Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Asus BLUE CAVE Schnellstartanleitung

Asus BLUE CAVE Schnellstartanleitung

Wireless-ac2600 dual band gigabit router

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 38
¨
BLUE CAVE
Wireless-AC2600 Dual Band
Gigabit Router
Quick Start Guide
U13013-1 / First Edition / July 2017
WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 1
2017/8/1 16:53:46

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Asus BLUE CAVE

 • Seite 1 ¨ BLUE CAVE Wireless-AC2600 Dual Band Gigabit Router Quick Start Guide U13013-1 / First Edition / July 2017 WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 1 2017/8/1 16:53:46...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Table of contents ................ 2 Package contents ............... 3 A quick look at your Blue Cave ..........3 Positioning your Blue Cave ............. 4 Preparing your modem ............5 Setting up your Blue Cave ............6 A. Wired connection ................6 B.
 • Seite 3: Package Contents

  Blue Cave Wireless Router Network cable (RJ-45) AC adapter Quick Start Guide NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your Blue Cave Power button LAN ports Power (DC-IN) port WAN (Internet) port...
 • Seite 4: Positioning Your Blue Cave

  Positioning your Blue Cave For the best wireless signal transmission between the wireless router and the net- work devices connected to it, ensure that you: • Place the wireless router in a centralized area for a maximum wireless coverage for the network devices. • Keep the device away from metal obstructions and away from direct sunlight. • Keep the device away from 802.11b/g or 20MHz only Wi-Fi devices, 2.4GHz com- puter peripherals, Bluetooth devices, cordless phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights, microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to prevent signal interference or loss.
 • Seite 5: Preparing Your Modem

  Preparing your modem Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup, remove the battery. NOTE: If you are using DSL for Internet, you will need your username/password from your In- Unplug ternet Service Provider (ISP) to properly configure the router. Connect your modem to the router with the bundled network cable.
 • Seite 6: Setting Up Your Blue Cave

  Setting up your Blue Cave You can set up your Blue Cave via wired or wireless connection. A. Wired connection Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the network cable from your computer to a LAN port on your router.
 • Seite 7: Wireless Connection

  For better network security, change to a unique SSID and assign a password. 2.4G Wi-Fi Name (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5G Wi-Fi Name (SSID): ASUS_XX_5G * XX refers to the last two digits of 2.4GHz MAC address. You can find it on the label on the back of your Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 7 2017/8/1 16:53:50...
 • Seite 8 You can choose either the web GUI or ASUS Router app to set up your router. Web GUI Setup • O nce connected, the web GUI launches automatically when you open a web browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com.
 • Seite 9: Remembering Your Wireless Router Settings

  Remembering your wireless router settings • Remember your wireless settings as you complete the router setup. Router Name: Password: 2.4 GHz network SSID: Password: 5GHz network SSID: Password: 1. W here can I find more information about the wireless router? • Online FAQ site: http://support.asus.com/faq • Technical support site: http://support.asus.com • C ustomer hotline: refer to the Support Hotline section in this Quick Start Guide WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 9 2017/8/1 16:53:51...
 • Seite 10: Pakkens Indhold

  Pakkens indhold Blue Cave Netværkskabel (RJ-45) vekselstrømsadapteren Kvikstartguide BEMÆRK: Du bedes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af dele- ne mangler eller er beskadiget. Et hurtigt kik på din router Strøm knap LAN porte Strøm (DC-IN) port WAN-port (Internet) Nulstillingsknap WPS knap USB 3.0 porte...
 • Seite 11 • Placer den trådløse router på et centralt sted, så netværksenhederne får den bedst mulige trådløse dækning. • Hold enheden væk fra metalforhindringer, og væk fra direkte sollys. • Hold enheden væk fra Wi-Fi enheder, der kun kører på 802.11b/g eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth enheder, trådløse telefoner, transformatorer, kraftige motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovne, køleskab og andet indu- striudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Du kan hente de nyeste firmwareopdateringer på ASUS’ hjemmeside på http://www.asus.com. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 11 2017/8/1 16:53:51...
 • Seite 12 Forberedelse af dit modem Afbryd ledningen/DSL-modemmet. Hvis enheden indeholder et batteri, skal dette tages ud. BEMÆRK: Hvis du bruger DSL til dit internet, skal du bruge dit brugernavn/adgangskode fra din internetudbyder (ISP) for at konfigurere Unplug routeren. Tilslut modemmet til routeren med den medfølgende netværkskabel. LINE RESET Tænd din kabel/DSL-modem. Hold øje med lysindikatorerne på...
 • Seite 13 Wall Power Outlet Power Laptop LINE RESET Modem Når du åbner en webbroswer, åbnes brugergrænsefladen automatisk. Hvis siden ikke åbner automatisk, skal du indtaste http://router.asus.com. Opret en adgangskode til din router, så du forhindrer uautoriseret adgang. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 13 2017/8/1 16:53:53...
 • Seite 14: Trådløs Forbindelse

  Opret forbindelse til netværksnavnet (SSID), der står på etiketten bag på routeren. For bedre netværkssikkerhed, bedes du skifte til et unikt SSID og oprette en adgangskode. Navn på 2,4 G Wi-Fi (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router Navn på 5 G Wi-Fi (SSID): ASUS_XX_5G * XX referer til de sidste to cifre i 2,4 GHz MAC-adressen. Du kan finde den på...
 • Seite 15 Opsætning via app’en Download app’en ASUS Router, for at konfigurere din router på din mobile enhed. • S lå Wi-Fi til på din mobile enhed, og opret en forbindelse til dit Blue Cave- netværk. • Følg vejledningerne i app’en ASUS Router, for at fuldføre opsætningen.
 • Seite 16: Ofte Stillede Spørgsmål (Faq)

  Sådan husker du dine trådløse routerindstillinger • Husk dine trådløse indstillinger, når du konfigurerer routeren. Navn på router: Adgangskode: 2,4 GHz netværk SSID: Adgangskode: 5 GHz netværk SSID: Adgangskode: Ofte stillede spørgsmål (FAQ) Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • Ofte stillede spørgsmål på nettet: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support.asus.com/ • K unde hotline: Se venligst Kunde hotline i den medfølgende vejledning WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 16 2017/8/1 16:53:54...
 • Seite 17: Inhoud Verpakking

  Inhoud verpakking Blue Cave Netwerkkabel (RJ-45) Wisselstroomadapter Beknopte handleiding OPMERKING: Als een van de items beschadigd is of ontbreekt, moet u contact opnemen met uw leverancier. Een snelle blik op uw router Knop voeding LAN poorten Netstroomaansluiting (DC-In) WAN-poort (internet)
 • Seite 18 Uw Blue Cave plaatsen Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze router en de netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u het volgende doen: • Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een maximaal draadloos bereik voor de netwerkapparaten. • Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct zonlicht. • Houd het apparaat uit de buurt van 802.11b/g of 20MHz WiFi-apparaten alleen, 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparaten, draadloze telefoons, transformators, zware motoren, TL-lampen, magnetrons, koelkasten en andere industriële apparatuur om signaalverlies te voorkomen.
 • Seite 19 Uw modem voorbereiden Koppel de voedingskabel/DSL-modem los. Als er een back-upbatterij in het apparaat zit, moet u deze verwijderen. OPMERKING: Ials u DSL voor internet gebruikt, zult u uw gebruikersnaam/wachtwoord van uw Unplug internetprovider nodig hebben om de router correct te configureren. Sluit uw modem aan op de router met de meegeleverde netwerkkabel.
 • Seite 20: De Router Installeren

  Power Laptop LINE RESET Modem De grafische webinterface start automatisch wanneer u een webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u http://router.asus.com in. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang te voorkomen. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 20 2017/8/1 16:53:59...
 • Seite 21: Draadloze Verbinding

  Maak verbinding met de netwerknaam (SSID) die op het productlabel op de achterkant van de router is vermeld. Wijzig voor een betere netwerkbeveiliging naar een unieke SSID en wijs een wachtwoord toe. 2.4 G wifi-naam (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5 G wifi-naam (SSID): ASUS_XX_5G * XX staat voor de laatste twee cijfers van het 2.4GHz MAC-adres. U kunt dit vinden op het label op de achterkant van uw router.
 • Seite 22 Download de ASUS Router-app voor het instellen van uw router via uw mobiel apparaten. • S chakel wifi in op uw mobiele apparaten en verbind ze met uw Blue Cave- netwerk. • Volg de installatierichtlijnen van de ASUS Router-app voor het voltooien van de instelling.
 • Seite 23: Veelgestelde Vragen (Faq's)

  De instellingen van uw draadloze router onthouden • Onthoud uw draadloze instellingen wanneer u de routerinstelling voltooit. Routernaam: wachtwoord: SSID 2.4 GHz-netwerk: wachtwoord: SSID 5 GHz-netwerk: wachtwoord: Veelgestelde vragen (FAQ’s) Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • O nline site voor veelgestelde vragen (FAQ): http://support.asus.com/faq • Site voor technische ondersteuning: http://support.asus.com • H otline klantendienst: raadpleeg de nummers voor de ondersteuningshotline in de Aanvullende handleiding WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 23 2017/8/1 16:54:00...
 • Seite 24: Contenu De La Boîte

  Adaptateur secteur Guide de démarrage rapide REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur. Aperçu rapide de votre Blue Cave Bouton d'alimentation Ports réseau local (LAN) Prise d'alimentation (CC) Port réseau étendu (WAN) (Internet) Bouton de réinitialisation...
 • Seite 25 Placer votre Blue Cave Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des points suivants : • Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une couverture Wi-Fi optimale. • Maintenez le routeur à distance des obstructions métalliques et des rayons du soleil. • Maintenez le routeur à distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les normes/fréquences Wi-Fi 802.11b/g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les moteurs à service intense, les lumières fluorescentes, les micro-ondes, les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les interféren- ces ou les pertes de signal Wi-Fi.
 • Seite 26 Préparer votre modem Débranchez le câble d'alimentation / le modem DSL. Si votre modem possède une batterie de secours, retirez-la. REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour accéder à Inter- net, vous aurez besoin du nom d'utilisateur et du mot de Débranchez passe fournis par votre fournisseur d'accès internet (FAI) pour configurer votre routeur. Raccordez votre modem au routeur à l'aide du câble réseau fourni.
 • Seite 27: Connexion Filaire

