Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Samsung BD-C5300 Benutzerhandbuch

Samsung BD-C5300 Benutzerhandbuch

Blu-ray disc player
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BD-C5300:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

BD-C5300
Přehrávač Disků Blu-ray
uživatelská příručka
představte si
své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Samsung BD-C5300

 • Seite 1 BD-C5300 Přehrávač Disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek na stránkách www.samsung.com/register...
 • Seite 2: Nejdůležitější Vlastnosti

  Nejdůležitější vlastnosti Přednosti disku Blu-ray Titulky V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Blu- Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa ray, můžete volit různé styly fontů, velikosti a ve vysokém rozlišení, která je v současnosti barvy titulků, a titulky je navíc možno animovat, dostupná.
 • Seite 3: Bezpečnostní Informace

  Bezpečnostní informace Varování ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO JEHO ZADNÍ PANEL). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL. SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI. UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEROZEBÍREJTE UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU Tento symbol označuje „nebezpečné...
 • Seite 4: Bezpečnostní Upozornění

  Bezpečnostní informace Bezpečnostní Upozornění Vypněte tento přehrávač během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová období. Důležitá bezpečnostní upozornění Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přehrávač poškozen jakýmkoliv Před zahájením práce s přístrojem si pozorně způsobem, jako například při poškození...
 • Seite 5 že jste je všechny vypnuli. potuchu přehrávače. • Nepřemisťujte přehrávač, pokud je přehráván • Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento disk, protože hrozí jeho poškrábání, rozlomení přehrávač přehraje všechny disky s logem Blu- nebo poškození přehrávače. ray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji •...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Obsah NejdůležitĚjšÍ Přednosti disku Blu-ray VlastNOsti Vlastnosti přehrávače disků Blu-ray BeZPečNOstNÍ iNfORmace Varování Bezpečnostní Upozornění Důležitá bezpečnostní upozornění Uskladnění disků a práce s nimi Manipulace s disky ÚVOd Než začnete číst tuto příručku Typy disků a obsahu, které lze přehrávat Typy disků, které...
 • Seite 7 Připojení k síti Kabelová síť Bezdrátová síť NastaVeNÍ Než začnete (počáteční nastavení) Nastavení nabídek Displej Poměr stran BD Wise (pouze pro produkty Samsung) Rozlišení Formát HDMI Filmová frekvence (24 sn./s) Progresivní režim Nehybný režim Hluboké barvy HDMI Zvuk Digitální výstup Snížení...
 • Seite 8 Zabezpečení Hodnocení pro rodiče Změna hesla Obecné Pozadí Úspora energie Přední zobrazení Zapnout/vypnout zvuk Podpora Aktualizace softwaru Kontaktovat Samsung ZákladNÍ fUNkce Přehrávání disku Přehrávání Struktura disku Použití nabídky disku/nabídky titulu/rozbalovací nabídky Použití nabídky disku Použití nabídky titulu Přehrávání seznamu titulů...
 • Seite 9 Použití tlačítka TOOLS Přehrávání z úložného zařízení s rozhraním USB Informace o připojení USB sÍťOVé slUžBy Použití funkce Internet@TV Úvod do Internet@TV Nastavení Samsung Apps BD-LIVE™ Informace o aktualizaci softwaru PřÍlOha Odstraňování problémů Technické údaje Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy Ochrana proti kopírování...
 • Seite 10: Než Začnete Číst Tuto Příručku

  Úvod Než začnete číst tuto příručku Typy disků a obsahu, které lze přehrávat Termín Logo Ikona Definice BD-ROM Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM. BD-RE/-R � Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve formátu BD-RE. DVD-VIDEO Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO. DVD-RW(V) DVD-R Týká...
 • Seite 11: Kompatibilita S Disky Blu-Ray

  Přístroj přehraje disk DVD-RW nahraný a přehrávače. finalizovaný na DVD video rekordéru. ▪ Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento Schopnost přehrávání závisí na způsobu záznamu. přehrávač přehraje všechny disky s logem Blu-ray, DVD-R DVD nebo CD, protože dochází k vývoji formátů disků...
 • Seite 12 Úvod DVD+R AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením) • Přístroj přehraje disk DVD+R nahraný a finalizovaný na DVD video rekordéru. Schopnost • Tento přehrávač dokáže přehrávat disky přehrávání závisí na způsobu záznamu. ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
 • Seite 13: Regionální Kód

  Regionální kód Copyright Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny © 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd. kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo Všechna práva vyhrazena. Tato příručka k možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se použití ani její části nesmí být reprodukovány ani nepřehraje.
 • Seite 14: Loga Přehrávatelných Disků

  Úvod Loga přehrávatelných disků Disk Blu-ray DTS-HD Master Audio DivX BD-LIVE PAL systém vysílání ve Spojeném království, Dolby TrueHD Java Francii, Německu, atd. Příslušenství Zkontrolujte následující dodané příslušenství. Kabel Audio/Video Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA) POWER POWER BONUSVIEW SOURCE SUBTITLE AUDIO DISC MENU...
 • Seite 15: Přední Panel

  Přední panel de f PŘÍHRÁDKA DISKU Otevře přihrádku, aby přijala disk. SENZOR DÁLKOVÉHO Detekuje signály z dálkového ovládání. OVLÁDÁNÍ DISPLEJ Zobrazuje stav přehrávání, čas atd. TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/ Otevření a uzavření přihrádky disku. UZAVŘENÍ TLAČÍTKO ZASTAVENÍ Zastavení přehrávání disku. TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/ Přehrávání...
 • Seite 16: Displej Na Předním Panelu

  Úvod displej na předním panelu UKAZATEL VLOŽENÉHO Rozsvítí se při vložení nebo přehrávání disku. DISKU UKAZATEL ČASU/ Zobrazuje stav přehrávání, čas atd. AKTUÁLNÍHO STAVU. INDIKÁTOR WIFI Rozsvítí se při připojení bezdrátové sítě. Česky...
 • Seite 17: Zadní Panel

  Zadní panel Lze použít se službami založenými na počítačové síti (Viz strany 52 – 56), BD-LIVE a aktualizace softwaru pomocí síťového připojení. Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru HDMI OUT HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu nebo k přijímači pro maximální kvalitu zvuku.
 • Seite 18: Prohlídka Dálkového Ovládání

  Úvod dálkové ovládání Prohlídka dálkového ovládání POWER POWER Zapnutí a vypnutí přístroje. Zapnutí a vypnutí televizoru. (Ovládání televizoru viz strana 19) Otevření a uzavření přihrádky disku. BONUSVIEW SOURCE Po nastavení vám umožňuje nastavit zdroj Stiskem tlačítka aktivujete funkci signálu na televizoru. Bonusview.
 • Seite 19: Nastavení Dálkového Ovládání

  Značka Kód Značka Kód funkce vašeho televizoru. NOBLEX TV POWER+66 TV POWER+01, +02, Tlačítko Funkce SAMSUNG +03, +04, +05, NOKIA TV POWER+74 +06, +07, +08, +09 TV POWER Používá se pro zapnutí a vypnutí televizoru. TV POWER+72, +73, NORDMENDE AIWA TV POWER+82 Používá...
 • Seite 20: Připojení K Televizoru

  Propojení Připojení k televizoru Případ 1 : Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN vašeho televizoru. Zapněte přístroj a televizor. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru neobjeví...
 • Seite 21: Případ 2 : Připojení K Televizoru Pomocí Kabelu Dvi - Nejlepší Kvalita (Doporučeno)

  Případ 2 : Připojení k televizoru pomocí kabelu DVI - Nejlepší kvalita (Doporučeno) Pomocí kabelu HDMI-DVI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru DVI IN vašeho televizoru. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům AUDIO IN (červený...
 • Seite 22: Případ 3 : Připojení K Televizoru Pomocí Kabelu Komponentního Videa - Lepší Kvalita

  Propojení Případ 3 : Připojení k televizoru pomocí kabelu komponentního videa - Lepší kvalita Připojení k televizoru pomocí kabelů komponentního videa. Získáte obraz s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. Komponentní video separuje obrazový element na černobílý (Y), modrý (P ), a červený...
 • Seite 23: Případ 4 : Připojení K Televizoru Pomocí Kabelu Videa - Dobrá Kvalita

  Případ 4 : Připojení k televizoru pomocí kabelu videa - Dobrá kvalita Pomocí audio/video kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
 • Seite 24: Propojení

  Propojení Připojení k audio systému • Před zapnutím zesilovače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit reproduktory i váš sluch. • Nastavte v nabídce přístroje zvukový výstup podle připojeného zesilovače. (Viz strany 32 – 34) • Umístění konektorů HDMI se může lišit v závislosti na zesilovači. Další informace najdete v uživatelské...
 • Seite 25: Případ 2 : Připojení K Audio Systému (Zesilovač S Podporou Dolby Digital, Dts) - Lepší Kvalita

  Případ 2 : Připojení k audio Případ 3 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou systému (dvoukanálový zesilovač) Dolby Digital, DTS) - Lepší kvalita - Dobrá kvalita Pomocí optického kabelu HDMI připojte Pomocí audio kabelů připojte konektory konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO OUT (červený...
 • Seite 26: Připojení K Síti

  POZNÁMKA ▪ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k Internetu). ▪ Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
 • Seite 27: Bezdrátová Síť

  Bezdrátový přístupový bod/směrovač Adaptér bezdrátové sítě LAN (není součástí dodávky) POZNÁMKA S tímto přístrojem používejte pouze volitelný adaptér bezdrátové LAN značky Samsung. ▪ (Název modelu: WIS09ABGN). Tento adaptér nekombinujte s produkty třetích stran. Ohledně zakoupení adaptéru bezdrátové LAN kontaktujte dodavatele tohoto přístroje.
 • Seite 28: Než Začnete (Počáteční Nastavení)

  Network Setting is needed to use various Internet services. ▪ Kabelem HDMI připojte přístroj k televizoru Samsung Choose the primary method for connecting to network. kompatibilnímu s Anynet+ (HDMI-CEC). Pokud je televizor nastaven na jazyk podporovaný...
 • Seite 29: Nastavení Nabídek

  Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky. POZNÁMKA ▪ Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní nabídce RETURN EXIT možnost Internet@TV. Stáhněte si požadovaný obsah ze Samsung Apps. INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT (Viz strana 55) Tlačítko MENU : Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku. ▪...
 • Seite 30: Displej

  Poměr stran BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete společnosti Samsung. chtít přizpůsobit nastavení obrazovky. Když propojíte produkty Samsung s podporou BD 16:9 Normal Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky • nastaveno optimální rozlišení.
 • Seite 31 Rozlišení podle výstupního režimu Přehrávání disku Blu-ray • HDMI / připojeno HDMI / nepřipojeno Výstup Nastavení Režim HDMI Režim komponentní/video Komponentní režim VIDEO režim Auto Optimální rozlišení 576i/480i 1080p, Filmová frekvence (24 sn./s) 1080p@60F 576i/480i Vypnout 1080p/1080i, Filmová 1080p@24F 576i/480i frekvence (24 sn./s) Zapnuto 1080i, Filmová...
 • Seite 32: Formát Hdmi

  Nastavení Formát HDMI Hluboké barvy HDMI Můžete optimalizovat barevné nastavení na Nastavte výstup obrazu na konektoru HDMI OUT výstupu HDMI. s funkcí Deep Color nebo bez ní. Deep Color Vyberte typ připojeného zařízení. zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru hloubku.
 • Seite 33: Snížení Vz. Frekvence Pcm

  Výběr digitálního výstupu Bitstream Bitstream Nastavení (Re-encode) (Audiophile) Zapojení HDMI přijímač Optický HDMI přijímač nebo optický HDMI přijímač Optický Až po 7.1kan. PCM 2ch DTS nové kódování PCM 2ch Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch DTS nové kódování Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital...
 • Seite 34: Ovládání Dynamického Rozsahu

  Anynet+ (HDMI-CEC) Vyberte, zda vícekanálový zvuk smíchat do Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje menšího počtu kanálů. propojený provoz s jinými produkty Samsung s Normal Stereo : Vícekanálový zvuk bude • funkcí Anynet+. smíchán do dvou kanálů. Vyberte v případě, že Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí...
 • Seite 35: Správa Dat Bd

  Hodiny POZNÁMKA ▪ Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI Nastavení funkcí souvisejících s časem. nepodporuje CEC. ▪ Pokud má váš televizor Samsung logo n, Settings podporuje funkci Anynet+. Display Clock ▪ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá...
 • Seite 36: Deaktivace Divx(R)

  Nastavení Deaktivace DivX(R) Kabelová síť Touto volbou získáte nový registrační kód. V nabídce Nastavení sítě pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Network Setting a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Settings Objeví se obrazovka Nast. protokolu IP. Display Initial Settings Stiskněte tlačítko ►, pak vyberte možnost Audio Auto nebo Manual, pak stiskněte tlačítko System...
 • Seite 37 Nastavení připojení kabelové sítě - Ruční Stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání. Pokud volba Automatické nastavení nefunguje, musíte hodnoty nastavit ručně. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je přístroj připojen k síti (Viz strana 39). Parametry síťového připojení na většině počítačů s Windows zjistíte tímto postupem: Bezdrátová...
 • Seite 38 Nastavení Nastavení připojení bezdrátové sítě Pokud se objeví okno PIN/Zabezpečení, - automatické nalezení sítě pokračujte krokem 7. Pokud se objeví obrazovka Připojování k síti, pokračujte Většina bezdrátových sítí využívá volitelné krokem 11. zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení požadující přístup k síti vyslala šifrovaný Stiskem tlačítek ▲▼...
 • Seite 39: Stav Sítě

  Poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na Pomocí číselných tlačítek na dálkovém dálkovém ovládání nebo přejděte na tlačítko ovládání zadejte čísla. Done a stiskněte tlačítko VSTUP. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ► Objeví se obrazovka Připojování k síti. přejděte na další pole. Počkejte, dokud se nezobrazí...
 • Seite 40: Internetové Přípojení Bd-Live

  Nastavení Internetové přípojení BD-LIVE Hodnocení pro rodiče Nastavte tak, aby při použití služby BD-LIVE bylo Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray/ využito připojení k internetu. DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, a pomůže Allow (All) : Internetové spojení bude povoleno vám kontrolovat typy disků...
 • Seite 41: Obecné

  Pokud je přístroj správně připojen k síti, pomocí System Skin 2 kabelu nebo bezdrátově, automaticky se po zapnutí Network Skin 3 Language připojí k webu Samsung a stáhne aktualizační Skin 4 Security soubory, pokud je k dispozici nová aktualizace. Skin 5 General Support >...
 • Seite 42: Kontaktovat Samsung

  Nastavení Software také můžete aktualizovat dvěma níže popsanými způsoby: Aktualizace softwaru se provádí stejně jako v nabídce By Internet. USB : Ze stránky www.samsung.com/ • bluraysupport si stáhněte nejnovější software (soubor RUF) a uložte jej na USB flash disk. Pro aktualizaci softwaru připojte USB flash disk k USB portu přístroje (přihrádka disku musí...
 • Seite 43: Základní Funkce

  Základní Funkce Přehrávání disku Použití nabídky disku/nabídky titulu/ rozbalovací nabídky Přehrávání Použití nabídky disku Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ( otevřete přihrádku disku. Umístěte disk jemně do přihrádky tak, aby Během přehrávání stiskněte tlačítko byla etiketa disku směrem nahoru. DISC MENU na dálkovém ovládání. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT ( Stiskem tlačítek ▲▼◄►...
 • Seite 44: Použití Rozbalovací Nabídky

  Základní Funkce Použití rozbalovací nabídky Přeskočení kapitol h�Z�� Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČIT • Během přehrávání stiskněte tlačítko ROZBALOVACÍ NABÍDKA na Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT ( ) se dálkovém ovládání. přesunete na další kapitolu. Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT ( Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP přesunete se na začátek kapitoly.
 • Seite 45: Opakované Přehrávání

  Opakované přehrávání Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete ukončit opakované přehrávání (B). Opakování titulu nebo kapitoly Pro návrat k normálnímu přehrávání opět stiskněte tlačítko REPEAT. Stiskněte tlačítko VSTUP. h�Z� POZNÁMKA Opakování titulu nebo kapitoly. ▪ Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti sekund, Funkce opakování...
 • Seite 46: Výběr Jazyka Zvuku

  Základní Funkce Výběr jazyka zvuku POZNÁMKA ▪ V závislosti na disku Blu-ray/DVD možná budete moci změnit požadované titulky v nabídce Nabídka h�Z� disku. Stiskněte tlačítko DISC MENU. Tuto funkci můžete vyvolat také pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém ▪ Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy ovládání.
 • Seite 47: Nastavení Funkce Bonusview

  Poslech hudby Dynamic : Vyberte toto nastavení pro • zvýšení ostrosti. o� Normal : Toto nastavení je vhodné pro • většinu příležitostí. Tlačítka na dálkovém ovládání Movie : Nejlepší nastavení pro sledování • používaná pro přehrávání hudby POWER POWER POWER POWER filmů.
 • Seite 48 Základní Funkce Tlačítko PŘESKOČIT : Během přehrávání přejde Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby na předchozí stránku seznamu hudby nebo na přehrávání. předchozí stopu v seznamu skladeb. Zobrazení aktuálního stavu přehrávání. Pokud stisknete toto tlačítko po více než třech sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat Zobrazení...
 • Seite 49: Použití Tlačítka Tools

  Přehrávání obrázku Stiskem tlačítka ▲▼◄► vyberte požadovanou stopu, poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C). Tento postup opakujte pro přidání dalších stop. Přehrávání disku JPEG Music TRACK 003 3 files selected 1/2 Page Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky TRACK 001 TRACK 002 disku.
 • Seite 50 Základní Funkce Zoom : Vyberte, pokud chcete zvětšit aktuální Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku USB a • potom stiskněte tlačítko VSTUP. fotografii. (Zvětšeno až 4krát) Rotate : Vyberte, pokud chcete fotografii otočit. • Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná (Otočí fotografii po nebo proti směru hodinových videa, hudbu nebo fotografie a poté...
 • Seite 51 Informace o připojení USB • Podporovaná zařízení: Ukládací média s rozhraním USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty, čtečky paměťových karet s rozhraním USB • Názvy složek a souborů delší než 128 znaků nejsou podporovány. • Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní. •...
 • Seite 52: Síťové Služby

  No Disc a Change Device d View Devices " Enter účty atd. Samsung Apps : Můžete stahovat různé aplikace, Stiskem tlačítek ◄► vyberte Internet@TV a zdarma nebo za poplatek. stiskněte tlačítko VSTUP. Na úvodní obrazovce funkce Internet@TV se zobrazí licenční ujednání služby.
 • Seite 53 Stiskem tlačítka SUBTITLE na dálkovém ovládání při používání obrazovkové klávesnice můžete POZNÁMKA měnit obsah textového pole na malá a velká ▪ Společnost Samsung Electronics nenese písmena, čísla a ikony. odpovědnost za přerušení dostupnosti služby Internet@TV způsobené výpadkem poskytovatele, nezávisle na důvodech.
 • Seite 54 Svůj účet můžete ovládat, včetně dostupného Create [0~9] Enter PIN ' Cancel obsahu a informací o účtu. Účet je využíván jen službou Internet@TV. Samsung Apps Settings Login Mark as Favourite Sort by ' Return create Vytvoření účtu a jeho propojení s požadovanými Zadejte uživatelské...
 • Seite 55: Samsung Apps

  Vlastnosti Zobrazení informací o službě Internet@TV. Připojení k síti otestujete volbou Zkontrolovat rychlost připojení k Internetu. Samsung Apps Zde jsou dostupné různé aplikace, roztříděné do kategorií. Některé aplikace se stahují za poplatek. Samsung Apps Video What's New?
 • Seite 56: Informace O Aktualizaci Softwaru

  POWER. kompatibilních s BD-LIVE. Nevypínejte přístroj ručně v průběhu aktualizace. Zkontrolujte zbývající kapacitu úložného ▪ Společnost Samsung Electronics nenese zařízení. odpovědnost za poruchy přístroje způsobené Úložné zařízení musí mít nejméně 1GB nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí...
 • Seite 57: Odstraňování Problémů

  Příloha Odstraňování problémů Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body. PROBLÉM ŘEŠENÍ Nefunguje dálkové ovládání. • Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. • Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1m. • Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
 • Seite 58 Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung. Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný. • Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
 • Seite 59: Technické Údaje

  technické údaje Hmotnost 1,7 kg Rozměry 430 (W) X 207 (D) X 43 (H) mm Všeobecné údaje Rozsah provozní teploty +5°C až +35°C Rozsah provozní vlhkosti 10 % až 75 % BD (disk Blu-ray) Rychlost čtení : 4.917 m/sec Rychlost čtení : 3.49 až 4.06 m/sekundu. DVD (Digital Versatile Disc) Přibližná...
 • Seite 60: Ochrana Proti Kopírování

  • Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přístroj přehraje každý disk s označením BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto pochybnosti v otázce kompatibilitě...
 • Seite 61: Network Service Disclaimer

  CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
 • Seite 62 Příloha Licence • Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby” a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. • Vyrobeno v licencí podle patentů USA č. : 5,451,942 ; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších vydaných patentů...
 • Seite 63 Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky. Area Contact Center  Web Site Area Contact Center  Web Site ` North America 0700 Samsung (0700 726 Serbia www.samsung.com 7864)
 • Seite 64: Správná Likvidace Baterií V Tomto Výrobku

  Správná likvidace baterií v tomto výrobku (Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.) Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství...
 • Seite 65 BD-C5300 Blu-ray Disc-Players benutzerhandbuch erleben sie die möglichkeiten Danke für den Kauf dieses Samsung Produkts. Registrieren Sie Ihr Produkt unter folgendem Link, und profitieren Sie von unserem umfassenden Kundenservice: www.samsung.com/register...
 • Seite 66: Hauptfunktionen

  Hauptfunktionen Blu-ray Disc-Funktionen Untertitel Je nach Inhalt der Blu-ray Disc können Sie Blu-ray-Disks unterstützen die höchste, derzeit unter Umständen verschiedene Schriftarten, verfügbare HD-Videoqualität – Eine hohe Schriftgrößen und Schriftfarben für die Untertitel Kapazität bedeutet keinen Kompromiss bei der auswählen. Die Untertitel sind gegebenenfalls auch Videoqualität.
 • Seite 67: Sicherheitsinformationen

  Sicherheitsinformationen Warnung ABDECKUNG ODER RÜCKWAND NICHT ÖFFNEN! STROMSCHLAGGEFAHR! TEILE IM GERÄTEINNEREN KÖNNEN VOM BENUTZER NICHT GEWARTET WERDEN. LASSEN SIE REPARATUREN NUR VON QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL DURCHFÜHREN. ACHTUNG STROMSCHLAGGEFAHR! NICHT ÖFFNEN! ACHTUNG : NEHMEN SIE DIE ABDECKUNG ODER RÜCKWAND AUF Dieses Symbol weist auf eine Dieses Symbol weist auf wichtige „gefährliche Netzspannung“...
 • Seite 68: Vorsichtsmassnahmen

  Sicherheitsinformationen Vorsichtsmassnahmen Ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose bei Gewitter oder wenn es längere Zeit nicht genutzt wird. Wichtige Sicherheitshinweise Überlassen Sie alle Instandsetzungsarbeiten stets Fachleuten. Eine Instandsetzung ist Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, immer dann erforderlich, wenn das Gerät bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
 • Seite 69: Disk-Lagerung

  Disk wiedergegeben wird. Ansonsten kann die Disk Dies ist keine Fehlfunktion des Players. zerkratzt oder anderweitig beschädigt werden, und es • Samsung kann nicht garantieren, dass dieser können Schäden an den Bauteilen des Recorders auftreten. Player jede Disk mit einem Blu-ray Discs, DVDs •...
 • Seite 70 Inhalt HAUPTFUNkTioNeN Blu-ray Disc-Funktionen Blu-ray Disc-Player-Funktionen SiCHerHeiTSiNFormATioNeN Warnung Vorsichtsmassnahmen Wichtige Sicherheitshinweise Lagerung und Handhabung der Disks Handhabung von Disks erSTe SCHriTTe Vor dem Lesen dieser Bedienungsanleitung Abspielbare Disktypen und Inhalte Nicht abspielbare Disktypen Blu-ray Disc-Kompatibilität Disktypen Regionalcode Copyright Logos von abspielbaren Disks Zubehör Vorderseite Display auf der Gerätevorderseite...
 • Seite 71 3. Option : Anschluss an ein Audiosystem (2-Kanal-Verstärker) - Gute Qualität Anschluss an das Netzwerk Kabel-Netzwerk Wireless-Netzwerk eiNSTeLLUNG Bevor Sie beginnen (Werkeinstellungen) Das Menü einstellen Anzeige TV-Bildformat BD Wise (nur bei Samsung Produkten) Auflösung HDMI-Format Film-Bildfrequenz(24 fps) Progressiver Modus Standbild-Modus HDMI-Deep Color Audio Digital-Ausgang PCM-Downsampling...
 • Seite 72 Sprache Sicherheit Sicherungsstufe Kennwort ändern Allgemein Hintergrund Energiesparmod. Frontdisplay Ein/Aus-Ton Unterstützung Softwareaktualisierung Samsung kontaktieren GrUNDFUNkTioNeN Disk wiedergeben Wiedergabe Disk-Struktur Diskmenü und Popup-/Titelmenü verwenden Diskmenü verwenden Titelmenü verwenden Titelliste abspielent Popup-Menü verwenden Such- und Überspringen-Funktion verwenden Nach gewünschter Szene suchen Kapitel überspringen...
 • Seite 73: Musikwiedergabe Hören

  Wiedergabeliste Ein Bild wiedergeben JPEG-Disk wiedergeben Die Taste TOOLS verwenden Wiedergabe von einem USB-Speichergerät Notizen zum USB-Anschluss NeTzWerkDieNST Internet@TV verwenden Erste Internet@TV -Schritte Einstellungen Samsung Apps BD-LIVE™ Benachrichtigung derSoftware-Aktualisierung ANHANG Fehlerbehebung Specifications Compliance und Kompatibilität Kopierschutz Network Service Disclaimer Lizenz •...
 • Seite 74: Erste Schritte

  Erste Schritte Vor dem Lesen dieser Bedienungsanleitung Abspielbare Disktypen und Inhalte Begriff Logo Symbol Erklärung BD-ROM Hier handelt es sich um eine Funktion, die bei BD-ROMs zur Verfügung steht. Hier handelt es sich um eine Funktion die bei BD-RE/-R Disk zur Verfügung steht, BD-RE/-R �...
 • Seite 75: Blu-Ray Disc-Kompatibilität

  Dieses Produkt kann mit einem DVD-Aufnahmegerät Dies ist keine Fehlfunktion des Players. beschriebene und fixierte DVD-RWs wiedergeben. ▪ Samsung kann nicht garantieren, dass dieser Ob die Wiedergabe möglich ist, hängt von den Player jede Disk mit einem Blu-ray-Disk, DVD- oder Aufnahmebedingungen ab.
 • Seite 76 Erste Schritte DVD+R AVCHD (Advanced Video Codec Höchauflösung) • Dieses Gerät kann mit einem DVD-/ Aufnahmegerät beschriebene und fixierte • Dieser Blu-ray Disc-Player kann lediglich Inhalte DVD+R-Disks wiedergeben. Ob die im AVCHD-Format wiedergeben. Diese Disks Wiedergabe möglich ist, hängt von den werden normalerweise aufgezeichnet und in Aufnahmebedingungen ab.
 • Seite 77: Regionalcode

  Regionalcode Copyright Der DVD-Player und die DVDs sind nach Regionen codiert. © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Diese Regionalcodes müssen übereinstimmen, Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche damit die Disk wiedergegeben werden kann. Genehmigung von Samsung Electronics Co. ist Der für diesen Player erforderliche Regionalcode das vollständige oder teilweise Reproduzieren oder...
 • Seite 78: Logos Von Abspielbaren Disks

  Erste Schritte Logos von abspielbaren Disks Blu-ray Disc DTS-HD Master Audio DivX BD-LIVE PAL-Fernsehsystem in Großbritannien, Dolby TrueHD Java Frankreich, Deutschland, usw. zubehör Überprüfen Sie das Vorhandensein der unten angeführten Zubehörteile. Audio/Video-Kabel Batterien für die Fernbedienung (Typ AAA) POWER POWER BONUSVIEW SOURCE SUBTITLE...
 • Seite 79: Vorderseite

  Vorderseite de f DISK-LADE Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs. FERNBEDIENUNGSSENSOR Erkennt die Signale der Fernbedienung. ANZEIGE Zeigt den Wiedergabe-Status, die Uhrzeit usw. an. TASTE ÖFFNEN/SCHLIESSEN Zum Öffnen und Schließen der Disk-Lade. STOPP-TASTE Beendet die Wiedergabe einer Disk. WIEDERGABETASTE/PAUSE- Spielt eine Disk ab oder hält die Wiedergabe an. TASTE TASTE EIN-/AUSSCHALTEN Schaltet das Blu-ray Player ein/aus.
 • Seite 80: Display Auf Der Gerätevorderseite

  Erste Schritte Display auf der Gerätevorderseite IN DISC ANZEIGE Leuchtet auf, wenn eine Disk geladen oder wiedergegeben wird. AKTUELLE UHRZEIT/ Zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an. STATUS ANZEIGE WIFI ANZEIGE Leuchtet wenn ein Funknetzwerk angeschlossen ist. Deutsch...
 • Seite 81: Rückseite

  rückseite Kann für netzwerkbasierte Dienste verwendet werden (Siehe Seiten 52 zu 56), BD-LIVE und Aktualisierungen mit Hilfe einer Netzwerkverbindung. Mithilfe eines HDMI-Kabels verbinden Sie diesen HDMI-Ausgang mit dem HDMI- HDMI OUT Eingang an Ihrem Fernsehgerät oder Ihrem Receiver, um die beste Bildqualität zu erreichen.
 • Seite 82: Übersicht Der Fernbedienung

  Erste Schritte Fernbedienung Übersicht der Fernbedienung POWER POWER Schaltet der Blu-ray Player ein/aus. Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts. (Um Ihr Fernsehgerät zu steuern, lesen Sie Zum Öffnen und Schließen des Diskfachs. bitte Seite 19) BONUSVIEW SOURCE Nach Beendigung der Einstellungen können Drücken Sie hier für die Bonusview- Sie an Ihrem Fernseher das Quellgerät Funktion.
 • Seite 83: Fernbedienung Einrichten

  Marke Code Taste Funktion NOBLEX TV POWER+66 TV POWER+01, +02, Zum Ein- und Ausschalten des TV POWER SAMSUNG +03, +04, +05, NOKIA TV POWER+74 Fernsehgeräts. +06, +07, +08, +09 TV POWER+72, +73, Zum Auswählen am Fernseher einer NORDMENDE TV SOURCE...
 • Seite 84: Anschlüsse

  Anschlüsse Anschluss an ein Fernsehgerät 1. Option : Anschluss an ein Fernsehgerät mit dem HDMI-Kabel - Beste Qualität (Empfohlen) Verbinden Sie mit Hilfe eines HDMI-Kabels den HDMI OUT-Anschluss am hinteren Teil des Blu-ray Disc-Players mit dem HDMI IN-Anschluss am Fernsehgerät. Schalten Sie der Blu-ray Disc-Player und das Fernsehgerät ein.
 • Seite 85: Option : Anschluss An Ein Fernsehgerät Mit Dem Dvi-Kabel - Beste Qualität (Empfohlen)

  2. Option : Anschluss an ein Fernsehgerät mit dem DVI-Kabel - Beste Qualität (Empfohlen) Verbinden Sie mit Hilfe des HDMI-DVI-Kabels den HDMI OUT-Anschluss auf der Rückseite des Blu- ray Disc-Players mit dem DVI IN-Anschluss am Fernsehgerät. Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß) auf der Rückseite des Blu-ray Disc-Players mit den AUDIO IN-Anschlüssen (rot und weiß) am Fernsehgerät.
 • Seite 86: Option : Anschluss An Ein Fernsehgerät (Komponent) - Bessere Qualitat

  Anschlüsse 3. Option : Anschluss an ein Fernsehgerät (Komponent) - Bessere Qualitat DVD-Player über Komponente Video-Kabel an das Fernsehgerät anschließen. Eine Komponente-Video-Verbindung sorgt für hohe Bildqualität und präzise Farbwiedergabe. Bei der Komponente-Video-Übertragung werden die Bilddaten in Schwarz- und Weiß- (Y), in Blau- (P ) sowie in Rot- (P ) Signale zerlegt und damit ein klareres Bild erzeugt.
 • Seite 87: Option : Anschluss An Ein Fernsehgerät (Video) - Gute Qualitat

  4. Option : Anschluss an ein Fernsehgerät (Video) - Gute Qualitat Verbinden Sie über Video-/Audiokabel die VIDEO OUT-Anschlüsse (gelb) / AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß) auf der Rückseite des Blu-ray Disks-Players mit den VIDEO IN-Anschlüssen (gelb) / AUDIO IN-Anschlüssen (rot und weiß) des Fernsehgerätes. Schaltet der Blu-ray Disks-Player ein.
 • Seite 88: Anschlüsse

  Anschlüsse Anschluss an ein Audiosystem • Regeln Sie die Lautstärke am Verstärker herunter, bevor Sie ihn einschalten. Plötzlich einsetzende laute Töne können die Lautsprecher und Ihre Ohren schädigen. • Wählen Sie im Bildschirmmenü die zu Ihrem Verstärker passenden Audio-Einstellungen. (Siehe Seiten 32 zu 34) •...
 • Seite 89: Option : An Ein Audiosystem Anschließen (Dolby Digital-, Dts-Verstärker) - Bessere Qualitat

  2. Option : An ein Audiosystem 3. Option : Anschluss an ein anschließen (Dolby Digital-, DTS- Audiosystem (2-Kanal-Verstärker) Verstärker) - Bessere Qualitat - Gute Qualität Verbinden Sie mit Hilfe eines optischen Verbinden Sie mit Hilfe der Audiokabel die Kabels den Anschluss DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT-Anschlüsse (rot und weiß) auf (OPTICAL) an der Rückseite des Blu-ray der Rückseite des Blu-ray Disc-Players mit...
 • Seite 90: Anschluss An Das Netzwerk

  Dienste HINWEIS ▪ Der Zugriff auf das Samsung Software-Aktualisierungsserver ist nicht in jedem Fall möglich. Dies hängt von Ihrem Router und dem ISP-Vertrag ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem ISP (Internet Service Provider). ▪ Bei Verwendung von DSL muss die Netzwerkverbindung über einen Router hergestellt werden.
 • Seite 91: Wireless-Netzwerk

  WLAN-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) HINWEIS Benutzen Sie nur den Samsung WLAN-Adapter mit diesem Gerät. (Modellname: WIS09ABGN). ▪ Verwenden Sie diesen Adapter nicht mit anderen Produkten von Drittanbietern. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer des Gerätes um den W-LAN-Adapter zu kaufen.
 • Seite 92: Einstellung

  Disk-Players. mindesten 5 Sekunden lang gedrückt. Wählen Sie die bevorzugte Methode für den Verbindungsaufbau. ▪ Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um den Blu-ray Verkabelt : Netzw. mit Ethernet-Kabel festlegen. Disk-Player an Anynet+ (HDMI-CEC) Samsung- Sicherstellen, dass Ethernet-Kabel verbu. ist. kompatibles Fernsehgerät anzuschließen. Drahtlos PBC (WPS) Kabel Wenn das Fernsehgerät eine Sprache verwendet die...
 • Seite 93: Das Menü Einstellen

  Wenn der Blu-ray Disk-Player mit dem Netzwerk zurückzukehren. verbindet ist, wählen Sie auf dem Home-Menü Internet@TV. Taste RETURN : Zum Zurückkehren zum vorherigen MUTE Sie können von Samsung Apps die gewünschten Menü. Inhalte herunterladen. (Siehe Seite 55) Taste EINGABE / RICHTUNG : ▪ AK59-00104R Die Zugriffschritte kann je nach des ausgewählten...
 • Seite 94: Anzeige

  Sie haben die Möglichkeit, die Bildeinstellungen je nach Art BD Wise ist Samsungs neueste Funktion, die des verwendeten Fernsehgerätes entsprechend anzupassen. Interkonnektivität ermöglicht. Wenn Sie Samsung Produkte mit BD Wise über 16:9 Normal • HDMI miteinander verbinden, wird automatisch die beste Auflösung festgelegt.
 • Seite 95: Auflösung Nach Wiedergabemodus

  Auflösung nach Wiedergabemodus Blu-ray Disc • HDMI / verbunden HDMI / nicht verbunden Ausgang Einstellung HDMI-Modus Component / VIDEO-Modus Component-Modus Videomodus Auto Maximale Auflösung 576i/480i 1080p, Videorahmen 1080p@60F 576i/480i (24 Bilder/s) aus 1080p@60F 1080p/1080i, Videorahmen 1080p@24F 576i/480i (24 Bilder/s) ein 1080p@24F 1080i, Videorahmen 1080i 576i/480i...
 • Seite 96: Hdmi-Format

  Einstellung HDMI-Format HDMI-Deep Color Sie können die Farbeinstellung mit dem HDMI- Einstellen des Bildausgangs vom HDMI OUT- Ausgang optimieren. Anschluss für Tiefe Farbe oder keine. Tiefe Farbe bietet genauere Farbwiedergabe mit hoher Wählen Sie ein angeschlossenes Gerättyps aus. Farbentiefe. TV : Bei Anschluss an ein TV-Gerät über HDMI. •...
 • Seite 97: Auswahl Des Digitalausgangs

  Auswahl des Digitalausgangs Bitstream Bitstream Einstellung (Neu-Encodierung) (audiophil) HDMI- HDMI- Verbindung Optisch HDMI/Optisch Optisch Receiver Receiver Bis zu PCM PCM 2ch DTS recodiert PCM 2ch 7.1CH Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch DTS recodiert Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch...
 • Seite 98: Dynamikumfangsteuerung

  Schließen Sie den BD-Player mit einem HDMI- Zusammenfassung von mehreren Audiokanälen Kabel an ein Samsung-Fernsehgerät an. in Surround-kompatibles Stereo. Sie können dieses Gerät mit einer Samsung-TV- Wählen Sie diese Option, wenn eine Verbindung Fernbedienung bedienen, und anschließend die mit Geräten besteht, die Virtuelle Surround Wiedergabe einer Disk starten, indem Sie einfach Funktionen wie Dolby Pro Logic unterstützen.
 • Seite 99: Bd-Datenmanagement

  HINWEIS ▪ Diese Funktion steht nicht zur Verfügung wenn die Zeitabhängige Funktionen einstellen. Funktion CED vom HDMI-Kabel nicht unterstützt wird. ▪ Wenn sich ein n Logo auf Ihrem Samsung- Fernsehgerät befindet, wird die Anynet+-Funktion Einstellungen unterstützt. Anzeige ▪ Je nach Fernsehgerät stehen für den HDMI-Ausgang...
 • Seite 100: Divx(R) Deaktivierung

