Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Technische Gegevens; Onderhoud En Reiniging - Conrad LiPo 3000 Bedienungsanleitung

Powerbank
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

b) Ladingstoestand controleren
Druk op de aan-/uitschakelaar (2) om de laadtoestand aan te geven.
Er licht geen LED op: interne accu leeg
1 LED licht op: interne accu voor 0 – 25 % opgeladen
2 LED's lichten op: interne accu voor 25 – 50 % opgeladen
3 LED's lichten op: interne accu voor 50 – 75 % opgeladen
4 LED's lichten op: interne accu voor 75 – 100 % opgeladen
5 LED's lichten op: interne accu volledig opgeladen
c) Een Micro-USB-apparaat opladen
1. Trek de Micro-USB-kabel (1) zijwaarts uit de behuizing. Pak de geribbelde oppervlakken van de stekker
vast en ga voorzichtig te werk.
2. Steek de Micro-USB-stekker in de passende aansluiting van het mobiele apparaat.
3. Druk op de aan-/uitschakelaar (2) om het opladen te starten. Hoever de accu is opgeladen wordt voor
ongeveer 5 seconden getoond. Daarna knippert de ladingsindicator (3) in de vorm van een minteken.
4. Druk tijdens het opladen op de aan-/uitschakelaar om de laadtoestand voor ongeveer 5 seconden te
laten zien.
5. Houd een oog op het opladen. Ontkoppel de Micro-USB-kabel van het mobiele apparaat zodra het
opladen beëindigd is. Berg de Micro-USB-kabel weer in de behuizing op.
6. Als het product 40 seconden lang niet gebruikt wordt, schakelt het zichzelf automatisch uit.
U kunt het opladen ook handmatig afbreken door de aan-/uitschakelaar 3 seconden lang
ingedrukt te houden. Gedurende deze 3 seconden wordt aangegeven in hoeverre de accu
is opgeladen. Laat de aan-/uitschakelaar los zodra de ladingsindicator dooft. Als u de aan-/
uitschakelaar loslaat terwijl de ladingsindicator aan is, blijft het product aangeschakeld en
wordt het opladen voortgezet.
Als u de aan-/uitschakelaar te lang ingedrukt houdt, schakelt het product zichzelf even uit en
daarna direct weer aan. Wacht in dat geval tot de ladingsindicator opnieuw gaat branden en
laat de aan-/uitschakelaar dan los.
d) iPhone/iPod opladen
1. Druk op de ontgrendelingstoets (5) om de 30-polige oplaadpoort (4) vrij te geven.
2. Schuif de iPhone/iPod voorzichtig in de oplaadpoort.
3. Druk op de aan-/uitschakelaar (2) om het opladen te starten. Hoever de accu is opgeladen wordt voor
ongeveer 5 seconden getoond. Daarna knippert de ladingsindicator (3) in de vorm van een minteken.
4. Druk tijdens het opladen op de aan-/uitschakelaar om de laadtoestand voor ongeveer 5 seconden te
laten zien.
5. Houd een oog op het opladen. Trek de iPhone/iPod uit de oplaadpoort zodra het opladen voltooid is.
Klap de oplaadpoort weer dicht.
6. Als het product 40 seconden lang niet gebruikt wordt, schakelt het zichzelf automatisch uit.
U kunt het opladen ook handmatig afbreken door de aan-/uitschakelaar 3 seconden lang
ingedrukt te houden. Gedurende deze 3 seconden wordt aangegeven in hoeverre de accu
is opgeladen. Laat de aan-/uitschakelaar los zodra de ladingsindicator dooft. Als u de aan-/
uitschakelaar loslaat terwijl de ladingsindicator aan is, blijft het product aangeschakeld en
wordt het opladen voortgezet.
Als u de aan-/uitschakelaar te lang ingedrukt houdt, schakelt het product zichzelf even uit en
daarna direct weer aan. Wacht in dat geval tot de ladingsindicator opnieuw gaat branden en
laat de aan-/uitschakelaar dan los.

Onderhoud en reiniging

Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol of andere
chemische oplossingen omdat dit schade toe kan brengen aan de behuizing en zelfs
afbreuk kan doen aan de werking van het product.
• Ontkoppel een eventueel aangesloten apparaat van het product voor u met schoonmaken begint.
• Dompel het product niet onder in water.
• Het binnenste van het product bevat geen onderdelen die door u gerepareerd kunnen worden; maak het
product dus nooit open/haal het nooit uit elkaar.
• Schoonmaken met een droog, zacht en schoon doekje is voldoende. Druk niet te hard op de behuizing
omdat hierdoor krassen kunnen ontstaan.
• Stof kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een langharig, zacht en schoon kwastje.
Verwijdering
a) Product
Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil.
Als het product niet meer werkt, moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor
afvalverwerking inleveren.
Laat de ingebouwde accu verwijderen door een vakman als deze wordt afgedankt.
b) Accu's
U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften wettelijk verplicht alle lege accu's in te leveren;
verwijdering via het huisvuil is niet toegestaan.
Accu´s die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze
mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor irriterend werkende, zware
metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de accu's, bijv. onder
de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).
U kunt verbruikte accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal
waar accu's worden verkocht, afgeven.
Zo vervult u uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij tot de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom ............ 5 V/DC, max. 1000 mA
Uitgangsspanning/-stroom ........... 5 V/DC, max. 1000 mA
Interne LiPo-accu ........................ 3,7 V/DC, 3000 mAh
Bedrijfscondities .......................... -20 tot +60 ºC, 45 – 85 % RV
Opslagcondities ........................... -20 tot +60 ºC, 45 – 85 % RV
Lengte kabel ................................ 80 cm (USB-verlengkabel)
Afmetingen (B x H x D) ................ ca. 120 x 13 x 61 mm
Gewicht ........................................ ca. 113 g
Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van de firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1,
D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld
fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen
de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen. Wijziging van
techniek en uitrusting voorbehouden.
© Copyright 2014 bei Conrad Electronic SE.
V1_0114_02-ETS-Mkde

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Lipo 8000

Inhaltsverzeichnis