Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Beschrijving Van Het Apparaat - Whirlpool F48L 1012.1 Bedienanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Beschrijving
van het apparaat
Aanzichttekening model met normale opening
NL
Bedieningspaneel
Rooster LEKPLAAT
Aan i htte enin
GELEIDERS
van de roosters
stand 5
stand 4
stand 3
stand 2
stand 1
Bedieningspaneel
PROGRAMMA'S
INSCHAKELEN
BEDIENINGSPANEEL
Regelen
TEMPERATUUR
AUTOMATISCHE
PROGRAMMA'S
4
Rooster GRILL
odel
et i delin se o enin
Rooster
LEKPLAAT
Selecteren
Symbolen
HANDMATIGE
HANDMATIGE
PROGRAMMA'S
Selecteren
Symbolen
AUTOMATISCHE
PROGRAMMA'S
Rooster
GRILL
Symbool
Symbool
DUUR
EINDE BEREIDING
Display
TEMPERATUUR
Symbool
Symbool
TIMER
KLOK
GLEUVEN om
roosters in te
schuiven
positie 5
positie 4
positie 3
positie 2
positie 1
Bedieningspaneel
Display
TIJDEN
Toets
INSTELLEN TIJDEN
START / STOP
Toetsen
REGELEN TIJDEN
Toets
Symbool
START
Licht

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

F48r 1012.1F48l 1012.1 ixF48r 1012.1 ixF48 1012.1F48 1012.1 ixF48 1012 c.1 ... Alle anzeigen

Inhaltsverzeichnis