  Einstellung DivX(R) Deaktivierung Kabelnetzwerk Wählen Sie diese Option, um einen neuen Im Netzwerkeinstellungsmenü wählen Registriercode zu erhalten. Sie mit den Tasten ▲▼ die Option Netzwerkeinstellungen aus und drücken Sie anschließend die Taste EINGABE. Einstellungen Der Bildschirm für das IP-Konfiguration erscheint. Anzeige Ersteinstellung Drücken Sie die Taste ►, wählen Sie...
 • Seite 101: Drahtlos-Netzwerk

  eine kabelverbindung einstellen - manuell Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste RETURN. Wenn die automatische Einstellung nicht funktioniert, werden Sie die Werte für die Danach führen Sie ein Netzwerktest aus, um Netzwerkeinstellung manuell festlegen müssen. sichergehen zu können das der Blu-ray Disk- Um die Netzwerkeinstellungswerte von den Player mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.
 • Seite 102: Drahtlos Netzwerk Verbindung Konfigurieren - Auto Netzwerksuche

  Einstellung Drahtlos Netzwerk Verbindung konfigurieren Falls das Popup PIN/Security erscheint, führen Sie die - Auto Netzwerksuche Schritt 7 fort. Wenn der Bildschirm Verbindungsaufbau erscheint, fahren Sie mit Schritte 11 fort. Die meisten Wireless Netzwerke verfügen über Drücken Sie die Tasten ▲▼, um PIN oder ein optionales Sicherheitssystem, welches von auf das Netzwerk zugreifenden Geräten Sicherheit auszuwählen.
 • Seite 103: Die Wireless Netzwerkverbindung Einrichten - Manuell

  Am Ende drücken Sie die GELB(C)-Taste auf Verwenden Sie die Nummerntasten, um Ihrer Fernbedienung, oder bewegen Sie sich zur Nummern einzugeben. Taste Fertig, und dann drücken Sie EINGABE. Wenn sie mit jedem Feld fertig sind verwenden Sie Der Netzwerkverbindungs-Bildschirm erscheint. die Taste ►...
 • Seite 104: Bd-Live Internet-Verbindung

  Einstellung BD-Live Internet-Verbindung Sicherungsstufe Internetverbindung zulassen, wenn der BD-LIVE- Diese Funktion arbeitet in Verbindung mit Blu-ray Dienst verwendet wird. Disks/DVDs denen eine Alterseinstufung zugeteilt Zulassen (Alle) : Die Internetverbindung wird für wurde, was Ihnen hilft, zu kontrollieren, welche Art • Blu-ray Disks/DVDs ihre Familie schaut.
 • Seite 105: Allgemein

  • POWER um den aktualisierten Player einzuschalten. Den Player während des Aktualisierungsvorgangs niemals manuell ein oder aus schalten. ▪ Samsung haftet nicht für Fehlfunktionen des Gerätes, verursacht durch Ausfall der Internetverbindung oder fahrlässige Bedienung des Gerätes während der Softwareaktualisierung. Deutsch...
 • Seite 106: Samsung Kontaktieren

  Einstellung Sie haben zwei Möglichkeiten die Firmware des Players zu aktualisieren: Software Aktualisierung funktioniert wie im Über Internet. USB : Besuchen Sie www.samsung.com/ • bluraysupport, laden Sie dort die neueste Firmware (RUF-Datei) herunter und speichern Sie diese im USB-Flash-Laufwerk. Schließen Sie...
 • Seite 107: Grundfunktionen

  Grundfunktionen Disk wiedergeben Diskmenü und Popup-/Titelmenü verwenden Wiedergabe Diskmenü verwenden Drücken Sie die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN ), um die Disk-Lade zu öffnen. Legen Sie die Disk vorsichtig mit der bedruckten Drücken Sie während der Wiedergabe Seite nach oben in das CD-Fach ein. die Taste DISC MENU auf der Drücken Sie die Taste ÖFFNEN/SCHLIESSEN Fernbedienung.
 • Seite 108: Popup-Menü Verwenden

  Grundfunktionen Popup-Menü verwenden Kapitel überspringen h�Z�� • Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ÜBERSPRINGEN ( Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste POPUP MENU auf der Wenn Sie die Taste ÜBERSPRINGEN ( Fernbedienung. drücken, springt die Wiedergabe zum nächsten Indexkapitel.
 • Seite 109: Wiedergabe Wiederholen

  Wiedergabe wiederholen Drücken Sie die Taste EINGABE, um den Punkt zu markieren, an dem die Wiederholung stoppen soll (B). Wiederholung des aktuellen Drücken Sie die Taste REPEAT, um in den Kapitels oder Titels. normalen Wiedergabemodus zurückzukehren. Drücken Sie die Taste EINGABE. h�Z�...
 • Seite 110: Audiosprache Wählen

  Grundfunktionen Audiosprache wählen HINWEIS ▪ Je nach Blu-ray Disc / DVD sind Sie möglicherweise in der Lage den gewünschten Untertitel im Disk-Menü einzustellen. h�Z� Drücken Sie die Taste DISC MENU. ▪ Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von den Sie können diese Funktion auch durch Drücken der Taste AUDIO auf der auf der Disk Blu-ray Discs / DVDs gespeicherten Untertitelsprachen ab.
 • Seite 111: Bonusview Einstellen

  musikwiedergabe hören Dynamisch : Wählen Sie diese Einstellung, • um die Schärfe zu erhöhen. o� Standard : Wählen Sie diese Einstellung für • die meisten Programme. Tasten auf der Fernbedienung für Film : Dies ist die beste Einstellung zum • die Wiedergabe POWER POWER...
 • Seite 112: Audio Cd (Cd-Da)/Mp3 Wiedergeben

  Grundfunktionen Taste ÜBERSPRINGEN : Während der Wiedergabe Zeigt die aktuelle Wiedergabedauer und die gelangt man in der Musikliste zur nächsten Seite Gesamtdauer an. oder in der Wiedergabeliste zum nächsten Titel. Zeigt den aktuellen Wiedergabestatus an. Wenn Sie die Taste erst nach Ablauf von drei Sekunden drücken, wird der aktuelle Titel erneut Zeigt den Wiederholungsstatus an.
 • Seite 113: Ein Bild Wiedergeben

  ein Bild wiedergeben Drücken Sie die Tasten ▲▼◄►, um ein gewünschte Titel auszuwählen, und drücken Sie dann auf die Taste GELB(C). Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere JPEG-Disk wiedergeben Titel auszuwählen. Musik TRACK 003 3 der ausgewählten Dateien 1/2 Seite Legen Sie eine JPEG-Disk in die Lade ein.
 • Seite 114: Wiedergabe Von Einem Usb-Speichergerät

  Grundfunktionen Zoom : Wählen Sie diese Option, wenn Sie Wählen Sie mit den Tasten ▲▼ USB aus, und • drücken Sie die Taste EINGABE. das aktuelle Bild vergrößern möchten. (bis zu vierfache Vergrößerung.) Drücken Sie die Taste ◄►, um die Drehen : Wählen Sie diese Option, wenn •...
 • Seite 115: Notizen Zum Usb-Anschluss

  Notizen zum USB-Anschluss • Unterstützte Geräte: USB-Speichermedien, MP3-Player, digitale Kamera, USB Kartenleser • Werden nicht unterstützt wenn ein Ordner oder eine Datei mehr als 128 Zeichen enthält. • Ein bestimmtes USB/Digital-Kameragerät kann mit dem Produkt möglicherweise inkompatibel sein. • FAT16, FAT32 und NTFS -Dateisysteme werden unterstütz. •...
 • Seite 116: Internet@Tv Verwenden

  Drücken der Taste INTERNET@ auf der Fernbedienung auswählen. Kommerziell : Zeigt Internet@TV-Programmführer, Produkteinführung und neue Anwendungseinführung. Empfohlen : Zeigt von Samsung empfohlene Inhalte. Erste Internet@TV -Schritte Eigene Anwendungen : Zeigt Ihre persönliche Gehen Sie zum Home-Menü. Galerie an, welche von Ihnen hinzugefügt und gelöscht werden kann.
 • Seite 117 Sie den Keypad-Bildschirm verwenden, Bildschirm. so können Sie die Textfelder zwischen Kleinschrift, HINWEIS Großschrift, Nummern und Symbolen umschalten. ▪ Samsung haftet nicht für irgendwelche Unterbrechungen des Internet@TV-Dienstes welche, aus welchen Gründen auch immer, vom Internetdienstanbieter verursacht werden. pqrs wxyz ▪...
 • Seite 118: Benutzerkonto Anmelden

  Sie können Ihr Konto verwalten, inklusive der Kennwort : Kontoinformationen der Inhalts-Seite. Erstellen [0~9] PIN eingeben ' Abbr. Dieses Konto gilt ausschließlich für Internet@TV. Samsung Apps Einstell. erstellen Sortieren nach ' Zurück a Anmelden b Als Favoriten mark. d Stellen Sie ein Konto her und verbindet es mit den Geben Sie das Benutzerkennwort und gewünschten Diensten.
 • Seite 119: Samsung Apps

  Dienstmanager Samsung Apps Farbtasten benutzen ROT(A) (Anmelden) : Im Internetdienst • Auf Internet@ TV installierte Programme löschen anmelden. und schützen. GRÜN(B) (Miniaturansichten) : Zum Ändern • des Ansichtsmodus Sperren BLAU(D) (Sortieren nach) : Zum Sortieren der • Schützt das Programm. Zugriff auf geschützte Anwendungen nach Funktionen, am meisten Programme erfordert das Kennwort.
 • Seite 120: Benachrichtigung Der Software-Aktualisierung

  Überprüfen Sie die verbleibende Aufnahmezeit auf der Disk. ▪ Samsung Electronics übernimmt keine Haftung für Das Speichergerät muss zumindest 1GB freien Fehlfunktionen, die durch instabile Internetverbindung Speichplatz für die BD-LIVE Dienste haben. oder fahrlässiges Verhalten des Benutzers während Legen Sie eine Blu-ray-Disk ein, die BD-LIVE der Softwareaktualisierung verursacht werden.
 • Seite 121: Anhang

  Anhang Fehlerbehebung Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. PROBLEM LÖSUNG Die Fernbedienung funktioniert nicht. • Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung. Ersetzen Sie die Batterien, falls erforderlich. • Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von höchstens 6,1m zum Fernsehgerät.
 • Seite 122 Problem behandeln, und befolgen Sie die Anweisungen nochmals. • Wenn das Problem nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an einen Samsung-Kundendienst in Ihrer Nähe.. Das Bild rauscht oder ist verzerrt. • Überprüfen Sie die Disk auf Verunreinigungen oder Kratzer.
 • Seite 123 Specifications Gewicht 1,7 kg Abmessungen 430 (W) X 207 (D) X 43 (H) mm General Betriebstemperatur +5°C bis +35°C Zulässige Luftfeuchtigkeit 10 % bis 75 % Blu-ray Disc Lesegeschwindigkeit : 4,917 m/s Lesegeschwindigkeit : 3,49 ~ 4,06 m/s DVD (Digital Versatile Disc) Spieldauer (Einseitig, Single Layer Disc) : 135 Minuten Disk Lesegeschwindigkeit : 4,8 ~ 5,6 m/s...
 • Seite 124: Compliance Und Kompatibilität

  Gründe möglicherweise nicht abgespielt werden. • Samsung kann nicht garantieren, dass dieser Player jede Disk wiedergeben kann, die mit einem BD- ROM-, BD-RE/-R-, DVD-VIDEO-, DVD-RW/-R-, DVD+RW/+R- oder CD-RW/-R-Logo gekennzeichnet ist. Dieser Player führt möglicherweise nicht alle Funktionsbefehle und Funktionen einer Disk aus. Diese und andere Probleme mit der Diskkompatibilität und Funktionen bei neuen und bereits etablierten...
 • Seite 125: Network Service Disclaimer

  CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
 • Seite 126 Anhang Lizenz • Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby" sowie das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby® Laboratories. • Hergestellt unter Lizenz, US-Patentnummer Hergestellt unter Lizenz mit US- Patentnummern 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 und anderen US-amerikanischen und weltweiten Patenten, die bereits zum Patent angemeldet wurden.
 • Seite 127: Garantiebedingungen

  Garantiekarte sowie die Originalrechnung oder den vom Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Die Seriennummer am Gerät muss lesbar sein. 2. Es liegt im Ermessen von Samsung, ob die Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teils erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
 • Seite 128: Kontakt Zu Samsung

  Kontakt zu Samsung Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung- Kundendienst. Area Contact Center  Web Site Area Contact Center  Web Site ` North America 0700 Samsung (0700 726 Serbia www.samsung.com...
 • Seite 129: Korrekte Entsorgung Der Batterien Dieses Produkts

  Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 • Seite 130 BD-C5300 Blu-ray lemezlejátszó kézikönyv képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta. Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni, regisztrálja termékét a következő címen: www.samsung.com/register...
 • Seite 131 Főbb jellemzők Blu-ray lemez tulajdonságai Feliratok Attól függően, hogy mi található a Blu-ray lemezen, A Blu-ray lemezek a jelenleg elérhető legjobb kiválaszthat különböző betűstílust, méretet és színt minőségű HD videót tárolják – A nagy kapacitás a feliratnak, mely szintén animálható, görgethető miatt a videó...
 • Seite 132: Biztonsági Óvintézkedések

  Biztonsági óvintézkedések Figyelmeztetés AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA SZAKEMBERRE! FIGYELEM ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS VESZÉ LY, NE NYISSA KI FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY Ez a szimbólum “veszélyes feszültséget” Ez a szimbólum a termékkel velejáró...
 • Seite 133: Fontos Biztonsági Utasítások

  Biztonsági óvintézkedések Elővigyázatosság Áramtalanítsa a lejátszót villámlás során, vagy ha hosszú ideig nem használja azt. Fontos biztonsági utasítások Minden javítási munkát bízzon szakemberre. Ha a lejátszó bármely módon megrongálódott, pl. a tápkábel vagy a dugasz megrongálódott, Olvassa el figyelmesen a működési utasításokat, folyadék került a lejátszóra, egy tárgy esett mielőtt használatba venné...
 • Seite 134 Ez nem a készülék hibája. • Ne mozgassa a készüléket lemez lejátszása • A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék közben, mert a lemez, vagy a lejátszó belső minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával részei megsérülhetnek. ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok •...
 • Seite 135 Tartalomjegyzék FőBB jELLEMzők Blu-ray lemez tulajdonságai A Blu-ray lejátszók jellemzői BIztonsáGI Figyelmeztetés óvIntézkEdésEk Elővigyázatosság Fontos biztonsági utasítások A lemezek tárolása és kezelése A lemezek kezelése Az ELső LépésEk A használati útmutató olvasása előtt A lejátszható lemeztípusok és tartalmak. Nem lejátszható lemeztípusok Blu-ray lemezek kompatibilitása Lemeztípusok Régiókódok...
 • Seite 136 Csatlakoztatás a hálózathoz Kábeles hálózat Vezeték nélküli hálózat BEáLLítások Használat előtt (kezdeti beállítások) A menü használata Kijelző TV képarány BD Wise (csak Samsung termékek esetén) Felbontás HDMI formátum Movie Frame (24Fs) Progresszív mód Kimerevítési mód HDMI mély színek Audio Digitális kimenet PCM Alulmintavételezés...
 • Seite 137 Biztonság Szülői értékelés Jelszó módosítása Általános Háttér Energiagazdálkodás Elülső kijelző Be- és kikapcsolási hang Támogatás Szoftverfrissítés Samsung kontakt ALApFunkCIók Lemez lejátszása Lejátszás Lemezstruktúra A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata A Lemezmenü használata A Cím menü áttekintése A Címlista lejátszása A helyi menü használata A keresés és ugrás funkciók használata...
 • Seite 138 JPEG lemez lejátszása A TOOLS gomb használata Lejátszás USB adathordozóról Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban HáLózAtI szoLGáLtAtások Az Internet@TV használata Az Internet@TV előkészítése Beállítások Samsung Apps BD-LIVE™ Szoftverfrissítés értesítés FüGGELék Hibaelhárítás Műszaki adatok Megfelelőség és kompatibilitás Másolásvédelem Network Service Disclaimer Licenc •...
 • Seite 139: Az Első Lépések

  Az első lépések A használati útmutató olvasása előtt A lejátszható lemeztípusok és tartalmak. Rövidítés Embléma Ikon Meghatározás BD-ROM BD-ROM lemezeken elérhető funkciót jelöl. BD-RE/-R � BD-RE formátumban rögzített BD-RE/-R lemezeken elérhető funkciót jelöl. DVD-VIDEO DVD-VIDEO lemezeken elérhető funkciót jelöl. DVD-RW(V) DVD-R Rögzített és lezárt DVD+RW vagy DVD-RW(V)/DVD-R/+R lemezeken elérhető...
 • Seite 140: Blu-Ray Lemezek Kompatibilitása

  és a kép pillanatra megszakadhat. Fontos, hogy ez nem a készülék hibája. Ez nem jelent hibát. ▪ A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék DVD-RW minden Blu-ray Disc, DVD vagy CD emblémával ellátott lemezt lejátszik, mert a lemezformátumok A készülékkel lejátszhatók a DVD videófelvevővel...
 • Seite 141 Az első lépések DVD+R AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) • A készülékkel lejátszhatók a DVD videófelvevővel írt és lezárt DVD+R lemezek. A lejátszási • A készülékkel lejátszhatók az AVCHD lehetőség az írási módszertől is függ. formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban használják.
 • Seite 142: Régiókódok

  Minden jog fenntartva; Az útmutató sem részben, lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem sem egészben nem reprodukálható és nem lesz lejátszható. másolható a Samsung Electronics Co., Ltd. A készülék régiókódja a készülék hátulján fel van előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. tüntetve.
 • Seite 143: A Lejátszható Lemezeken Levő Logók

  Az első lépések A lejátszható lemezeken levő logók Blu-ray lemezek DTS-HD Master Audio DivX BD-LIVE PAL szórási rendszer: UK, Franciaország, Dolby TrueHD Java Németország stb. tartozékok Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét. Audio/Video kábel Elemek a távirányítóhoz (AAA méret) POWER POWER BONUSVIEW SOURCE SUBTITLE...
 • Seite 144: Elülső Panel

  Elülső panel de f LEMEZTÁLCA Ide kell behelyezni a lemezt. TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE A távirányító jeleit érzékeli. KIJELZŐ A lejátszás állapotát, időt stb. jelzi ki. NYITÁS/ZÁRÁS GOMB A tálca kinyitására és becsukására szolgál. STOP GOMB Megállítja a lejátszást. LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB Lejátssza a lemezt, vagy szünetelteti a lejátszást. BEKAPCSOLÓ...
 • Seite 145: Elülső Panel Kijelző

  Az első lépések Elülső panel kijelző LEMEZ JELZŐ Jelzi a lemez behelyezését vagy lejátszását. IDŐ ÉS ÁLLAPOT KIJELZŐ Kijelzi a lejátszási időt és az állapotot. WIFI KIJELZŐ Vezeték nélküli hálózat csatlakozását jelzi. Magyar...
 • Seite 146: Hátsó Panel

  Hátsó panel Hálózati szolgáltatások (Lásd a 52-56. oldalt), BD-LIVE és szoftverfrissítések használatához a hálózati kapcsolattal. Ha ezt a HDMI kimeneti csatlakozót egy HDMI-kábellel a TV HDMI bemenetére HDMI OUT csatlakoztatja, a legjobb kép- és hangminőséget érheti el. COMPONENT OUT Komponens videó kimenettel rendelkező berendezéshez csatlakoztatható. VIDEO OUT Külső...
 • Seite 147: Távirányító

  Az első lépések távirányító A távirányító bemutatása POWER POWER A készülék be- és kikapcsolására szolgál. A TV be- és kikapcsolása. (A TV működtetéséről a 19. oldalon A tálca kinyitására és bezárására szolgál. olvashat). BONUSVIEW SOURCE Beállítás után a TV bemenetének beállítását A Bonusview funkció...
 • Seite 148: Távirányító Beállítása

  A távirányítóval a TV egyes funkciói is használhatók. Védjegy Kód Védjegy Kód Gomb Funkció NOBLEX TV POWER+66 TV POWER+01, +02, SAMSUNG +03, +04, +05, TV POWER Televízió be- és kikapcsolása. NOKIA TV POWER+74 +06, +07, +08, +09 TV POWER+72, +73, A TV-hez csatlakoztatott külső jelforrás NORDMENDE...
 • Seite 149: Csatlakoztatás Tv-Hez

  Csatlakoztatás Csatlakoztatás tv-hez 1. eset : Csatlakoztatás TV-hez HDMI kábellel - Legjobb minőség (Ajánlott) Csatlakoztassa a HDMI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV HDMI IN aljzatába. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t. Nyomja addig a bemenet kiválasztót a TV távirányítóján, amíg a készülék HDMI jele meg nem jelenik a TV képernyőjén.
 • Seite 150: Eset : Csatlakoztatás Tv-Hez Dvi Kábellel - Legjobb Minőség (Ajánlott)

  2. eset : Csatlakoztatás TV-hez DVI kábellel - Legjobb minőség (Ajánlott) Csatlakoztassa a HDMI-DVI kábelt a készülék hátulján levő HDMI OUT aljzatba, és a TV DVI IN aljzatába. Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék hátulján levő AUDIO OUT (piros és fehér) aljzatokba, és a TV AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba.
 • Seite 151: Eset : Csatlakoztatás Tv-Hez (Komponens) - Jobb Minőség

  Csatlakoztatás 3. eset : Csatlakoztatás TV-hez (Komponens) - Jobb minőség Csatlakoztatás TV-hez Komponens videókábellel. A kép jó minőségű lesz, pontos színvisszaadással. A komponens videójel fekete és fehér (Y), kék (P és piros (P ) jelekből áll össze a tiszta, jó minőségű kép előállítása érdekében. (Az audiójeleket az audiókimenet adja).
 • Seite 152: Eset : Csatlakoztatás Tv-Hez (Videó) - Jó Minőség

  4. eset : Csatlakoztatás TV-hez (Videó) - Jó minőség Csatlakoztassa a videó/audió kábelt a készülék hátulján lévő VIDEO OUT (sárga) / AUDIO OUT (piros és fehér) aljzatokba, és a TV VIDEO IN (sárga) / AUDIO IN (piros és fehér) aljzataiba. Kapcsolja be a készüléket és a TV-t.
 • Seite 153: Csatlakoztatás Audió Rendszerhez

  Csatlakoztatás Csatlakoztatás Audió rendszerhez • Az erősítő bekapcsolásakor vegye le a hangerőt. A hirtelen túl erős hang kárt tehet a hangszóróban és a hallásában is. • Állítsa be az audiót a menüben az erősítőnek megfelelően. (Lásd a 32-34. oldalt) • A HDMI csatlakozók helye az erősítőtől függően változó...
 • Seite 154: Eset : Csatlakoztatás Audió Rendszerhez (Dolby Digital, Dts Erősítő) - Jobb Minőség

  2. eset : Csatlakoztatás audió 3. eset : Csatlakoztatás audió rendszerhez (Dolby Digital, DTS rendszerhez (2 csatornás erősítő) erősítő) - Jobb minőség - Jó minőség Csatlakoztassa az optikai kábelt a készülék Csatlakoztassa az audio kábelt a készülék hátulján levő DIGITAL AUDIO OUT hátulján levő...
 • Seite 155: Csatlakoztatás A Hálózathoz

  (beépített routerrel) Szélessávú modem Szélessávú Szélessávú szolgáltatás szolgáltatás MEGJEGYZÉS ▪ Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz. ▪ DSL felhasználók használjanak routert a kapcsolathoz. Magyar...
 • Seite 156: Vezeték Nélküli Hálózat

  Vezeték nélküli IP megosztó Vezeték nélküli LAN adapter (nem tartozék) MEGJEGYZÉS A készülékhez csak a Samsung vezeték nélküli LAN adaptert használja. (Modellnév: WIS09ABGN). ▪ Ne használja az adaptert más gyártmányokkal. Vezeték nélküli LAN adapter vásárlásához forduljon a kereskedőhöz. ▪...
 • Seite 157: Használat Előtt (Kezdeti Beállítások)

  ▪ A HDMI kábellel csatlakoztassa a készüléket egy Network Setting is needed to use various Internet services. Anynet+(HDMI-CEC)-kompatibilis Samsung TV-hez. Choose the primary method for connecting to network. Ha a TV a készülék által is támogatott nyelvet Wired : Set the network connection using the Ethernet cable.
 • Seite 158: Menü Használata

  MEGJEGYZÉS ▪ Amikor a készülék csatlakozott a hálózathoz, RETURN EXIT válassza ki az Internet@TV pontot a főmenüből. Töltse le a kívánt tartalmakat a Samsung Apps szerverről. (Lásd a 55. oldalt) MENU Gomb : Főmenübe való belépés. INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT ▪...
 • Seite 159: Kijelző

  TV képarány BD Wise (csak Samsung termékek esetén) A televízió típusától függően előfordulhat, hogy meg kell adni ezt a beállítást. A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási funkciója. 16:9 Normal • Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung termékeket Egyes videók (4:3 formátumú) HDMI-vel csatlakoztatja, akkor a készülék beállítja...
 • Seite 160 A kimeneti módnak megfelelő felbontás Blu-ray lemezek lejátszása • HDMI / csatlakoztatva HDMI / nem csatlakoztatva Kimenet Beállítások HDMI Mód Komponens/VIDEO Mód Komponens mód VIDEO Mód Auto Optimális felbontás 576i/480i 1080p, Movie Frame(24Fs) off 1080p@60F 576i/480i 1080p/1080i, 1080p@24F 576i/480i Movie Frame(24Fs) on 1080i, Movie Frame(24Fs) off 1080i 576i/480i...
 • Seite 161: Hdmi Formátum

  Beállítások HDMI formátum HDMI mély színek A HDMI kimenet színbeállításai optimalizálhatók. A HDMI OUT kimenet Mély színekkel vagy anélkül. Válasszon egy csatlakoztatott eszköz-típust. A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást TV : HDMI-vel csatlakoztatott TV esetén. és nagyobb színmélységet eredményez. • Auto : A HDMI Mély színek funkciót támogató...
 • Seite 162: Pcm Alulmintavételezés

  Digitális kimenet kiválasztása Bitstream Bitstream Beállítás (Re-encode) (Audiophile) Csatlakozás HDMI erősítő Optikai HDMI erősítő vagy optikai HDMI erősítő Optikai 7.1 csatornáig PCM 2ch DTS újrakódolt PCM 2ch Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch DTS újrakódolt Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch...
 • Seite 163: Dinamikus Tartomány Szabályozása

  Surround Compatible : Többcsatornás audió • készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel. lekeverése térhatású sztereóra. A készülék a Samsung TV távirányítójával Olyan készülék csatlakoztatásakor, amely vezérelhető, és a lejátszás elindítható a TV támogatja a virtuális térhatású hangok, pl. Dolby távirányítóján a LEJÁTSZÁS ( ) gomb Pro Logic használatát.
 • Seite 164: Bd Adatok Kezelése

  Óra MEGJEGYZÉS ▪ A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel nem Az idővel kapcsolatos beállítások. CEC-kompatibilis. ▪ Ha a Samsung TV-n n embléma látható, Settings akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval. Display Clock ▪ A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások...
 • Seite 165: Divx(R) Deaktiválás

  Beállítások DivX(R) Deaktiválás Vezetékes hálózat Új regisztrációs kód igénylése. A Hálózati beállítások menüben a ▲▼ gombokkal válassza ki a Network Setting pontot, majd nyomja meg az ENTER gombot. Settings Megjelenik az Internet protokoll beállítások. Display Initial Settings Nyomja meg a ► gombot, majd válassza ki Audio az Auto vagy a Manual pontot, és nyomja System...
 • Seite 166 vezetékes kapcsolat létrehozása - Manuális Nyomja meg a távirányító RETURN gombját. Ha az Auto beállítás nem működik, akkor Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat manuálisan kell megadnia a Hálózati beállításokat. létrejöttének ellenőrzéséhez (Lásd a 39. oldalt). A legtöbb Windows számítógépen a következő Vezeték nélküli hálózat lépésekkel kérheti le a hálózati beállításokat: Kattintson a jobb gombbal a képernyő...
 • Seite 167 Beállítások vezeték nélküli hálózat beállítása - Ha megjelenik a PIN/Security ablak, ugorjon Automatikus hálózatkeresés a 7. lépésre. Ha a Hálózati csatlakozás képernyő jelenik meg, ugorjon a 11. lépésre. A legtöbb vezeték nélküli hálózat opcionális biztonsági rendszerrel bír, amely megköveteli, hogy A ▲▼...
 • Seite 168: Hálózat Állapota

  A végén nyomja meg a távirányító SÁRGA(C) A számgombokkal írja be a számokat. gombját, vagy lépjen a Done gombra, és Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet nyomja meg az ENTER gombot. továbblépni a következőre. Megjelenik a Hálózati csatlakozás képernyő. A nyíl gombokkal fel, le és vissza is léphet.
 • Seite 169: Bd-Live Internet Kapcsolat

  Beállítások BD-LIVE Internet kapcsolat Szülői értékelés Internetkapcsolat engedélyezése a BD-LIVE Ez a funkció korhatárral ellátott Blu-ray/DVD szolgáltatás használatakor. lemezek esetén működik, amellyel vezérelhető, Allow (All) : Internet kapcsolat engedélyezése hogy a családtagok milyen típusú Blu-ray/DVD • lemezeket tekinthetnek meg. minden BD-LIVE tartalom esetén. Allow (Valid Only) : Internet kapcsolat Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
 • Seite 170: Általános

  újraindulás után. Nyomja meg a POWER gombot a frissített készülék bekapcsolásához. Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket manuálisan a frissítési folyamat közben. ▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget az instabil internet-kapcsolatból vagy a felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő meghibásodásokért. Magyar...
 • Seite 171: Samsung Kontakt

  Beállítások A szoftverfrissítés a következő két módon történhet: A szoftverfrissítés ugyanúgy történik, mint a By Internet menüben. USB : Látogasson el a www.samsung. • com/bluraysupport webhelyre, töltse le és tárolja el a legújabb eszközszoftvert (RUF fájl) az USB flash meghajtóra. Az eszközszoftver frissítéséhez csatlakoztassa az USB flash...
 • Seite 172: Lemez Lejátszása

  Alapfunkciók Lemez lejátszása A Lemezmenü/Cím menü/Helyi menü használata Lejátszás A Lemezmenü használata Az NYITÁS/ZÁRÁS ( ) gombbal nyissa ki a lemeztálcát. Helyezzen be egy lemezt a tálcába finoman Lejátszás alatt nyomja meg a DISC úgy, hogy lemez címkés oldala felfelé nézzen. MENU gombot a távirányítón.
 • Seite 173: Helyi Menü Használata

  Alapfunkciók A helyi menü használata Fejezetek átugrása h�Z�� Lejátszás közben nyomja meg a UGRÁS ( • Lejátszás közben nyomja meg gombot. a POPUP MENU gombot a Ha megnyomja a UGRÁS ( ) gombot, a távirányítón. következő fejezetre ugorhat. A ▲▼◄► gombokkal vagy az ENTER Ha megnyomja a UGRÁS ( ) gombot, a gombbal válassza ki a kívánt menüpontot.
 • Seite 174: Ismétlés

  Ismétlés Nyomja meg az ENTER gombot ott, ahol be szeretné fejezni az ismétlést (B). Cím vagy fejezet ismétlése A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg újra a REPEAT gombot. Nyomja meg az ENTER gombot. h�Z� MEGJEGYZÉS A cím vagy a fejezet ismételt lejátszása. ▪...
 • Seite 175: Az Audió Nyelv Kiválasztása

  Alapfunkciók Az audió nyelv kiválasztása MEGJEGYZÉS ▪ A Blu-ray/ DVD lemeztől függően a kívánt felirat megváltoztatható a Lemezmenüben. h�Z� Nyomja meg a DISC MENU gombot. Ezt a funkciót a távirányító AUDIO ▪ A funkció attól függ, milyen feliratok vannak a gombjával is használhatja.
 • Seite 176: Bonusview Beállítása

  zenehallgatás Dynamic : A képkeménység növelése. • Normal : A legtöbb esetben ez • o� alkalmazható. Movie : Ez a legjobb beállítás mozifilmek • A távirányító zenehallgatásra nézéséhez. használható gombjai POWER POWER POWER POWER User : A felhasználó állíthatja be a •...
 • Seite 177: Audio Cd (Cd-Da)/Mp3 Ismétlése

  Alapfunkciók UGRÁS gomb : Lejátszáskor a Zenelista előző Aktuális lejátszási idő/teljes idő. oldalára, vagy a Lejátszólista előző számára lép. Aktuális lejátszási állapot. Ha a Lejátszólistában a lejátszás kezdete után min. 3 másodperccel megnyomja, visszaugrik a szám Aktuális ismétléses lejátszási állapot. elejére.
 • Seite 178: Képek Lejátszása

  képek lejátszása A ▲▼◄► gombokkal lépjen a kívánt számra, majd nyomja meg a SÁRGA(C) gombot a szám kijelöléséhez. A fentiek ismétlésével további számokat jelölhet JPEG lemez lejátszása Music TRACK 003 3 files selected 1/2 Page Helyezzen be egy JPEG képeket tartalmazó lemezt a lemeztálcára.
 • Seite 179: Lejátszás Usb Adathordozóról

  Alapfunkciók Zoom : Az aktuális kép felnagyítása. (max. A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB pontot, • majd nyomja meg az ENTER gombot. 4-szeresére) Rotate : Kép elforgatása. (Elforgatás • A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt Videók, óramutatóval egyező vagy ellentétes irányba). Zene vagy Fotók almenüt, majd nyomja meg Information : Képinformációk, pl.
 • Seite 180: Támogatott Fájlformátumok

  Megjegyzések az USB csatlakozással kapcsolatban • Támogatott eszközök: USB adathordozók, MP3 lejátszók, digitális fényképezőgépek, USB kártyaolvasók • A 128 karakternél hosszabb mappa vagy fájlneveket nem támogatja. • Egyes USB/digitális fényképezőgépek nem kompatibilisek a termékkel. • A FAT16 és FAT32 és NTFS fájlrendszerek támogatottak. •...
 • Seite 181: Hálózati Szolgáltatások

  Ezt a funkciót a távirányító INTERNET@ Kereskedelmi : Megjeleníti az Internet@TV Útmutatót, gombjával is üzemeltetheti. termékinformációkat és új alkalmazásokat. Recommended : A Samsung által ajánlott tartalmak kezelése. Az Internet@TV előkészítése My Applications : Személyes galéria megjelenítése, hozzáadással és törlési lehetőséggel.
 • Seite 182 A képernyőgombok használata közben a MEGJEGYZÉS távirányító SUBTITLE gombjával átválthat a ▪ A Samsung Electronics nem vállalja a felelősséget nagybetűk, kisbetűk, számok és ikonok között. az Internet@TV szolgáltatás megszakadásáért az internetszolgáltató hibájából. ▪ Az Internet@TV szolgáltatással adatok tölthetők le és dolgozhatók fel az Internet segítségével, és a...
 • Seite 183 Megadhatók a fiók beállításai, a tartalomhonlap Password : fiókadataival együtt. Create [0~9] Enter PIN ' Cancel A fiók az Internet@TV szolgáltatásra vonatkozik. Samsung Apps Settings Create Login Mark as Favourite Sort by ' Return Fiók létrehozása és hozzárendelés a kívánt alkalmazásokhoz.
 • Seite 184: Samsung Apps

  Service Manager A színgombok használata a samsung Apps esetén Az Internet@TV-re telepített alkalmazások törlése PIROS(A) (Login) : Bejelentkezés az internet • és zárolása. szolgáltatásba. ZÖLD(B) (Thumbnail View) : Nézet módok • Lock váltása. Alkalmazás zárolása. Zárolt alkalmazáshoz be kell KÉK(D) (Sort by) : Alkalmazások rendezése •...
 • Seite 185: Szoftverfrissítés Értesítés

  Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket esetén. manuálisan a frissítési folyamat közben. Ellenőrizze a szabad memória nagyságát. ▪ A Samsung Electronics nem vállal felelősséget Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni az instabil internet-kapcsolatból vagy a a BD-LIVE szolgáltatások használatához. felhasználó frissítés közbeni hanyagságából eredő...
 • Seite 186: Hibaelhárítás

  Függelék Hibaelhárítás Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket. PROBLÉMA MEGOLDÁS A távirányító nem működik. • Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell. • A távirányítót maximum 6,1 m távolságból használja. • Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot a mikroprocesszor teljes áramtalanításához.
 • Seite 187 • Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat. • Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi Samsung szervizhez. A kép zajos vagy torz • Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
 • Seite 188: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Tömeg 1,7 kg Méretek 430 (Szé) x 207 (Mé) x 43 (Ma) mm Általános Működési hőmérséklet tartománya +5°C tól +35°C Működési páratartalom tartománya 10 % tól 75 % BD (Blu-ray lemez) Beviteli sebesség : 4,917 m/mp Beviteli sebesség : 3,49 ~ 4,06 m/mp. DVD (Digitális sokoldalú...
 • Seite 189 A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt. • A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt, előfordulhat, hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő...
 • Seite 190: Network Service Disclaimer

  CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
 • Seite 191 Függelék Licenc • A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. • A készülék a következő USA szabadalmak engedélye alapján készült : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 és más, az USÁban és más országokban bejegyzett és bejegyzésre váró...
 • Seite 192 Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz. Area Contact Center  Web Site Area Contact Center  Web Site ` North America 0700 Samsung (0700 726 Serbia www.samsung.com 7864) Canada 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com...
 • Seite 193: A Termékhez Tartozó Akkumulátorok Megfelelő Ártalmatlanítása

  A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása (Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.) Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66.
 • Seite 194: Instrukcja Obsługi

  BD-C5300 Odtwarzacza Płyt Blu-ray instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung W celu uzyskania pełniejszej obsługi produkt należy zarejestrować na stronie internetowej www.samsung.com/register...
 • Seite 195: Najważniejsze Funkcje

  Najważniejsze funkcje Właściwości płyt Blu-ray Napisy W zależności od tego jaka jest zawartość płyty Płyty Blu-ray obsługują format wideo HD, który Blu-ray, użytkownik będzie mógł wybrać różne gwarantuje obecnie najlepszą dostępną jakość - style, rozmiary i kolory czcionki używanej w duża pojemność...
 • Seite 196: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Informacje dotyczące bezpieczeństwa Ostrzeżenie DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB TYLNEJ POKRYWY) GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY/ WYMIANY. CZYNNOŚCI SERWISOWE MOGĄ WYKONYWAĆ TYLKO WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY SERWISU. PRZESTROGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ PRZESTROGA : DEMONTAŻ OBUDOWY (LUB Ten symbol wskazuje na „niebezpieczne Ten symbol wskazuje ważne instrukcje napięcie”, które może wystąpić...
 • Seite 197: Środki Ostrożności

  Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa Środki Ostrożności W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania odtwarzacza przez dłuższy czas Ważne zalecenia dotyczące należy odłączyć urządzenie od zasilania. bezpieczeństwa W sprawach napraw gwarancyjnych należy zwracać się do wykwalifikowanego personelu Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy serwisowego.
 • Seite 198 Blu-ray, DVD, CD należy skontaktować może zakłócić działanie urządzenia. W takim wypadku się z centrum obsługi klienta SAMSUNG. Aby należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przyciskiem POWER albo odłączyć kabel zasilający ograniczeń...
 • Seite 199 Spis Treści NAjWAżNiEjSZE FuNkcjE Właściwości płyt Blu-ray Funkcje odtwarzacza płyt Blu-ray iNFORmAcjE dOTycZącE Ostrzeżenie BEZPiEcZEńSTWA Środki Ostrożności Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Przechowywanie i obsługa płyt Obchodzenie się z płytami PiERWSZE kROki Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi Typy płyt i zawartość, jaką można odtwarzać Typy płyt, których nie można odtwarzać...
 • Seite 200: Konfiguracja Sieci

  Podłączanie do sieci Sieć telewizji kablowej Sieć bezprzewodowa uSTAWiENiA Czynności Wstępne (ustawienia początkowe) Konfiguracja menu Obraz Prop. ekranu TV BD Wise (tylko urządzenia firmy Samsung) Rozdzielczość Format HDMI Ramka filmu (24 na s) Tryb progresywny Tryb pauzy HDMI Deep Color Dźwięk Wyjście cyfrowe...
 • Seite 201 Zmiana hasła Ogólne Tło Oszczędzanie energii Wyświetlacz przedni Dźwięk przy włączaniu/wyłączaniu Pomoc techn. Aktualizacja oprogramowania Kontakt z firmą Samsung POdSTAWOWE FuNkcjE Odtwarzanie płyty Odtwarzanie Struktura płyty Korzystanie z menu płyty/menu tytułów/menu podręcznych Korzystanie z menu płyty Korzystanie z menu tytułów Odtwarzanie listy tytułów...
 • Seite 202 Korzystanie z przycisku TOOLS Odtwarzanie zawartości nośnika pamięci masowej USB Informacje o podłączaniu urządzenia USB uSłuGi SiEciOWE Korzystanie z usługi Internet@TV Uruchamianie funkcji Internet@TV Ustawienia Samsung Apps Usługa BD-LIVE™ Powiadamianie o aktualizacjach oprogramowania dOdATEk Rozwiązywanie problemów Dane techniczne Informacje o zgodności i kompatybilności...
 • Seite 203: Pierwsze Kroki

  Pierwsze Kroki Przed rozpoczęciem korzystania z instrukcji obsługi Typy płyt i zawartość, jaką można odtwarzać Nazwa Logo Ikona Definicja BD-ROM Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-ROM. BD-RE/-R � Dotyczy funkcji dostępnej na płytach BD-RE/-R nagranych w formacie BD-RE. DVD-VIDEO Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD-VIDEO. DVD-RW(V) DVD-R Dotyczy funkcji dostępnej na płytach DVD+RW lub DVD-RW(V)/DVD-R/+R, które...
 • Seite 204: Zgodność Płyt Blu-Ray

  Należy pamiętać, że nie oznacza to uszkodzenia urządzenia. DVD-RW ▪ Firma Samsung nie może zagwarantować, że To urządzenie może odtwarzać nagrania z płyt urządzenie będzie współpracowało z każdą płytą, DVD-RW nagranych i sfinalizowanych za pomocą...
 • Seite 205 Pierwsze Kroki DVD+R AVCHD (format zapisu wideo w wysokiej rozdzielczości) • To urządzenie może odtwarzać nagrania z płyt DVD+R nagranych i sfinalizowanych za pomocą • Urządzenie to może odtwarzać płyty w formacie nagrywarek DVD. Możliwość odtwarzania AVCHD. Płyty te są standardowo nagrywane i wymienionych poniżej płyt zależy od warunków stosowane w kamerach.
 • Seite 206: Kod Regionu

  Kod regionu Prawa autorskie Zarówno urządzenie, jak i płyty, mają przypisane © 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd. kody regionów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania Kody regionów muszą być ze sobą zgodne, aby lub kopiowanie niniejszej instrukcji obsługi bądź jej płyta mogła zostać odtworzona. Jeśli kody nie są...
 • Seite 207: Logotypy Płyt, Które Mogą Być Odtwarzane

  Pierwsze Kroki Logotypy płyt, które mogą być odtwarzane Blu-ray Disc Dźwięk DTS-HD Master Audio DivX BD-LIVE System telewizyjny PAL używany w Polsce, Dolby TrueHD Java Wlk. Brytanii, Francji, Niemczech itd. Akcesoria Sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie akcesoria wymienione poniżej. Przewód audio/wideo Baterie do pilota (rozmiar AAA) POWER POWER...
 • Seite 208: Panel Przedni

  Panel przedni de f TACA NA PŁYTĘ Po otwarciu można na niej umieścić płytę. CZUJNIK PILOTA Wykrywa sygnały pilota. WYŚWIETLACZ Wyświetla informacje o odtwarzaniu, czasie itp. PRZYCISK OTWIERANIA/ Otwiera i zamyka tacę na płytę. ZAMYKANIA PRZYCISK STOP Zatrzymuje odtwarzanie płyty. PRZYCISK ODTWARZANIA/ Odtwarzanie płyty lub wstrzymanie odtwarzania.
 • Seite 209: Wyświetlacz Na Panelu Przednim

  Pierwsze Kroki Wyświetlacz na panelu przednim WSKAŹNIK WŁOŻONEJ Jest podświetlony, jeśli płyta znajduje się w urządzeniu lub jest odtwarzana. PŁYTY WSKAŹNIK AKTUALNEJ GODZINY I BIEŻĄCEGO Wyświetla czas i bieżący stan odtwarzania STANU WSKAŹNIK WIFI Jest podświetlony, jeśli podłączona jest sieć bezprzewodowa. Polski...
 • Seite 210: Panel Tylny

  Panel tylny Umożliwia korzystanie z usług dostępnych w sieci (Patrz strony 52–56) i usługi BD-LIVE, a także pobieranie aktualizacji oprogramowania przy użyciu połączenia z siecią. Korzystając z przewodu HDMI, można podłączyć złącze wyjścia HDMI do złącza HDMI OUT wejścia HDMI w odbiorniku telewizyjnym, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, lub do odbiornika, aby uzyskać...
 • Seite 211: Pilot

  Pierwsze Kroki Pilot Opis pilota POWER POWER Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Służy do włączania i wyłączania telewizora. (Informacje dotyczące obsługi telewizora Służy do otwierania i zamykania tacy na płytę. znajdują się na stronie 19) BONUSVIEW SOURCE Po konfiguracji umożliwia ustawienie źródła Umożliwia korzystanie z funkcji Bonusview.
 • Seite 212: Konfiguracja Pilota

  Załączony pilot umożliwia sterowanie niektórymi Marka Marka funkcjami w telewizorze. NOBLEX TV POWER+66 TV POWER+01, +02, Przycisk Funkcja SAMSUNG +03, +04, +05, NOKIA TV POWER+74 +06, +07, +08, +09 TV POWER Służy do włączania i wyłączania telewizora. TV POWER+72, +73, NORDMENDE...
 • Seite 213: Przypadek 1 : Podłączanie Do Telewizora Przy Użyciu Przewodu Hdmi - Najlepsza Jakość (Zalecane)

  Połączenia Podłączanie do telewizora Przypadek 1 : Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu HDMI - Najlepsza jakość (Zalecane) Za pomocą przewodu HDMI połącz złącze HDMI OUT z tyłu urządzenia ze złączem telewizora HDMI IN. Włącz urządzenie i telewizor. Naciskaj przycisk wyboru wejścia na pilocie telewizora, dopóki sygnał HDMI z urządzenia nie zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.
 • Seite 214 Przypadek 2 : Podłączanie do telewizora przy użyciu przewodu DVI - Najlepsza jakość (Zalecane) Za pomocą przewodu HDMI-DVI połącz złącze HDMI OUT z tyłu urządzenia ze złączem telewizora DVI IN. Za pomocą przewodów audio połącz złącza AUDIO OUT (czerwone i białe), znajdujące się z tyłu odtwarzacza, ze złączami AUDIO IN (czerwone i białe) w telewizorze.
 • Seite 215 Połączenia Przypadek 3 : Podłączanie do telewizora (Przewód komponentowy) - Lepsza jakość Podłączanie urządzenia do telewizora za pomocą przewodów komponentowych wideo. Takie połączenie umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu z wiernym odtwarzaniem kolorów. W przypadku połączenia przewodem komponentowym wideo informacja o obrazie dzielona jest na sygnał...
 • Seite 216 Przypadek 4 : Podłączanie do telewizora (Wideo) - Dobra jakość Za pomocą przewodów wideo/audio połącz złącza VIDEO OUT (żółte) / AUDIO OUT (czerwone i białe) znajdujące się z tyłu odtwarzacza ze złączami VIDEO IN (żółte) / AUDIO IN (czerwone i białe) w telewizorze.
 • Seite 217: Podłączanie Do Systemu Audio

  Połączenia Podłączanie do systemu audio • Przed włączeniem wzmacniacza należy zmniejszyć głośność. Nagły, głośny dźwięk może spowodować uszkodzenie głośników i słuchu użytkownika. • Ustawienia audio należy skonfigurować na ekranie menu odpowiednio do parametrów wzmacniacza. (Patrz strony 32–34). • Rozmieszczenie złączy HDMI może zależeć od typu wzmacniacza. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi wzmacniacza.
 • Seite 218: Przypadek 2 : Podłączanie Do Systemu Audio (Dolby Digital, Wzmacniacz Dts) - Lepsza Jakość

  Przypadek 2 : Podłączanie do Przypadek 3 : Podłączanie do systemu audio (Dolby Digital, systemu audio (Wzmacniacz wzmacniacz DTS) - Lepsza jakość 2-kanałowy) - Dobra jakość W przypadku używania przewodu optycznego Za pomocą przewodów audio połącz złącza połącz złącze DIGITAL AUDIO OUT AUDIO OUT (czerwone i białe) znajdujące (OPTICAL) znajdujące się...
 • Seite 219: Podłączanie Do Sieci

  UWAGA ▪ W zależności od używanego rutera lub od zasad danego dostawcy usług internetowych dostęp do serwera z aktualizacją oprogramowania firmy Samsung może nie być możliwy. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych. ▪ Użytkownicy DSL powinni łączyć się z siecią za pomocą rutera.
 • Seite 220: Sieć Bezprzewodowa

  Karta sieci bezprzewodowej LAN (kupowany osobno) UWAGA W tym urządzeniu należy używać wyłącznie karty bezprzewodowej sieci LAN firmy Samsung. ▪ (Nazwa modelu: WIS09ABGN). Nie należy używać tej karty z urządzeniami innych firm. Aby zakupić kartę bezprzewodowej sieci LAN, należy się skontaktować z punktem zakupu tego urządzenia.
 • Seite 221: Czynności Wstępne (Ustawienia Początkowe)

  Do korzystania z różnych usług internetowych wymagane jest ustawienie opcji sieciowych. Wybierz podstawową metodę łączenia z siecią. ▪ Za pomocą przewodu HDMI podłącz urządzenie do telewizora firmy Samsung obsługującego funkcję Sieć przew.: okr. sieć, korzyst. z kabla Ethernet. Anynet+ (HDMI-CEC). Upewnij się, że kabel Ethernet jest podł.
 • Seite 222: Konfiguracja Menu

  INFO UWAGA ▪ Po podłączeniu urządzenia do sieci wybierz opcję Internet@TV z głównego menu. RETURN EXIT Pobierz żądane treści z Samsung Apps. (Patrz strona 55). INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT Przycisk MENU : Przechodzi do głównego menu. ▪ W zależności od wybranego menu procedura dostępu może się...
 • Seite 223: Prop. Ekranu Tv

  Prop. ekranu TV, Rozdzielczość itd. BD Wise (tylko urządzenia firmy Samsung) Prop. ekranu TV BD Wise to najnowsza technologia połączeń firmy Samsung. W zależności od typu używanego telewizora W przypadku podłączania urządzeń firmy Samsung konieczne może być dopasowanie proporcji ekranu.
 • Seite 224 Rozdzielczość w zależności od trybu wyjścia Odtwarzanie płyt Blu-ray • HDMI / podłączone HDMI / niepodłączone Wyjście Tryb komponentowy/ Ustawienia Tryb HDMI Tryb komponentowy Tryb WIDEO WIDEO Rozdzielczość Auto 576i/480i optymalna 1080p, Ramka filmu (24 na s) 1080p@60F 576i/480i − wyłączona 1080p/1080i, Ramka filmu 1080p@24F 576i/480i...
 • Seite 225: Format Hdmi

  Ustawienia Format HDMI HDMI Deep Color Istnieje możliwość zoptymalizowania ustawień Można wybrać, czy obraz ma być przesyłany z kolorów obrazu nadawanego przez połączenie HDMI. gniazda HDMI OUT z włączoną funkcją Deep Wybierz typ podłączonego urządzenia. Color czy nie. Funkcja Deep Color zapewnia TV : Wybierz, jeśli urządzenie jest połączone z lepsze odwzorowanie kolorów i nadanie im •...
 • Seite 226: Próbkowanie Pcm

  Wybór wyjścia cyfrowego Bitstream Bitstream Konfiguracja (Re-encode) (Audiophile) Połączenie Odbiornik HDMI Optyczne Odbiornik HDMI lub optyczne Odbiornik HDMI Optyczne Do 7.1 kanałów PCM 2ch Ponowne kodowanie DTS PCM 2ch Dolby Digital PCM 2ch PCM 2ch Ponowne kodowanie DTS Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital...
 • Seite 227: Dynamiczna Kontrola Zakresu

