Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Sharp EM-KS1 Schnellstartanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für EM-KS1:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 19
Quick start guide
EM-KS1 | EM-KS2
Electric Scooter
EN
BG
BS
FR
HE
HR
PT
RO
SK
*Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
CS
DA
DE
HU
IT
LT
SL
SR
SV
EL
ES
ET
LV
NL
NO
UK
FI
PL

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp EM-KS1

 • Seite 1 Quick start guide EM-KS1 | EM-KS2 Electric Scooter *Product images are for illustration purpose only. Actual product may vary.
 • Seite 3 Use this Quick Guide to set up and start using your e-scooter. For more detailed information on your model of e-scooter, please refer to the on-line manual which can be found by following the link below or scanning the QR Code: www.sharpconsumer.com/KS2AEUB/#down EM-KS1 EM-KS2...
 • Seite 4: Important Safety Instructions

  When the indicator light turns green, charging is miss-use complete. • Sharp are not liable if the user does not follow the • Only use the original charger to charge the battery. local laws and restrictions • The charger has an overcharge protection function, if the e-scooter is •...
 • Seite 5 CE and UKCA statement: • Hereby, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declares that this e-scooter is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED Directive 2014/53/EU, UK Radio Equipment Regulations 2017 and PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 6: What's In The Box

  • 1 × Allen key • 4 × Handlebar screws • 1 × Charger Add the SHARP Life app to your mobile device to start enjoying the • 1 × Power cord bene ts of additional functionality. This includes: Speed monitoring on your device.
 • Seite 7: Важни Инструкции За Безопасност

  • или други източници на открит • ВНИМАНИЕ: огън далеч от този продукт. ВАЖНО: Прочетете внимателно настоящото Предупреждения относно батерията и зарядното ръководство и го запазете за бъдещи справки. устройство • Sharp • • • Sharp • • • •...
 • Seite 8 Извеждане на продукта и батериите от употреба • • Батерия • • • • • • Декларации за съответствие CE и UKCA: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. • 2014/53/ • ВНИМАНИЕ: 2017 EN 17128: 2021-03 • • www.sharpconsumer.com, "CE • Statements" ( CE).
 • Seite 9: Съдържание На Пакета

  – 1 • • – 4 USB гнездо за зареждане • – 1 • – 1 • Сглобяване на кормилния механизъм SHARP Life Мобилно приложение • . 1. SHARP Life • • Bluetooth • "Add Device" ( Разгъване и сгъване Bluetooth Разгъване...
 • Seite 10 će ući u stanje samozaštite i neće se puniti. U tom slučaju, uzrokovane pogrešnim korištenjem obratite se svom prodavaču. • Sharp ne snosi odgovornost ako korisnik ne poštuje • Prilikom punjenja, uključite punjač u priključak za punjenje prije nego lokalne zakone i ograničenja što ga uključite u zidnu utičnicu.
 • Seite 11: Uklanjanje Baterije

  Izjava CE i UKCA (procjenjena usklađenost u Ujedinjenom Kraljevstvu): • Ovim, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj električni skuter u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU, propisa UK o radio opremi 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 12 • Pozivajući se na slike 2 na strani 1, sastavite upravljač sa Dodajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj da počnete uživati u isporučenim imbus ključem. Ovo se mora izvršiti samo kada je proizvod raspakovan; upravljač se ne mora skidati nakon postavljanja.
 • Seite 13: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Pokud indikátor baterie na displeji bliká, přerušte jízdu a dobijte baterii. • Dobijte baterii po každém použití. • Sharp nenese odpovědnost za zranění/smrt • Pokud elektrickou koloběžku delší dobu nepoužíváte, dobijte ji způsobená nesprávným použitím alespoň...
 • Seite 14: Vyjmutí Baterie

  O více informací požádejte svého prodejce nebo místní úřady. Vyjádření CE a UKCA: • Společnost Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o. o. tímto prohlašuje, že tato elektrická koloběžka odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním ustanovením směrnice RED 2014/53/EU a nařízení...
 • Seite 15 SHARP Life Aplikace • 1 × imbusový klíč • 4 × šroubky řidítek • 1 × nabíječka Stáhněte si do svého mobilního zařízení aplikaci SHARP Life a využívejte • 1 × napájecí kabel doplňkové funkce. K těm patří: Monitorování rychlosti zařízení.
 • Seite 16: Vigtige Sikkerhedsanvisninger

  • Når du oplader, skal du sætte opladerstikket i opladningsporten, før du • Sharp er ikke ansvarlig, hvis brugeren ikke følger de sætter kablet i stikkontakten. lokale love og begrænsninger •...
 • Seite 17 CE- og UKCA-erklæring: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved, at denne el-scooter er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017 og PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 18: Hvad Er Der I Pakken

  SHARP Life App • 4 × skruer til styret • 1 × oplader • 1 x Netledning Tilføj SHARP Life-appen til din mobile enhed for at begynde at nyde fordelene ved yderligere funktionalitet. Dette omfatter: Montering af styret Hastighedsovervågning på din enhed.
 • Seite 19: Wichtige Sicherheitsanweisungen

  • Auf dem E-Scooter darf nur eine Person fahren. Gerät der Klasse II • Dieser Scooter darf nicht modi ziert werden. • Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile, die SHARP nicht empfohlen oder zugelassen hat. Halten Sie Kerzen und off enes •...
 • Seite 20: Entfernen Des Akkus

  • Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben • Sharp Consumer Electronics Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass einem Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
 • Seite 21: Inhalt Der Verpackung

  Montage des Lenkers ist darauf zu achten, dass keine Teile verbogen oder gebrochen werden. Installieren Sie die „SHARP Life“-App auf Ihrem Mobilfunkgerät, um in den • Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen sind. Genuss der zusätzlichen Funktionen zu kommen. Dazu gehören: Außerdem muss der Lenker fest sitzen und darf nach dem Zusammen-...
 • Seite 22: Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας

  παταρία αναβοσβήνει στην οθόνη, στα ατήστε που προκαλείται από κακή χρήση την οδήγηση και φορτίστε την παταρία. • Η Sharp δεν φέρει κα ία ευθύνη εάν ο χρήστη δεν • Φορτίζετε την παταρία ετά από κάθε χρήση. ακολουθεί του τοπικού νό ου και περιορισ ού...
 • Seite 23: Αφαίρεση Μπαταρίας

  θερ οκρασία πορεί να αυξηθεί γρήγορα, π.χ. κοντά σε φωτιά ή σε ά εσο ηλιακό φω . • Με το παρόν, η Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. δηλώνει • Μην εκθέτετε τι παταρίε σε υπερβολική εκπε πό ενη θερ ότητα, πω...
 • Seite 24: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  εικόνε . Κατά τη συναρ ολόγηση του τι ονιού, προσέχετε να η λυγίσετε ή σπάσετε κανένα εξάρτη α. Προσθέστε την εφαρ ογή SHARP Life στη φορητή σα συσκευή για να • Βεβαιωθείτε πω οι βίδε δεν είναι υπερβολικά σφιγ ένε και πω το...
 • Seite 25: Instrucciones De Seguridad Importantes

  • Si el indicador de carga de la batería parpadea en la pantalla, deje de • Sharp no es responsable si el usuario no sigue las conducir el patinete y cargue la batería. leyes y restricciones locales.
 • Seite 26: Extracción De La Batería

  Declaración de CE y de CA del Reino Unido: • Por la presente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que este patinete eléctrico cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/UE y los...
 • Seite 27: Contenido De La Caja

  2 de la página 1, monte el manillar con la llave Allen suministrada. Este procedimiento solo se Instale la aplicación SHARP Life en su dispositivo móvil para empezar a debe llevar a cabo con el producto desembalado; el manillar no se debe disfrutar de funciones adicionales.
 • Seite 28: Olulised Ohutusjuhised

  OPEN kasutus- ja hooldusjuhistest. • Ärge muutke e-tõukeratast mistahes moel. Antud sümbol tähendab, et toode tuleb utiliseerida • Ärge kasutage mingeid osi ega tarvikuid v.a juhul, kui need on SHARP’i keskkonnasõbralikul moel ja mitte koos olmeprügiga. poolt heaks kiidetud. Vahelduvvool •...
 • Seite 29: Aku Eemaldamine

  Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma edasimüüja või kohaliku omavalitsusega. CE ja UKCA avaldus • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. avaldab käesolevaga, et see e-tõukeratas on kooskõlas RED-direktiivi 2014/53/EL, ÜK raadioseadmete regulatsiooni 2017 ja PN/EN 17128: 2021-03 põhinõuete ja teiste asjakohaste sätetega...
 • Seite 30: Karbi Sisu

  • 1 × pesapeavõti • 4 × juhtraua kruvi • 1 × laadija Täiendavate funktsioonide kasutamiseks lisage oma mobiiliseadmele • 1 x toitejuhe rakendus SHARP Life. Funktsioonide hulka kuuluvad: Seadme kiirmonitoorimine. Juhtraua kokkupanemine Kiirus-/kaugusühikute vahetamine kilomeetriteks ja miilideks. Maksimaalse kiiruse määramine.
 • Seite 31: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  Kun merkkivalo muuttuu vihreäksi, lataus on valmis. vammoista/kuolemista • Käytä vain alkuperäislaturia akun lataamiseen. • Sharp ei ole vastuussa, jos käyttäjä ei noudata • Laturissa on ylilataussuoja. Jos sähköskootteri on täyteen ladattu, laturi paikallisia lakeja ja rajoituksia lopettaa lataamisen automaattisesti.
 • Seite 32: Akun Irrottaminen

  Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikallisiin viranomaisiin. CE- ja UKCA-lausunto: • Täten Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. vakuuttaa, että tämä sähköskootteri vastaa radio- ja telepäätelaitteista annetun 2014/53/ EY-direktiivin ja Yhdistyneen kuningaskunnan 2017 radiolaitesäännön ja PN-EN 17128:n olennaisia vaatimuksia ja muita asiaan liittyviä ehtoja.
 • Seite 33: Laatikon Sisältö

  • Sähköskootteri • Takuukortti SHARP Life Sovellus • 1 kuusiokoloavain • 4 ohjaustangon ruuvia • 1 laturi Lisää SHARP Life -sovellus mobiililaitteeseesi nauttiaksesi lisätoimintojen • 1 virtajohto eduista. Näitä ovat: Laitteen nopeudenvalvonta Ohjaustangon asennus Nopeus-/matkayksikköjen vaihtaminen kilometrien ja mailien välillä.
 • Seite 34: Consignes De Sécurité Importantes

  • Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble de charge. • Sharp n'est pas responsable des blessures / décès • L'indicateur de batterie à l'écran indiquera l'autonomie de la batterie. causés par une mauvaise utilisation • Si l'indicateur de charge de la batterie clignote sur l'écran, arrêtez de •...
 • Seite 35: Retrait De La Batterie

  Déclaration CE et UKCA : • Par la présente, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. déclare que ce scooter électrique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/UE, de la réglementation sur l'équipement radio du Royaume-Uni et de la norme...
 • Seite 36: Contenu De L'emballage

  1 et 2 en page 1, assemblez le Ajoutez l'application SHARP Life à votre appareil mobile pour commencer guidon avec la clé Allen fournie. Cela ne doit être e ectué que lorsque le produit est déballé. Vous n'avez pas besoin de retirer guidon une fois à...
 • Seite 37 .‫עד %001, המטען יפסיק את הטעינה באופן אוטומטי‬ ‫משימוש לא נכון‬ .‫יש להשליך סוללות וקורקינטים בהתאם לתקנות הרלוונטיות במדינה שלך‬ • • ‫ אינה אחראית אם המשתמש אינו ממלא אחר‬Sharp ‫סוללות‬ ‫החוקים וההגבלות המקומיות‬ • .‫הקפידו להכניס את הסוללות בהתאמה לסימון הקטבים‬...
 • Seite 38 SHARP Life ‫אפליקציות‬ :‫מה כלול באריזה‬ ‫ למכשיר הנייד שלך כדי להתחיל ליהנות‬SHARP Life ‫הוסף את אפליקציית‬ ‫קורקינט חשמלי‬ • :‫מהיתרונות של פונקציונליות נוספת. מה אפשר לעשות באפליקציה‬ ‫כרטיס אחריות‬ • • .‫ניטור מהירות במכשיר שלך‬ ‫1 × מפתח אלן משושה‬...
 • Seite 39 .‫המקומית‬ : UKCA-‫ ו‬CE ‫הצהרת‬ • ‫ מצהירה בזאת כי קורקינט‬Sharp Consumer Electronics Poland z o.o RED ‫חשמלי זה עומד בדרישות החיוניות ובתנאים רלוונטיים נוספים של‬ 2017 ‫ , התקנות של בריטניה בנוגע לציוד רדיו לשנת‬Directive 2014/53/EU PN-EN 17128: 2021-03-‫ו‬...
 • Seite 40: Važne Sigurnosne Upute

  • Prilikom punjenja priključite punjač u priključak za punjenje prije nego uzrokovane pogrešnim korištenjem što ga priključite u strujnu utičnicu. • Sharp ne snosi odgovornost ako se korisnik ne • Tijekom punjenja svijetli crvena lampica na punjaču, što znači da pridržava lokalnih zakona i ograničenja se romobil normalno puni.
 • Seite 41 CE i UKCA izjava: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. ovim putem izjavljuje da je ovaj električni romobil usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED smjernice 2014/53/EU te propisima o radijskoj opremi u UK iz 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 42 SHARP Life Aplikacija • 1 x imbus ključ • 4 × vijka upravljača • 1 × punjač Instalirajte aplikaciju SHARP Life na svoj mobilni uređaj kako biste uživali u • 1 x kabel napajanja dodatnim funkcijama. One obuhvaćaju: Praćenje brzine putem uređaja: Sastavljanje upravljača...
 • Seite 43: Fontos Biztonsági Utasítások

  • Minden használat után töltse fel az akkumulátort. • A Sharp nem vállal felel sséget, ha a felhasználó nem • Ha az elektromos rollert hosszabb ideig nem használja, legalább havonta tartja be a helyi törvényeket és korlátozásokat egyszer töltse fel.
 • Seite 44: Az Akkumulátor Eltávolítása

  B vebb információért forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi hatóságokhoz. CE és UKCA nyilatkozat: • Az alábbiakban a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. kijelenti, hogy ez az elektromos roller megfelel a RED, azaz 2014/53/EU irányelv alapvet követelményeinek és egyéb vonatkozó el írásainak, tovább a UK Radio Equipment Regulations 2017 el írásainak.
 • Seite 45: Mi Van A Dobozban

  Ezt csak a termék kicsomagolásakor kell elvégezni. A kormányt nem kell eltávolítani az összeszerelése után. Adja hozzá a SHARP Life alkalmazást mobileszközéhez, hogy élvezhesse a • Helyezze be a kormányt a kormányrúdba az ábrákon látható módon. A további funkciók jelentette el nyöket.
 • Seite 46: Importanti Istruzioni Di Sicurezza

  • Non modi care in alcun modo questo scooter. Questo simbolo signi ca che il prodotto deve essere smaltito • Non utilizzare parti o accessori se non consigliato o approvato da SHARP. in modo rispettoso dell'ambiente, non insieme ai ri uti •...
 • Seite 47: Rimozione Della Batteria

  Dichiarazione CE e UKCA: • Con il presente, Sharp Consumer Electronics Polonia sp. z oo dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU e delle Normative sulle apparecchiature del Regno Unito del 2017.
 • Seite 48 • Facendo riferimento alle immagini 2 a pagina 1, montare Aggiungi l'app SHARP Life al tuo dispositivo mobile per iniziare a godere i manubri con la chiave a brugola in dotazione. Questa operazione deve essere eseguita solo quando il prodotto non è imballato; i manubri non dei vantaggi di funzionalità...
 • Seite 49 Šauktukas lygiakraščiame trikampyje skirtas pranešti • Šį paspirtuką draudžiama kaip nors modi kuoti. naudotojui apie svarbius naudojimo ir priežiūros (techninės RIC SHOCK • Nenaudokite jokių dalių ar priedų, kurie nėra SHARP rekomenduojami priežiūros) nurodymus prietaiso naudojimo leidinyje. OPEN ar patvirtinti.
 • Seite 50: Akumuliatoriaus Išėmimas

  Daugiau informacijos gali suteikti pardavėjas arba vietos valdžios įstaigos. Pareiškimas dėl CE ir UKCA sertifi kavimo: • „Sharp Consumer Electronics Poland sp. z. o. o.“ pareiškia, kad šis el. paspirtukas atitinka būtinus reikalavimus ir kitas svarbias radijo ir telekomunikacijų įrangos direktyvos 2014/53/ES ir 2017 m. bei PN-EN 17128: 2021-03 JK Radijo įrangos taisyklių...
 • Seite 51: Dėžės Turinys

  1 ir 2 pav. 1 puslapyje surinkite vairą, naudodami rinkinyje esantį šešiakampį raktą. Šį darbą tereikia atlikti išsipakavus Įsidiekite „SHARP Life“ programėlę mobiliajame įrenginyje ir džiaukitės gaminį; vairo rankenų nereikia nuiminėti. papildomomis funkcijomis. Tarp jų yra: • Įstatykite vairo rankenas į vairo strypą taip, kaip parodyta paveikslėliuose.
 • Seite 52 • Sharp neuz emas atbildību, ja lietotājs neievēro iespējams uzlādēt. Šajā gadījumā sazinieties ar savu izplatītāju. vietējos likumus un ierobežojumus •...
 • Seite 53: Akumulatora Izņemšana

  CE un UKCA paziņojums • Ar šo Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. pazi o, ka elektriskais skrejritenis atbilst Direktīvas 2014/53/ES un 2017. gada Apvienotās Karalistes Radio aprīkojuma noteikumu pamatprasībām un standarta PN-EN 17128 nosacījumiem.
 • Seite 54 • Atbilstoši 1. lpp. redzamajam 1. un 2. attēlam, salieciet rokturus, Mobilajā ierīcē instalējiet lietotni SHARP Life, lai sāktu baudīt papildfunkciju izmantojot seškanta atslēgu. To iespējams paveikt tikai tad, izstrādājums ir izpakots; rokturus pēc uzstādīšanas nav jāno em. ieguvumus. Tā ietver tālāk norādīto.
 • Seite 55: Belangrijke Veiligheidsinstructies

  Dit symbool betekent dat het product op een • Wijzig deze e-step op geen enkele manier. milieuvriendelijke manier weggegooid dient te worden en • Gebruik geen onderdelen of accessoires die niet door SHARP worden niet met huisvuil. aanbevolen of zijn goedgekeurd.
 • Seite 56: De Batterij Verwijderen

  CE- en UKCA-verklaring: • Hierbij verklaart Sharp Consumer Electronics Poland sp. Z o.o. dat deze e-step voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU en de Britse voorschriften voor radioapparatuur uit 2017.
 • Seite 57: Inhoud Van De Doos

  Dit hoeft u alleen te doen als u de e-step uit de doos haalt. U hoeft het stuur niet te verwijderen nadat u Download de SHARP Life-app op uw mobiele apparaat en geniet van de dit hebt bevestigd.
 • Seite 58: Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

  • Når skal lade må du først plugge laderen i ladeporten, før du setter den av feil bruk i stikkontakten. • Sharp er ikke ansvarlig hvis brukeren ikke følger • Når du lader lyser indikatorlampen rødt, dette betyr at ladingen går som lokale lover og restriksjoner normalt.
 • Seite 59: Fjerne Batteriet

  Hvis du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din forhandler eller lokale myndigheter. CE- og UKCA-erklæring: • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. erklærer herved at denne elsparkesykkelen er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i RED-direktiv 2014/53/EU og UK Radio Equipment Regulations 2017 og PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 60: Eskens Innhold

  SHARP Life App • 4 × styreskruer • 1 × lader • 1 x strømledning Legg tl SHARP Life-appen til mobilenheten for å dra fordel av ekstrafunksjonene. Dette inkluderer: Sette sammen styret Hastighetsovervåking på enheten din. Endring av hastighet/avstandsenheter mellom kilometer og miles.
 • Seite 61: Ważne Środki Ostrożności

  • Uwaga: hamulce i powiązane elementy mogą się nagrzewać podczas instrukcją obsługi i zachować ją na przyszłość. użytkowania. Nie wolno dotykać ich po użyciu • Firma Sharp nie ponosi odpowiedzialności za Ostrzeżenia dotyczące baterii i ładowarki obrażenia/śmierć spowodowane niewłaściwym użyciem •...
 • Seite 62: Wymiana Baterii

  Deklaracja zgodności CE i UKCA: • Zużyte baterie i hulajnogi należy usuwać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. niniejszym oświadcza, Baterie że opisywana e-hulajnoga jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE, •...
 • Seite 63: Zawartość Opakowania

  2 na stronie 1 zamontuj kierownicę za pomocą dostarczonego w zestawie klucza imbusowego. Należy to zrobić wyłącznie po rozpakowaniu produktu; kierownica nie musi być Dodaj aplikację SHARP Life na swoim urządzeniu mobilnym, aby korzystać zdejmowana po zamontowaniu. z dodatkowych funkcji. W tym: •...
 • Seite 64: Instruções De Segurança Importantes

  Nesse caso, contacte o • A Sharp não se responsabiliza se o usuário não seu revendedor. seguir as leis e restrições locais •...
 • Seite 65: Remover A Bateria

  Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para mais informações. Declaração CE e UKCA: • Pelo presente, a Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declara que esta e-trotinete encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU, dos Regulamentos de Equipamento de Rádio 2017 do Reino Unido e...
 • Seite 66: Conteúdo Da Caixa

  Allen fornecida. Isto só pode ser feito quando o produto já tiver sido retirado da caixa. Depois de presas, as barras do guiador não Adicione a aplicação SHARP Life ao seu dispositivo móvel para começar a precisam de ser removidas.
 • Seite 67 încărca i-o cel pu in o dată pe lună. Re ine i că dacă bateria nu este • Sharp nu este răspunzător dacă utilizatorul nu încărcată o perioadă lungă de timp, aceasta va intra într-o stare de respectă...
 • Seite 68: Scoaterea Bateriei

  Declarația CE și UKCA: • Prin prezenta, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. declară că această trotinetă electrică este în conformitate cu cerin ele esen iale i cu alte prevederi relevante din Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED), din Reglementările din 2017 privind echipamentele radio...
 • Seite 69 2 de la pagina 1, asambla i mânerele cu cheia hexagonală furnizată. Acest lucru trebuie efectuat numai atunci Adăuga i aplica ia SHARP Life pe dispozitivul dvs. mobil pentru a începe când produsul este scos din cutie; mânerele nu trebuie demontate după...
 • Seite 70: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  • Po každom použití nabite batériu. • Sharp nezodpovedá za zranenie/úmrtie spôsobené • Ak sa elektrická kolobežka dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ju aspoň raz nesprávnym použitím za mesiac. Upozorňujeme, že ak sa batéria dlhší čas nenabíja, prejde do •...
 • Seite 71: Odstránenie Batérie

  úrady. Prehlásenie CE a UKCA: • Spoločnosť Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. týmto prehlasuje, že táto elektrická kolobežka spĺňa základné požiadavky a iné dôležité ustanovenia smernice RED č. 2014/53/EÚ a predpisy o rádiových zariadeniach v Spojenom kráľovstve z roku 2017 a smernicu PN-EN...
 • Seite 72 SHARP Life Aplikácia • 4× skrutky na riadidlá • 1× nabíjačka • 1× napájací kábel Pridajte si aplikáciu SHARP Life do svojho mobilného zariadenia a začnite využívať výhody ďalších funkcií. To zahŕňa: Montáž riadidiel Monitorovanie rýchlosti vo vašom zariadení. Zmena jednotiek rýchlosti/vzdialenosti medzi kilometrami a míľami.
 • Seite 73: Pomembna Varnostna Navodila

  • Pri polnjenju priključite polnilnik v polnilna vrata, preden ga priključite v stensko vtičnico. • Sharp ne odgovarja za poškodbe/smrt, ki nastanejo • Med polnjenjem je indikator polnilnika rdeč; to pomeni, da polnjenje zaradi napačne uporabe poteka normalno.
 • Seite 74: Odstranjevanje Baterije

  Za več informacij stopite v stik s prodajalcem ali lokalnimi oblastmi. Izjava CE in UKCA: • Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta e-skuter skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive RED 2014/53/EU in predpisi o radijski opremi Združenega kraljestva 2017 in PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 75: Razstavljanje In Zlaganje E-Skuterja

  • 1 × imbus ključ • 4 × vijaki za krmilo • 1 x polnilnik Dodajte aplikacijo SHARP Life v svojo mobilno napravo in začnite uživati v • 1 x napajalni kabel prednostih dodatnih funkcij. Te vključujejo: Spremljanje hitrosti v napravi.
 • Seite 76: Važna Bezbednosna Uputstva

  • Ne menjajte skuter ni na koji način. ljude. • Ne koristite bilo koje delove dodataka osim ako nije preporučeno ili imate dozvolu od SHARP-a. Znak uzvika u okviru jednakog trougla je planirano da • Vozite e-skuter na ravnim površinama. Ne prekoračujte dozvoljenu javi korisnicima prisustvo važnih uputstava za rukovanje...
 • Seite 77 CE i UKCA izjava: • Ovim, Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavljuje da je ovaj e-skuter u skladu sa osnovnim obavezama i drugim regulativima RED direktive 2014/53/EU i UK regulativa radio opreme 2017 i PN-EN 17128: 2021-03 •...
 • Seite 78 • 1 × Alen ključ • 4 × šrafovi za ručku • 1 × punjač Dodajte SHARP Life aplikaciju na svoj mobilni uređaj da započnete da • 1 x kabl za napajanje uživate u dobrim stvarima dodatne funkcionalnosti. Ovo uključuje: Posmatranje brzine na vašem uređaju.
 • Seite 79: Viktiga Säkerhetsföreskrifter

  Kontakta i så fall din återförsäljare. • Sharp är inte ansvarigt om användaren inte följer • När du laddar, anslut laddaren till laddningsporten innan du ansluter lokala lagar och begränsningar den till vägguttaget.
 • Seite 80 Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter för mer information. CE- och UKCA-redogörelse: • Härmed förklarar Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. att denna elsparkcykel överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i RED-direktivet 2014/53/EU och UK Radio Equipment Regulations 2017 och PN-EN 17128:.
 • Seite 81: Montering Av Styret

  • 1 × Insexnyckel • 4 × Handtagsskruvar • 1 × Laddare Lägg till SHARP Life-appen på din mobila enhet för att börja dra nytta av • 1 x Nätsladd fördelarna med ytterligare funktionalitet. Dessa inkluderar: Hastighetsövervakning på din enhet.
 • Seite 82 ад дадзенага стройства. • • ВАЖ ИВО: Уважно прочитайте наступну • ін ормаці та збережіт для подал ого • використання. SHARP. • • Sharp • • Sharp • • Попередження щодо акумулятора та зарядного пристро • • • • •...
 • Seite 83 • • Батарейки • ’ • Декларація про відповідніст нормам С та • Велико Британі : • Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. RED Directive 2014/53/EU, • 2017 PN-EN 17128: 2021-03 • • : www.sharpconsumer.com. • «CE Statements» ( •...
 • Seite 84: Вміст Упаковки

  • • • • • 1 • • 4 Гніздо USB для заряджання • 1 • 1 • Встановлення керма SHARP Life Застосунок • SHARP Life, • • • “Add Device” ( Bluetooth, Розкладання і складання Bluetooth. електросамоката Bluetooth Розкладання...
 • Seite 88 Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland Made in China SDA/QSG/0007 www.sharpconsumer.eu...

Inhaltsverzeichnis