Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL TC-EH 600 Originalbetriebsanleitung

Seilhebezug
Inhaltsverzeichnis

Werbung

D
Originalbetriebsanleitung
Seilhebezug
PL
Instrukcją oryginalną
Wciągarka linowa
RUS
Оригинальное руководство по
эксплуатации
электротельфер
RO
Instrucţiuni de utilizare originale
Maşină de ridicat cu cablu
GR
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
Παλάγκο
5
Art.-Nr.: 22.551.50
Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 1
Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 1
TC-EH 600
I.-Nr.: 11017
04.10.2017 09:41:49
04.10.2017 09:41:49

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL TC-EH 600

 • Seite 1 TC-EH 600 Originalbetriebsanleitung Seilhebezug Instrukcją oryginalną Wciągarka linowa Оригинальное руководство по эксплуатации электротельфер Instrucţiuni de utilizare originale Maşină de ridicat cu cablu Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Παλάγκο Art.-Nr.: 22.551.50 I.-Nr.: 11017 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 1 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 1 04.10.2017 09:41:49 04.10.2017 09:41:49...
 • Seite 2 ✗ ✗ ✗ ✗ - 2 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 2 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 2 04.10.2017 09:41:52 04.10.2017 09:41:52...
 • Seite 3 - 3 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 3 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 3 04.10.2017 09:41:54 04.10.2017 09:41:54...
 • Seite 4 - 4 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 4 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 4 04.10.2017 09:42:11 04.10.2017 09:42:11...
 • Seite 5: Sicherheitshinweise

  Gefahr! 10. Stellen Sie sicher dass sich der Haken in die Beim Benutzen von Geräten müssen einige Si- selbe Richtung wie auf dem Bedienschalter cherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um angezeigt bewegt. Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen 11. Kontrollieren Sie den Seilhebezug regelmä- Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshin- ßig auf Beschädigungen.
 • Seite 6: Bestimmungsgemäße Verwendung

  • 4. Technische Daten Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung. • Entfernen Sie das Verpackungsmaterial so- Spannung (V) ......220-240 V ~ 50 Hz wie Verpackungs-/ und Transportsicherungen Nennstrom (A) ..........4,6 (falls vorhanden). Leistungsaufnahme (W) .......
 • Seite 7: Bedienung

  • 6. Bedienung Die Nutzungsdauer des Seilhebezuges ist ca. 8000 Zyklen (exkl. Verschleißteile). Wenn der Zug 8000 Zyklen durchlaufen hat, müssen Gefahr! alle mechanischen Teile kontrolliert und über- 6.1 Hinweise zum Betrieb holt werden. 1. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung das •...
 • Seite 8: Austausch Der Netzanschlussleitung

  8. Reinigung, Wartung und 13. Stellen Sie sicher, dass die Ladung ord- nungsgemäß am Haken (8) beziehungsweise Ersatzteilbestellung bei Flaschenzugbetrieb dem Zusatzhaken (16) gesichert ist und halten Sie stets Ab- Gefahr! stand zur Last und dem Stahlseil (6). Ziehen Sie vor allen Reinigungsarbeiten den Netzstecker.
 • Seite 9: Entsorgung Und Wiederverwertung

  • 9. Entsorgung und Alle 1000 Zyklen prüfen, ob die Schrauben der Befestigungsbügel (1) und Umlenkrolle Wiederverwertung (15) gut angezogen sind. • Alle 1000 Zyklen prüfen, ob die Haken (8/16) Das Gerät befi ndet sich in einer Verpackung um und die Umlenkrolle (15) in gutem Zustand Transportschäden zu verhindern.
 • Seite 10 Nur für EU-Länder Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt werden und einer umwelt- gerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Recycling-Alternative zur Rücksendeauff orderung: Der Eigentümer des Elektrogerätes ist alternativ anstelle Rücksendung zur Mitwirkung bei der sachge- rechten Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpfl...
 • Seite 11: Serviceinformationen

  Service-Informationen Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service- Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service- Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmate- rialien zur Verfügung. Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß...
 • Seite 12 Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen auch telefo- nisch über die angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 13 • Bestellverfolgung Wir freuen uns auf Ihren Besuch online unter www.isc-gmbh.info! Telefon: 09951 / 95 920 00 ·Telefax: 09951/95 917 00 E-Mail: info@einhell.de · Internet: www.isc-gmbh.info iSC GmbH · Eschenstraße 6 · 94405 Landau/Isar (Deutschland) - 13 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 13 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 13...
 • Seite 14: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Niebezpieczeństwo! 10. Upewnić się, że hak się porusza w tym sa- Podczas użytkowania urządzenia należy mym kierunku co wskazany na włączniku. przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa w celu 11. Regularnie sprawdzać, czy wciągarka lino- uniknięcia zranień i uszkodzeń. Z tego względu wa nie została uszkodzona. Włącznik musi proszę...
 • Seite 15: Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem

  • 4. Dane techniczne Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyciągnąć urządzenie. • Zdjąć opakowanie oraz zabezpieczenia do Napięcie (V) ......220-240 V ~ 50 Hz transportu (jeśli jest). Prąd znamionowy (A) ........4,6 • Sprawdzić, czy dostawa jest kompletna. Pobór mocy (W) ......... 1600 •...
 • Seite 16 6. Obsługa wszystkie mechaniczne elementy urządzenia muszą zostać sprawdzone i naprawione. • Przed użyciem wciągarki linowej przeczytać i Niebezpieczeństwo! przyswoić sobie treść instrukcji obsługi. 6.1 Wskazówki odnośnie pracy z • Upewnić się, czy osoba obsługująca urządzeniem urządzenie zna sposób działania i zasady 1.
 • Seite 17: Wymiana Przewodu Zasilającego

  8. Czyszczenie, konserwacja i nio zawieszony na haku (8), a przy pracy z funkcją wielokrążka jest zabezpieczony z zamawianie części zamiennych hakiem dodatkowym (16). Zachować odstęp od ciężaru i linki stalowej (6). Niebezpieczeństwo! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac 6.2 Praca z urządzeniem (11) związanych z czyszczeniem wyciągnąć...
 • Seite 18: Utylizacja I Recykling

  9. Utylizacja i recykling (6) jest w dobrym stanie technicznym (patrz rys. 4). Jeżeli stwierdzono uszkodzenia, musi zostać ona wymieniona na nową linkę Sprzęt umieszczony jest w opakowaniu stalową odpowiadającą danym technicznym zapobiegającym uszkodzeniom w czasie trans- urządzenia. portu. Opakowanie jest surowcem i nadaje się do •...
 • Seite 19 Tylko dla krajów Unii Europejskiej Nie wyrzucać elektronarzędzi do śmieci! Według europejskiej dyrektywy 2012/19/EG o starych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz włączenia ich do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i oddawać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywa recyklingu wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Właściciel elektronarzędzi w przypadku przekazania własności, jest zobowiązany, zamiast odesłania, do współudziału we właściwym przetworzeniu.
 • Seite 20: Informacje Serwisowe

  Informacje serwisowe Posiadamy partnerów serwisowych we wszystkich krajach wymienionych w tym certyfi kacie gwarancji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdą Państwo w tym certyfi kacie gwarancji. Nasi partnerzy są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach serwisowych takich jak naprawa, zamawianie części zami- ennych i zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych.
 • Seite 21: Certyfi Kat Gwarancji

  Certyfi kat gwarancji Szanowny kliencie, szanowna klientko! Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeżeli mimo to stwierdzą Państwo usterki w funk- cjonowaniu urządzenia, przepraszamy za spowodowane niedogodności i prosimy o zwrócenie się do naszego biura serwisowego pod wskazanym na karcie gwarancyjnej adresem. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji pod wskazanym numerem telefonu biura serwisowego.
 • Seite 22: Указания По Технике Безопасности

  Опасность! 5. Не тяните за кабель для извлечения При использовании устройств необходимо штекера. Защитите кабель от жары, соблюдать определенные правила техники контакта с маслом и острыми кромками. безопасности для того, чтобы избежать 6. Никогда не пытайтесь поднимать травм и предотвратить ущерб. Поэтому зафиксированные...
 • Seite 23 15. Направляющий ролик результате такого использования ущерб или 16. Дополнительный крюк травмы любого вида несет ответственность 17. Канат для дистанционного обслуживания пользователь и работающий с устройством, а не его изготовитель. 2.2 Состав комплекта устройства Проверьте комплектность изделия на Учтите, что конструкция наших устройств основании...
 • Seite 24: Перед Вводом В Эксплуатацию

  • Отключайте устройство, если вы его не 5.2 Монтаж (рис. 5) используете. Канатная таль оснащена 2–мя крепежными • Используйте перчатки. скобами (1), при помощи которых ее необходимо закрепить на квадратной трубе. Размеры кронштейна должны 5. Перед вводом в эксплуатацию соответствовать размеру крепежной скобы (1).
 • Seite 25: Замена Кабеля Питания Электросети

  с пола с минимальной возможной (4): если груз достиг самого нижнего скоростью. Канат должен быть натянут во положения, активируется конечный время подъема груза. выключатель, который не позволяет 7. Двигатель (14) канатной тали оборудован продолжить опускание груза. Этот термореле. Поэтому во время конечный...
 • Seite 26: Утилизация И Вторичное Использование

  попала вовнутрь устройства. Попадание тормозную систему. Если двигатель воды в электрическое устройство (14) издает необычные шумы или не повышает опасность получения удара может поднять груз, соответствующий током. номинальной нагрузке, возможно, требуется ремонт тормозной системы: 8.2 Техническое обслуживание - замените поврежденные или Опасность! Всегда...
 • Seite 27 10. Хранение Храните устройство и его принадлежности в темном, сухом и неподверженном воздействию мороза, а также недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения находится между 5 ˚C и 30 ˚C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке. - 27 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 27 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 27 04.10.2017 09:42:17 04.10.2017 09:42:17...
 • Seite 28 Только для стран ЕС Запрещено выбрасывать электроинструмент в обычный домашний мусор. Согласно европейской директиве 2012/19/EG об использованных электрических и электронных устройствах и реализации в правовой системе соответствующей страны необходимо использованный электрический инструмент утилизировать отдельно и направлять на вторичную переработку для охраны окружающей среды. Вторичная...
 • Seite 29: Информация О Сервисном Обслуживании

  Информация о сервисном обслуживании Во всех странах, указанных в гарантийном свидетельстве, у нас имеются компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых Вы найдете в гарантийном свидетельстве. Они всегда в Вашем распоряжении для решения любых вопросов, связанных с обслуживанием, например, для ремонта, поставки запчастей и быстроизнашивающихся деталей, а также приобретения...
 • Seite 30: Гарантийное Свидетельство

  Гарантийное свидетельство Уважаемая покупательница, уважаемый покупатель, наши продукты проходят тщательнейший контроль качества. Если это устройство все же не будет функционировать безупречно, мы просим Вас обратиться в наш сервисный отдел по адресу, указанному в этом гарантийном талоне. Мы также охотно ответим на Ваши вопросы по телефону, номер...
 • Seite 31: Indicaţii De Siguranţă

  Pericol! comandă. La utilizarea aparatelor trebuie respectate câteva 11. Controlaţi în mod regulat maşina de ridicare măsuri de siguranţă, pentru a evita accidentele cu cablu pentru a nu prezenta deteriorări. Pu- şi daunele. De aceea, citiţi cu grijă instrucţiunile pitrul de comandă trebuie să fi e în stare bună. de utilizare/indicaţiile de siguranţă.
 • Seite 32: Utilizarea Conform Scopului

  4. Date tehnice de ambalare şi de transport (dacă există). • Verificaţi dacă livrarea este completă. • Controlaţi aparatul şi accesoriile dacă nu Tensiune (V) ......220-240 V ~ 50 Hz prezintă pagube de transport. Intensitate nominală (A) ........4,6 •...
 • Seite 33: Înainte De Punerea În Funcţiune

  5. Înainte de punerea în funcţiune 5.3 Funcţia de palan (Fig. 6 – 9) Maşina de ridicat cu cablu este echipată cu o rolă de ghidaj (15) şi un cârlig suplimentar (16). La uti- Înainte de racordarea la reţeaua electrică lizarea corectă, maşina de ridicat cu cablu poate asiguraţi-vă...
 • Seite 34: Schimbarea Cablului De Racord La Reţea

  7. Schimbarea cablului de racord la curenţilor vagabonzi de 10 mA, pentru a pro- teja circuitul electric. reţea 11. Nu utilizaţi manetele(4/5) ca şi dispozitive pentru oprirea de rutină. Aceste manete au Pericol! doar rol de dispozitive de oprire în caz de În cazul deteriorării cablului de racord la reţea a urgenţă.
 • Seite 35: Eliminarea Şi Reciclarea

  • 9. Eliminarea şi reciclarea Verificaţi periodic cablul de reţea (12) şi cablul de comandă (13). • La fiecare 200 cicluri, cablul de oţel (6) şi rola Aparatul se afl ă într-un ambalaj pentru a împiedi- de ghidaj (15) trebuie lubrifiate. ca pagubele de transport.
 • Seite 36 Numai pentru ţări ale UE Nu aruncaţi aparatele electrice la gunoiul menajer! Conform directivei europene 2012/19/CE cu privire la aparatele electrice şi electronice vechi şi punerea în aplicare în legislaţia naţională, aparatele electrice uzate trebuie colectate separat şi supuse unui ciclu de reciclare ecologic.
 • Seite 37: Informaţii De Service

