Herunterladen Diese Seite drucken

Märklin 60130 Bedienungsanleitung Seite 3

Werbung

Le Converter sert à générer un courant alternatif pour
l'alimentation de circuits exigeant du courant alternatif (tel
que 6021). Il peut en outre être utilisé pour le branchement
d'éclairages.
Il peut également servir à alimenter des circuits en courant
continu.
Combiné à un convertisseur, il peut par exemple remplacer
les transformateurs pour éclairage Märklin réf. 6211, 6611,
6001, 60052 ou les transformateurs pour éclairage Märklin
des versions correspondantes spécifiques aux différents
pays.
!
Seuls les convertisseurs réf. 60101, 66361 ou 60061 de
Märklin peuvent être utilisés.
Le Converter possède une protection interne contre les
surcharges pour la sortie «AC». La sortie «AC» se réac-
tive automatiquement dès l'élimination de la surcharge.
En cas de surcharge à la sortie «DC», le convertisseur
doit être mis hors tension, puis rebranché après élimi-
nation de cette surcharge afin de réactiver le Converter.
Seule une sortie à la fois peut être active. Si vous utili-
sez la sortie «DC», la sortie «AC» sera automatiquement
désactivée.
De converter dient voor het opwekken van wisselstroom
voor het voeden van schakelingen die wisselstroom nodig
hebben (bijv. 6021). Daarnaast kan hij gebruikt worden voor
de verlichting.
Als alternatief is het ook mogelijk gelijkstroom schakelingen
van stroom te voorzien.
De converter kan, in combinatie met een netvoedingsadap-
ter, de Märklin lichttransformatoren bijv. 6211, 6611, 6001,
60052 resp. de Märklin lichttransformatoren in de desbetref-
fende landspecifieke uitvoeringen vervangen.
!
Alleen de Märklin netvoedingsadapters 60101, 66361 of
60061 mogen gebruikt worden.
De converter heeft een eigen overbelastingsbevei-
liging voor de "AC" uitgang. Na het opheffen van de
overbelasting wordt de uitgang automatisch weer
geactiveerd.
Bij overbelasting van de "DC" uitgang dient de
netvoedingsadapter uit de wandcontactdoos genomen
worden. Na het opheffen van de overbelasting, de
netadapter weer in de wandcontactdoos steken om de
converter opnieuw te activeren.
Er kan altijd maar één uitgang actief zijn. Bij het
gebruiken van de "DC" uitgang wordt de "AC" uitgang
automatisch afgeschakeld.
3

Werbung

loading