Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

QW-C13F472W-DE

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp QW-C13F472W

 • Seite 1 QW-C13F472W-DE...
 • Seite 3 QW-C13F472W-DE...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  INHOUD HOOFDSTUK-1: PRODUCTTOELICHTING Technische specificaties Voldoet aan de normen en testgegevens HOOFDSTUK-2: VEILIGHEIDSINFORMATIE EN AANBEVELINGEN Hergebruik Veiligheidsinformatie Aanbevelingen Voorwerpen die niet geschikt zijn voor de vaatwasmachine HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN De machine opstellen Wateraansluitingen Wateraanvoerslang Waterafvoerslang Elektrische aansluiting Het inbouwen van de machine HOOFDSTUK-4: LADEN VAN UW VAATWASMACHINE Bordenrek Alternatieve lading in de manden...
 • Seite 6: Hoofdstuk-1: Producttoelichting

  HOOFDSTUK-1: PRODUCTTOELICHTING 1. Werkblad 2. Bovenmand met rekken 3. Sproeiarm boven 4. Ondermand 5. Sproeiarm onder 6. Filters 7. Typeplaatje 8. Bedieningspaneel 9. Reservoirs voor vaatwasmiddel en glansspoelmiddel 10. Bestekmand 11. Zoutreservoir 12. Geleiderslot bovenmand 13. Actieve droogeenheid: Dit systeem zorgt voor betere droogresultaten voor uw vaat.
 • Seite 7: Technische Specificaties

  HOOFDSTUK-1: TECHNISCHE SPECIFICATIES Technische specificaties Capaciteit 12 couverts Hoogte 850 mm Hoogte (zonder werkblad) 820 mm Breedte 598 mm Diepte 598 mm Netto gewicht 46 kg Netspanning 220-240 V, 50 Hz Totaal opgenomen vermogen 1900 W Vermogen 1800 W verwarmingselement Opgenomen vermogen pomp 100 W Opgenomen vermogen...
 • Seite 8: Hoofdstuk-2: Veiligheidsinformatie En Aanbevelingen Hergebruik

  HOOFDSTUK-2: VEILIGHEIDSINFORMATIE EN AANBEVELINGEN VEILIGHEIDSINFORMATIE EN AANBEVELINGEN Hergebruik • De recyclebare materialen worden gebruikt in bepaalde onderdelen en verpakking. • Kunststof onderdelen zijn voorzien van internationaal toegepaste afkortingen: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, ) • Kartonnen delen zijn gemaakt van gerecycled papier en dienen te worden afgevoerd in speciale verzamelcontainers voor hergebruik.
 • Seite 9 HOOFDSTUK-2: VEILIGHEIDSINFORMATIE EN AANBEVELINGEN • Gebruik nooit wasmiddelen of glansspoelmiddelen die niet specifiek voor vaatwassers zijn gemaakt. Ons bedrijf is niet verantwoordelijk voor de gevolgen. • Het water in het wasgedeelte van de machine is geen drinkwater. Drink niet van dit water. •...
 • Seite 10: Aanbevelingen

  HOOFDSTUK-2: VEILIGHEIDSINFORMATIE EN AANBEVELINGEN • Zorg ervoor dat uw oude machine geen gevaar vormt voor kinderen. Er zijn gevallen bekend dat kinderen zichzelf hebben opgesloten in oude, afgedankte machines. Om een dergelijke situatie te voorkomen, dient u het slot van de deur onklaar te maken en de elektrische snoeren van de oude machine te verwijderen.
 • Seite 11: Hoofdstuk-3: De Machine Installeren

  HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN DE MACHINE INSTALLEREN De machine opstellen Zorg bij de bepaling van de installatieplaats dat u makkelijk toegang heeft tijdens het laden en uitnemen van de vaat. Plaats de machine niet in een ruimte waar de temperatuur beneden 0°C kan komen. Voordat de machine wordt geplaatst dient u deze uit de verpakking te halen en daarbij de waarschuwingen op de verpakking op te volgen.
 • Seite 12: Waterafvoerslang

  HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN OPMERKING: Sommige modellen zijn voorzien van een waterslot. Bij gebruik van een waterslot ontstaat een gevaarlijke druk. Snij niet in het waterslot. Zorg dat deze niet bekneld of verdraaid raakt. Waterafvoerslang De waterafvoerslang kan rechtsreeks op de waterafvoeraansluiting of op de afvoer van de gootsteen worden aangesloten.
 • Seite 13: Elektrische Aansluiting

  HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN Elektrische aansluiting De aansluitingsstekker met randaarde van de machine moet worden aangesloten op een geaard stopcontact dat de juiste spanning en stroom levert. Als er geen stopcontact met randaarde aanwezig is, laat dat dan door een bevoegde elektricien aanleggen. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor defecten bij gebruik van een niet-geaarde elektriciteitsvoorziening.
 • Seite 14: Het Inbouwen Van De Machine

  HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN Het inbouwen van de machine Als u de machine wilt inbouwen ga dan eerst na of er genoeg ruimte is en of de elektriciteit- en wateraansluiting daarvoor geschikt zijn.1 Als de ruimte geschikt is voor inbouw, verwijder dan het werkblad zoals weergegeven in de afbeelding.
 • Seite 15 HOOFDSTUK-3: DE MACHINE INSTALLEREN Pas de stelvoeten aan op de schuinte van de vloer.3 Plaats de machine door hem onder het aanrecht te duwen zonder daarbij de slangen te beschadigen of te verbuigen.4 Product Zonder isolatie Met isolatie Alle producten Voor de 2e mand Voor de 3e mand Hoogte...
 • Seite 16: Hoofdstuk-4: Laden Van Uw Vaatwasmachine

  HOOFDSTUK-4: LADEN VAN UW VAATWASMACHINE LADEN VAN UW VAATWASMACHINE Plaats uw vaat juist in de machine. Uw machine heeft twee afzonderlijke manden om uw vaat te plaatsen. De ondermand is voor ronde en diepe voorwerpen. De bovenmand is voor smalle en kleine voorwerpen. U wordt aangeraden om voor de beste resultaten de bestekmand te gebruiken.
 • Seite 17 HOOFDSTUK-4: LADEN VAN UW VAATWASMACHINE De uitneembare bestekmand kan tussen de voor- en achterspijlen van de ondermand worden geschoven. Dankzij deze functie kan de bestekmand op de gewenste plaats worden gezet. NL-15...
 • Seite 18: Alternatieve Lading In De Manden

  HOOFDSTUK-4: LADEN VAN UW VAATWASMACHINE Alternatieve lading in de manden Ondermand Bovenmand Onjuiste lading Belangrijke mededeling voor testlaboratoria Neem voor gedetailleerde informatie over prestatietests contact op via het volgende adres: “dishwasher@standardtest.info” . Meld in uw e-mail de naam en het serienummer (20 cijfers) van het model dat u aantreft op de deur van het apparaat.
 • Seite 19: Hoofdstuk-5: Programmabeschrijvingen

  HOOFDSTUK-5: PROGRAMMABESCHRIJVINGEN PROGRAMMABESCHRIJVINGEN Programma-items Programmanummer Referentie Programmanamen en Snelwas 30 min. Super 50 min. Intensief 65° C -temperaturen 40°C 50° C 65° C Type voedselresten koffie, melk, koffie, melk, soep, saus, soep, saus, thee, vleeswaar, thee, vleeswaar, pasta, ei, pilaf, pasta, ei, pilaf, groenten, niet lang groenten, niet lang...
 • Seite 20: Hoofdstuk-6: De Machine Aanzetten En Een Programma Kiezen

  HOOFDSTUK-6: DE MACHINE AANZETTEN EN EEN PROGRAMMA KIEZEN Programmakeuze en bedienen van de machine 1. Indicator resterende tijd De indicator resterende tijd toont de duur van de programma´s en de resterende tijd tijdens het programmaverloop. Daarnaast kunt u de programma-uitsteltijd van 1-19 uur uitschakelen door voordat het programma start op de toetsen van de indicator te drukken.
 • Seite 21: Programmaverloop

  HOOFDSTUK-6: DE MACHINE AANZETTEN EN EEN PROGRAMMA KIEZEN Bedienen van de machine Als het programma wordt gestart, gaat het start/pauze-lampje uit en het waslampje aan. Draai de programmakeuzeknop zodat de machine aangaat en kies het geschikte programma. Na het draaien van de programmakeuzeknop zodat 2.
 • Seite 22: De Machine Uitschakelen

