Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Asus 4G-AX56 Schnellstartanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für 4G-AX56:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 48
4G-AX56
4G-AX56
Dual Band 4G LTE Router
Dual Band 4G LTE Router
Quick Start Guide
¨
U17610 / First Edition / December 2020

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus 4G-AX56

 • Seite 1 ¨ 4G-AX56 4G-AX56 Dual Band 4G LTE Router Dual Band 4G LTE Router Quick Start Guide U17610 / First Edition / December 2020...
 • Seite 2 Table of contents Table of contents English ............................3 Български ........................... 8 Hrvatski ............................13 Čeština ............................18 Dansk ............................23 Nederlands ..........................28 Eesti ............................... 33 Français ............................38 Suomi ............................43 Deutsch ............................48 Ελληνικά ............................53 Magyar ............................58 Italiano ............................
 • Seite 3: Package Contents

  Package contents Package contents 4G-AX56 Power adapter Ethernet cable Quick Start Guide A quick look at 4G-AX56 A quick look at 4G-AX56 Signal LEDs Reset button Mobile Broadband LED WPS button WAN (Internet) LED DCIN port 5GHz LED Power On/Off 2.4GHz LED...
 • Seite 4 2.4GHz WiFi. • Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at http://www.asus.com to get the latest firmware updates. • Orient the antennas as shown in the drawing below.
 • Seite 5 Insert a Nano SIM card into 4G-AX56 Insert a Nano SIM card into 4G-AX56 Open the Nano SIM cover at the bottom of 4G-AX56 to reveal the Nano SIM slot. Pop open the Nano SIM tray by dipping either a paper clip or a SIM eject tool into the hole beside the tray.
 • Seite 6 Once the Mobile broadband LED lights up, open “router.asus. com” with your desirable web browser. You will be redirected to the ASUS Quick Internet Setup Wizard. Follow the onscreen instructions to complete the setup process. For the convenience of router management, you can consider to...
 • Seite 7 4G-AX56 with Mobile Broadband. Turn off the 4G- AX56 and check the fitting of your Nano SIM card if otherwise. • 4G-AX56 can be configured to accept either Mobile Broadband or Ethernet WAN source. Load Balance and Fail Over is also supported between the two sources if both sources are available.
 • Seite 8 Бърз преглед Бърз преглед 4G-AX56 Адаптер Ethernet кабел Ръководство за бърз старт Бърз преглед на Вашия 4G-AX56 Бърз преглед на Вашия 4G-AX56 LED индикатори на Бутон за нулиране сигнала LED индикатор на мобилна широколентова WPS бутон връзка WAN (интернет) LED Порт...
 • Seite 9 двигатели, флуоресцентни лампи, микровълнова фурна, хладилници и друго промишлено оборудване е възможно да попречат на безпроблемното предаване на 2,4GHz WiFi. • Винаги използвайте най-новите версии на фърмуера. Посетете сайта на ASUS http://www.asus.com за сваляне на последните версии на фърмуера. 45 °...
 • Seite 10 маршрутизатор маршрутизатор Отворете капачето на отделението за Nano SIM в долната част на 4G-AX56, за да откриете гнездото за Nano SIM. Отворете тавата за Nano SIM, като вкарате кламер или инструмент за изваждане на SIM в отвора до тавата. Поставете своята Nano SIM карта в тавата.
 • Seite 11 Свържете се към SSID по подразбиране, както е посочено на гърба на 4G-AX56. След като LED индикаторът на мобилната широколентова връзка светне, отворете router.asus.com с желания от Вас уеб браузър. Ще бъдете пренасочени към ASUS Quick Internet Setup Wizard (Съветник за бърза настройка на...
 • Seite 12 AX56 с мобилна широколентова връзка. Изключете 4G-AX56 и проверете поставянето на Вашата Nano SIM карта. • 4G-AX56 може да се конфигурира да приема или мобилен широколентов, или Ethernet WAN източник. Баланс на натоварване и Fail Over също се поддържат между двата...
 • Seite 13: Sadržaj Pakiranja

  Sadržaj pakiranja Sadržaj pakiranja 4G-AX56 Adapter napajanja Ethernet kabel Vodič za brzi početak rada Brzi pregled uređaja 4G-AX56 Brzi pregled uređaja 4G-AX56 LED svjetla za signal Gumb za resetiranje LED za mobilnu WPS gumb širokopojasnu vezu LED za WAN (internet)
 • Seite 14 2,4 GHz WiFi. • Uvijek ažurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web stranicu na http://www.asus.com gdje ćete dohvatiti ažuriranja za firmver. •...
 • Seite 15 Ugradnja nano SIM kartice u usmjerivač Ugradnja nano SIM kartice u usmjerivač Otvorite poklopac nano SIM kartice u donjem dijelu 4G-AX56 kako bi se prikazao utor za nano SIM karticu. Pritisnite da iskoči ladica za nano SIM karticu tako da gurnete spajalicu za papir ili alat za izbacivanje SIM kartice u rupicu pored ladice.
 • Seite 16 Spojite se na zadani SSID kako je prikazano na stražnjoj strani 4G-AX56. Kada LED za mobilnu širokopojasnu vezu zasvijetli, otvorite „router.asus. com“ s web preglednikom po vašem izboru. Bit ćete preusmjereni na ASUS čarobnjak za brzo postavljanje putem interneta. Slijedite upute na zaslonu za dovršavanje postupka postavljanja.
 • Seite 17 • 4G-AX56 automatski otkriva vrstu ISP veze u zadanom stanju. Za vrijeme postupka QIS (Quick Internet Setup - brzo postavljanje interneta), možda ćete trebati unijeti podatke za PIN za Nano SIM karticu koja je instalirana i APN (Access Point Name - naziv pristupne točke) boilnog operatera kako biste mogli koristiti...
 • Seite 18: Obsah Krabice

  Obsah krabice Obsah krabice 4G-AX56 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Stručná příručka Stručný popis přístroje 4G-AX56 Stručný popis přístroje 4G-AX56 Kontrolky signálu Resetovací tlačítko Kontrolka mobilního WPS tlačítko širokopásmového připojení Indikátor LED sítě WAN Napájecí port (DCIN) (Internet) 5GHz Indikátor LED Zapnutí/vypnutí...
 • Seite 19 WiFi v pásmu 2,4 GHz. • Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese http://www.asus.com. • Signálu nasměrujte antény podle následujícího obrázku. 45 °...
 • Seite 20 Vložení karty nano SIM do 4G-AX56 Otevřením krytu karty nano SIM na spodní straně směrovače 4G-AX56 odkryjte slot pro kartu nano SIM. Otevřete přihrádku pro kartu nano SIM zasunutím kancelářské sponky nebo nástroje pro vysunutí karty SIM do otvoru vedle přihrádky.
 • Seite 21 Jakmile se rozsvítí kontrolka mobilního širokopásmového připojení, přejděte ve webovém prohlížeči na adresu „router. asus.com“. Budete přesměrováni na průvodce pro rychlé nastavení internetu ASUS. Dokončete nastavení podle zobrazených pokynů. Můžete zvážit instalaci užitečné aplikace ASUS router, která vám usnadní správu směrovače.
 • Seite 22 širokopásmového připojení. V opačném případě vypněte směrovač 4G-AX56 a zkontrolujte, zda je správně vložena karta nano SIM. • Směrovač 4G-AX56 lze nakonfigurovat tak, aby přijímal mobilní širokopásmový signál nebo signál z ethernetové sítě WAN. Pokud jsou k dispozici oba zdroje, je podporováno i vyvážení...
 • Seite 23: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold Pakkens indhold 4G-AX56 Strømadapter Ethernet-kabel Kvikstartguide Et hurtigt kik på din 4G-AX56 Et hurtigt kik på din 4G-AX56 Signalindikatorer Nulstillingsknap Mobilt bredbånd-indikator WPS knap WAN-indikator (Internet) Strøm (DCIN) port 5GHz LED Tænd/sluk 2,4GHz LED WAN-port (Internet) Strøm LED...
 • Seite 24 2,4 GHz Wi-Fi- signalet. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besøg ASUS’ hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firmwareopdateringer. • Skal du rette de antenner, som vist på tegningen nedenfor.
 • Seite 25 Sådan sætter du et Nano SIM-kort i din router Sådan sætter du et Nano SIM-kort i din router Åbn dækslet til stikket til Nano SIM-kortet på bunden af din 4G- AX56, så du kan se stikket. Åbn Nano-SIM-bakken ved, at trykke en papirclips eller et SIM- udskubningsværktøj i hullet ved siden af bakken.
 • Seite 26 Når lysindikatoren til mobilt bredbånd lyser, skal du gå på “router.asus.com” med din ønskelige webbrowser. Du omdirigeres herefter til vejledningen ASUS Quick Internet Setup. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Vi anbefaler, at installere den praktiske ASUS router-app til styring af din router.
 • Seite 27 4G-AX56 med mobilt bredbånd. Sluk for din 4G AX56, og se om dit Nano SIM-kort sidder ordentligt i stikket. • 4G-AX56 kan konfigureres til brug med en mobil bredbånds- eller Ethernet WAN-kilde. Load Balance and Fail Over understøttes også mellem de to kilder, hvis begge kilder er tilgængelige.
 • Seite 28: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Inhoud verpakking 4G-AX56 Voedingsadapter Ethernetkabel Beknopte handleiding Een snelle blik op uw 4G-AX56 Een snelle blik op uw 4G-AX56 Signaal-LED’s Reset-knop LED mobiele breedband WPS-knop WAN-LED (internet) Netstroomaansluiting (DCIN) 5GHz LED Voeding aan/uit 2.4GHz LED WAN-poort (internet) Voedings-LED...
 • Seite 29 2.4GHz WiFi kan storen. • Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de ASUS-website op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware- updates. • Moet u de antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.
 • Seite 30 Een Nano SIM-kaart in uw router installeren Een Nano SIM-kaart in uw router installeren Open de Nano SIM-klep op de onderkant van de 4G-AX56 om de Nano SIM-sleuf vrij te geven. Klik de Nano SIM-lade open door een paperclip of een SIM- uitwerphulpmiddel in de opening naast de lade te stoppen.
 • Seite 31 [Draadloze verbinding] Sluit de standaard SSID aan zoals aangegeven op de achterkant van de 4G-AX56. Zodra de mobiele breedband-led oplicht, opent u “router.asus. com” met uw gewenste webbrowser. U wordt omgeleid naar de ASUS-wizard Snelle internetinstelling. Volg de instructies op het scherm om het instellingsprocedure te voltooien.
 • Seite 32 OPMERKING: • Controleer of de mobiele-LED oplicht voordat u de 4G-AX56 configureert met mobiele breedband. Schakel de 4G AX56 uit en controleer of uw Nano SIM-kaart past indien dat anders is. • 4G-AX56 kan worden geconfigureerd om ofwel Mobiel Broadband (Mobiele breedband) ofwel Ethernet WAN source (Ethernet WAN-bron) te accepteren.
 • Seite 33: Pakendi Sisu

  Pakendi sisu Pakendi sisu 4G-AX56 Toiteadapter Etherneti kaabel Lühijuhend Kiire pilguheit ruuterile 4G-AX56 Kiire pilguheit ruuterile 4G-AX56 Signaali LED-märgutuled reset nupp Mobiilse lairibavõrgu LED- WPS nupp märgutuled WAN (Internet) LED Toitepesa (DCIN) 5GHz LED indikaator Toide Sees/Väljas 2.4GHz LED indikaator...
 • Seite 34 2,4 GHz. WiFi-võrgus töötavad sagedusel 2,4 GHz juhtmeta telefonid, suure võimsusega mootorid, luminofoorlambid, mikrolaineahjud, külmikud ja erinevad tööstuslikud seadmed. • Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti aadressil http://www.asus.com, et saada uusimaid püsivaravärskendusi. • Paigutage antenni alltoodud joonisel näidatud viisil.
 • Seite 35 Nano-SIM-kaardi paigaldamine ruuterisse Nano-SIM-kaardi paigaldamine ruuterisse Nano SIM pesa avamiseks eemaldage Nano SIM kaardipesa kate, mis asub 4G-AX56 põhja all. Vajutage kirjaklambriga või SIM-i avamise vahendiga hoidikule, et Nano SIM pesa avada. Pange oma Nano SIM kaart pessa. Lükake pesa tagasi Nano SIM kaardi pilusse ja sulgege kate.
 • Seite 36 AX56 taga asuva Etherneti kollase pordi vahel. • [Juhtmeta ühendus] Ühendage ruuter, kaustades vaikimisi määratud SSID-d, mis on näidatud 4G-AX56 tagaküljel. Kui süttib mobiilseadme LED-märgutuli, avage oma veebibrauseris „router.asus. com“. Teid suunatakse ASUS-e häälestusviisardile „Quick Internet Setup Wizard“. Häälestamisel järgige ekraanijuhiseid.
 • Seite 37 MÄRKUSED: • Enne ruuteri 4G-AX56 häälestamise alustamist mobiilses lairibavõrgus veenduge, et mobiilse lairibavõrgu LED- märgutuled on süttinud. Lülitage ruuter 4G-AX56 välja ja kontrollige, kas Nano SIM kaart on sobiv. • Ruuteri 4G-AX56 saab seadistada mobiilsele lairibavõrgule või tööks võrgus Ethernet WAN. Kui mõlemad allikad on saadaval, siis toetatakse koormuse tasakaalustamist ja ümber lülitamist...
 • Seite 38: Contenu De La Boîte

  Contenu de la boîte 4G-AX56 Adaptateur secteur Câble Ethernet Guide de démarrage rapide Aperçu rapide de votre routeur 4G-AX56 Aperçu rapide de votre routeur 4G-AX56 Voyants LED des signaux réseau Bouton de réinitialisation LED du haut débit mobile Bouton WPS Voyant réseau étendu (WAN)
 • Seite 39 Wi-Fi 2,4GHz. • Mettez toujours le routeur à jour dans la version de firmware la plus récente. Visitez le site Web d'ASUS sur http://www.asus.com pour consulter la liste des mises à jour. • Orientez les antennes comme sur l'illustration ci-dessous.
 • Seite 40 Insérer la carte nano SIM dans le routeur 4G-AX56 Insérer la carte nano SIM dans le routeur 4G-AX56 Soulevez le couvercle nano SIM sous le routeur pour révéler la fente pour carte nano SIM. Ouvrez le plateau nano SIM en insérant un trombone ou un outil d'extraction de carte SIM dans l'orifice situé...
 • Seite 41 Lorsque le voyant LED haut débit mobile s'allume, ouvrez la page "router.asus.com" dans votre navigateur. Vous serez automatiquement redirigé vers l'assistant de configuration internet rapide ASUS. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la procédure de configuration. Pour une gestion plus simple de votre routeur, vous pouvez...
 • Seite 42 SIM si ce n'est pas le cas. • Votre routeur 4G-AX56 peut être configuré pour accepter une source haut débit mobile ou réseau étendu (WAN) via Ethernet. Les modes "Équilibrage de charge" et "Basculement" entre les sources réseau sont également pris en charge si les deux sources sont disponibles.
 • Seite 43: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö 4G-AX56 Adaptateur secteur Verkkokaapeli (RJ-45) Pikaopas Katsaus 4G-AX56-sovellukseen Katsaus 4G-AX56-sovellukseen Signaali-LED-valot Nollauspainike Mobiililaajakaista-LED WPS-painike WAN (Internet) LED Virta (DCIN)-portti 5GHz LED-valo Virta Päälle/Pois 2,4GHz LED-valo WAN (internet) -portti Virran LED-valo LAN 1 ~ 4 portit...
 • Seite 44 2,4 Ghz:n spektrillä. Laitteet, kuten Bluetooth, johdoton puhelin, muuntaja, raskaat moottorit, loistevalaisimet, mikroaaltouuni, jääkaapit ja muut teolliset laitteet voivat häiritä tasaista 2,4 GHz:n WiFi-lähetystä. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-verkkosivuilta osoitteesta http://www.asus.com. • Suuntaa alla olevan piirroksen mukaisesti. 45 ° HUOMAA: •...
 • Seite 45 Nano-SIM-kortin asentaminen reitittimeen Nano-SIM-kortin asentaminen reitittimeen Avaa Nano SIM -kansi 4G-AX56:n pohjassa tuodaksesi Nano SIM -paikan näkyviin. Ponnahduta Nano SIM -paikka auki pistämällä joko paperiliitin tai SIM-kortin poistotyökalu reikään kelkan vieressä. Aseta Nano SIM -kortti kelkkaan. Liu’uta kelkka takaisin Nano SIM -korttipaikkaan ja sulje kansi.
 • Seite 46 Liitä Ethernet -kaapeli tietokoneen ja minkä tahansa 4G-AX56:n takana olevan keltaisen Ethernet-portin väliin. • [Langaton yhteys] Liitä oletus-SSID, kuten on näytetty 4G-AX56:n takana. Kun Mobiililaajakaista-LED syttyy, avaa ”router.asus.com” haluamallasi verkkoselaimella. Sinut ohjataan edelleen ohjattuun ASUS-pika-internet-asetukseen. Suorita asetusprosessi loppuun näytön ohjeiden mukaisesti.
 • Seite 47 HUOMAA: • Varmista, että Mobiililaajakaista-LED syttyy ennen kuin määrität 4G-AX56:n mobiililaajakaistalla. Kytke 4G AX56 pois päältä ja tarkista Nano SIM -kortin kiinnitys, jos toisin. • 4G-AX56:n voi määrittää hyväksymään joko Mobiililaajakaistan tai Ethernet WAN -lähteen. Kuormatasapaino Vikasieto ovat myös tuettuja kahden lähteen välillä, jos molemmat lähteet ovat käytettävissä.
 • Seite 48: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt Verpackungsinhalt 4G-AX56 Netzteil Ethernet-Kabel Schnellstartanleitung Ihr 4G-AX56 auf einen Blick Ihr 4G-AX56 auf einen Blick Signal-LEDs Reset-Taste LED für mobiles Breitband WPS-Taste WAN-LED (Internet) DC-IN-Anschluss 5-GHz-LED Ein-/Austaste 2,4-GHz-LED WAN-Anschluss (Internet) Betriebs-LED LAN-Anschlüsse 1 ~ 4...
 • Seite 49 Kühlschränke und andere gewerbliche Geräte können die reibungslose Übertragung über das 2,4-GHz-WLAN stören. • Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die ASUS-Webseite unter http://www.asus.com, um die neuesten Firmware-Aktualisierungen zu erhalten. • Richten Sie die Antennen wie in der folgenden Abbildung gezeigt aus.
 • Seite 50 Legen Sie eine Nano-SIM-Karte in den 4G-AX56 ein Legen Sie eine Nano-SIM-Karte in den 4G-AX56 ein Öffnen Sie die Nano-SIM-Abdeckung an der Unterseite des 4G-AX56, um den Nano-SIM-Steckplatz offenzulegen. Öffnen Sie das Nano-SIM-Fach, indem Sie entweder eine Büroklammer oder eine SIM-Auswurfnadel in das Loch neben dem Fach stecken.
 • Seite 51 Rückseite des 4G-AX56 angegeben ist. Sobald die LED für das mobile Breitband aufleuchtet, öffnen Sie bitte "router.asus.com" mit einem Webbrowser Ihrer Wahl. Sie werden zum ASUS Quick Internet Setup-Assistenten weitergeleitet. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um den Einrichtungsvorgang abzuschließen. Zur leichteren Routerverwaltung können Sie die praktische ASUS...
 • Seite 52 4G-AX56 aus und überprüfen Sie, ob Ihre Nano-SIM- Karte richtig eingesteckt ist. • Der 4G-AX56 kann so konfiguriert werden, dass der Empfang entweder über eine mobile Breitband- oder eine Ethernet-WAN-Quelle erfolgt. Lastausgleich und Ausfallschutz werden zwischen den beiden Quellen auch unterstützt, falls beide Quellen verfügbar sind.
 • Seite 53: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Περιεχόμενα συσκευασίας Περιεχόμενα συσκευασίας 4G-AX56 Μετασχηματιστής ισχύος Καλώδιο Ethernet Οδηγός Γρήγορης Έναρξης Μια γρήγορη ματιά στο 4G-AX56 Μια γρήγορη ματιά στο 4G-AX56 Λυχνίες LED σήματος Κουμπί επαναφοράς Λυχνία LED ευρυζωνικού δικτύου κινητής WPS κουμπί τηλεφωνίας Λυχνία LED ένδειξης WAN Είσοδος τροφοδοσίας...
 • Seite 54 φούρνοι μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλος βιομηχανικός εξοπλισμός ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή μετάδοση WiFi 2,4 GHz. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus. com για τις πιο πρόσφατες 45 ° ενημερώσεις υλικολογισμικού. • Προσανατολίστε τις κεραίες...
 • Seite 55 Εγκατάσταση κάρτας SIM στον δρομολογητή σας σας Ανοίξτε το κάλυμμα Nano SIM στο κάτω μέρος του 4G-AX56 για να αποκαλύψετε την υποδοχή Nano SIM. Ανοίξτε την υποδοχή Nano SIM τοποθετώντας είτε έναν συνδετήρα είτε ένα εργαλείο εξαγωγής SIM στην οπή δίπλα...
 • Seite 56 Συνδεθείτε στο προεπιλεγμένο SSID όπως υποδεικνύεται στο πίσω μέρος του 4G-AX56. Μόλις ανάψει η λυχνία LED ευρυζωνικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ανοίξτε τον σύνδεσμο «router.asus. com» με το επιθυμητό πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Θα μεταφερθείτε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης διαδικτύου ASUS. Ακολουθήστε τις οδηγίες...
 • Seite 57 κινητής τηλεφωνίας. Εάν η λυχνία δεν ανάβει, απενεργοποιήστε το 4G AX56 και ελέγξτε την τοποθέτηση της κάρτας Nano SIM. • Το 4G-AX56 μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να δέχεται ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή πηγή Ethernet WAN. Η λειτουργίες Load Balance (Εξισορρόπηση δικτύου) και Fail Over (Εφεδρικό) υποστηρίζονται...
 • Seite 58: Contenido Del Paquete

  Contenido del paquete Contenido del paquete 4G-AX56 Hálózati adapter Ethernet kábel Gyors üzembe helyezési útmutató A 4G-AX56 gyors áttekintése A 4G-AX56 gyors áttekintése Jel LEDek Alaphelyzet gomb Mobil szélessáv LED WPS gomb WAN (internet) LED-fénye Hálózati (DC bemeneti) port 5GHz LED Tápellátás Be/Ki...
 • Seite 59 és más ipari felszerelések interferálhatnak a 2,4 Ghz WiFi adásával. • A firmware-t mindig a legújabb verzióra frissítse. Látogassa meg az ASUS weboldalát a http://www.asus.com címen a legfrissebb firmware-ért. • Érdekében a antenna tájolását az alábbi ábra szerint állítsa be.
 • Seite 60 5~95% Nano SIM kártya telepítése a 4G-AX56 Nano SIM kártya telepítése a 4G-AX56 Nyissa ki a Nano Sim fedelét a 4G-AX56 alján, hogy felfedje a Nano SIM nyílást. Nyissa fel a Nano SIM nyílást, behelyezve egy papírkapcsot vagy SIM kivevő eszközt a tálca melleti lyukba.
 • Seite 61 Power Laptop • [Vezetékes csatlakozás] Csatlakoztasson egy Ethernet kábelt a számítógép és a 4G-AX56 hátoldalán levő bármely sárga Ethernet port között. • [Vezeték nélküli csatlakozás] Csatlakozzon az alapértelmezett SSID-hez, amint az a 4G-AX56 hátoldalán megjelenik. Amikor a Mobil szélessáv LED felgyúl, nyissa meg a „router.
 • Seite 62 4G AX56 készüléket és ellenőrizze a Nano SIM kártya behelyezését. • A 4G-AX56 készülék konfigurálható, hogy elfogadjon akár Mobil szélessávot, akár Ethernet WAN forrást. A Load Balance és Fail Over is támogatott a két forrás között, amennyiben mindkettő elérhető.
 • Seite 63: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Contenuto della confezione Router senza fili 4G-AX56 Adattatore di alimentazione Cavo Ethernet Guida rapida Aspetto del vostro 4G-AX56 Aspetto del vostro 4G-AX56 LED di segnale Pulsante di reset LED Mobile Broadband Pulsante WPS Porta ingresso alimentazione LED Internet (WAN)
 • Seite 64 WiFi a 2,4 Ghz. • Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: http://www.asus.com. • Orientate le antenne come mostrato nella figura seguente. 45 ° NOTE: •...
 • Seite 65 1. Aprire il coperchio della Nano SIM nella parte inferiore di 4G-AX56 per mostrare lo slot della Nano SIM. 2. Aprire il vano della Nano SIM immergendo una graffetta o uno strumento di espulsione della SIM nel foro accanto al vano.
 • Seite 66 Laptop o wireless. • [Connessione via cavo] Collegare un cavo Ethernet tra il computer e una delle porte Ethernet gialle sul retro di 4G-AX56. • [Connessione wireless] Collegarsi all’SSID predefinito come indicato sul retro di 4G-AX56. Quando il LED Mobile Broadband si accende, aprire “router.asus.com”...
 • Seite 67 Failover sono supportati anche tra le due sorgenti, se entrambe le sorgenti sono disponibili. • 4G-AX56 rileva automaticamente il tipo di connessione ISP allo stato predefinito. Durante il processo di configurazione rapida Internet (QIS), potrebbe essere richiesto di digitare il codice PIN...
 • Seite 68: Pakuotės Turinys

  Pakuotės turinys Pakuotės turinys 4G-AX56 Maitinimo adapteris Eterneto kabelis Greitos pradžios vadovas Sparčioji 4G-AX56 peržiūra Sparčioji 4G-AX56 peržiūra Paleidimo iš naujo Kontroliniai šviesos diodai mygtukas Mobilus plačiajuosčio WPS mygtukas ryšio šviesos diodas WAN (interneto) šviesinis Maitinimo (nuolatinės (LED) indikatorius srovės įvado) prievadas Maitinimo įjungimas /...
 • Seite 69 šaldytuvai ir kiti pramoninai įrenginiai, gali trukdyti sklandžiam 2,4 GHz „WiFi“ ryšio veikimui. • Nuolat atnaujinkite programinę aparatinę įrangą, kad visada turėtumėte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainėje http://www.asus.com, joje rasite paskutinius programinės aparatinės įrangos naujinius.
 • Seite 70 Kaip įdėti „Nano“ SIM kortelę į 4G-AX56 Kaip įdėti „Nano“ SIM kortelę į 4G-AX56 Atidarykite „Nano SIM“ angą dengiantį „Nano SIM“ lizdo dangtelį, esantį 4G-AX56 apačioje. Atidarykite „Nano SIM“ dėklą, į šalia dėklo esančią skylutę įkišdami popieriaus sąvaržėlę ar adatinį SIM kortelės išstūmimo raktą.
 • Seite 71 Užsidegus kontrolinei diodinei mobiliojo plačiajuosčio ryšio lemputei, atidarykite „router.asus.com“, naudodamiesi savo pageidaujama interneto naršykle. Būsite nukreipti į greitojo interneto ryšio nustatymo vedlio tinklapį „ASUS Quick Internet Setup Wizard“. Norėdami baigti sąrankos procesą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Norėdami patogiai valdyti kelvedį, galite įdiegti patogią „ASUS“...
 • Seite 72 Jei ne, išjunkite 4G AX56 ir patikrinkite, ar tinkamai įdėta „Nano SIM“ kortelė. • 4G-AX56 galima nustatyti taip, kad jis naudotų arba plačiajuosčio mobiliojo ryšio tinklą, arba eterneto WAN tinklą. Jei veiks abu tinklai, tinklo apkrova ir neveikimas bus proporcingai paskirstyti tarp abiejų...
 • Seite 73: Iepakojuma Saturs

