Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Inhaltsverzeichnis - Conrad 12 65 01 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Controle van de gasdetector
Houd een gasaansteker in de nabijheid van de
gassensor (1) en laat gas uit de aansteker ont-
snappen zonder deze te laten ontbranden. Nu
moet de gasdetector een fluittoon laten horen en
de GAS-LED (2) moet rood oplichten.
Indien dit niet het geval is, zijn de batterijen leeg
of de gasdetector is defect.
Vals alarm
Vanwege de hoge gevoeligheid van de detector is
een vals alarm als gevolg van detectie van ande-
re gasvormige stoffen zoals aërosol (haarlak,
drijfgas, sigarettenrook, enz.) niet uit te sluiten.
Onderhoud en afvoeren
Onderhoud
U dient de technische veiligheid van de gasde-
tector regelmatig te controleren.
Men mag ervan uitgaan, dat een veilig gebruik
78

Inhaltsverzeichnis

Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Sicherheits- und Gefahrenhinweise . . . . . . . . 8
Bedienelemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Einlegen/Wechseln der Batterien . . . . . . . . . 12
Inbetriebnahme und Bedienung . . . . . . . . . . 15
Statische Entladung. . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Überprüfen des Gasdetektors . . . . . . . . . . 18
Fehlalarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wartung und Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wartung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Entsorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Umgebungsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . 23
7

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis