Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 7000 Serie:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 23

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Philips 7000 Serie

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  English 4 Dansk 15 DEutsch 25 Ελληνικα 37 suomi 49 norsk 59 svEnska 70...
 • Seite 2 English important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 • Seite 3: Electromagnetic Fields (Emf)

  Electromagnetic fields (EMF) This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Seite 4: English

  English Charge indications charging When you start charging the empty shaver, the charging light goes on. Battery running low When the battery is running low, the battery-low light goes on. When you switch off the shaver, this light flashes a few times. Cordless shaving time After charging, the shaver has a cordless shaving time of up to 30 minutes.
 • Seite 5 Shaving on a dry face gives the best results. Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system. Press the on/off button once to switch off the shaver.
 • Seite 6: Cleaning And Maintenance

  English Cleaning and maintenance Regular cleaning guarantees better shaving performance. Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt. Note: Water may leak from the socket at the bottom of the appliance when you rinse it.
 • Seite 7 English Open the shaving unit again and leave it open to let the appliance dry completely. You can also clean the hair chamber without water by using the brush supplied. Every six months: shaving heads Open the shaving unit, turn the lock anticlockwise (1) and remove the retaining frame (2).
 • Seite 8 Replace the shaving heads every two years for optimal shaving results. Replace damaged or worn shaving heads with HQ8 Philips shaving heads only. Note: Do not mix up the cutters and the guards to guarantee optimal shaving performance. Switch off the shaver.
 • Seite 9: Accessories

  Accessories The following accessories are available: HQ8500/HQ8000 powerplug. HQ8 Philips Shaving Heads. HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray. HQ8010 car cord. Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling.
 • Seite 10 Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.
 • Seite 11: Guarantee & Service

  Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Seite 12 English Clean the cutters and guards with the brush supplied. See chapter ‘Cleaning and maintenance’, section ‘Every six months: shaving heads’. Cause 3: the shaving heads are damaged or worn. Replace the shaving heads. See chapter ‘Replacement’. The shaver does not work when the on/off button is pressed.
 • Seite 13 Dansk vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 • Seite 14: Elektromagnetiske Felter (Emf)

  12 timer i træk. genoplad kun shaveren, når indikatoren for lav batterikapacitet lyser. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding, er apparatet sikkert at anvende, ifølge den videnskabelige viden, der er...
 • Seite 15: Sådan Bruges Apparatet

  Dansk Opladningsindikatorer Opladning Når opladning af shaveren påbegyndes, lyser opladeindikatoren. Lav batterikapacitet Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, tænder indikatoren for lav batterikapacitet. Når du slukker for shaveren, blinker den et par gange. Ledningsfri brugstid En fuld opladning giver op til 30 minutters ledningsfri brugstid.
 • Seite 16 Resultatet bliver bedst, hvis huden er tør. Vær opmærksom på, at der kan gå 2-3 uger, før din hud helt har vænnet sig til Philips’ barberingssystem. Tryk en gang på on/off-knappen for at slukke for shaveren.
 • Seite 17: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Dansk Rengøring og vedligeholdelse Regelmæssig rengøring sikrer det bedste barberingsresultat. Vær forsigtig med varmt vand. Kontrollér altid, at vandet ikke er for varmt, så du ikke skolder dine hænder. Bemærk: Der kan dryppe lidt vand ud gennem stikket i bunden af shaveren, når du skyller den. Dette er helt normalt og ganske ufarligt.
 • Seite 18 Dansk Skægkammeret kan også renses uden brug af vand ved hjælp af den medfølgende børste. Hver 6. måned: Skærene Åbn skærhovedet, drej låsen venstre om (1) og tag samlerammen af (2). Rengør knive og lamelkapper med den medfølgende børste. Rens kun ét skær ad gangen, da knive og lamelkapper er slebet parvis.
 • Seite 19 2. år. Beskadigede eller slidte skær må kun udskiftes med HQ8 Philips skær. Bemærk: For at bevare et optimalt barberingsresultat, skal du passe på ikke at komme til at blande de enkelte sæt af knive og lamelkapper.
 • Seite 20 Kan du ikke få batteriet ud, kan du aflevere apparatet til Philips, som vil sørge for at tage batteriet ud og bortskaffe det på en miljømæssig forsvarlig måde. Tag kun batteriet ud, hvis det er helt afladet.
 • Seite 21: Reklamationsret Og Service

  Der må aldrig tilsluttes strøm til shaveren igen, efter batteriet er fjernet. Reklamationsret og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “World-Wide Guarantee”-folder). Hvis...
 • Seite 22: Fejlfinding

  Dansk venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Gældende forbehold i reklamationsretten Skær (knive og lamelkapper) er ikke omfattet af den internationale garanti, da de udsættes for slitage. Fejlfinding Nedsat barberingsevne. Årsag 1: Skærene er snavsede. Shaveren er ikke skyllet længe nok - eller vandet har ikke været varmt...
 • Seite 23 DEutsch Wichtig Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
 • Seite 24 Laden Sie den Rasierer nur dann auf, wenn die Ladeanzeige für niedrigen Ladestand aufleuchtet. Elektromagnetische Felder (EMF; Electro Magnetic Fields) Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß...
 • Seite 25: Akku Fast Leer

  DEutsch Laden Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn Sie mit dem Laden beginnen. Das Laden dauert ca. 8 Stunden. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, sollten Sie den Rasierer höchstens 12 Stunden lang laden. Ladeanzeigen Laden Sobald Sie mit dem Aufladen des leeren Rasierers beginnen, leuchtet die Ladeanzeige auf.
 • Seite 26: Das Gerät Benutzen

  Bewegungen zügig über die Haut. Die beste Rasur erzielen Sie bei trockener Haut. Es kann 2 bis 3 Wochen dauern, bis sich Ihre Haut an das Philips Schersystem gewöhnt hat. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Rasierer auszuschalten.
 • Seite 27: Reinigung Und Wartung

  DEutsch Setzen Sie die Schutzkappe nach jedem Gebrauch auf den Rasierer, um Beschädigungen der Scherköpfe zu vermeiden. Schneiden Zum Trimmen von Koteletten und Schnurrbart. Schieben Sie den Schiebeschalter nach unten, um den Langhaarschneider zu öffnen. Der Langhaarschneider lässt sich bei laufendem Motor aktivieren.
 • Seite 28: Täglich: Schereinheit Und Haarauffangkammer

  DEutsch Täglich: Schereinheit und Haarauffangkammer Schalten Sie den Rasierer aus. Drücken Sie die Entriegelungstaste, und öffnen Sie die Schereinheit. Reinigen Sie Schereinheit und Haarauffangkammer, indem sie diese eine Weile unter heißem Wasser ausspülen. Achten Sie darauf, die Schereinheit von innen und von außen zu säubern.
 • Seite 29 DEutsch Alle 6 Monate: Scherköpfe Öffnen Sie die Schereinheit, drehen Sie die Verriegelung gegen den Uhrzeigersinn (1), und entnehmen Sie den Scherkopfhalter (2). Reinigen Sie Schermesser und Scherkörbe mit der beiliegenden Bürste. Reinigen Sie immer nur ein Schermesser mit dem dazugehörigen Scherkorb, da die Paare jeweils aufeinander eingeschliffen sind.
 • Seite 30: Aufbewahrung

  Tauschen Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre aus, um auch weiterhin optimale Rasierergebnisse zu erzielen. Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Scherköpfe ausschließlich durch HQ8 Philips Scherköpfe. Hinweis: Achten Sie darauf, Schermesser und Scherkörbe nicht zu vertauschen, damit auch weiterhin optimale Rasierergebnisse gewährleistet sind.
 • Seite 31: Umweltschutz

  Zubehör Die folgenden Ersatz- und Zubehörteile sind erhältlich: HQ8500/HQ8000 Netzteil. HQ8 Philips Scherköpfe. HQ110 Philips Reinigungsspray für Scherköpfe HQ8010 Autoadapterkabel Umweltschutz Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle.
 • Seite 32 DEutsch Sie das Gerät auch an ein Philips Service-Center geben. Dort wird der Akku umweltgerecht entsorgt. Entnehmen Sie den Akku erst, wenn er ganz leer ist. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und den Gerätestecker vom Rasierer. Lassen Sie den Motor des Rasierers laufen, bis er stillsteht.
 • Seite 33: Garantie Und Kundendienst

  Garantie und Kundendienst Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Besuchen Sie auch die Philips Website www.philips.com.
 • Seite 34 DEutsch Der Rasierer läuft nicht, wenn der Ein-/ Ausschalter gedrückt wird. Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf (siehe “Laden”). Die Schereinheit hat sich vom Rasierer gelöst. Die Schereinheit wurde nicht richtig eingesetzt. Sollte sich die Schereinheit vom Rasierer lösen, lässt sie sich problemlos wieder einsetzen: Führen Sie das Scharnier in die Öffnung am Rand der Haarauffangkammer und drücken Sie es fest...
 • Seite 35 Ελληνικα Σημαντικό Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και...
 • Seite 36 φορτίζετε την ξυριστική μηχανή μόνο όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία χαμηλής ισχύος μπαταρίας. ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις...
 • Seite 37: Ελληνικα

  Ελληνικα Φόρτιση Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αρχίσετε να τη φορτίζετε. Η φόρτιση διαρκεί περίπου 8 ώρες. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, μην φορτίζετε την ξυριστική μηχανή για περισσότερες από 12 ώρες. Ενδείξεις φόρτισης Φόρτιση Όταν...
 • Seite 38: Χρήση Της Συσκευής

  Το ξύρισμα σε στεγνό πρόσωπο έχει καλύτερα αποτελέσματα. Το δέρμα σας ίσως χρειαστεί 2-3 εβδομάδες μέχρι να συνηθίσει το σύστημα ξυρίσματος της Philips. Πιέστε μια φορά το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε την ξυριστική μηχανή. Οι λυχνίες λειτουργίας σβήνουν. Καθαρίστε την ξυριστική μηχανή (δείτε το...
 • Seite 39: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  Ελληνικα Τοποθετείτε το προστατευτικό κάλυμμα στην ξυριστική μηχανή μετά από κάθε χρήση προς αποφυγή ζημιάς των ξυριστικών κεφαλών. κοπή Για περιποίηση των φαβοριτών και του μουστακιού. Ανοίξτε το φαβοριτοκόπτη πιέζοντας τον μετακινούμενο διακόπτη προς τα κάτω. Ο φαβοριτοκόπτης μπορεί να ενεργοποιηθεί ενώ το...
 • Seite 40 Ελληνικα καθημερινά: μονάδα ξυρίσματος και χώρος συλλογής τριχών Απενεργοποιήστε την ξυριστική μηχανή. Πιέστε το κουμπί απασφάλισης για να ανοίξετε τη μονάδα ξυρίσματος. Καθαρίστε τη μονάδα ξυρίσματος και το χώρο συλλογής τριχών πλένοντάς τα κάτω από βρύση με ζεστό νερό για αρκετή ώρα. Να...
 • Seite 41 Ελληνικα κάθε έξι μήνες: ξυριστικές κεφαλές Ανοίξτε τη μονάδα ξυρίσματος, γυρίστε την ασφάλεια αριστερόστροφα (1) και αφαιρέστε το πλαίσιο συγκράτησης (2). Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς με το βουρτσάκι που παρέχεται. Μην καθαρίζετε πάνω από ένα κόπτη και οδηγό τη φορά, αφού αποτελούν σετ μεταξύ τους.
 • Seite 42 Αντικαθιστάτε τις ξυριστικές κεφαλές κάθε δύο χρόνια για να έχετε άριστο ξύρισμα. Αντικαθιστάτε τις χαλασμένες ή φθαρμένες ξυριστικές κεφαλές μόνο με ξυριστικές κεφαλές HQ8 της Philips. Σημείωση: Μην μπερδεύετε τους κόπτες και τους οδηγούς, προκειμένου να εξασφαλίσετε άριστη απόδοση στο ξύρισμα.
 • Seite 43: Απόρριψη Της Μπαταρίας

  κεφαλών εφαρμόζουν ακριβώς στις εγκοπές. Κλείστε τη μονάδα ξυρίσματος. Εξαρτήματα Διατίθενται τα εξής εξαρτήματα: Τροφοδοτικά HQ8500/HQ8000. Ξυριστικές κεφαλές HQ8 της Philips. Σπρέι καθαρισμού ξυριστικών κεφαλών HQ110 της Philips. Καλώδιο αυτοκινήτου HQ8010. Περιβάλλον Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την...
 • Seite 44 Ελληνικα στην αφαίρεση της μπαταρίας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips, όπου θα αφαιρέσουν την μπαταρία και θα την απορρίψουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Να αφαιρείτε την μπαταρία μόνο όταν είναι εντελώς άδεια. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την...
 • Seite 45: Εγγύηση & Σέρβις

  στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σας της Philips ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Σέρβις των Οικιακών Συσκευών και Ειδών Προσωπικής Φροντίδας BV της Philips. Περιορισμοί εγγύησης...
 • Seite 46 Ελληνικα το νερό που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετά ζεστό. Καθαρίστε καλά την ξυριστική μηχανή πριν συνεχίσετε το ξύρισμα. Δείτε το κεφάλαιο ‘Καθαρισμός και συντήρηση’. 2η αιτία: μακριές τρίχες εμποδίζουν τις ξυριστικές κεφαλές. Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς με το βουρτσάκι που παρέχεται. Δείτε το κεφάλαιο...
 • Seite 47 suomi Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle. Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
 • Seite 48: Sähkömagneettiset Kentät (Emf)

  Älä lataa parranajokonetta yli 12 tuntia. Lataa parranajokone vain, kun akun virranilmaisimen merkkivalo syttyy. Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
 • Seite 49: Suomi

  suomi Latausilmaisimet lataaminen Kun tyhjän parranajokoneen lataus alkaa, latauksen merkkivalo syttyy. Akku tyhjenemässä Kun akku on tyhjenemässä, akun virranilmaisimen merkkivalo syttyy. Kun parranajokone sammutetaan, merkkivalo vilkkuu muutaman kerran. Ajoaika ilman verkkojohtoa Täyteen ladatulla parranajokoneella voi ajaa johdottomasti enimmillään 30 minuuttia. lataaminen Lataa parranajokone vain, kun akun virranilmaisimen merkkivalo syttyy.
 • Seite 50 Virran merkkivalot syttyvät merkiksi siitä, että moottori on käynnissä. Liikuta ajopäätä nopeasti iholla. Käytä sekä suoria vetoja että pyöriviä liikkeitä. Paras ajotulos saadaan kasvojen ihon ollessa kuiva. Iho voi vaatia 2 - 3 viikkoa tottuakseen Philips- parranajomenetelmään. Paina parranajokoneen päällä olevaa virtapainiketta. Virran merkkivalot sammuvat.
 • Seite 51: Puhdistus Ja Hoito

  suomi Puhdistus ja hoito Säännöllinen puhdistus takaa hyvän ajotuloksen. Ole varovainen kuuman veden kanssa. Varmista aina, ettei vesi ole liian kuumaa, ettet polta käsiäsi. Huomautus: Laitteen alaosassa olevasta liittimestä saattaa vuotaa vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä on normaalia, eikä siitä aiheudu vaaraa. Joka päivä: ajopää...
 • Seite 52: Puolen Vuoden Välein: Teräyksiköt

  suomi Puolen vuoden välein: teräyksiköt Avaa ajopää, käännä lukitsinta vastapäivään (1) ja irrota kiinnityskehikko (2). Puhdista terät ja teräsäleiköt mukana tulevalla harjalla. Puhdista kerralla vain yksi terä ja teräsäleikkö, sillä ne on hiottu pareittain. Jos sekoitat terät ja teräsäleiköt keskenään, saattaa kestää useita viikkoja ennen kuin ajotulos on palautunut ennalleen.
 • Seite 53 Vaihda teräyksiköt (terät + teräsäleiköt) joka toinen vuosi, jotta ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä. Vaihda vaurioituneen tai kuluneen teräyksikön tilalle aina Philips HQ8 -teräyksikkö. Huomautus: Älä sekoita yhteensopiviksi hiottuja terä ja teräsäleikkö -pareja keskenään, se saattaa heikentää ajotulosta. Katkaise parranajokoneen virta.
 • Seite 54: Akun Hävittäminen

  Philips HQ8 -teräyksiköt. HQ110 Philips-parranajokoneen ajopään puhdistussuihke. HQ8010-autojohto Ympäristöasiaa Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia. Akun hävittäminen Laitteen kiinteät ladattavat NiMH-akut sisältävät ympäristölle haitallisia aineita. Poista akku aina ennen laitteen toimittamista valtuutettuun keräyspisteeseen,...
 • Seite 55: Takuu & Huolto

  Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). Voit myös ottaa yhteyden Philips- myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n huolto-osastoon. Takuun rajoitukset Kansainvälinen takuu ei koske teräyksikköjä (terät ja teräsäleiköt), koska ne kuluvat käytössä.
 • Seite 56: Vianmääritys

  suomi Vianmääritys Huonontunut ajotulos. Syy 1: Teräyksiköt ovat likaiset. Parranajokonetta ei ole huuhdeltu riittävän pitkään tai vesi ei ole ollut riittävän kuumaa. Puhdista parranajokone huolellisesti, ennen kuin jatkat parranajoa. Katso kohtaa Puhdistus ja hoito. Syy 2: pitkät partakarvat estävät teriä pyörimästä kunnolla.
 • Seite 57 norsk viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse. Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av personer (inkludert barn) som har nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer som ikke har erfaring eller kunnskap, unntatt hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for sikkerheten.
 • Seite 58: Elektromagnetiske Felt (Emf)

  Ikke lad barbermaskinen før lampen for lavt batterinivå lyser. Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Seite 59: Bruke Apparatet

  norsk Anvisninger for lading Lading Når du begynner å lade den tomme barbermaskinen, lyser ladelampen. Lavt batterinivå Når batterinivået er lavt, lyser lampen for lavt batterinivå. Når du slår av barbermaskinen, blinker denne lampen noen ganger. Barberingstid uten strømtilkobling Etter ladingen kan du bruke barbermaskinen uten strømtilkobling i opptil 30 minutter.
 • Seite 60 Du får det beste barberingsresultatet når huden er helt tørr. Det kan ta to til tre uker før huden blir vant til Philips’ barberingssystem. Trykk på av/på-knappen én gang for å slå av barbermaskinen. På-lampen slukkes.
 • Seite 61: Rengjøring Og Vedlikehold

  norsk Rengjøring og vedlikehold Regelmessig rengjøring sikrer et bedre barberingsresultat. Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg. Merk: Det kan lekke vann fra kontakten nederst på apparatet når du skyller det. Dette er normalt og er ikke farlig.
 • Seite 62 norsk Åpne skjæreenheten på nytt og la den stå åpen, slik at apparatet kan tørke helt. Skjeggkammeret kan også rengjøres uten vann ved hjelp av børsten som følger med. Hver sjette måned: skjærehoder Åpne skjæreenheten, vri låsen mot klokken (1), og ta ut holderammen (2).
 • Seite 63 Utskifting Bytt skjærehodene annethvert år for optimalt barberingsresultat. Ødelagte eller utslitte skjærehoder skal bare erstattes med HQ8 Philips-skjærehoder. Merk: Du får best resultat hvis du ikke blander sammen kniver og lamelltopper. Slå av barbermaskinen. Trykk på utløserknappen for å åpne...
 • Seite 64 Lukk skjæreenheten. Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig: HQ8500-/HQ8000-støpsel HQ8 Philips Shaving Heads (skjærehoder). HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray (rensespray for skjærehoder). HQ8010 ledning til bil miljø Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det inn til en gjenvinningsstasjon.
 • Seite 65 Lever batteriet på en offentlig gjenvinningsstasjon for batterier. Hvis du har problemer med å ta ut batteriet, kan du også ta apparatet med til et Philips-servicesenter. Der vil de ta ut batteriet for deg og avhende det på en miljøvennlig måte.
 • Seite 66: Garanti Og Service

  Garanti og service Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips’ Internett-sider på www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du...
 • Seite 67 norsk og vedlikehold, delen Hver sjette måned: skjærehoder. Årsak 3: Skjærehodene er ødelagte eller utslitte. Bytt skjærehodene. Se avsnittet Utskifting. Barbermaskinen virker ikke når av/på-knappen trykkes inn. Batteriet er tomt. Lad opp batteriet. Se avsnittet Lading. Skjæreenheten har løsnet fra barbermaskinen. Skjæreenheten er ikke satt ordentlig på...
 • Seite 68 svEnska viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. Apparaten är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med olika funktionshinder, eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används, om de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
 • Seite 69: Elektromagnetiska Fält (Emf)

  än 12 timmar. ladda endast rakapparaten när varningslampan för låg batterinivå tänds. Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som...
 • Seite 70: Svenska

  svEnska Laddningsindikering Laddning Laddningslampan tänds när du börjar ladda den urladdade rakapparaten. Låg batterinivå När batteriet börjar ta slut tänds varningslampan för låg batterinivå. När du stänger av rakapparaten blinkar den här lampan några gånger. Sladdlös rakningstid Efter laddning har rakapparaten en sladdlös rakningstid på...
 • Seite 71 svEnska rakning Slå på rakapparaten genom att trycka på på/av- knappen en gång. Strömlamporna tänds för att visa att motorn är på. För rakhuvudena snabbt över huden med både raka och cirkelformade rörelser. Resultatet blir bäst om huden är torr. Huden kan behöva två...
 • Seite 72: Rengöring Och Underhåll

  svEnska Rengöring och underhåll Regelbunden rengöring ger det bästa rakresultatet. Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är för varmt så att du inte bränner dig. Obs! Det kan rinna vatten från kontakten längst ned på apparaten när du sköljer den. Detta är normalt och inte farligt.
 • Seite 73 svEnska Var sjätte månad: rakhuvuden Öppna skärhuvudet, vrid låset moturs (1) och avlägsna hållaren (2). Rengör knivarna och skydden med den medföljande borsten. Rengör inte mer än en kniv och ett skydd åt gången, eftersom kniv och skydd hör ihop parvis. Om du av misstag blandar ihop knivar och skydd kan det ta flera veckor innan apparaten fungerar optimalt igen.
 • Seite 74 Byten Byt ut rakhuvudena vartannat år så får du bästa rakresultat. Ersätt skadade och utslitna rakhuvuden endast med HQ8 Philips-rakhuvuden. Obs! Blanda inte de olika knivarna och skydden. Det kan leda till försämrat rakresultat. Stäng av rakapparaten. Tryck på frigöringsknappen och fäll upp skärhuvudet.
 • Seite 75 Lämna batteriet vid en officiell återvinningsstation för batterier. Om du har problem med att få ur batteriet kan du också ta med apparaten till ett Philips- serviceombud. Personalen där kan hjälpa dig att ta ur batteriet och kassera det på ett miljövänligt sätt.
 • Seite 76: Garanti Och Service

  Anslut inte trimmern till elnätet när batteriet har tagits ut. Garanti och service Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du...
 • Seite 77 svEnska Garantibegränsningar Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage. Felsökning Försämrat rakningsresultat. Orsak 1: rakhuvudena är smutsiga. Rakapparaten har inte sköljts av i tillräckligt varmt vatten eller tillräckligt länge. Rengör rakapparaten ordentligt innan du fortsätter rakningen.
 • Seite 100 4222.002.47.4...

Diese Anleitung auch für:

3000 serieHq7130Hq7120Hq7120/16Hq7120/17

Inhaltsverzeichnis