  Configurer votre Blue Cave Vous pouvez configurer votre Blue Cave via une connexion filaire ou Wi-Fi. A. Connexion filaire Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le. Utilisez le câble réseau pour relier votre ordinateur au port réseau local (LAN) du routeur.
 • Seite 28 à l'arrière du routeur. Pour garantir une plus grande sécurité, modifiez le nom du réseau et le mot de passe. Nom du réseau Wi-Fi ASUS_XX_2G ASUS router de 2,4 G (SSID) : Nom du réseau Wi-Fi ASUS_XX_5G de 5 G (SSID) : XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse MAC 2,4 GHz. Vous pouvez les trouver sur l'étiquette...
 • Seite 29 • Définissez un mot de passe afin d'éviter les accès non autorisés au routeur. Configuration via l'application Téléchargez l'application Routeur ASUS pour configurer votre routeur par le biais de vos appareils mobiles. • A ctivez le Wi-Fi sur vos appareils mobiles et connectez-vous au réseau du Blue Cave.
 • Seite 30 Se rappeler des paramètres de votre routeur Wi-Fi • Notez les paramètres Wi-Fi choisis lors de la configuration de votre routeur. Nom du routeur : Mot de passe : Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) : Mot de passe : Nom du réseau de 5 GHz (SSID) : Mot de passe : 1. O ù puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ? • FAQ en ligne : http://support.asus.com/faq • Site de support technique : http://support.asus.com • Service clientèle : Consultez la liste des centres d'appel ASUS en fin de guide WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 30 2017/8/1 16:54:05...
 • Seite 31: Pakkauksen Sisältö

  Pakkauksen sisältö Blue Cave Verkkokaapeli (RJ-45) Verkkolaite Pikaopas HUOMAUTUS: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yh- teys jälleenmyyjään. Katsaus sovellukseen Virta painike LAN portit Virta (DC-In)-portti WAN (internet) -portti Nollauspainike WPS-painike USB 3.0 –portit Verkkolaite Tasavirtalähtö: +19 V maks. 1.75A:n virralla;...
 • Seite 32 Blue Cave sijoittaminen Varmistaaksesi parhaan signaalin lähetyksen langattoman reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden välillä, tarkista, että: • Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi maksimipeittoalueen verkkolaitteille. • Pidät laitteen vapaana metalliesteistä ja poissa suorasta auringonpaisteesta. • Pidät laiteen etäällä 802.11b/g tai 20 MHz:in vain Wi-Fi -laitteista, 2,4 GHz:in tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista, langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista, loistelampuista, mikroaaltouuneista, jääkaa- peista ja muista teollisista laitteista estääksesi signaalin häiriöt tai menetyksen.
 • Seite 33 Modeemin valmistelu Irrota virtakaapeli/DSL-modeemi. Jos sillä on akkuvarmistus, irrota akku. HUOMAUTUS: Jos käytät internet-yhteyteen DSL:ää, tarvitset käyttäjätunnuksen/salasanan Unplug internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) määrittääksesi reitittimen oikein. Liitä modeemi reitittimeen toimitukseen kuuluvalla verkkokaapelilla. LINE RESET Kytke virta päälle virtakaapeliin/DSL-modeemiin. Tarkista kaapelin/DSL-modeemin LED-valot varmistaaksesi, että yhteys on aktiivinen. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 33 2017/8/1 16:54:08...
 • Seite 34 Blue Cave :n asettaminen Voit asettaa Blue Cave langallisen tai langattoman yhteyden kautta. A. Langallinen yhteys Liitä reititin virtalähteeseen ja kytke sen virta päälle. Liitä verkkokaapeli tietokoneesta reitittimen LAN-porttiin. Wall Power Outlet Power Laptop LINE RESET Modem Graafinen web-käyttöliittymä käynnistyy automaattisesti, kun avaat web- selaimen.
 • Seite 35: Langaton Yhteys

  Koble til nettverksnavnet (SSID) som står etiketten på baksiden av ruteren. Nettverkssikkerheten kan forbedres ved at du bytter SSID og velger et passord. 2,4 G Wi-Fi-nimi (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5 G Wi-Fi-nimi (SSID): ASUS_XX_5G * XX viittaa 2,4 GHz:in MAC-osoitteen kahteen viimeiseen numeroon. Se on merkitty tarraan Blue Cave:n takana. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 35 2017/8/1 16:54:09...
 • Seite 36 • Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman käytön estämiseksi. Sovelluksen asetus Lataa ASUS-reititinsovellus asettaaksesi reitittimen mobiililaitteillasi. • K ytke Wi-Fi päälle mobiililaitteissasi ja muodosta yhteys Blue Cave -verkkoosi. • Suorita asetus loppuun toimimalla ASUS-reititinsovelluksen asetusohjeiden mukaiseesti. ASUS Router ASUS Router WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 36...
 • Seite 37 Langattoman reitittimen asetusten muistaminen • Muista langattomat asetuksesi, kun suoritat reitittimen asetuksen loppuun. Reitittimen nimi: Salasana: 2.4GHz verkko SSID: Salasana: 5GHz verkko SSID: Salasana: Usein kysyttyä (FAQ) 1. M istä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Online-usein kysyttyä-sivusto: http://support.asus.com/faq • Teknisen tuen sivusto: http://support.asus.com • T ukipalvelunumero: Katso tukipalvelunumero kohdasta Supplementary Guide (Lisäopas). WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 37 2017/8/1 16:54:10...
 • Seite 38: Verpackungsinhalt

  Verpackungsinhalt Blue Cave WLAN-Router Netzwerkkabel (RJ-45) Netzteil Schnellstartanleitung HINWEIS: Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler. Ihr Blue Cave auf einen Blick Ein-/Austaste LAN-Anschlüsse Netzanschluss (DC-In) WAN-Anschluss (Internet) Reset-Taste WPS-Taste USB 3.0-Anschluss Netzteil Gleichstromausgang: +19 V mit max. 1,75 A Stromstärke;...
 • Seite 39: Aufstellen Ihres Blue Cave

  WLAN-Reichweite für die Netzwerkgeräte zu erzielen. • Das Gerät von Metallhindernissen oder direktem Sonnenlicht fernhalten. • Halten Sie das Gerät entfernt von 802.11b/g oder nur 20 MHz WLAN-Geräten, 2,4 GHz Computer-Peripheriegeräten, Bluetooth-Geräten, schnurlosen Tele- fonen, Transformatoren, Hochleistungsmotoren, fluoreszierendem Licht, Mikrowellenherden, Kühlschränken und anderen gewerblichen Geräten, um Signalstörungen oder Signalverlust zu verhindern. • Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die ASUS-Web- seite unter http://www.asus.com, um die neuesten Firmware-Aktualisierungen zu erhalten. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 39 2017/8/1 16:54:11...
 • Seite 40: Ihr Modem Vorbereiten

  Ihr Modem vorbereiten Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Kabel-/DSL-Modem. Falls Ihr Modem über einen Backup-Akku verfügt, entfernen Sie diesen ebenfalls. HINWEIS: Falls Sie für Ihre Internet- Unplug verbindung DSL benutzen, benötigen Sie Ihren Benutzernamen/Kennwort von Ihrem Internetan- bieter, um den Router richtig konfigurieren zu können.
 • Seite 41: Einrichten Ihres Blue Cave

  Einrichten Ihres Blue Cave Sie können Ihren Blue Cave über eine Kabelverbindung oder drahtlose Verbindung einrichten. A. Kabelverbindung Schließen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein. Schließen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Computer an einem LAN-Anschluss Ihres Routers...
 • Seite 42: Drahtlosverbindung

  Netzwerksicherheit den Netzwerknamen in eine eindeutige SSID um und weisen Sie ein Kennwort zu. 2,4G WLAN-Name (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5G WLAN-Name (SSID): ASUS_XX_5G * XX bezieht sich auf die letzten zwei Ziffern der 2,4-GHz-MAC-Adresse. Sie finden sie auf dem Etikett auf der Rückseite Ihres Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 42 2017/8/1 16:54:58...
 • Seite 43 Richten Sie ein Kennwort für Ihren Router ein, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Einrichtung über die App Laden Sie die ASUS Router App zum Einrichten Ihres Routers über Ihr Mobilgerät herunter. • Aktivieren Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerät und verbinden Sie sich mit dem Netzwerk Ihres Blue Cave.
 • Seite 44: Notieren Der Wlan-Einstellungen Ihres Routers

  Notieren der WLAN-Einstellungen Ihres Routers • Notieren Sie Ihre WLAN-Einstellungen, nachdem Sie die Einrichtung des Routers fertiggestellt haben. Router-Name: Kennwort: 2,4 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: 5 GHz Netzwerk SSID: Kennwort: FAQ (Häufig gestellte Fragen) 1. Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router? • Webseite für häufig gestellte Fragen: http://support.asus.com/faq • Webseite für technischen Support: http://support.asus.com • Kunden-Hotline: Schauen Sie im Abschnitt über die Support-Hotline in dieser Schnellstartanleitung WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 44 2017/8/1 16:54:58...
 • Seite 45: Περιεχόμενα Συσκευασίας

  Καλωδιακού δικτύου (RJ-45) Μετασχηματιστής ρεύματος Οδηγός Γρήγορης Έναρξης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά στο Blue Cave Πλήκτρο ισχύος LAN Θύρες Είσοδος τροφοδοσίας ρεύματος (DC-IN) Θύρα WAN (Internet) Κουμπί...
 • Seite 46 συσκευές υπολογιστών 2.4GHz, συσκευές Bluetooth, ασύρματα τηλέφωνα, μετασχηματιστές, κινητήρες βαριάς χρήσης, λαμπτήρες φθορισμού, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία και άλλες βιομηχανικές συσκευές. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 46 2017/8/1 16:55:00...
 • Seite 47 Προετοιμάστε το μόντεμ σας Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/μόντεμ DSL. Αν διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε τη μπαταρία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε DSL για το Internet, θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη/ Unplug κωδικό πρόσβασης από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) για τη σωστή διαμόρφωση του δρομολογητή.
 • Seite 48: Ενσύρματη Σύνδεση

  Εγκατάσταση Blue Cave Μπορείτε να ρυθμίσετε το Blue Cave μέσω ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης. A. Ενσύρματη σύνδεση: Συνδέστε τον δρομολογητή σας σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου του υπολογιστή σας σε μία θύρα LAN του δρομολογητή.
 • Seite 49: Ασύρματη Σύνδεση