  Anynet+ to wygodna funkcja, która zapewnia Można ustawić, czy dźwięk wielokanałowy ma być połączoną obsługę tego urządzenia oraz innych miksowany do mniejszej liczby kanałów. urządzeń firmy Samsung z funkcją Anynet+. Normalne Stereo : Miksowanie dźwięku • Aby korzystać z tej funkcji, podłącz to urządzenie wielokanałowego do dwukanałowego dźwięku...
 • Seite 228: System

  UWAGA ▪ Funkcja ta jest niedostępna w przypadku, gdy Ustaw funkcje czasu. przewód HDMI nie obsługuje standardu CEC. ▪ Jeśli telewizor Samsung ma logo n, oznacza Ustawienia to, że obsługuje funkcję Anynet+. Obraz godzina ▪ W zależności od posiadanego telewizora niektóre Dźwięk...
 • Seite 229: Ustawienie Sieci

  Ustawienia Dezaktywacja DivX® Sieć przewodowa Wybierz tę funkcję, aby otrzymać nowy kod rejestracyjny. W menu Ustawienie sieci, za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję Ustawienie sieci, a następnie naciśnij przycisk ENTER. Ustawienia Zostanie wyświetlony ekran Konfiguracja IP. Obraz Ustawienia początkowe Za pomocą przycisku ► wybierz tryb Auto Dźwięk lub Ręczny, a następnie naciśnij przycisk System...
 • Seite 230 ustawianie połączenia sieci przewodowej Naciśnij na pilocie przycisk RETURN. - Ręczny Następnie uruchom funkcję Test sieci, aby Jeśli ustawienie Auto nie działa, należy ręcznie sprawdzić, czy urządzenie zostało podłączone wprowadzić wartości dla opcji Ustawienie sieci. do danej sieci (Patrz strona 39). Aby uzyskać...
 • Seite 231 Ustawienia ustawianie połączenia sieci bezprzewodowej Jeśli zostanie wyświetlone okno kodu - automatyczne wyszukiwanie sieci PIN/zabezpieczeń, przejdź do kroku 7. Jeśli zostanie wyświetlony ekran łączenia z siecią, Większość sieci bezprzewodowych posiada opcjonalny przejdź do kroku 11. system bezpieczeństwa, który wymaga od urządzeń łączących się...
 • Seite 232: Stan Sieci

  Po zakończeniu naciśnij przycisk ŻÓŁTY(C) Wpisz liczby za pomocą przycisków na pilocie lub przejdź do przycisku Gotowe, a numerycznych. następnie naciśnij przycisk ENTER. Po zakończeniu wypełniania danego pola naciśnij Zostanie wyświetlony ekran łączenia z siecią. przycisk ►, aby przejść do kolejnego pola. Poczekaj, aż...
 • Seite 233: Ocena Rodzicielska

  Ustawienia Połączenie internet owe BD-Live Ocena rodzicielska Ta funkcja umożliwia łączenie się z Internetem Funkcja ta działa w przypadku płyt Blu-ray/DVD podczas korzystania z usługi BD-LIVE. z przypisaną klasyfikacją wiekową, ułatwiającą Zezwól (wszystkie) : Można odbierać wszystkie sprawowanie kontroli nad dostępem młodszych •...
 • Seite 234: Tło

  Język po każdym włączeniu urządzenie będzie się Karn. 4 Zabezpieczenia automatycznie łączyć ze stroną internetową firmy Karn. 5 Ogólne Samsung i pobierać zaktualizowane pliki, o ile Pomoc techn. > Przenieś " Wybierz ' Powrót dostępna będzie ważna aktualizacja. Ustawienia Oszczędzanie energii...
 • Seite 235: Kontakt Z Firmą Samsung

  Oprogramowanie można także aktualizować w jeden z poniższych dwóch sposobów: Aktualizacja oprogramowania jest taka sama, jak w przypadku korzystania z menu Przez Internet. USB : Odwiedź witrynę www.samsung.com/ • bluraysupport, a następnie pobierz i zapisz najnowsze oprogramowanie (plik RUF) na nośniku USB flash.
 • Seite 236: Podstawowe Funkcje

  Podstawowe Funkcje Odtwarzanie płyty korzystanie z menu płyty/menu tytułów/menu podręcznych Odtwarzanie Korzystanie z menu płyty Naciśnij przycisk OTWIERANIA/ZAMYKANIA ) aby otworzyć tacę na płytę. Ostrożnie połóż płytę na tacy, etykietą do góry. Podczas odtwarzania naciśnij na Naciśnij przycisk OTWIERANIA/ZAMYKANIA pilocie przycisk DISC MENU. ) aby zamknąć...
 • Seite 237: Korzystanie Z Menu Podręcznych

  Podstawowe Funkcje Korzystanie z menu podręcznych Pomijanie rozdziałów h�Z�� • Podczas odtwarzania naciśnij przycisk POMIJANIA ( Podczas odtwarzania naciśnij na pilocie przycisk MENU PODRĘCZNE. Naciśnięcie przycisku POMIJANIA ( spowoduje przejście do następnego rozdziału. Za pomocą przycisków ▲▼◄► lub ENTER wybierz żądane menu. Naciśnięcie przycisku POMIJANIA ( UWAGA spowoduje przejście do początku rozdziału.
 • Seite 238: Powtarzanie Tytułu Lub Rozdziału

  Powtarzanie odtwarzania Naciśnij przycisk ENTER w miejscu (B), w którym chcesz zakończyć powtarzanie. Powtarzanie tytułu lub rozdziału Aby powrócić do normalnego odtwarzania, ponownie naciśnij przycisk REPEAT. Naciśnij przycisk ENTER. h�Z� UWAGA Powtarzanie tytułu lub rozdziału z płyty. ▪ Wybór punktu (B) przed upływem pięciu sekund Dostępność...
 • Seite 239: Wybór Języka Napisów

  Podstawowe Funkcje Wybór języka ścieżki dźwiękowej UWAGA ▪ W przypadku niektórych płyt Blu-ray/DVD język napisów można zmieniać w sekcji Menu Dysk. h�Z� Naciśnij przycisk DISC MENU. ▪ Funkcję tę można również włączyć, Działanie tej funkcji zależy od napisów zakodowanych naciskając przycisk AUDIO na pilocie na płycie.
 • Seite 240: Słuchanie Muzyki

  Słuchanie muzyki Dynamiczny : Zwiększa ostrość. • Normalny : Wybierane dla większości • o� oglądanych materiałów. Film : Najlepsze ustawienie do oglądania • Przyciski na pilocie służące do filmów. odtwarzania muzyki POWER POWER POWER POWER Użytkow. : Użytkownik może regulować •...
 • Seite 241: Odtwarzanie Płyt Audio Cd (Cd-Da)/Mp3

  Podstawowe Funkcje POMIJANIA Przycisk : Podczas odtwarzania Wyświetla aktualny/łączny czas odtwarzania przechodzi do poprzedniej strony w menu Lista Wyświetla aktualny stan odtwarzania. muzyki lub do poprzedniego utworu na liście Playlista. Naciśnięcie tego przycisku po upływie trzech sekund Wyświetla stan powtarzanego odtwarzania. od zakończenia odtwarzania z playlisty spowoduje odtworzenie bieżącego utworu od początku.
 • Seite 242: Odtwarzanie Obrazu

  Odtwarzanie obrazu Za pomocą przycisków ▲▼◄► przenieś żądany utwór, a następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY(C), aby zaznaczyć żądane utwory. Aby dodać kolejne utwory, powtórz powyższe Odtwarzanie płyty JPEG czynności. Muzyka TRACK 003 3 Zaznaczone pliki: 1/2 Strona Umieść płytę JPEG na tacy na płytę. Za pomocą...
 • Seite 243: Odtwarzanie Zawartości Nośnika Pamięci Masowej Usb

  Podstawowe Funkcje Powiększenie : Wybierz, aby powiększyć • Za pomocą przycisków ▲▼ wybierz opcję USB, a następnie naciśnij przycisk ENTER. bieżące zdjęcie (maks. 4-krotnie). Obróć : Wybierz, aby obrócić zdjęcie. (Zdjęcie • Za pomocą przycisków ◄► wybierz żądane można obracać zgodnie z kierunkiem ruchu pliki wideo, muzyczne lub zdjęcia, a następnie naciśnij przycisk ENTER.
 • Seite 244: Obsługiwane Formaty Plików

  Informacje o podłączaniu urządzenia USB • Obsługiwane urządzenia: Urządzenie pamięci masowej USB, odtwarzacz MP3, aparat cyfrowy, czytnik kart USB • Foldery lub pliki o nazwie dłuższej niż 128 znaków nie są obsługiwane. • Niektóre urządzenia USB/aparaty cyfrowe mogą nie być kompatybilne z tym produktem. •...
 • Seite 245: Usługi Sieciowe

  Ustawienia : Umożliwia konfigurację ustawień Za pomocą przycisków ◄► wybierz opcję systemowych, tworzenie kont itd. Internet@TV i naciśnij przycisk ENTER. Samsung Apps : Umożliwia pobranie przez sieć Na ekranie startowym usługi Internet@TV różnych aplikacji, odpłatnie lub bezpłatnie. zostanie wyświetlony ekran z warunkami usługi.
 • Seite 246 UWAGA na małe i wielkie litery, cyfry i symbole. ▪ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z usługi Internet@TV z winy dostawcy usługi z dowolnej przyczyny. pqrs wxyz ▪...
 • Seite 247: Ustawienia

  Hasło : oraz wprowadzania lub usuwania informacji o Utwórz [0~9] Wprow. PIN ' Anuluj koncie. Można zmieniać ustawienia konta, łącznie z Samsung Apps Ustawienia informacjami o koncie. Zaloguj Dodaj do Ulubionych Sortuj według: ' Wróć Konto służy wyłącznie do korzystania z usługi Internet@TV.
 • Seite 248: Samsung Apps

  Menedżer usług korzystanie z kolorowych przycisków podczas obsługi aplikacji firmy Samsung Umożliwia usuwanie i blokowanie aplikacji CZERWONY(A) (Zaloguj) : Umożliwia • zainstalowanych w ramach usługi Internet@TV. zalogowanie w usłudze internetowej. ZIELONY(B) (Miniatury) : Zmienia tryb • Zablokuj wyświetlania. Blokuje aplikację. Dostęp do zablokowanej NIEBIESKI(D) (Sortuj wedtug) : Sortuje •...
 • Seite 249: Usługa Bd-Live

  Sprawdź rozmiar pozostałej pamięci. Aby zapisać usługi BD-LIVE, nośnik pamięci ▪ Firma Samsung Electronics nie ponosi prawnej powinien mieć przynajmniej 1GB wolnego miejsca. odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane niestabilnym połączeniem Włóż płytę Blu-ray obsługującą usługę BD-LIVE.
 • Seite 250: Rozwiązywanie Problemów

  Dodatek Rozwiązywanie problemów Przed zleceniem serwisu urządzenia należy sprawdzić, czy poniżej nie opisano rozwiązania napotkanego problemu. PROBLEM ROZWIĄZANIE Nie można wykonać żadnych operacji za • Sprawdź baterie w pilocie. Być może należy je wymienić. pomocą pilota. • Używaj pilota z odległości nie większej niż 6,1 m. •...
 • Seite 251 Następnie powtórz procedurę. • Jeśli mimo to nie uda się rozwiązać problemu, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem firmy Samsung. Obraz jest zaszumiony lub zniekształcony • Upewnij się, że płyta nie jest zanieczyszczona ani porysowana.
 • Seite 252: Dane Techniczne

  dane techniczne Ciężar 1,7kg Wymiary 430(sz.) × 207(gł.) × 43(wys.) mm Ogólne Zakres temperatur eksploatacji od +5°C do +35°C Zakres wilgotności eksploatacji od 10 % do 75 % BD (płyta Blu-ray) Szybkość odczytu : 4,917 m/s Szybkość odczytu : 3,49 ~ 4,06 m/s DVD (Digital Versatile Disc) Przybliżony czas odtwarzania (płyta jednostronna, jednowarstwowa) : 135 min...
 • Seite 253: Informacje O Zgodności I Kompatybilności

  Niektóre z powyżej wymienionych płyt mogą nie zostać odtworzone z jednego lub więcej powodów podanych poniżej. • Firma Samsung nie może zagwarantować, że urządzenie odtworzy każdą płytę noszącą logo BD- ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R lub CD-RW/-R. Ponadto urządzenie może nie reagować...
 • Seite 254: Network Service Disclaimer

  CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
 • Seite 255: Licencja

  Dodatek Licencja • Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol dwóch liter „D” są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. • Wyprodukowano na licencji U.S. Patent # : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i innych patentów w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach na całym świecie przyznanych lub zgłoszonych.
 • Seite 256 Kontakt do SAMSUNG WORLD WIDE Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią. Area Contact Center  Web Site Area Contact Center  Web Site ` North America 0700 Samsung (0700 726 Serbia www.samsung.com...
 • Seite 257: Sposób Poprawnego Usuwania Baterii, W Które Wyposażony Jest Niniejszy Produkt

  Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt (Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Inhaltsverzeichnis