Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Sharp EM-KS1 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EM-KS1:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 37
User manual
EM-KS1 | EM-KS2
Electric Scooter
EN
BG
BS
FR
HE
HR
PT
RO
SK
*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
CS
DA
DE
HU
IT
LT
SL
SR
SV
EL
ES
ET
LV
NL
NO
UK
FI
PL

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp EM-KS1

 • Seite 1 User manual EM-KS1 | EM-KS2 Electric Scooter *Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
 • Seite 3: Trademarks

  Trademarks: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,. Inc. EM-KS1A EM-KS2A www.sharpconsumer.com/ www.sharpconsumer.com/ www.sharpconsumer.com/ contact/ support/ documents-of-conformity/...
 • Seite 5 EM-KS1A EM-KS2A...
 • Seite 6: Important Safety Instructions

  • Dispose of batteries and scooters in compliance with the applicable • Sharp are not liable for Injury/death caused by miss-use. regulations in your country. • Sharp are not liable if the user does not follow the local laws and Batteries restrictions.
 • Seite 7: Care And Maintenance

  CE and UKCA statement: • Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this e-scooter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 8: Location Of Parts

  What's in the Box: The maximum speed for Maximum Mode is 25 km/h. Note that these are the maximum speeds which are attainable in each Speed Mode; the e-scooter will not go faster than these speeds in the • E-scooter Speed Mode selected.
 • Seite 9 E7 – Low voltage error Should you experience any issues which cannot be resolved, contact your dealer or SHARP Support or advice. Add the SHARP Life app to your mobile device to start enjoying the bene ts of additional functionality. This includes:...
 • Seite 10: Technical Specification

  Technical Specifi cation Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Unfolded Size (W x H x L in mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Folded Size (W x H x L in mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Wheel Size (inches) Foot Plate Size (W x L in mm)
 • Seite 11 Bluetooth Version LE5.0 /BT7L 8.30 Maximum power transmitted 10 dbm Frequency bands 2,4 GHz Connectivity Used to connect mobile device to e-scooter for app functionality Standards The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,. Inc. Working enviroment Temperature -10 °C to +45 °C...
 • Seite 12 пожар винаги дръжте свещи устройство или други източници на открит • огън далеч от този продукт. • • ВАЖНО: Прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. • • Sharp • • • Sharp • • • • • •...
 • Seite 13 Профилактика и поддръжка • • • • Изваждане на батерията EM-KS1A • • • EM-KS2A • • • SHARP. Извеждане на продукта и батериите от употреба • • Декларации за съответствие CE и UKCA: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.
 • Seite 14: Съдържание На Пакета

  Съдържание на пакета: Максимална скорост за всеки режим: • – 6 • – 20 • • – 25 • , 25 • • – 1 • – 4 • – 1 • – 1 Скорост Разположение на частите Автоматично поддържане на скоростта .
 • Seite 15: Отстраняване На Неизправности

  • • • 1°C. • USB гнездо за зареждане • Безопасно управление на скутера • • • • SHARP Life Мобилно приложение • SHARP Life Спиране • Bluetooth "Add Device" ( Режим Бавен ход • Bluetooth Bluetooth Степенка За да добавите скутера в мобилното приложение, използвайте...
 • Seite 16 Причина / Възможно действие Батерията не се зарежда или се зарежда бавно. Причина / Възможно действие Батерията не се зарежда. Кодове за грешка E0 – E1 – E2 – E3 – E4 – MOS / E5 – E6 – E7 – SHARP.
 • Seite 17: Технически Характеристики

  Технически характеристики Модел EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 162 x 460 160 x 483 1020 1025 Други характеристики 15° 350 W 250 W 350 W...
 • Seite 18 Bluetooth LE5.0 /BT7L 8.30 10 dbm 2,4 GHz Bluetooth® Bluetooth SIG,. Inc. Работна среда -10 °C +45 °C -10 °C +25 °C 75% RH...
 • Seite 19 • Za punjenje baterije koristite samo originalni punjač. • Sharp ne snosi odgovornost ako korisnik ne poštuje lokalne zakone i • Punjač ima funkciju zaštite od prekomjernog punjenja, ako je električni ograničenja. skuter 100% potpuno napunjen, punjač će automatski prestati sa •...
 • Seite 20: Uklanjanje Baterije

  Izjava CE i UKCA (procjenjena usklađenost u Ujedinjenom Kraljevstvu): • Ovim, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj električni skuter u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU, propisa UK o radio opremi 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 21 Šta je u kutiji: Maksimalna brzina u svakom načinu rada: • Način hodanja - 6km/h • Srednji način rada - 20km/h • Električni skuter • Maksimalni način rada - 25 km/h • Uputstvo za upotrebu Maksimalna brzina za maksimalni način rada je 25 km/h. •...
 • Seite 22: Rješavanje Problema

  • Prilikom vožnje uvijek se pridržavajte zakonskih propisa svoje zemlje. Dodajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj da počnete uživati u • Prije vožnje provjerite da li kočnice, svjetla i gume rade, da su pravilno prednostima dodatne funkcionalnosti.
 • Seite 23 Tehnička specifi kacije Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Rasklopljena veličina (Š x V x D u mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Preklopljena veličina (Š x V x D u mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Veličina točkova (inči) Veličina nožne ploče (Š...
 • Seite 24 Bluetooth Verzija LE5.0 /BT7L 8.30 Maksimalna prenesena snaga 10 dBm Frekvencijski opsezi 2,4 GHz Povezivanje Koristi se za povezivanje mobilnog uređaja sa električnim skuterom radi funkcionalnosti aplikacije Standards Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG,. Inc. Radno okruženje Temperatura -10 °C to +45 °C...
 • Seite 25: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Během nabíjení svítí kontrolka nabíječky červeně. Znamená to, že • Společnost Sharp nenese žádnou zodpovědnost, pokud se uživatel dobíjení probíhá běžným způsobem. Když je kontrolka zelená, je neřídí místními zákony a omezeními. nabíjení dokončeno.
 • Seite 26: Vyjmutí Baterie

  O více informací požádejte svého prodejce nebo místní úřady. Vyjádření CE a UKCA: • Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o. tímto prohlašuje, že tato elektrická koloběžka odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice RED 2014/53/EU a nařízení...
 • Seite 27 Co je v balení: • Maximální režim – 25km/h Maximální rychlost pro maximální režim je 25 km/h. Upozorňujeme, že toto jsou maximální dosažitelné rychlosti pro každý • Elektrická koloběžka rychlostní režim. Elektrická koloběžka nepojede rychleji, než dovoluje • Návod k použití zvolený...
 • Seite 28: Odstraňování Potíží

  E7 – Porucha způsobená nízkým napětím SHARP Life Aplikace Pokud narazíte na problémy, které nebudete schopni vyřešit, kontaktujte svého dealera nebo centrum podpory značky Sharp. Stáhněte si do svého mobilního zařízení aplikaci SHARP Life a využívejte doplňkové funkce. K těm patří:...
 • Seite 29: Technické Údaje

  Technické údaje Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Rozměry v rozloženém stavu (Š × V × D v mm) 470 × 1190 × 1065 470 × 1200 × 1180 Rozměry ve složeném stavu (Š × V × D v mm) 470 ×...
 • Seite 30 Bluetooth Verze LE5.0 /BT7L 8.30 Maximální přenášený výkon 10 dbm Frekvenční pásma 2,4 GHz Napojení Používá se k napojení mobilního zařízení k elektrické koloběžce pro funkci aplikace. Značka Bluetooth® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Normy Bluetooth SIG. Inc. Provozní...
 • Seite 31: Vigtige Sikkerhedsanvisninger

  • Brug kun den originale oplader til opladning af batteriet. brug. • Opladeren har en funktion til beskyttelse mod overopladning. Hvis • Sharp er ikke ansvarlig, hvis brugeren ikke overholder de lokale love og elscooteren er 100% fuldt opladet, stopper opladeren automatisk restriktioner.
 • Seite 32: Pleje Og Vedligeholdelse

  CE- og UKCA-erklæring: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at denne elscooter er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017 og PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 33: Montering Af Styret

  Hvad er der i pakken: • Mellemtilstand - 20 km/t • Maksimal tilstand - 25 km/t Den maksimale hastighed i Maksimal tilstand er 25 km/t. • Elscooter Bemærk, at dette er de maksimale hastigheder, der kan opnås i hver • Brugervejledning Hastighedstilstand.
 • Seite 34: Fejlfinding

  • Kontroller, at bremserne, lygterne og dækkene fungerer, er korrekt justeret og i god stand, før du kører. Tilføj SHARP Life-appen til din mobile enhed for at begynde at nyde Sådan kører du sikkert på din elscooter: fordelene ved yderligere funktionalitet. Dette omfatter: •...
 • Seite 35: Teknisk Specifi Kation

  Teknisk specifi kation Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Sammenklappet størrelse (B x H x L i mm): 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Sammenklappet størrelse (B x H x D i mm): 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Hjulstørrelse (tommer) Størrelse på...
 • Seite 36 Bluetooth Version LE5.0 /BT7L 8.30 Maksimal overført e ekt 10 dbm Frekvensbånd 2,4 GHz Tilslutningsmuligheder Bruges til at tilslutte mobile enheder til elscooteren for at få app-funktionalitet Standarder The Bluetooth®-varemærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG,. Inc. Arbejdsmiljø...
 • Seite 37: Wichtige Sicherheitsanweisungen

  Monat auf. Beachten Sie: Wenn der Akku verursacht werden. über einen längeren Zeitraum nicht geladen wird, geht er in einen • Sharp haftet nicht, wenn der Benutzer die lokalen Gesetze und Selbstschutzzustand über und lässt sich nicht mehr au aden. Bitte Einschränkungen nicht befolgt.
 • Seite 38: Reinigung

  Rückgabeeinrichtungen zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden. CE- und UKCA-Erklärung: • Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieser E-Scooter den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU, der britischen Funkgeräteverordnung von 2017 und PN-EN 17128: 2021-03...
 • Seite 39: Inhalt Der Verpackung

  Inhalt der Verpackung: Höchstgeschwindigkeit in jedem Modus: • Modus „Gehen“ – 6 km/h • Modus „Mittel“ – 20 km/h • E-Scooter • Modus „Maximal“ – 25 km/h • Benutzerhandbuch Die Höchstgeschwindigkeit im Modus „Maximal“ ist 25 km/h. • Garantiekarte Dies sind die Höchstgeschwindigkeiten für die einzelnen •...
 • Seite 40: Nutzung Ihres E-Scooters

  Boden; treten Sie mit dem Fuß vom Boden ab, damit sich der Scooter nach vorne bewegt und drücken Sie langsam das Gas nach Installieren Sie die „SHARP Life“-App auf Ihrem Mobilfunkgerät, um in den unten. Genuss der zusätzlichen Funktionen zu kommen. Dazu gehören: Geschwindigkeitskontrolle auf Ihrem Gerät.
 • Seite 41: Fehlercodes

  E2 – Gas-Fehlfunktion E3 – Bremsen-Fehlfunktion E4 – MOS-Fehlfunktion / Überstrom-Fehlfunktion E5 – Hall- / Motor-Fehlfunktion E6 – Motor-Fehlfunktion E7 – Niederspannung-Fehler Wenn Sie Probleme haben, die sich nicht lösen lassen, kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Händler oder den SHARP-Support.
 • Seite 42: Technische Daten

  Technische Daten Modell EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Größe auseinandergeklappt (B x H x L in mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Größe zusammengeklappt (B x H x L in mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Radgröße (Zoll) Größe der Fußplatte (B x L in mm)
 • Seite 43 Bluetooth Version LE5.0 /BT7L 8.30 Maximaler übertragener Strom 10 dbm Frequenzbänder 2,4 GHz Anschlussmöglichkeit Zur Verbindung des mobilen Geräts mit dem E-Scooter für die App-Funktionalität Die Bluetooth®-Wortmarke und Bluetooth-Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth. Standards Inc. Arbeitsumgebung Temperatur -10 °C bis +45 °C Lagertemperatur -10 °C bis +25 °C Relative Feuchtigkeit...
 • Seite 44: Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

  προκαλείται από εσφαλ ένη χρήση. • Κατά τη φόρτιση, συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα φόρτιση πριν τον • Η Sharp δεν φέρει κα ία ευθύνη αν ο χρήστη δεν τηρεί του τοπικού συνδέσετε στην πρίζα στον τοίχο. νό ου και περιορισ ού .
 • Seite 45: Αφαίρεση Μπαταρίας

  παταριών. Επικοινωνήστε ε τον τοπικό σα έ πορο ή τι τοπικέ αρχέ για περισσότερε πληροφορίε . Δήλωση CE και UKCA: • Με το παρόν, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει πω αυτό το e-scooter συ ορφώνεται ε τι ουσιαστικέ απαιτήσει...
 • Seite 46: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας: λειτουργία ταχύτητα ε αλλαγή θα εταβεί προ τα πάνω και στη συνέχεια προ τα κάτω. Μέγιστη ταχύτητα σε κάθε σχέση: • E-scooter • Λειτουργία περπατή ατο - 6km/h • Εγχειρίδιο χρήστη • Μεσαία λειτουργία - 20km/h • Κάρτα εγγύηση •...
 • Seite 47: Επίλυση Προβλημάτων

  ε πρό και, σιγά σιγά, πιέστε τον επιταχυντή. ΣΗΜΕΙ ΣΗ: Προσθέστε την εφαρ ογή SHARP Life στη φορητή σα συσκευή • Κατά την επιτάχυνση, γείρετε προ τα πίσω για να διατηρήσετε το κέντρο για να απολα βάνετε τα οφέλη των πρόσθετων λειτουργιών. Αυτά...
 • Seite 48: Κωδικοί Σφάλματος

  E5 – Αστοχία αισθητήρα Hall / κινητήρα E6 – Αστοχία κινητήρα E7 – Σφάλ α χα ηλή τάση Αν αντι ετωπίσετε οποιοδήποτε ζήτη α που δεν πορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε ε τον ε πορικό σα αντιπρόσωπο ή ε την υποστήριξη τη SHARP για συ βουλέ .
 • Seite 49: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Τεχνικές προδιαγραφές Μοντέλο EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C ιαστάσει σε πλήρη ανάπτυξη (Π x Υ x Μ σε 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 ιαστάσει αναδιπλω ένου (Π x Υ x Μ σε mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Μέγεθο...
 • Seite 50 Bluetooth Έκδοση LE5.0 /BT7L 8.30 Μέγιστη εταδιδό ενη ισχύ 10 dbm Ζώνε συχνοτήτων 2,4 GHz Συνδεσι ότητα Για σύνδεση φορητή συσκευή στο e-scooter για λειτουργία εφαρ ογή Το λεκτικό σή α και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σή ατα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth Πρότυπα...
 • Seite 51: Instrucciones De Seguridad Importantes

  • Si el patinete eléctrico no se va a utilizar durante mucho tiempo, • Sharp no será responsable en caso de muerte o lesión resultante de un cárguelo al menos una vez al mes. Tenga en cuenta que si la batería no uso inadecuado.
 • Seite 52: Extracción De La Batería

  Declaración de CE y de CA del Reino Unido: • Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este patinete eléctrico cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y los...
 • Seite 53: Contenido De La Caja

  Contenido de la caja: Máxima velocidad en cada modo: • Modo Andar: 6 km/h • Modo Medio: 20 km/h • Patinete eléctrico • Modo Máximo: 25 km/h • Manual de instrucciones La velocidad máxima en el modo Máximo es 25 km. •...
 • Seite 54: Resolución De Problemas

  • Asegúrese de que lleva puesto el equipo de seguridad adecuado. • Encienda el patinete eléctrico. Instale la aplicación SHARP Life en su dispositivo móvil para empezar a • Coloque un pie en el reposapiés y el otro sobre el suelo, impulse el disfrutar de funciones adicionales.
 • Seite 55: Códigos De Error

  E3: fallo del freno E4: fallo de MOS/fallo de sobrecorriente E5: fallo de hall/motor E6: fallo del motor E7: error de tensión baja Si experimenta problemas que no se pueden resolver, póngase en contacto con su distribuidor o servicio técnico de SHARP.
 • Seite 56: Especificaciones Técnicas

  Especifi caciones técnicas Modelo EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Tamaño desplegado (An x Al x Pr en mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Tamaño plegado (An x Al x Pr en mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Tamaño de las ruedas (pulg.) Tamaño de la placa de pie (An x Pr en mm)
 • Seite 57 Bluetooth Versión LE5.0 /BT7L 8.30 Potencia máxima transmitida 10 dBm Bandas de frecuencia 2,4 GHz Conectividad Utilizado para conectar el dispositivo al patinete eléctrico para funcionalidad a través de la aplicación La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth Estándares SIG, Inc.
 • Seite 58: Olulised Ohutusjuhised

  • E-tõukerattaga võib korraga sõita vaid üks inimene. • Ärge muutke e-tõukeratast mistahes moel. Võrdkülgses kolmnurgas välgunool hoiatab kasutajat • Ärge kasutage mingeid osi ega tarvikuid v.a juhul, kui need on SHARP’i isoleerimata „ohtliku pinge“ olemasolust toote ümbrises, CAUTION poolt heaks kiidetud.
 • Seite 59: Aku Eemaldamine

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega. CE ja UKCA avaldus • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see e-tõukeratas on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL, ÜK raadioseadmete regulatsiooni 2017 ja PN/EN 17128: 2021-03 põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega...
 • Seite 60 Karbi sisu: Suurim kiirus Maksimaalse režiimi puhul on 25 km/h. Tegemist on iga Kiirusrežiimi puhul saavutatava suurima kiirusega; valitud Kiirusrežiimi puhul pole suurema kiirusega võimalik sõita. • E-tõukeratas Kiirus • Kasutusjuhend Rakenduses on võimalik muuta kiirusühikuid. • Garantiikaart • 1 × pesapeavõti Püsikiirusehoidja •...
 • Seite 61 E6 – Mootori tõrge SHARP Life Rakendus E7 – Madala pinge tõrge Puutudes kokku probleemidega, mida ei õnnestu lahendada, pöörduge abi saamiseks edasimüüja või SHARP’i klienditoe poole. Täiendavate funktsioonide kasutamiseks lisage oma mobiiliseadmele rakendus SHARP Life. Funktsioonide hulka kuuluvad: Seadme kiirmonitoorimine.
 • Seite 62: Tehnilised Andmed

  Tehnilised andmed Mudel EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Mõõtmed lahti klapituna (L x K x P 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 millimeetrites) Mõõtmed kokkuklapituna (L x K x P 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 millimeetrites) Ratta suurus (tollides)
 • Seite 63 Bluetooth Versioon LE5.0 /BT7L 8,30 Maksimaalne edastatav võimsus 10 dbm Sagedusribad 2,4 GHz Ühenduvus Kasutatakse rakenduse toimimise jaoks mobiiliseadmete e-tõukerattaga ühendamiseks Bluetooth® sõnamärgis ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG,. Inc. kuuluvad registreeritud Standardid kaubamärgid. Töötamiskeskkond Temperatuur -10 °C kuni +45 °C Hoiustamistemperatuur -10 °C kuni +25 °C Suhteline õhuniiskus...
 • Seite 64: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  • Sharp ei ole vastuussa vääränlaisesta käytöstä aiheutuneista vammoista/ Akut kuolemista. • Aseta akut oikein päin. • Sharp ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata paikallisia lakeja ja • Älä altista akkuja korkeille lämpötiloille, äläkä rajoituksia. aseta niitä paikkoihin, joissa lämpötila saattaa •...
 • Seite 65: Hoito Ja Huolto

  Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikallisiin viranomaisiin. CE- ja UKCA-lausunto: • Täten Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. vakuuttaa, että tämä sähköskootteri vastaa radio- ja telepäätelaitteista annetun 2014/53/ EY-direktiivin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 2017 radiolaitesäännön ja PN-EN 17128:n olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
 • Seite 66 Laatikon sisältö: • Maksimitila - 25 km/h Maksimitilan enimmäisnopeus on 25 km/h. Huomaa, että nämä ovat enimmäisnopeudet, jotka ovat saavutettavissa • Sähköskootteri kussakin nopeustilassa. Sähköskootteri ei kulje valitussa nopeustilassa • Käyttöohje näitä nopeuksia kovempaa. • Takuukortti Nopeus • 1 kuusiokoloavain Nopeusyksikön voi vaihtaa sovelluksessa.
 • Seite 67: Vianmääritys

  E6 – Moottorivika ladattuna, kun käytät sitä sähköskootterin kanssa. E7 – Matalajännitevirhe Jos kohtaat ongelmia, joita ei voida ratkaista, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai SHARPin tukeen saadaksesi neuvoja. SHARP Life Sovellus Lisää SHARP Life -sovellus mobiililaitteeseesi nauttiaksesi lisätoimintojen eduista. Näitä ovat:...
 • Seite 68: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Malli EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Koko avattuna (L x K x P mm:nä) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Koko taitettuna (L x K x P mm:nä) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Pyörän koko (tuumaa) Pohjalevyn koko (L x P mm:nä)
 • Seite 69 Bluetooth Versio LE5.0 /BT7L 8.30 Suurin lähetetty teho 10 dbm Taajuuskaistat 2,4 GHz Liitettävyys Käytetään liittämään mobiililaite sähköskootteriin sovelluskäyttöä varten Standardit Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG:n omistamia ja rekisteröimiä tavaramerkkejä. - Toimintaympäristö Lämpötila -10 °C - +45 °C Varastointilämpötila -10 °C - +25 °C Suhteellinen kosteus jopa 75% RH...
 • Seite 70: Consignes De Sécurité Importantes

  • Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le scooter électrique pendant une longue période, chargez-le au moins une fois par mois. Notez que si • Sharp n'est pas responsable des blessures ou des décès causés par une la batterie n'est pas chargée pendant une longue période, elle entrera mauvaise utilisation.
 • Seite 71: Entretien Et Maintenance

  Déclaration CE et UKCA : • Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que ce scooter électrique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE, de la réglementation sur l'équipement radio du Royaume-Uni et de la norme...
 • Seite 72 Contenu de l'emballage : Vitesse maximale pour chaque mode : • Mode marche - 6 km/h • Mode moyen - 20 km/h • Scooter électrique • Mode maximum - 25 km/h • Manuel d'utilisation La vitesse maximale pour le mode maximum est de 25 km/h. •...
 • Seite 73 REMARQUE : • Lors de l'accélération, penchez-vous en arrière pour maintenir votre Ajoutez l'application SHARP Life à votre appareil mobile pour commencer centre de gravité. Lors de la décélération, déplacez votre centre de à pro ter des avantages des fonctionnalités supplémentaires. Ces gravité...
 • Seite 74: Codes D'erreur

  E4 : Défaillance MOS / Surintensité E5 : Hall / Panne de moteur E6 : Panne de moteur E7 : Erreur de basse tension Si vous rencontrez des problèmes qui ne peuvent pas être résolus, contactez votre revendeur ou le support SHARP pour des conseils.
 • Seite 75: Spécifications Techniques

  Spécifi cations techniques Modèle EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Scooter déplié (L x H x P en mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Scooter replié (L x H x P en mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Taille des roues (pouces) Taille du repose-pieds (L x P en mm)
 • Seite 76 Bluetooth Version LE5.0/BT7L 8.30 Puissance maximale transmise 10 dbm Bande de fréquences 2,4 GHz Utilisé pour connecter l'appareil mobile au scooter électrique pour les fonctionnalités de Connectivité l'application. Standards La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG., Inc. Environnement de fonctionnement Température -10 °C à...
 • Seite 77 .‫הקפידו להכניס את הסוללות בהתאמה לסימון הקטבים‬ • ‫אל תחשפו סוללות לטמפרטורות גבוהות ואל תשאירו אותן‬ • .‫ לא אחראית לפציעות או מוות כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות‬Sharp • ‫במקומות בהם הטמפרטורה עלולה לעלות במהירות, למשל‬ • ‫ לא אחראית אם המשתמש לא פועל בהתאם להוראות ולמגבלות של‬Sharp .‫בקרבת...
 • Seite 78 ‫לקבלת מידע נוסף צרו קשר עם המשווק או עם הרשות‬ .‫המקומית‬ : UKCA-‫ ו‬CE ‫הצהרת‬ ‫ מצהירה בזאת כי קורקינט‬Sharp Consumer Electronics Poland z o.o • RED ‫חשמלי זה עומד בדרישות החיוניות ובתנאים רלוונטיים נוספים של‬ 2017 ‫ , התקנות של בריטניה בנוגע לציוד רדיו לשנת‬Directive 2014/53/EU PN-EN 17128: 2021-03-‫ו‬...
 • Seite 79 :‫מה כלול באריזה‬ .‫המהירות המרבית למצב המקסימלי היא 52 קמ"ש‬ ‫שים לב שאלו המהירויות המרביות שניתן להשיג בכל מצב מהירות. הקורקינט‬ .‫החשמלי לא ייסע מהר יותר ממהירויות אלה במצב המהירות שנבחר‬ ‫קורקינט חשמלי‬ • ‫מהירות‬ ‫חוברת שימוש והפעלה‬ • .‫ניתן לשנות את יחידות המהירות באפליקציה‬ ‫כרטיס...
 • Seite 80 ‫ – תקלה במנוע‬E6 ‫ אפליקציות‬Life SHARP ‫ – שגיאת מתח נמוך‬E7 .SHARP ‫אם נתקלת בבעיות שאינך יכול לפתור, פנה למשווק או לתמיכה של‬ ‫ למכשיר הנייד שלך כדי להתחיל ליהנות‬SHARP Life ‫הוסף את אפליקציית‬ :‫מהיתרונות של פונקציונליות נוספת. מה אפשר לעשות באפליקציה‬...
 • Seite 81 ‫מפרט טכני‬ EM-KS2C EM-KS2B EM-KS2A EM-KS1C EM-KS1B EM-KS1A ‫דגם‬ ‫ 0811 מ"מ‬X 1200 X 470 ‫ 5601 מ"מ‬X 1190 X 470 (‫ אורך במ"מ‬X ‫ גובה‬X ‫גודל במצב פתוח )רוחב‬ ‫ 0811 מ"מ‬X 498 X 470 ‫ 5601 מ"מ‬X 455 X 470 (‫...
 • Seite 82 Bluetooth LE5.0 /BT7L 8.30 ‫גרסה‬ dbm 10 ‫הספק שידור מרבי‬ GHz 2.4 ‫רצועות תדרים‬ ‫משמש לחיבור מכשיר נייד לקורקינט חשמלי לצורך תפעול האפליקציה‬ ‫קישוריות‬ . Bluetooth SIG ‫ והלוגואים הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות תאגיד‬Bluetooth ® ‫סימן המילה‬ ‫תקנים‬ ‫סביבת העבודה‬ +45 °C ‫°...
 • Seite 83: Važne Sigurnosne Upute

  • Za punjenje baterije upotrebljavajte samo originalni punjač. upotrebom. • Punjač je opremljen zaštitom od prepunjavanja. Ako je električni romobil • Sharp nije odgovoran za nepoštivanje lokalnih zakona i propisa od potpuno napunjen (100%), punjač automatski prestaje s punjenjem. strane korisnika.
 • Seite 84 CE i UKCA izjava: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ovaj električni romobil usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU te propisima o radijskoj opremi u UK iz 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 85 Što je u kutiji: • Medium Mode - 20 km/h • Maximum Mode - 25 km/h Maksimalna brzina u trećem stupnju prijenosa je 25 km/h. • Električni romobil To su najveće brzine koje se mogu postići u svakom stupnju prijenosa. •...
 • Seite 86: Otklanjanje Poteškoća

  SHARP Life Aplikacija Ako imate bilo kakvih poteškoća koje ne možete otkloniti, obratite se dobavljaču ili službi za podršku tvrtke SHARP. Instalirajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj kako biste uživali u dodatnim funkcijama. One obuhvaćaju: Praćenje brzine putem uređaja: Promjena jedinica brzine/udaljenosti između kilometara i milja.
 • Seite 87: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Dimenzije rasklopljenog uređaja (Š x V x D u 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Dimenzije sklopljenog uređaja (Š x V x D u mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Veličina kotača (inči) Dimenzije platforme (Š...
 • Seite 88 Bluetooth Verzija LE5.0 /BT7L 8.30 Maksimalna prenesena snaga 10 dbm Rasponi frekvencija 2,4 GHz Povezivost Za povezivanje mobilnih uređaja s električnim romobilom i upotrebu aplikacije. Standardi Oznaka i logotipi Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG. Inc. Radno okruženje Temperatura -10 °C do +45 °C...
 • Seite 89: Fontos Biztonsági Utasítások

  • Töltés közben a töltő jelzőfénye pirosan világít. Ez azt jelenti, hogy a • A Sharp nem vállal felelősséget, ha a felhasználó nem tartja be a helyi töltés normális. Amikor a jelzőfény zöldre vált, a töltés befejeződött. jogszabályi előírásokat és korlátozásokat.
 • Seite 90: Az Akkumulátor Eltávolítása

  Bővebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz. CE és UKCA nyilatkozat: • Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az elektromos roller megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak, tovább a UK Radio Equipment Regulations 2017 előírásainak.
 • Seite 91 Mi van a dobozban: • Közepes üzemmód - 20km/h • Maximális üzemmód - 25km/h A Maximális üzemmód maximális sebessége 25 km/h. • Elektromos roller Vegye gyelembe, hogy ezek a sebességek az egyes • Használati utasítás sebességfokozatokban elérhető maximális sebességek; az elektromos •...
 • Seite 92: Hibaelhárítás

  állítva és jó állapotban vannak-e. Az elektromos roller biztonságos használatához: • Győződjön meg róla, hogy megfelelő biztonsági felszerelést visel. Adja hozzá a SHARP Life alkalmazást mobileszközéhez, hogy élvezhesse a • Kapcsolja be az elektromos rollert. további funkciók jelentette előnyöket. Ez magában foglalja a következőket: •...
 • Seite 93 E2 - Gázkar meghibásodása E3 - Fékhiba E4 - MOS hiba / túláram hiba E5 - Hall / motorhiba E6 - Motorhiba E7 - Alacsony feszültség hiba Ha olyan problémákat tapasztal, amelyek nem oldhatók meg, forduljon tanácsért kereskedőjéhez vagy a SHARP ügyfélszolgálatához.
 • Seite 94: Műszaki Jellemzők

  Műszaki jellemzők Modell EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Szétnyitott méret (Szé x Ma x Ho mm-ben) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Összecsukott méret (Szé x Ma x Ho mm-ben) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Kerék mérete (hüvelyk) Lábtartó...
 • Seite 95 Verzió LE5.0 /BT7L 8.30 Maximális átvitt teljesítmény 10 dbm Frekvenciasáv 2,4 GHz Csatlakoztathatóság A mobileszköz és az elektromos roller összekapcsolására szolgál az alkalmazás funkcionalitáshoz. Szabványok A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, bejegyzett védjegyei. . Működési környezet Hőmérséklet -10°C - +45°C Tárolási hőmérséklet -10°C - +25°C Relatív páratartalom...
 • Seite 96: Importanti Istruzioni Di Sicurezza

  è normale. Quando la spia diventa conforme. verde, la ricarica è completa. • Sharp non è responsabile nel caso in cui l’utente non segua le leggi e le • Utilizzare solo il caricabatterie originale per caricare la batteria. limitazioni locali.
 • Seite 97: Rimozione Della Batteria

  Dichiarazione CE e UKCA: • Con il presente, Sharp Consumer Electronics Polonia sp. z oo dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU e delle Normative sulle apparecchiature del Regno Unito del 2017.
 • Seite 98: Posizione Delle Parti

  Cosa c'è nella scatola: • Modalità massima - 25 km/h La velocità massima per la modalità massima è di 25 km/h. Si noti che queste sono le velocità massime raggiungibili in ciascuna • E-scooter marcia; l'e-scooter non supererà queste velocità nella modalità selezionata. •...
 • Seite 99: Risoluzione Dei Problemi

  • Controllare che i freni, le luci e i pneumatici siano in funzione correttamente, regolarli e porli in buone condizioni prima di mettersi Aggiungi l'app SHARP Life al tuo dispositivo mobile per iniziare a godere alla guida. dei vantaggi di funzionalità aggiuntive. Ciò comprende: Per guidare il tuo e-scooter in sicurezza: Monitoraggio della velocità...
 • Seite 100: Specifiche Tecniche

  Specifi che tecniche Modello EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Dimensioni da aperto (L x A x P in mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Dimensioni nette (L x A x P in mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Dimensioni della ruota (pollici) Dimensione pedana (L x P in mm)
 • Seite 101 Bluetooth Versione LE5.0 /BT7L 8,30 Potenza massima trasmessa <10 dbm Bande di frequenza 2,4 GHz Connettività Usato per connettere un dispositivo mobile all’e-scooter per la funzionalità app Standard Il termine e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG. Inc. Ambiente di lavoro Temperatura -10 °C ~ +45 °C...
 • Seite 102: Svarbūs Saugos Nurodymai

  • Įkraunant akumuliatorių įkrovimo indikatorius šviečia raudonai; tai reiškia, kad vyksta įprastas įkrovimas. Kai indikatoriaus spalva pasikeičia į • „Sharp“ neatsako už traumas ar mirties atvejus, patirtus dėl netinkamo žalią, įkrovimas baigtas. naudojimo. • Naudokite tik originalų įkroviklį įkrauti akumuliatoriui.
 • Seite 103: Akumuliatoriaus Išėmimas

  Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vietos valdžios įstaigos. Pareiškimas dėl CE ir UKCA sertifi kavimo: • „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z. o. o.“ pareiškia, kad šis el. paspirtukas atitinka būtinus reikalavimus ir kitas svarbias radijo ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES ir 2017 m. bei PN-EN 17128: 2021-03 JK Radijo įrangos taisyklių...
 • Seite 104 Dėžės turinys: Maksimalus greitis važiuojant maksimaliu režimu yra 25 km/h. Atkreipkite dėmesį, kad čia nurodyti didžiausi greičiai su kiekvienu greičio režimu; el. paspirtukas pasirinktu greičio režimu nevažiuos greičiau, negu • El. paspirtukas nurodyta. • Naudojimo vadovas Greitis • Garantijos kortelė Greičio matavimo vienetus galima pakeisti programėle.
 • Seite 105: Gedimų Nustatymas Ir Šalinimas

  • USB įkrovimo lizdas skirtas įkrauti mobilųjį įrenginį, kol naudojatės el. E6 - Variklio gedimas paspirtuku. E7 – Žemos įtampos klaida Iškilus problemoms, kurių patiems nepavyks pašalinti, susisiekite su SHARP Life Programėlė pardavėju arba SHARP pagalbos linija. Įsidiekite „SHARP Life“ programėlę mobiliajame įrenginyje ir džiaukitės papildomomis funkcijomis. Tarp jų yra:...
 • Seite 106: Techninės Specifi Kacijos

  Techninės specifi kacijos Modelis EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Matmenys (išlankstyto) (plotis x aukštis x ilgis, 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Matmenys (sulankstyto) (plotis x aukštis x 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 ilgis, mm) Ratų...
 • Seite 107 „Bluetooth“ Versija LE5.0 /BT7L 8.30 Didžiausia perduodama galia <10 dbm Dažnių juostos 2,4 GHz Jungiamumas Naudojamas jungti mobilųjį įrenginį su el. paspirtuku, norint naudoti programėlę „Bluetooth®“ terminas ir logotipas yra registruoti prekės ženklai, kurie priklauso kompanijai Standartai „Bluetooth SIG, Inc.“. Eksploatavimo aplinka Temperatūra -10 °C ~ +45 °C...
 • Seite 108 • Akumulatora uzlādei lietojiet tikai ori inālo lādētāju. lietošana. • Lādētājam ir aizsardzības funkcija pret pārlādi. Ja elektriskais skrejritenis • Sharp neuz emas atbildību, ja lietotājs neievēro vietējos likumus un ir 100% pilnībā uzlādēts, lādētājs automātiski pārtrauc uzlādi. ierobežojumus. • Izmetiet akumulatoru un skrejriteni atbilstoši valstī spēkā esošajiem •...
 • Seite 109: Akumulatora Izņemšana

  CE un UKCA paziņojums • Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. pazi o, ka elektriskais skrejritenis atbilst Direktīvas 2014/53/ES un 2017. gada Apvienotās Karalistes Radio aprīkojuma noteikumu pamatprasībām un standarta PN-EN 17128 nosacījumiem.
 • Seite 110 Komplektā ietvertais • Vidējais režīms — 20 km/h • Maksimālais režīms — 25 km/h Maksimālā režīma maksimālais ātrums ir 25 km/h. • Elektriskais skrejritenis emiet vērā, ka tie ir maksimālie ātrumi, kas sasniedzami katrā ātruma • Lietotāja rokasgrāmata režīmā; elektriskais skrejritenis nepārvietojas ātrāk par izvēlētā ātruma •...
 • Seite 111: Problēmu Novēršana

  • Braucot vienmēr ievērojiet valstī spēkā esošos noteikumus. Mobilajā ierīcē instalējiet lietotni SHARP Life, lai sāktu baudīt papildfunkciju • Pirms braukšanas pārbaudiet, vai bremzes, gaismas un riepas darbojas, ir ieguvumus. Tā ietver tālāk norādīto.
 • Seite 112 E4 – MOS k ūme/pārsprieguma k ūme E5 – Halla efekta sensora/motora k ūme E6 – motora k ūme E7 – zema sprieguma k ūda Ja rodas kādas problēmas, kuras nevar atrisināt, sazinieties ar izplatītāju, SHARP atbalsta dienestu vai lūdziet padomu speciālistam.
 • Seite 113: Tehniskie Dati

  Tehniskie dati Modelis EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Izmēri salocītā veidā (Pl x A x G mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Izmēri salocītā veidā (Pl x A x G mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Rite u izmērs (collas) Kājas plāksnes izmērs (Pl x G mm)
 • Seite 114 Bluetooth Versija LE5.0 /BT7L 8.30 Maksimālā pārraidītā jauda 10 dbm Frekvenču joslas 2,4 GHz Tiek izmantots, lai pievienotu mobilo ierīci pie elektriskā skrejrite a lietotnes funkcionalitātes Savienojamība nodrošināšanai Standarti Bluetooth® nosaukuma zīme un logotips ir Bluetooth SIG,. Inc. re istrēta Inc. prečzīme. Darba vide Temperatūra No -10 °C līdz +45 °C...
 • Seite 115: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  • Gebruik alleen de oorspronkelijke oplader om de batterij op te laden. • Sharp is niet aansprakelijk als de gebruiker zich niet aan de plaatselijke • De oplader heeft een overlaadbeveiligingsfunctie. Als de e-step 100% wetten en beperkingen houdt.
 • Seite 116: De Batterij Verwijderen

  • Als u problemen ondervindt met de verzorging en het onderhoud van en verwijdert u de 11 bevestigingsschroeven uit de metalen plaat. uw e-step, neem dan contact op met uw dealer of SHARP Support voor Vervolgens kunt u de plaat verwijderen zodat de batterij zichtbaar advies.
 • Seite 117 Inhoud van de doos: Maximumsnelheid in elke modus: • Loopmodus - 6 km/u • Gemiddelde modus - 20 km/u • e-step • Maximale modus - 25 km/u • Gebruikershandleiding De maximumsnelheid voor de maximale modus is 25 km/u. • Garantiekaart Let op: dit zijn de maximumsnelheden die in elke snelheidsmodus •...
 • Seite 118: Probleemoplossing

  • Zet eerst één voet op het voetbord en de andere voet op de grond. Zet u met deze voet af naar voren en druk langzaam het gaspedaal in. Download de SHARP Life-app op uw mobiele apparaat en geniet van de voordelen van extra functionaliteiten. Dit omvat: OPMERKING: Snelheidscontrole op uw apparaat.
 • Seite 119 E5 - Storing van de Hall-sensor/motor E6 - Motorstoring E7 - Fout door lage spanning Als u problemen ondervindt die u met behulp van het bovenstaande niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer of SHARP Support voor advies.
 • Seite 120: Technische Specificaties

  Technische specifi caties Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Afmetingen uitgeklapt (B × H × D) 470 × 1190 × 1065 470 × 1200 × 1180 Afmetingen ingeklapt (B × H × D) 470 × 455 × 1065 470 × 498 × 1180 Wielmaat (inch) Afmetingen voetbord (B ×...
 • Seite 121 Bluetooth Versie LE5.0 /BT7L 8.30 Maximaal overgedragen vermogen 10 dbm Frequentiebanden 2,4 GHz Connectiviteit: Wordt gebruikt om een mobiel apparaat te verbinden met de e-scooter om de app te gebruken Standaarden Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG,. Inc. Werkomgeving Temperatuur -10 °C tot +45 °C...
 • Seite 122: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  å lade automatisk etter den er 100 % fulladet. • Sharp er ikke ansvarlig for skade/død forårsaket av misbruk. • Batterier og elsparkesykler avhendes i samsvar med gjeldende forskrifter • Sharp er ikke ansvarlig hvis brukeren ikke følger lokale lover og i landet ditt. restriksjoner.
 • Seite 123: Stell Og Vedlikehold

  Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter. CE- og UKCA-erklæring: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at denne elsparkesykkelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017 og PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 124 Eskens innhold: Maksimal hastighet for maksimalt modus er 25 km/t. Merk at dette er den maksimale hastigheten som kan nås for hver hastighetsmodus, elsparkesykkelen kan ikke gå raskere enn disse • Elsparkesykkel hastighetene for den valgte hastighetsmodusen. • Bruksanvisning Hastighet •...
 • Seite 125 SHARP Life App E7 – Lavspenningsfeil Dersom du erfarer noen problemer som ikke kan løses, ber vi deg kontakte forhandleren din eller SHARPs kundestøtte. Legg tl SHARP Life-appen til mobilenheten for å dra fordel av ekstrafunksjonene. Dette inkluderer: Hastighetsovervåking på enheten din.
 • Seite 126: Tekniske Spesifikasjoner

  Tekniske spesifi kasjoner Modell EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Størrelse når ikke sammenlagt (B x H x D i mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Størrelse når sammenlagt (B x H x D in mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Hjulstørrelse (tommer)
 • Seite 127 Bluetooth Versjon LE5.0 /BT7L 8.30 Maksimal strøm overført 10 dbm Frekvensbånd 2,4 GHz Tilkobling Kunne ikke koble mobilenhet til elsparkesykkel for appfunksjonalitet Standarder Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG. Inc. Arbeidsmiljø Temperatur -10 °C til +45 °C Oppbevaringstemperatur -10 °C til +25 °C Relativ luftfuktighet...
 • Seite 128: Ważne Środki Ostrożności

  śmiertelne spowodowane nieprawidłowym wykorzystaniem urządzenia. ładowana przez dłuższy czas przejdzie w stan samoobrony i naładowanie • Firma Sharp nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez jej nie będzie możliwe. W takim przypadku należy skontaktować się ze użytkownika lokalnych przepisów i ograniczeń.
 • Seite 129: Wymiana Baterii

  Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz. Deklaracja zgodności CE i UKCA: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że opisywana e-hulajnoga jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń...
 • Seite 130 Zawartość opakowania: • Tryb prędkości średniej – 20 km/h • Tryb prędkości maksymalnej – 25 km/h Maksymalna prędkość w trybie prędkości maksymalnej wynosi 25 km/h. • E-hulajnoga Należy pamiętać, że są to maksymalne prędkości, które można osiągnąć • Instrukcja obsługi w poszczególnych trybach;...
 • Seite 131: Rozwiązywanie Problemów

  • Włącz zasilanie e-hulajnogi. • Najpierw stań jedną nogą na podeście, a drugą ustawioną na ziemi odepchnij się do przodu i powoli naciskaj manetkę przyspieszenia. Dodaj aplikację SHARP Life na swoim urządzeniu mobilnym, aby korzystać UWAGA: z dodatkowych funkcji. W tym: •...
 • Seite 132: Kody Błędów

  E4 – usterka układu MOS / przeciążenie prądowe E5 – usterka Hall / silnika E6 – usterka silnika E7 – błąd niskiego napięcia W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub działem pomocy technicznej rmy SHARP.
 • Seite 133: Dane Techniczne

  Dane techniczne Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Wymiary rozłożonej hulajnogi (szer. x wys. x 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 gł.) [mm] Wymiary złożonej hulajnogi (szer. x wys. x gł.) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 [mm] Rozmiar kół...
 • Seite 134 Bluetooth Wersja LE5.0 /BT7L 8.30 Maksymalny poziom przekazywanej mocy 10 dBm Pasma częstotliwości 2,4 GHz Gniazdo podłączeniowe Służy do połączenia urządzenia mobilnego z e-hulajnogą w celu uzyskania funkcjonalności aplikacji Standardy Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi rmy Bluetooth SIG,. Inc. Środowisko pracy Temperatura od -10°C do +45°C...
 • Seite 135 • Use apenas o carregador original para carregar a bateria. • A Sharp não se responsabiliza pelo facto do utilizador não seguir as leis • O carregador tem uma função de proteção contra sobrecarga. Se a e restrições locais.
 • Seite 136: Remover A Bateria

  • Se tiver alguns problemas nos cuidados e manutenção da sua e-trotine- EM-KS2A te, contacte o seu revendedor ou o apoio ao cliente da SHARP. • Para remover a bateria, retire o tapete do pé de borracha e retire os 11 parafusos de retenção da placa metálica.
 • Seite 137: Montar O Guiador

  Conteúdo da caixa: • Modo máximo - 25km/h A velocidade máxima no modo máximo é 25 km/h. Tenha em conta que estas são as velocidades máximas obtidas em cada • E-trotinete modo de velocidade. A e-trotinete não andará mais depressa do que estas •...
 • Seite 138 Para andar com seguran a na e-trotinete: Adicione a aplicação SHARP Life ao seu dispositivo móvel para começar a • Certi que-se de que está a usar equipamento de segurança adequado. desfrutar dos benefícios das funcionalidades adicionais. Isto inclui: •...
 • Seite 139: Códigos De Erro

  E4 – Falha MOS / Falha de sobrecorrente E5 – Falha do hall / motor E6 – Falha do motor E7 – Erro de baixa voltagem Caso ocorram alguns problemas que não consigam ser resolvidos, contacte o seu revendedor ou o apoio ao cliente SHARP.
 • Seite 140 Especifi ca ões técnicas Modelo EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Tamanho aberta (L x A x C em mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Tamanho fechada (L x A x C em mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Tamanho da roda (polegadas) Tamanho da plataforma do pé...
 • Seite 141 Bluetooth Versão LE5.0 /BT7L 8,30 Potência máxima transmitida 0 dbm Bandas de frequência 2,4 GHz Ligação Usado para ligar um dispositivo móvel à e-trotinete para usar a aplicação Padrões A marca verbal e o logo Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG,. Inc. Ambiente de trabalho Temperatura -10 °C a +45 °C...
 • Seite 142 • La încărcare, conecta i încărcătorul la portul de încărcare înainte de a-l necorespunzătoare. conecta la priza de perete. • Sharp nu este răspunzător în cazul în care utilizatorul nu respectă legile • În timpul încărcării, indicatorul luminos al încărcătorului este ro u; i restric iile locale.
 • Seite 143: Scoaterea Bateriei

  Declara ia CE i UKCA: • Prin prezenta, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că această trotinetă electrică este în conformitate cu cerin ele esen iale i cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED), din Reglementările din 2017 privind echipamentele radio...
 • Seite 144 Con inutul cutiei: Viteza maximă în fi ecare mod: • Modul pieton - 6km/h • Modul intermediar - 20km/h • Trotineta electrică • Modul maxim - 25km/h • Manual de utilizare Viteza maximă pentru Modul maxim este de 25 km/h. •...
 • Seite 145: Remedierea Problemelor

  Pentru a circula cu trotineta dvs. electrică în siguran ă: • Asigura i-vă că purta i echipament de protec ie adecvat. Adăuga i aplica ia SHARP Life pe dispozitivul dvs. mobil pentru a începe • Porni i trotineta electrică. să vă bucura i de bene ciile unei func ionalită i suplimentare. Aceasta •...
 • Seite 146: Coduri De Eroare

  E4 – Avarie MOS(FET) / Avarie la supracurent E5 – Avarie motor / Hall E6 – Avarie motor E7 – Eroare tensiune joasă În cazul în care întâmpina i orice probleme care nu pot rezolvate, contacta i-vă dealerul sau asisten ă SHARP pentru sfaturi.
 • Seite 147: Specifi Ca Ii Tehnice

  Specifi ca ii tehnice Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Dimensiune nepliată (l x H x L în mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Dimensiune pliată (l x H x L în mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Dimensiune roată...
 • Seite 148 Bluetooth Versiune LE5.0 /BT7L 8,30 Putere maximă transmisă 10 dbm Benzi de frecven ă 2,4 GHz Conectivitate Folosită pentru a conecta dispozitivul mobil la trotineta electrică pentru func ionalitatea aplica iei Standarde Denumirea i siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate de inute de Bluetooth SIG,. Inc. Mediu de func ionare Temperatură...
 • Seite 149: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  že nabíjanie prebieha normálne. Keď sa kontrolka rozsvieti na zeleno, nesprávnym používaním. nabíjanie je ukončené. • Spoločnosť Sharp nenesie žiadnu zodpovednosť, ak používateľ • Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku. nedodržiava miestne zákony a obmedzenia. • Nabíjačka má funkciu ochrany proti prebitiu, ak je elektrická kolobežka •...
 • Seite 150: Odstránenie Batérie

  úrady. Prehlásenie CE a UKCA: • Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že táto elektrická kolobežka spĺňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ a predpisy o rádiových zariadeniach v Spojenom kráľovstve z roku 2017 a smernicu PN-EN...
 • Seite 151 Čo je v balení: • Režim maximálnej rýchlosti - 25 km/h Maximálna rýchlosť pre režim maximálnej rýchlosti je 25 km/h. Upozorňujeme, že ide o maximálne rýchlosti dosiahnuteľné v režime • Elektrická kolobežka rýchlosti; elektrická kolobežka neprekročí tieto rýchlosti vo zvolenom •...
 • Seite 152: Riešenie Problémov

  E7 – chyba spôsobená nízkym napätím Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, ktoré nedokážete vyriešiť, obráťte Pridajte si aplikáciu SHARP Life do svojho mobilného zariadenia a začnite sa na svojho predajcu alebo na podporu spoločnosti SHARP, prípadne využívať výhody ďalších funkcií. To zahŕňa:...
 • Seite 153: Technické Parametre

  Technické parametre Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Veľkosť v rozloženom stave (Š x V x D v mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Veľkosť v zloženom stave (Š x V x D v mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Veľkosť...
 • Seite 154 Bluetooth Verzia LE5.0 /BT7L 8.30 Maximálny prenášaný výkon 10 dbm Frekvenčné pásma 2,4 GHz Konektivita Používa sa na pripojenie mobilného zariadenia k elektrickej kolobežke, aby sa mohla spustiť aplikácia Značka slova a logá Bluetooth® sú registrované obchodné značky, ich majiteľom je spoločnosť Technické...
 • Seite 155: Pomembna Varnostna Navodila

  • Polnilnik ima funkcijo zaščite pred prekomernim polnjenjem; če je • Družba Sharp ni odgovorna za poškodbe/smrti zaradi zlorabe. e-skuter 100-odstotno napolnjen, bo polnilnik samodejno ustavil • Družba Sharp ne bo odgovorna, če uporabnik ne upošteva lokalnih polnjenje. zakonov in omejitev.
 • Seite 156: Odstranjevanje Baterije

  Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi. Izjava CE in UKCA: • Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta e-skuter skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU in predpisi o radijski opremi Združenega kraljestva 2017 in PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 157: Razstavljanje In Zlaganje E-Skuterja

  Kaj je priloženo: Največja hitrost za maksimalni način je 25 km/h. Upoštevajte, da so to največje hitrosti, ki jih je mogoče doseči v vsakem načinu hitrosti; e-skuter v izbranem načinu ne bo vozil hitreje od teh • E-skuter hitrosti. • Uporabniški priročnik Hitrost •...
 • Seite 158: Odpravljanje Težav

  E7 - napaka nizke napetosti Če se pojavijo težave, ki jih ni mogoče odpraviti, se obrnite na svojega prodajalca ali podporo SHARP. Dodajte aplikacijo SHARP Life v svojo mobilno napravo in začnite uživati v prednostih dodatnih funkcij. Te vključujejo: Spremljanje hitrosti v napravi.
 • Seite 159: Tehnične Specifi Kacije

  Tehnične specifi kacije Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Mere razstavljenega skuterja (Š x V x D v mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Mere zloženega skuterja (Š x V x D v mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Velikost koles (v palcih)
 • Seite 160 Bluetooth Različica LE5.0 /BT7L 8.30 Največja moč prenašanja 10 dbm Frekvenčni pasovi 2,4 GHz Povezljivost Uporablja se za povezavo mobilne naprave z e-skuterjem za delovanje aplikacije Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG,. Standardi Inc.
 • Seite 161: Važna Bezbednosna Uputstva

  • Sharp ne odgovara za povredu/smrt izazvanu pogrešnim korišćenjem. • Poštujte pravilni polaritet kada ubacujete baterije. • Sharp ne odgovara ako korisnik ne prati lokalne zakone i restrikcije. • Ne izlažite baterije visokim temperaturama i ne • Uvek poštujte lokalne saobraćajne propise i nacionalne zakone i stavljajte ih na lokacije gde temperatura može brzo...
 • Seite 162 CE i UKCA izjava: • Ovim, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj e-skuter u skladu sa osnovnim obavezama i drugim regulativima RED direktive 2014/53/EU i UK regulativa radio opreme 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 163 Šta je u kutiji: • Maksimalni režim - 25 km/h Maksimalna brzina za maksimalni režim je 25 km/h. Imajte na umu da su ovo maksimalne brzine koje svaki zupčanik može da • E-skuter dostigne; e-skuter neće ići brže od ovih brzina u izabranom režimu brzine. •...
 • Seite 164: Rešavanje Problema

  SHARP Life Aplikacija Ako iskusite neke od ovih problema koji ne mogu da se reše, kontaktirajte svog prodavca ili SHARP podršku ili savet. Dodajte SHARP Life aplikaciju na svoj mobilni uređaj da započnete da uživate u dobrim stvarima dodatne funkcionalnosti. Ovo uključuje:...
 • Seite 165: Tehničke Specifi Kacije

  Tehničke specifi kacije Model EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Savijena veličina (Š x V x D u mm) 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Savijena veličina (Š x V x D u mm) 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Veličina točka (inči) Veličina nogara ploče (Š...
 • Seite 166 Bluetooth Verzija LE5.0 /BT7L 8,30 Maksimalno preneseno napajanje 10 dbm Frekvencija talasa 2,4 GHz Povezivanje Koristi se za povezivanje mobilnog uređaja na e-skuter za funkcionalnost aplikacije Standardno Bluetooth® oznaka i logo su registrovani zaštitni znaci koji su u vlasništvu Bluetooth SIG,. Inc. Radna okolina Temperatura -10 °C do +45 °C...
 • Seite 167: Viktiga Säkerhetsföreskrifter

  • Använd endast originalladdaren för att ladda batteriet. • Sharp ansvarar inte för skador/dödsfall orsakade av missbruk • Laddaren har en överladdningsskyddsfunktion, om elsparkcykeln är 100 • Sharp ansvarar inte om användaren inte följer lokala lagar och % fulladdad kommer laddaren automatiskt att sluta ladda. restriktioner •...
 • Seite 168: Skötsel Och Underhåll

  Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information. CE- och UKCA-redogörelse: • Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna elsparkcykel överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations 2017 och PN-EN 17128:.
 • Seite 169: Montering Av Styret

  Vad som fi nns i lådan: • Maximalt läge 25 km/h Maxhastigheten för Maximalt läge är 25 km/h. Observera att detta är de maximala hastigheterna som kan uppnås i varje • Elsparkcykel hastighetsläge; elsparkcykeln kommer inte att gå snabbare än dessa •...
 • Seite 170 E7 – Lågspänningsfel Om du upplever några problem som inte kan lösas, kontakta din Lägg till SHARP Life-appen på din mobila enhet för att börja dra nytta av återförsäljare eller SHARP Support eller råd. fördelarna med ytterligare funktionalitet. Dessa inkluderar:...
 • Seite 171: Tekniska Specifikationer

  Tekniska specifi kationer Modell EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C Mått hopvikt (B x H x L i mm): 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 Mått hopvikt (B x H x L i mm): 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 Hjulstorlek (tum) Fotplattans storlek (B x L i mm)
 • Seite 172 Bluetooth Version LE5.0 /BT7L 8,30 Max. e ektöverföring 10 dbm Frekvensband 2,4 GHz Anslutning Används för att ansluta mobil enhet till elsparkcykel för appfunktionalitet Standarder Bluetooth® ordmärke och logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG. Inc. Driftsmiljö Temperatur -10 °C till +45 °C Förvaringstemperatur -10 °C till +25 °C...
 • Seite 173: In Order To Prevent Fi Re Always Keep Candles And Other Open

  OPEN • • • • • • In order to prevent fi re always SHARP. keep candles and other open • fl ames away from this product. • • ВАЖ ИВО: Уважно прочитайте наступну нформац ю та збереж т для подал шого...
 • Seite 174 Утил зац я ц ого пристрою та батарейок SHARP. • • ’ Декларац я про в дпов дн ст нормам С та Велико Британ : • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. RED Directive 2014/53/EU, 2017 PN-EN 17128: 2021-03 • : www.sharpconsumer.com. «CE Statements» (...
 • Seite 175 Вм ст упаковки: Максимал н швидкост у р зних швидк сних режимах: • • - 20 • • - 25 • • • 1 • 4 • 1 • 1 видк ст Розташування деталей Кру з-контрол Встановлення керма • • •...
 • Seite 176: Пошук Та Усунення Несправностей

  • • 1°C. • н здо USB для заряджання • • • Прийоми безпечно зди на електросамокат : • • SHARP Life Застосунок • SHARP Life, • ал мування • Bluetooth, “Add Device” ( Bluetooth. П шох дний режим Bluetooth •...
 • Seite 177 Акумулятор не заряджа т ся або заряджа т ся пов л но. Причина / Спос б усунення Акумулятор не заряджа т ся. Коди помилок E0 – E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – SHARP.
 • Seite 178 Техн чн характеристики Модел EM-KS1A EM-KS1B EM-KS1C EM-KS2A EM-KS2B EM-KS2C x x ), 470 x 1190 x 1065 470 x 1200 x 1180 x x ), 470 x 455 x 1065 470 x 498 x 1180 x ), 162 x 460 160 x 483 1020 1025...
 • Seite 179 Bluetooth LE5.0 /BT7L 8,30 Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. Умови експлуатац -10 °C – +45 °C -10 °C – +25 °C...
 • Seite 180 Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland Made in China SDA/MAN/0192 www.sharpconsumer.eu...

Diese Anleitung auch für:

Em-ks2

Inhaltsverzeichnis