Herunterladen Diese Seite drucken

Veiligheidsinstructies - Conrad 73310 Gebrauchsanweisung

Anti-stich mit led

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 1
Elektronische mottenverdrijver met praktische LED-lamp/Zaklamp
Zeer geachte klant,
hartelijk gelukgewenst met uw aankoop van één van onze kwaliteitsproducten. Gelieve de gebruiksaanwijzing voor de ingebruikname
zorgvuldig door te lezen goed te bewaren.
Produkt
Anti-STICH is een zeer kleine zender ter grootte van een wegwerpaansteker. Het verdrijt in een cirkel van 6 meter in huis en buiten,
stekende en bijtende insecten door ultrahoge frequenties.
In gebruikname
1.De verdrijffunktie
Anti-stich is geactiveert als u de funktie"repeller"op ON zet. (een zeer lichte frequentie is hoorbaar). Voor de-activeren op OFF draaien.
De geintegreerde LED-lamp.
Door te schuiven in de pijlrichting beschikt u over een comfortabel licht. De levensduur is ongeveer 50.000 uur bij in achtname van de
gebruiksaanwijzing. Anti-Stich-LED is voor diverse activiteiten te gebruiken:bij sport en spel, in huis en buiten.
Ingebruikname/verwisselen batterijen.
Schroef het batterijvak aan de onderkant in richting "open".
Neem de oude batterijen eruit en leg er nieuwe in.
Attentie mbt richting polariteit: + en -.
Leg 3 batterijen 1,5 knoopcel AG13 met de +pool naar boven.
Na het inleggen van de batterijen de deksel weer dichtschroeven.
Technische gegevens:
Lamp:
Levensduur LED:
Nominale spanning:
Werkingsbereik:
Let op: belangrijke aanwijzingen over de werking op batterijen
Verwijder de batterij als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Een lekkende batterij kan het apparaat permanent beschadigen.
Aanwijzingen voor de evacuatie van batterijen:
Batterijen zijn aan wettelijke bepalingen onderworpen. Ze moeten daarom na gebruik aan het verkooppunt teruggegeven of aan een
depot voor schadelijke stoffen van de wettelijke openbare opslagterreinen voor schadelijke afvalstoffen gegeven worden. In geen geval
mogen batterijen bij het huishoudelijk afval, gele afvalzakken of dergelijke gedaan worden. Batterijen uitsluitend in een ontladen toestand
in de verzameltank voor oude batterijen doen en voorzorgsmaatregelen tegen kortsluitingen treffen (bijvoorbeeld de polen afplakken.
Algemene instructies
1.
Elektroapparaten, verpakkingsmateriaal horen niet in het actiebereik van kinderen.
2.
Verpakkings- en slijtagemateriaal (folie, versleten producten) milieuvriendelijk verwijderen.
3.
Het doorgeven van een product dient met de bijbehorende gebruiksaanwijzing te gebeuren.
4. Wijzigingen in het design en de technische gegevens kunnen mits productverbeteringen zonder aankondiging vooraf worden
doorgevoerd.

Veiligheidsinstructies

Belangrijk: Er bestaat geen garantieaanspraak bij schade, die ontstaat door de nietinachtneming van deze gebruiksaanwijzing. Voor daaruit
resulterend voortvloeiende schade is ISOTRONIC niet aansprakelijk.
-
Gebruik het apparaat uitsluitend met de daarvoor voorziene spanning.
-
Een reparatie of andere werkzaamheden, zoals bijv. het uitwisselen van een zekering
elektricien.
-
Men dient in acht te nemen, dat bedienings- en aansluitingsfouten buiten het invloedbereik van ISOTRONIC liggen en dat voor daaruit
resulterende schade geen
-
In ieder geval dient te worden gecontroleerd, of het apparaat geschikt is voor de toepassingslocatie.
Garantie
Op dit apparaat verlenen wij 2 jaar garantie. De garantieprestatie omvat de verhelping van alle gebreken, die te wijten zijn aan
materiaalfouten en fabricagefouten. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn wordt geen garantie gegeven. Omdat ISOTRONIC geen
invloed heeft op de juiste en deskundige montage en bediening, kan vanzelfsprekend enkel garantie verleend worden op de volledigheid en
reglementaire hoedanigheid van het product. Er wordt noch een garantie verleend, noch een aansprakelijkheid overgenomen voor schade of
daaruit voortvloeiende schade met dit product. Dit geldt vooral, wanneer veranderingen of reparatiepogingen aan het apparaat werden
uitgevoerd, wanneer schakelingen werden veranderd of andere componenten werden gebruikt, of op andere wijze foutieve bediening,
onachtzame behandeling of misbruik tot schade hebben geleid.
Uw
ISOTRONIC-Team
Instructie voor milieubescherming
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet met normaal huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet worden ingeleverd bij
een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de
verpakking geeft dit aan. De materialen zijn in overeenstemming met hun aanduiding recyclebaar. Met het recyclen, het verwerken van
materiaal of andere vormen van verwerking van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan onze milieubescherming. Raadpleeg
de informatiebalie van uw gemeente voor het inzamelpunt.
Gebruiksaanwijzing
Art.-Nr. 73310
LED wit
ca. 50.000 uur
3x1,5 knoocel LR44 (inclusief)
6m
aansprakelijkheid wordt overgenomen.
enz. mag enkel worden uitgevoerd door een
D- 72160 Horb
Stand: 01/08

Werbung

loading