Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Home Appliances
QW-HS12U47ES-DE
Dishwasher
FR-1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp QW-HS12U47ES-DE

 • Seite 1 Home Appliances QW-HS12U47ES-DE Dishwasher FR-1...
 • Seite 3 Home Appliances QW-HS12U47ES-DE Afwasmachine FR-1...
 • Seite 5 Wij danken u dat u voor dit product hebt gekozen. Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de veiligheid en instructies die u helpen bij de bediening en het onderhoud van uw apparaat. Neem de tijd om deze gebruikershandleiding te lezen voordat u uw apparaat gebruikt en bewaar deze om er later naar te kunnen verwijzen.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  INHOUD 1.VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ................... 1 1.1. Algemene veiligheidswaarschuwingen................1 1.2. Installatiewaarschuwingen.....................2 1.3. Tijdens gebruik.......................3 2.INSTALLATIE........................6 2.1. De machine opstellen.....................6 2.2. Wateraansluiting......................6 2.3. Wateraanvoerslang......................6 2.4. Elektrische aansluiting....................7 3.TECHNISCHE SPECIFICATIES ..................9 3.1. Algemeen uiterlijk......................9 3.2. Technische specificaties ....................9 4.VOOR HET APPARAAT IN GEBRUIK TE NEMEN............11 4.1.
 • Seite 7 8.REINIGING EN ONDERHOUD..................25 8.1. Filters...........................25 8.2. Sproeiarmen........................25 8.3. Spoelpomp........................26 9.PROBLEEMOPLOSSING....................27...
 • Seite 8: Veiligheidsinstructies

  1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen • Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat in gebruik neemt en bewaar deze handleiding om er later naar te kunnen verwijzen. Controleer vóór de installatie de verpakking van uw machine en het buitenoppervlak van de machine zodra de verpakking is verwijderd.
 • Seite 9: Installatiewaarschuwingen

  Houd vaatwas- en glansspoelmiddelen buiten bereik van kinderen. Na het wassen kan er wat residu achterblijven in de machine. Houd kinderen uit de buurt van de machine wanneer deze open is. 1.2 Installatiewaarschuwingen • Kies een geschikte en veilige plek om uw machine te plaatsen.
 • Seite 10: Tijdens Gebruik

  • Na installatie dient u uw machine de eerste keer leeg te laten draaien. De stekker van de machine mag zich tijdens het plaatsen niet in het stopcontact bevinden. Gebruik altijd de gecoate stekker die bij uw machine geleverd is. Als de elektriciteitskabel beschadigd is, mag deze alleen door een gekwalificeerde elektricien worden vervangen.
 • Seite 11 In verband met gevaar voor explosie mogen er geen chemische oplosmiddelen in het wasgedeelte van de machine worden gebruikt. • Controleer, voordat u kunststofvoorwerpen in de machine afwast, of ze hittebestendig zijn. Plaats alleen voorwerpen in de machine die geschikt zijn voor de vaatwasmachine en zorg ervoor dat u de manden niet overvult.
 • Seite 12 Bij een defect mag de machine uitsluitend door een erkend servicebedrijf worden gerepareerd, anders vervalt de garantie. Vóór reparatiewerkzaamheden moet de machine van het stroomnet worden losgekoppeld. Trek niet aan de kabel om de machine los te koppelen. Draai de waterkraan dicht.
 • Seite 13: Installatie

  2 INSTALLATIE Bij voorkeur koud water; warm water max. temperatuur 60 °C. 2.1 De machine opstellen 2.3 Wateraanvoerslang Bij het opstellen van de machine, plaats deze in een zone waar vaatwerk gemakkelijk kan worden in- en uitgeladen. Plaats de machine niet in een zone waar de omgevingstemperatuur lager dan 0 °C Lees alle waarschuwingen op de verpakking voordat u de verpakking...
 • Seite 14: Elektrische Aansluiting

  2,4. afvoerslang 2.5. Elektrische aansluiting WAARSCHUWING: Uw machine is ingesteld om te werken op 220-240 V. Als de netspanning naar uw machine 110 V is, sluit dan een transformator van 110/220 V en 3000 W aan tussen de elektrische aansluiting. Sluit het product aan op een geaard stopcontact dat voorzien is van Sluit de waterafvoerslang rechtstreeks...
 • Seite 15 Onderbouwplaatsing van de vaatwasser 700X75 OPS.(+50)H=870-920 mm NL - 8...
 • Seite 16 NL - 9...
 • Seite 17 Optie 1: Bevestig het voetbord van het meubel. Optie 2: Bevestig de verstelbare plinten. Volg de instructies die met de verstelbare plinten zijn meegeleverd. NL - 10...
 • Seite 18: Technische Specificaties

  3 TECHNISCHE SPECIFICATIES 3.2 Technische speci icaties 10 place Capaciteit settings Afmetingen 820-870(mm) Hoogte 870-920(mm) Wijdte 450(mm) Diepte 570(mm) Netto gewicht 32 kg Bedrijfsspan- 220-240 V ning/-frequen- 50 Hz Totaalstroom 10 (A) Totaal 1900 (W) vermogen 3.1 Algemeen uiterlijk Maximum: 1.
 • Seite 19: Recycling

  RECYCLING Uw oude vaatwasser afvoeren • Sommige vaatwasseronderdelen en Wegg ooien verpakkingen bestaan uit recyclebare materialen. Het symbool van de doorgekruiste • Kunststoffen worden aangeduid met de rolbak op het product of de internationale afkortingen:(>PE<, >PP<, verpakking daarvan geeft aan dat het enz.
 • Seite 20: Voor Het Apparaat In Gebruik Te Nemen

  4. VOOR HET APPARAAT reservoir in uw machine volledig met zout IN GEBRUIK TE NEMEN (circa 1 kg). 4.1. Voorbereiden van uw vaatwasmachine voor het eerste gebruik Zorg ervoor dat de specificaties van de elektriciteit en het toevoerwater overeenkomen met de waarden die in de installatie-instructies van de machine worden aangegeven.
 • Seite 21: Teststrip

  4.4. Teststrip Houd de teststrip Laat het water uit onder de Schud de Wacht (1 Stel het hardheidsniveau van de kraan lopen (1 waterstraal (1 strip af. minuut). uw machine in. minuut). sec.). OPMERKING: Niveau 3 is standaard ingesteld. Als het water afkomstig is uit een bron of als het water een hardheid heeft van meer dan 90 dF, raden wij u aan een filter en waterzuiveringsapparaten te gebruiken.
 • Seite 22: Vullen Van Het Vaatwasmiddelvak

  Voeg het juiste wasmiddel toe voor het met de vaatwasmiddelfabrikant. gekozen programma om de beste prestatie Als u geen gecombineerde te garanderen. De hoeveelheid wasmiddel vaatwasmiddelen meer gebruikt, zorg hangt af van de cyclus, hoeveelheid vaat en er dan voor dat de instellingen voor de vuilheidsgraad van de vaat.
 • Seite 23 Niveau Glansspoelmiddel- Indicator Glansspoelmiddel r1 wordt op het niet afgegeven display getoond. 1 dosis afgegeven r2 wordt op het display getoond. 2 doses afgegeven r3 wordt op het display getoond. 3 doses afgegeven r4 wordt op het display getoond. 4 doses afgegeven r5 wordt op het display getoond.
 • Seite 24: Laden Van Uw Vaatwasmachine

  SOFT TOUCH 5. LADEN VAN UW Bovenmand VAATWASMACHINE In hoogte verstelbaar rek Deze rekken zijn ontworpen om de Volg deze laadrichtlijnen voor capaciteit van de boven-mand te vergroten. de beste resultaten. U kunt uw glazen en kopjes op de rekken zetten.
 • Seite 25 Twee opvouwbare rekken De opklapbare rekken zorgen ervoor dat grote voorwerpen, zoals potten en pannen, gemakkelijker kunnen worden geplaatst. Elk deel kan afzonderlijk worden gevouwen. Ze kunnen omhoog of omlaag worden geklapt. Bovenste korf Hoogte-instelling Draai de railstopclips, aan de uiteinden van de rails, naar de zijkanten om deze te openen (zoals op de afbeelding hieronder).
 • Seite 26 5.2 Alternatieve lading manden Belangrijke mededeling voor Onderste mand testlaboratoria Voor gedetailleerde informatie voor tests volgens EN-normen en een softcopy van de gebruikershandleiding, stuurt u de naam van het model en het serienummer naar het volgende adres: dishwasher@standardtest.info Bovenste korf Incorrecte lading Incorrecte lading kan slechte was- en droogprestaties veroorzaken.
 • Seite 27: Programmatabel

  6 PROGRAMMATABEL Programmanaam: Eco 50° Express 50’ 65° Intensive 65° Standaardprogramma voor normaal bevuilde Geschikt voor normaal Geschikt voor zwaar bevuilde Soort bevuiling: dagelijkse vaat met bevuilde dagelijkse vaat met vaat verlaagd energie- en een sneller programma. waterverbruik. Vuilgraad: Middelmatig Middelmatig Zwaar "Hoeveelheid...
 • Seite 28: Het Bedieningspaneel

  7 HET BEDIENINGSPANEEL door de wastemperatuur en duur van het lopende programma aan te passen. Als u de extra spoelfunctie (8) selecteert, gaat het lampje voor extra spoelen aan. Er worden extra was- en spoelstappen toegevoegd aan het gekozen programma waardoor uw vaat schoner en glanzender wordt.
 • Seite 29 activeren. Om de uitsteltijd te annuleren Druk op de start/pauze-knop om het drukt u op de uitstelknop tot de weergegeven nieuw geselecteerde programma te tijd 0 uur is. starten. Het nieuw geselecteerde programma OPMERKING: indicator Zout gaat verder in plaats van het vorige bijvullen (9) begint te branden als er geen of programma.
 • Seite 30 OPMERKING: Open de deur niet voor- dat het programma klaar is. OPMERKING: Aan het einde van het wasprogramma kunt u de deur van uw ma- chine op een kier laten staan om het droog- proces te versnellen. OPMERKING: Wanneer u de deur van de machine opent, of de stroom valt uit ti- jdens een wascyclus, gaat het programma gewoon verder wanneer de deur weer werd...
 • Seite 31: Reiniging En Onderhoud

  8. REINIGING EN ONDERHOUD Het is van belang uw vaatwasmachine te reinigen om de levensduur van de machine te verlengen. Zorg ervoor dat de instelling voor waterontharding (indien aanwezig) correct is uitgevoerd en de juiste hoeveelheid wasmiddel wordt gebruikt om kalkaanslag te voorkomen.
 • Seite 32: Spoelpomp

  8.3 Spoelpomp Grote voedselresten of vreemde voorwerpen die niet door de filters werden opgevangen, kunnen de pomp voor het afvoerwater verstoppen. Het spoelwater bevindt zich dan bovenop het filter. Waarschuwing: risico op snijwonden! Zorg er bij het reinigen van de pomp voor het afvoerwater voor dat u zichzelf niet bezeerd aan glasscherven of puntige voorwerpen.
 • Seite 33: Probleemoplossing

  9 PROBLEEMOPLOSSING STORING MOGELIJKE OORZAAK PROBLEEMOPLOSSING De stekker van uw vaatwasmachine Steek de stekker van uw vaatwasmachine steekt niet in het stopcontact. in het stopcontact. Uw vaatwasmachine is niet Schakel de vaatwasmachine in door op de ingeschakeld. aan/uit-knop te drukken. Gesprongen zekering.
 • Seite 34 STORING MOGELIJKE OORZAAK PROBLEEMOPLOSSING Gebruik de correcte hoeveelheid Niet genoeg vaatwasmiddel vaatwasmiddel, zoals aangegeven in de gebruikt. programmatabel. De dosering van glansspoelmiddel Verhoog het niveau van glansspoelmiddel en/of waterontharder is te laag Er blijven witachtige en/of waterontharder. ingesteld. vlekken achter op het vaatwerk.
 • Seite 35 AUTOMATISCHE FOUTMELDINGEN EN WAT TE DOEN FOUTCODE MOGELIJKE FOUT WAT TE DOEN Zorg ervoor dat de watertoevoerkraan open staat en dat er water stroomt Koppel de watertoevoerslang los van de kraan en maak het Onvoldoende water filter van de slang schoon. Neem contact op met de klantenservice als de fout blijft optreden.
 • Seite 36 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com FR-1...
 • Seite 37 Home Appliances QW-HS12U47ES-DE FR-1...
 • Seite 38 Merci d’avoir choisi ce produit. Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité et des instructions destinées à vous aider dans l’utilisation et l’entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel avant d’utiliser votre appareil et conservez ce document pour pouvoir au besoin, vous y reporter ultérieurement.
 • Seite 39 TABLE DES MATIÈRES 1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ..................4 1.1. Avertissements généraux de sécurité ................4 1.2. Avertissements d’installation ..................5 1.3. Durant l’utilisation ......................6 2. INSTALLATION ........................ 8 2.1. Positionnement de l’appareil ..................8 2.2. Raccordement en eau ....................8 2.3. Tuyau d’arrivée d’eau ....................8 2.
 • Seite 40: Instructions De Sécurité

  1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 1.1. Avertissements généraux de sécurité • Lisez ces instructions attentivement avant d’utiliser votre appareil, et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Vérifiez l’emballage de votre appareil avant l’installation et la surface extérieure de l’appareil une fois que l’emballage a été...
 • Seite 41: Avertissements D'installation

  1.2. Avertissements d’installation • Choisissez un emplacement adapté et sûr pour installer l’appareil. • N’utilisez que des pièces de rechange originales avec cet appareil . Débranchez l’appareil avant l’installation. Votre appareil doit être installé par une personne qualifiée. Une installation incorrecte pourrait entraîner l'annulation de votre garantie.
 • Seite 42: Durant L'utilisation

