Grundig Citrus Juicer CJ 6840 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Citrus Juicer
User Manual
CJ 6840
DE - EN - TR - ES - FR - HR - PL - DA - FI - NO - SV - IT - NL - EL
01M-GMS3050-1920-02

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Grundig Citrus Juicer CJ 6840

  Inhaltszusammenfassung für Grundig Citrus Juicer CJ 6840

 • Seite 1 Citrus Juicer User Manual CJ 6840 DE - EN - TR - ES - FR - HR - PL - DA - FI - NO - SV - IT - NL - EL 01M-GMS3050-1920-02...
 • Seite 2: Inhaltsverzeichnis

  ______________________________________________ DEUTSCH 06-13 ENGLISH 14-19 TÜRKÇE 20-29 ESPAÑOL 30-35 FRANÇAIS 36-42 HRVATSKI 43-48 POLSKI 49-55 DANSK 56-61 SUOMI 62-67 NORSK 68-73 SVENSKA 74-79 ITALIANO 80-86 NEDERLANDS 87-92 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 93-101...
 • Seite 3 ________________________________________________________________________________...
 • Seite 4 BETRIEB REINIGUNG UND PFLEGE OPERATION CLEANING AND CARE KULLANIM TEMİZLEME VE BAKIM FUNCIONAMIENTO LIMPIEZA Y CUIDADOS...
 • Seite 5 FONCTIONNEMENT NETTOYAGE ET ENTRETIEN ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE OBSŁUGA CZYSZCZENIE I KONSERWACJA BETJENING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE KÄYTTÖ PUHDISTUS JA HUOLTO DRIFT RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD ANVÄNDNING RENGÖRING OCH SKÖTSEL FUNZIONAMENTO PULIZIA E MANUTENZIONE WERKING REINIGING EN ONDERHOUD ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ...
 • Seite 6 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _______________ Bedienungsanleitung vor Be- Keine beweglichen Teile █ nutzung des Gerätes sorgfältig des Gerätes berühren. Vor lesen! Alle Sicherheitshinweise dem Anbringen und Abneh- befolgen, um Schäden wegen men von Teilen grundsätz- falscher Benutzung zu vermei- lich abwarten, bis das Gerät den! vollständig zum Stillstand ge- kommen ist.
 • Seite 7: Deutsch

  SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _______________ Unsere GRUNDIG Haus- Nach Benutzung des Gerä- █ █ tes, vor De-/Montage oder haltsgeräte entsprechen den Reinigung des Produktes, bei geltenden Sicherheitsnor- men. Wenn das Gerät oder Verlassen des Raumes sowie bei Auftreten eines Fehlers das Netzkabel beschädigt...
 • Seite 8 SICHERHEIT UND AUFSTELLEN _______________ Dieses Gerät darf nur dann Vor dem ersten Einsatz sämt- █ █ von Kindern (ab acht Jahren) liche Teile sorgfältig reinigen, oder von Personen bedient die mit Lebensmitteln in Be- werden, die unter körper- rührung kommen. Siehe dazu lichen oder geistigen Ein- Abschnitt „Reinigung und schränkungen leiden oder...
 • Seite 9 Glückwunsch zum Kauf der neuen Siehe Abbildung auf Seite 3. GRUNDIG Zitronenpresse CJ 6840. Bitte lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig, um Abdeckung sicherzustellen, dass Sie Ihr Qualitätsprodukt Großer Presskegel von GRUNDIG viele Jahre lang benutzen kön- Kleiner Presskegel nen. Sieb Verantwortungsbewusstes Saftbehälter Handeln!
 • Seite 10 BETRIEB ___________________________________ Vorbereitung A lle Verpackungsmaterialien und Aufkle- ber entfernen und diese entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgen. V or dem ersten Einsatz sämtliche Teile sorgfältig reinigen (siehe Abschnitt „Reini- gung und Pflege“), die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. F rüchte vor Einsatz des Gerätes halbie- ren.
 • Seite 11 INFORMATIONEN __________________________ Reinigung und Pflege Entsorgung von Altgeräten: Achtung Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU- Zur Reinigung des Gerätes niemals Ben- WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Pro- █ zin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder dukt wurde mit einem Klassifizierungssymbol harte Bürsten verwenden. für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
 • Seite 12 Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Gesetzgebung aus recyclingfähi- Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich gen Materialien hergestellt. Entsor- sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG gen Sie die Verpackungsmaterialien nicht Service-Center unter folgenden Kontaktdaten: mit dem Hausmüll oder anderem Müll. Brin-...
 • Seite 13 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, als Käufer eines Gerätes der Marke Grundig stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachbesserung und Nacherfüllung) aus dem Kaufvertrag zu. Die Gewährleistung erfolgt für die Fehlerfreiheit bei Geräteübergabe entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik. Über die Gewährleistung hinaus räumt Ihnen der Hersteller eine Garantie ein, diese schränkt die gesetzliche Gewährleistung –...
 • Seite 14 SAFETY AND SET-UP ________________________ Please read this instruction Check if the mains voltage on █ manual thoroughly before the rating label corresponds using this appliance! Follow to your local mains supply. all safety instructions in order The only way to disconnect to avoid damages due to im- the appliance from the mains proper use!
 • Seite 15: English

  Our GRUNDIG Household █ been given supervision or Appliances meet applica- instruction concerning utili- ble safety standards; if the...
 • Seite 16 SAFETY AND SET-UP ________________________ Before using the appliance The appliance has to be po- █ █ for the first time, clean all sitioned in such a way that parts carefully which come the plug is always accessi- into contact with food. ble.
 • Seite 17 See the figure on page 3. GRUNDIG Citrus Juicer CJ 6840. Please read the following user notes care- fully to ensure you can enjoy your quality Big reamer GRUNDIG product for many years to come. Small reamer Sieve A responsible approach! GRUNDIG focusses on con-...
 • Seite 18 OPERATION _______________________________ Preparation Operation Remove all packaging and sticker materi- Notes als and dispose of them according to the The large cone can be snapped onto █ applicable legal regulations. the small cone for serving large fruit. Before using the appliance for the first Do not put excessive pressure on the █...
 • Seite 19 INFORMATION ____________________________ Compliance with RoHS Compliance with the WEEE Directive Directive and Disposing of the Waste Product: The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It This product complies with EU WEEE Direc- does not contain harmful and prohibited ma- tive (2012/19/EU).
 • Seite 20 GÜVENLİK VE KURULUM ___________________ Lütfen cihazı kullanmadan önce Tip plakası üzerinde belirtilen █ bu kullanma kılavuzunu tam ola- şebeke geriliminin yerel şebeke rak okuyun! Hatalı kullanımdan gerilimiyle uyumlu olup olmadı- kaynaklanan hasarları önlemek ğını kontrol edin. Cihazın elekt- için tüm güvenlik talimatlarına rik bağlantısını...
 • Seite 21: Türkçe

  şekilde nitelikli bir personel tarafından kullanılması ve karşılaşılan tehli- değiştirilmesini sağlayın. kelerin anlaşılması ile ilgili bilgi GRUNDIG Küçük Ev Aletleri, verilmesi durumunda, yaşları █ geçerli güvenlik standartlarına 8 ile üzerinde olan çocuklar uygundur; bu nedenle cihaz ve fiziksel, işitsel veya akli ye-...
 • Seite 22 GÜVENLİK VE KURULUM ___________________ Asla cihazın herhangi bir par- Cihazı daima dengeli, düz, █ █ çasını gazlı ocak, elektrikli ocak temiz ve kuru bir yüzey üze- veya ısınmış fırın gibi sıcak yüz- rinde kullanın. lerin üzerinde veya yanında ça- Cihazın kullanımı esnasında █...
 • Seite 23 GENEL BAKIŞ ______________________________ Kontroller ve parçalar Değerli Müşterimiz, Yeni GRUNDIG Narenciye Sıkacağı Sayfa 3'teki şekle bakın. CJ 6840'ı satın aldığınız için teşekkür ede- riz. Kapak GRUNDIG kalitesindeki ürününüzü yıllarca Büyük sıkıcı başlık keyifle kullanabilmeniz için aşağıdaki kulla- Küçük sıkıcı başlık nıcı...
 • Seite 24 KULLANIM ________________________________ Ön Hazırlık Tüm ambalaj ve etiket malzemelerini çı- karın ve yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak atın. Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyecek- lerle temas eden tüm parçaları dikkatli bir şekilde temizleyin (“Temizlik ve Bakım” bölümüne bakın). Cihazı kullanmadan önce meyveleri ikiye kesin.
 • Seite 25 BİLGİLER __________________________________ Temizleme ve bakım AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıka- Dikkat rılması Cihazı temizlemek için kesinlikle benzin, █ solventler, aşındırıcı temizleyiciler, metal Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta- nesneler veya sert fırçalar kullanmayın. rafından yayımlanan “Atık elektrikli ve Elekt- Motor ünitesini veya elektrik kablosunu ronik eşyaların Kontrolü...
 • Seite 26 * Yasal düzenlemelere uygun, objektif, adil ve gizlilik içinde ele alır ve değerlendiririz. * Bu geri bildirimleri süreçlerimizin daha mükemmel hale getirilmesinde kullanırız. • Grundig olarak, mükemmel müșteri deneyimini yașatmayı ana ilke olarak kabul eder, müșteri odaklı bir yaklașım benimseriz.
 • Seite 27 Müșteri Bașvurusu Web sitesi 444 0 888 Yetkili Servis musteri.hizmetleri Yetkili Satıcı Faks @grundig.com Çağrı merkezi 0216 423 23 53 Bașvuru kaydı Bașvuru Konusu Müșteri Adı, Soyadı Müșteri Telefonu Müșteri Adresi Hizmet talebinin alınması - Hizmet talebi analizi - Hizmet hakkında müșterinin bilgilendirilmesi (Keșif,nakliye,montaj,bilgi,onarım,değișim vb.)
 • Seite 28 Bu kılavuzu okumadan ürününüzü çalıştırmayınız. Ürününüz ile ilgili garanti şartları, kullanımı ve sorun giderme yöntemleri kılavuzda yer almak- tadır. Uygun Kullanım ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar; Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şart- ları...
 • Seite 29 Tüketici mahkemesine başvurulabilir. 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir. Üretici veya İthalatçı Firmanın; Malın Arçelik A.Ş. Grundig Unvanı: Markası: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, Narenciye Adresi: Cinsi: 34445, Sütlüce / İSTANBUL...
 • Seite 30 SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _______________ Lea este manual de instrucciones Compruebe que la tensión indi- █ detenidamente antes de utilizar cada en la placa de datos se el aparato. Observe todas las corresponda con la de la red instrucciones de seguridad para de alimentación de su domicilio.
 • Seite 31: Español

  SEGURIDAD Y PREPARACIÓN _______________ Si el cable de alimentación o el Pueden usar el aparato los niños █ █ producto están dañados, deje a partir de 8 años y las perso- de utilizarlo inmediatamente nas con las capacidades físicas, para evitar cualquier peligro sensoriales lo hagan bajo su- y solicite su sustitución al fabri- pervisión o hayan recibido ins-...
 • Seite 32 Vea la ilustración de la pág. 3. exprimidora GRUNDIG CJ 6840. Tapa protectora Lea con atención las siguientes notas de uso para disfrutar al máximo de la calidad de Cono grande este producto GRUNDIG durante muchos Cono pequeño años. Colador Una estrategia responsable Jarra GRUNDIG aplica condiciones Eje de transmisión...
 • Seite 33 FUNCIONAMIENTO ________________________ Preparación Retire todos los materiales de embalaje y las etiquetas adhesivas, y deshágase de ellos según la legislación vigente al res- pecto. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie todas las piezas que entran en contacto con los alimentos (vea la sec- ción "Limpieza y cuidados").
 • Seite 34 INFORMACIÓN ____________________________ Limpieza y cuidados Conformidad con la norma- tiva WEEE y eliminación del Atención aparato al final de su vida No utilice petróleo, disolventes, limpiadores █ abrasivos, objetos metálicos o cepillos duros útil: para limpiar el aparato. Este producto es conforme con la directiva Nunca sumerja en agua ni en ningún otro █...
 • Seite 35 INFORMACIÓN ____________________________ Información de embalaje El embalaje del producto está fa- bricado con material reciclable de acuerdo con las normativas nacio- nales sobre medio ambiente. No se deshaga del material de embalaje ni de los desechos domésticos o de otro tipo. Llé- velos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autorida- des locales.
 • Seite 36 SÉCURITÉ ET INSTALLATION _________________ Veuillez lire attentivement le pré- Assurez-vous que la tension de █ sent manuel d'utilisation avant secteur figurant sur la plaque d'utiliser cet appareil ! Respectez signalétique correspond à votre toutes les consignes de sécurité alimentation secteur locale. Le pour éviter des dommages dus à...
 • Seite 37: Français

