Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Conrad 1369186 Bedienungsanleitung Seite 8

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Houd er rekening mee, dat bij nieuwere versies van de programmatuur de namen
en aanduidingen van de hier beschreven installatiestappen kunnen zijn veranderd.
Raadpleeg daarvoor de bijgevoegde gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
• Nadat u het programma („IP Camera Search Tool") hebt gestart, zoekt deze naar beschik-
bare camera's in het netwerk.
Er moet in uw netwerk een DHCP-server actief zijn (bijv. een DHCP-server van een
router). De pc moet zo zijn ingericht dat hij zijn IP-adres automatisch verkrijgt.
Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen bij uw Windows verschijnt een waarschuwing van
de Windows-firewall. De toegang van software moet worden toegestaan, anders kan het
product niet in gebruik worden genomen.
Als de camera met uw overeenkomstige IP-adres wordt weergegeven, dubbelklikt u erop.
• Voordat u toegang hebt tot de camera, verschijnt nog de vraag naar gebruikersnaam en
wachtwoord. Als gebruikersnaam moet „admin" worden ingevoerd (klein geschreven en zon-
der aanhalingstekens), het invoerveld voor het wachtwoord blijft leeg (niets invoeren).
• Klik aansluitend op „Login".
Nadere informatie over de software vindt u op de meegeleverde CD of in de ge-
bruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze is beschikbaar in het formaat „PDF". Om
de PDF-bestanden te bekijken, hebt u de hiervoor geschikte software nodig, bijv.
„Acrobat Reader", die u gratis via www.adobe.com kunt downloaden.
Aansluiting via WLAN
Voor aansluiting via WLAN zijn diverse instellingen in het menu van de camera
noodzakelijk.
Hiervoor dient de camera eerst met een RJ45-netwerkkabel aan uw netwerk aange-
sloten te worden (hoe u te werk dient te gaan leest u in de vorige paragraaf) en voor
WLAN-gebruik te worden ingesteld. Aansluitend kunt u in het instellingenmenu van
de software/camera de noodzakelijke configuratie uitvoeren.
De encryptie moet bijvoorbeeld worden gekozen, het WLAN-wachtwoord moet wor-
den ingevoerd, het WLAN-IP-adres van de camera moet worden ingesteld enz.
Pas daarna is gebruik via WLAN mogelijk!
Zoals bij vele andere WLAN-apparaten zijn de instellingen afhankelijk van de aanwezige
WLAN-hardware en hun configuratie.
Door het grote aantal verschillende apparaten en hun configuratie is hier helaas
geen precieze beschrijving van de te nemen stappen bij de installatie van de camera
mogelijk.
Voor de instelling van de camera door middel van WLAN en de aanwezige WLAN-
apparaten is speciale kennis noodzakelijk.
Houd rekening met de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op de meegeleverde
CD.
Montage
De camera kan na de geslaagde ingebruikname aan de gewenste plaats via de meegeleverde
houder worden bevestigd. Met behulp van het statiefschroefdraad aan de onderkant van de
camera kunnen ook andere houders worden gebruikt.
Zorg er bij het boren resp. het vastschroeven voor geen kabels of leidingen te be-
schadigen!
De netwerkkabel tussen de camera en de router/switch mag maximaal elk 100 m lang zijn.
Gebruik uitsluitend ten minste zogeheten CAT5- of CAT5e-kabels.
Bij gebruik van een WLAN-verbinding is het aanbevolen eerst de ontvangst te testen voordat
de camera vast gemonteerd wordt.
De nabijheid van metalen onderdelen, kabels of elektrische/elektronische apparaten heeft ne-
gatieve invloed op het radiografische bereik.
De montageplaats dient schoon, droog en stofvrij te zijn, bovendien dienen de montage en de
werking niet in explosiegevaarlijke gebieden plaats te vinden.
Tips & aanwijzingen
• Indien u voor uw netwerk beschikt over een eigen netwerk- of systeembeheerder (bijv. in
een groter bedrijf), dan dient u HEM de aansluiting en bekabeling te laten uitvoeren. Sluit de
camera niet zelf aan!
• De IR-LED's schakelen in het donker automatisch in, het IR-licht is niet zichtbaar voor het
menselijke oog. Let op dat het beeld 's nachts onder omstandigheden alleen zwart/wit wordt
weergegeven en niet in kleur.
• Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op de meegeleverde cd.
Onderhoud en schoonmaken
Het product is voor u onderhoudsvrij, demonteer het nooit.
Gebruik om schoon te maken een droge, schone en zachte doek. Scheid het product van
de netspanning voordat u gaat schoonmaken. Trek de netvoedingadapter uit de contactdoos.
Reinig de lens zeer voorzichtig, zodat er geen krassporen ontstaan.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, hierdoor kan de behuizing gaan verkleuren.
Conformiteitsverklaring (DOC)
Hierbij verklaart de fabrikant dat dit product in overeenstemming is met de voorwaarden en alle
relevante voorschriften van de richtlijn 1999/5/EG.
De conformiteitsverklaring voor dit product vindt u op www.conrad.com.
Afvoer
Het product hoort niet bij het huishoudelijk afval.
Verwijder het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wet-
telijke bepalingen.
Technische gegevens
a) Camera
Bedrijfsspanning .............................. 5 V/DC
Beeldsensor ..................................... 8,5 mm (1/3"), CMOS
Sensor-resolutie .............................. 1280 x 960
Camera-openingshoek .................... 35° - 100° (horizontaal)
Brandpunt ........................................ 3 - 10 mm
IR-LED's .......................................... 13
IR-bereik .......................................... max. 10 m
Draaibereik (horizontaal) ................. 300°
Kantelbereik (verticaal) .................... 100°
WLAN .............................................. 802.11b/g/n
LAN .................................................. 10/100 MBit
Montageplaats ................................. Binnenshuis
Omgevingsvoorwaarden .................. temperatuur -10 °C tot +50 °C, relatieve luchtvochtigheid
20% tot 85%, niet condenserend
Afmetingen ...................................... 116 x 103 x 122 mm (L x B x H), zonder houder/antenne)
b) Netvoedingsadapter
Bedrijfsspanning .............................. 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz
Uitgang ............................................ 5 V/DC, 2 A
Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.
com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie
voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.
© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.
V1_0815_01/HD

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis