Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad Universales Tablet-Stativ Bedienungsanleitung Seite 4

Werbung

Universele tabletstandaard
Bestelnr. 1339873
Bedoeld gebruik
Dit product is bestemd als bevestiging voor een tabletcomputer. De hoogte is op elk moment regelbaar. De
maximale belasting is 2 kg.
In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.
Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden
beschadigd. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en gooi hem niet weg. Het product mag alleen samen
met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.
Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en
productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Leveringsomvang
• Beugel met stang
• Standaard
• 2 x Sleutels
• Schroef
• Onderlegring
Veiligheidsinstructies
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies.
Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze
gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld
voor de daardoor ontstane schade aan apparatuur of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt
in dergelijke gevallen de garantie.
• Zorg dat het product niet kan kantelen.
• Verplaats het product niet wanneer een tablet in de beugel is geïnstalleerd.
• Gebruik het plastic kussen voor zeer dunne tablets.
• Het apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
• Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor
spelende kinderen.
• Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge
luchtvochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
• Zet het product niet onder mechanische druk.
• Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg
ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden
gegarandeerd wanneer het product:
- zichtbaar is beschadigd,
- niet langer op juiste wijze werkt,
- tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden, of
- onderhevig is geweest aan ernstige vervoergerelateerde druk.
• Behandel het apparaat met zorg. Schokken, botsingen of zelfs een val van een beperkte
hoogte kan het product beschadigen.
• Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht
die met het product zijn verbonden.
• Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten
van het apparaat.
• Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of
in een daartoe bevoegde winkel.
• Als u nog vragen hebt die niet door deze gebruiksaanwijzingen zijn beantwoord, neem dan
contact op met onze technische dienst of ander technisch personeel.
Reiniging
• Gebruik om de product schoon te maken een zacht, antistatisch en pluisvrij doekje.
• Gebruik geen schuurmiddelen of chemische schoonmaakmiddelen.
Verwijdering
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Technische gegevens
Geschikt voor .................................... 23 – 28 cm (9 – 11") tabletcomputer
Laadvermogen .................................. max. 2 kg
Hoogte .............................................. 66,5 – 108 cm
Afmeting van standaard (Ø x H) ....... 250 x 29,5 mm
Gewicht ............................................. 4,5 kg
Versie 06/15
• Zeskantige inbussleutel
• Plastic kussen
• Instructies van de fabrikant in het Engels
• Gebruiksaanwijzing
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
(www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.
V1_0615_02-ETS-Mkd

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

1339873