Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Монтажу; Hu Használati Útmutató / Szerelési Útmutató - HANSGROHE Axor Starck 40821 Serie Gebrauchsanleitung Und Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Starck 40821 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Русский
Указания по технике
безопасности
Во время монтажа следует надеть перчатки во
избежание прищемления и порезов.
Изделие запрещается использовать в качестве
рукоятки. Следует устанавливать специальную
рукоятку.
Надлежащее крепление и плотность посадки
установленных изделий следует проверять
регулярно (ежегодно).
Указания по монтажу
При монтаже изделия квалифицированным
персоналом необходимо следить за тем, чтобы,
поверхность крепления была плоской во всей зоне
крепления (без выступающих швов или смещения
плитки), структура стен подходила для монтажа
изделия и, в частности, не имела слабых мест.
Прилагаемые винты и дюбели предназначены только
для бетона. При других типах стен необходимо
соблюдать указания производителей дюбелей.
Описание символов
Не применяйте силикон, содержащий
уксусную кислоту.
Размеры (см. стр. 17)
Κомплеκт (см. стр. 20)
XXX = Код цвета поверхности
000 = хром
820 = brushed nickel
Очистка
см прилагаемая брошюра
Монтаж см. стр. 18

Magyar
Biztonsági utasítások
A szerelésnél a zúzódások és vágási sérülések
elkerülése érdekében kesztyűt kell viselni.
A terméket nem szabad kapaszkodónak használni.
Ehhez külön kapaszkodót kell felszerelni.
A felszerelt termékek szabályszerű rögzítését és
szilárd elhelyezkedését rendszeres időközönként
(évente) ellenőrizni kell.
Szerelési utasítások
Miközben szakképzett szakember végzi a termék
felszerelését, ügyelni kell arra, hogy a rögzítési felületek
a rögzítési terület teljes egészén síkok (nincsenek kiálló
fugák vagy csempeszélek), a fal felépítése alkalmas
a termék felszereléséhez, és különösképpen, hogy
nincsenek benne gyenge pontok. A mellékelt csavarok és
dűbelek csak betonhoz alkalmasak. Egyéb falazatoknál
figyelembe kell venni a dűbelgyártó gyártói utasításait.
Szimbólumok leírása
Ne használjon ecetsavtartalmú szilikont!
Méretet (lásd a 17. oldalon)
Tartozékok (lásd a 20. oldalon)
XXX = Színkódok
000 = króm
820 = brushed nickel
Tisztítás
lásd a mellékelt brosúrát.
Szerelés lásd a 18.
oldalon

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis