Herunterladen Diese Seite drucken

Conrad 19 13 48 Bedienungsanleitung Seite 4

Standfuß für mikroskopkameras

Werbung

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
Voet voor microscoopcamera's
Bestelnr. 19 13 48
Beoogd gebruik
Het product dient als voet voor microcamera's. De camerahouder is aan de bovenkant instelbaar. Het test-
object wordt in een verstelbaar werkgebied vastgezet. De voet heeft een traploos regelbare ingebouwde
verlichting De stroomtoevoer geschiedt via USB of geplaatste batterijen.
Dit product voldoet aan de wettelijke, nationale en Europese eisen. Alle voorkomende bedrijfsnamen en
productaanduidingen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.
Omvang van de levering
• Basiseenheid met werkgebied
• Tandheugel
• Camerahouder met adapter
• USB-kabelaansluiting
• 2 stuks inbusbouten
• Inbussleutel
Veiligheidsaanwijzingen
Bij schade, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing, vervalt
het recht op waarborg/garantie! Voor gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het
niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen, zijn wij niet aansprakelijk. In dergeli-
jke gevallen vervalt de waarborg/garantie.
• Om redenen van veiligheid en toelating (CE) is het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen
van het product niet toegestaan.
• Het product is uitsluitend bestemd voor het gebruik in gesloten, droge ruimtes binnenshuis;
het mag niet vochtig of nat worden!
• Het product is geen speelgoed, buiten bereik van kinderen houden.
• Let op, LED-licht:
Kijk niet in de LED-lichtstraal!
Niet direct of met optische instrumenten bekijken!
• Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren,dit kan voor kinderen gevaarlijk
speelgoed zijn.
• Behandel het product voorzichtig: door stoten, schokken of een val - zelfs van geringe hoogte
- kan het beschadigd raken.
Componenten en bedieningselementen
1 Tandheugel
2 Hoogteregelaar
3 Camerahouder
4 Klemschroef
5 Reduceerstuk voor camerahouder
6 Basiseenheid met werkgebied
7 Draaiwieltje ''Y-as''
8 Draaiwieltje ''X-as''
9 Aansluitbus mini-USB
10 Draairegelaar voor LED-verlichting
Montage van de voet
• Verwijder met een geschikte schroevendraaier de schroef aan het einde van de vertanding van de tand-
heugel (1)
• Monteer de camerahouder (3) op zo'n manier op de tandheugel, dat het reduceerstuk (5) in de volledig
gemonteerde voet van boven in de camerahouder geplaatst kan worden.
• Schroef de van te voren verwijderde schroef er weer in. Zodoende wordt er verhinderd, dat de ca-
merahouder te laag ingesteld kan worden.
• Steek de tandheugel (1) met de gemonteerde camerahouder (3) in de basiseenheid (6). Bevestig de
tandheugel op de achterzijde met de beide meegeleverde inbusbouten
• Voor de ingebouwde verlichting steekt u of de meegeleverde USB-kabel in de mini-USB-bus van de basi-
seenheid (9) en de USB-stekker in een vrije USB-poort van uw computer of leg in het batterijvak aan de
onderzijde van de basiseenheid vier stuks batterijen type micro-AAA. Let hierbij op het juiste polariteitsym-
bool in het batterijvak.
Vanwege de lage celspanning van accu's (1,2 V) dienen uitsluitend batterijen (1,5 V) te worden
gebruikt. Wij raden hoogwaardige alkaline batterijen aan.
Bij het lang niet gebruiken moeten de batterijen uit het batterijenvak worden verwijderd.
www.conrad.com
Versie 04/11
Montage van de camera
• Installeer een microscoopcamera in de camerahouder (3). Gebruik het reduceerstuk (5) bij kleinere
camera's. Zet de camera vast met de beide klemschroeven (4).
Bediening
• Met de instelknoppen van de hoogteverstelling (2) kunt u de hoogte van de camera boven het object
instellen.
• Met de instelwieltjes ''7'' en ''8'' kunt u het werkgebied in de X-en Y-as instellen.
• Met de draairegelaar (10) kunt u de helderheid van de ingebouwde LED's traploos regelen of uitschakelen
(klik).
Toepassing
Schoonmaken
Gebruik een geschikt lenzenreinigingssysteem, bijv. een schoon zacht penseel. Druk niet te hard op het
mechaniek, omdat dit dan wordt beschadigd, bovendien zijn krassen op het werkgebied mogelijk.
Afvoer
Technische gegevens
Bedrijfsspanning ..........................5 V= (via USB) of 4 x Micro AAA
Hoogte instelbereik .....................ca. 110mm
Afmetingen (l x b x h) ...................ca. 122 x 112 x 200 mm
Diameter camera .........................ca. 37 mm (met reduceerstuk 5-10 mm)
Afmeting werkgebied ...................ca. 50 x 50 mm
Gewicht zonder batterijen ............ca. 430 g
1
3
5
6
7
8
Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme ruimte is ge-
bracht. Het condenswater, dat daarbij ontstaat, kan het product onder omstandigheden onherst-
elbaar beschadigen.
Laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen. Dit kan enkele uren duren.
Open de behuizing niet!
Vermijd de volgende ongunstige omgevingscondities op de plek van opstelling of tijdens het trans-
port:
- Vocht of een te hoge luchtvochtigheid
- Extreme kou of hitte
- Stof of brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen
- sterke trillingen
- Sterke magnetische velden, bijv. in de buurt van machines of luidsprekers
Let er bij het opstellen/het gebruik van het product op, dat de kabels niet doorgedraaid, geknikt
of platgedrukt worden.
Voer het product aan het einde van zijn levensduur af in overeenstemming met de geldendewet-
telijke bepalingen.
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de fi rma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfi lming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2011 by Conrad Electronic SE.
2
4
9
10
V1_0411_01/HD

Werbung

loading