Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Dk Brugsanvisning / Monteringsvejledning; Pt Instruções Para Uso / Manual De Instalación - HANSGROHE Axor Starck 40821 Serie Gebrauchsanleitung Und Montageanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für Axor Starck 40821 Serie:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Dansk
Sikkerhedsanvisninger
Ved monteringen skal der bruges handsker for at
undgå kvæstelser og snitsår.
Produktet må ikke bruges som håndtag. Der skal
monteres et separat håndtag.
Den korrekte montering og position af monterede
produkter skal kontroller i regelmæssige afstande
(årligt).
Monteringsanvisninger
Ved montering er det vigtigt at sikre sig, at hele
befæstigelsesfladen er plan (ingen ujævne fuger eller
fliser), samt at væggen er egnet til montering af produktet
og specielt, at væggen ikke har nogen svage punkter.
De medfølgende skruer og dübler er kun egnet til beton.
Ved anden vægopbygning bør producenten af dübler
kontaktes for nærmere information.
Symbolbeskrivelse
Der må ikke benyttes eddikesyreholdig
silikone!
Målene (se s. 17)
Reservedele (se s. 20)
XXX = Overflade
000 = Krom
820 = Brushed nickel
Rengøring
se venligst den vedlagte brochure.
Montering se s. 18
Português
Avisos de segurança
Durante a montagem devem ser utilizadas luvas de
protecção, de modo a evitar ferimentos resultantes
de entalamentos e de cortes.
O produto não pode ser utilizado como pega de
apoio. Tem que ser montada uma pega separada.
A fixação e encaixe correctos dos produtos
montados devem ser verificados periodicamente
(anualmente).
Avisos de montagem
Durante a montagem do produto por técnicos
qualificados, deve ter-se em atenção que a superfície
de fixação seja plana em toda a área da fixação (sem
juntas sobrepostas/salientes ou ladrilhos deslocados),
que o dispositivo de montagem na parede seja
adequado para uma montagem na parede e que este
não apresente nenhuns pontos fracos. Os parafusos
e buchas incluídos no volume de fornecimento são
apenas adequados para betão. Para outros métodos
de montagem na parede devem ser respeitadas as
indicações do fabricante das buchas.
Descrição do símbolo
Não utilizar silicone que contenha ácido
acético!
Medidas (ver página 17)
Peças de substituição (ver página 20)
XXX = Acabamentos
000 = cromado
820 = brushed nickel
Limpeza
consultar a seguinte brochura.
Montagem ver
página 18


Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis