AEG ETH 13 Bedienung Und Installation

Elektro-heizkessel
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ETH 13
ETH 15
ETH 18
ETH 21
ETH 24
Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz centralnego
ogrzewania
Obsługa i instalacja ____________________________________________ 2
Электрический котел с электронным управлением для системы
центрального отопления
Эксплуатация и монтаж _______________________________________10
Electronically controlled electric boiler for central heating
Operation and installation ______________________________________16
Elektronisch gesteuerter Elektro-Heizkessel für Zentralheizung
Bedienung und Installation ____________________________________ 22

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für AEG ETH 13

  Verwandte Anleitungen für AEG ETH 13

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für AEG ETH 13

 • Seite 1 ETH 13 ETH 15 ETH 18 ETH 21 ETH 24 Elektronicznie sterowany przepływowy ogrzewacz centralnego ogrzewania Obsługa i instalacja ____________________________________________ 2 Электрический котел с электронным управлением для системы центрального отопления Эксплуатация и монтаж _______________________________________10 Electronically controlled electric boiler for central heating Operation and installation ______________________________________16 Elektronisch gesteuerter Elektro-Heizkessel für Zentralheizung...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Spis treści / Instalacja – przeznaczone dla serwisanta SpiS treści przeznaczenie................................... 2 Budowa....................................2 Montaż....................................3 Uruchomienie................................... 3 praca ogrzewacza - zasada działania..........................4 Zabezpieczenia................................5 Ogranicznik temperatury wewnątrz zbiornika z elementami grzejnymi....................5 Ogranicznik temperatury wody powrotnej.
 • Seite 3: Montaż

  Instalacja – przeznaczone dla serwisanta Wymiary ogrzewacza Listwa przyłączeniowa Schemat instalacji hydraulicznej 250 mm sterowanie priory- 1 Odcinający zawór kulowy tetowe 2 Filtr przewód zerowy 3 Naczynie wzbiorcze przewód ochronny 4 Kurek spustowy L1, L2, L3 przewody fazowe 5 Zawór bezpieczeństwa 3 bary 100 mm 3.
 • Seite 4: Praca Ogrzewacza - Zasada Działania

  Instalacja – przeznaczone dla serwisanta Kontrola ciśnienia wody w systemie grzewczym Stan diody lewej Stan diody prawej Wysokość ciśnienia w instalacji Stan ogrzewacza nie świeci nie świeci zbyt niskie ciśnienie - poniżej 0,2 Bar nie pracuje pulsuje nie świeci ciśnienie w przedziale 0,2 - 0,5 Bar pracuje świeci nie świeci...
 • Seite 5: Zabezpieczenia

  Instalacja – przeznaczone dla serwisanta 6. Zabezpieczenia. W celu ochrony urządzenia a także instalacji wodnej i elektrycznej przed uszkodzeniem zastosowano w ogrzewaczu kilka typów zabezpieczeń. Ogranicznik temperatury wewnątrz zbiornika z elementami grzejnymi. W przypadku awarii sterowania i wystąpienia nie kontrolowanego wzrostu temperatury w zbiorniku do około 95 °C nastę- puje zadziałanie odrębnego wyłącznika termicznego i trwałe odłączenie grzałek od zasilania poprzez rozwarcie stycznika.
 • Seite 6: Schemat Blokowy

  Instalacja – przeznaczone dla serwisanta Schemat blokowy. Regulator- Czujnik SIEĆ temperatury ciśnienia pomieszczeń Sterownik ogrzewacza Układ sterujący z mikro- Zasilacz procesorem Ogranicznik tem- Stycznik peratury 95 °C Czujnik tem- Triaki peratury powrotu Grzałki Czujnik tem- peratury zasilania Pompa...
 • Seite 7: Dane Techniczne

  Instalacja – przeznaczone dla serwisanta 8. Dane techniczne. etH 13 etH 15 etH 18 etH 21 etH 24 Numer katalogowy 229056 229067 229057 229360 229361 Moc ogrzewacza przy 380 V 11,7 13,5 Moc ogrzewacza przy 400 V Fazy 3/N/PE ~...
 • Seite 8: Gwarancja, Ochrona Środowiska Naturalnego I Przetwarzanie

  Gwarancja, ochrona środowiska naturalnego i przetwarzanie 10. Gwarancja, ochrona środowiska naturalnego i przetwarzanie Gwarancja Urządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu- ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto w krajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu- torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznie ta spółka.
 • Seite 9 Notes...
 • Seite 10: Область Применения

  Содержание / Установка - для специалиста по монтажу Содержание область применения ..............................10 Конструкция прибора ..............................10 Монтаж ................................... 11 Ввод в эксплуатацию ..............................11 Принцип работы ................................12 Предохранительные устройства ..........................13 Предохранительное тепловое реле нагревательных элементов ....................13 Ограничитель...
 • Seite 11: Монтаж

  Установка - для специалиста по монтажу размерный эскиз Клеммная панель Гидравлическая схема 250 mm Приоритетное 1 Запорный шаровой кран управление 2 Фильтр Нулевой провод 3 Расширительный бак Заземление 4 Сливной кран L1, L2, L3 Фазные провода 5 Предохранительный клапан на 3 бар 100 mm 3.
 • Seite 12: Принцип Работы

  Установка - для специалиста по монтажу и удержании ее нажатой в течение 3 секунд циркуляционный насос включается на 3 минуты. Спустя это время насос возвращается в стандартный режим работы. В течение этих 3 минут работы насоса его можно немедленно выключить путем повторного кратковременного нажатия кнопки RESET. Вышеуказанную функцию можно повторять любое...
 • Seite 13: Предохранительные Устройства

  Установка - для специалиста по монтажу Для стабилизации температуры в системе отопления циркуляционный насос продолжает работать еще в течение 30 секунд. Следующий цикл нагрева возможен по истечении этого времени. 6. Предохранительные устройства Для защиты электрического котла, системы отопления и электропроводки в приборе установлены следующие предохранительные...
 • Seite 14: Защита Циркуляционного Насоса

  ное тепловое реле 95°C Датчик Система Triac температуры Датчик Нагреватель- температуры ные элементы Циркуляционный насос 8. Технические характеристики etH 13 etH 15 etH 18 etH 21 etH 24 Тип Номер для заказа 229056 229067 229057 229360 229361 Мощность нагрева при 380 B кВт...
 • Seite 15: Указания По Технике Безопасности

  Установка - для специалиста по монтажу Электрическая схема Клеммная панель Нагрев. элемент Бак для воды Ограничитель температуры Циркуляционный Контактор насос регулирующее устройство на базе микропроцессора Датчик Датчик Регулятор температуры температуры давления воздуха в помещении 9. Указания по технике безопасности Прибор предназначен для бытового использования. Для его безопасного обслуживания пользователю не требуется проходить...
 • Seite 16: Application

  Contents / Installation - for contractors Contents Application ..................................... 16 Appliance layout ..................................16 Installation ....................................17 Commissioning ..................................17 Mode of operation ................................. 18 safety equipment................................... 18 High limit safety cut-out of the heating elements ........................18 Return temperature limiter ............................... 18 Monitoring the system pressure ..............................
 • Seite 17: Installation

  Installation - for contractors Dimensioned drawing terminal strip Dimensioned drawing terminal strip Hydraulic diagram 250 mm 1 Shut-off ball valve Priority control Neutral conductor 2 Filter Earth conductor 3 Expansion vessel 4 Drain valve L1, L2, L3 Phase conductor 5 Safety valve 3 bar 100 mm 3.
 • Seite 18: Mode Of Operation

  Installation - for contractors Checking the water pressure in the heating system Left LeD Right LeD Water pressure in the heating system operating state Water pressure below 0.2 bar Not in use Flashing Water pressure in range 0.2 - 0.5 bar In use Water pressure in range 0.5 - 1.0 bar In use...
 • Seite 19: Monitoring The Circulation Pump

  Installation - for contractors 6.3 Monitoring the system pressure The heating system's integral electronic pressure sensor transmits the information about the water pressure values to the microprocessor. If the range is exceeded, i.e. for pressures below 0.2 bar and above 2.5 bar, the electric boiler is switched off and this is indicated via the LEDs on the control unit.
 • Seite 20: Specification

  Installation - for contractors 8. Specification Type etH 13 etH 15 etH 18 etH 21 etH 24 Part number 229056 229067 229057 229360 229361 11.7 13.5 Heating output at 380 V Heating output at 400 V Phases 3/N/PE~ 3/N/PE~ 3/N/PE~...
 • Seite 21: Warranty, Environment And Recycling

  Installation - for contractors 10. Warranty, environment and recycling Warranty The warranty conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products, it is increasingly the case that warranties can only be issued by those subsidiaries. Such warranties are only granted if the subsidiary has issued its own terms of warranty.
 • Seite 22: Anwendung

  Inhalt / Installation - für den Fachhandwerker InHALt Anwendung .................................... 22 Geräteaufbau ..................................22 Montage ....................................23 Inbetriebnahme ..................................23 Wirkungsweise..................................24 sicherheitseinrichtungen ..............................24 Sicherheitstemperaturbegrenzer der Heizelemente........................ 24 Temperaturbegrenzer der Rücklaufwassertemperatur ......................24 Überwachung des Systemdruckes ............................25 Überwachung der Umwälzpumpe ............................25 Frostschutz ....................................
 • Seite 23: Montage

  Installation - für den Fachhandwerker Maßbild Anschluss Hydraulikplan 250 mm Vorrang- 1 Absperr-Kugelhahn steuerung 2 Filter Nullleiter 3 Membran-Ausdehnungs- gefäß Schutzleiter 4 Entleerungshahn L1, L2, L3 Phasenleiter 5 Sicherheitsventil 3 bar 100 mm 3. Montage Der Elektro-Heizkessel ETH wird an der senkrechten Wand montiert. Der Anschluss an das Heizungssystem muss gemäß der geltenden Norm „geschlossene Heizsysteme“...
 • Seite 24: Wirkungsweise

  Installation - für den Fachhandwerker Kontrolle des Wasserdrucks im Heizsystem Linke Leuchtdiode Rechte Leuchtdiode Wasserdruck im Heizsystem Betriebszustand Wasserdruck unter 0,2 bar Außer Betrieb Blinkt Wasserdruck im Bereich 0,2 - 0,5 bar In Betrieb Leuchtet Wasserdruck im Bereich 0,5 - 1,0 bar In Betrieb Leuchtet Leuchtet...
 • Seite 25: Überwachung Des Systemdruckes

  Installation - für den Fachhandwerker Soll es zu dieser Situation kommen, so wird das Steuergerät die Heizleistung des Gerätes begrenzen und kann im Notfall die volle Ausschaltung der Heizelemente einleiten. 6.3 Überwachung des systemdruckes Der im Heizsystem eingebaute elektronischer Druckfühler sendet zum Mikroprozessor die Informationen über die Werte des Wasserdruckes.
 • Seite 26: Blockschema

  Steuerung des Mikro- Netzteil prozessors Temperatur- Schütz begrenzer 95 °C Temperatur- Triac fühler Heizelement Temperatur- fühler Umwälzpumpe 8. technische Daten etH 13 etH 15 etH 18 etH 21 etH 24 Bestellnummer 229056 229067 229057 229360 229361 Heizleistung bei 380 V 11,7 13,5...
 • Seite 27: Sicherheitshinweis

  Installation - für den Fachhandwerker schaltschema Anschlussleiste Heizelement Wasserbehälter Temperatur- begrenzer Umwälzpumpe Schütz Mikroprozessor Steuerung Temperatur- Druckfühler Raumtemperaturregler fühler CT1 9. sicherheitshinweis Das Gerät ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. Es kann von nicht eingewiesenen Personen sicher bedient werden.
 • Seite 28 Adressen und Kontakte Vertriebszentrale International Australia EHT Haustechnik GmbH STIEBEL ELTRON Australia Pty. Ltd. Markenvertrieb AEG 4/8 Rocklea Drive Gutenstetter Straße 10 Port Melbourne VIC 3207 90449 Nürnberg Tel. 03 9645-1833 info@eht-haustechnik.de Fax 03 9645-4366 www.aeg-haustechnik.de Tel. 0911 9656-250 Austria Fax 0911 9656-444 STIEBEL ELTRON Ges.m.b.H.

Diese Anleitung auch für:

Eth 15Eth 18Eth 21Eth 24

Inhaltsverzeichnis