Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Säkerhetsinformation - Asus HC102 Schnellstartanleitung

Windows mixed reality headset
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Säkerhetsinformation
Din ASUS Windows Mixed Reality-hjälm är designad och testad för att uppfylla de senaste
säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det
dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.
Driftssäkerhet
Läs igenom och följ alla instruktionerna i dokumentationen innan systemet används.
Använd inte apparaten i närheten av vatten eller en uppvärmd källa.
Låt inte något vila på kablarna för ASUS Windows Mixed Reality-hjälmen. Håll kablarna till ASUS
Windows Mixed Reality-hjälmen ur vägen för fottrafik och möbler för att förhindra snubbling.
Använd denna apparat i miljöer med omgivningstemperaturer mellan 0 ˚C och 35 ˚C.
Undvik damm, fuktighet och extrema temperaturer. Placera inte enheten på ställen där den kan
bli blöt.
Koppla ur denna enhet vid åskväder eller när den inte ska användas under en längre tid.
Vi rekommenderar att du rådgör med en läkare innan du använder ASUS Windows Mixed Reality-
hjälmen om du lider av hjärtsjukdomar eller andra allvarliga medicinska tillstånd.
Produkten rekommenderas inte för barn, gravida eller äldre.
Se till att ta regelbundet pauser eftersom en långvarig användning av denna enhet kan orsaka
obehag.
För att förhindra eventuella hörselskador, skall du inte lyssna med hög volym under långa
perioder.
Försök aldrig att ta isär och sätta ihop enheten.
Om du stöter på tekniska problem med enheten, kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din
återförsäljare.
27

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis