Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDRW 1800 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

TWIN PADDLE MIXER PDRW 1800 A1
PODWÓJNE MIESZADŁO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
IAN 314091_1910
DOPPELRÜHRWERK
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDRW 1800 A1

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRW 1800 A1

 • Seite 1 TWIN PADDLE MIXER PDRW 1800 A1 PODWÓJNE MIESZADŁO DOPPELRÜHRWERK Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalbetriebsanleitung IAN 314091_1910...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 PDRW 1800 A1  │...
 • Seite 5: Wstęp

  PODWÓJNE MIESZADŁO Wyposażenie PDRW 1800 A1 1Rękojeść 2 Przełącznik zmiany biegów Wstęp 3 Uchwyty samozaciskowe Gratulujemy zakupu nowego urządzenia . Wybrany 4 Pręty mieszadła produkt charakteryzuje się wysoką jakością . 5 Uchwyty narzędziowe Instrukcja obsługi stanowi część tego produktu .
 • Seite 6: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  . Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (na przykład czas, przez jaki elektronarzędzie pozostaje wyłączone oraz czas, w którym jest ono wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia) . PDRW 1800 A1  │  3 ■...
 • Seite 7: Bezpieczeństwo Elektryczne

  . g) Jeżeli możliwe jest podłączenie odciągu i zbiornika pyłu, należy je podłączyć i uży­ wać w prawidłowy sposób. Zastosowanie odciągu pyłowego może zmniej- szyć zagrożenia związane z zapyleniem . ■ 4  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 8: Użytkowanie I Obsługa Elektro Narzędzia

  Ciecz, ostre i czyste. Zadbane narzędzia skrawające która dostała się do wnętrza elektronarzędzia, z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- może spowodować jego uszkodzenie i poraże- lają się lepiej prowadzić . nie prądem elektrycznym . PDRW 1800 A1  │  5 ■...
 • Seite 9: Oryginalne Akcesoria/Urządzenia Dodatkowe

  4 . jeśli urządzenie jest używane przez dłuższy okres czasu lub nie jest odpowiednio obsługi- wane lub konserwowane . ■ Zmiażdżenia w przypadku kontaktu z obracają- cymi się częściami . ■ 6  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 10: Montaż Uchwytu Do Odstawiania/ Zawieszania (Patrz Rys . B)

  . Wyłączanie ♦ Zwolnij włącznik/wyłącznik 9 . OSTRZEŻENIE! ■ Jeśli konieczna jest wymiana przewodu zasi- lającego, powinna ona zostać wykonana przez producenta lub jego przedstawiciela, aby uniknąć zagrożeń bezpieczeństwa . PDRW 1800 A1  │  7 ■...
 • Seite 11: Utylizacja

  Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub pro- dukcyjne . Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np . przełączni- ków , lub części wykonanych ze szkła . ■ 8  │   PDRW 1800 A1...
 • Seite 12: Serwis

  . ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu . PDRW 1800 A1  │  9 ■...
 • Seite 13: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Oznaczenie typu maszyny: Podwójne mieszadło PDRW 1800 A1 Rok produkcji: 03–2020 Numer seryjny: IAN 314091_1910 Bochum, 17 .03 .2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds . jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 14 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PDRW 1800 A1 DE │...
 • Seite 15: Einleitung

  DOPPELRÜHRWERK Ausstattung 1 Handgriff PDRW 1800 A1 2 Gangwahlschalter Einleitung 3 Verriegelungshülsen Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 4 Rührstäbe Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 5 Werkzeugaufnahmen Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist 6 + Taste Teil dieses Produkts .
 • Seite 16: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  . c) Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerk­ zeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kont- rolle über das Elektrowerkzeug verlieren . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  13 ■...
 • Seite 17: Elektrische Sicherheit

  Verletzungen führen . oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- zeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen . ■ 14  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 18: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die heitsschädlich sein . auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorge- sehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 19: Originalzubehör/-Zusatzgeräte

  Werkzeugaufnahmen 5 zurück, um wird . die beiden Rührstäbe 4 entfernen zu können . ■ Quetschverletzungen, falls Sie in Kontakt mit sich drehenden Teilen kommen . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 20: Abstell-/Aufhängebügel Montieren (Siehe Abb . B)

  . Drehzahl einstellen ♦ Drücken Sie die + Taste 6, um die Drehzahl zu erhöhen . ♦ Drücken Sie die – Taste 7, um die Drehzahl zu verringern . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  17 ■...
 • Seite 21: Entsorgung

  Verschleißteile angesehen wer- den können oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PDRW 1800 A1...
 • Seite 22: Service

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PDRW 1800 A1 DE │ AT │ CH   │  19...
 • Seite 23: Original-Konformitätserklärung

  EN 62841-2-10:2017 EN 55014-1:2017 EN 55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 EN 50581: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Doppelrührwerk PDRW 1800 A1 Herstellungsjahr: 03–2020 Seriennummer: IAN 314091_1910 Bochum, 17 .03 .2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 24 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 05 / 2020 · Ident.-No.: PDRW1800A1-032020-1 IAN 314091_1910...

Diese Anleitung auch für:

Ian 314091_1910