Parkside PDMH 4500 B5 Gebroriginalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR HAMMER PDMH 4500 B5
DALTĂ PNEUMATICĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
IAN 311369_1904
DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PDMH 4500 B5

Keine ergänzenden Anleitungen

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDMH 4500 B5

 • Seite 1 AIR HAMMER PDMH 4500 B5 DALTĂ PNEUMATICĂ DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Originalbetriebsanleitung IAN 311369_1904...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Pagina DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Declaraţia de conformitate în original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 PDMH 4500 B5  ...
 • Seite 5: Introducere

  DALTĂ PNEUMATICĂ Elemente de operare (a se vedea figurile de pe pagina pliată) PDMH 4500 B5 1 Filet Introducere 2 Niplu de racord (premontat) 3 Declanșator Felicitări pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi 4 Portsculă decis să alegeţi un produs de calitate superioară .
 • Seite 6: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Aparatele Cu Aer Comprimat

  . trebuie să contacteze producătorul în scopul ■ Asiguraţi o poziţie a corpului în echilibru și fixă . procurării unor etichete de înlocuire pentru mar- care dacă este necesar . PDMH 4500 B5   │  3 ■...
 • Seite 7: Pericole Provocate De Mișcările Repetate

  . ■ Procedaţi cu precauţie în spaţii care vă sunt necunoscute . Pot exista pericole ascunse deter- minate de cabluri de curent sau de alimentare . ■ 4  │   PDMH 4500 B5...
 • Seite 8: Pericole Provocate De Praf Și Vapori

  Mașina fără rotaţie, cu percuţie trebuie utilizată form prevederilor privind protecţia muncii și și întreţinută în conformitate cu recomandările sănătăţii . prevăzute în aceste instrucţiuni, în vederea evită- rii intensificării inutile a vibraţiilor . PDMH 4500 B5   │  5 ■...
 • Seite 9: Instrucţiuni Suplimentare De Siguranţă Pentru Mașinile Pneumatice

  Nu utilizaţi cuplaje cu închidere rapidă la intra- rea sculei . Pentru racordurile de furtun cu filet se vor utiliza numai piese din oţel călit (sau un material cu rezistenţă la șoc similară) . ■ 6  │   PDMH 4500 B5...
 • Seite 10: Înainte De Punerea În Funcţiune

  . În acest scop aplicaţi tor de presiune . 3 – 4 picături de ulei special pentru aer comprimat în orificiul pentru lubrifiant . PDMH 4500 B5   │  7 ■...
 • Seite 11: Introducerea/Schimbarea Dălţii

  înlocuire originale furnizate de producător, al- tfel putând exista pericole pentru utilizatori . În caz de neclarităţi, contactaţi centrul de service . ■ Utilizaţi exclusiv accesorii și consumabile cu dimensiunile și tipurile recomandate de produ- cător . ■ 8  │   PDMH 4500 B5...
 • Seite 12: Eliminarea

  Predaţi materialul de întreţinere contaminat și imediat după dezambalarea produsului . Reparaţii- carburanţii la un centru de colectare specializat . le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost . PDMH 4500 B5   │  9 ■...
 • Seite 13: Service-Ul

  44867 BOCHUM de pe produs, pe coperta instrucţiunilor de utili- GERMANIA zare (în partea stângă, jos) sau pe autocolantul www .kompernass .com de pe partea din spate sau de jos a produsului . ■ 10  │   PDMH 4500 B5...
 • Seite 14: Declaraţia De Conformitate În Original

  Directiva privind echipamentele tehnice (2006/42/EC) Norme armonizate aplicate: EN ISO 11148-4: 2012 Denumirea tipului mașinii: Daltă pneumatică PDMH 4500 B5 An de fabricaţie: 09 - 2019 Număr de serie: IAN 311369_1904 Bochum, 10 .10 .2019 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice în scopul dezvoltării ulterioare .
 • Seite 15 ■ 12  │   PDMH 4500 B5...
 • Seite 16 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PDMH 4500 B5 DE │...
 • Seite 17: Einleitung

  DRUCKLUFT-MEISSELHAMMER Bedienelemente (Abbildungen siehe Ausklappseite) PDMH 4500 B5 1 Gewinde Einleitung 2 Anschlussnippel (vormontiert) 3 Auslöser Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 4 Werkzeugaufnahme Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedienungsanleitung ist Zubehör (Abb . A) Teil dieses Produkts .
 • Seite 18: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  . gehen – geben Sie sie der Bedienperson . ■ Bevor die Maschine eingeschaltet wird, ist das Maschinenwerkzeug fest auf der zu bearbeiten- den Oberflächeaufzusetzen . PDMH 4500 B5 DE │ AT │ CH   │  15 ■...
 • Seite 19: Gefährdungen Im Betrieb

  Gleich- kann . gewicht zu halten . Der Bediener sollte während lang dauernder Arbeiten die Körperhaltung verändern, was helfen kann, Unannehmlich- keiten und Ermüdung zu vermeiden . ■ 16  │   DE │ AT │ CH PDMH 4500 B5...
 • Seite 20: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Empfehlungen dieser Anlei- gebung auf ein Mindestmaß reduziert wird . tung entsprechend auszuwählen, zu warten und zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des Lärmpegels zu vermeiden . PDMH 4500 B5 DE │ AT │ CH   │  17...
 • Seite 21: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenen- nen oder verbogenen Teile der Arretierung aus- falls aus . getauscht werden . ■ Verwenden Sie ausschließlich sauberes Öl und eine saubere Füllausrüstung . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PDMH 4500 B5...
 • Seite 22: Vor Der Inbetriebnahme

  . ♦ Machen Sie mit einer Nadel o .Ä . eine kleine Öffnung in die Spitze der Pipette, um Öl heraus tropfen lassen zu können . PDMH 4500 B5 DE │ AT │ CH   │  19 ■...
 • Seite 23: Anschluss An Eine Druckluftquelle

  Um den Meißel 5 zu wechseln, drehen Sie die entsprechende Regelungsmechanismen umzu- Spannfeder 6 vom Zylinder des Druckluft-Mei- setzen . ßelhammers, in dem Sie diese am hinteren Bü- gel halten . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PDMH 4500 B5...
 • Seite 24: Entsorgung

  . Achten Sie auf eine geeignete Unter- lage . Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften . Geben Sie verschmutztes Wartungsmaterial und Betriebsstoffe in einer dafür vorgesehenen Sammel- stelle ab . PDMH 4500 B5 DE │ AT │ CH   │  21 ■...
 • Seite 25: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Gebrauch bestimmt . Bei miss- bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PDMH 4500 B5...
 • Seite 26: Service

  .kompernass .com Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . PDMH 4500 B5 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Seite 27: Original-Konformitätserklärung

  Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-4: 2012 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Meißelhammer PDMH 4500 B5 Herstellungsjahr: 09 - 2019 Seriennummer: IAN 311369_1904 Bochum, 10 .10 .2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 28 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Stand der Informationen: 11 / 2019 · Ident.-No.: PDMH4500B5-102019-1 IAN 311369_1904...

Inhaltsverzeichnis