  Informaţii de service În toate ţările menţionate în certifi catul de garanţie dispunem de parteneri de service competenţi, datele de contact ale acestora le puteţi găsi în certifi catul de garanţie. Aceşti parteneri vă stau la dispoziţie pentru toate problemele referitoare la service, piese de schimb şi de uzură sau aprovizionarea cu mate- riale de consum.
 • Seite 38: Certifi Cat De Garanţie

  Certifi cat de garanţie Stimată clientă, stimate client, produsele noastre sunt supuse unui control de calitate riguros. Dacă totuşi vreodată acest aparat nu va funcţiona ireproşabil, ne pare foarte rău şi vă rugăm să vă adresaţi centrului nostru service, la ad- resa indicată...
 • Seite 39: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Κίνδυνος! ταλάντωση των φορτίων. Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς 10. Εξασφαλίστε την κίνηση των γάντζων προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και την ίδια κατεύθυνση όπως εμφαν΄ζιεται να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. στον διακόπτη χειρισμού. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις 11.
 • Seite 40: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

  4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών. Τάση (V) ......... 220-240 V ~ 50 Hz • Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε Ονομαστικό ρεύμα (A) ........4,6 προσεκτικά τη συσκευή. Απορρόφηση...
 • Seite 41 • Το παλάγκο δεν είναι κατάλληλο για τη ατσάλινων σχοινιών, έτσι το παλαγκο μπορεί να μεταφορά θερμών και/ή τηγμένων μαζών, σηκώσει το διπλό φορτίο. επίσης δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε διαβρωτικό περιβάλλον. 6. Χειρισμός •...
 • Seite 42: Αντικατάσταση Του Αγωγού Σύνδεσης Με Το Δίκτυο

  7. Αντικατάσταση του αγωγού απόσταση μεταξύ των περιελίξεων είναι μικρότερη από το ατσάλινο σχοινί (εικ. 3) σύνδεσης με το δίκτυο 13. Σιγουρευτε΄τιε πως το φορτίο κρέμετε σωστά στο γάντζο (8) ή σε περίπτωση Κίνδυνος! λειτουργίας σύσπαστου, πως το φορτίο είναι Εάν...
 • Seite 43: Διάθεση Στα Απορρίμματα Και Επαναχρησιμοποίηση

  9. Διάθεση στα απορρίμματα και το τέρμα, γίενται χιερισμός του μοχλού για με΄γιστο μήκος σχοινιού (4). Τώρα πρέπει να επαναχρησιμοποίηση διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα (14). • Παρακαλούμε να ελέγχετε κατά διαστήματα Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς το καλώδιο (12) και τον αγωγό ελέγχου (13). αποφυγή...
 • Seite 44 Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε. Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακάαπορρίμματα! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον. Εναλλακτική...
 • Seite 45 Ενημέρωση για το σέρβις Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται στην εγγύηση έχουμε αρμόδια συνεργεία που συνεργάζονται μαζί μας, η διεύθυνση των οποίων προκύπτει από την εγγύηση. Τα συνεργεία αυτά βρίσκονται στη διάθεσή σας για επισκευές, ανταλλακτικά ή αξεσουάρ ή για την αγορά αναλώσιμων. Προσέξτε...
 • Seite 46 Εγγύηση Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο ποιότητας. Εάν η συσκευή αυτή παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσει άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών στην διεύθυνση που αναφέρεται στην κάρτα αυτή. Ευχαρίστως είμαστε...
 • Seite 47: Konformitätserklärung

  SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice standarder for artikkel EÚ a noriem pre výrobok Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a következő konformitást jelenti ki Seilhebezug TC-EH 600 (Einhell) 2014/29/EU 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2014/35/EU Notifi...
 • Seite 48 - 48 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 48 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 48 04.10.2017 09:42:18 04.10.2017 09:42:18...
 • Seite 49 - 49 - Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 49 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 49 04.10.2017 09:42:18 04.10.2017 09:42:18...
 • Seite 50 EH 10/2017 (01) Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 50 Anl_TC_EH_600_SPK5.indb 50 04.10.2017 09:42:18 04.10.2017 09:42:18...

Inhaltsverzeichnis