Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Onderhoud En Verzorging - Conrad Profi-Airbrush-Set Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Gebruik/onderhoud
Voorkom het over de compressor gieten van verf of andere vloeistoffen. Dit kan de elek-
trische veiligheid beînvloeden en tot kortsluiting, brand, elektrische schok of andere ge-
varen leiden.
De compressor schakelt bij oververhitting automatisch uit. Schakel de compressor in een
dergelijk geval uit en laat deze ca. 30 minuten afkoelen. Daarna kan zij weer normaal in
gebruik worden genomen.
Gebruik de compressor nooit langer dan een uur zonder onderbreking (oververhittings-
gevaar!).
Raak de compressor tijdens de werking of kort daarna niet aan, omdat zij zeer heet kan
worden.
• Voordat u het te verven object begint te spuiten, dient u eerst een spuittest te doen op een stuk karton of
metaal, om de juiste werkdruk op uw compressor in te stellen en de verfconsistentie te testen.
• Bij het spuitproces wordt de hoeveelheid verf en de luchttoevoer geregeld met de bedieningshendel (11)
(double-actionprincipe).
• Zodra u de bedieningshendel (11) indrukt, stroomt er perslucht naar buiten en hoe verder u de bedienings-
hendel (11) naar achteren trekt, des te meer verf wordt er naar de sproeierkop (10) gevoerd.
• Let erop dat u het airbrushpistool altijd onder een rechte hoek bij het object houdt.
• Voor fijnere details vermindert u de spuitafstand en bij gebruik van de optionele reduceerklep (1) ook de
spuitdruk (instelschroef op ventiel tegen de klok indraaien).
• Voor grotere oppervlakken verhoogt u de spuitafstand en bij gebruik van de optionele reduceerklep (1) ook
de spuitdruk (instelschroef op ventiel met de klok meedraaien).
• Leid het airbrushpistool rustig en gelijkmatig over het object.
• Begin met de spuitbeweging voordat u de bedieningshendel (11) bedient en zet de beweging nog even
voort nadat u de bedieningshendel (11) heeft losgelaten.
• Laat de bedieningshendel (11) na het spuiten niet naar voren schieten. Dit kan het airbrushpistool be-
schadigen.
• Houd de bedieningshendel (11) terwijl hij naar voren wordt geleid nog ingedrukt. Hierdoor wordt de sproei-
erkop (10) gereinigd van verfresten. Dit voorkomt verfklodders bij het volgende spuitproces.
• Wacht even tussen de afzonderlijke spuitprocedures, zodat de verf kan drogen en niet gaat druipen.
• Druk de bedieningshendel (11) na het uitschakelen van de compressor nog eenmaal in, om de resterende
luchtdruk uit het systeem te laten ontsnappen. Hiermee voorkomt u, dat de compressor op grond van de
hoge tegendruk na het opnieuw inschakelen niet juist kan aanlopen.

Onderhoud en verzorging

Reinig het airbrushpistool zorgvuldig na elk gebruik. Laat het nooit langere tijd liggen
zonder het te reinigen. Op die manier wordt het pistool onbruikbaar.
Gebruik bij het reinigen geen mechanische kracht. Het gaat om precisieonderdelen, die
zeer gemakkelijk beschadigd kunnen raken.
Trek de naald (15) nooit uit de geleiding zolang er nog verf in het spuitpistool zit. Anders
komt er verf in het luchtventiel, dat daardoor onbruikbaar wordt.
Compressor
De compressor is onderhoudsvrij.
Reinig de buitenkant slechts met een zachte, droge of licht bevochtigde doek.
Gebruik in geen geval agressieve reinigingsproducten of chemische oplosmiddelen omdat deze het opper-
vlak van de behuizing kunnen beschadigen.
Airbrushpistool
Reiniging voor het vervangen van de verf:
• Leeg de verfbeker na het spuiten, door deze leeg te gieten en de resterende verfresten eruit te spuiten, tot
er alleen nog perslucht uit de sproeierkop (10) komt.
• Reinig de verfbeker met water of oplosmiddel (afhankelijk van de gebruikte verf) en een penseel. Gebruik
geen wattenstaafjes of keukenpapier. Deze kunnen vezels in de sproeierkop (10) achterlaten.
• Vul de verfbeker opnieuw met water of een geschikt oplosmiddel en spuit haar leeg. Herhaal deze proce-
dure twee tot drie keer, tot alle verfresten zijn verdwenen.
• Druk en trek de bedieningshendel (11) na deze procedure nog eenmaal tot aan de aanslag, zodat de bin-
nenkant van de sproeierkop (10) door de perslucht wordt gereinigd.
Reiniging na gebruik:
Voer naast de hierboven beschreven stappen ook de volgende uit:
• Schroef de dop (12) los, draai de instelschroef van de naald (13) los en trek de naald (15) voorzichtig uit
de geleiding.
• Reinig de naald (15) in water of oplosmiddel. Ga voorzichtig te werk en gebruik geen kracht, omdat de punt
van de naald zeer gevoelig is.
• Schroef de afdekking van de naald (9) en die van de sproeier (8) van het spuitpistool en reinig ze in water
of oplosmiddel met een penseel van marterhaar.
• Zet het airbrushpistool weer in elkaar, door de naald (15) weer tot aan de aanslag in de geleiding te
schuiven en met de instelschroef (13) vast te zetten. Hierbij moet de bedieningshendel (11) in zijn voorste
onderste stand staan. Let erop dat u de naald (15) bij deze handeling niet beschadigt (b.v. door per ongeluk
kantelen of door stoten tegen onderdelen binnenin het spuitpistool).
• Draai de dop (12) er weer op.
• Schroef de afdekking van de sproeier (8) en die van de naald (9) er weer op.
Sproeierkop vervangen:
Wanneer de sproeierkop (10) of de naald (15) beschadigd of versleten is, zijn geen nauwkeurige werkzaam-
heden meer mogelijk. De spuitnevel is ongelijkmatig of er worden verfklodders veroorzaakt.
In een dergelijk geval dienen sproeierkop (10) en naald (15) te worden vervangen. Vervang beide compo-
nenten altijd gelijktijdig, omdat het hierbij om op elkaar afgestemde onderdelen gaat.
Wanneer slechts een van de onderdelen vervangen wordt, verhoogt de slijtage en kan geen net werk worden
afgeleverd.
• Verwijder de naald (15) uit het pistool zoals reeds bij het reinigingsproces is beschreven.
• Schroef de afdekking van de sproeier (8) en die van de naald (9) eraf.
• Schroef de sproeierkop (10) eraf met de bijgevoegde sproeiersleutel.
• Ga op omgekeerde wijze te werk om de laser weer in elkaar te zetten.
Verwijdering
Het product dient na afloop van de levensduur volgens de geldende wettelijke voorschriften te
worden afgevoerd.
Technische gegevens
Compressor
Bedrijfsspanning .........................220...240 V~ / 50 Hz
Vermogensopname ....................55 W
Luchtvermogen ...........................13l/min
Max. druk ....................................2,9 bar
Airbrushpistool
Diameter van de sproeier ...........0,3 mm
Capaciteit van de verfbeker ........7 ml
Werkprincipe ...............................Double-action
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V1_0314_01/IB

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis