Herunterladen Diese Seite drucken
Sharp QT-CD180H Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für QT-CD180H:

Werbung

PORTABLES CD-STEREO-SYSTEM
RADIOCASSETTE LASER
SISTEMA CD ESTÉREO PORTÁTIL
PORTABELT CD STEREO SYSTEM
SISTEMA CD STEREO PORTATILE
DRAAGBAAR STEREOSYSTEEM MET CD-SPELER
PORTABLE CD STEREO SYSTEM
MODELL
MODELLO
MODÈLE MODEL
MODELO MODEL
MODELL
QT-CD180H
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE MANEJO
BRUKSANVISNING
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKSAANWIJZING
OPERATION MANUAL
Vielen Dank für den Kauf dieses SHARP-Produktes.
Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP.
Muchas gracias por haber adquirido este producto SHARP.
Tack för valet av denna produkt från SHARP.
Grazie per aver acquistato questo prodotto SHARP.
Hartelijk bedankt voor de aanschaf van dit SHARP produkt.
Thank you for purchasing this SHARP product.
DEUTSCH
······ Siehe Seiten i bis v und D-1 bis D-7.
FRANÇAIS
······ Se reporter aux pages i à v et F-1 à F-7.
ESPAÑOL
······ Consulte las páginas i al v y S-1 al S-7.
SVENSKA
······ Hänvisa till sidorna i till v och V-1 till V-7.
ITALIANO
······ Leggere le pagine i a v e I-1 a I-7.
NEDERLANDS
······ Raadpleeg de bladzijden i t/m v en N-1 t/m N-7.
ENGLISH
······ Please refer to pages i to v and E-1 to E-7.

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp QT-CD180H

 • Seite 1 Vielen Dank für den Kauf dieses SHARP-Produktes. Nous vous remercions d’avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Muchas gracias por haber adquirido este producto SHARP. Tack för valet av denna produkt från SHARP. PORTABLES CD-STEREO-SYSTEM Grazie per aver acquistato questo prodotto SHARP.
 • Seite 2 Sírvase consultar las leyes Dichiarazione di conformità aplicables en su país. La società SHARP ELECTRONICS EUROPE GmbH dichiara che il prodotto SHARP SISTEMA CD STEREO PORTATILE QT-CD180H è costruito in conformità alle prescrizioni del D.M.n˚548 del 28/8/95, Audiovisuellt material kan innehålla upphovsrättsarbete som inte skall...
 • Seite 3 Bei Einstellung des FUNCTION-Schalters auf STAND-BY ist die Quando l’interruttore FUNCTION si trova in posizione STAND-BY, Netzspannung immer noch im Gerät vorhanden. all’interno dell’apparecchio c’è ancora la corrente. Warnung: Avvertenza: In diesem Gerät sind keine vom Benutzer wartbaren Teile vorhanden. L’apparecchio non contiene parti riparabili dall’utente.
 • Seite 4 Vorsicht: Das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aussetzen. Ansonsten besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages. Es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät abgestellt werden. Attention: Pour éviter un incendie ou une secousse électrique, mettre l’appareil à l’abri d’eau (éclaboussure, goutte).
 • Seite 5 CAUTION VORSICHT Use of controls, adjustments or performance of procedures other than Verwendung von Regelungen oder Einstellungen bzw. Durchführung von those specified herein may result in hazardous radiation exposure. anderen Verfahren als die hierin angegebenen kann zum Aussetzen gefährlicher Strahlung führen. As the laser beam used in this compact disc player is harmful to the Da der in diesem Compact Disc Player verwendete Laserstrahl für die eyes, do not attempt to disassemble the cabinet.
 • Seite 6 Eigenschaften der Laserdiode Material: GaAIAs Wellenlänge: 780 nm Emissionsdauer: kontinuierlich Laser-Ausgang: max. 0,6 mW CAUTION-INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS. VARNING-OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL AR OPPNAD. STIRRA Caractéristiques de la diode laser EJ IN I STRALEN OCH BETRAKTA EJ STRALEN MED OPTISKA INSTRUMENT.
 • Seite 7 än angiven är farligt och 04. CD fack Framåt knapp kan orsaka brand eller annan olycka medförande skador. SHARP 05. (TAPE) Pausknapp 14. Kassettfack kan inte påtaga sig något ansvar för skada som orsakats genom 06.
 • Seite 8 Användning med batterier Tillbehör Anmärkningar: Nätsladden finns i batterifacket. Endast tillbehör på bilden ingår. Nätsladd x 1 Användning med nätström Koppla från nätsladden och ta bort batteriluckan. Sätt i 6 batterier av typ “D” (UM/SUM-1, R20, HP-2 eller liknande) Växelström i batterifacket.
 • Seite 9 Lyssning till CD Sätt FUNCTION brytaren till CD. Öppna CD facket. Lägg CD-skivan över mittaxeln med etikettsidan upp. En 8 cm skiva kan också spelas utan adapter. Stäng CD facket. Tryck PLAY/PAUSE 0 6 0 6 för att börja avspelning från spår 1. Vrid VOLUME kontrollen för öka eller minska nivån.
 • Seite 10 Lyssning till radion Lyssning till CD (Fortsättning) För snabbspolning framåt med ljud (Cue): Under avspelning, håll nere CUE/UP 4 knappen. För snabbt omslag med ljud (Review): Under avspelning, håll nere REVIEW/DOWN 5 knappen. Anmärkningar: När slutet på skivan nås under sökning framåt visas “En” i skärmen och CD spelning avbryts.
 • Seite 11 Lyssning till kassettband Kassettband Använd normal- eller tystgående band vid avspelning för bästa ljud. (Metall- eller CrO band rekommenderas inte.) Använd endast normalband vid inspelning. Använd inte kassetter av typen C-120 eller av dålig kvalitet eftersom funktionsfel kan inträffa. Sträck bandet med en penna innan kassetten sätts i. Kassetter har avtagbara flikar som på...
 • Seite 12 Gör gärna en eller fler provinspelningar före viktigare inspelnings- tillfällen. Sätt FUNCTION brytaren till CD. SHARP är inte ansvarig för skada eller förlust orsakad av enhetens Lägg in skivan som ska spelas in. felfunktion. ALC-kretsen (Automatic Record Level Control) reglerar automatiskt Lägg in blank kassett i kassettfacket med spelsidan mot dig.
 • Seite 13: Underhåll

  Underhåll Tekniska data SHARP förbehåller sig rätten till ändringar i utförande och tekniska data Rengöring av linsen och banddriftsdelarna för förbätringar utan föregående meddelande. Rör inte pickupen. Om fingeravtryck eller damm samlas på pickupen, rengör den försiktigt med en torr bomullstuss.
 • Seite 14 Downloaded from: http://www.usersmanualguide.com/...
 • Seite 15 This file has been downloaded from: www.UsersManualGuide.com User Manual and User Guide for many equipments like mobile phones, photo cameras, monther board, monitors, software, tv, dvd, and othes.. Manual users, user manuals, user guide manual, owners manual, instruction manual, manual owner, manual owner's, manual guide, manual operation, operating manual, user's manual, operating instructions, manual operators, manual operator, manual product, documentation manual, user maintenance, brochure, user reference, pdf manual Downloaded from:...