Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 6
Lenovo mini trådlöst tangentbord N5901

Svenska

Utseende
Framifrån
Ansluta tangentbordet
Ansluta tangentbordet
1.
Öppna batteriluckan.
2.
Ta bort USB-dongen.
3.
Sätt i två AAA-batterier och sätt tillbaka
batteriluckan.
LED-indikator
LED-indikatorn tänds och lyser grön då parkopplingen är gjord och enheten är ansluten till datorn.
LED-indikatorn blinkar rött då batteriets laddning är svag. Byt omedelbart batteri.
Använda styrplattan
Använda styrplattan:
1.
Använd tangenterna för att skriva in data.
2.
Tryck "Fn" och ytterligare en tangent för att verkställa en funktion.
3.
Tryck på multimedia-knappen längst upp på tangentbordet för att styra uppspelning av multimedia.
Använda musen
Använda musen:
1.
Använd trackball för att flytta markören.
2.
Tryck vänster eller höger musknapp för att verkställa musens
funktioner.
- 19 -
N5901.indd 19
All manuals and user guides at all-guides.com
#
Bakifrån
1
Min dator
2
Sänk volym
3
Höj volym
4
Mute
5
LED-indikator
6
Föregående låt
7
Stopp
8
Uppspelning/Paus
Komponents
#
9
Nästa låt
10
Styrplatta
11
Vänster musknapp
12
Höger musknapp
13
Trackball
14
Batterifack
15
Strömbrytare
4.
Anslut USB-dongen till en USB-port på din
dator.
5.
Sätt strömbrytaren i läge "ON". Datorn komr -
mer att upptäcka tangentbordet automatiskt.
Komponents
2010-3-4 17:40:21

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

N5901

Inhaltsverzeichnis