  HOOFDSTUK-6: DE MACHINE AANZETTEN EN EEN PROGRAMMA KIEZEN Het programma annuleren In het geval u een programma wilt annuleren terwijl er een wasprogramma draait: Druk gedurende 3 seconden op de start/pauze-knop. Na 3 seconden wordt de programma-annuleringsstap gestart en het water in de machine gedurende 30 seconden weggepompt.
 • Seite 23 VERWIJDERING VAN UW OUDE MACHINE Dit symbool op het product of op de verpakking houdt in dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Het moet worden gebracht naar speciale plaatsen voor afvalverzameling voor recycling van elektrische en elektronischeapparaten.
 • Seite 24 NL-22...
 • Seite 25 QW-C13F472W-DE...
 • Seite 27 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE - 1 : PRÉSENTATION DE L'APPAREIL Caractéristiques techniques Conformité avec les normes et les données d'essai CHAPITRE - 2 : INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ Recyclage Informations relatives à la sécurité Recommandations Articles non appropriés au lave-vaisselle CHAPITRE - 3 : INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE Positionnement du lave-vaisselle Raccordements d'eau...
 • Seite 28: Chapitre-1:Présentation De L'appareil

  CHAPITRE-1:PRÉSENTATION DE L'APPAREIL 1. Plan de travail 2. Panier supérieur avec supports 3. Bras pulvérisateur supérieur 4. Panier inférieur 5. Bras pulvérisateur inférieur 6. Filtres 7. Plaque signalétique 8. Panneau de commande 9. Distributeur de détergent et de liquide de rinçage 10.
 • Seite 29: Caractéristiques Techniques

  CHAPITRE-1:CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Caractéristiques techniques Capacité 12 couverts Hauteur 850 mm Hauteur (sans plan de travail) 820 mm Largeur 598 mm Profondeur 598 mm Poids net 46 kg Alimentation électrique 220-240 V-50 Hz Puissance totale 1900 W Puissance de chauffage 1800 W Puissance de la pompe 100 W Puissance de la...
 • Seite 30: Chapitre - 2 : Informations Et Recommandations De Sécurité

  CHAPITRE-2:INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ Recyclage • Certains composants et emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. • Les éléments en matière plastique portent les inscriptions internationales : (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<, ..) •...
 • Seite 31 CHAPITRE-2:INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE • N’utilisez jamais de détergent ou de liquide de rinçage qui ne sont pas conçus spécifiquement pour lave-vaisselle. Notre société déclinera toute responsabilité pour les dégâts liés à l’utilisation de ces produits. • L’eau contenue dans la cuve de lavage du lave-vaisselle n’est pas potable. Ne la buvez pas.
 • Seite 32: Recommandations

  CHAPITRE-2: INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE Pour éviter une telle situation, brisez le loquet de la porte de votre appareil et coupez-en les câbles électriques. En cas de dysfonctionnement • Les réparations effectuées par des personnes autres que le personnel de service agréé...
 • Seite 33: Raccordements D'eau

  CHAPITRE-3: INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE Avant de le positionner, sortez le lave-vaisselle de son emballage en respectant les avertissements apposés sur celui-ci. Positionnez le lave-vaisselle à proximité d’une arrivée et évacuation d’eau. Vous devez installer votre lave-vaisselle de manière à ne pas modifier les raccords une fois ceux-ci effectués.
 • Seite 34 CHAPITRE-3: INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE NB :Certains modèles utilisent un système Aquastop. Si votre lave-vaisselle est équipé de la fonction Aquastop, il y a du courant avec une tension dangereuse. Ne coupez pas l’embout Aquastop. Veillez aussi à ce qu’il ne soit pas plié ou tordu.
 • Seite 35: Raccordement Électrique

  CHAPITRE-3: INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE Raccordement électrique Votre lave-vaisselle doit être raccordé à une prise de terre dont la tension et l’intensité correspondent aux valeurs prévues (suivant les normes en vigueur). Si votre logement ne comporte pas de prise de terre, faites-en installer une par un électricien qualifié.
 • Seite 36 CHAPITRE-3: INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE Installation sous un plan de travail Si vous souhaitez installer votre lave-vaisselle sous un plan de travail, vérifiez que vous disposez d'un espace suffisant sous le plan de travail et que l'installation électrique et la plomberie vous le permettent.1 Si vous jugez que l'espace sous le plan de travail de votre cuisine est suffisant pour installer votre lave-vaisselle, retirez le top du lave-vaisselle comme le montre l'illustration.
 • Seite 37 CHAPITRE-3: INSTALLATION DU LAVE-VAISSELLE Réglez les pieds du lave-vaisselle en fonction de la pente du sol.3 Installez votre lave-vaisselle en le poussant sous le plan de travail en prenant soin de ne pas plier ou d'écraser les tuyaux.4 Produit Sans isolement Avec isolement Tous les produits Pour le 2nd panier...
 • Seite 38: Chapitre-4: Chargement De Votre Lave-Vaisselle