  Iepakojuma saturs Iepakojuma saturs 4G-AX56 Strāvas adapteris Ethernet kabelis Padomi ātrai darba uzsākšana Īss 4G-AX56 apraksts Īss 4G-AX56 apraksts Signāla LED indikatori Atiestatīšanas poga Mobilās platjoslas LED WPS poga indikators WAN (interneta) gaismas Strāvas (DCIN) osta diode 5GHz LED Ieslēgšana/izslēgšana WAN (interneta) 2.4GHz LED...
 • Seite 74 2,4 GHz WiFi vienmērīgu pārraidi. • Vienmēr atjauniniet jaunāko programmatūru. Apmeklējiet ASUS tīmekļa vietni http:// www.asus.com, lai iegūtu jaunāko programmatūru. 45 ° • Pavērsiet antenas, kā parādīts zemāk redzamajā...
 • Seite 75 Nano SIM kartes ievietošana 4G-AX56 Nano SIM kartes ievietošana 4G-AX56 Lai piekļūtu Nano SIM kartes slotam, atveriet Nano SIM kartes vāciņu, kas atrodas 4G-AX56 maršrutētāja apakšpusē. Atveriet Nano SIM kartes paliktni, ar papīra saspraudi vai SIM izstumšanas rīku iespiežot atverē, kas atrodas blakus paliktnim.
 • Seite 76 Izveidojiet savienojumu ar noklusēto SSID, kā norādīts 4G-AX56 aizmugurē. Ieslēdzoties mobilās platjoslas LED indikatoram, izvēlētajā tīmekļa pārlūkprogrammā atveriet “router.asus. com”. Tiek atvērts ASUS ātrās interneta iestatīšanas vednis. Lai pabeigtu iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Lai pārvaldītu maršrutētāju, var instalēt ērto ASUS maršrutētāja lietotni.
 • Seite 77 Izslēdziet 4G AX56 maršrutētāju un pārbaudiet Nano SIM kartes pielāgojumu, ja citādi nav iespējams. • 4G-AX56 maršrutētāju var konfigurēt, lai pieņemtu mobilo platjoslu vai Ethernet WAN avotu. Ja abi avoti ir pieejami, starp tiem tiek nodrošināts arī ielādes līdzsvars un kļūmjpārlēce.
 • Seite 78: Innhold I Pakken

  Innhold i pakken Innhold i pakken 4G-AX56 Strømadapter Ethernet-kabel Hurtigstartguide En rask kikk på 4G-AX56 En rask kikk på 4G-AX56 Signal-LED-er Reset (Nullstill)-knapp Mobilbredbånd-LED WPS-knapp LED-lampe for WAN Strømport (DC) (Internett) 5GHz LED Slå på/av 2,4GHz LED WAN-port (Internett) Strøm LED...
 • Seite 79 2,4 GHz WiFi. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS- websiden på http://www.asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. • Må du orientere antennene som vist på tegningen under.
 • Seite 80 Sette et Nano SIM-kort inn i ruteren Sette et Nano SIM-kort inn i ruteren Åpne Nano SIM-dekselet nederst på 4G-AX56 slik at Nano SIM- sporet blir synlig. Åpne Nano SIM-skuffen ved å skyve en binders eller et SIM- utløsningsverktøy i hullet ved siden av skuffen.
 • Seite 81 Koble til standard SSID som står på baksiden av 4G- AX56. Når LED-lampen for mobilt bredbånd lyser, åpner du «router.asus.com» i en nettleser. Du blir omdirigert til ASUS’ hurtigoppsettsveiviser for Internett. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. For å gjøre det enkelt å administrere ruteren kan du vurdere å...
 • Seite 82 4G-AX56 med mobilt bredbånd. Ellers slår du av 4G AX56 og sjekker at Nano SIM-kortet er satt inn. • 4G-AX56 kan konfigureres til å ta enten mobilt bredbånd eller Ethernet WAN-kilde. Belastningsfordeling og Failover støttes også mellom de to kildene hvis begge kildene er tilgjengelige.
 • Seite 83: Conteúdo Da Embalagem

  Conteúdo da embalagem Conteúdo da embalagem 4G-AX56 Transformador Cabo Ethernet Guia de consulta rápida Visão geral do seu 4G-AX56 Visão geral do seu 4G-AX56 LED de sinal Vypínaè LED de banda larga móvel Botão WPS Porta de alimentação LED WAN (Internet)
 • Seite 84 WiFi de 2,4 GHz. • Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site da ASUS em http://www.asus.com para obter as actualizações de firmware mais recentes. •...
 • Seite 85 Instalar um cartão Nano SIM no router Abra a tampa do cartão Nano SIM na parte inferior do router 4G-AX56 para revelar a ranhura para cartão Nano SIM. Abra o tabuleiro do cartão Nano SIM introduzindo um clipe ou uma ferramenta de ejeção de cartão SIM no orifício ao lado do tabuleiro.
 • Seite 86 Ligue ao SSID predefinido como indicado na traseira do router 4G-AX56. Quando o LED de banda larga móvel acender, abra “router.asus. com” com o navegador Web desejado. Será redirecionado para o Assistente de Configuração Rápida de Internet da ASUS. Siga as instruções no ecrã...
 • Seite 87 NOTAS: • Certifique-se de que o LED de banda larga móvel acende antes de configurar o router 4G-AX56 com banda larga móvel. Se não acender, desligue o router 4G-AX56 e verifique o encaixe do cartão Nano SIM. • O router 4G-AX56 pode ser configurado para aceitar banda larga móvel ou WAN Ethernet.
 • Seite 88: Zawartość Opakowania

  Zawartość opakowania Zawartość opakowania 4G-AX56 Zasilacz Kabel Ethernet Instrukcja szybkiego uruchomienia Szybki przegląd routera 4G-AX56 Szybki przegląd routera 4G-AX56 Wskaźniki LED sygnału Przycisk Reset Wskaźnik LED komórkowej Przycisk WPS sieci szerokopasmowej Kontrolka LED sieci WAN Port wejścia zasilania (Internet) (Wejście prądu stałego) Włączanie/wyłączanie...
 • Seite 89 Wi-Fi 2,4 GHz. • Zawsze zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego. Najnowsze informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego można uzyskać na stronie internetowej ASUS pod adresem http://www.asus.com. • Ustaw kierunek anten, tak jak na schemacie poniżej 45 °...
 • Seite 90 Instalacja karty nano SIM w 4G-AX56 Otwórz pokrywę gniazda karty nano SIM na spodzie routera 4G-AX56, aby uzyskać dostęp do gniazda karty nano SIM. Wysuń tacę na kartę nano SIM, wkładając spinacz do papieru lub narzędzie do wysuwania karty SIM do otworu obok tacy.
 • Seite 91 Laptop • [Połączenie przewodowe] Podłącz kabel Ethernet do komputera i dowolnego z żółtych portów Ethernet z tyłu routera 4G-AX56. • [Połączenie bezprzewodowe] Nawiąż połączenie z domyślnym identyfikatorem SSID wskazanym z tyłu routera 4G-AX56. Gdy zaświeci się wskaźnik LED komórkowego połączenia szerokopasmowego, otwórz stronę...
 • Seite 92 UWAGI: • Przed skonfigurowaniem komórkowego połączenia szerokopasmowego routera 4G-AX56 należy upewnić się, że zaświecił się wskaźnik LED komórkowego połączenia szerokopasmowego. Jeśli się nie świeci, należy wyłączyć router 4G- AX56 i sprawdzić, czy karta nano SIM została prawidłowo zainstalowana. • Router 4G-AX56 można skonfigurować do obsługi komórkowego połączenia szerokopasmowego i połączenia Ethernet WAN.
 • Seite 93: Комплект Поставки

