Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 39
E4581
®
FX-D1162
16-Port 10/100Mbps Switch
Quick Start Guide
First Edition / May 2009
Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.
Book FX-D1162.indb 1
5/8/09 6:26:10 PM

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus FX-D1162

 • Seite 1 E4581 ® FX-D1162 16-Port 10/100Mbps Switch Quick Start Guide First Edition / May 2009 Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. Book FX-D1162.indb 1 5/8/09 6:26:10 PM...
 • Seite 2: Federal Communications Commission Statement

  ASUS REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://green.asus.com/ english/REACH.htm. Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1.
 • Seite 3 10. Magyar ..............49 11. Italiano ..............54 11. Latviski ..............59 12. Lietuvių ...............64 13. Bahasa Malaysia ..........69 14. Polski ..............74 15. Português ............79 ...............84 Русский 17. Română ..............89 18. Slovenščina ............94 19. Español ...............99 20. Українська ............104 Book FX-D1162.indb 3 5/8/09 6:26:10 PM...
 • Seite 4: Technical Specifications

  Knowing your switch Package contents ASUS FX-D1162 x 1 Power adapter x 1 Quick Start Guide x 1 VIP Member card x 1 If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. Features • 16 10/100Mbps auto-detect half/Full duplex switch ports •...
 • Seite 5: Front Panel Features

  The switch is OFF. Status Green A valid link is established. Blinking Receiving or transmitting data packets. Rear panel features The rear panel includes Ethernet ports and the DC In input port. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 5 5/8/09 6:26:13 PM...
 • Seite 6: Getting Started

  3. Secure the mounting brackets with screws. 4. Place the switch in the rack, then secure both sides with rack mount screws. The mounting brackets, screws, and rack mount screws are purchased separately. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 6 5/8/09 6:26:15 PM...
 • Seite 7 The Power LED and LAN LED indicators for active Ethernet ports light up when the switch is powered on and active nodes are connected to the LAN ports. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 7 5/8/09 6:26:18 PM...
 • Seite 8: Troubleshooting

  Ensure that the switch and your network device are powered on. Check if the Ethernet cable meets your network requirements. To connect a gigabit switch port, you need a Category 5 cable to get gigabit transfer speed. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 8 5/8/09 6:26:18 PM...
 • Seite 9 Запознаване със суича Съдържание на пакета • ASUS FX-D1162 x 1 • Токов адаптер x 1 • Кратко упътване за бърз старт x 1 • Карта за VIP членство x 1 Свържете се с Вашия търговски представител ако някое от тези неща липсва или е...
 • Seite 10: Преден Панел

  ИЗКЛЮЧЕН Суичът е ИЗКЛЮЧЕН. Статус Зелено ВКЛ. Установена е валидна връзка. Мига Получава и предава пакети с данни. Заден панел Задният панел има Ethernet портове и DC IN вход Кратко упътване за бърз старт Book FX-D1162.indb 10 5/8/09 6:26:20 PM...
 • Seite 11 Вижте стр. 2 за повече информация. На настолния компютър Поставете суича на равна и стабилна повърхност. Монтиране на суича върху стойка Монтиране на суича върху стойка: 1. Намерете четирите отвора от двете страни на суича. 2. Подравнете конзолите и отворите за болтовете. 3. Закрепете конзолите с болтове. 4. Поставете суича на стойката, след което прикрепете двете страни с болтовете на стойката. Конзолите, болтовете и болтовете на стойката се купуват отделно. Кратко упътване за бърз старт Book FX-D1162.indb 11 5/8/09 6:26:22 PM...
 • Seite 12 Можете да използвате кръстосани или прави кабели, за да свържете други мрежови устройства, като например мостове, суичове, хъбове и усилватели. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Свържете единия край на AC адаптера към DC-In порта на задния панел на суича, след което свържете другия край с електрически контакт. Индикаторите на захранването и LAN индикаторите на активните Ethernet портове ще светнат, когато включите суича и активните нодове са свързани с LAN портове. Кратко упътване за бърз старт Book FX-D1162.indb 12 5/8/09 6:26:25 PM...
 • Seite 13: Отстраняване На Проблеми

  Проверете дали Ethernet кабелът отговаря на изискванията на Вашата мрежа. За свързване на гигабитов порт се нуждаете от кабел с категория 5, за да постигнете гигабитова скорост на пренос на данни. Кратко упътване за бърз старт Book FX-D1162.indb 13 5/8/09 6:26:25 PM...
 • Seite 14: Technické Údaje

  Seznámení s přepínačem Obsah krabice Před instalací přepínače zkontrolujte, zda krabice obsahuje následující položky. • ASUS FX-D1161 x 1 • Napájecí adaptér x 1 • Stručná příručka x 1 • VIP členská karta x 1 Pokud je některá položka poškozena nebo chybí, obraťte se na prodejce. Funkce • 16 plně/polovičně duplexních portů 10/100 Mb/s s automatickým rozpoznáváním • LAN1 a LAN2 výchozí VIP, porty s nejvyšší prioritou • Jednoduchá instalace: automatické MDI/MDIX a automatické rozpoznávání rychlosti a duplexního režimu na všech portech. • Schémata řízení toku (802.3x v plně duplexním režimu) pro podporu nulové ztráty při aktuálním zahlcení sítě. • Učení a uchovávání adres MAC 4K • Podporuje architekturu Uložit-a-předat • Vyrovnávací paměť: 203KB • Kapacita spojování: 3,2 GB/s • Předávání paketů (port 10 Mb/s): 14,880 paketů/s.
 • Seite 15 Hardware Přední panel Na předním panelu se nacházejí indikátory LED, které ukazují stav přepínače v reálném čase. Indikátory LED Indikátor LED Barva Stav Popis NAPÁJENÍ Zelená SVÍTÍ Přepínač je ZAPNUTÝ. NESVÍTÍ Přepínač je VYPNUTÝ. Stav Zelená SVÍTÍ Bylo navázáno platné spojení. Bliká Přijímání nebo odesílání datových paketů. Zadní panel Na zadním panelu jsou porty Ethernet a port vstupu stejnosměrného napájení DC Stručná příručka Book FX-D1162.indb 15 5/8/09 6:26:27 PM...
 • Seite 16 Začínáme Možnosti umístění • NEUMÍSŤUJTE žádné zařízení na horní stranu přepínače. • Ponechte dostatek prostoru okolo přepínače pro zajištění dostatečného větrání. Přepínač musí být umístěn na místě, které splňuje požadavky na prostředí. Další podrobnosti viz strana 2. Umístění na stůl Umístěte přepínač na rovný a stabilní povrch. Montáž přepínače do regálu Pokyny pro montáž přepínače do regálu: 1. Vyhledejte čtyři otvory pro šrouby na obou stranách přepínače. 2. Zorientujte montážní držáky s otvory pro šrouby přepínače. 3. Zajistěte montážní držáky šrouby. 4. Umístěte přepínač do regálu a potom zajistěte obě strany šrouby pro montáž do regálu. Montážní držáky, šrouby a šrouby pro montáž do regálu je třeba zakoupit samostatně. Stručná příručka Book FX-D1162.indb 16 5/8/09 6:26:29 PM...
 • Seite 17 Připojení síťových zařízení Pokyny pro připojení síťových zařízení k přepínači. 1. Připojte jeden konec kabelu Ethernet k portu Ethernet na zadní straně přepínače. Připojte druhý konec k portu Ethernet síťového zařízení. Chcete-li připojit další síťová zařízení, zopakujte tento krok. • Aby bylo zajištěno správné propojení mezi přepínačem a ostatními síťovými zařízeními, použijte přímé kabely kategorie 5 (CAT5) Ethernet. • Pro připojení dalších síťových zařízení, jako například mostů, přepínačů, rozbočovačů a repeaterů můžete použít křížové nebo přímé kabely. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Připojte jeden konec adaptéru střídavého napájení k portu vstupu stejnosměrného napájení na zadním panelu přepínače a potom připojte druhý konec k elektrické zásuvce. Po zapnutí napájení přepínače a připojení aktivních uzlů k portům místní sítě LAN se rozsvítí indikátor LED napájení a indikátory portů LAN LED pro aktivní ethernetové porty. Stručná příručka Book FX-D1162.indb 17 5/8/09 6:26:31 PM...
 • Seite 18: Odstraňování Závad

  Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen k přepínači a k elektrické zásuvce se správným výstupním napětím. Indikátor LED STATUS (STAV) Zkontrolujte, zda je kabel Ethernet nesvítí, i když je k portu připojeno správně připojen k přepínači a k síťovému síťové zařízení zařízení. Zkontrolujte, zda jsou přepínač a síťové zařízení ZAPNUTÉ. Zkontrolujte, zda ethernetový kabel splňuje požadavky vaší sítě. Pro dosažení gigabitové přenosové rychlosti je třeba ke gigabitovému portu přepínače připojit kabel kategorie 5. Stručná příručka Book FX-D1162.indb 18 5/8/09 6:26:32 PM...
 • Seite 19: Inhoud Verpakking

  Kennismaken met de switch Inhoud verpakking Voordat u de switch installeert, moet u controleren of de volgende items in de verpakking aanwezig zijn. • ASUS FX-D1161 x 1 • Voedingsadapter x 1 • Snelstartgids x 1 • VIP-lidkaart x 1 Neem contact op met uw verkoper als er items ontbreken of beschadigd zijn.
 • Seite 20: Led-Indicatoren

  VOEDING Groen De switch is AAN. De switch is UIT. Status Groen Er is een geldige verbinding gemaakt. Knipperend Gegevenspakketten ontvangen en verzenden. Achterpaneel Het achterpaneel bevat Ethernet-poorten en de gelijkstroomingang (DC IN). Snelstartgids Book FX-D1162.indb 20 5/8/09 6:26:33 PM...
 • Seite 21 2. Lijn de montagehaken uit op de schroefgaten van de switch. 3. Maak de montagehaken vast met schroeven. 4. Plaats de switch in het rack en maak vervolgens beide zijden vast met de rackmontageschroeven. De montagehaken, schroeven en rackmontageschroeven zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Snelstartgids Book FX-D1162.indb 21 5/8/09 6:26:35 PM...
 • Seite 22: Netwerkapparaten Verbinden

  De voedings-LED- en de LAN-LED-indicators voor de actieve ethernetpoorten lichten op wanneer de switch is ingeschakeld en de actieve knooppunten worden verbonden met de LAN-poorten. Snelstartgids Book FX-D1162.indb 22 5/8/09 6:26:37 PM...
 • Seite 23: Probleemoplossing

  Zorg ervoor dat de switch en uw netwerkapparaten zijn INGESCHAKELD. Controleer of de ethernetkabel voldoet aan uw netwerkvereisten. Om een gigabit switch-poort te verbinden, hebt u een kabel van categorie 5 nodig om de gigabit-overdrachtsnelheid te halen. Snelstartgids Book FX-D1162.indb 23 5/8/09 6:26:38 PM...
 • Seite 24: Pakendi Sisu

  Tundke oma kommutaatorit Pakendi sisu Enne kommutaatori installimist veenduge, et pakend sisaldab järgnevat. • ASUS FX-D1161 x 1 • Toiteadapter x 1 • Lühijuhendx 1 • VIP liikmekaart x 1 Kui nendest esemetest mõni puudub või on kahjustatud, võtke ühendust jaemüüjaga.
 • Seite 25 TOIDE Roheline SEES Kommutaator on SISSE lülitatud. VÄLJAS Kommutaator on VÄLJA lülitatud. Olek Roheline SEES Ühendus on loodud. Vilkuv Andmepakettide vastuvõtt või edastamine. Tagapaneel Tagapaneelil on Ethernet pordid ja DC IN sisendpesa. Lühijuhend Book FX-D1162.indb 25 5/8/09 6:26:40 PM...
 • Seite 26 1. Tehke kindlaks nelja kruviava asukoht kommutaatori mõlemal küljel. 2. Seadke paigaldusklambrid kohakuti kommutaatori kruviavadega. 3. Kinnitage paigaldusklambrid kruvidega. 4. Asetage kommutaator raamile, seejärel kinnitage mõlemad küljed raami paigalduskruvidega. Paigaldusklambrid, kruvid ja raami paigalduskruvid ei kuulu komplekti. Lühijuhend Book FX-D1162.indb 26 5/8/09 6:26:42 PM...
 • Seite 27 2. Ühendage vahelduvvooluadapteri üks ots DC-In porti kommutaatori tagapaneelil, seejärel ühendage teine ots toitepistikupesaga. Aktiivsete Ethernet-portide toite LED indikaator ja ka LAN-i LED indikaator süttivad, kui kommutaator lülitatakse vooluvõrku ja aktiivsed sõlmed ühendatakse LAN portidega. Lühijuhend Book FX-D1162.indb 27 5/8/09 6:26:44 PM...
 • Seite 28 ühendamist pordiga. korralikult ühendatud. Veenduge, et kommutaator ja võrguseadmed on SISSE lülitatud. Kontrollige, kas Etherneti kaabel vastab võrgu nõuetele. Gigabitise ühenduse tagamiseks vajate te kommutaatori pordi jaoks gigabitist andmeedastuskiirust toetavat 5. kategooria kaablit. Lühijuhend Book FX-D1162.indb 28 5/8/09 6:26:44 PM...
 • Seite 29: Contenu De La Boîte

  Introduction Contenu de la boîte Switch ASUS FX-D1162 x 1 Adaptateur secteur x 1 Guide de démarrage rapide x 1 Carte membre VIP x 1 Contactez votre revendeur si l’un des éléments est endommagé ou manquant. Caractéristiques • 16 ports de commutation 10/100Mbps avec détection automatiques des modes Half/Full duplex • Ports LAN1 & LAN2 VIP (prioritaires) • Jusqu’à 200Mbps sur tous les ports en mode full duplex •...
 • Seite 30: Panneau Avant

  Le panneau avant intègre les indicateurs à LED affichant l'état du switch en temps réel. Indicateurs LED Couleur Statut Description Power Verte Allumée Le switch est allumé. Éteinte Le switch est éteint. Status Verte Allumée Un lien valide a été établi. Clignotante Réception ou transmission de données. Panneau arrière Le panneau arrière intègre les ports Ethernet ainsi que le port d'alimentation. Guide de démarrage rapide Book FX-D1162.indb 30 5/8/09 6:26:47 PM...
 • Seite 31 • Laissez un espace suffisant autour du switch pour garantir une ventilation adéquate. Assurez-vous que l’emplacement du switch respecte les spécifications relatives à l’environnement d’opération. Voir page 2 pour plus de détails. Sur bureau Placez le switch sur une surface stable et plane. Sur rack Pour monter le switch sur un rack : 1. Localisez les quatre pas de vis localisés sur les côtés du switch. 2. Alignez les supports de fixation sur les pas de vis. 3. Sécurisez les supports de fixation à l’aide de vis. 4. Placez le switch dans le rack, puis sécurisez chaque côté avec des vis à rack. Les supports de fixation ainsi que les vis sont vendus séparément. Guide de démarrage rapide Book FX-D1162.indb 31 5/8/09 6:26:48 PM...
 • Seite 32 • Utilisez des câbles Ethernet droits de catégorie 5 pour une meilleure qualité de connexion entre le switch et les périphériques réseau. • Vous pouvez utiliser des câbles réseau droits ou croisés pour connecter d’autres périphériques réseau (ex : ponts réseau, switchs, hubs et répéteurs). AX112W Routeur VOIP PC de Routeur bureau Serveur PC portable 2. Connectez une extrémité du cordon d’alimentation au jack d’alimentation du switch, puis branchez l’autre extrémité à une prise électrique murale. La LED d’alimentation et les LED pour les ports Ethernet actifs s’allument pour indiquer que l’appareil est en état de fonctionnement. Guide de démarrage rapide Book FX-D1162.indb 32 5/8/09 6:26:51 PM...
 • Seite 33: Dépannage

  à une source d’alimentation avec le voltage approprié. La LED STATUS/SPEED ne s’allume Vérifiez si le câble Ethernet est pas même lorsqu’un périphérique correctement connecté au switch et au réseau a été connecté. périphérique réseau. Assurez-vous que le switch et votre périphérique réseau soient bien alimentés. Vérifiez si le câble Ethernet correspond à vos besoins réseau. Assurez-vous que vous utilisez bien des câbles de catégorie 5 pour des transferts Gigabit. Guide de démarrage rapide Book FX-D1162.indb 33 5/8/09 6:26:51 PM...
 • Seite 34: Pakkauksen Sisältö

  DC 12 V 1 A -muuntaja Lämpötila Käyttö: 0°C – 40°C (32°F – 104°F) Varastointi: 0°C – 70°C (32°F – 158°F) Kosteus Käyttö: 10 % – 90 % RH (tiivistymätön) Varastointi:5 % ~ 95 % (ei-tiivistyvä) Sertifikaatti CE/FCC/LVD Pikaopas Book FX-D1162.indb 34 5/8/09 6:26:52 PM...
 • Seite 35 Väri Tila Kuvaus VIRTA Vihreä PÄÄLLÄ Kytkin on PÄÄLLÄ. POIS PÄÄLTÄ Kytkin on POIS PÄÄLTÄ. Tila Vihreä PÄÄLLÄ Kelvollinen linkki on muodostettu. Vilkkuva Vastaanotetaan tai lähetetään datapaketteja. Takapaneeli Takapaneeliin kuuluvat Ethernet-portit ja virtaliitäntä. Pikaopas Book FX-D1162.indb 35 5/8/09 6:26:53 PM...
 • Seite 36 1. Paikallista kytkimen molemmilta puolilta neljä ruuvinreikää. 2. Aseta kiinnikkeet kytkimen ruuvinreikien kohdalle. 3. Kiinnitä kiinnikkeet ruuveilla. 4. Aseta kytkin telineeseen ja kiinnitä molemmat puolet telineen ruuveilla. Kiinnikkeet, ruuvit ja telineen ruuvit on ostettava erikseen. Pikaopas Book FX-D1162.indb 36 5/8/09 6:26:55 PM...
 • Seite 37 2. Kytke muuntajan toinen pää kytkimen takapaneelin virtaliitäntään ja sitten toinen pää pistorasiaan. Virran merkkivalo syttyy ja LAN-merkkivalot syttyvät aktiviisten Ethernet- porttien kohdalta, kun virta on päällä ja aktiiviset laitteet on kytketty LAN- portteihin. Pikaopas Book FX-D1162.indb 37 5/8/09 6:26:57 PM...
 • Seite 38 Varmista, että kytkin ja verkkolaitteet on kytketty PÄÄLLE. Tarkista, että Ethernet-johto täyttää verkon vaatimukset. Jos haluat yhdistää gigabitin kytkinportin, tarvitset Category 5 -johdon gigabitin siirtonopeuksia varten. Pikaopas Book FX-D1162.indb 38 5/8/09 6:26:58 PM...
 • Seite 39: Package Contents

  Kennenlernen Ihres Switches Package contents 1x ASUS FX-D1162 1x Netzteil 1x Schnellstartanleitung 1x VIP-Mitgliedskarte Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler. Funktionen • 16 10/100Mbps automatische Erkennung, Halb-/Vollduplex-Switch-Ports • LAN1 & LAN2 Standard-VIP, Ports hoher Priorität •...
 • Seite 40: Frontblendenfunktionen

  Status Beschreibung Power Grün Der Switch ist eingeschaltet Der Switch ist ausgeschaltet Status Grün Gültige Verbindung wurde hergestellt Blinkend Senden oder empfangen von Datenpaketen Rückseitenfunktionen Die Rückseite enthält die Ethernet-Anschlüsse und den Stromanschluss. Schnellstartanleitung Book FX-D1162.indb 40 5/8/09 6:27:00 PM...
 • Seite 41: Erste Schritte

  3. Schrauben Sie die Befestigungsklammern fest. 4. Platzieren Sie den Switch im Regal und sichern Sie ihn an beiden Seiten mit den Regalbefestigungsschrauben. Die Schrauben für die Befestigungsklemmen und Regalbefestigung müssen separat gekauft werden. Schnellstartanleitung Book FX-D1162.indb 41 5/8/09 6:27:01 PM...
 • Seite 42: Netzwerkgeräte Anschließen

  Switch-Rückseite und stecken Sie dann das andere Ende in eine Netzstromsteckdose. Die Power-LED und LAN-LED-Anzeigen für aktive Ports leuchten auf, wenn der Switch eingeschaltet ist und aktive Verbindungen an den LAN-Ports hergestellt wurden. Schnellstartanleitung Book FX-D1162.indb 42 5/8/09 6:27:04 PM...
 • Seite 43 Vergewissern Sie sich, dass der Switch und das Netzwerkgerät eingeschaltet sind. Vergewissern Sie sich, dass das Ethernet- Kabel Ihren Netzwerkanforderungen entspricht. Um einen Gigabit-Switch- Port anzuschließen benötigen Sie ein Category 5-Kabel, um die Gigabit- Übertragungsraten zu gewährleisten. Schnellstartanleitung Book FX-D1162.indb 43 5/8/09 6:27:04 PM...
 • Seite 44: Τεχνικές Προδιαγραφές

  Περιεχόμενα συσκευασίας Προτού εγκαταστήσετε το διακόπτη, ελέγξτε τη συσκευασία για τα ακόλουθα στοιχεία. • ASUS FX-D1161 x 1 • Προσαρμογέας τροφοδοτικού x 1 • Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης x 1 • 1 x Κάρτα μέλους VIP Σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η φ θ ο ρ ά ς ή α π ώ λ ε ι α ς κ ά π ο ι ο υ ε κ τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν , επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο.
 • Seite 45 Εμπρόσθιος πίνακας Ο εμπρόσθιος πίνακας περιλαμβάνει ενδεικτικές λυχνίες LED, δείχνοντας την κατάσταση του διακόπτη σε πραγματικό χρόνο. Ενδεικτικές λυχνίες LED Ενδεικτική Χρώμα Κατάσταση Περιγραφή Λυχνία LED Ισχύς Πράσινο ΕΝΕΡΓΟ Ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος. ΑΝΕΝΕΡΓΟ Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Κατάσταση Πράσινο ΕΝΕΡΓΟ Έχει επιτευχθεί έγκυρος σύνδεσμος. Αναβοσβήνει Λαμβάνει ή μεταδίδει πακέτα δεδομένων. Οπίσθιος πίνακας Ο οπίσθιος πίνακας περιλαμβάνει θύρες Ethernet και θύρα εισαγωγής ΣΡ Εισόδου. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Book FX-D1162.indb 45 5/8/09 6:27:06 PM...
 • Seite 46 Επιτραπέζια τοποθέτηση Τοποθετήστε το διακόπτη σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Τοποθέτηση του μεταγωγέα σε ικρίωμα Για να τοποθετήσετε το μεταγωγέα σε ικρίωμα: 1. Εντοπίστε τις τέσσερις οπές για βίδες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του μεταγωγέα. 2. Ευθυγραμμίστε τους βραχίονες στήριξης με τις οπές βιδών του μεταγωγέα. 3. Ασφαλίστε τους βραχίονες στήριξης με βίδες. 4. Place the switch in the rack, then secure both sides with rack mount screws. Οι βραχίονες στήριξης, οι βίδες και οι βίδες στήριξης στο ικρίωμα πωλούνται ξεχωριστά. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Book FX-D1162.indb 46 5/8/09 6:27:08 PM...
 • Seite 47 Σύνδεση συσκευών δικτύου Για να συνδέσετε συσκευές δικτύου στο διακόπτη. 1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet σε μια θύρα Ethernet στο πίσω μέρος του διακόπτη. Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Ethernet της συσκευής δικτύου. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές δικτύου. • Χρησιμοποιήστε ευθεία καλώδια Ethernet Κατηγορίας 5 (CAT5), για να εξασφαλίσετε κατάλληλη σύνδεση μεταξύ του διακόπτη και των άλλων συσκευών δικτύου. • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε διασταυρούμενα είτε ευθύγραμμα καλώδια για να συνδέσετε άλλες δικτυακές συσκευές όπως γέφυρες, μεταγωγείς, διανομείς και επαναλήπτες. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Συνδέστε το ένα άκρο του μετασχηματιστή στην υποδοχή εισόδου ρεύματος DC-In στο πίσω πλαίσιο του διακόπτη, στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο σε μια πρίζα ρεύματος. Οι λυχνίες LED τροφοδοσίας (POWER) και δικτύου (LAN) ανάβουν για ενεργές θύρες Ethernet όταν ο μεταγωγέας ενεργοποιείται και ενεργοί κόμβοι συνδέονται στις θύρες LAN. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Book FX-D1162.indb 47 5/8/09 6:27:11 PM...
 • Seite 48: Αντιμετώπιση Προβλημάτων

