Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

SG81030 (CU2200)
WIRELESS SMS ALARM MESSENGER
DRAADLOZE SMS-ALARMMELDER
SYSTÈME DE MESSAGERIE D'ALARME SMS SANS FIL
SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO POR MENSAJES SMS
DRAHTLOSER SMS-ALARM
USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
NOTICE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO
BEDIENUNGSANLEITUNG
www.electronicaembajadores.com

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Velleman SG81030

 • Seite 1 SG81030 (CU2200) WIRELESS SMS ALARM MESSENGER DRAADLOZE SMS-ALARMMELDER SYSTÈME DE MESSAGERIE D'ALARME SMS SANS FIL SISTEMA DE ALARMA INALÁMBRICO POR MENSAJES SMS DRAHTLOSER SMS-ALARM USER MANUAL GEBRUIKERSHANDLEIDING NOTICE D’EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 2 If in doubt, contact your local waste disposal authorities. Thank you for buying a VELLEMAN product! The CU2200 is equipped with a very reliable Siemens 16 bit MCU and can be used for numerous applications (except for medical and aerospace applications) such as industrial equipment or area monitoring, data capturing, home or car security…...
 • Seite 3 SMS when the network has been re-established. • When failing to send SMS messages, the CU2200 will memorize up to 10 messages and send them as soon as the network is re-established. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 4 Relay output 1 ~ 3 (outputs 2 and 3 are OUT1:0 means open displayed but not available) OUT1:1 means closed • Serial Number Setup Command: PWD:XXXX,SN:YYY% XXXX Password YYYY Serial number (0-999) Example: PWD:1234,SN:268% Password: 1234 (default) Serial number set into the unit: 268 (default: 000) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 5 Operating voltage XXXX Alarm channel 1 K1 ~ 8 Alarm channel 1 ~ 8 K1:0 means closed K1:1 means open OUT1 Relay output 1 OUT1 ~ 3 Relay output 1 ~ 3 OUT1:0 means open OUT1:1 means closed CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 6 N° 3 159357456 N° 4 951753654 Example 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Password 1234 With example 1, following numbers have been cancelled: N° 1 12345678, not made N° 2 36925814712, retained N° 3 159357456, not made N° 4 951753654, retained CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 7 SMS message Phone number 2 No report Phone number 3 SMS message, then phone dial Phone number 4 No report Relay output 1 Triggered Relay output 2 No control (not available) Relay output 3 No control (not available) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 8 This command is used to make the CU2200 to send the SMS message for testing purposes. Command: PWD:XXXX,SENDMSA:B% XXXX Password Phone number (1 ~ 4) SMS message selection 0: schedule health check content 1~8: alarm channel SMS message content 9: manual input message content CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 9 Command: PWD:XXXX,ADCOUT0:YY,ZZZZ,NNN% XXXX Password 00 means alarm not reported to control centre 10 means alarm reported to control centre 1 01 means alarm reported to control centre 2 11 means alarm reported to control centre 1 and 2 CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 10 Unit is armed and in alert status Command: PWD:XXXX,DISARM% XXXX Password Example: PWD:1234,DISARM% Password 1234 Unit is disarmed and no alarm is reported c. System Information Report • Default Setting Command: PWD:1234,PARAMETER1% ST:000;T:2006/10/01/01:01;H:1;F1:,00;F2;,00;C1:,1;C2:,1;C3:,1;C4:,1;XH:20#; Command: PWD:1234,PARAMETER2% ST:000;VL:7.00,O:00,0000,000;A1M:5.000,1.000,0,5.000,0.500,O:00,0000,000;A2M:5.000,1.000,0,5.000,0.00 0,O:00,0000,000;K1:1,O:00,0000,000,#; Command: PWD:1234,PARAMETER3% CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 11 0 means no report 1 means report BBBB Report status for 4 phone numbers 0 means no report 1 means SMS but no phone dial 2 means phone dial but no SMS 3 means SMS first and then phone dial CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 12 2 means phone dial but no SMS 3 means SMS first and then phone dial Relay output control 0 means control not triggered by alarm 1 means alarm triggered control • Manual Health Report Command: PWD:XXXX,STATUS% [SMS message received] ST:XXX;T:2005/01/28/13:00;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8:X;OUT1:Y;O UT2:Y;OUT3:Y;# CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 13: Technical Specifications

  50Ω Radiation S/N Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device. For more info concerning this product and the latest version of this manual, please visit our website www.velleman.eu. The information in this manual is subject to change without prior notice.
 • Seite 14 2-3 kortsluiten NO (standaard) AD1/AD2: niet van toepassing IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, GND: 12VDC alarmingang, 7~15mA, gemeenschappelijke aarding optisch geïsoleerd IN2+, IN2-: 7~12VDC ingang OUT1: relaisuitgang, max. 1A, 24VDC, 1A, 120VAC, NC/NO (geselecteerd door jumper) 3. Opstelling CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 15 • Heeft de CU2200 het sms-bericht niet kunnen zenden, dan zal de CU2200 tot 10 niet-verzonden berichten opslaan en ze verzenden van zodra het netwerk is hersteld. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 16 Relaisuitgang 1 ~ 3 (uitgangen 2 en 3 OUT1:0 betekent open worden weergegeven maar zijn niet OUT1:1 betekent gesloten beschikbaar) • Instellen van het serienummer Commando: PWD:XXXX,SN:YYY% XXXX Paswoord YYYY Serienummer (0-999) Voorbeeld: PWD:1234,SN:268% Paswoord: 1234 (standaard) Geprogrammeerd serienummer: 268 (standaard: 000) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 17 Interne klok XXXX Jaar/maand/dag/uur Voedingsspanning XXXX Alarmkanaal 1 K1 ~ 8 Alarmkanaal 1 ~ 8 K1:0 betekent gesloten K1:1 betekent open OUT1 Relaisuitgang 1 OUT1 ~ 3 Relaisuitgangen 1 ~ 3 OUT1:0 betekent open OUT1:1 betekent gesloten CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 18 12345678 Nr. 2 36925814712 Nr. 3 159357456 Nr. 4 951753654 Voorbeeld 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Paswoord 1234 In voorbeeld zijn volgende nummers gewist: Nr. 1 12345678, gewist Nr. 2 36925814712, bewaard Nr. 3 159357456, gewist Nr. 4 951753654, bewaard CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 19 Controlecentrum 2 wordt door een sms-bericht gemeld Telefoonnummer 1 Sms-bericht Telefoonnummer 2 Geen rapport Telefoonnummer 3 Sms-bericht, daarna telefoonoproep Telefoonnummer 4 Geen rapport Relaisuitgang 1 Getriggerd Relaisuitgang 2 Geen controle (niet beschikbaar) Relaisuitgang 3 Geen controle (niet beschikbaar) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 20 • De CU2200 verplichten een sms-bericht te sturen Dit commando wordt gebruikt om een sms te sturen zodat de CU2200 getest kan worden. Commando: PWD:XXXX,SENDMSA:B% XXXX Paswoord Telefoonnummer (1 ~ 4) Keuze sms-bericht 0: weergeven statusinhoud 1~8: weergeven inhoud sms-alarmbericht 9: manuele invoer berichtinhoud CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 21 De CU2200 verzendt een sms-alarmbericht van zodra de voedingsspanning onder de minimum vereiste 5.34VDC daalt. Datum 2007-06-15 13:25 ST:001;TM200706121325;V:5.34# • Voedingsspanning Dit commando kunt u gebruiken om de handeling te bepalen indien de voedingsspanning beneden 7.0VDC daalt. De waarde van de huidige voedingsspanning kunt u met commando 2 oproepen. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 22 • In-/uitschakelen Commando: PWD:XXXX,ARM% XXXX Paswoord Voorbeeld: PWD:1234,ARM% Paswoord 1234 De eenheid is ingeschakeld en het alarm staat scherp Commando: PWD:XXXX,DISARM% XXXX Paswoord Voorbeeld: PWD:1234,DISARM% Paswoord 1234 De eenheid is uitgeschakeld en het alarm wordt niet gemeld CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 23: Standaardinstelling

  Alarmrapport in-/uitgeschakeld XH:XX Signaalsterkte gsm-netwerk (1 ~ 31) Commando: PWD:XXXX,PARAMETER2% Alarmkanaal [Ontvangen sms-bericht] ST:XXX;VL:XXXXX,O:AX,BBBB,CCC:A1M:XXXXX,XXXXX,R,WWWWW,WWWWW,O:AX,BBBB,CCC;A2M:X XXXX,XXXXX,R,WWWWW,WWWWW,O:AX,BBBB,CCC;K1:N,O:AX,BBBB,CCC;# Min. voedingsspanning (standaard 7VDC), alarm start wanneer spanning onder dit niveau daalt Alarmrapport naar controlecentrum 1 0 betekent geen rapport 1 betekent rapport CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 24 1 betekent sms-bericht maar geen telefoonoproep 2 betekent telefoonoproep maar geen sms-bericht 3 betekent eerst sms-bericht, daarna telefoonoproep Relaisuitgang 0 betekent uitgang niet gestart door alarm 1 betekent uitgang gestart door alarm • Manueel statusrapport Commando: PWD:XXXX,STATUS% [Ontvangen sms-bericht] ST:XXX;T:2005/01/28/13:00;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8:X;OUT1:Y;O UT2:Y;OUT3:Y;# CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 25: Technische Specificaties

  50Ω S/R-radiatie Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel. Voor meer informatie over dit product en de laatste versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu. De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Seite 26 Court-circuit entre 1-2 : NC 7~15mA, terre commune à découplage optique Court-circuit entre 2-3 : NO (défaut) IN2+, IN2- : entrée 7~12VCC OUT1 : sortie relais, max. 1A, 24VCC, 1A, 120VCA, NC/NO (sélectionnée depuis le cavalier) 3. Connexion CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 27 • Lors d’un envoi refusé, le CU2200 continuera d’envoyer ce message jusqu’à ce que le réseau de téléphonie soit rétabli. • Lors d’un envoi refusé, le CU2200 mémorisera jusqu’à 10 messages non envoyés et les enverra dès que le réseau téléphonique se rétabli. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 28 • Paramétrage du numéro de série Commande : PWD:XXXX,SN:YYY% XXXX Mot de passe YYYY Numéro de série (0-999) Exemple : PWD:1234,SN:268% Mot de passe : 1234 (par défaut) Numéro de série instauré : 268 (par défaut : 000) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 29 Operating voltage XXXX Canal d’alarme 1 K1 ~ 8 Canal d’alarme 1 ~ 8 K1:0 signifie ouvert K1:1 signifie fermé OUT1 Sortie relais 1 OUT1 ~ 3 Sorties relais 1 ~ 3 OUT1:0 signifie ouvert OUT1:1 signifie fermé CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 30 12345678 N°2 36925814712 N°3 159357456 N°4 951753654 Exemple 2 : PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Mot de passe 1234 Avec l’exemple 1, les numéros suivants ont été effacés : N°1 12345678, effacé N°2 36925814712, retenu N°3 159357456, effacé N°4 951753654, retenu CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 31 Numéro de téléphone 3 Message textuel, ensuite appel téléphonique Numéro de téléphone 4 Pas de rapport Sortie relais 1 Amorçage par l’alarme Sortie relais 2 Pas de contrôle (pas disponible) Sortie relais 3 Pas de contrôle (pas disponible) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 32 1~8 : contenu du message du canal d’alarme 9 : saisie manuelle du contenu du message Exemple : PWD:1234,SENDMS4:9,GoodMorning% Mot de passe 1234 Le message « Good Morning » est envoyé au numéro de téléphone n° 4. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 33 00 signifie alarme non reportée au centre de contrôle 10 signifie alarme reportée au centre de contrôle 1 01 signifie alarme reportée au centre de contrôle 2 11 signifie alarme reportée aux centres de contrôle 1 et 2 CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 34 Commande : PWD:XXXX,DISARM% XXXX Mot de passe Exemple : PWD:1234,DISARM% Mot de passe 1234 Unité désarmée, pas de rapport d’alarme c. Rapport informant sur le système • Paramétrage par défaut Commande : PWD:1234,PARAMETER1% ST:000;T:2006/10/01/01:01;H:1;F1:,00;F2;,00;C1:,1;C2:,1;C3:,1;C4:,1;XH:20#; Commande : PWD:1234,PARAMETER2% ST:000;VL:7.00,O:00,0000,000;A1M:5.000,1.000,0,5.000,0.500,O:00,0000,000;A2M:5.000,1.000,0,5.000,0.00 0,O:00,0000,000;K1:1,O:00,0000,000,#; CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 35 Rapport de l’état pour 4 numéros de téléphone 0 signifie pas de rapport 1 signifie message textuel mais pas d’appel téléphonique 2 signifie appel téléphonique mais pas de message textuel 3 signifie message textuel d’abord, ensuite appel téléphonique CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 36 2 signifie appel téléphonique mais pas de message textuel 3 signifie message textuel d’abord, ensuite appel téléphonique Sortie de relais 0 signifie pas d’amorçage par l’alarme 1 signifie amorçage par l’alarme • Rapport de l’état manuel Commande : PWD:XXXX,STATUS% [Message reçu] ST:XXX;T:2005/01/28/13:00;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8:X;OUT1:Y;O UT2:Y;OUT3:Y;# CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 37: Spécifications Techniques

  à un usage (incorrect) de cet appareil. Pour plus d’information concernant cet article et la dernière version de cette notice, visiter notre site web www.velleman.eu. Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.
 • Seite 38 IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, GND: entrada de alarma 12VCC, 7~15mA, masa común ópticamente aislada IN2+, IN2- : entrada 7~12VCC OUT1: salida relé, máx. 1A, 24VCC, 1A, 120VCA, NC/NO (seleccionada por cable de puente) 3. Conexión CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 39: Instalación Rápida

  • Si el CU2200 no puede enviar un mensaje, continuará enviándolo hasta que la red GSM esté restablecida. • Si el CU2200 no ha podido enviar el mensaje, memorizará hasta 10 mensajes no envidados y los enviará en cuanto la red se haya restablecido. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 40 OUT1:1 significa cerrado disponibles) • Ajustar el número de serie Mando: PWD:XXXX,SN:YYY% XXXX Contraseña YYYY Número de serie (0-999) Ejemplo: PWD:1234,SN:268% Contraseña: 1234 (por defecto) Número de serie programado: 268 (por defecto: 000) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 41 Canal de alarma 1 K1 ~ 8 Canal de alarma 1 ~ 8 K1:0 significa abierto K1:1 significa cerrado OUT1 Salida relé 1 OUT1 ~ 3 Salidas relé 1 ~ 3 OUT1:0 significa abierto OUT1:1 significa cerrado CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 42 Se envía un mensaje a los siguientes números si la alarma se activa: N°1 12345678 N°2 36925814712 N°3 159357456 N°4 951753654 Ejemplo 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Contraseña 1234 Con el ejemplo 1, los siguientes números han sido borrados: N°1 12345678, borrado N°2 36925814712, guardado N°3 159357456, borrado N°4 951753654, guardado CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 43 Número de teléfono 3 Mensaje de texto, luego llamada Número de teléfono 4 Sin informe Salida relé 1 Activación por la alarma Salida relé 2 Sin control (no está disponible) Salida relé 3 Sin control (no está disponible) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 44 0 : estado general 1~8 : contenido del mensaje del canal de alarma 9 : introducción manual del contenido del mensaje Ejemplo: PWD:1234,SENDMS4:9,GoodMorning% Contraseña 1234 El mensaje « Good Morning » se envía al número de teléfono n° 4. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 45 00 significa alarma no comunicada al centro de control 10 significa alarma comunicada al centro de control 1 01 significa alarma comunicada al centro de control 2 11 significa alarma comunicada a los centros de control 1 y 2 CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 46 Aparato activado, hay informe de alarma Mando: PWD:XXXX,DISARM% XXXX Contraseña Ejemplo: PWD:1234,DISARM% Contraseña 1234 Aparato desactivado, no hay informe de alarma c. Informe sobre el sistema • Ajuste por defecto Mando: PWD:1234,PARAMETER1% ST:000;T:2006/10/01/01:01;H:1;F1:,00;F2;,00;C1:,1;C2:,1;C3:,1;C4:,1;XH:20#; Mando: PWD:1234,PARAMETER2% ST:000;VL:7.00,O:00,0000,000;A1M:5.000,1.000,0,5.000,0.500,O:00,0000,000;A2M:5.000,1.000,0,5.000,0.00 0,O:00,0000,000;K1:1,O:00,0000,000,#; CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 47 BBBB Informe del estado para 4 números de teléfono 0 significa sin informe 1 significa mensaje de texto pero sin llamada 2 significa llamada pero sin mensaje de texto 3 significa primero mensaje de texto, luego llamada CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 48 2 significa llamada pero sin mensaje de texto 3 significa primero mensaje de texto, luego llamada Salida de relé 0 significa sin activación por la alarma 1 significa activación por la alarma • Informe del estado manual Mando: PWD:XXXX,STATUS% [Mensaje recibido] ST:XXX;T:2005/01/28/13:00;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8:X;OUT1:Y;O UT2:Y;OUT3:Y;# CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 49: Especificaciones

  © DERECHOS DE AUTOR Velleman nv dispone de los derechos de autor para este manual del usuario. Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.
 • Seite 50: Installation

  2-3 kurzschließen NO (Standard) AD1/AD2: nicht zutreffend IN1, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8, GND: 12VDC Alarmeingang, 7~15mA, gemeinschaftliche Erdung optisch isoliert IN2+, IN2-: 7~12VDC-Eingang OUT1: Relaisausgang, max. 1A, 24VDC, 1A, 120VAC, NC/NO (ausgewählt durch Steckbrücke) 3. Installation CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 51: Schnelle Installation

  • Wenn der CU2200 die Kurzmitteilung nicht senden kann, weil das Netz unerreichbar ist, dann sendet der Alarmmelder die Kurzmitteilung bis das Netz wiederhergestellt ist. • Wenn der CU2200 die Kurzmitteilung nicht senden kann, so wird der CU2200 bis zu 10 nicht gesendete Nachrichten speichern und diese senden wenn das Netz repariert ist. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 52 Relaisausgang 1 ~ 3 (Ausgänge 2 und OUT1:0 bedeutet offen 3 werden angezeigt aber stehen nicht OUT1:1 bedeutet geschlossen zur Verfügung) • Die Seriennummer einstellen Befehl: PWD:XXXX,SN:YYY% XXXX Passwort YYYY Seriennummer (0-999) Beispiel: PWD:1234,SN:268% Passwort: 1234 (Standard) Programmierte Seriennummer: 268 (Standard: 000) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 53 Interne Uhr XXXX Jahr/Monat/Tag/Stunde Stromversorgung XXXX Alarmkanal 1 K1 ~ 8 Alarmkanal 1 ~ 8 K1:0 bedeutet geschlossen K1:1 bedeutet offen OUT1 Relaisausgang 1 OUT1 ~ 3 Relaisausgänge 1 ~ 3 OUT1:0 bedeutet offen OUT1:1 bedeutet geschlossen CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 54 12345678 Nr. 2 36925814712 Nr. 3 159357456 Nr. 4 951753654 Beispiel 2: PWD:1234,ALMNU1:NUL,3:NUL#% Passwort 1234 Im Beispiel wurden nachfolgende Nummern gelöscht: Nr. 1 12345678, gelöscht: Nr. 2 36925814712, gespeichert Nr. 3 159357456, gelöscht: Nr. 4 951753654, gespeichert CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 55 Zentrale 2 wird von einer Kurzmitteilung benachrichtigt Telefonnummer 1 Kurzmitteilung Telefonnummer 2 Keine Nachricht Telefonnummer 3 Kurzmitteilung, danach Anruf Telefonnummer 4 Keine Nachricht Relaisausgang 1 Getriggert Relaisausgang 2 Keine Kontrolle (nicht verfügbar) Relaisausgang 3 Keine Kontrolle (nicht verfügbar) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 56 Befehl: PWD:XXXX,SENDMSA:B% XXXX Passwort Telefonnummer (1 ~ 4) Wahl Kurzmitteilung 0: anzeigen Statusinhalt 1~8: anzeigen Inhalt Alarm-Kurzmitteilung 9: manuelles Einführen Inhalt der Nachrichten Beispiel: PWD:1234,SENDMS4:9,GoodMorning% Passwort 1234 Die SMS-Nachricht mit Inhalt “Good Morning” wird an Telefonnummer 4 gesendet. CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 57 Stromversorgung können Sie mit Befehl 2 abrufen. Befehl: PWD:XXXX,ADCOUT0:YY,ZZZ,NNN% XXXX Passwort 00 bedeutet Alarm nicht bei der Zentrale gemeldet 10 bedeutet Alarm bei Zentrale 1 gemeldet 01 bedeutet Alarm bei Zentrale 2 gemeldet 11 bedeutet Alarm bei Zentrale 1 und 2 gemeldet CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 58: Standardeinstellung

  Das Gerät ist eingeschaltet und der Alarm wird gemeldet Befehl: PWD:XXXX,DISARM% XXXX Passwort Beispiel: PWD:1234,DISARM% Passwort 1234 Das Gerät ist ausgeschaltet und der Alarm wird nicht gemeldet c. Bericht Systeminformation • Standardeinstellung Befehl: PWD:1234,PARAMETER1% ST:000;T:2006/10/01/01:01;H:1;F1:,00;F2;,00;C1:,1;C2:,1;C3:,1;C4:,1;XH:20#; Befehl: PWD:1234,PARAMETER2% ST:000;VL:7.00,O:00,0000,000;A1M:5.000,1.000,0,5.000,0.500,O:00,0000,000;A2M:5.000,1.000,0,5.000,0.00 0,O:00,0000,000;K1:1,O:00,0000,000,#; Befehl: PWD:1234,PARAMETER3% ST:000;K2:1,O:00,000,0;K3:1,O:00,000,0;K4:1,O:00,000,0;K5:1,O:00,000,0;K6:1,O:00,000,0;K7:1,O:00,000,0; K8:1,O:00,000,0; CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 59 2 bedeutet einen Anruf, aber keine Kurzmitteilung 3 bedeutet zuerst eine Kurzmitteilung, danach einen telefonischen Anruf Relaisausgang 0 bedeutet Ausgang nicht vom Alarm gestartet 1 bedeutet Ausgang vom Alarm gestartet K1:N,O:AX,BBBB,CCC verweisen an den Status des Alarms 1 (siehe unten) CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 60 2 bedeutet einen Anruf, aber keine Kurzmitteilung 3 bedeutet zuerst eine Kurzmitteilung, danach einen telefonischen Anruf Relaisausgang 0 bedeutet Ausgang nicht vom Alarm gestartet 1 bedeutet Ausgang vom Alarm gestartet • Manueller Statusbericht Befehl: PWD:XXXX,STATUS% [Empfangene SMS-Nachricht] ST:XXX;T:2005/01/28/13:00;V:XXXX;A1:0000;A2:0000;K1:X;K2:X;K3:X;K4:X;K5:X;K6:X;K7:X;K8:X;OUT1:Y;O UT2:Y;OUT3:Y;# CU2200_v5 VELLEMAN www.electronicaembajadores.com...
 • Seite 61: Technische Daten

  50Ω Abstrahlung S/R Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman nv übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes. Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu. Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
 • Seite 62 Velleman courroies… (liste illimitée) ; ® • Articles to be repaired must be delivered to your Velleman dealer, solidly - tout dommage qui résulte d’un incendie, de la foudre, d’un accident, d’une packed (preferably in the original packaging), and be completed with the catastrophe naturelle, etc.
 • Seite 63 ® Velleman hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt ® • Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman -Verteiler. seine Produkte in über 85 Ländern. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor.

Diese Anleitung auch für:

Cu2200

Inhaltsverzeichnis