  CHAPITRE-4: CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Placez correctement la vaisselle dans l'appareil. Votre lave-vaisselle est doté de deux paniers séparés destinés au chargement de la vaisselle. Le panier inférieur est destiné aux assiettes rondes et creuses, tandis que le panier supérieur est réservé aux assiettes fines et de petite taille.
 • Seite 39 CHAPITRE-4: CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Le panier à couverts amovible peut être glissé entre les tiges avant et arrière du panier inférieur. Grâce à cette particularité, vous pouvez placer le panier à couverts comme il vous convient. FR-15...
 • Seite 40: Charges Alternatives Du Panier

  CHAPITRE-4: CHARGEMENT DE VOTRE LAVE-VAISSELLE Charges alternatives du panier Panier inférieur Panier supérieur Charges mal équilibrées Remarque importante pour les laboratoires d'essai Pour de plus amples informations sur les essais de performance, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : « dishwasher@standardtest.info ». Dans votre courriel, veuillez indiquer le nom du modèle et le numéro de série (20 chiffres) inscrits sur la porte de l'appareil.
 • Seite 41: Chapitre-5: Descriptions Des Programmes

  CHAPITRE-5: DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES Fonctions des programmes Numéro prog. Référence Noms de programme et Rapide 30 min Super 50 min Intensif 65 °C températures 40 °C 50 °C 65 °C Type de déchets Café, lait, thé, Café, lait, thé, les soupes, les soupes, les alimentaires...
 • Seite 42: Chapitre-6: Mise En Marche Du Lave-Vaisselle Et Sélection D'un Programme

  CHAPITRE-6: MISE EN MARCHE DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME Sélection du programme et fonctionnement de la machine 1. Indicateur de temps restant L'indicateur de temps restant affiche la durée des programmes et le temps restant pour le programme en cours. De plus, vous pouvez ajuster le départ différé...
 • Seite 43 CHAPITRE-6: MISE EN MARCHE DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME Utilisation de votre machine Lorsqu'un programme démarre, le voyant Départ/Pause s'éteint et le voyant de lavage s'allume. 1.Mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le bouton de sélection du programme et sélectionnez le programme approprié.
 • Seite 44 CHAPITRE-6: MISE EN MARCHE DU LAVE-VAISSELLE ET SÉLECTION D'UN PROGRAMME Annulation de programme Si vous désirez annuler un programme lorsqu'un programme de lavage est en cours : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Départ / Pause pendant 3 secondes. Au bout de 3 secondes, l'étape d'annulation du programme commence et l'eau à...
 • Seite 45: Mise Au Rebut D'un Lave-Vaisselle Usagé

  MISE AU REBUT D'UN LAVE-VAISSELLE USAGÉ Le symbole sur l'appareil ou sur son emballage signifie que cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Par contre, il doit être déposé aux points de collecte des déchets destinés au recyclage des appareils électriques et électroniques.
 • Seite 46 FR-22...
 • Seite 47 QW-C13F472W-DE...
 • Seite 49 INHALT KAPITEL-1: ERKLÄRUNG DES PRODUKTS Technische Daten Konformität mit Normen und Testdaten KAPITEL-2: HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN IN BEZUG AUF IHRE SICHERHEIT Recycling Sicherheitshinweise Empfehlungen Ungeeignete Artikel für die Geschirrspülmaschine KAPITEL-3: INSTALLATION DER MASCHINE Aufstellen der Maschine Wasseranschlüsse Wasserzulaufschlauch Wasserablassschlauch Elektrischer Anschluss Den Geschirrspüler unter der Arbeitsplatte einbauen KAPITEL-4: GESCHIRRSPÜLER BELADEN Geschirrkorb...
 • Seite 50: Kapitel-1: Erklärung Des Produktes

  KAPITEL-1: ERKLÄRUNG DES PRODUKTES 1. Arbeitsplatte 2. Oberer Korb mit Schienen 3. Oberer Sprüharm 4. Unterer Korb 5. Unterer Sprüharm 6. Filter 7. Typenschild 8. Bedienfeld 9. Dosiergerät für Spülmittel und Klarspüler 10. Besteckkorb 11. Salzspender 12. Oberer Korb mit Schienen 13.
 • Seite 51: Technische Daten

  KAPITEL-1: TECHNISCHE DATEN Technische Angaben Fassungsvermögen 12 Maßgedecke Höhe 850 mm Höhe (ohne Arbeitsplatte) 820 mm Breite 598 mm Tiefe 598 mm Nettogewicht 46 kg Versorgungsspannung 220-240 V, 50 Hz Leistungsaufnahme 1900 W Heizleistung 1800 W Pumpenleistung 100 W Abwasserpumpenleistung 25 W Wasserzufuhrdruck 0,3 bar –...
 • Seite 52: Recycling

  KAPITEL-2: SICHERHEITSINFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN SICHERHEITSINFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN Recycling • Recycelbare Wertstoffe werden in bestimmten Bauteile und Verpackungen verwendet. • Die Kunststoffteile sind mit den folgenden internationalen Abkürzungen gekennzeichnet worden: (>PE< , >PS< , >POM<, >PP<) • Die Teile aus Karton sind aus wiederverwertetem Papier hergestellt worden. Diese können als Altpapier entsorgt werden, sodass sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.
 • Seite 53: Kapitel-2: Sicherheitsinformationen Und Empfehlungen

  KAPITEL-2: SICHERHEITSINFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN • Stellen oder hängen Sie keine Lasten auf/an die offene Tür des Geschirrspülers, da dieser sonst umkippen könnte. • Verwenden Sie keine Spülmittel, die nicht speziell für Geschirrspüler hergestellt werden. Unser Unternehmen übernimmt für daraus entstandene Schäden keine Verantwortung.
 • Seite 54: Empfehlungen

  KAPITEL-2: SICHERHEITSINFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN • Erlauben Sie Kinder nicht, mit dem Geschirrspüler zu spielen oder ihn einzuschalten. • Halten Sie Reinigungsmittel und Klarspüler von Ihren Kindern fern. • Halten Sie Kinder von der Geschirrspülmaschine fern, wenn sie offen steht, weil sich in der Maschine noch Rückstände von Reinigungssubstanzen befinden können.
 • Seite 55 KAPITEL-2: SICHERHEITSINFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN • Absorbierende Gegenstände wie Schwämme oder Küchentücher gehören nicht in einen Geschirrspüler. Warnung:Achten Sie bitte darauf, dass Sie in Zukunft spülmaschinenfeste Produkte kaufen. DIE INSTALLATION DES GESCHIRRSPÜLERS Die Aufstellung des Geschirrspülers Beim Festlegen des Aufstellortes der Maschine sollten Sie zugängliche Orte berücksichtigen, die das Be- und Entladen des Geschirrs erleichtern.
 • Seite 56: Kapitel-3: Die Installation Des Geschirrspülers

  KAPITEL-3: DIE INSTALLATION DES GESCHIRRSPÜLERS Zulaufschlauch Benutzen Sie nicht den Zulaufschlauch Ihres alten Geschirrspülers. Benutzen Sie stattdessen den neuen, im Lieferumfang enthaltenen Zulaufschlauch. Wenn Sie einen neuen oder einen lange nicht benutzten Zufuhrschlauch an Ihre Maschine anschließen, lassen Sie bitte erst eine Zeit lang Wasser durch den Schlauch fließen, bevor Sie ihn anschließen.
 • Seite 57: Das Netzkabel Des Geschirrspülers Darf Nur Von Einem Befugten

  KAPITEL-3: DIE INSTALLATION DES GESCHIRRSPÜLERS Warnung: Verlängern Sie den Ablaufschlauch nicht über 4 Meter, da das Schmutzwasser andernfalls nicht mehr problemlos abgepumpt und das Spülergebnis beeinträchtigt wird. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Haftung. Der elektrische Anschluss Der geschützte Stecker Ihres Geschirrspülers muss an die Steckdose mit Schutzkontakt und der richtigen Spannung und Stromstärke angeschlossen werden.
 • Seite 58: Den Geschirrspüler Unter Der Arbeitsplatte Einbauen

  KAPITEL-3: DIE INSTALLATION DES GESCHIRRSPÜLERS der Steckdose ziehen, wenn ein Spülprogramm zu Ende ist. Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen. Wenn Sie die Stromzufuhr Ihres Geschirrspülers unterbrechen, müssen Sie immer den Stecker selbst aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
 • Seite 59 KAPITEL-3: DIE INSTALLATION DES GESCHIRRSPÜLERS Stellen Sie die Füße des Geschirrspülers gemäß der Bodenfläche bei Ihnen ein.3 Achten Sie darauf, dass keine Schläuche oder Leitungen geknickt oder beschädigt werden.4 Produkt Ohne Isolierung Mit Isolierung gesamte Für 2. Korb Für 3. Korb Produkt Höhe 820 mm...
 • Seite 60: Kapitel-4: Geschirrspüler Beladen

  KAPITEL-4: GESCHIRRSPÜLER BELADEN GESCHIRRSPÜLER BELADEN Setzen Sie Geschirr richtig ein. Es befinden sich zwei separate Körbe in Ihrem Geschirrspüler. Der untere Korb ist für runde und tiefe Dinge. Der obere Korb ist für dünne und schmale Elemente. Das beste Ergebnis wird mit dem Besteckkorb erzielt. Zur Vermeidung möglicher Verletzungen müssen Besteckteile und Messer mit langem Griff und scharfen Spitzen wie Serviergabeln, Brotmesser usw.
 • Seite 61 KAPITEL-4: GESCHIRRSPÜLER BELADEN Der mobile Besteckkorb kann zwischen den vorderen und hinteren Gestellen im unteren Korb hin- und hergeschoben werden. Dank dieser Funktion kann der Besteckkorb an der gewünschten Stelle platziert werden. DE-15...
 • Seite 62: Alternative Korbbeladungen

  KAPITEL-4: GESCHIRRSPÜLER BELADEN Alternative Korbbeladungen Unterer Korb Oberer Korb Fehlerhafte Beladungen Wichtiger Hinweis für Testlabore Für weitere Informationen zu Leistungstests schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: „dishwasher@standardtest.info“. Geben Sie in Ihrer E-Mail bitte Modellnamen und Seriennummer (20-stellig) an, die Sie an der Gerätetür finden können. DE-16...
 • Seite 63: Kapitel-5: Programmbeschreibungen

  KAPITEL-5: PROGRAMMBESCHREIBUNGEN PROGRAMMBESCHREIBUNGEN Programmoptionen Programmnummer Verweis Programmnamen und Schnell 30 Minuten Super, 65 °C, 50 Intensiv 65° C Temperaturen 40 °C 50 °C Minuten Art der Verschmutzung Kaffee, Milch, Tee, Kaffee, Milch, Tee, Suppen, Saucen, Suppen, Fleisch, Gemüse, Fleisch, Gemüse, Nudeln, Eier, Saucen, noch recht frisch...
 • Seite 64: Kapitel-6: Maschine Einschalten Und Programme Auswählen

  KAPITEL-6: MASCHINE EINSCHALTEN UND PROGRAMME AUSWÄHLEN Programm wählen und Maschine bedienen 1. Restzeitanzeige Die Restzeitanzeige zeigt die Dauer von Programmen und die Restzeit während eines Programmes an. Zusätzlich können Sie den Programmstart mit den Tasten an der Anzeige um 1 bis 19 Stunden verzögern. Zum Verzögern des Programmstarts drücken Sie die Start/Pause-Taste, stellen Sie dann die gewünschte Verzögerungszeit mit den Tasten „+“...
 • Seite 65: Einschalten Der Maschine

  KAPITEL-6: MASCHINE EINSCHALTEN UND PROGRAMME AUSWÄHLEN Gerät bedienen Wenn das Programm gestartet wird, erlischt die Start/Pause-Leuchte und die Spülleuchte schaltet sich ein. 1.Schalten Sie die Maschine durch Drehen des Programmauswahlknopfes ein und wählen Sie ein geeignetes Programm. Nach Drehen des Programmauswahlknopfes und 2.Starten Sie das Programm Einschalten der Maschine leuchtet...
 • Seite 66: Maschine Ausschalten

  KAPITEL-6: MASCHINE EINSCHALTEN UND PROGRAMME AUSWÄHLEN Programm abbrechen Wenn Sie ein Programm im laufenden Betrieb abbrechen möchten: Halten Sie die Start/Pause- Taste 3 Sekunden gedrückt. Nach 3 Sekunden beginnt der Programmabbruch und das Wasser in der Maschine wird 30 Sekunden lang abgepumpt. Wenn die Abschlussleuchte aufleuchtet, wurde das Programm abgebrochen.
 • Seite 67: Entsorgung Ihrer Alten Maschine

  ENTSORGUNG IHRER ALTEN MASCHINE Dieses Symbol am Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen sollte es bei einer Sammelstelle zum Recycling von elektrischen und elektronischen Altgeräten abgegeben werden. Dies verringert die negativen Auswirkungen in Bezug auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit.
 • Seite 68 52192613 R23 DE-22...

Inhaltsverzeichnis