  Комплект поставки Комплект поставки 4G-AX56 Блок питания Кабель Ethernet Краткое руководство Быстрый обзор 4G-AX56 Быстрый обзор 4G-AX56 Индикатор сигнала Кнопка сброса Индикатор мобильной сети Кнопка WPS Индикатор WAN (Internet) Разъем DCIN Включение/отключение Индикатор 5 ГГц питания Индикатор 2.4 ГГц Порт WAN (Internet) Индикатор...
 • Seite 94 лампы, микроволновая печь, холодильник и другое промышленное оборудование, могут создавать помехи для Wi-Fi 2,4 ГГц. • Используйте последнюю прошивку. Для получения подробной информации о наличии свежей прошивки посетите сайт ASUS http://www.asus.com. • Расположите антенны, как показано на рисунке ниже. 45 °...
 • Seite 95 Установка в роутер карты nano-SIM Установка в роутер карты nano-SIM Откройте крышку, закрывающую слот nano-SIM в нижней части роутера. Откройте лоток для карты nano-SIM, вставив скрепку или инструмент для извлечения SIM-карты в отверстие рядом с лотком. Поместите карту nano-SIM в лоток. Задвиньте...
 • Seite 96 • [Беспроводное подключение] Подключитесь к SSID по умолчанию, указанному на задней панели роутера. Откройте "router.asus.com" в браузере как только загорится индикатор мобильной сети. Вы будете перенаправлены в мастер быстрой настройки Интернет. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса. Для удобства управления роутером можно установить...
 • Seite 97 • Роутер автоматически определяет тип подключения к интернету по умолчанию. Во время процесса QIS (Быстрая настройка Интернет) может понадобиться ввести ПИН-код установленной карты nano- SIM и информацию APN (имя точки доступа) мобильного оператора. Индикация 4G-AX56 Индикатор Описание Белый Подключено к мобильной сети 4G Голубой...
 • Seite 98 Conteúdo da embalagem Conteúdo da embalagem 4G-AX56 Încărcător Cablu Ethernet Ghid rapid de pornire O privire rapidă asupra dispozitivului 4G-AX56 O privire rapidă asupra dispozitivului 4G-AX56 LED-uri semnal Buton resetare LED bandă largă mobilă Buton WPS Port de alimentare (intrare LED WAN (internet) c.c.)
 • Seite 99 și alte echipamente industriale pot interfera cu transmisia libera de WiFi pe 2,4 GHz. • Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi site-ul Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obţine cele mai recente actualizări de firmware. • Orientaţi cele conform ilustraţiei de mai jos.
 • Seite 100 Instalarea unei cartele nano SIM în 4G-AX56 Instalarea unei cartele nano SIM în 4G-AX56 Deschideți capacul Nano SIM în partea de jos al 4G-AX56 pentru a avea acces la slotul Nano SIM. Deschideți tăvița Nano SIM, introducând o agrafă de hârtie sau un pin de SIM în gaura de lângă...
 • Seite 101 Power • [Conexiune cu fir] Laptop Conectați un cablul Ethernet între calculator și oricare port galben Ethernet de pe spatele 4G-AX56. • [Conexiune fără fir] Conectați-vă la SSID-ul implicit așa cum este indicat pe spatele 4G-AX56. Odată ce LEDul Legătură mobilă se aprinde, deschideți ”router.
 • Seite 102 4G-AX56 cu legătură mobilă. Dacă nu, opriți 4G AX56 și verificați că Nano SIM cardul a fost introdus corect. • 4G-AX56 poate fi configurat să accepte ori sursă Ethernet WAN, ori Legătură mobilă. Balans încărcare și Fail Over este de asemenea suportat între două...
 • Seite 103 Contenido del paquete Contenido del paquete 4G-AX56 Adaptador de alimentación Cable Ethernet Guía de inicio rápido Un vistazo rápido a su 4G-AX56 Un vistazo rápido a su 4G-AX56 LED de señal Botón Restablecer LED de banda ancha móvil Botón WPS LED WAN (Internet) Puerto de alimentación (DCIN)
 • Seite 104 Wi-Fi de 2,4 GHz. • Actualícese siempre a la versión be firmware más reciente. Visite el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las actualizaciones de firmware más recientes. • Oriente las antenas tal y como muestra la siguiente ilustración.
 • Seite 105 Instalar una tarjeta Nano-SIM en el enrutador Instalar una tarjeta Nano-SIM en el enrutador Abra la cubierta Nano-SIM situada en la parte inferior de su 4G- AX56 para dejar al descubierto la ranura Nano-SIM. Abra la bandeja Nano-SIM introduciendo un clip o una herramienta de expulsión de tarjetas SIM en el orificio situado al lado de la bandeja.
 • Seite 106 “router.asus.com” con el navegador web que desee. Se le dirigirá al Asistente de configuración rápida de Internet de ASUS. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para llevar a cabo el proceso de configuración. Para que la administración del enrutador resulte cómoda, puede ser interesante instalar la práctica aplicación de...
 • Seite 107 NOTAS • Asegúrese de que LED de banda ancha móvil se ilumina antes de configurar su 4G-AX56 con la banda ancha móvil. Apague su 4G AX56 y compruebe el ajuste de su tarjeta Nano-SIM en caso contrario. • Su 4G-AX56 se puede configurar para aceptar una fuente Banda ancha móvil o WAN Ethernet.
 • Seite 108: Sadržaj Paketa

  Sadržaj paketa Sadržaj paketa 4G-AX56 Adapter za struju Ethernet kabl Vodič za brzo korišćenje Brzi pogled na vaš 4G-AX56 Brzi pogled na vaš 4G-AX56 Signalne lampice Taster za resetovanje Lampica za mobilni WPS taster internet WAN (Internet) lampica Port za napajanje (DCIN) Uključeno/isključeno...
 • Seite 109 2.4 GHz. • Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi http://www.asus.com da dobijete najnovije ažuriranje firmvera. •...
 • Seite 110 IInstaliranje nano SIM kartice u vaš ruter IInstaliranje nano SIM kartice u vaš ruter Otvorite nano SIM poklopac na dnu 4G-AX56 da otkrijete prorez za nano SIM. Otvorite nano SIM ležište ubacivanjem spajalice ili alata za izbacivanje SIM kartice u rupu pored ležišta.
 • Seite 111 [Bežična veza] Povežite za podrazumevani SSID kako je prikazano na poleđini 4G-AX56. Kada je lampice za mobilni internet upale, otvorite “router.asus. com” u svom željenom internet pregledaču. Bićete preusmereni na vodič za brzo podešavanje interneta kompanije ASUS. Pratite uputstva na ekranu da završite proces podešavanja.
 • Seite 112 • Proverite da je lampica za mobilni internet upaljena pre konfigurisanja 4G-AX56 uređaja sa mobilnim internetom. Isključite 4G-AX56 i proverite da je vaša nano SIM kartica dobro ulegla na ležište, u suprotnom. • 4G-AX56 može da se konfiguriše da prihvati bilo mobilni internet ili Ethernet WAN izvor.
 • Seite 113: Obsah Balenia

  Obsah balenia Obsah balenia 4G-AX56 Sieťový adaptér Kábel Ethernet Stručný návod na obsluhu Rýchly pohľad na váš 4G-AX56 Rýchly pohľad na váš 4G-AX56 Signálne LED kontrolky Tlačidlo na resetovanie LED kontrolka mobilného širokopásmového Tlačidlo WPS pripojenia Port napájania (DCIN –...
 • Seite 114 ďalšie priemyselné zariadenia môžu rušiť plynulý prenos cez 2,4 GHz WiFi sieť. • Vždy vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu firmvéru. Najnovšiu aktualizáciu firmvéru nájdete na webovej lokalite ASUS na adrese http://www.asus.com. • Antény orientujte podľa nákresu nižšie.
 • Seite 115 Vkladanie karty Nano SIM do smerovača Ak chcete otvoriť štrbinu pre kartu Nano SIM, v spodnej časti 4G-AX56 otvorte kryt pre kartu Nano SIM. Zásobník na kartu Nano SIM vysuňte tak, že do otvoru vedľa zásobníka na kartu vsuniete tenkú papierovú rolku alebo nástroj na vysúvanie karty SIM.
 • Seite 116 • [Káblové pripojenie] Power Laptop Kábel Ethernet zapojte do počítača a ľubovoľného žltého portu Ethernet na zadnej strane 4G-AX56. • [Bezdrôtové pripojenie] Štandardný identifikátor SSID zapojte tak, ako je to označené na zadnej strane 4G-AX56. Keď svietia svetelné LED indikátory mobilného širokopásmové...
 • Seite 117 širokopásmového pripojenia. 4G-AX56 vypnite a skontrolujte kartu Nano SIM, či je správne vložená, ak je iná. • 4G-AX56 môžete nakonfigurovať tak, aby prijímal buď mobilné širokopásmové pripojenie, alebo zdroj siete Ethernet WAN. Medzi dvoma zdrojmi môže byť podporované vyváženie zaťaženia alebo zlyhanie, ak sú...
 • Seite 118: Vsebina Paketa

  Vsebina paketa Vsebina paketa 4G-AX56 Napajalnik Ethernetni kabel Vodnik za hitri zagon Kratek pregled usmerjevalnika 4G-AX56 Kratek pregled usmerjevalnika 4G-AX56 Lučke LED signala Gumb za ponastavitev Lučka LED mobilnega Gumb za WPS širokopasovnega omrežja LED-dioda omrežja WAN Vhod (DCIN) vklop (internet) Lučka 5GHz...
 • Seite 119 2,4-GHz omrežja Wi-Fi. • Vedno posodabljajte na najnovejšo strojno programsko opremo. Obiščite spletno stran ASUS na naslovu http://www.asus.com za najnovejše posodobitve strojne programske opreme. • Usmerite antene, kot je prikazano na spodnji sliki.
 • Seite 120 Namestitev kartice Nano SIM v usmerjevalnik Namestitev kartice Nano SIM v usmerjevalnik Odprite pokrov kartice Nano SIM na dnu enote 4G-AX56, da razkrijete režo za kartico Nano SIM. Odprite pladenj za kartico Nano SIM, tako da sponko za papir ali orodje za izmet kartice SIM potisnete v odprtino poleg pladnja.
 • Seite 121 4G-AX56. Ko zasveti lučka za brezžični internetni dostop Mobile Broadband, v želenem spletnem brskalniku odprite spletno stran »router.asus.com«. Preusmerjeni boste v čarovnika za hitro nastavitev interneta ASUS. Za dokončanje nastavitev upoštevajte navodila na zaslonu. Za bolj priročno upravljanje usmerjevalnika lahko premislite o...
 • Seite 122 Mobile Broadband. Če temu ni tako, enoto 4G-AX56 izklopite in preverite prileganje kartice Nano SIM. • Enoto 4G-AX56 je mogoče konfigurirati na način, da sprejme vir Mobile Broadband ali Ethernet WAN. Če sta na voljo oba vira, je podprto tudi uravnavanje obremenitve ali samodejni preklop med obema viroma.
 • Seite 123: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll 4G-AX56 Nätadapter Ethernet-kabel Snabbstartguide En snabbtitt på din 4G-AX56 En snabbtitt på din 4G-AX56 Signalindikatorer Återställningsknapp Mobilt bredbans-LED WPS knapp WAN-LED (Internet) Strömingång (DCIN) 5GHz LED Ström (På/Av) 2,4GHz LED WAN-port (Internet) Strömlampa LAN 1 ~ 4 portar...
 • Seite 124 överföringen av 2,4 GHz WiFi. • Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besök ASUS webbsida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firmware. • Rikta de antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan.
 • Seite 125 5~95% Installera ett Nano SIM-kort i 4G-AX56 Installera ett Nano SIM-kort i 4G-AX56 Öppna Nano SIM-locket på undersidan av 4G-AX56 för att visa Nano SIM-facket. Tryck för att öppna Nano SIM-brickan genom att stoppa in ett gem eller SIM-utmatningsredskap i hålet bredvid brickan.
 • Seite 126 Anslut till standard-SSID:n enligt indikationerna på baksidan av 4G-AX56. När den mobila bredbandsindikatorn tänds, öppna ”router. asus. com” med valfri webbläsare. Du blir vidarebefordrad till ASUS snabbinstallationsguide för Internet. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen. För att underlätta router-hanteringen kan du överväga att...
 • Seite 127 ANMÄRKNINGAR: • Kontrollera att den mobila bredbandsindikatorn tänds innan du konfigurerar 4G-AX56 med mobilt bredband. Starta 4G AX56 och kontrollera att Nano SIM-kortet sitter i. • 4G-AX56 kan konfigureras för att acceptera mobilt bredband eller Ethernet WAN-källa. Belastningsutjämning och Redundans stöds också...
 • Seite 128: Paket Içeriği