  σε ένα μοναδικό SSID και εκχωρήστε έναν κωδικό πρόσβασης. 2,4G Wi-Fi Όνομα (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5G Wi-Fi Όνομα (SSID): ASUS_XX_5G * Το XX αναφέρεται στα δυο τελευταία ψηφία μιας διεύθυνσης 2,4GHz MAC. Μπορείτε να το βρείτε στην ετικέτα στο πίσω μέρος Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 49 2017/8/1 16:55:02...
 • Seite 50 Μπορείτε να επιλέξετε είτε την εφαρμογή Web GUI ή την ASUS Router για να εγκαταστήσετε το δρομολογητή σας. Εγκατάσταση Web GUI • Μ όλις συνδεθείτε η διεπαφή μέσω διαδικτύου (GUI) εκκινεί αυτόματα όταν ανοίξετε την εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που δεν...
 • Seite 51 2.4GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: 5GHz δίκτυο SSID: Κωδικός πρόσβασης: Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 1. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή? • Ιστότοπος συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων: http://support.asus.com/faq • Ιστότοπος τεχνικής υποστήριξης: http://support.asus.com • Γ ραμμή άμεσης υποστήριξης πελατών: Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή άμεσης υποστήριξης σε αυτόν τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 51 2017/8/1 16:55:05...
 • Seite 52: Contenuto Della Confezione

  Contenuto della confezione Router wireless Blue Cave Cavo di rete Ethernet (RJ-45) Adattatore AC Guida rapida NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneg- giato o mancante. Aspetto del Blue Cave Pulsante di accensione/spegnimento...
 • Seite 53 Posizionamento del Blue Cave Per ottenere una migliore trasmissione del segnate tra il router wireless e i dispositivi di rete: • Posizionare il router wireless il più possibile al centro della vostra area per avere una coper- tura globale migliore. • Tenere lontano il router da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta. • Tenere lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11b/g o 20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, trasformatori, motori pesan- ti, luci fluorescenti, forni a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire interferenze sul segnale. • Aggiornare sempre all'ultimo firmware disponibile. Scarica l'ultimo firmware disponibile dal sito web ASUS: http://www.asus.com. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 53 2017/8/1 16:55:10...
 • Seite 54 Preparazione del modem Scollega il cavo di alimentazione/modem DSL. Se è presente una batteria di backup, rimuovila. NOTA: Se usi la linea DSL per Internet hai bisogno di nome utente e password forniti dal tuo ISP (Internet Ser- Unplug vice Provider) per configurare il router correttamente. Collega il tuo modem al router usando il cavo di rete in dotazione. LINE RESET Accendi il tuo modem DSL/cavo. Controlla i LED sul tuo model DSL/cavo per verificare che la connessione sia attiva.
 • Seite 55 Configurazione del Blue Cave Puoi configurare il router Blue Cave tramite connessione cablata o senza fili. A. Connessione a reti cablate Collega il router ad una presa di corrente e accendilo. Collega un cavo di rete dal tuo computer ad una porta LAN del router.
 • Seite 56 Stabilisci la connessione alla rete senza fili con il nome (SSID) che trovi sull'etichetta nella parte posteriore del router. Per una migliore sicurezza di rete modifica il SSID inserendo un nome unico e assegna una password. Nome Wi-Fi 2.4G (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router Nome Wi-Fi 5G (SSID): ASUS_XX_5G XX corrisponde alle ultime due cifre dell'indirizzo MAC 2.4GHz. Puoi trovare l'indirizzo sull'etichetta nel retro del Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 56 2017/8/1 16:55:17...
 • Seite 57 Per configurare il router puoi scegliere l'interfaccia web GUI o l'app ASUS Router. Configurazione tramite interfaccia web GUI • U na volta eseguita la connessione l'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando apri un browser web. In caso contrario inserisci http://router.asus.com nella barra degli indirizzi. • Imposta una password per il tuo router per prevenire accessi non autorizzati. Configurazione tramite app Scarica l'app ASUS Router per configurare il router tramite il tuo dispositivo mobile.
 • Seite 58 Prendi nota delle impostazioni del router wireless • Prendi nota delle impostazioni wireless dopo aver completato la configurazione. Nome router: Password: SSID rete 2.4 GHz: Password: SSID rete 5GHz: Password: 1. D ove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless? • Sito web delle FAQ: http://support.asus.com/faq • Sito del supporto tecnico: http://www.asus.com/it/support • Hotline del servizio clienti: fai riferimento alla sezione Supporto Hotline di questa guida rapida WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 58 2017/8/1 16:55:18...
 • Seite 59: Innhold I Pakken

  Innhold i pakken Blue Cave Nettverkskabel (RJ-45) AC-adapter Hurtigstartguide MERK: Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. En rask kikk på Blue Cave Strømbryter LAN porter Strømport (DC) WAN-port (Internett) Reset (Nullstill)-knapp WPS-knapp USB 3.0-porter Likestrømadapter Likestrømutgang: +19 V med maks.
 • Seite 60 • Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys. • Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11b/g eller 20MHz, 2,4 GHz-da- tamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, trådløse telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende lys, mikrobølgeovner, kjøleskap og annet industriutstyr for å forhindre signalinterferens eller -tap. • Alltid oppdater til den nyeste fastvaren. Besøk hjemmesiden til ASUS på http:// www.asus.com for å laste ned de nyeste fastvareoppdateringene. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 60 2017/8/1 16:55:19...
 • Seite 61 Forbereder modemet Koble kabel-/DSL-modemet fra strømmen. Hvis det har et reservebatteri, tar du det ut. MERK: Hvis du bruker DSL-Internett, trenger du brukernavn/passord fra Internettleverandøren Unplug for å konfigurere ruteren. Koble modemet til ruteren med den medfølgende nettverkskabelen. LINE RESET Slå på kabel-/DSL-modemet. Se LED-lampen på...
 • Seite 62 Sette opp Blue Cave Du kan sette opp ruteren via kablet eller trådløs tilkobling. A. Kablet tilkobling Koble ruteren til stikkontakt, og slå den på. Koble nettverkskabelen fra datamaskinen til en LAN-port på ruteren. Wall Power Outlet Power Laptop LINE...
 • Seite 63: Trådløs Tilkobling

  Koble til nettverksnavnet (SSID) som står etiketten på baksiden av ruteren. Nettverkssikkerheten kan forbedres ved at du bytter SSID og velger et passord. 2,4 GHz Wi-Fi-navn (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5GHz Wi-Fi-navn (SSID): ASUS_XX_5G * XX refererer til de to siste sifrene i 2,4 GHz- MAC-adressen. Du finner det på etiketten på baksiden av Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 63 2017/8/1 16:55:22...
 • Seite 64 Sett opp et passord på ruteren for å hindre uautorisert tilgang. Oppsett med app Last ned ASUS Router-appen for å konfigurere ruteren via en mobilenhet. • S lå på Wi-Fi på mobilenheten, og koble til nettverket til Blue Cave. • Følg oppsettinstruksjonene i ASUS Router-appen for å fullføre oppsettet. ASUS...
 • Seite 65: Spørsmål Og Svar

  Huske innstillinger for den trådløse ruteren • Husk de trådløse innstillingene du har utfører ruteroppsettet. Ruternavn: Passord: 2,4 GHz-nettverks-SSID: Passord: 5GHz-nettverks-SSID: Passord: Spørsmål og svar 1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Online side med spørsmål og svar: http://support.asus.com/faq • Side for teknisk støtte: http://support.asus.com • Kundehjelp: Henvis til støttetelefonnummeret i tilleggsguiden. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 65 2017/8/1 16:55:25...
 • Seite 66: Conteúdo Da Embalagem

  Cabo de rede (RJ-45) Transformador Guia de consulta rápida NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral do seu Blue Cave Botão Alimentação Portas da LAN Porta de alimentação (Entrada DC) Portas WAN (Internet) Vypínaè...
 • Seite 67 Colocação do Blue Cave Para garantir a melhor qualidade de transmissão entre o router sem fios e os dis- positivos de rede a ele ligados: • Coloqueoroutersemfiosnumaáreacentralparaobteramaiorcoberturapos- sível sem fios para os seus dispositivos de rede. • Mantenhaodispositivoafastadodeobstruçõesdemetaledeluzsolardirecta.
 • Seite 68 Preparar o modem Desligue o modem por cabo/DSL. Se o mesmo tiver uma bateria de reserva, remova-a. NOTA: Se estiver a utilizar uma ligação DSL para aceder à Internet, precisará dos dados de nome de uti- Unplug lizador/palavra-passe fornecidos pelo seu fornecedor de serviços de Internet (ISP) para configurar correta- mente o seu router.
 • Seite 69 Configurar o Blue Cave É possível configurar o Blue Cave através de uma ligação com ou sem fios. A. Ligação com fios Ligue o router a uma tomada elétrica e prima o botão de energia. Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.
 • Seite 70: Ligação Sem Fios

  Para uma maior segurança de rede, mude para um SSID exclusivo e defina uma palavra-passe. ASUS router NomedaredeWi-Fi2,4G ASUS_XX_2G (SSID): NomedaredeWi-Fi5G ASUS_XX_5G (SSID): * XX refere-se aos dois últimos dígitos do endereçoMAC2,4GHz.Podeencontraresse endereço na etiqueta na traseira do Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 70 2017/8/1 16:55:30...
 • Seite 71 Transfira a aplicação ASUS Router para configurar o seu router através de dispositivos móveis. • A tive a rede Wi-Fi nos seus dispositivos móveis e ligue à rede do Blue Cave. • Siga as instruções de configuração da aplicação ASUS Router para concluir a configuração.
 • Seite 72: Perguntas Frequentes

  SSIDdarede2,4GHz: palavra-passe: SSIDdarede5GHz: palavra-passe: Perguntas Frequentes Ondepossoencontrarmaisinformaçõesacercadoroutersemfios SitedePerguntasFrequentesOnline • : http://support.asus.com/faq SitedeApoioTécnico • : http://support.asus.com L inha de Apoio ao Cliente: Consulte a Linha de Apoio ao Cliente no Guia suplementar • WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 72 2017/8/1 16:55:32...
 • Seite 73: Contenido Del Paquete

  Adaptador de alimentación de CA Guía de inicio rápido NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distribuidor. Un vistazo rápido a su Blue Cave Vypínaè LAN puertos Puerto de alimentación (DC-IN) WAN (Internet) puertos Botón Restablecer...
 • Seite 74 Ubicar el Blue Cave Para conseguir la mejor transmisión de señal inalámbrica entre el router inalámbri- co y los dispositivos de red conectados a él, asegúrese de: • C olocar el router inalámbrico en un área centralizada para conseguir la máxima cobertura inalámbrica para los dispositivos de red.
 • Seite 75 Preparar el módem Desenchufe la alimentación del módem de cable o DSL. Si tiene una batería de reserva, quítela. NOTA: Si utiliza DSL para Internet, necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su Unplug proveedor de servicio de Internet (ISP) para con- figurar adecuadamente el router.
 • Seite 76 Configurar el Blue Cave Puede configurar el Blue Cave a través de la conexión cableada o inalámbrica. A. Conexión cableada Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo. Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del router.
 • Seite 77: Conexión Inalámbrica

  Para mejorar la seguridad de la red, cambie a un SSID único y asigne una contraseña. NombreWi-Fi2,4GHz(SSID): ASUS_XX_2G ASUS router NombreWi-Fi5GHz(SSID): ASUS_XX_5G * XX yhacereferenciaalosdosúltimosdígitos deladirecciónMACde2,4GHz.Puede encontrarlo en la etiqueta situada en la parte posterior del Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 77 2017/8/1 16:55:36...
 • Seite 78 Descargue la aplicación ASUS Router para configurar su router a través de su dispositivo móvil. • E ncienda la wifi en su dispositivo móvil y conéctelo a su red de Blue Cave. • Siga las instrucciones de configuración de la aplicación ASUS Router para completar la configuración.
 • Seite 79 Nombre del router: Contraseña: SSIDderedde2,4GHz: Contraseña: SSIDderedde5GHz: Contraseña: 1. ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? • E lsitiowebdepreguntasmásfrecuentes:http://support.asus.com/faq • Elsitiowebdesoportetécnico:http://support.asus.com/ • L íneaDirecta:ConsulteelnúmerodelalíneatelefónicadesoportetécnicoenestaGuía de inicio rápido. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 79 2017/8/1 16:55:38...
 • Seite 80: Förpackningens Innehåll

  Förpackningens innehåll Blue Cave Nätverkskabel (RJ-45) Nätadapter Snabbstartguide OBS: Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din router Strömbrytare LAN Portar Strömingång (DC-IN) WAN-port (Internet) Återställningsknapp WPS knapp USB 3.0-portar DC strömadapter DC-uteffekt: +19V med max 1.75A spänning;...
 • Seite 81 Bluetooth-enheter, sladdlösa telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus, mikrovågsugnar, kylskåp och andra indu- striella utrustningar för att förhindra signalstörningar eller signalförluster. • Uppdatera alltid till den senaste inbyggda programvaran. Besök ASUS webb- plats på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen för den inbyggda programvaran. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 81 2017/8/1 16:55:41...
 • Seite 82 Förbered ditt modem Koppla ur strömkabeln/DSL-modemet. Om den har ett reservbatteri, ta bort batteriet. OBS: Om du använder DSL för Internet, kommer du att behöva ett användarnamn/lösenord från Unplug din Internet-leverantör (ISP) för att kunna konfig- urera routern korrekt. Anslut ditt modem till routern med den medföljande nätverkskabeln.
 • Seite 83 Wall Power Outlet Power Laptop LINE RESET Modem Webb GUI startar automatiskt när du öppnar en webbläsare. Om den inte startar automatiskt, öppna http://router.asus.com. Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 83 2017/8/1 16:55:43...
 • Seite 84: Trådlös Anslutning

  Anslut till nätverkets namn (SSID) som står på produktens etikett på baksidan av routern. För bättre nätverkssäkerhet, byt till ett unikt SSID och tilldela ett lösenord. 2,4 G Wi-Fi-namn (SSID): ASUS_XX_2G ASUS router 5 G Wi-Fi-namn (SSID): ASUS_XX_5G * XX syftar på de två sista siffrorna på 2,4 GHz MAC-adress. Du kan hitta den på etiketten på baksidan av din Blue Cave. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 84 2017/8/1 16:55:44...
 • Seite 85 Ställ in ett lösenord för din router för att undvika obehörig åtkomst. App-inställning Hämta ASUS Router-app för att ställa in routern via dina mobilenheter. • S ätt på Wi-Fi på dina mobilenheter och anslut till ditt Blue Cave-nätverk. • Följ inställningsinstruktionerna för ASUS Router-appen för att genomföra inställningen.
 • Seite 86: Vanliga Frågor

  • Kom ihåg dina trådlösa inställningar när du är klar med routerinställningen. Routernamn: lösenord: 2,4 GHz-nätverk SSID: lösenord: 5 GHz-nätverk SSID: lösenord: Vanliga frågor 1. Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? • Online FAQ webbplatsen: http://support.asus.com/faq • Teknisk support: http://support.asus.com • K undhotline: Se support hotlineskärmbilderna i Supplementguiden. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 86 2017/8/1 16:55:45...
 • Seite 87: Safety Notices

  Safety Notices • Refer to the rating label on the bottom of your product and ensure your power adapter complies with this rating. • DO NOT place on uneven or unstable work surfaces. Seek servicing if the casing has been damaged. • DO NOT place or drop objects on top and do not shove any foreign objects into the product. • DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem during electrical storms. • DO NOT cover the vents on the product to prevent the system from getting overheated. • DO NOT use damaged power cords, accessories, or other peripherals. • If the Adapter is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified ser- vice technician or your retailer. • To prevent electrical shock hazard, disconnect the power cable from the electri- cal outlet before relocating the system. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 87 2017/8/1 16:55:45...
 • Seite 88 安全說明 • 請依照產品上的電源功率貼紙說明使用正確的電源變壓器,如果使用錯誤規格 的電源變壓器有可能會造成內部零件的損壞。 • 請勿將產品放置於不平坦或不穩定的表面,若產品的機殼毀損,請聯絡維修服 務人員。 • 請勿在產品上放置其他物品,請勿將任何物品塞入產品內,以避免引起元件短 路或電路損毀。 • 請保持機器在乾燥的環境下使用,雨水、 溼氣、液體等含有礦物質將會腐 蝕電子線路,請勿在雷電天氣下使用數據機。 • 請勿堵塞產品的通風孔,以避免因散熱不良而導致系統過熱。 • 請勿使用破損的電源線,附件或其他周邊產品。 • 如果電源已毀損,請不要嘗試自行修復,請將其交給專業技術服務人員或經銷 商來處理。 • 為了防止電擊風險,在搬動主機之前,請先將電源線插頭暫時從電源插座上拔 除。 WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 88 2017/8/1 16:55:46...
 • Seite 89: Networks Global Hotline Information

  Poland 0048-225718040 08:30-17:30 Mon-Fri Spain 0034-902889688 09:00-18:00 Mon-Fri Portugal 00351-707500310 09:00-18:00 Mon-Fri Slovak Republic 00421-232162621 08:00-17:00 Mon-Fri Czech Republic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri Switzerland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri Switzerland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri 0044-1442265548 United Kingdom 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 89 2017/8/1 16:55:46...
 • Seite 90 Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri New Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-570783886 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Asia-Pacific Singapore 0065-67203835 11:00-19:00 Mon-Fri (Repair Status Only) 11:00-13:00 Sat Malaysia 1300-88-3495 9:00-18:00 Mon-Fri Philippine 1800-18550163 09:00-18:00 Mon-Fri India 09:00-18:00 Mon-Sat...
 • Seite 91 Balkan Coun- tries Croatia 00385-16401111 09:00-17:00 Mon-Fri Montenegro 00382-20608251 09:00-17:00 Mon-Fri Serbia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Baltic Countries Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTES: • UK support e-mail: network_support_uk@asus.com • For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 91 2017/8/1 16:55:47...
 • Seite 92: Asus Recycling/Takeback Services

  ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest stan- dards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions. REACH Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm Federal Communications Commission Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: • This device may not cause harmful interference. • This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur...
 • Seite 93: Prohibition Of Co-Location

  20 cm between the radiator and any part of your body. Declaration of Conformity for Ecodesign directive 2009/125/EC Testing for eco-design requirements according to (EC) No 1275/2008 and (EU) No 801/2013 has been conducted. When the device is in Networked Standby Mode, its I/O and network interface are in sleep mode and may not work properly. To wake up the device, press the Wi- Fi on/off, LED on/off, reset, or WPS button. Simplified EU Declaration of Conformity ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/. This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an un- controlled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body. All operational modes: 2.4GHz: 8 02.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40) 5GHz: 8 02.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80) The frequency, mode and the maximum transmitted power in EU are listed below: 2412-2472MHz (802.11 HT 40 MCS24): 19.995 dBm 5180-5240MHz (802.11 HT20 MCS24): 22.981 dBm 5260-5320MHz (802.11 HT40 MCS24): 22.946 dBm 5500-5700MHz (802.11 HT40 MCS24): 29.929 dBm...
 • Seite 94: Radio Frequency (Rf) Exposure Information

  The device is restricted to indoor use only when operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range. Canada, Industry Canada (IC) Notices This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interfer- ence, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Radio Frequency (RF) Exposure Information The radiated output power of the ASUS Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate (“SAR”) limits when installed in specific host products operated in portable exposure conditions (antennas are less than 20 centimeters of a person’s body). This device has been certified for use in Canada. Status of the listing in the Industry Canada’s REL (Radio Equipment List) can be found at the following web address: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng Additional Canadian information on RF exposure also can be found at the following web: http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html Canada, avis d’Industry Canada (IC) Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-210 du Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d’interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d’interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil. WEU13013_Blue_Cave_172x144mm_QSG.indb 94 2017/8/1 16:55:47...
 • Seite 95: Informations Concernant L'exposition Aux Fréquences Radio (Rf)

  Ce périphérique est homologué pour l’utilisation au Canada. Pour consulter l’entrée correspondant à l’appareil dans la liste d’équipement radio (REL - Radio Equipment List) d’Industry Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng Pour des informations supplémentaires concernant l’exposition aux RF au Canada rendezvous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html Précautions d’emploi de l’appareil: a. N ’utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont pros c rits). b. M aintenez cet appareil à une distance d'au moins 6 pouces (15 cm) de votre corps (y compris du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents) lorsque l'appareil est allumé et connecté à Internet. c. U tilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n’est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
 • Seite 96 NCC 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻 率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及 干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。此設備的安裝與操作要離使用者之最 小距離為 20 公分;電磁波暴露量 MPE 標準值 1 mWcm2,送測產品實測值為:0.586 mWcm 。 「產品之限用物質含有情況」之相關資訊,請參考下表: 限用物質及其化學符號 單元 鉛 汞 鎘 六價鉻 多溴聯苯 多溴二苯醚 (Pb) (Hg) (Cd) (PBB) (PBDE) 印刷電路板及 ○ ○ ○ ○ ○ 電子組件 ○ ○ ○ ○...

Inhaltsverzeichnis