  Nos appareils ménagers de capacités physiques, senso- █ marque GRUNDIG respectent rielles ou mentales sont réduites les normes de sécurité appli- ou n'ayant pas suffisamment cables. Par conséquent, si d'expérience ou de connais- l’appareil ou le cordon d’ali-...
 • Seite 38 SÉCURITÉ ET INSTALLATION _________________ Avant la première utilisation Assurez-vous qu'il n'y a aucun █ █ de l'appareil, nettoyez soi- danger de tension accidentelle gneusement tous les éléments sur le câble d'alimentation ou qui seront en contact avec les que quelqu'un puisse se prendre aliments.
 • Seite 39 Veuillez lire attentivement les recomman- Cône grand diamètre dations ci-après pour pouvoir profiter au Cône petit diamètre maximum de la qualité de votre produit Tamis GRUNDIG pendant de nombreuses années à venir. Réservoir Axe d’entraînement Une approche responsable ! Bloc moteur...
 • Seite 40 FONCTIONNEMENT ________________________ Préparation Retirez les emballages et autocollants avant de les jeter selon les lois en vigueur. Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez tous les éléments qui seront en contact avec les aliments (reportez-vous à la rubrique «Nettoyage et entretien»). Avant d'utiliser cet appareil, couper les fruits en deux parties.
 • Seite 41 INFORMATIONS ___________________________ Nettoyage et entretien Conformité avec la direc- tive DEEE et mise au rebut Attention des déchets : N'utilisez jamais d'essence, de solvants █ ou de nettoyants abrasifs, d'objets métal- Ce produit est conforme à la directive DEEE liques ou de brosses dures pour nettoyer (2012/19/UE) de l’Union européenne).
 • Seite 42 INFORMATIONS ___________________________ Conformité avec la directive LdSD : L’appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/ UE) de l’Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits men- tionnés dans la directive. Information sur l’embal- lage L’emballage du produit est com- posé...
 • Seite 43: Hrvatski

  SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Molimo pažljivo pročitajte Za dodatnu zaštitu, ovaj se █ ovaj korisnički priručnik prije uređaj treba spojiti na zaštitnu uporabe uređaja! Slijedite sve strujnu sklopku jačine ne veće sigurnosne upute da biste izbje- od 30 mA. Za savjet se obra- gli oštećenje zbog nepravilne tite električaru.
 • Seite 44 SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Naši kućanski aparati GRUN- Ovaj uređaj mogu koristiti █ █ DIG zadovoljavaju primje- djeca starija od 8 godina, njive sigurnosne standarde, osobe smanjenih tjelesnih, stoga ako su uređaj ili kabel osjetilnih ili metalnih sposob- napajanja oštećeni, serviser nosti ili osobe bez dovoljno ih mora popraviti ili zamijeniti iskustva i znanja ako su pod...
 • Seite 45 SIGURNOST I POSTAVLJANJE _______________ Ne koristite uređaj mokrim ru- █ kama. Radite s uređajem samo s do- █ stavljenim dijelovima. Uvijek koristite uređaj na sta- █ bilnoj, ravnoj, čistoj i suhoj površini. Pazite da ne postoji opasnost █ da će se kabel napajanja slu- čajno povući ili da će netko zapeti o njega dok se uređaj koristi.
 • Seite 46 BRZI PREGLED _____________________________ Kontrole i dijelovi Poštovani kupci, Čestitamo vam na kupnji vašeg novog cje- Pogledajte sliku na 3. stranici. dila za agrume GRUNDIG CJ 6840. Poklopac Pažljivo pročitajte sljedeće napomene za korisnika da biste puno godina potpuno Veliki stožac uživali u vašem kvalitetnom Grundigovom...
 • Seite 47 RAD ______________________________________ Priprema Uklonite sve materijale pakovanja i na- Napomena ljepnicu i bacite ih prema odgovarajućim Veliki stožac može se nataknuti na mali █ primjenjivim zakonima. stožac za rad s većim voćem. Prije prve uporabe uređaja, očistite sve Ne primjenjujte prekomjerni pritisak na vr- █...
 • Seite 48 INFORMACIJE _____________________________ Informacije o pakiranju Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom Ambalaža proizvoda izrađena je opremom (WEEE) i zbrinja- od materijala koji se mogu recikli- vanju otpada: rati u skladu s nacionalnim zakono- davstvom. Nemojte odlagati Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim WEEE (2012/19/EU).
 • Seite 49: Polski

  BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIENIE ____________ Przed użyciem tego urządzenia Sprawdź, czy napięcie na ta- █ prosimy uważnie przeczytać tę bliczce znamionowej jest takie instrukcję obsługi! Prosimy prze- samo, jak w sieci w Twoim strzegać wszystkich instrukcji domu. Jedynym sposobem zachowania bezpieczeństwa, odłączenia tego urządze- aby uniknąć...
 • Seite 50 Sprzęty gospodarstwa domo- wej i umysłowej lub bez do- █ wego firmy GRUNDIG speł- świadczenia i wiedzy, jeśli są niają obowiązujące normy pod nadzorem lub poinstru- bezpieczeństwa, a zatem jeśli owano je co do jego użytko- urządzenie lub przewód zasi-...
 • Seite 51 BEZPIECZEŃSTWO I USTAWIENIE ____________ Przed pierwszym użyciem Zadbać, aby podczas używa- █ █ tego urządzenia starannie nia tego urządzenia nie doszło oczyść wszystkie części, które do przypadkowego wypięcia stykają się z żywnością. Szcze- przewodu zasilania ani po- góły znajdziesz w rozdziale tknięcia się...
 • Seite 52 W SKRÓCIE ________________________________ Regulacja i budowa Drodzy Klienci, Gratulujemy zakupu nowej wyciskarki do Patrz rysunek na str. 3. owoców cytrusowych GRUNDIG Citrus Ju- icer CJ 6840. Pokrywka Prosimy uważnie przeczytać następującą Duży stożek instrukcję, aby na wiele lat zapewnić sobie Mały stożek...
 • Seite 53 OBSŁUGA _________________________________ Przygotowanie Zdjąć całe opakowanie oraz naklejki i wyrzucić je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przed pierwszym uruchomieniem tego urządzenia, oczyść wszystkie części ma- jące kontakt z żywnością (patrz rozdział „Czyszczenia i konserwacja"). Przed użyciem wyciskarki pokrój owoce na połówki. Obsługa Uwaga Stożek duży...
 • Seite 54 INFORMACJA ______________________________ Czyszczenie i konserwacja Zgodność z dyrektywą WEEE oraz utylizacja zużytego Ostrożnie produktu: Do czyszczenia ekspresu nie wolno uży- █ Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą wać benzyny, rozpuszczalników ani Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/ szorstkich proszków do czyszczenia, WE).
 • Seite 55 INFORMACJA ______________________________ Informacje o opakowaniu Opakowanie tego wyrobu wyko- nano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domo- wymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki mate- riałów opakowaniowych.
 • Seite 56 SIKKERHED OG OPSÆTNING _______________ Inden ibrugtagning bedes du Kontroller, at spændingen på læse brugsanvisningen grun- typepladen er i overensstem- digt igennem. Følg alle sikker- melse med det lokale lysnets hedsanvisninger for at undgå spænding. Den eneste måde at skader som følge af forkert afbryde apparatet fra lysnettet brug.
 • Seite 57: Dansk

  Vores GRUNDIG hushold- hvis de har været under opsyn ningsmaskiner overholder eller har fået instruktioner i bru- gældende sikkerhedsstandar- gen af apparatet på en sikker der, men hvis apparatet eller måde og forstår de farer, der...
 • Seite 58 SIKKERHED OG OPSÆTNING _______________ Betjen aldrig apparatet eller Sørg for, at der ikke er fare nogen dele heraf på eller i for, at ledningen kan ved et nærheden af varme overfla- uheld trækkes eller at nogen der, såsom gasbrænder, ko- kan snuble over det, når ap- geplade eller opvarmet ovn.
 • Seite 59 KORT FORTALT _____________________________ Betjeningsfunktioner og Kære kunde, dele Tillykke med købet af din nye GRUNDIG Citrus saftpresser CJ 6840. Se figuren på side 3. Læs vejledningen grundigt for at sikre fuld udnyttelse af dit kvalitetsprodukt fra Grundig Låg i mange år fremover.
 • Seite 60 FUNKTION ________________________________ Forberedelse Funktion Fjern al emballage og alle mærkater og Bemærk bortskaf dem i henhold til gældende reg- Den store kegle kan fastgøres på den █ ler. lille kegle til større frugter. Inden apparatet tages i brug første gang, Læg ikke for stort pres på...
 • Seite 61 INFORMATION ____________________________ Overholdelse af RoHS-di- Overholdelse af WEEE-di- rektivet: rektivet og bortskaffelse af affald: Det produkt, du har købt, er i overensstem- melse med EU RoHS-direktivet (2011/65/ Dette produkt er i overensstemmelse med EU). Det indeholder ikke skadelige og for- WEEE-direktiv (2012/19/EU).
 • Seite 62 TURVALLISUUS JA ASETUKSET _______________ Lue tämä käyttöopas huolellisesti Lisäsuojaa varten laite on liitet- kokonaan ennen tämän laitteen tävä kotitalouden vikavirtakytki- käyttöä! Noudata kaikkia tur- meen, jonka virransuojakytkin vallisuusohjeita, jotta vältetään ei ylitä 30 mA. Pyydä sähkö- väärästä käytöstä aiheutuneet asentajalta lisätietoja. vahingot! Älä...
 • Seite 63: Suomi

  TURVALLISUUS JA ASETUKSET _______________ GRUNDIG-kotitalouslait- Tätä laitetta voi käyttää 8-vuo- teemme ovat soveltuvien turval- tiaat ja vanhemmat lapset sekä lisuusstandardien mukaisia. Jos sellaiset henkilöt, joilla on vä- laite tai virtajohto vahingoittuu, hentynyt fyysinen, aistillinen tai sen korjaaminen tai vaihtami- henkinen kyky tai joilla ei ole nen on jätettävä...
 • Seite 64 TURVALLISUUS JA ASETUKSET _______________ Älä käytä tai sijoita mitään lai- Käytä laitetta aina tukevalla, tetta kuuman pinnan päälle tai tasaisella, puhtaalla ja kuivalla lähelle, kuten kaasulieden, säh- pinnalla. kölevyn tai lämmitetyn uunin Varmista, ettei ole vaaraa, että lähellä. sähköjohtoa voisi vahingossa Älä...
 • Seite 65 LAITE YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ ______________ Säätimet ja osat Hyvä asiakas, Onneksi olkoon, kun valitsit uuden GRUNDIG Katso kuva sivulla 3. CJ 6840 sitruspuristimen. Kansi Lue huolellisesti seuraavat huomautukset, jotta voit käyttää laadukasta GRUNDIG- Suuri kartio tuotettasi usean vuoden ajan. Pieni kartio Siivilä...
 • Seite 66 KÄYTTÖ ___________________________________ Valmistelu Käyttö Poista kaikki pakkaus- ja tarramateriaalit Huomio ja hävitä ne soveltuvien paikallisten sää- Iso kartio voidaan napsauttaa pienen █ dösten mukaisesti. kartion päälle suuren hedelmän käsit- telyä varten. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, puhdista kaikki osat, jotka joutu- Älä...
 • Seite 67 TIETOJA ___________________________________ Sähkö- ja elektroniikkaro- Pakkaustiedot mua koskevan direktiivin Tuotteen pakkaus on valmistettu (WEEE) vaatimustenmukai- kierrätettävistä materiaaleista pai- suus ja tuotteen hävittämi- kallisen lainsäädännön mukaisesti. nen: Älä hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä muiden kotitalousjätteiden tai mui- Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin den jätteiden kanssa. Vie pakkausmateriaalit sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direk- paikallisten viranomaisten ilmoittamiin kerä- tiiviä...
 • Seite 68 SIKKERHET OG OPPSETT ____________________ Vennligst les grundig gjennom Kontroller om nettspenningen denne instruksjonsmanualen på typeskiltet samsvarer med før du begynner å bruke dette det lokale strømnettet. Den apparatet! Følg alle instrukser eneste måten å koble enhe- ang. sikkerhet for å unngå ska- ten fra nettstrømmen på, er å...
 • Seite 69: Norsk

  Våre GRUNDIG-apparater ner om bruk av apparatet på til bruk i husholdningen er i en sikker måte og forstår farene overensstemmelse med gjel- som bruken innebærer.
 • Seite 70 SIKKERHET OG OPPSETT ____________________ Bruk aldri og sett aldri noen Bruk alltid apparatet på et sta- del av dette apparatet på bilt, flatt, rent og tørt underlag. eller nær varme overflater, slik Påse at det ikke er noen fare som en gassbrenner, varm ko- for at strømledningen ved uhell keplate eller oppvarmet ovn.
 • Seite 71 HURTIG OVERSIKT _________________________ Kontrollenheter og deler Kjære kunde, Gratulerer med kjøpet av din nye GRUNDIG Se figuren på side 3. sitrusfruktpresse CJ 6840. Vennligst les følgende brukermerknader Lokk nøye for å sikre full glede over ditt kvalitets- Stor kjegle produkt fra GRUNDIG i mange år fremover.
 • Seite 72 DRIFT _____________________________________ Klargjøring Drift Fjern all emballasje og klistremerke-mate- rialer og kast dem i henhold til gjeldende Den store kjeglen kan smekkes inn på █ avfallsbestemmelser. den lille for servering av stor frukt. Før du bruker apparatet for første gang, Hjelp og tips rengjør deler som kommer i kontakt med Ikke utøv for mye press på...
 • Seite 73 INFORMASJON ____________________________ Tekniske data Samsvar med WEEE-direk- tivet og Deponering av av- fallsproduktet: Dette produktet er i samsvar med EU-direk- Strømforsyning: 220 ‒ 240 V ~ 50 Hz tivet som omhandler elektronisk og elektrisk utstyr (2012/19/EU). Dette produktet har et Effekt: 40 W klassifiseringsymbol for sortering av avfall...
 • Seite 74 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________ Läs den här bruksanvisningen För extra skydd ska den här noggrant innan du använder en- enheten anslutas till en ström- heten! Följ alla säkerhetsanvis- källa med jordfelsbrytare som ningar för att undvika skador på inte är högre än 30 mA. Kon- grund av olämplig användning! takta en elektriker för att få...
 • Seite 75: Svenska

  SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________ Våra hushållsapparater från Den här enheten kan använ- GRUNDIG uppfyller alla till- das av barn från 8 år och lämpliga säkerhetsstandarder personer med nedsatt fysisk, och om enheten skadas måste känslomässig eller mental den repareras eller ersättas förmåga eller avsaknad av...
 • Seite 76 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR ____________ Använd aldrig och placera Använd alltid enheten på en aldrig någon del av den här stabil, plan, ren, torr yta. enheten på eller nära heta Se till att det inte finns någon ytor, såsom gasbrännare, risk för att sladden oavsiktligt brännare eller uppvärmd ugn.
 • Seite 77 EN KORT ÖVERSIKT ________________________ Kontroller och delar Kära kund! Grattis till ditt köp av den nya GRUNDIG Se bilden på sidan 3. Citrus Juicer CJ 6840. Lock Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt Stor kula av din GRUNDIG-produkt under många år...
 • Seite 78 ANVÄNDNING ____________________________ Förberedelse Användning Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlig- Den stora kulan kan snäppas fast på █ het med de juridiska krav som gäller. den lilla kulan för att servera stor frukt. Innan du använder enheten för första Använd inte överdrivet tryck på...
 • Seite 79 INFORMATION ____________________________ I enlighet med WEEE-direkti- Förpackningsinformation vet för hantering av avfalls- Förpackningen för din produkt är produkter: tillverkad av återvinningsbart mate- rial i enlighet med nationella miljö- Den här produkten gäller under EU WEEE- f ö re s k r i f t e r. Ka s t a i n t e direktivet (2012/19/EU).
 • Seite 80 SICUREZZA E INSTALLAZIONE _______________ Prima di utilizzare l'elettrodo- Controllare che la tensione di mestico, leggere per intero il rete sull'etichetta informativa presente manuale di istruzioni. corrisponda alla fornitura elet- Seguire tutte le istruzioni di sicu- trica locale. L'unico modo per rezza per evitare danni dovuti scollegare l'apparecchio dalla all'uso non corretto!
 • Seite 81: Italiano

  SICUREZZA E INSTALLAZIONE _______________ Non usare una prolunga con Controllare di aver staccato la l'apparecchio. spina dell’apparecchio prima della pulizia e della manuten- Nel caso in cui il cavo di ali- zione da parte dell’utilizzatore. mentazione del prodotto sia danneggiato, interrompere Controllare i bambini per assi- immediatamente l’utilizzo per curarsi che non giochino con...
 • Seite 82 SICUREZZA E INSTALLAZIONE _______________ Prima di utilizzare l'elettrodo- Assicurarsi che non ci sia il mestico per la prima volta, rischio che il cavo di alimen- pulire con cura ogni compo- tazione possa essere tirato ac- nente che entri in contatto con cidentalmente o che qualcuno gli alimenti.
 • Seite 83 Coperchio CJ 6840. Cono grande Leggere le seguenti note per l'utente con attenzione per assicurarsi di godere piena- Cono piccolo mente del prodotto GRUNDIG di qualità Setaccio per molti anni a venire. Tazza Un approccio responsabile! Albero di trasmissione GRUNDIG si concentra sulle Unità...
 • Seite 84 FUNZIONAMENTO _________________________ Preparazione Non esercitare una pressione eccessiva █ sui frutti: se il motore fa troppo rumore o se Rimuovere tutti i materiali di imballaggio la velocità del motore diminuisce in modo e gli adesivi e smaltirli secondo i regola- significativo, vuol dire che viene esercitata menti legali applicabili.
 • Seite 85 INFORMAZIONI ___________________________ Conformità alla direttiva Informazioni di imballaggio WEEE e allo smaltimento dei L’imballaggio del prodotto è fatto rifiuti: di materiali riciclabili in conformità con la normativa nazionale. Non Questo apparecchio è conforme alla Di- smaltire i materiali di imballaggio rettiva UE WEEE (2012/19/EU).
 • Seite 86 Si intendono a pagamento anche tutti gli eventuali trasporti necessari per lo svolgimento degli interventi legati ai casi citati. 11. Il Servizio Assistenza di BEKO Italy S.r.l. è l’unico autorizzato a riparare i prodotti a marchio BEKO e GRUNDIG. 12. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano, salva la competenza del foro del consumatore se prevista da norme inderogabili di legge.
 • Seite 87 VEILIGHEID EN INSTALLATIE _________________ Lees deze handleiding zorgvul- Controleer of de netspanning dig voordat u dit apparaat gaat op het typeplaatje overeen- gebruiken! Volg alle veiligheids- komt met uw plaatselijke net- instructies om schade als gevolg spanning. De enige manier van oneigenlijk gebruik te voor- om het apparaat los te kop- komen!
 • Seite 88 8 jaar en ouder en personen of soortgelijk gekwalificeerd met verminderde lichamelijke, personeel. zintuiglijke of geestelijke ver- Onze GRUNDIG-huishoude- mogens of gebrek aan erva- lijke apparaten voldoen aan ring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze de geldende veiligheidsnor- instructie ontvangen over het men;...
 • Seite 89: Nederlands

  VEILIGHEID EN INSTALLATIE _________________ Laat het apparaat tijdens ge- Gebruik het apparaat slechts bruik nooit onbeheerd achter. met de meegeleverde onder- Er wordt uiterste voorzichtig- delen. heid geboden als het appa- Gebruik het apparaat altijd raat gebruikt wordt in de buurt op een stabiel, vlak, schoon van kinderen en personen met en droog oppervlak.
 • Seite 90 Kleine kegel GRUNDIG-product. Zeef Een verantwoorde aanpak! Aandrijfas GRUNDIG richt zich op contrac- tueel afgesproken maatschappe- Motorunit lijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, zowel voor eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel belang aan het efficiënte...
 • Seite 91 WERKING _________________________________ Voorbereiding Duw niet overmatig op de sapkoppen: als █ de motor meer geluid gaat maken of de Verwijder al het verpakking- en stickerma- snelheid van de motor duidelijk in snelheid teriaal en gooi dit weg volgens de gel- afneemt, wordt er teveel druk op de kop dende wettelijke regeling.
 • Seite 92 INFORMATIE ______________________________ Voldoet aan de WEEE-richt- Verpakkingsinformatie lijn en de richtlijnen voor af- Het verpakkingsmateriaal van het voeren van het restproduct: product is vervaardigd uit gerecy- clede materialen overeenkomstig Dit product voldoet aan de WEEE-norm van de onze nationale regelgeving. Gooi EU (2012/19/EU).
 • Seite 93: Ελληνικα

  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ______________ Διαβάστε προσεκτικά όλο το Ελέγξτε αν η τάση δικτύου που παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν αναφέρεται στην πινακίδα στοι- χρησιμοποιήσετε αυτή τη συ- χείων συμφωνεί με αυτή της το- σκευή! Ακολουθήστε όλες τις πικής σας παροχής ρεύματος. οδηγίες...
 • Seite 94 πικό με παρόμοια εξειδίκευση. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρη- Οι οικιακές συσκευές μας σιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας GRUNDIG πληρούν τα εφαρ- 8 ετών και πάνω και από άτομα μόσιμα πρότυπα ασφαλείας. με μειωμένες σωματικές, αισθη- Αν υποστεί ζημιά η συσκευή ή...
 • Seite 95 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ______________ θα πρέπει να γίνεται από παι- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή διά χωρίς επίβλεψη. μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται με αυτή. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή επίβλεψη όταν χρησιμοποιεί- ται. Συνιστάται να επιδεικνύετε σε...
 • Seite 96 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ _____________________________ Στοιχεία ελέγχου και μέρη Αγαπητέ Πελάτη, της συσκευής Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας στίφτη εσπεριδοειδών GRUNDIG Citrus Δείτε την εικόνα στη σελίδα 3. Juicer CJ 6840. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης Κάλυμμα που ακολουθούν, ώστε μπορείτε να απολαύ- Μεγάλος...
 • Seite 97 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ _______________________________ Προετοιμασία Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και ετικέτες και πετάξτε τα σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε όλα τα μέρη που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα (βλ. ενό- τητα "Καθαρισμός και φροντίδα"). Κόψτε...
 • Seite 98 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ____________________________ Καθαρισμός και φροντίδα Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού Προσοχή και ηλεκτρονικού εξοπλι- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, διαλύ- █ τες, καθαριστικά που χαράζουν ή μεταλ- σμού (ΑΗΗΕ) και τελική διά- λικά αντικείμενα και σκληρές βούρτσες για θεση του προϊόντος: τον...
 • Seite 99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ____________________________ Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας του προϊό- ντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς μας κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος. Μην απορ- ρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικι- ακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα...
 • Seite 100 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Η DIXONS SOUTH – EAST EUROPE A.E.B.E. (14ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Σπηλιάς 2) σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που δείξατε αγοράζοντας το προϊόν και σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διαρκείας δύο (2) ετών η οποία αρχίζει...
 • Seite 101 Grundig Intermedia GmbH Thomas-Edison-Platz 3 D-63263 Neu-Isenburg www.grundig.com 01M-GMS3050-2020-02...

Diese Anleitung auch für:

Cj 6840