Herunterladen Diese Seite drucken

Märklin START UP 24905 Bedienungsanleitung Seite 16

C-gleis-ergänzungspackung

Werbung

1. Användning av produkten
Växlarna kan användas tillsammans med Märklins H0
C-räls-system.
2. Säkerhetsanvisningar
Följande säkerhetsanvisningar måste ovillkorligen läsas
igenom innan en Märklin-produkt tas i bruk.
• VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Funktionsbetin-
gade vassa kanter och spetsar. Kvävningsrisk på grund
av smådelar som kann lossna.
• Produkten får endast användas inomhus i slutna rum.
• Produkten får ej förvaras så den utsätts för direkt
solsken, starka temperatursvängningar eller hög luftfuk-
tighet.
2.1 Viktig information
• Bruksanvisningen tillhör produkten och måste därför
sparas och medfölja produkten vid eventuellt avyttrande.
• Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer och
reservdelar eller:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de
16
3. Innehåll
1 x 20611
1 x 20620
7 x 20172
2 x 20224
1 x Spårplanshäfte
1 x Bruksanvisning
4. Symboler och vad de betyder
Visar produkternas alla egenskaper
ur säkerhetssynpunkt och alla
hälsorisker vid användandet.
(EU/UK)
5. Uppbyggnad och anslutning
Uppbyggnad av anläggningen får endast ske under någon
vuxen persons uppsikt. För att undvika skador under upp-
byggnaden skall nätenheten ej vara inkopplad till hushålls-
strömmen. Först sedan anläggningen är uppbyggd och alla
arbeten är dragna får nätenheten kopplas in i väggurtaget.
Kan efteråt förses med eldrivning 74492.
1 x 20612
2 x 20094
7 x 20188
4 x 20977

Werbung

loading

Verwandte Anleitungen für Märklin START UP 24905