Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Märklin 7686 Handbuch Seite 24

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

3. Elektrische aansluiting van de draaischijf
Opmerking: De regeling van de draaischijf
7686 is alleen voor het Märklin Digital H0-
systeem ontworpen. Een regeling met Märklin
Digital= voor tweerailbanen is niet mogelijk!
De platte lintkabel van de draaischijf wordt
met de zespolige speciale steker in de over-
eenkomstige contact op de ontvanger ge-
stoken. De middelste bussen B en 0 van de
ontvanger worden op de Digital-stroomkring
(Central Unit of booster) aangesloten. De
bussen L moet op dezelfde tranformator
die de Digital-stroomkring voedt, aangesloten
worden (afb. 1).
Bij de ombouw van de gewone draaischijf
7286 met Digital-ombouwset 7687 vervalt
de aanwezige regelaar. Gelijktijdig aansluiten
van de gewone regelaar en de Digital-
ontvanger is niet mogelijk.
Bij digitaal rijbedrijf worden de bussen B 0 0
voor
rijstroomvoeding
rijstroomkring aangesloten (afb. 1). Deze
stroomkring moet niet dezelfde stroomkring
zijn, die de regeling van de draaischijf ver-
zorgt.
Bij traditioneel rijbedrijf worden de bussen
B 0 0 op een normale rijtransformator (bijv.
6647 of 6631) aangesloten (afb. 2).
De buitenrails van de draaischijf zijn elek-
trisch gescheiden. Daardoor kan bijv. een van
de rails voor spoorbezetmelding gebruikt
worden.
De met kleuren gemerkte bussen rechts
op de ontvanger zijn voor de weergave van
extra functies bedoeld (zie hoofdstuk 8).
op
een
Digital-
Belangrijke opmerking:
De draaischijf 7286 wordt in het kader
van overige product-ontwikkelingen sinds
2002 in een technisch gewijzigde uitvoe-
ring geleverd. Op deze wijziging zijn de
huidige versies van de 7687 reeds aange-
past. Indien u echter een draaischijf bezit
die voor 2002 aangeschaft is, dan dient u
de draaischijf 7286 en de decoder 7687
op elkaar aan te laten passen. Via uw
winkelier kunt u de draaischijf 7286 samen
met de decoder 7687 naar het Märklin-
service-centrum verzenden.
Pas op: zonder deze aanpassing is het
mogelijk dat de decoder of draaischijf
beschadigd raakt. Deze beschadigingen
vallen niet onder de fabrieksgarantie!
23

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

7687

Inhaltsverzeichnis