Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

P Instrukcja Obsługi - Hama 00178251 Bedienungsanleitung

Universal-smartphone-fahrradhalter
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 5
P Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję należy
przechować, gdyż może być jeszcze potrzebna.
1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek
Ostrzeżenie
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególne niebezpieczeństwo lub ryzyko.
Wskazówki
Używane w celu zwrócenia uwagi na szczególnie przydatne informacje.
2. Wskazówki bezpieczeństwa
• Stosować produkt wyłącznie zgodnie z przewidzianym przeznaczeniem.
• Chronić produkt przed zanieczyszczeniem, wilgocią i przegrzaniem oraz stosować go tylko w
suchym otoczeniu.
• Stosowanie produktu w ruchu drogowym podlega obowiązującym przepisom i ustawom lokalnym.
• Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
• Materiały opakowaniowe trzymać koniecznie z dala od dzieci, istnieje niebezpieczeństwo
uduszenia.
• Materiały opakowaniowe należy natychmiast poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami miejscowymi.
• Nie modyfikować urządzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszczeń z tytułu gwarancji.
3. Montaż
Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zranienia
• Podczas jazdy pojazdem mechanicznym bądź używania przyrządu sportowego nie dopuścić
do odwrócenia uwagi przez produkt oraz stale obserwować otoczenie i sytuację w ruchu
drogowym.
• Produkt nie jest przeznaczony do montowania do elementów wykonanych z włókna
węglowego (np. kierownic). Mocowanie może uszkodzić elementy wykonane z włókna
węglowego, złamać je i doprowadzić w ten sposób do poważnych wypadków i obrażeń!
skazówki
W
• Przy montażu i obsłudze produktu nigdy nie wywierać nadmiernej siły.
• Należy pamiętać, że mocowanie smartfona itp. bez zabezpieczenia siatką silikonową odbywa
się na własne ryzyko użytkownika. Tylko zabezpieczenie siatką silikonową gwarantuje pewne
zamocowanie smartfona itp.
14

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis