Herunterladen Diese Seite drucken

Gwarancja; Service-Center; Importer - Parkside PWB 30 A1 Originalbetriebsanleitung

Waschbürste
Vorschau ausblenden

Werbung

Gwarancja

Na zakupione urządzenie otrzymują
Państwo 3 lata gwarancji od daty zakupu.
Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu
tego produktu wystąpi wada materiałowa
lub fabryczna, produkt zostanie – wedle
naszego wyboru – bezpłatnie naprawiony
lub wymieniony. Gwarancja zakłada,
że w okresie trzech lat uszkodzone
urządzenie zostanie przesłane wraz z
dowodem zakupu (paragonem) z krótkim
opisem, gdzie wystąpiła wada i kiedy się
pojawiła.
Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją,
otrzymają Państwo z powrotem
naprawiony lub nowy produkt. Wraz z
naprawą lub wymianą produktu okres
gwarancji nie biegnie na nowo.
Gwarancja obowiązuje dla wad
materiałowych lub fabrycznych. Gwaran-
cja nie rozciąga się na części produktu,
które podlegają normalnemu zużyciu i
można je uznać za części zużywalne (np.
adapter), oraz na uszkodzenia części de-
likatnych.
Produkt jest przeznaczony do użytku
prywatnego, a nie komercyjnego. W przy-
padku niewłaściwego i nieodpowiedniego
obchodzenia się z urządzeniem, stosowa-
nia „na siłę" i zabiegów, które nie zostały
przeprowadzone przez nasz autoryzowa-
ny oddział, gwarancja wygasa.
Gwarancja przepada, jeśli produkt został
uszkodzony, nie był zgodnie z przezna-
czeniem użytkowany i konserwowany.
Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
wiąże się z przestrzeganiem wszystkich
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Należy bezwzględnie unikać zastosowań
i działań, których odradza się lub przed
którymi ostrzega się w instrukcji obsługi.
W przypadku wszelkich zapytań prosi-
my o przygotowanie paragonu i numeru
artykułu (IAN 297590) jako dowodu
zakupu.
W przypadku wystąpienia usterek lub
innych wad prosimy o skontaktowanie się
z wymienionym niżej działem serwisowym
telefonicznie lub mailowo. Uzyskają
Państwo wówczas szczegółowe informacje
na temat realizacji reklamacji.

Service-Center

Serwis Polska
PL
Tel.: 22 397 4996
E-Mail: grizzly@lidl.pl
IAN 297590

Importer

Prosimy mieć na uwadze, że poniższy
adres nie jest adresem serwisu. Prosimy
o kontakt z wymienionym wyżej centrum
serwisowym.
Grizzly Tools GmbH & Co. KG
Stockstädter Straße 20
63762 Großostheim
NIEMCY
www.grizzly-service.eu
PL
7

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PWB 30 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PWB 30 A1

  Verwandte Inhalte für Parkside PWB 30 A1