  Paket içeriği Paket içeriği 4G-AX56 Güç adaptörü Ethernet kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 4G-AX56 aygıtınıza hızlı bir bakış 4G-AX56 aygıtınıza hızlı bir bakış Sinyal LED’leri Sýfýrla düðmesi Mobil Geniş Bant LED WPS düðmesi Güç (DC Girişi) bağlantı WAN (Internet) LED’i noktası...
 • Seite 129 2,4 GHz WiFi’nin sorunsuz aktarımını engelleyebilir. • Daima en son aygıt yazılımına yükseltin. En son aygıt yazılımı güncellemelerini almak için http://www.asus.com adresinden ASUS web sitesini ziyaret edin. • Anteni aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi yönlendirin.
 • Seite 130: Yönlendiricinize Bir Nano Sim Kart Takma

  Depolama 5~95% Yönlendiricinize bir Nano SIM kart takma Yönlendiricinize bir Nano SIM kart takma Nano SIM yuvasını ortaya çıkarmak için 4G-AX56’nın altındaki Nano SIM kapağını açın. Tepsinin yanındaki deliğe bir ataş veya SIM çıkarma aracını batırarak Nano SIM tepsisini açın.
 • Seite 131: Ax56 Yönlendiricinizi Ayarlama

  4G-AX56’nın arkasında belirtildiği gibi varsayılan SSID’ye bağlanın. Mobil geniş bant LED’i yandığında, “router.asus” dosyasını açın. arzu ettiğiniz web tarayıcısıyla com ”. ASUS Hızlı İnternet Kurulum Sihirbazına yönlendirileceksiniz. Ayar işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yönlendirici yönetiminin rahatlığı için, kullanışlı ASUS...
 • Seite 132 Geniş Bant LED'inin yandığından emin olun. 4G AX56'yı kapatın ve aksi takdirde Nano SIM kartınızın oturup oturmadığını kontrol edin. • 4G-AX56, Mobil Geniş Bant veya Ethernet WAN kaynağını kabul edecek şekilde yapılandırılabilir. Her iki kaynak da mevcutsa, iki kaynak arasında Yük Dengesi ve Yük Devretme de desteklenir.
 • Seite 133 До комплекту входять До комплекту входять 4G-AX56 Адаптер живлення Кабель Ethernet Керівництво для початку експлуатації Швидкий огляд 4G-AX56 Швидкий огляд 4G-AX56 Світлодіоди сигналу Кнопка “Скинути” Світлодіод швидкісного Кнопка WPS мобільного підключення Порт живлення (входу Світлодіодний індикатор WAN (Інтернет) постійного струму) Увімкнути/вимкнути...
 • Seite 134 потужні мотори, люмінесцентні лампи, мікрохвильові печі, холодильники та інше промислове обладнання, можуть створювати перешкоди передачі Wi-Fi 2,4 ГГц. • Постійно поновлюйте первинне ПЗ. Відвідайте сайт ASUS http://www.asus.com , щоб отримати найсвіжіші поновлення первинного ПЗ. • Oрієнтуйте антени так, як показано на малюнку нижче.
 • Seite 135 Інсталяція Nano SIM-карти у маршрутизатор Інсталяція Nano SIM-карти у маршрутизатор Відкрийте кришку Nano SIM внизу 4G-AX56, щоб дістатися отвору для Nano SIM. Відкрийте лоток Nano SIM: вставте скріпку або інструмент вивільнення SIM до отвору поруч із лотком. Покладіть Nano SIM-карту на лоток.
 • Seite 136 [Бездротове підключення] Підключіться до SSID за замовчуванням, як вказано ззаду на 4G-AX56. Коли вмикається світлодіод швидкісного мобільного підключення, відкрийте router.asus.com в браузері на ваш вибір. Вас буде перенаправлено до програми-помічника швидкісного налаштування Інтернет ASUS. Щоб завершити налаштування, дотримуйтесь екранних вказівок.
 • Seite 137 переконайтеся, що увімкнувся світлодіод швидкісного мобільного підключення. Вимкніть 4G AX56 і перевірте, чи підходить Nano SIM-карта. • 4G-AX56 можна конфігурувати так, щоб він приймав або швидкісне мобільне джерело, або Ethernet WAN. Балансування навантаження і Відмовостійкість також підтримуються між двома джерелами, якщо доступні обидва...
 • Seite 138 ‫תכולת האריזה‬ ‫תכולת האריזה‬ ‫מתאם חשמל‬ 4G-AX56 ‫ראוטר אלחוטי‬ ‫מדריך מקוצר להתחלת‬ Ethernet ‫כבל‬ ‫השימוש‬ ‫מבט מהיר על הראוטר‬ ‫מבט מהיר על הראוטר‬ ‫לחצן איפוס‬ ‫נוריות חיווי‬ ‫נורית פס רחב סלולרי‬ WPS ‫לחצן‬ ‫נורית רשת אלחוטית‬ )DC( ‫חיבור לחשמל‬ )‫(אינטרנט‬...
 • Seite 139 ,‫אלחוטיים, שנאים, מנועים גדולים, נורות פלורסנט, תנורי מיקרוגל‬ ‫מקררים וציוד תעשייתי נוסף עלולים לגרום הפרעות לשידור התקין של‬ .2.4GHz ‫ הפועלת בתדר‬WiFi ‫רשת אלחוטית מסוג‬ ‫ בכתובת‬ASUS ‫עדכן תמיד לגרסת הקושחה האחרונה. בקר באתר של‬ • .‫ לקבלת עדכוני הקושחה החדשים ביותר‬http://www.asus.com .‫כוון...
 • Seite 140 ‫בנתב‬ ‫ בנתב‬Nano Sim Nano Sim ‫התקנת כרטיס‬ ‫התקנת כרטיס‬ ‫4 כדי לחשוף את‬G-AX56 ‫ שבתחתית‬Nano SIM-‫1. פתח את כיסוי ה‬ .Nano SIM-‫חריץ ה‬ ‫ על ידי החדרת סיכה משרדית או כלי‬Nano SIM-‫2. פתח את מגש ה‬ .‫ אל תוך הפתח שבצד המגש‬SIM ‫שליפת‬ .‫...
 • Seite 141 ‫” באמצעות דפדפן האינטרנט המועדף עליך. כעת תופנה אל‬com ASUS (ASUS Quick Internet ‫אשף הגדרות האינטרנט המהיר של‬ ‫(. פעל בהתאם להוראות המוצגות כדי לסיים את‬Setup Wizard .‫תהליך ההגדרה‬ ‫ כדי לנהל את‬ASUS ‫5. ניתן גם להתקין את יישום הנתב השימושי של‬ .‫הנתב בצורה נוחה יותר‬...
 • Seite 142 :‫תורעה‬ 4G-AX56 ‫• ודא שנורית החיבור הסלולרי דולקת לפני שתגדיר את‬ Nano SIM-‫4 וודא שכרטיס ה‬G-AX56 ‫לחיבור סלולרי. כבה את‬ .‫מחובר היטב‬ ‫ או סלולרי. ניתן‬Ethernet ‫4 לחיבור‬G-AX56 ‫• ניתן להגדיר את‬ ‫לבצע גם איזון עומס וגיבוי כשל בין שני המקורות אם שניהם‬...

Inhaltsverzeichnis