  Si la pression est supérieure à 1 MPa (10 bar), un réducteur de pression doit être installé sur l'alimentation d'eau. 1.3. Durant l’utilisation • Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique, ne l’utilisez pas à d’autres fins. Une utilisation commerciale annulera la garantie. Ne montez pas et ne placez rien sur la porte ouverte du lave-vaisselle.
 • Seite 43 Pour les modèles avec système d’ouverture de porte automatique, lorsque l’option d’économie d’énergie est active, la porte s’ouvre à la fin d’un programme. Pour éviter d’endommager votre lave- vaisselle, ne tentez pas de fermer la porte après qu'elle se soit ouverte. Pour un séchage efficace, gardez la porte ouverte pendant 30 minutes après la fin d’un programme.
 • Seite 44: Installation

  2. INSTALLATION 2.3. tuyau d’arrivée d'eau 2.1. Positionnement de l'aPPareil Lors du positionnement de l'appareil, placez-le dans une zone où la vaisselle peut être facilement chargée et déchargée. Ne mettez pas l'appareil dans une zone où la température ambiante est inférieure à 0° Lisez tous les avertissements situés sur l'emballage avant de retirer l'emballage et de positionner l'appareil.
 • Seite 45: Vidange

  2.4. tuyau de vidange 2.5. raccordement électrique AVERTISSEMENT : Votre appareil est réglé pour utiliser une alimentation 220-240 V. Si la tension dans votre région est de 110 V, installez un transformateur 110/220 V d'une puissance de 3000W. Reliez le produit à une prise de terre protégée par un fusible conforme aux valeurs du tableau «...
 • Seite 46 2.6. Installation encastrée de l'appareil 700X75 OPS.(+50) H=870-920 mm FR - 10...
 • Seite 47 FR - 11...
 • Seite 48 Les options suivantes sont disponibles. ops.(+50) H= 870-920 mm Option 1 : Fixez la plaque de protection de meuble. Option 2 : Fixez le groupe de socles réglables. Suivez les instructions fournies avec le groupe de socles réglables. FR - 12...
 • Seite 49: Spécifications Techniques

  3. SPÉCIFICATIONS 3.2. sPécifications techniques TECHNIQUES Capacité couverts Dimensions 820-870(mm) Hauteur 870-920(mm) Largeur 450(mm) Profondeur 570(mm) Poids net 32 kg Tension/Fré- 220- quence de 240 V~, fonctionne- 50 Hz ment Intensité 10 (A) Puissance 1900 (W) 3.1. aPParence générale totale 1.
 • Seite 50 RECYCLAGE Mise au rebut de votre ancien appareil • Certains composants de l’appareil Élimination et de l’emballage sont constitués de matériaux recyclables. Le symbole de la poubelle sur roues • Les plastiques sont marqués avec les barrée d’une croix affiché sur le abréviations internationales : produit ou l’emballage indique que (>PE<,>PP<, etc.)
 • Seite 51: Préparation De L'appareil À L'utilisation

  4. PRÉPARATION DE Après tous les 20 à 30 cycles, ajoutez du sel dans votre appareil jusqu’à en faire le L'APPAREIL À L'UTILISATION plein (environ 1 kg). 4.1. Avant la première utilisation • Assurez-vous que les spécifications électriques et d’approvisionnement en eau correspondent aux valeurs indiquées par les instructions d’installation de l’appareil.
 • Seite 52: Bandelette D'essai

  4.4 Bandelette d'essai Faites couler de Maintenez la Agitez la Attendez Réglez le niveau de l'eau du bande dans bande. (1 min). dureté de votre appareil. robinet l'eau (1 s) (1 minute). second munite munite REMARQUE : Le niveau est réglé sur 3 par défaut. Si l'eau est de l'eau de puits ou a un niveau de dureté...
 • Seite 53: Utilisation Du Détergent

  dureté de l'eau est incrémenté à chaque pression. La dureté revient au niveau 1 après le niveau de dureté 6. • Le dernier niveau de dureté de l’eau DETERGENT sélectionné est stocké en mémoire quand vous éteignez l’appareil avec la touche Marche/Arrêt.
 • Seite 54: Remplissage Et Réglage Du Liquide De Rinçage

  bleuâtres sur le verre et la vaisselle. 4.12 Remplissage et réglage du liquide de rinçage Pour remplir le compartiment de liquide de rinçage, ouvrez le bouchon du compartiment de liquide de rinçage. Remplissez le compartiment de liquide de Niveau Dose Indicateur rinçage au niveau MAXIMUM, puis fermez d'éclaircissant...
 • Seite 55: Chargement De Votre Lave-Vaisselle

  5. CHARGEMENT DE AVERTISSEMENT : Pour éviter VOTRE LAVE-VAISSELLE toute blessure, placez les couteaux à long manche et pointus sur les paniers, avec Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez leurs pointes tournées vers le bas ou ces directives de chargement. placées horizontalement.
 • Seite 56 Deux supports pliants Les supports pliants permettent de placer plus facilement les gros articles, tels que les casseroles et les poêles. Chaque partie peut être pliée séparément. Ils peuvent être relevés vers le haut ou rabattus. Panier supérieur Réglage de la hauteur Tournez les verrous situés aux extrémités des rails, sur les côtés pour les ouvrir (comme le montre l'image ci-dessous),...
 • Seite 57 5.2 Chargements alternatifs du panier Note importante pour les Panier inférieur laboratoires de test Pour des informations détaillées nécessaires pour les tests des normes EN et une version électronique du manuel, envoyez le nom du modèle et le numéro de série à...
 • Seite 58: Tableau Des Programmes

  6 TABLEAU DES PROGRAMMES Nom du programme : Eco 50° Express 50’ 65° Intensive 65° Programme standard pour la vaisselle normalement Convient pour la vaisselle salie utilisée normalement salie, utilisée Convient pour la vaisselle très Type de saleté : quotidiennement quotidiennement avec un sale.
 • Seite 59: Le Panneau De Commandes

  7 LE PANNEAU DE COMMANDE la touche Départ/Pause, puis sur Départ différé (2) pour sélectionner le nouveau programme différé. Appuyez sur la touche Départ/Pause pour activer le nouveau temps de retard. Pour annuler le départ différé, appuyez sur la touche départ différé jusqu'à...
 • Seite 60: Changement D'un Programme

  REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur la touche départ différé (2) avant que le programme commence pour retarder l'heure de début du programme de 1 à 19 heures. REMARQUE : L'indicateur de remplissage de sel (10) s'allume le sel manque/est insuffisant. Dans ce cas, remplissez le compartiment de sel.
 • Seite 61 REMARQUE : N'ouvrez pas la porte avant que le programme se termine. REMARQUE : À la fin du programme de lavage, vous pouvez laisser la porte de votre appareil entrouverte pour accélérer le séchage. REMARQUE : Si vous ouvrez la porte de l'appareil ou si l'alimentation est coupée pendant le cycle de lavage, le programme reprendra une fois que la porte aura été...
 • Seite 62: Nettoyage Et Entretien

  8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN Il est important de nettoyer votre lave- vaisselle pour assurer la durée de vie de la machine Assurez-vous que les réglages d’adoucissement de l’eau soient correctement faits et que la quantité de détergent soit optimale pour prévenir l’accumulation du calcaire.
 • Seite 63: Pompe De Vidange

  8.3 Pompe de vidange De gros résidus alimentaires ou des objets étrangers qui n’ont pas été capturés par les filtres peuvent bloquer la pompe à eaux usées. L’eau de rinçage stagnera alors au- dessus du filtre. Avertissement : risques de coupures ! Lors du nettoyage de la pompe de vidange faites en sorte de ne pas vous blesser avec des morceaux de verre ou avec des...
 • Seite 64: Dépannage

  9. DÉPANNAGE PROBLEME CAUSE POSSIBLE DÉPANNAGE Votre lave-vaisselle n'est pas Branchez votre lave-vaisselle. branché. Votre lave-vaisselle n'est pas Allumez le lave-vaisselle en appuyant sur la allumé. touche Marche/Arrêt. Fusible grillé. Vérifiez votre disjoncteur. Le programme ne démarre pas. Robinet d'entrée de l'eau fermé. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau.
 • Seite 65 PROBLEME CAUSE POSSIBLE DÉPANNAGE Utilisez la bonne quantité de détergent, Pas assez de détergent utilisé. comme indiqué dans le tableau des programmes. Dosage trop bas du liquide de Augmentez le niveau de liquide de rinçage rinçage et/ou de l'adoucisseur d'eau. ou d'adoucisseur d'eau.
 • Seite 66 ALERTE AUTOMATIQUE DE PANNES ET CONDUITE À TENIR CODE DE PANNE POSSIBLE QUE FAIRE PANNE Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert et que de l'eau coule Pas assez d'eau Séparez le tuyau d'alimentation du robinet et nettoyez le filtre du tuyau.
 • Seite 67 Les procédures d’installation et de réparations doivent toujours être effectuées par un professionnel agréé du service après-vente, afin d’éviter d’éventuels risques. Le constructeur décline toute responsabilité pour tous dommages résultant de procédures effectuées par des personnes non agréées. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des techniciens.
 • Seite 68 Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques. Ainsi, vous contribuez à la préservation de l'environnement et de la santé...
 • Seite 69 Service & Support Visitez notre site sharphomeappliances.com FR-31...
 • Seite 70 Home Appliances QW-HS12U47ES-DE Geschirrspüler...
 • Seite 71 Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. In dieser Gebrauchsanweisung finden Sie wichtige Sicherheitshinweise sowie Informationen zur Bedienung und Wartung Ihres Geräts. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Symbol Bedeutung Lebensgefahr/Gefahr schwerer Verletzungen...
 • Seite 72 INHALT SICHERHEITSHINWEISE ....................1 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise ................1 1.2 Hinweise zur Aufstellung ................... 2 1.3 Hinweise zum Betrieb ....................3 AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN................5 2.1 Positionierung des Geräts ..................5 2.2 Wasseranschluss ..................... 5 2.3 Zulaufschlauch ......................5 Ablaufschlauch......................6 Elektrischer Anschluss....................6 Einbau unter einer Arbeitsplatte ................7 TECHNISCHE DATEN ....................10...
 • Seite 73 INHALT REINIGUNG UND WARTUNG ..................27 8.1 Gerät und Filter reinigen ..................27 8.2 Sprüharme ......................27 8.3 Abwasserpumpe ....................28 FEHLERBEHEBUNG ....................29...
 • Seite 74: Sicherheitshinweise

  1. SICHERHEITSHINWEISE 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise • Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Prüfen Sie Gerät und Verpackung auf eventuelle Beschädigungen.Sind Schäden erkennbar, das Gerät nicht einschalten! Kundendienst kontaktieren! •...
 • Seite 75: Hinweise Zur Aufstellung

  1.2 Hinweise zur Aufstellung • Geeigneten und sicheren Aufstellungsort auswählen! • Befolgen Sie die Anweisungen zur Aufstellung und zum Anschluss des Geräts! • Bei Reparaturen ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden! Das Gerät vor dem Aufstellen von der Stromversorgung trennen! Sicherstellen, dass in Ihrer elektrischen Hausinstallation die gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungen installiert sind! Alle elektrischen Anschlüsse müssen mit den Daten...
 • Seite 76: Hinweise Zum Betrieb

  1.3 Hinweise zum Betrieb • Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Privathaushalten ausgelegt. Nicht für andere Zwecke einsetzen! Bei gewerblicher Nutzung erlöschen alle Garantieansprüche. Nicht auf die geöffnete Tür stellen oder setzen. Keine Lasten auf die Tür stellen. Ausschließlich Spülmittel und Klarspülmittel verwenden, welche für Spülmaschinen geeignet sind.
 • Seite 77 Reparaturen dürfen nur durch qualifizierte Kundendiensttechniker ausgeführt werden! Bei Nichtbeachtung erlöschen alle Garantieansprüche. Das Gerät vom Stromnetz trennen, bevor mit den Reparaturarbeiten begonnen wird. Immer am Stecker ziehen, nicht am Netzkabel! Den Hahn für das Zulaufwasser schließen. Bei Betrieb mit niedriger Spannung wird die Leistung des Geräts beeinträchtigt.
 • Seite 78: Aufstellen Und Anschliessen

  2. AUFSTELLEN UND 2.3 Zulaufschlauch ANSCHLIESSEN 2.1 Positionierung des Geräts Das Gerät an einem Ort aufstellen, der leichtes Beladen und Entladen ermöglicht. Das Gerät nicht an Orten aufstellen, an denen die Umgebungstemperatur unter 0 °C fallen kann. Lesen und beachten Sie alle Warnungen auf der Verpackung, bevor Sie die Verpackung entfernen und das Gerät aufstellen!
 • Seite 79: Ablaufschlauch

  2.4 Ablaufschlauch 2.5 Elektrischer Anschluss WARNUNG:Das Gerät ist für 220–240 V ausgelegt. Wenn Ihre Elektroinstallation mit 110 V arbeitet, schalten Sie einen Transformator 110/220 V (3000 W) zwischen. Schutzkontaktstecker des Geräts mit einer passenden Steckdose mit geeigneter Spannung und Stromstärke verbinden. Der Abwasserschlauch kann entweder Ist keine Erdung vorhanden, direkt an den Wasserabfluss oder den...
 • Seite 80: Einbau Unter Einer Arbeitsplatte

  2.6 Einbau unter einer Arbeitsplatte 700X75 OPS.(+50)H=870-920 mm DE - 7...
 • Seite 81 DE - 8...
 • Seite 82 Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung. ops.(+50) H= 870-920 mm Option 1: Bringen Sie die Möbelabdeckung an. Option 2: Bringen Sie die verstellbare Sockelbaugruppe an. Folgen Sie den Anweisungen mit der einstellbaren festen Gruppe. DE - 9...
 • Seite 83: Technische Daten

  3.2 Technische Daten 3. TECHNISCHE DATEN Kapazität 10 Maßgedecke Abmessungen (mm) 820-870(mm) Höhe 870-920(mm) Breite 450(mm) Tiefe 570(mm) Gewicht (netto) 32 kg Betriebsspannung / 220–240 V / Netzfrequenz 50 Hz, Stromaufnahme 10 (A) Leistungsaufnahme 1900 (W) Maximal:1 (MPa), Zulaufwasserdruck 3.1 Gerät im Überblick Minimal:0,03 1.
 • Seite 84: Verpackung Und Umweltschutz

  RECYCLING • Einige Gerätekomponenten und Verpackungselemente sind wiederverwertbar. • Kunststoffe sind mit den international vereinheitlichten Symbolen gekennzeichnet: (>PE<, >PP< usw.) • Die Pappteile der Verpackung bestehen aus recycelter Pappe.Sie können für erneutes Recycling in Papiercontainern entsorgt werden. • Einige Materialien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
 • Seite 85: Entsorgung

  Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro-und Elektronikaltgeräte, z.B.
 • Seite 86 Entsorgung Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B.
 • Seite 87 Entsorgung (CH) Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro-und Elektronikaltgeräte, z.B.
 • Seite 88 Smaltimento Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che l’apparecchiatura non deve essere smaltita con altri rifiuti domestici, ma richiede, invece, uno smaltimento differenziato. È possibile smaltire gratuitamente le vecchie apparecchiature presso un punto di raccolta comunale idoneo per le vecchie apparecchiature elettriche ed elettroniche, ad es.
 • Seite 89: Vor Der Verwendung Des Geräts

  4. VOR DER VERWENDUNG überläuft. Sie können einen Trichter (4) verwenden, der das Befüllen vereinfacht. DES GERÄTS Setzen Sie die Kappe wieder auf und schließen Sie sie. Füllen Sie nach jeweils 4.1. Vorbereitung Ihrer Spülmaschine 20-30 Zyklen mit (etwa 1 kg) Salz nach, bis auf die erste Benutzung der entsprechende Behälter voll ist.
 • Seite 90: Wasserhärtetabelle

  4.4. Teststreifen Lassen Sie etwa Halten Sie 1 Minute lang Schütteln Warten Sie den Streifen Stellen Sie den Härtegrad Wasser durch Sie den (1 Minute ins Wasser Ihrer Maschine ein. den Wasser- Streifen. lang). (1 Sekunde). hahn laufen. second munite munite HINWEIS: Standardmäßig ist die Stufe auf 3 eingestellt.
 • Seite 91: Spülmittel Einfüllen

  Fügen Sie das richtige Waschmittel für Spülmittel in Kurzprogrammen verwenden. das gewählte Programm hinzu, damit die Bei solchen Programmen sollten Sie optimale Leistung gewährleistet ist. Die Spülmittel in Pulverform verwenden. erforderliche Waschmittelmenge hängt vom Wenn bei Ihnen Probleme bei der Programm, der Beladungsmenge und dem Verwendung von kombinierten Spülmitteln Verschmutzungsgrad des Geschirrs ab.
 • Seite 92 Die werkseitige Einstellung ist „4”. Wenn das Geschirr nicht ordnungsgemäß trocknet oder fleckig ist, erhöhen Sie den Härtegrad. Wenn sich aus Ihrem Geschirr blaue Flecken bilden, senken Sie den Härtegrad. Härte- Glazzusatz- Anzeige grad Dosierung Klarspüler nicht r1 erscheint auf der verteilt Anzeige.
 • Seite 93: Geschirrspüler Beladen

  5. GESCHIRRSPÜLER BELADEN WARNUNG: Zur Vermeidung von Befolgen Sie die Laderichtlinien, um den Verletzungen sollten Besteckteile und Geschirrspüler effizient zu nutzen. Messer mit langem Griff und scharfen Die Beladung Ihres Spitzen wie Serviergabeln, Brotmesser usw. Haushaltsgeschirrspülers bis zur immer mit dem scharfen oder spitzen Ende angegebenen Kapazität trägt zur Energie- nach unten oder waagerecht eingelegt und Wassereinsparung bei.
 • Seite 94 Klappbare Ständer Zwei Klappregale Die klappbaren Ständer im oberen Korb sind Die klappbaren Ablagen ermöglichen ein dazu geeignet, leichteres Abstellen von großen größere Gegenstände, wie Töpfe, Pfannen Gegenständen wie Töpfen und Pfannen. usw. besser unterbringen zu können. Wenn Jedes Teil kann separat gefaltet werden. erforderlich, kann jedes Teil einzeln oder alle Sie können entweder nach oben gehoben zusammengeklappt werden, um mehr Platz...
 • Seite 95: Alternative Korbbeladungen

  5.2 Alternative Korbbeladungen Unterer Korb Oberer Korb Beispiele für Geschirrspüler ungeeignete Teile • Zigarettenasche, Kerzenreste, Schuhcreme, Farbe, Chemikalien, Teile aus Eisenlegierungen. • Gabeln, Löffel und Messer mit Griffen aus Holz, Knochen, Elfenbein oder mit Perlmuttbeschichtung; geklebte Teile, Teile, die mit scheuernden, sauren oder basischen Chemikalien verunreinigt sind.
 • Seite 96: Programmtabelle

  6. PROGRAMMTABELLE Programmname: Eco 50° Express 50’ 65° Intensive 65° Auto Standardprogramm Geeignet zur für normal schnelleren verschmutztes, Reinigung Geeignet für stark Auto-Programm für Art der täglich verwendetes von normal verschmutztes stark verschmutztes Verschmutzung: Geschirr mit verschmutztem, Geschirr. Geschirr. reduziertem täglich verwendetem Energie- und Geschirr.
 • Seite 97: Das Bedienfeld

  1 DAS BEDIENFELD abzubrechen, drücken Sie die Taste „Verzögern“, bis die Verzögerungszeit 0 Stunden beträgt. Wenn Sie die Zusatzspülfunktion wählen, schaltet sich die Zusatzspülleuchte (9) ein und das gewählte Programm wird um zusätzliche Spülgänge ergänzt, wodurch Ihr Geschirr sauberer und glänzender wird. Wenn Sie die Zusatztrockenfunktion wählen, schaltet sich die Sie können das Gerät mit der Taste On/...
 • Seite 98: Wechseln Des Programms

  HINWEIS: Die Nachfüllanzeige für Salz (10) wird leuchten, wenn Salz fehlt/nicht reicht. Füllen Sie in diesem Fall bitte das Salzfach. HINWEIS: Die Nachfüllanzeige für Klarspüler (10) wird leuchten, wenn Klarspüler fehlt/nicht reicht. Füllen Sie in diesem Fall bitte das Klarspülerfach. Verwendung der Kindersicherung Drücken Sie die Tasten „Extra“...
 • Seite 99 HINWEIS: Öffnen Sie die Tür nicht, bis das Programm beendet ist. HINWEIS: Am Ende des Waschprog- ramms können Sie die Tür der Maschine angelehnt lassen, um den Trocknungspro- zess zu beschleunigen. HINWEIS: Wenn Sie die Tür der Masc- hine öffnen oder während des Waschgangs der Strom ausfällt, wird das Programm fort- gesetzt, sobald die Tür geschlossen wurde oder die Stromversorgung wiederhergestellt...
 • Seite 100: Reinigung Und Wartung

  8. REINIGUNG UND WARTUNG Die Reinigung Ihres Geschirrspülers ist wichtig, um seine Lebensdauer zu sichern. Sorgen Sie dafür, dass die Wasserenthärtungseinstellung korrekt vorgenommen und die richtige Menge an Reinigungsmittel verwendet wird, um Kalkablagerungen zu vermeiden. Füllen Sie das Spezialsalz nach, wenn die Salzsensorleuchte aufleuchtet.
 • Seite 101 8.3 Abwasserpumpe Große Lebensmittelreste oder Fremdkörper, die nicht von den Filtern aufgefangen wurden, können die Abwasserpumpe blockieren. Das Spülwasser steht dann höher als der Filter. Warnung, Gefahr von Schnittverletzungen! Achten Sie beim Reinigen der Abwasserpumpe darauf, dass Sie sich nicht an Glasscherben oder spitzen Gegenständen verletzen.
 • Seite 102 9. FEHLERBEHEBUNG Sollte es während des Betriebs zu Störungen kommen, beachten Sie nachfolgende Tabelle. Sollten die Probleme wie unter Behebung angegeben nicht abgestellt werden können oder sollten Ersatzteile für die Eigenreparatur benötig werden, wenden Sie sich an das Servicecenter. Die entsprechenden Rufnummern finden Sie in der beiliegenden Garantiekarte.
 • Seite 103 FEHLER MÖGLICHE URSACHE MASSNAHME Korrekte Spülmittelmenge verwenden, wie in Nicht genügend Spülmittel. der Programmübersicht angegeben. Dosierung von Klarspülmittel bzw. Klarspülmittelmenge bzw. Wasserenthärter zu niedrig eingestellt. Wasserenthärtungsstufe erhöhen. Weiße Rückstände auf dem Geschirr. Wasserenthärtungsstufe erhöhen, Salz Hohe Wasserhärte. nachfüllen. Deckel des Salzbehälter nicht richtig Deckel des Salzbehälter auf korrekten Sitz geschlossen.
 • Seite 104: Automatische Fehlerwarnungen Und Abhilfemaßnahme

  Automatische Fehlerwarnungen und Abhilfemaßnahme MÖGLICHER FEHLER WAS SIE TUN KÖNNEN STÖRUNGSCODE Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufhahn geöffnet ist und Wasser fließt. Trennen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserhahn und Nicht genug Wasser reinigen Sie den Filter des Schlauchs. Kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn der Fehler weiterhin auftritt.
 • Seite 105 Service & Support Visit Our Website sharphomeappliances.com DE-30...

Diese Anleitung auch für:

7448066355

Inhaltsverzeichnis