  κ α ι ο ι σ υ σ κ ε υ έ ς δ ι κ τ ύ ο υ ε ί ν α ι ενεργοποιημένες. Ελέγξτε αν το καλώδιο Ethernet ικανοποιεί τις προδιαγραφές του δικτύου σας. Για να συνδέσετε μια θύρα μεταγωγής gigabit, χρειάζεστε καλώδιο Κατηγορίας 5 για ταχύτητα μετάδοσης gigabit. Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Book FX-D1162.indb 48 5/8/09 6:27:11 PM...
 • Seite 49: A Csomag Tartalma

  A SWITCH TULAJDONSÁGAI A csomag tartalma • ASUS FX-D1162 x 1 • Hálózati adapter x 1 • Támogató CD x 1 (mellékelt gyors üzembe helyezési útmutatófájllal) • VIP kártya x 1 Amennyiben bármelyik sérült vagy hiányzik, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Jellemzők • 16 darab 10/100 Mb/s, automatikus érzékeléssel ellátott Teljes/Fél duplex switch port • Alapértelmezett LAN1 & LAN2 VIP, magas prioritású portok • Legfeljebb 200 Mb/s valamennyi port esetében teljes duplex módban. • Plug and Play kompatibilis: automatikus MDI/MDIX és automatikus sebesség- és duplex üzemmód érzékelés valamennyi port esetében. • Áramlásszabályozási sémák (802.3x teljes duplex módban) a nulla veszteség támogatására ideiglenes hálózati dugó esetén.
 • Seite 50 Előlap A készülék előlapján lévő LED kijelzők mutatják a switch valós idejű állapotát. LED kijelzők Szín Állapot Leírás Bekapcsolt Zöld A switch BE van kapcsolva. állapot A switch KI van kapcsolva. Állapot Zöld A kapcsolat sikeresen létrejött. Villog adatcsomagok küldése vagy fogadása. Hátsó panel A hátsó panelen Gigabit Ethernet csatlakozók és a DC IN tápfeszültség bemeneti aljzat találhatók. Gyors üzembe helyezési útmutató Book FX-D1162.indb 50 5/8/09 6:27:13 PM...
 • Seite 51: Első Lépések

  Győződjön meg arról, a switch telepítési helye megfelel az ü zemeltetési környezetre vonatkozó előírásoknak. A részleteket lásd a 2. oldalon. Asztalra helyezés Helyezze a switch készüléket egy stabil, vízszintes felületre. A switch rögzítése egy állványra A switch állványra való rögzítéséhez: 1. Keresse meg a négy csavarlyukat a switch mind a két oldalán. 2. Hozza egyenesbe a tartóelemeket a switch csavarlyukaival. 3. Csavarokkal erősítse fel a tartóelemeket. 4. Helyezze a switch készüléket az állványra, majd csavarja be mind a két oldalon a felerősítő csavaroket. Az állványt, a csavarokat és a felerősítő csavarokat külön kell megvásárolni. Gyors üzembe helyezési útmutató Book FX-D1162.indb 51 5/8/09 6:27:15 PM...
 • Seite 52 Más hálózati eszközök, mint például bridgek (hídak), switchek, hubok és • repeaterek (ismétlők) csatlakoztatásához használhat keresztkábeleket vagy közvetlen összekötő kábeleket is. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. A hálózati kábel egyik végét csatlakoztassa a switch hátoldalán található csatlakozóba, a másik végét pedig egzy elektromos csatlakozóaljba. Amikor a switch bekapcsolt állapotban van és aktív eszköz csatlakozik a LAN portokhoz, a feszültségellátást jelző LED és az aktív Ethernet portokat jelző LAN LEDEK bekapcsolnak. Gyors üzembe helyezési útmutató Book FX-D1162.indb 52 5/8/09 6:27:18 PM...
 • Seite 53 Hibaelhárítás Problem Solution A bekapcsolt állapotot jelző Ellenőrizze, hogy megfelelően (POWER) lámpa nem világít. csatlakozik-e a hálózati tápkábel a switch-hez és egy megfelelő feszültségű konnektorhoz. A STATUS (Állapotjelző) LED nem Ellenőrizze, hogy megfelelően gyullad ki akkor sem, ha egy hálózati csatlakozik-e az Ethernet kábel a switch- eszköz csatlakozik a porthoz. hez, illetve a hálózati eszközhöz. Győződjön meg arról, hogy a switch és a hálózati eszközök BE vannak kapcsolva. Ellenőrizze, hogy az Ethernet kábel megfelel-e a hálózati követelményeknek. Egy gigabit switch port csatlakoztatásához 5-ös kategóriájú kábelre van szüksége ahhoz, hogy elérje a gigabit átviteli sebességet. Gyors üzembe helyezési útmutató Book FX-D1162.indb 53 5/8/09 6:27:18 PM...
 • Seite 54: Descrizione Del Dispositivo

  Descrizione del Dispositivo Contenuto della Confezione ASUS FX-D1162 x 1 Adattatore di Corrente x 1 Guida Rapida x 1 Carta VIP Member x 1 Contattare il rivenditore, in caso di articoli danneggiati o mancanti. Caratteristiche • 16 porte 10/100Mbps a rilevamento automatico Half/Full duplex •...
 • Seite 55: Pannello Frontale

  Status Verde ACCESO E' stato stabilito un collegamento valido. Lampegg. Ricezione o trasmissione di pacchetti dati. Pannello Posteriore Nel pannello posteriore si trovano le porte Ethernet e la porta ingresso DC IN. Guida Rapida Book FX-D1162.indb 55 5/8/09 6:27:21 PM...
 • Seite 56: Opzioni Di Posizionamento

  3. Fissare le staffe di montaggio con le viti. 4. Riporre lo switch sul rack, quindi fissare entrambi i lati con le viti per il montaggio su rack. Le viti e le staffe per il montaggio,così come le viti per il montaggio su rack,non sono comprese nella confezione. Guida Rapida Book FX-D1162.indb 56 5/8/09 6:27:22 PM...
 • Seite 57 Gli indicatori LED dell'alimentazione e della connessione LAN,per le porte Ethernet attive,si illuminano quando lo switch è acceso e i nodi attivi sono collegati alle porte LAN. Guida Rapida Book FX-D1162.indb 57 5/8/09 6:27:25 PM...
 • Seite 58 Assicurarsi che lo switch e il dispositivo di rete siano ACCESI. Verificare che il cavo Ethernet soddisfi i requisiti della rete.Per collegare la porta di uno switch gigabit, è necessario un cavo di Categoria 5 per ottenere una velocità di trasferimento gigabit. Guida Rapida Book FX-D1162.indb 58 5/8/09 6:27:25 PM...
 • Seite 59: Iepakojuma Saturs

  Iepazīšanās ar komutatoru Iepakojuma saturs • ASUS FX-D1162 x 1 • Barošanas adapteris x 1 • Ātras Uzstādīšanas Rokasgrāmata x 1 • VIP lietotāja karte x 1 Sazinieties ar jūsu mazumtirgotāju, ja kāds priekšmets ir bojāts vai zudis. Īpašības • Tīkla ātrums 16 10/100 Mbps, automātiski atklājami pusdupleksa / dupleksa (Half / Full duplex) režīma komutatora porti • LAN1 & LAN2 noklusējuma VIP, augstas prioritātes porti • Tīkla ātrums līdz 200Mbps, visi porti dupleksa (full duplex) režīmā • Ierīču uzstādījumu automātiskā konfigurēšana (Plug-and-play): Auto MDI/ MDIX, ātruma auto-detektors un dupleksa (duplex) režīms visos portos. • Datu plūsmas kontroles shēmas (802.3x dupleksa (full duplex) režīmā), lai atbalstītu datu zaudējumus, ja tīkls ir īslaicīgi pārslogots. • 4K MAC adreses iegūšana un izturēšana • Atbalsta režīmu: uzglabāt un pārsūtīt • Bufera atmiņa: 203KB • Komutatora (Switch Fabric) kapacitāte: 3.2Gbps...
 • Seite 60 Fiziskā ierīce Priekšējais panelis Priekšējais panelis satur LED indikatorus, kuri attēlo komutatora stāvokli reālā laikā. LED indikatori Krāsa Stāvoklis Apraksts BAROŠNA Zaļa Ieslēgts Komutators ir ieslēgts. Izslēgts Komutators ir izslēgts. Stāvoklis Zaļa Ieslēgts Pareizs savienojums. Mirgojošs Tiek saņemtas datu paketes. Aizmugurējais panelis Aizmugurējais panelis iekļauj tīkla Ethernet portus un DC IN ieejas portu. Ātras Uzstādīšanas Rokasgrāmata Book FX-D1162.indb 60 5/8/09 6:27:27 PM...
 • Seite 61 Uzstādīšana Izvietošanas veidi NELIECIET uz komutatora nevienu citu ierīci. • • Atstājiet komutatoram apkārt pietiekošu telpu, lai būtu piemērota vēdināšana. Pārliecinieties, ka komutators atrodas vietā, kurā ir izpildīti apkārtējās vides noteikumi. Sīkākai informācijai skatieties 2. lappusi. Novietojums uz darba virsmas Novietojiet komutatoru uz līdzenas un stabilas virsmas. Mounting the switch on a rack Lai piemontētu komutatoru pie statīva: 1. Atrodiet komutatora abās pusēs četrus skrūvju caurumus. 2. Novietojiet montāžas kronšteinus pretim skrūvju caurumiem. 3. Piestipriniet montāžas kronšteinus ar skrūvēm. 4. Ievietojiet komutatoru statīvā un ieskrūvējiet abās pusēs montāžas skrūves. Montāžas kronšteini, skrūves un statīva montāžas skrūves jāiegādājas atsevišķi. Ātras Uzstādīšanas Rokasgrāmata Book FX-D1162.indb 61 5/8/09 6:27:29 PM...
 • Seite 62 Lietojiet CAT5 (5.kategorijas) Ethernet kabeļus, lai nodrošinātu pareizu savienojumu starp komutatoru un iekārtu. • Jūs varat izmantot pārejas vai tiešos kabeļus, lai pievienotu citas tīkla ierīces, piemēram, tiltus, komutatorus, centrmezglus un atkārtotājus. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Pievienojiet vienu strāvas pārveidotāja galu DC-IN pieslēgvietai komutatora aizmugures panelī, tad pievienojiet otru galu strāvas kontaktligzdā. Ieslēdzot komutatoru, iedegas strāvas un lokālā tīkla (LAN) indikatori aktivizētajiem Ethernet tīkla portiem, un aktīvie mezgli tiek pievienoti lokālā tīkla portiem. Ātras Uzstādīšanas Rokasgrāmata Book FX-D1162.indb 62 5/8/09 6:27:31 PM...
 • Seite 63 STATUS (Statusa) indikators Pārbaudiet, vai Ethernet kabelis ir pareizi neiedegas arī pēc tam, kad tīkla savienots ar komutatoru un tīkla ierīci. ierīce ir pievienota portam. Pārliecinieties, ka Jūsu komutators un tīkla ierīce ir ieslēgti (ON). Pārbaudiet, vai Ethernet kabelis atbilst jūsu tīkla prasībām. Lai pievienotu gigabitu komutatora portu, jums nepieciešams 5. kategorijas kabelis, lai varētu nodrošināt gigabitu pārraides ātrumu. Ātras Uzstādīšanas Rokasgrāmata Book FX-D1162.indb 63 5/8/09 6:27:32 PM...
 • Seite 64: Pakuotės Turinys

  Apie jūsų tinklo šakotuvą Pakuotės turinys • ASUS FX-D1162 x 1 • Maitinimo adapteris x 1 • Greitojo Paleidimo Vadovas x 1 • VIP nario klubo kortelė, 1 vnt. Jeigu kurio nors iš šių komponentų trūksta, arba kuris nors sugadintas, susisiekite su prekybos agentu. Ypatybės • 16 10/100 Mbps automatiškai pusės duplekso / pilno duplekso režimus...
 • Seite 65 Techninė įranga Priekinis skydelis Priekiniame skydelyje esantys šviestukai rodo komutatoriaus būseną realiuoju laiku. Šviestukai-indikatoriai Šviestukas Spalva Būsena Apibūdinimas MAITINIMAS Žalia ŠVIEČIA Komutatorius ĮJUNGTAS. NEŠVIEČIA Komutatorius IŠJUNGTAS. Būsena Žalia ŠVIEČIA Užmegztas tinkamas ryšys. Mirksi Gaunami arba persiunčiami duomenų paketai. Nugarėlė Įrenginio nugarėlėje yra „Ethernet“ prievadai ir nuolatinės srovės maitinimo prievadas. Greitojo Paleidimo Vadovas Book FX-D1162.indb 65 5/8/09 6:27:34 PM...
 • Seite 66: Darbo Pradžia

  Darbo pradžia Statymo galimybės Ant komutatoriaus viršaus NESTATYKITE jokio įrenginio. • • Palikite pakankamai erdvės aplink komutatorių ventiliacijai. Įsitikinkite, kad komutatorius padėtas vietoje, atitinkančioje aplinkosaugos specifikacijas. Plačiau žr. psl. 2. Statymas darbalaukyje Komutatorių padėkite plokščio ir stabilaus paviršiaus. Šakotuvo įmontavimas ant stovo Šakotuvą ant stovo montuokite taip: 1. Raskite keturiais angas varžtams abejuose šakotuvo pusėse. 2. Sulyginkite montažinius laikiklius su šakotuvo angomis varžtams. 3. Įtvirtinkite montažinius laikiklius varžtais. 4. Įstatykite šakotuvą į stovą, o tada abiejose pusėse įsukite montažinius stovo varžtus. Montažiniai laikikliai, varžtai ir montažiniai stovo varžtai į komplektaciją neįeina. Greitojo Paleidimo Vadovas Book FX-D1162.indb 66 5/8/09 6:27:36 PM...
 • Seite 67: Tinklo Įrenginių Sujungimas

  Tinklo įrenginių prijungimas prie komutatoriaus. 1. Vieną „Ethernet“ kabelio galą prijunkite prie komutatoriaus nugarėlėje esančio „Ethernet“ prievado. Kitą galą prijunkite prie tinklo įrenginio „Ethernet“ prievado. Kartodami šį žingsnį prijunkite papildomus tinklo įrenginius. • Naudokite 5 kategorijos (CAT5) „Ethernet“ tiesų kabelį, kad užtikrintumėte tinkamą ryšį tarp komutatoriaus ir kitų tinklo įrenginių. • Galite naudoti tiek pereinamuosius, tiek „tiesius“ kabelius, norėdami prijungti kitus įrenginius, tokius kaip tiltas, skirstytuvas, šakotuvas ir retransliatorius. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Prijunkite vieną galą kintamosios srovės (AC) adapterio prie DC-In prievado galiniame šakotuvo skyde, o tada antrą galą – prie elektros lizdo. Esant šakotuvui prijuntam prie maitinimo tinklo, įsižiebia aktyvių Ethernet prievadų maitinimo ir LAN šviesos diodai, ir suaktyvinti mazgai yra prijungiami prie LAN prievadų. Greitojo Paleidimo Vadovas Book FX-D1162.indb 67 5/8/09 6:27:38 PM...
 • Seite 68: Trikčių Šalinimas

  įtampos elektros lizdo. Šviesos diodas STATUS (būsena) Patikrinkite, ar „Ethernet“ kabelis tinkamai neįsižiebia net ir kai prie prievado prijungtas prie komutatoriaus ir tinklo prijungtas tinklo įrenginys. įrenginio. Įsitikinkite, kad komutatorius ir tinklo įrenginiai yra ĮJUNGTI. Patikrinkite, ar Ethernet kabelis atitinka jūsų tinklo reikalavimus. Norint prijungti gigabitinės spartos sąsają, jums reikės 5 kategorijos kabelio. Greitojo Paleidimo Vadovas Book FX-D1162.indb 68 5/8/09 6:27:39 PM...
 • Seite 69: Zawartość Opakowania

  Poznanie przełącznika Zawartość opakowania ASUS FX-D1162 x 1 Adapter zasilania x 1 Instrukcja szybkiego uruchomienia x 1 Karta VIP x 1 Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje należy skontaktować się ze sprzedawcą. Właściwości • 16 portowy przełącznik 10/100Mbps z automatycznym wykrywaniem i funkcją połowicznego/pełnego dupleksu • LAN1 i LAN2 domyślny VIP, porty najwyższego priorytetu • Plug-and-play: Automatyczna funkcja MDI/MDIX i automatyczne wykrywanie szybkości i tryb dupleks na wszystkich portach. • Schematy sterowania przepływem (802.3x w trybie pełnego dupleksu) dla zapewnienia zerowych strat przy tymczasowym przeciążeniu sieci.
 • Seite 70: Panel Przedni

  P r z e ł ą c z n i k j e s t WYŁĄCZONY. Stan Zielony ON (Włączony) U s t a n o w i o n e j e s t prawidłowe połączenie. Miganie Odbiór lub transmisja pakietów danych. Panel tylnych Na panelu tylnym znajdują się porty Ethernet i port DC IN (Wejście prądu stałego). Instrukcja szybkiego uruchomienia Book FX-D1162.indb 75 5/8/09 6:27:41 PM...
 • Seite 71 Wprowadzenie Opcje rozmieszczenia • NIE należy umieszczać na przełączniku żadnych urządzeń. • Pozostaw wystarczająco dużo miejsca dookoła przełącznika na wentylację. Upewnij się, że przełącznik jest usytuowany w miejscu, które spełnia specyfikacje dotyczące środowiska. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 2. Na biurku Połóż przełącznik na płaskiej i stabilnej powierzchni. Montaż przełącznika w stelażu W celu zamontowania przełącznika w stelażu: 1. Zlokalizuj cztery otwory na śruby po obu stronach przełącznika. 2. Wyrównaj wsporniki montażowe z otworami na śruby przełącznika. 3. Zamocuj wsporniki montażowe śrubami. 4. Ustaw przełącznik w stelażu, a następnie zamocuj obie strony śrubami do montażu w stelażu. Wsporniki montażowe, śruby i śruby do montażu w stelażu należy zakupić oddzielnie. Instrukcja szybkiego uruchomienia Book FX-D1162.indb 76 5/8/09 6:27:43 PM...
 • Seite 72 Podłączenie urządzeń sieciowych W celu podłączenia do przełącznika urządzeń sieciowych. 1. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tyłu przełącznika. Podłącz drugi koniec do portu Ethernet urządzenia sieciowego. Powtórz tę czynność w celu podłaczenia dodatkowych urządzeń sieciowych. • Użyj zwykłych kabli kategorii 5 (CAT5) Ethernet w celu zapewnienia prawidłowego połączenia przełącznika i innych urządzeń sieciowych. • Do podłączenia innych urządzeń sieciowych takich jak mosty, przełączniki, huby i repetery, można użyć kabli skrosowanych lub prostych. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Podłącz jeden koniec adaptera prądu zmiennego do portu DC-In (Wejście prądu stałego) na panelu tylnym przełącznika, a następnie podłącz drugi koniec do gniazda zasilania. Wskaźniki LED zasilania i LED LAN dla aktywnych portów Ethernet świecą po włączeniu przełącznika i podłączeniu aktywnych węzłów do portów LAN. Instrukcja szybkiego uruchomienia Book FX-D1162.indb 77 5/8/09 6:27:45 PM...
 • Seite 73: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Problem Solution Nie świeci wskaźnik POWER Sprawdź, czy kabel zasilający jest (Zasilanie). prawidłowo podłączony do przełącznika i do gniazdka elektrycznego z prawidłowym napięciem wyjścia. Dioda LED STATUS (Stan) nie Sprawdź, czy kabel Ethernet jest świeci, nawet po podłączeniu do prawidłowo podłączony do przełącznika i portu urządzenia sieciowego. do urządzenia sieciowego. Upewnij się, że przełącznik i urządzenia sieciowe są WŁĄCZONE. Sprawdź, czy kabel Ethernet spełnia wymagania sieci. Aby po podłączeniu gigabitowego portu przełącznika uzyskać gigabitową szybkość transferu, należy zastosować kabel kategorii 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia Book FX-D1162.indb 78 5/8/09 6:27:46 PM...
 • Seite 74: Conteúdo Da Embalagem

  Conheça o seu switch Conteúdo da embalagem ASUS FX-D1162 x 1 Transformador x 1 Guia de consulta rápida x 1 Cartão de membro VIP x 1 Contacte o vendedor se qualquer um dos itens estiver danificado ou em falta. Características • 16 portas semi/full duplex de 10/100 Mbps de auto-detecção • Portas de prioridade máxima LAN1 e LAN2, VIP por predefinição • Plug-and-play: MDI/MDIX automático e função de detecção automática da velocidade e modo full duplex em todas as portas.
 • Seite 75: Painel Frontal

  Verde LIGADO Foi estabelecida uma ligação válida. Intermitente A receber ou a enviar pacotes de dados. Painel traseiro O painel traseiro inclui as portas Ethernet e a porta de entrada de alimentação d.c. Guia de consulta rápida Book FX-D1162.indb 80 5/8/09 6:27:48 PM...
 • Seite 76: Começar A Utilizar

  2. Alinhe os suportes de montagem com os orifícios de parafusos do switch. 3. Fixe os suportes de montagem com os parafusos. 4. Coloque o switch na prateleira, depois fixe ambos os lados com os parafusos de montagem na prateleira. Os suportes de montagem, os parafusos e os parafusos de montagem na prateleira são vendidos separadamente. Guia de consulta rápida Book FX-D1162.indb 81 5/8/09 6:27:50 PM...
 • Seite 77 2. Ligue uma das extremidades do transformador a.c. à porta de entrada d.c. existente no painel traseiro do comutador e depois ligue a outra extremidade a uma tomada eléctrica. Os indicadores LED de Energia e o LED LAN para portas Ethernet activas, acendem quando o switch é ligado e se existirem nós activos ligados às portas LAN. Guia de consulta rápida Book FX-D1162.indb 82 5/8/09 6:27:53 PM...
 • Seite 78: Resolução De Problemas

  LIGADOS. Verifique se o cabo Ethernet cumpre os requisitos da sua rede. Para ligar a uma porta de switch gigabit, precisa de um cabo de Categoria 5 para obter velocidades de transferência de gigabit. Guia de consulta rápida Book FX-D1162.indb 83 5/8/09 6:27:53 PM...
 • Seite 79: Комплект Поставки

  Знакомство с коммутатором Комплект поставки ASUS FX-D1162 x 1 Блок питания x 1 Краткое руководство x 1 Карта VIP клиента x 1 Если что-то отсутствует или повреждено, обратитесь к продавцу. Возможности • 16 портов 10/100Мбит/с с автообнаружением режима дуплекса, скорости и...
 • Seite 80: Передняя Панель

  Элемент Цвет Состояние Описание Питание Зеленый Горит Коммутатор включен Не горит Коммутатор выключен Состояние Зеленый Горит Установлена связь Мигает Передача данных Задняя панель На задней панели находятся Ethernet порты и разъем питания. Краткое руководство Book FX-D1162.indb 85 5/8/09 6:27:56 PM...
 • Seite 81: Начало Работы

  1. Найдите четыре отверстия на обеих сторонах коммутатора. 2. Совместите монтажные кронштейны с отверстиями. 3. Закрепите монтажные кронштейны винтами. 4. Поместите конструкцию в стойку, затем закрепите ее винтами. Монтажные кронштейны и винты приобретаются отдельно. Краткое руководство Book FX-D1162.indb 86 5/8/09 6:27:57 PM...
 • Seite 82 2. Подключите разъем шнура от блока питания к разъему питания на задней панели коммутатора, затем подключите блок питания конец к розетке. Индикаторы питания и состояния загорятся при включении коммутатора и наличии подключенных сетевых устройств к портам коммутатора. Краткое руководство Book FX-D1162.indb 87 5/8/09 6:28:00 PM...
 • Seite 83: Устранение Неисправностей

  Убедитесь в правильности подключения подключения сетевого устройства к кабеля Ethernet коммутатору и сетевому порту. устройству. Убедитесь, что коммутатор и сетевое устройство включены. Убедитесь, что выбран кабель Ethernet подходящего типа. Убедитесь, что используются кабели категории 5. Краткое руководство Book FX-D1162.indb 88 5/8/09 6:28:01 PM...
 • Seite 84: Conţinutul Pachetului

  Cunoaşteţi-vă switch-ul Conţinutul pachetului ASUS FX-D1162 x 1 Adaptor alimentare x 1 Ghid de pornire rapidă x 1 Card Membru VIP x 1 Contactaţi vânzătorul dacă există elemente lipsă sau deteriorate. Caracteristici: • 16 porturi de switch duplex la jumătate/integral cu detectare automată de 10/100 Mbps • VIP setat iniţial LAN1 & LAN2, porturi de prioritate • Plug-and-play: MDI/MDIX automat şi detectare automată pentru viteză şi mod duplex pe toate porturile. • Scheme de control al debitului (802.3x în modul duplex integral) pentru a accepta pierderi zero la congestionarea temporară a reţelei.
 • Seite 85: Panou Frontal

  Panou frontal Panoul frontal conţine indicatoare LED care prezintă în timp real starea switch-ului. Indicatoare LED Culoare Stare Descriere ALIMENTARE Verde PORNIT Switch-ul este PORNIT. OPRIT Switch-ul este OPRIT. Stare Verde PORNIT S-a stabilit o conexiune validă. Intermitent Se primesc sau se transmit pachete de date. Panou spate Panoul din spate cuprinde porturile Ethernet şi portul de intrare c.c. Ghid de pornire rapidă Book FX-D1162.indb 90 5/8/09 6:28:03 PM...
 • Seite 86 NU aşezaţi alte dispozitive pe switch. • • Lăsaţi spaţiu suficient în jurul switch-ului pentru o ventilare adecvată. Verificaţi amplasarea switch-ului într-un loc care respectă specificaţiile de mediu. Consultaţi pagina 2 pentru detalii. Amplasare pe birou Aşezaţi switch-ul pe o suprafaţă plană şi stabilă. Montarea switch-lui pe suport Pentru montarea switch-lui pe un suport: 1. Localizaţi cele patru găuri pentru şurub de pe ambele părţi laterale ale switch- lui. 2. Aliniaţi braţele de prindere cu găurile pentru şurub ale switch-lui. 3. Prindeţi cu şuruburi braţele de prindere. 4. Aşezaţi switch-ul pe suport, apoi prindeţi ambele părţi laterale cu şuruburile de prindere ale suportului. Braţele de prindere, şuruburile şi şuruburile pentru prinderea suportului sunt cumpărate separat. Ghid de pornire rapidă Book FX-D1162.indb 91 5/8/09 6:28:05 PM...
 • Seite 87 1. C onectaţi un capăt al cablului Ethernet la un port Ethernet la spatele switch-ului. Conectaţi celălalt capăt la portul Ethernet de la dispozitivul de reţea. Repetaţi acest pas pentru a conecta şi alte dispozitive de reţea. Utilizaţi cabluri directe Ethernet de categoria 5 (CAT5) pentru a asigura • conectarea corectă între switch şi alte dispozitive de reţea. • Puteţi folosi fie cabluri cross-over fie cablu normal pentru a conecta alte dispozitive de reţea precum punţi, switch-uri, huburi şi repetatoare. AX112W VOIP Router Desktop Router Server Notebook 2. Conectaţi un capăt al adaptorului AC la portul DC-In la întrerupătorul de pe panoul din spate, apoi conectaţi celălalt capăt la priza electrică. Indicatoarele LED de curent şi LAN pentru porturile Ethernet active se aprind când switch-ul este alimentat iar nodurile active sunt conectate la porturile LAN. Ghid de pornire rapidă Book FX-D1162.indb 92 5/8/09 6:28:08 PM...
 • Seite 88 Verificaţi conectarea corectă a cablului de alimentare la switch şi la o priză electrică cu o tensiune de ieşire corespunzătoare. LED-ul de STARE nu se aprinde nici Verificaţi conectarea corectă a cablului chiar când un dispozitiv de reţea este de alimentare la switch şi la dispozitivul conectat la port. de reţea. Verificaţi dacă switch-ul şi dispozitivele de reţea sunt PORNITE: Verificaţi dacă cablurile Ethernet îndeplinesc cerinţele dvs de reţea. Pentru a conecta un port gigabit al switch-lui, aveţi nevoie de un cablu de Categoria 5 pentru a obţine viteza de transfer gigabit. Ghid de pornire rapidă Book FX-D1162.indb 93 5/8/09 6:28:08 PM...
 • Seite 89: Obsah Balenia

  Spoznajte svoje prepínač Obsah balenia ASUS FX-D1162 x 1 Sieťový adaptér x 1 Stručný návod na spustenie x 1 Karta VIP člena x 1 Ak je ktorákoľvek z uvedených položiek poškodená alebo chýba, spojte sa so svojim predajcom. Charakteristické vlastnosti • 16 10/100 Mbps porty s prepínačom s automatickým zistením s polovičným/ plne duplexným režimom • Predvolené VIP porty s maximálnou prioritou pre LAN1 a LAN2 • Až 200 Mbps pre všetky porty v plne duplexnom režime • Plug-and-play: Automatické MDI/MDX a automatické snímanie pre rýchlostný a duplexný režim v rámci všetkých portov • Schémy pre riadenie toku (802.3x v plne duplexnom režime) s cieľom podpory nulových strát počas dočasného preťaženia siete • Načítanie a uchovanie 4K MAC adresy • Architektúra s podporou ukladania a posielania ďalej • Medzipamäť: 203 KB • Konštrukcia prepínača: 3.2 Gbps • Posielanie paketov ďalej (10 Mbps port): 14 880 paketov/sek. (100 Mbps port): 148 880 paketov/sek.
 • Seite 90 Funkcie na prednom paneli Predný panel obsahuje LED indikátory zobrazujúce aktuálny stav prepínača. LED indikátory Položka Stav Popis indikátor Napájanie Zelená SVIETI Prepínač je ZAPNUTÝ. NESVIETI Prepínač je v VYPNUTÝ. Stav Zelená SVIETI Platná linka je vytvorená. BLIKÁ Prijímanie alebo odosielanie paketov údajov. Funkcie na zadnom paneli Zadný panel obsahuje Ethernet porty a vstupný port DC In. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 90 5/8/09 6:28:11 PM...
 • Seite 91 Možnosti umiestnenia • Na hornú časť prepínača NEUMIESTŇUJTE žiadne zariadenie. • Aby ste zabezpečili dostatočnú ventiláciu vzduchu, okolo prepínača ponechajte dostatok voľného priestoru. Prepínač umiestnite na miesto vyhovujúce podmienkam stanoveným pre prostredie umiestnenia. Viac informácií nájdete na strane 2 Technical specifications (Technické špecifikácie). Umiestnenie na pracovnú plochu Prepínač umiestnite na vodorovnom a stabilnom povrchu. Montáž prepínača na stojan Montáž prepínača na stojan: 1. Na oboch stranách prepínača nájdite štyri otvory pre vloženie skrutiek. 2. Zarovnajte montážne konzoly s otvormi pre skrutky na prepínači. 3. Montážne konzoly zaistite skrutkami. 4. Prepínač umiestnite na stojan; následne zaistite obidve strany pomocou skrutiek pre montáž na stojan. Montážne konzoly, skrutky a skrutky pre montáž na stojan sa predávajú samostatne. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 91 5/8/09 6:28:12 PM...
 • Seite 92 Pripojenie sieťových zariadení Pripojenie sieťových zariadení k prepínaču: 1. Jeden koniec Ethernet kábla pripojte k Ethernet portu na prednom paneli prepínača. Druhý koniec pripojte k Ethernet portu na sieťovom zariadení. Tento krok zopakujte pre pripojenie ďalších sieťových zariadení. • Používajte priame Ethernet káble kategórie 5, aby ste zabezpečili správne spojenie medzi prepínačom a ďalšími sieťovými zariadeniami. • Na pripojenie ďalších sieťových zariadení ako sú mostíky, prepínače, rozbočovače a retranslátory môžete použiť buď krížové alebo priame káble. AX112W Smerovač VOIP Desktop Router Server Notebook 2. Jeden koniec adaptéra striedavého prúdu pripojte k vstupnému DC-In portu na zadnom paneli a druhý koniec následne zastrčte do sieťovej zásuvky. LED indikátor napájania (POWER) a LED indikátory LAN pre aktívne Ethernet porty sa rozsvietia po zapnutí prepínača a po pripojení aktívnych uzlov k LAN portom. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 92 5/8/09 6:28:15 PM...
 • Seite 93: Riešenie Problémov

  Riešenie problémov Problém Riešenie LED INDIKÁTOR NAPÁJANIA Skontrolujte, či je sieťový kábel správne (POWER) sa nerozsvieti. pripojený k prepínaču a k sieťovej zásuvke so správnym výstupným napätím. LED indikátor stavu (STATUS) sa Skontrolujte, či je Ethernet kábel správne nerozsvieti ani po pripojení sieťového pripojený k prepínaču a k sieťovému zariadenia k portu. zariadeniu. Presvedčte sa, že prepínač aj sieťové zariadenia sú zapnuté. Skontrolujte, či váš Ethernet kábel vyhovuje sieťovým požiadavkám. Na pripojenie gigabitového portu prepínača budete potrebovať kábel kategórie 5, čím zabezpečíte gigabitovú rýchlosť prenosu údajov. Quick Start Guide Book FX-D1162.indb 93 5/8/09 6:28:16 PM...
 • Seite 94: Contenido Del Paquete

  Conocer su switch Contenido del paquete ASUS FX-D1162 x 1 Adaptador de corriente x 1 Guía de inicio rápido x 1 Tarjeta de miembro VIP x 1 Póngase en contacto con el minorista si cualquiera de los artículos falta o está dañado. Características • 16 puertos de conmutación 10/100 Mbps con detección automática de dúplex completo/semidúplex. • Puertos de alta prioridad VIP LAN1 y LAN2 predeterminados • Plug-and-play: MDI/MDIX automático y detección automática de velocidad y...
 • Seite 95: Panel Frontal

  Verde ENCENDIDO El conmutador está ENCENDIDO. APAGADO El conmutador está APAGADO. Estado Verde ENCENDIDO Se ha establecido una conexión válida. Parpadea Recibiendo o transmitiendo paquetes de datos. Panel posterior El panel posterior incluye puertos Ethernet y el puerto de entrada de la toma de Guía de inicio rápido Book FX-D1162.indb 100 5/8/09 6:28:19 PM...
 • Seite 96: Opciones De Colocación

  1. Localice los cuatro orificios roscados situados a ambos lados del switch. 2. Haga coincidir los orificios roscados del switch con las abrazaderas de montaje. 3. Fije las abrazaderas de montaje utilizando tornillos. 4. Coloque el switch en el armario rack y fije ambos lados utilizando tornillos de montaje en armario rack. Las abrazaderas de montaje, tornillos y tornillos de montaje en rack deben adquirirse por separado. Guía de inicio rápido Book FX-D1162.indb 101 5/8/09 6:28:20 PM...
 • Seite 97 Notebook 2. Conecte un extremo del adaptador AC al puerto de entrada DC situado en el panel posterior del switch y el otro extremo a una toma de suministro eléctrico. Los indicadores LED Power (Encendido) y LAN de los puertos Ethernet activos se iluminarán al encender el switch y al conectar nodos activos a los puertos de red LAN. Guía de inicio rápido Book FX-D1162.indb 102 5/8/09 6:28:23 PM...
 • Seite 98: Solución De Problemas

  Asegúrese de que tanto el conmutador como los dispositivos de red estén ENCENDIDOS. Compruebe si el cable Ethernet satisface los requisitos de su red. Para conectar un puerto gigabit del switch, necesitará un cable de Categoría 5 a fin de alcanzar la velocidad de transferencia gigabit. Guía de inicio rápido Book FX-D1162.indb 103 5/8/09 6:28:24 PM...
 • Seite 99: Технічні Характеристики

  Знайомство з перемикачем До комплекту входять ASUS FX-D1162 1 шт Адаптер живлення 1 шт Керівництво швидкого налаштування 1 шт Картка VIP члена 1 шт Зверніться до розповсюджувача, якщо будь-який з виробів пошкоджений або відсутній. Особливі характеристики • 16 портів 10/100 Мб/сек. напів/повнодуплексних перемикачів з авто-визначенням...
 • Seite 100 В с т а н о в л е н о з в ' я з о к належної якості. Спалахування Отримання або передача пакетів даних. Задня панель Задня панель включає порти Ethernet і порт входу постійного струму. Керівництво швидкого налаштування Book FX-D1162.indb 105 5/8/09 6:28:27 PM...
 • Seite 101 2. Зрівняйте монтажні кронштейни з отворами для гвинтів на перемикачі. 3. Закріпіть монтажні кронштейни гвинтами. 4. Розмістіть перемикач на кріплення, потім закріпіть обидва боки гвинтами монтажних кронштейнів. Монтажні кронштейни, гвинти і гвинти кріплення слід купувати окремо. Керівництво швидкого налаштування Book FX-D1162.indb 106 5/8/09 6:28:29 PM...
 • Seite 102 задній панелі перемикача, потім підключіть інший кінець до джерела живлення. Світлодіодні індикатори живлення та LAN для активних портів Ethernet засвічуються, коли увімкнено живлення перемикача та активні вузли підключені до портів LAN. Керівництво швидкого налаштування Book FX-D1162.indb 107 5/8/09 6:28:31 PM...
 • Seite 103: Усунення Несправностей

  мережевий пристрій підключено до порту. пристрою. Переконайтеся, що перемикач та мережеві пристрої УВІМКНЕНІ. Перевірте, чи кабель Ethernet відповідає мережевим вимогам. Для підключення порту гігабітного перемикача знадобиться кабель Категорії 5, щоб отримати гігабітну швидкість передачі. Керівництво швидкого налаштування Book FX-D1162.indb 108 5/8/09 6:28:32 PM...

Inhaltsverzeichnis