Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Onderhoud En Opslag - Electrolux 145PH107 Anleitungshandbuch

Inhaltsverzeichnis

Werbung

- nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt.
Inspecteer de maaimachine op schade en voer
reparaties uit voordat u de machine weer start en
gebruikt;
- als de machine abnormaal begint te trillen (onmid-
dellijk controleren).
- vor dem Entfernen von Verstopfungen aus dem Mäh-
werk oder dem Auswurf;
Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit tijdens
transport of als ze niet worden gebruikt.
Stop de motor en schakel de aandrijving naar het hulpstuk
uit,
- voordat u tankt;
- voordat u de opvangzak verwijdert;
- voordat u de hoogte verstelt tenzij de hoogte vanuit
de bestuurdersplaats kan worden ingesteld.
Minder gas tijdens het uitlopen van de motor, en als de
motor met een afsluitklep is uitgerust, moet u de brand-
stoftoevoer aan het einde van het maaien afsluiten.
IV. ONDERHOUD EN OPSLAG
Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastge-
draaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in
een veilige bedrijfsstaat verkeert.
Sla de machine nooit in een gebouw op, waar dampen een
open vlam of vonk kunnen bereiken, terwijl zich benzine
in de tank bevindt.
Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten
ruimte opbergt.
Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, ac-
curuimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren
of een overmaat aan smeervet.
Controleer de opvangzak vaak op slijtage of verwering.
Vervang versleten of beschadigde onderdelen om
veiligheidsredenen.
Als de brandstoftank afgetapt moet worden, moet dit
buiten worden gedaan.
Op machines met meerdere messen dient u eraan te
denken dat het draaien van één mes andere messen kan
doen draaien.
Wanneer de machine moet worden geparkeerd, opgesla-
gen of alleen moet worden gelaten, moet de maai-inrichting
neergelaten worden tenzij een mechanische vergrendeling
wordt gebruikt.
WAARSCHUWING: Maak de bougiekabel altijd
los, plaats hem waar hij de bougie niet kan raken
teneinde onverhoeds starten te voorkomen tijdens
het opstellen, vervoeren, afstellen of uitvoeren van
reparaties.
MODEL/MODELE
MFG. ID NUMBER
KG
SERIAL/SERIE
PRODUCT NO./PRODUIT NO.
RPM
MADE IN U.S.A.
HERGESTELLT IN DEN U.S.A.
FABRIQUE AUX E.U. 181080
2002
EN836:1997/A2
ISO 3744
98/37/EC
ISO 11094
2000/14/EC
Vibration
Lärmpegel
Vibration
Vibratie
Vibración
Vibrazioni
Vibrering
Vibration
Vibrasjon
Tärinä
2
m/s
14
145PH107
14,5/10,8
0-7,3
107
38-102
200
LpA < 90 dBa
LwA < 100 dBa
EN 1033
4
EN 1032
8

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis