Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita RT0702C Betriebsanleitung
Makita RT0702C Betriebsanleitung

Makita RT0702C Betriebsanleitung

Einhandfräse
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für RT0702C:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 75
EN
Trimmer
Frezarka
PL
Szélezőgép
HU
SK
Orezávač
CS
Jednoruční frézka
Тример
UK
Maşină de frezat unimanuală
RO
DE
Einhandfräse
RT0702C
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
12
20
29
38
47
56
66
75

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita RT0702C

 • Seite 1 Trimmer INSTRUCTION MANUAL Frezarka INSTRUKCJA OBSŁUGI Szélezőgép HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Orezávač NÁVOD NA OBSLUHU Jednoruční frézka NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Тример ЕКСПЛУАТАЦІЇ Maşină de frezat unimanuală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Einhandfräse BETRIEBSANLEITUNG RT0702C...
 • Seite 2 Fig.5 Fig.1 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Seite 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12 Fig.16...
 • Seite 4 Fig.21 Fig.17 Fig.22 Fig.18 Fig.19 Fig.23 Fig.20...
 • Seite 5 Fig.28 Fig.24 Fig.29 Fig.25 Fig.30 Fig.26 Fig.31 Fig.27...
 • Seite 6 Fig.36 Fig.32 Fig.33 Fig.37 Fig.34 Fig.38 Fig.35...
 • Seite 7 Fig.39 Fig.43 Fig.40 Fig.44 Fig.41 Fig.45 Fig.42...
 • Seite 8 Fig.50 Fig.46 Fig.51 Fig.47 Fig.52 Fig.48 Fig.53 Fig.49...
 • Seite 9 Fig.58 Fig.54 Fig.59 Fig.55 θ θ Fig.60 Fig.56 Fig.61 Fig.57...
 • Seite 10 Fig.62 Fig.66 Fig.63 Fig.67 Fig.64 Fig.68 Fig.65 Fig.69...
 • Seite 11 Fig.70 Fig.71...
 • Seite 12: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: RT0702C Collet chuck capacity 6 mm, 8 mm, or 1/4″ No load speed 10,000 - 34,000 min Overall height 210 mm Net weight 1.8 - 2.8 kg Safety class • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
 • Seite 13 Save all warnings and instruc- WARNING: DO NOT let comfort or familiarity tions for future reference. with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject The term "power tool" in the warnings refers to your product.
 • Seite 14: Operation

  Constant speed control With two wrenches Electronic speed control for obtaining constant speed. Insert the trimmer bit all the way into the collet cone and Possible to get fine finish, because the rotating speed is tighten the collet nut securely with one wrench while kept constant even under the loaded condition.
 • Seite 15 Attach the straight guide assembly with the clamp- NOTE: Moving the tool forward too fast may cause a poor ing screw. quality of cut, or damage to the trimmer bit or motor. Moving ► Fig.18: 1. Clamping screw 2. Straight guide 3. Wing the tool forward too slowly may burn and mar the cut.
 • Seite 16 When cutting, move the tool with the guide roller Close the locking lever. riding the side of the workpiece. ► Fig.34: 1. Locking lever ► Fig.25: 1. Workpiece 2. Trimmer bit 3. Guide roller Install the trimmer bit as follows. Tilt base Lay down the tool with the offset base.
 • Seite 17 Adjusting the depth of cut when Straight guide for guide holder using the plunge base (optional Optional accessory accessory) The straight guide is effectively used for straight cuts when chamfering or grooving. CAUTION: Always hold the tool firmly by both ►...
 • Seite 18: Maintenance

  CAUTION: These accessories or attachments Install the dust nozzle on the tool base using the thumb are recommended for use with your Makita tool screw. specified in this manual. The use of any other ► Fig.53: 1. Dust nozzle 2. Thumb screw 3. Base accessories or attachments might present a risk of injury to persons.
 • Seite 19 V-grooving bit Ball bearing flush trimming bit ► Fig.60 ► Fig.66 θ 1/4″ 90° 1/4″ Unit:mm Unit:mm Drill point flush trimming bit ► Fig.61 Ball bearing corner rounding bit ► Fig.67 1/4″ 1/4″ Unit:mm Unit:mm Drill point double flush trimming bit ►...
 • Seite 20: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: RT0702C Średnica uchwytu z tuleją zaciskową 6 mm, 8 mm lub 1/4″ Prędkość bez obciążenia 10 000–34 000 min Wysokość całkowita 210 mm Masa netto 1,8–2,8 kg Klasa bezpieczeństwa • W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym niniejsze dane mogą...
 • Seite 21: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  12. Przed rozpoczęciem obróbki danego elementu OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE pozwolić, aby urządzenie popracowało przez chwilę bez obciążenia. Zwracać uwagę na ewen- BEZPIECZEŃSTWA tualne drgania lub bicie osiowe, które mogą wska- zywać na nieprawidłowe zamocowanie frezu. 13. Zwracać uwagę na właściwy kierunek obrotów Ogólne zasady bezpiecznej frezu oraz posuwu.
 • Seite 22 Działanie przełącznika PRZESTROGA: Jeżeli narzędzie będzie uży- wane nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu przy małych prędkościach, wówczas dojdzie do PRZESTROGA: Przed podłączeniem narzędzia przeciążenia silnika i awarii samego narzędzia. do zasilania należy zawsze sprawdzić, czy jest ono wyłączone. PRZESTROGA: Pokrętło regulacji prędkości można obrócić...
 • Seite 23 Za pomocą jednego klucza WSKAZÓWKA: Zbyt szybkie przesuwanie narzędzia do przodu może skutkować powstaniem krawędzi o Wsunąć frez do oporu w stożek zaciskowy i dobrze słabej jakości wykończenia lub uszkodzić frez bądź dokręcić nakrętkę zaciskową przy użyciu klucza, jedno- silnik. Zbyt wolne przesuwanie narzędzia do przodu cześnie dociskając blokadę...
 • Seite 24 Do otworu środkowego wbić gwóźdź o średnicy Prowadnica prosta mniejszej niż 6 mm, aby zablokować prowadnicę prostą. Akcesoria opcjonalne Obracać narzędzie wokół gwoździa w prawą Prowadnica prosta jest bardzo przydatna podczas stronę. ukosowania lub frezowania rowków w celu uzyskania Prowadnica krawędziowa prostych krawędzi.
 • Seite 25 Zamocować płytkę podstawy dystansowej Podstawa dystansowa za pomocą czterech śrub, a element montażowy uchwytu zamocować na płytce podstawy dystansowej Akcesoria opcjonalne za pomocą dwóch śrub. Przykręcić uchwyt prętowy Podstawa dystansowa jest przeznaczona do przycinania (akcesorium opcjonalne) do elementu montażowego krawędzi arkuszy z okleiny lub podobnych materiałów. uchwytu.
 • Seite 26 Naciskając przycisk szybkiego posuwu, podnieść pręt Umieścić uchwyt prowadnicy w otworach w pod- ogranicznika, aż do uzyskania żądanej głębokości frezowa- stawie mocującej i dokręcić śruby skrzydełkowe. nia. Dokładne ustawienie głębokości można uzyskać poprzez W celu ustawienia odległości pomiędzy frezem a obracanie pierścienia regulacyjnego (1 mm na obrót).
 • Seite 27: Akcesoria Opcjonalne

  Frezy cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- Frez prosty nych Makita. ► Rys.58 Wymiana szczotek węglowych ►...
 • Seite 28 Frez „V” do wpustów Frez do krawędzi z łożyskiem kulkowym ► Rys.60 ► Rys.66 θ 1/4″ 90° 1/4″ Jednostka: mm Jednostka: mm Frez do krawędzi z ostrzem wiertła ► Rys.61 Frez do zaokrągleń z łożyskiem kulkowym ► Rys.67 1/4″ 1/4″ Jednostka: mm Jednostka: mm Frez do krawędzi z podwójnym ostrzem i ostrzem...
 • Seite 29: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: RT0702C Bilincses tokmány befogadóképessége 6 mm, 8 mm, vagy 1/4″ Üresjárati fordulatszám 10 000 - 34 000 min Teljes magasság 210 mm Nettó tömeg 1,8 - 2,8 kg Biztonsági osztály • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
 • Seite 30: Biztonsági Figyelmeztetés

  13. Figyeljen oda a szélező vágószerszám forgási BIZTONSÁGI irányára és az előrehaladási irányra. FIGYELMEZTETÉS 14. Ne hagyja a működő szerszámot felügye- let nélkül. Csak kézben tartva használja a szerszámot. A szerszámgépekre vonatkozó 15. A szélező vágószerszám munkadarabból való eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a szer- általános biztonsági számot és várja meg, amíg a szélező...
 • Seite 31 A sebesség a fordulatszám-szabályozó tárcsa elforga- A kapcsoló használata tásával állítható az 1 és 6 közötti fokozatok között. ► Ábra4: 1. Fordulatszám-szabályozó tárcsa VIGYÁZAT: Az áramforráshoz csatlakoztatása Ha a fordulatszám-szabályozó tárcsát a 6-os szám előtt mindig ellenőrizze, hogy a szerszám ki van irányába forgatja, a sebesség növekszik.
 • Seite 32 A befogópatronkúp cseréje MEGJEGYZÉS: A szerszám túl gyors előretolása a vágás rossz minőségét, vagy a motor, illetve a szé- lező vágószerszám sérülését okozhatja. A szerszám VIGYÁZAT: A használni kívánt szélező vágó- túl lassú előretolásakor megégetheti és felkarcolhatja szerszámhoz a megfelelő méretű befogópatron- a vágást.
 • Seite 33 Egyenesvezető Szélezővezető Opcionális kiegészítők Opcionális kiegészítők Az egyenesvezető hathatós segítség az egyenes Szélezés, ívelt vágások könnyedén végezhetők bútor- vágáshoz hornyoláskor és éllemunkáláskor. lapokon és hasonló munkadarabokon a szélezőveze- ► Ábra16 tővel. A vezetőgörgő végigmegy az ív mentén, ezzel biztosítva a jó minőségű vágást. Csatlakoztassa a vezetőlemezt az egyenesveze- ►...
 • Seite 34 Szerelje fel a távtartó talplemezt négy csavarral, Távtartó alaplemez és a markolatszerelvényt két csavarral a távtartó talple- mezre. Csavarozzon egy markolatrudat (opcionális tar- Opcionális kiegészítők tozék) a markolatszerelvényre. Egy másik felhasználási A távtartó alaplemez laminált lemez vagy hasonló anya- mód szerint a merülő talplemezről (opcionális tartozék) gok szélének levágására szolgál.
 • Seite 35 Az előre meghatározott vágási mélység beállít- Egyenesvezető ható a rögzítőkar meglazításával és a szerszám házá- nak leengedésével addig, hogy az ütközőrúd érintse az Opcionális kiegészítők ütközőtömb beállítócsavarját. Az egyenesvezető hathatós segítség az egyenes Helyezze a alaplemezt a vágni kívánt munkada- vágáshoz hornyoláskor és éllemunkáláskor.
 • Seite 36 ► Ábra53: 1. Porkifúvó 2. Szárnyas csavar használja. 3. Alaplemez Ha bármilyen segítségre vagy további információkra Merülő alaplemezhez van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Opcionális kiegészítők • Egyenes és horonykiképző vágószerszámok Szerelje fel a porkifúvót a szárnyascsavarral a •...
 • Seite 37 V-hornyoló szerszám Golyóscsapágyas szintszélező szerszám ► Ábra60 ► Ábra66 θ 1/4″ 90° 1/4″ Mértékegység: mm Mértékegység: mm Fúróhegyes szintszélező vágószerszám ► Ábra61 Golyóscsapágyas sarokkerekítő szerszám ► Ábra67 1/4″ 1/4″ Mértékegység: mm Mértékegység: mm Fúróhegyes kettős szintszélező vágószerszám ► Ábra62 Golyóscsapágyas éllemunkáló szerszám ►...
 • Seite 38: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: RT0702C Kapacita skľučovadla puzdra 6 mm, 8 mm alebo 1/4″ Voľnobežné otáčky 10 000 – 34 000 min Celková výška 210 mm Čistá hmotnosť 1,8 – 2,8 kg Trieda bezpečnosti • Vzhľadom na neustály výskum a vývoj podliehajú technické údaje uvedené v tomto dokumente zmenám bez upozornenia.
 • Seite 39: Bezpečnostné Varovania

  14. Nenechávajte nástroj v prevádzke bez dozoru. BEZPEČNOSTNÉ Pracujte ním, len keď ho držíte v rukách. VAROVANIA 15. Skôr než vyberiete nástroj z obrobku, vždy vypnite nástroj a počkajte, kým sa orezávací bit úplne nezastaví. Všeobecné bezpečnostné predpisy 16. Nedotýkajte sa orezávacieho bitu hneď po úkone;...
 • Seite 40 Elektronické funkcie Číslo 10 000 Nástroj je kvôli jednoduchšej obsluhe vybavený elektro- 12 000 nickými funkciami. 17 000 Kontrolka 22 000 ► Obr.3: 1. Kontrolka 27 000 Pri zapojení napájania nástroja sa rozsvieti zelená kon- 34 000 trolka. Ak sa kontrolka nerozsvieti, porucha môže byť v napájacom kábli alebo v regulátore.
 • Seite 41 Vodidlo vzorkovnice PREVÁDZKA Voliteľné príslušenstvo POZOR: Nástroj držte vždy pevne jednou Vodidlo vzorkovnice obsahuje otvor, cez ktorý prechá- rukou za kryt. Nedotýkajte sa kovovej časti. dza orezávací bit, čím umožňuje použitie orezávača so vzorkovnicovými modelmi. Pre základňu ► Obr.13 Uvoľnite skrutky a odstráňte kryt základne. VAROVANIE: Vždy pred použitím tohto ►...
 • Seite 42 Práca do kruhu Sklopná základňa Prácu do kruhu môžete vykonávať, ak namon- Voliteľné príslušenstvo tujte priame vodidlo a vodiacu dosku, ako vidno na Sklopná základňa sa používa na orezávanie hrán lami- obrázkoch. nátových dosiek a podobných materiálov. Min. a max. polomer vyrezávaných kruhov (vzdialenosť Sklopná...
 • Seite 43 Nastavenie hĺbky rezu pri použití Nasledujúcim spôsobom nainštalujte orezávací bit. Položte nástroj s rohovou základňou. Zasuňte zapichovacej základne (voliteľné šesťhranný imbusový kľúč do otvoru v rohovej základni. príslušenstvo) Šesťhranný imbusový kľúč držte v polohe podľa obrázka a zasuňte orezávací bit do kužeľa puzdra na POZOR: Pri práci vždy držte nástroj pevne za hriadeli rohovej základne z opačnej strany a maticu...
 • Seite 44 ► Obr.49 Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, Vodidlo vzorkovnice údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné diely značky Makita. Voliteľné príslušenstvo Výmena uhlíkov Vodidlo vzorkovnice obsahuje otvor, cez ktorý prechá- dza orezávací...
 • Seite 45: Voliteľné Príslušenstvo

  Bit na vytváranie U-drážok VOLITEĽNÉ ► Obr.59 PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v 1/4″ tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- Jednotka:mm stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- Bit na vytváranie V-drážok nia osôb.
 • Seite 46 Obrubovací bit na rohové lišty Bit na rímsky lomený oblúk s guľôčkovým ložiskom ► Obr.65 ► Obr.71 Jednotka:mm Jednotka:mm Zarovnávací bit s guľôčkovým ložiskom ► Obr.66 1/4″ Jednotka:mm Bit na zaobľovanie rohov s guľôčkovým ložiskom ► Obr.67 1/4″ Jednotka:mm Bit na zošikmenie s guľôčkovým ložiskom ►...
 • Seite 47 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: RT0702C Rozměr kleštinového sklíčidla 6 mm, 8 mm nebo 1/4″ Rychlost bez zatížení 10 000 – 34 000 min Celková výška 210 mm Hmotnost netto 1,8 – 2,8 kg Třída bezpečnosti • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji podléhají zde uvedené specifikace změnám bez upozornění.
 • Seite 48: Bezpečnostní Výstrahy

  15. Před vytažením nářadí z obrobku vždy nářadí BEZPEČNOSTNÍ vypněte a počkejte, dokud se ořezávací nástroj úplně nezastaví. VÝSTRAHY 16. Bezprostředně po ukončení práce se nedo- týkejte ořezávacího nástroje, protože může dosahovat velmi vysokých teplot a popálit Obecná bezpečnostní upozornění pokožku.
 • Seite 49 Elektronické funkce Číslo 10 000 Nářadí je vybaveno elektronickými funkcemi usnadňují- 12 000 cími provozování. 17 000 Kontrolka 22 000 ► Obr.3: 1. Kontrolka 27 000 Kontrolka se rozsvítí zeleně při připojení nářadí k 34 000 elektrické síti. Pokud se kontrolka nerozsvítí, může být vadný...
 • Seite 50: Práce S Nářadím

  Vodicí šablona PRÁCE S NÁŘADÍM Volitelné příslušenství UPOZORNĚNÍ: Zařízení vždy pevně držte s Vodicí šablona představuje pouzdro, kterým prochází ořezávací jednou rukou na krytu. Nedotýkejte se kovové nástroj. Umožňuje použití nástroje v kombinaci se šablonami. části. ► Obr.13 Pro základnu Povolte šrouby a demontujte chránič...
 • Seite 51 Používání chrániče naklápěcí Pro řezané kruhy poloměru od 70 mm do 121 mm ► Obr.20: 1. Křídlová matice 2. Vodicí lišta 3. Přímé základny se základnou vodítko 4. Středový otvor 5. Šroub Chránič naklápěcí základny (hranatý) sejmutý z naklá- Pro řezané kruhy poloměru od 121 mm do 221 mm pěcí...
 • Seite 52 Používání základny s deskou Nářadí položte na rovný povrch. Povolte zajišťo- vací páčku a spouštějte tělo nářadí, dokud se ořezávací přesazené základny a úchytem držadla nástroj nedotkne rovného povrchu. Dotažením zajišťo- vací páčky zajistěte tělo nářadí. Přesazenou základnu lze k zajištění větší stability také...
 • Seite 53 údržba či naci se šablonami. seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními ► Obr.50 servisními středisky společnosti Makita s využitím Povolte šrouby na základně nářadí, vložte vodicí náhradních dílů Makita. šablonu a poté šrouby opět dotáhněte.
 • Seite 54: Volitelné Příslušenství

  Drážkovací nástroj „U“ VOLITELNÉ ► Obr.59 PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané 1/4" v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného Jednotka: mm příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí Drážkovací nástroj „V“ zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro ►...
 • Seite 55 Obrubovací nástroj na lišty Profilovací nástroj Roman Ogee s kuličkovým ► Obr.65 ložiskem ► Obr.71 Jednotka: mm Jednotka: mm Lemovací nástroj s kuličkovým ložiskem ► Obr.66 1/4" Jednotka: mm Nástroj na zaoblování rohů s kuličkovým ložiskem ► Obr.67 1/4" Jednotka: mm Úkosovací...
 • Seite 56: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: RT0702C Макс. діаметр цангового патрона 6 мм, 8 мм або 1/4″ Швидкість у режимі холостого ходу 10 000–34 000 хв Загальна висота 210 мм Маса нетто 1,8–2,8 кг Клас безпеки • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні...
 • Seite 57 Тримайте інструмент міцно. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 10. Не наближайте руки до деталей, що ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ обертаються. Не допускайте контакту наконечника три- БЕЗПЕКИ мера з робочою деталлю до увімкнення інструмента. 12. Перед початком різання деталі запустіть Загальні застереження щодо інструмент та дайте йому попрацювати деякий...
 • Seite 58: Опис Роботи

  Функція плавного запуску ОПИС РОБОТИ Функція плавного запуску мінімізує ривок під час запуску й забезпечує плавний запуск інструмента. ОБЕРЕЖНО: Перед тим як регулювати Контроль постійної частоти або перевіряти функціональність інструмента, обов’язково переконайтеся, що інструмент обертання вимкнено й від’єднано від електромережі. Пристрій...
 • Seite 59 ЗБОРКА РОБОТА ОБЕРЕЖНО: ОБЕРЕЖНО: Перед виконанням будь-яких Обов’язково міцно тримайте робіт з інструментом обов’язково вимкніть інструмент однією рукою за корпус. Не торкай- його та відключіть від електромережі. теся металевих деталей. Установлення або зняття Для основи наконечника тримера ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед використанням інструмента...
 • Seite 60 Під час різання рухайте інструмент таким Полімерна підставка чином, щоб пряма напрямна перебувала врівень із поверхнею деталі. Додаткове приладдя Якщо відстань між боковою поверхнею деталі й Полімерну підставку можна використовувати як положенням різання завелика для прямої напрям- допоміжне приладдя (див. рисунок). ної...
 • Seite 61 Під час різання рухайте інструмент так, щоб Установіть основу зі зсувом на інструмент. ролик напрямної йшов по боку робочої деталі. ► Рис.32 ► Рис.25: 1. Робоча деталь 2. Наконечник тримера За допомогою викрутки надіньте ремінь на шків 3. Напрямний ролик і...
 • Seite 62 Увімкніть інструмент і зачекайте, доки наконеч- Використання інструмента з ник тримера не досягне повної частоти обертання. основою заглиблення Опустіть корпус інструмента й рухайте інстру- мент уперед по поверхні деталі, притискаючи основу Додаткове приладдя до деталі та плавно просуваючи, доки різання не буде...
 • Seite 63: Технічне Обслуговування

  дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування із напрямною шаблона вздовж бокової поверхні або регулювання повинні виконуватись уповноваже- шаблона. ними або заводськими сервісними центрами Makita ► Рис.52: 1. Наконечник тримера 2. Основа із використанням запчастин виробництва компанії 3. Протектор основи 4. Шаблон...
 • Seite 64: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ► Рис.59 ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій 1/4 дюйма інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- Одиниці вимірювання: мм нання може становити небезпеку травмування.
 • Seite 65 Наконечник для скруглення країв із викружкою Наконечник S-подібної форми з кульковим ► Рис.65 підшипником ► Рис.71 Одиниці вимірювання: мм Одиниці вимірювання: мм Наконечник для обрізання країв із кульковим підшипником ► Рис.66 1/4 дюйма Одиниці вимірювання: мм Наконечник для закруглення кутів із кульковим підшипником...
 • Seite 66 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: RT0702C Capacitatea mandrinei cu con elastic 6 mm, 8 mm sau 1/4″ Turaţie în gol 10.000 - 34.000 min Înălțime totală 210 mm Greutate netă 1,8 - 2,8 kg Clasa de siguranţă • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, specificaţiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
 • Seite 67: Descrierea Funcţiilor

  13. Aveţi grijă la sensul de rotaţie al sculei de AVERTIZĂRI DE frezat şi direcţia de avans. SIGURANŢĂ 14. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina numai când o ţineţi cu mâinile. 15. Opriţi întotdeauna maşina şi aşteptaţi ca Avertismente generale de siguranţă maşina de frezat să...
 • Seite 68 Viteza mașinii poate fi schimbată prin rotirea discului Acţionarea întrerupătorului rotativ pentru reglarea vitezei la un anumit număr între 1 și 6. ATENŢIE: ► Fig.4: 1. Disc rotativ pentru reglarea vitezei Înainte de a conecta maşina, asigu- raţi-vă întotdeauna că maşina este oprită. Vitezele mai mari se obțin prin rotirea discului rotativ în direcția numărului 6.
 • Seite 69 Schimbarea conului elastic de NOTĂ: Un avans prea rapid al sculei poate avea ca efect o calitate slabă a frezării, sau avarierea sculei strângere de frezat sau a motorului. Un avans prea lent al sculei poate avea ca efect arderea şi deteriorarea profilului. ATENŢIE: Viteza de avans adecvată...
 • Seite 70 Ghidaj drept Ghidaj pentru decupare Accesoriu opţional Accesoriu opţional Ghidajul drept se folosește efectiv pentru tăieri drepte la Decuparea, tăierea curbelor în furnirurile pentru mobi- șanfrenare sau nutuire. lier şi alte asemenea pot fi executate simplu cu ghidajul ► Fig.16 pentru decupare.
 • Seite 71 Montați placa de talpă cotită cu patru șuruburi și Talpă cotită dispozitivul de atașare mâner cu două șuruburi pe placa de talpă cotită. Montați un mâner tip lamă (accesoriu Accesoriu opţional opțional) pe dispozitivul de atașare mâner. Într-un alt Talpa cotită este utilizată pentru decuparea muchiei mod de utilizare, mânerul tip buton care este scos de pe suprafețelor laminate sau a materialelor similare.
 • Seite 72 Prin rotirea piuliței de fixare a tijei filetate opritoare Ghidaj drept în sens orar, puteți strânge ferm tija filetată opritoare. Adâncimea de tăiere predeterminată poate fi Accesoriu opţional obținută prin slăbirea pârghiei de blocare și coborârea Ghidajul drept se folosește efectiv pentru tăieri drepte la corpului mașinii până...
 • Seite 73: Accesorii Opţionale

  ► Fig.58 Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de 1/4" schimb Makita. Înlocuirea periilor de cărbune 1/4"...
 • Seite 74 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu cu Teşitor cu rulment canal dublu ► Fig.68 ► Fig.62 θ 45° 1/4" 60° 1/4" Unitate: mm Unitate: mm Freză de fălţuit cu rulment Freză de rotunjit muchii ► Fig.69 ► Fig.63 1/4"...
 • Seite 75: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: RT0702C Spannzangenfutterkapazität 6 mm, 8 mm oder 1/4″ Leerlaufdrehzahl 10.000 - 34.000 min Gesamthöhe 210 mm Nettogewicht 1,8 - 2,8 kg Sicherheitsklasse • Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 • Seite 76: Sicherheitswarnungen

  12. Lassen Sie das Werkzeug vor der eigentli- SICHERHEITSWARNUNGEN chen Bearbeitung eines Werkstücks eine Weile laufen. Achten Sie auf Vibrationen oder Taumelbewegungen, die auf einen falsch mon- Allgemeine Sicherheitswarnungen tierten Einsatz hindeuten können. für Elektrowerkzeuge 13. Achten Sie sorgfältig auf die Drehrichtung und die Vorschubrichtung des Fräsereinsatzes.
 • Seite 77 Soft-Start-Funktion FUNKTIONSBESCHREIBUNG Die Soft-Start-Funktion reduziert Anlaufstöße auf ein Minimum und bewirkt ruckfreies Anlaufen des VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor Werkzeugs. jeder Einstellung oder Funktionsprüfung des Konstantdrehzahlregelung Werkzeugs stets, dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Elektronische Drehzahlregelung zur Aufrechterhaltung einer konstanten Drehzahl.
 • Seite 78: Montage

  MONTAGE BETRIEB VORSICHT: VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Halten Sie das Werkzeug stets Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, mit einer Hand am Gehäuse fest. Berühren Sie dass es ausgeschaltet und vom Stromnetz nicht den Metallteil. getrennt ist. Für die Grundplatte Montage und Demontage des Fräsereinsatzes WARNUNG:...
 • Seite 79 Lösen Sie die Flügelmutter an der Grundplatte (Kunststoff) Geradführungsbaugruppe, und stellen Sie den Abstand zwischen Fräsereinsatz und Geradführung ein. Ziehen Sonderzubehör Sie die Flügelmutter im gewünschten Abstand fest. Sie können die Grundplatte (Kunststoff) als Schieben Sie das Werkzeug beim Fräsen so vor, Sonderzubehör verwenden, wie in der Abbildung dass die Geradführung an der Seite des Werkstücks gezeigt.
 • Seite 80 Lösen Sie die Klemmschraube (B), und stellen Montieren Sie die Riemenscheibe am Werkzeug, Sie den Abstand zwischen dem Fräsereinsatz und der indem Sie die Spindelarretierung drücken und die Fräsenführung durch Drehen der Einstellschraube Riemenscheibe mit einem Schraubenschlüssel ein (1 mm pro Umdrehung). Ziehen Sie die anziehen.
 • Seite 81 Mit Stangengriff Nun können Sie Ihre vorgegebene Frästiefe ► Abb.38: 1. Stangengriff 2. Griffaufsatz erreichen, indem Sie den Spannhebel lösen und dann 3. Offset-Grundplatte den Fräskorb absenken, bis die Anschlagstange an der Einstellschraube des Anschlagblocks anliegt. Mit Knaufgriff Setzen Sie die Grundplatte auf das zu bearbei- ►...
 • Seite 82: Wartung

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses dann die Schrauben an. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und ► Abb.51: 1. Schraube 2. Grundplatte andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- 3. Schablonenführung Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Befestigen Sie die Schablone am Werkstück.
 • Seite 83 θ VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder 1/4″ 90° Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug Einheit: mm empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr Bohrspitzen-Bündigfräser darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder ► Abb.61 Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Seite 84 ► Abb.71 Kugellager-Fasenfräser ► Abb.68 θ 45° 1/4″ Einheit: mm 60° Einheit: mm Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885908-970 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com...

Inhaltsverzeichnis