetriebsanleitung Batterie-Ladegerät Instrukcją oryginalną Prostownik Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φορτιστικο μπαταριας Art.-Nr.: 10.022.41 I.-Nr.: 11016 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 1 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 1 11.04.16 12:46 11.04.16 12:46...
 • Seite 2 - 2 - Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 2 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 2 11.04.16 12:46 11.04.16 12:46...
 • Seite 3 20 Ah 50 Ah 100 Ah 10 h 200 Ah 20 h - 3 - Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 3 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 3 11.04.16 12:46 11.04.16 12:46...
 • Seite 4 2. Gerätebeschreibung und Gefahr! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si- Lieferumfang cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1) Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- Funktionstaster weise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie die- LCD-Anzeige se gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit Tragegriff...
 • Seite 5 Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestim- 6.1 Erklärung der Symbole im LCD-Display mungsgemäß nicht für den gewerblichen, hand- (Abb. 2) werklichen oder industriellen Einsatz konstruiert Laden einer 12V Batterie (Bleisäure Batterie, wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, AGM Batterie und GEL Batterie) mit 2A wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Ladestrom.
 • Seite 6 am Minuspol der Batterie an. Anschließend Batterie. • verbinden Sie das rote Ladekabel, entfernt Batteriestopfen wieder aufschrauben oder von Batterie und Benzinleitung, mit der Ka- aufdrücken (falls vorhanden). rosserie. • Nachdem die Batterie an das Ladegerät 6.5 Batterietester für 12V Batterien angeschlossen ist, können Sie das Lade- Verbinden Sie das Ladegerät mit der Batterie.
 • Seite 7 • Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Ver- wenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungs- mittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elek- trogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
 • Seite 8 11. Hinweise zur Fehlerbeseitigung Wird das Gerät richtig betrieben, dürften keine Störungen auftreten. Bei Störungen prüfen Sie die fol- genden Möglichkeiten, bevor Sie den Kundendienst verständigen. Störung Mögliche Ursache Behebung Gerät lädt nicht - Ladezangen falsch angeschlossen - rote Ladezange an Pluspol, schwarze Ladezange an Karosserie anschließen - Kontakt der Ladezangen zueinan-...
 • Seite 9 Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge- rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl...
 • Seite 10 Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo- nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 11 • Bestellverfolgung Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info! Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00 E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland) - 11 - Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 11 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 11...
 • Seite 12 Niebezpieczeństwo! Objaśnienie wskazówek na tabliczce na Podczas użytkowania urządzenia należy urządzeniu (patrz rys. 4) przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu 1 = Stosować wyłącznie w pomieszczeniach uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu 2 = Urządzenie izolowane proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją 3 = OSTRZEŻENIE –...
 • Seite 13 ego w niniejszej instrukcji jest niezgodne z przez- nie musi być nadzorowany. Mimo to podczas naczeniem urządzenia. Za powstałe w wyniku ładowania nie należy pozostawiać akumulatora niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia przez dłuższy czas bez nadzoru, ponieważ w ra- odpowiedzialność ponosi użytkownik/ właściciel, zie wystąpienia ewentualnej usterki w prostowni- a nie producent.
 • Seite 14 do bieguna dodatniego akumulatora. Podczas ładowania wyświetlacz • Jednocześnie oddalić czarny kabel ładujący ciekłokrystaliczny świeci się na zielono. od akumulatora i przewodu benzynowego i Po zakończeniu ładowania wyświetlacz podłączyć do karoserii. ciekłokrystaliczny świeci się na niebiesko. • Ostrzeżenie! W normalnej sytuacji do karoserii podłączany jest ujemny biegun 6.4 Zakończenie ładowanie akumulatora •...
 • Seite 15 9. Czyszczenie, konserwacja i 10. Utylizacja i recykling zamawianie części zamiennych Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniom w czasie trans- Niebezpieczeństwo! portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac powtórnego użytku lub do recyklingu. Urządzenie związanych z czyszczeniem wyciągnąć...
 • Seite 16 11. Wskazówki do usuwania usterek Jeśli urządzenie jest właściwie użytkowane, nie powinno dojść do żadnych usterek. W razie usterek sprawdzić następujące możliwości, zanim powiadomicie Państwo serwis. Usterka Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Urządzenie nie - Źle podłączone klemy ładujące. - Czerwony kabel ładujący podłączyć ładuje do bieguna dodatniego, czarny ka- bel do karoserii.
 • Seite 17 Tylko dla krajów Unii Europejskiej Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci! Według europejskiej dyrektywy 2012/19/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz włączenia ich do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i oddawać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywa recyklingu wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Właściciel elektronarzędzi w przypadku przekazania własności, jest zobowiązany, zamiast odesłania, do współudziału we właściwym przetworzeniu.
 • Seite 18 Certyfi kat gwarancji Szanowny kliencie, szanowna klientko! Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funk- cjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego.
 • Seite 19 Κίνδυνος! Εξήγηση της ετικέτας στη συσκευή Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς (βλ. εικ. 4) αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και 1 = Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. 2 = Η συσκευή διαθέτει μόνωση ασφαλείας Διαβάστε...
 • Seite 20 Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο φόρτισης είναι η φόρτιση διατήρησης, διατηρεί για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε τη δυναμικότητα της μπαταρίας σε 95 – 100 % πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίενται στο και έτσι η μπαταρία είναι πάντα γεμάτη. Δεν σκοπό...
 • Seite 21 • Συνδέστε πρώτα το κόκκινο καλώδιο Το ρεύμα φόρτισης να ανέρχεται σε 1/10 έως 1/6 φόρτισης στον θετικό πόλο της μπαταρίας. της δυναμικότητας της μπαταρίας. • Κατόπιν απομακρύντε το μαύρο καλώδιο φόρτισης από τη μπαταρία και το σωλήνα Υπόδειξη! Κατά τη διαδικασία της φόρτισης βενζίνης...
 • Seite 22 8. Συντήρηση και περιποίηση της 9.3 Παραγγελία ανταλλακτικών: Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να μπαταρίας αναφέρετε τα εξής: • Τύπος της συσκευής • Προσέξτε να είναι πάντα καλά στερεωμένη • Αριθμός είδους της συσκευής η μπαταρία σας. • Αριθμός ταύτισης της συσκευής •...
 • Seite 23 11. Υποδείξεις για την αποκατάσταση βλαβών Εάν χρησιμοποιηθεί σωστά η συσκευή, δεν παρουσιάζονται κανονικά βλάβες. Σε περίπτωση βλάβης να ελέγξετε τις ακόλουθες δυνατότητες, προτού ενημερώσετε το συνεργείο εξυπηρέτησης πελατών. Βλάβη Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση Η συσκευή δεν - Μην απομακρύνετε τις λαβίδες - Σύνδεση...
 • Seite 24 Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε. Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακάαπορρίμματα! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον. Εναλλακτική...
 • Seite 25 Εγγύηση Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε...
 • Seite 26 EÚ a noriem pre výrobok Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki Batterieladegerät CC-BC 10 M (Einhell) 2014/29/EU 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2014/35/EU Notifi...
 • Seite 27 - 27 - Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 27 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 27 11.04.16 12:46 11.04.16 12:46...
 • Seite 28 EH 04/2016 (01) Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 28 Anl_CC_BC_10_M_SPK5.indb 28 11.04.16 12:46 11.04.16 12:46...

Diese Anleitung auch für:

1101610.022.41Cc-bc 4 m

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: