Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
AEG A51900GSW0 Benutzerinformation
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für A51900GSW0:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

A51900GSW0
NL Gebruiksaanwijzing
EN User manual
DE Benutzerinformation
2
17
32

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für AEG A51900GSW0

 • Seite 1 NL Gebruiksaanwijzing A51900GSW0 EN User manual DE Benutzerinformation...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  11. MILIEUBESCHERMING ........... . 16 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken –...
 • Seite 3: Veiligheidsinformatie

  NEDERLANDS VEILIGHEIDSINFORMATIE In het belang van uw veiligheid en om • Als dit apparaat, dat voorzien is van een correct gebruik te kunnen waarbor- een magnetische deursluiting, een ou- gen is het van belang dat u, alvorens het der apparaat vervangt, dat voorzien is apparaat te installeren en in gebruik te van een veerslot (slot) op de deur of nemen, deze gebruiksaanwijzing, inclu-...
 • Seite 4 WAARSCHUWING! • Bewaar voorverpakte diepvriesproduc- Alle elektrische onderdelen (net- ten volgens de aanwijzingen van de snoer, stekker, compressor) mo- fabrikant. gen om gevaar te voorkomen • U dient zich strikt te houden aan de uitsluitend worden vervangen aanbevelingen van de fabrikant van...
 • Seite 5: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS (compressor, condensator) aangeraakt 1.7 Bescherming van het kunnen worden en brandwonden ver- milieu oorzaken. Dit apparaat bevat geen gassen • Het apparaat mag niet vlakbij radiato- die de ozonlaag kunnen bescha- ren of kooktoestellen geplaatst wor- digen, niet in het koelcircuit en den.
 • Seite 6: Alarm Hoge Temperatuur

  Ga als volgt te werk om het apparaat in Druk op de schakelaar FROSTMA- werking te stellen: TIC. • draai de thermostaatknop tegen de Het lampje FROSTMATIC gaat bran- klok in om een hogere bewaartempe- den. ratuur te verkrijgen.
 • Seite 7: Koude Accumulators

  NEDERLANDS De maximumhoeveelheid levensmidde- 4.3 Ontdooien len die in 24 uur kunnen worden ingevro- Diepgevroren of ingevroren voedsel ren, is aangegeven op het typeplaatje , kunt, voordat het gebruikt wordt, in het een label dat zich aan de binnenkant van koelvak of op kamertemperatuur laten het apparaat bevindt.
 • Seite 8: Onderhoud En Reiniging

  • als voedsel eenmaal ontdooid is, be- werden opgeslagen; derft het snel en kan het niet opnieuw worden ingevroren; • zorg ervoor dat de ingevroren levens- middelen zo snel mogelijk van de win- • bewaar het voedsel niet langer dan de kel naar uw vriezer gebracht worden;...
 • Seite 9 NEDERLANDS Volg onderstaande aanwijzingen om de rijp te verwijderen: Het apparaat uitschakelen Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het in een paar lagen kranten- papier en leg het op een koele plaats. LET OP! Raak ingevroren voedsel niet met natte handen aan. Uw handen kunnen dan aan de producten vastvriezen.
 • Seite 10: Problemen Oplossen

  10 www.aeg.com Als uw apparaat aan blijft staan, vraag waarde voedsel bederft, als de stroom dan iemand om het zo nu en dan te con- uitvalt. troleren, om te voorkomen dat het be- 7. PROBLEMEN OPLOSSEN WAARSCHUWING! Voordat u storingen opspoort, de stekker uit het stopcontact trekken.
 • Seite 11: De Deur Sluiten

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De temperatuur in De temperatuur is niet Stel een hogere tempera- de vriezer is te laag. goed ingesteld. tuur in. De functie FROSTMATIC Raadpleeg " FROSTMA- is ingeschakeld. TIC functie". De temperatuur in De temperatuur is niet Stel een lagere tempera- het vriesvak is te goed ingesteld.
 • Seite 12: Elektrische Aansluiting

  12 www.aeg.com 8.1 Location Het apparaat moet ver van hittebronnen, zoals radiatoren, boilers, direct zonlicht enz., vandaan worden geïnstalleerd. Zorg er voor dat de lucht vrij kan circule- ren aan de achterkant van de kast. Als het apparaat onder een wandkast wordt...
 • Seite 13: Afstandsstukken Achterkant

  NEDERLANDS raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd ligheidsmaatregelen niet worden nage- elektricien. leefd. De fabrikant neemt geen verantwoorde- Dit apparaat voldoet aan de EU. richtlij- lijkheid op zich als de bovenstaande vei- nen. 8.4 Afstandsstukken achterkant In het apparaat vindt u twee afstands- stukken die geplaatst moeten worden zoals aangegeven op de afbeelding.
 • Seite 14: Geluiden

  14 www.aeg.com Schuif de deur van de pen (G). Schroef de pen (G) los en monteer deze op de andere kant. Draai de scharnierpen (Z) van het schar- nier (E) en de achterste schroef (Y) los met een sleutel van 10 mm en verwijder het sluitmechanisme (M).
 • Seite 15 NEDERLANDS HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Seite 16: Technische Gegevens

  16 www.aeg.com 10. TECHNISCHE GEGEVENS Afmetingen van de uit- sparing Hoogte 1600 mm Breedte 600 mm Diepte 630 mm Tijdsduur 35 h Spanning 230-240 V Frequentie 50 Hz De technische gegevens staan op het ty- peplaatje aan de linker binnenkant in het apparaat en op het energielabel.
 • Seite 17 11. ENVIRONMENT CONCERNS ..........31 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler –...
 • Seite 18: Safety Information

  18 www.aeg.com SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to en- 1.2 General safety sure the correct use, before installing WARNING! and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mis-...
 • Seite 19 ENGLISH Make sure that the power plug is • Ice lollies can cause frost burns if con- not squashed or damaged by the sumed straight from the appliance. back of the appliance. A squashed or damaged power plug may 1.4 Care and cleaning overheat and cause a fire.
 • Seite 20: Environment Protection

  20 www.aeg.com • This product must be serviced by an refuse and rubbish. The insula- authorized Service Centre, and only tion foam contains flammable genuine spare parts must be used. gases: the appliance shall be dis- posed according to the applica- ble regulations to obtain from 1.7 Environment Protection...
 • Seite 21: High Temperature Alarm

  ENGLISH To deactivate the function, do these earlier power failure or door is open) is steps: indicated by: Press the FROSTMATIC switch. • Alarm light flashing. The FROSTMATIC indicator goes • sounding of buzzer. out. The buzzer can be switched off by press- ing the Alarm reset button.
 • Seite 22: Cold Accumulators

  22 www.aeg.com ture, depending on the time available length of time for which food will keep in for this operation. the event of a power failure or break- Small pieces may even be cooked still down. frozen, directly from the freezer: in this case, cooking will take longer.
 • Seite 23: Periodic Cleaning

  ENGLISH 6.1 Periodic cleaning Take care of not to damage the cooling system. The equipment has to be cleaned regu- larly: Many proprietary kitchen surface clean- ers contain chemicals that can attack/ • clean the inside and accessories with damage the plastics used in this appli- lukewarm water and some neutral ance.
 • Seite 24: Periods Of Non-Operation

  24 www.aeg.com To remove the frost, follow the instruc- tions below: Switch off the appliance. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place. CAUTION! Do not touch frozen goods with wet hands.
 • Seite 25: What To Do If

  ENGLISH 7. WHAT TO DO IF… WARNING! Before troubleshooting, discon- nect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. Problem Possible cause Solution The appliance does The appliance is switched Switch on the appliance.
 • Seite 26: Closing The Door

  26 www.aeg.com Problem Possible cause Solution The temperature in The temperature regula- Set a lower temperature. the freezer is too tor is not set correctly. high. The door is not closed Refer to "Closing the correctly. door". The product temperature Let the product tempera- is too high.
 • Seite 27: Electrical Connection

  ENGLISH 8.1 Location The appliance should be installed well away from sources of heat such as radia- tors, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best per- formance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the min- imum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least...
 • Seite 28: Rear Spacers

  28 www.aeg.com 8.4 Rear spacers Inside the appliance you find two spacers which must be fitted as shown in the figure. Slacken the screws and insert the spacer under the screw head, then retighten the screws. 8.5 Door reversibility To change the opening direction of the...
 • Seite 29: Noises

  ENGLISH Slide the door off the pin (G). Unscrew the pin (G) and install it on the opposite side. Unscrew the pivot pin (Z) of the hinge (E) and the rear screw (Y) with a spanner of 10 mm and remove the closing device (M).
 • Seite 30 30 www.aeg.com HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS! BLUBB! CRACK! CRACK! BLUBB!
 • Seite 31: Technical Data

  ENGLISH 10. TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1600 mm Width 600 mm Depth 630 mm Rising Time 35 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.
 • Seite 32 11. UMWELTTIPPS ............47 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen, damit Sie viele Jahre von seiner ausgezeichneten Leistung und den innovativen Technologien, die Ihnen das Leben erleichtern, profitieren können.
 • Seite 33: Sicherheitshinweise

  DEUTSCH SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und für die Schnappverschluss (Türlasche) an der optimale Geräteanwendung vor der In- Tür oder auf dem Deckel ersetzt, ma- stallation und dem Gebrauch des Gerä- chen Sie den Schnappverschluss vor tes die vorliegende Benutzerinformation dem Entsorgen des Altgerätes un- aufmerksam durch, einschließlich der brauchbar.
 • Seite 34 34 www.aeg.com WARNUNG! • Abgepackte Tiefkühlkost immer ent- Elektrische Bauteile (Netzkabel, sprechend den Herstellerangaben auf- Stecker, Kompressor) dürfen zur bewahren. Vermeidung von Gefahren nur • Die Lagerempfehlungen des Geräte- vom Kundendienst oder einer herstellers sollten strikt eingehalten Fachkraft ausgewechselt werden.
 • Seite 35: Umweltschutz

  DEUTSCH densator) möglichst mit der Rückseite 1.7 Umweltschutz gegen eine Wand aufgestellt werden. Das Gerät enthält im Kältekreis • Das Gerät darf nicht in der Nähe von oder in dem Isoliermaterial keine Heizkörpern oder Kochern installiert ozonschädigenden Gase. Das werden. Gerät darf nicht wie normaler •...
 • Seite 36: Temperaturwarnung

  36 www.aeg.com • drehen Sie den Temperaturregler im Die FROSTMATIC-Anzeige leuchtet Uhrzeigersinn, um die Kühlung zu er- auf. höhen; So schalten Sie die Funktion aus: Drücken Sie die FROSTMATIC -Tas- Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am besten geeig- Die FROSTMATIC-Anzeige erlischt.
 • Seite 37: Lagerung Gefrorener

  DEUTSCH Die maximale Menge an Lebensmitteln, 4.3 Auftauen die in 24 Stunden eingefroren werden Tiefgefrorene oder gefrorene Lebens- kann, ist auf dem Typenschild angege- mittel können vor der Verwendung je ben; eine Plakette befindet sich im In- nach der zur Verfügung stehenden Zeit nern des Gerätes.
 • Seite 38: Reinigung Und Pflege

  38 www.aeg.com wendet, können Sie zu Frostbrand auf • Achten Sie unbedingt darauf, die ein- der Haut führen; gekauften gefrorenen Lebensmittel in der kürzest möglichen Zeit in das Ge- • es empfiehlt sich, das Einfrierdatum friergerät zu bringen. auf jeder einzelnen Packung zu notie- ren, um einen genauen Überblick über...
 • Seite 39 DEUTSCH 6.2 Abtauen des Stellen Sie den Temperaturregler bitte 12 Stunden vor dem Abtau- Gefrierschranks en auf eine kühlere Einstellung, damit eine ausreichende Kälte Auf den Ablagen des Gefrierschranks als Reserve für die Unterbre- und im Innern des oberen Fachs wird chung im Betrieb entstehen sich stets etwas Reif bilden.
 • Seite 40 40 www.aeg.com Entfernen Sie den Reif wie nachstehend erläutert: Schalten Sie das Gerät aus. Nehmen Sie das gesamte Gefriergut heraus, verpacken Sie es in mehrere Schichten Zeitungspapier und lagern Sie es an einem kühlen Ort. VORSICHT! Fassen Sie gefrorene Lebensmit- tel nicht mit nassen Händen an.
 • Seite 41: Was Tun, Wenn

  DEUTSCH 6.3 Stillstandzeiten • lassen Sie die Türen offen/angelehnt, um das Entstehen unangenehmer Ge- Bei längerem Stillstand des Gerätes rüche zu vermeiden. müssen Sie folgendermaßen vorgehen: Möchten Sie bei einer längeren Abwe- senheit den Gefrierschrank weiter laufen • trennen Sie das Gerät von der Netz- lassen, bitten Sie jemanden, gelegent- versorgung lich die Temperatur zu prüfen, damit das...
 • Seite 42: Schließen Der Tür

  42 www.aeg.com Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Tür wurde zu häufig Lassen Sie die Tür nicht geöffnet. länger als unbedingt erfor- derlich offen. Die Temperatur der zu Lassen Sie Lebensmittel kühlenden Lebensmittel auf Raumtemperatur ab- ist zu hoch. kühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
 • Seite 43: Montage

  DEUTSCH 8. MONTAGE WARNUNG! Lesen Sie bitte die "Sicherheits- hinweise" sorgfältig vor der Auf- stellung des Geräts durch, um Gefahren für Sie selbst zu ver- meiden und einen korrekten Be- trieb des Geräts zu gewährleis- ten. 8.1 Standort Das Gerät sollte in ausreichendem Ab- stand von Wärmequellen wie Heizungen, Boilern, direkter Sonneneinstrahlung etc.
 • Seite 44: Klima-Umgebungstemperatur Klasse

  44 www.aeg.com den auf dem Typenschild angegebenen Klima- Umgebungstemperatur Anschlusswerten übereinstimmen. klasse Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck ist die Netzkabelsteckdose mit ei- +10°C bis + 32°C nem Schutzkontakt ausgestattet. Falls +16°C bis + 32°C die Steckdose Ihres Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte, lassen Sie das +16°C bis + 38°C...
 • Seite 45 DEUTSCH Schieben Sie die Tür vom Bolzen (G) he- runter. Schrauben Sie den Bolzen (G) los und montieren Sie ihn auf der gegen- überliegenden Seite. Schrauben Sie den Gelenkbolzen (Z) des Scharniers (E) und die hintere Schraube (Y) mit einem 10 mm Schlüssel los und nehmen Sie den Schließmechanismus (M) ab.
 • Seite 46: Geräusche

  46 www.aeg.com ab, bis sich die Dichtung allmählich an- passt. 9. GERÄUSCHE Während das Gerät in Betrieb ist, entste- hen bestimmte Geräusche (Kompressor und Kühlkreislauf). HISSS! BRRR SSSRRR! SSSRRR! HISSS! HISSS!
 • Seite 47: Technische Daten

  DEUTSCH CRACK! CRACK! BLUBB! BLUBB! 10. TECHNISCHE DATEN Abmessung der Ausspa- rung Höhe 1600 mm Breite 600 mm Tiefe 630 mm Ausfalldauer 35 h Spannung 230-240 V Frequenz 50 Hz Die technischen Informationen befinden sich auf dem Typenschild innen links im Gerät sowie auf der Energieplakette.
 • Seite 48 www.aeg.com/shop...

Inhaltsverzeichnis