Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Correct Gebruik; Technische Daten - Conrad Compo 130 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aankoop van de autoluidsprekers.
Met deze autoluidsprekers heeft u een product verworven, dat volgens de huidige
stand van de techniek werd gebouwd.
Het product voldoet aan de eisen van de geldige Europese en nationale richtlij-
nen.
Om deze staat te behouden en een gevaarloos bedrijf te waarborgen dient u als
gebruiker deze gebruiksinstructie in acht te nemen!
Bij vragen kunt u zich wenden aan onze
Technische helpdesk:
Nederland: Tel. 053-428 54 80 · Fax 053-428 00 28
e-mail: helpdesk@conrad.nl
Ma. t/m vr. van 09.00 - 20.00 uur bereikbaar

Correct gebruik

De autoluidsprekers dienen ter omzetting van de elektrische uitgangssignalen van
autoradio´s resp.autoversterkers in hoorbare geluidsgolven en zijn alleen voor de
aansluiting aan luidsprekeruitgangen van zulke toestellen toegelaten.
Het gebruik is uitsluitend in het voertuig resp. in gesloten ruimtes, d.w.z. niet buiten
toegstaan.. Aanraking met vocht, bijv. in de badkamer en eendere vertrekken is in
ieder geval te voorkomen.
Een ander gebruik dan hierboven beschreven leidt tot beschadigingen van de auto-
luidspreker en is bovendien met gevaren als bijvoorbeeld kortsluiting, brand enz. ver-
bonden.
Het gehele product mag niet worden gewijzigd of omgebouwd!
De veiligheidsopmerkingen dienen in ieder geval te worden nagevolgd!
24
Anschluß
Beachten Sie beim Anschluß der Autolautsprecher, daß die
Anschlußkabel nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschä-
digt werden.
Ein Anschluß darf nur an geeignete Lautsprecherausgänge von Auto-
radios/-verstärkern erfolgen.
Stellen Sie sicher, daß die in den technischen Daten angegebenen
Werte für Impedanz und Belastbarkeit mit den Daten des angeschlos-
senen Verstärkers harmonieren. Ansonsten kann es zu Beschädigun-
gen der Autolautsprecher oder des Verstärkers kommen.
Das Gerät, an das die Autolautsprecher angeschlossen werden, muß
während der Anschlußarbeiten ausgeschaltet sein.
Verbinden Sie die Lautsprecherleitun-
gen der Hochtöner mit den Lautspre-
cheranschlüssen am Lautsprecherkorb
des Basslautsprechers.
Verbinden Sie die Lautsprecherleitun-
gen vom Basslautsprecher mit den
Lautsprecherausgängen des Verstär-
kers/Autoradios.

Technische Daten

Compo 130
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
55 – 23.000 Hz
Belastbarkeit (RMS / max.)
30 / 70 W
Schalldruck (1W/1m)
87 (+/-2) dB
(+)-Pol der Hochtönerleitung > großer
Flachsteckverbinder
(-)-Pol der Hochtönerleitung > kleiner
Flachsteckverbinder
Großer Flachsteckverbinder > positiver
Lautsprecherausgang
Kleiner Flachsteckverbinder > negativer
Lautsprecherausgang
Compo 165
4 Ohm
55 – 23.000 Hz
50 / 125 W
87 (+/-2) dB
9

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Compo 165

Inhaltsverzeichnis